Menu
Časopis Chip

O&O MediaRecovery 12

O&O MediaRecovery 12

O&O MediaRecovery 12 | Krabice: koláž CHIPu

Program O&O MediaRecovery 12 je šikovný nástroj pro snadnou obnovu nechtěně smazaných fotografií, videí a hudebních souborů z paměťových karet, USB klíčů i pevných disků. Plná verze - Chip 10/2019.

Koupit digi vydání Koupit tištěné vydání

Komu se ještě nepodařilo omylem smazat adresář s fotkami nebo naformátovat paměťovou kartu. S výkonným programem není třeba hned zoufat, ale co nejdříve jej použít pro obnovu ztracených dat.

Program O&O MediaRecovery již podle svého názvu naznačuje, že je specialistou na obnovu omylem smazaných multimediálních souborů. Ať už se jedná o fotografie, videa nebo hudební soubory, umožňuje program prostřednictvím několika jednoduchých kroků obnovit drtivou většinu smazaných dat. Program dokáže rozpoznat a obnovit více než 80 typů oblíbených multimediálních formátů souborů. Po spuštění O&O MediaRecovery se nezobrazí obvyklé hlavní okno – obnova dat probíhá pomocí průvodce, díky kterému je používání programu opravdu snadné a intuitivní. Důležitým aspektem úspěšné obnovy je také její včasné provedení, nejlépe ihned po nechtěném smazání souborů. Data se nikdy nemažou okamžitě, jen jsou označena jako prostor, který je možné v případě potřeby přepsat. Smažete-li tedy nějaká data omylem, na dané médium už neukládejte žádná nová ani neinstalujte žádné programy, aby případně nebyl přepsán i prostor, na kterém byla uložena data původní. Z téhož důvodu je nutné ukládat obnovené soubory vždy na jiný disk, než ze kterého se snažíte data obnovit. V opačném případě by totiž opět mohlo dojít k přepsání původních dat a tím k jejich nevratné ztrátě.

  • Jazyk: anglicky, německy
  • Windows 7/8/10 (32/64 bit)
  • On-line registrace

Časově neomezená starší plná verze programu v ceně 1 300 korun bez updatů a bez technické podpory. Licence je určena pro jeden nekomerční počítač a nesmí být dále distribuována nebo prodávána.

Práce s programem je i přes anglické rozhraní opravdu snadná. V prvním kroku průvodce stačí kliknout na tlačítko »Další« a v následujícím okně vybrat disk, ze kterého potřebujete obnovit nechtěně smazané multimediální soubory. Program provádí opravdu důkladnou analýzu vybraného média a celý proces vyhledávaní smazaných dat tak může v závislosti na velikosti prohledávaného disku zabrat i několik desítek minut. Prohledání 1 GB prostoru na disku zabere programu necelou minutu. Seznam nalezených souborů zobrazený v levé části okna je obvykle uspořádaný do dvou hlavních adresářů (»O&O UnErase« a »O&O DiskRecovery«). Hlavní adresáře pak obsahují další podadresáře – seznam jednotlivých souborů vybraného podadresáře je pak zobrazen v pravé části okna.

Práce s programem je i přes anglické rozhraní opravdu snadná. V prvním kroku průvodce stačí kliknout na tlačítko »Další« a v následujícím okně vybrat disk, ze kterého potřebujete obnovit nechtěně smazané multimediální soubory. Třetí okno průvodce je pouze informativní a zobrazuje disk, který jste v předchozím kroku vybrali. Kliknutím na tlačítko »Další« již spustíte důkladnou analýzu a vyhledávání smazaných multimediálních souborů (obrázky, audio- a videosoubory). Upozornění! Celý proces může v závislosti na velikosti prohledávaného disku zabrat i několik desítek minut. Jakmile program vyhledávání dokončí, zobrazí v okně průvodce seznam nalezených souborů uspořádaný obvykle do dvou hlavních adresářů (»O&O UnErase« a »O&O DiskRecovery«). Hlavní adresáře obsahují další podadresáře, do kterých jsou roztříděny nalezené soubory.

Pomocí rozbalovacího seznamu »Filtr« v levé spodní části okna je možné seznam nalezených souborů různě filtrovat. Jestliže potřebujete obnovit jen některé nechtěně smazané soubory, projděte všechny podadresáře. Pomocí tlačítka »Preview« v pravé spodní části si můžete zobrazit náhled vybraného souboru. Tlačítko slouží jako přepínač pro zobrazení náhledu, resp. zobrazení stromové struktury adresářů s nalezenými soubory v levé části okna. Pro obnovu všech nalezených souborů stačí kliknout na tlačítko »Další« a v následujícím kroku průvodce zvolit adresář, do kterého budou obnovené soubory uloženy (»Target Folder«). Zároveň zde můžete vybrat i adresář pro uložení zprávy o provedené obnově dat (»Report«). V případě, že ponecháte program přednastavený adresář, zobrazí se po kliknutí na tlačítko »Další« upozornění, že adresář ještě neexistuje. Kliknutím na tlačítko »Ano« odsouhlasíte jeho vytvoření a program ihned do tohoto adresáře začne obnovovat nalezené soubory. V závislosti na počtu a velikosti nalezených souborů může celý proces obnovy trvat od několika sekund až po desítky minut. Když je obnova dat dokončena, stačí v posledním okně průvodce kliknout na tlačítko »Open Target Folder«, a otevře se okno průzkumníka s adresářem s obnovenými soubory.

Seznam všech plných verzí v Chipu 10/2019

Tento a další zajímavé články můžete číst hned

Navíc získáte řadu užitečných plných verzí softwaru

Kupte si jednotlivá vydání Chipu nebo výhodné předplatné.
Nákup ChipuKomerční sdělení