Menu

Editorial

CHYTRÉ POČÍTAČE

Už se to zdá hodně dávno, co jsme veškeré příkazy počítači zadávali pomocí příkazové řádky a i k běžným úkonům typu kopírování, mazání nebo založení nového adresáře jsme museli znát příkazy jako copy, del nebo mkdir. Hodně se toho změnilo, a tak dnes vše řešíme přetahováním myší z okna do okna, poklepem na ikonky a výběrem z roletových menu. Je to nesporně pohodlnější a určitě to pomáhá ke zpřístupnění počítačů širším vrstvám uživatelů.
Škoda že se v těch mnoha možnostech a funkcích dnešního softwaru a hardwaru pomalu ztrácíme. Najít určitou méně často používanou funkci v menu průměrného programu je i pro středně zkušeného uživatele někdy pěkný oříšek. Největší problém nastává ve chvíli, kdy by se software měl chovat inteligentně a kdy by měl předvídat naše příští kroky. Ano, mluvím například o MS Office a jeho dopisování slov ve Wordu, automatických opravách nebo věčných nabídkách doinstalace španělského slovníku, i když píšeme třeba jenom česky. Pro zajímavost - zatímco Word 1 si vystačil se stovkou příkazů, Word 2003 naproti tomu už nabízí 1500 příkazů. Většina komplexnějšího softwaru zkrátka i přes svou proklamovanou snadnost použití přerostla běžným uživatelům přes hlavu.
Chtělo by to jiný přístup k ovládání počítače vůbec. Chtělo by to ovládání hlasem a gesty, chtělo by to zapomenout na archaickou klávesnici a alespoň trochu se přiblížit vizím z vědecko-fantastických filmů a románů, kdy člověk na počítač mluví a počítač mu rozumí a odpovídá. Přestože výpočetní technika má stále větší výkon a umí strašnou spoustu věcí, o kterých jsme si donedávna mohli nechat jen zdát, na opravdu pohodlnější ovládání stále ještě čekáme. Existují samozřejmě řešení základního hlasového ovládání, existuje například i projekt ovládání pomocí pohybů očí (pro postižené lidi), ale stále to není to pravé a je zřejmé, že s počítačem si ještě pěknou řádku let smysluplně nepokecáme.
Navíc běžný uživatel je dnes zvyklý na svoje známé prostředí, kdy vlevo nahoře má napsáno Soubor, vedle Úpravy, Zobrazit, Vložit atd. Pokud je tam něco jiného, začíná být nesvůj. Už jen tohle změnit bude možná trochu oříšek. Přesto právě ten, kdo tento "pochybný" standard především zavedl, tedy Microsoft, našel odvahu a přichází s něčím novým (i když nikoliv originálním). Letos na podzim bude (kromě Windows Vista) uvedena také nová verze MS Office s číselným označením 12, kde hlavní změny nespočívají v nové funkčnosti (co už také nového vymýšlet na textovém a tabulkovém editoru?), ale právě v novém způsobu ovládání. V centru nového designu programů Office je rozšířená nástrojová lišta, která podle právě probíhající činnosti mění svoji nabídku příkazových tlačítek - ta nejdůležitější jsou navíc znázorněna graficky. Uživatel by tak měl v této dynamicky se měnící struktuře rychleji a snadněji najít funkce, které potřebuje, aniž by si musel jako doposud přesně pamatovat jejich umístění. Program uživatele vede, a navíc mu nabízí dynamické náhledy výsledků právě prováděných činností. Je to poměrně odvážný zásah do zažitého ovládání: pro nové, nezatížené uživatele to bude jasné plus, zkušenější uživatelé si budou muset zvykat a jejich první reakce mohou být rozporuplné. Navíc je otázka, jak rychle se s novým způsobem ovládání ztotožní další výrobci softwaru.
Mně osobně nový způsob ovládání Office přijde jako zdařilý krok. Je to rozhodně posun kupředu a další krůček na cestě ke skutečně inteligentnímu a pohodlnému ovládání počítače. Klávesnici ještě dlouho neodložím, ale třeba si nakonec na stará kolena s počítačem přece jen popovídám.
Hodně zábavy a zajímavých informací s Chipem přeje

Josef Mika

Dokumenty ke staženíKomerční sdělení