Menu
CHIP Speedtest

Lze sdílet předplatné streamovacích služeb?

Streamovací služby se těší velké popularitě, stejně jako sdílená ekonomika. Pokud se ale rozhodnete sdílet své předplatné streamingu, můžete se velmi snadno dostat mimo legální zónu. 

Není to zase tak dlouho, co jsme si museli pořídit nebo půjčit konkrétní videokazetu, DVD nebo hudební album, když jsme se chtěli podívat na film nebo si poslechnout novou hudbu dříve, než je vysílala některá z volně šířených televizí nebo rádií. Dnes je všechno jinak. Jeden měsíční poplatek nám zpřístupní hudební knihovny čítající miliony skladeb, stejně jako obrovské videotéky. Předplacenou hudbu a filmy si můžeme přehrát kdykoli a kdekoli, navíc je možné pod jedním uživatelským účtem přistupovat k obsahu streamovacích služeb z více různých koncových zařízení. Díky tomu můžeme jedno předplatné sdílet v rámci celé domácnosti, ale třeba se také podělit o náklady na předplatné s přáteli a známými.

Právě sdílení s přáteli může být zajímavým modelem, jak dále snížit už beztak dostupnou cenu streamovacích služeb. Provozovatelé streamingu však tento názor zrovna nesdílejí. V podmínkách použití služby se proto sdílení uživatelských účtů řeší, ale přiznejme si, že jen opravdu málokdo si je před odsouhlasením skutečně přečte. Proto jsme se podívali na podmínky použití populárních streamovacích služeb, abychom zjistili, co je povoleno - nebo přinejmenším není zakázáno - a jak je možné s uživatelským účtem a souvisejícím předplatným streamovací služby nakládat.

Souběžné užívání videostreamingu

Provozovatelé videostreamingu často na své služby aplikují různá technická omezení. Zpravidla je však možné souběžně streamovat videoobsah do více koncových zařízení. Výsledkem jsou pak poněkud složitější podmínky použití služby, kdy například Netflix sice umožňuje propojení jednoho uživatelského účtu s neomezeným počtem klientských zařízení, ale zároveň mohou být, v případě předplatného Standard za zhruba 260 korun měsíčně, v jeden okamžik používána pouze dvě koncová zařízení. U předplatného Premium, které přijde na něco málo přes 300 korun, lze současně sledovat filmy a seriály až na čtyřech koncových zařízeních. Zároveň je možné si vytvořit až pět uživatelských profilů.

Za necelých 160 korun měsíčně si můžete pořídit předplatné streamovací služby Amazon Prime Video a klientskou aplikaci si můžete instalovat na více koncových zařízení, ale souběžně lze sledovat filmy a seriály pouze na dvou z nich. Streamovací služba HBO GO, kterou si můžete předplatit za 199 korun měsíčně, umožňuje registraci uživatelského účtu až na pěti koncových zařízeních a souběžné přehrávání obsahu na dvou z těchto zařízení.

Sdílení uživatelských účtů

Jelikož služby videostreamingu nemají ve svých nabídkách žádné víceuživatelské alternativy, je sdílení jednoho uživatelského účtu možné pouze prostřednictvím poskytnutí přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu dalším osobám. To se samozřejmě vyplatí jen v případě, kdy lze souběžně sledovat videoobsah na více klientských zařízeních. Provozovatelé streamovacích služeb přitom sice předpokládají, že bude tato možnost využívána jen v rámci členů jedné domácnosti, ale zároveň není v obchodních podmínkách streamovacích služeb explicitně uvedeno, že by nesměly být přihlašovací údaje k uživatelským účtům sdíleny s dalšími osobami.

V podmínkách použití služby Netflix se sice píše, že není možné sdílet heslo k uživatelskému účtu s nikým dalším, ale striktně vzato to neznamená, že byste třeba nemohli použít svůj uživatelský účet pro přihlášení ve smartphonu vašeho kamaráda, aniž byste mu svoje heslo vyzradili. Netflix pak dále uvádí, že držitel uživatelského účtu musí mít pod kontrolou všechna koncová zařízení s tímto účtem propojená, ale v podmínkách použití služby se nijak nerozvádí, co přesně se takovou kontrolou myslí.

Amazon v obchodních podmínkách své videostreamovací služby sdílení uživatelských účtů nijak nekomentuje, ale jeden háček jsme přece jen našli. Uživatelský účet ke službě Amazon Prime Video totiž otevírá přístup k celému uživatelskému účtu u Amazonu, takže vyzrazení hesla někomu dalšímu může vést třeba i k objednávkám zboží bez vědomí oprávněného držitele účtu. Proto je dle podmínek použití služby uživatel zodpovědný za případné zneužití vyzrazených přihlašovacích údajů.

HBO v podmínkách užívání služby HBO GO uvádí, že: „Přihlašovací údaje Uživatele jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Uživatel uloží Přihlašovací údaje tak, aby je ochránil před neoprávněným přístupem. Uživatel je odpovědný za veškeré užívání Služby prostřednictvím svého účtu.“ Znamená to, že byste nemohli někomu dalšímu vyplnit přihlašovací údaje ke službě do jeho smartphonu?

Multiuživatelské předplatné pro streamování hudby

Hudební streamovací služby ve svých standardních variantách předplatného zpravidla neumožňují paralelní přehrávání hudby na více koncových zařízeních. Na druhou stranu mají ale všechny hlavní streamovací služby ve své nabídce i rodinné předplatné s možností přehrávání skladeb z hudební knihovny až na šesti zařízeních zároveň.
I zde ale najdeme různé formulace podmínek rodinného používání streamovacích služeb.

Například Apple, Google nebo Amazon zmiňují v podmínkách použití jednoduše „rodinu“, aniž by bylo blíže specifikováno, kam až „rodina“ může sahat. Požadavkem na připojení k rodinnému účtu je pouze vytvoření vlastního uživatelského účtu u poskytovatele služby a místo bydliště ve stejné zemi, jako má zakladatel (či administrátor) rodinného účtu. To znamená, že sdílení předplatného hudebních streamovacích služeb s přáteli sice není oficiálně povoleno, ale těžko bude někdo zkoumat vaši pokrevní příbuznost. Můžeme celkem v klidu předpokládat, že tento způsob sdílení předplatných bude provozovateli přinejmenším tolerován, ne-li zcela přehlížen.

Sdílení předplatných streamovacích služeb se ale nemusí vždy obejít bez rizika. Například Amazon zaručuje všem uživatelům v rámci rodinné skupiny přístup k platební metodě, prostřednictvím které dochází k úhradám měsíčního předplatného streamovací služby. To znamená, že během registrace účtu a při platbě prvního předplatného je třeba k uživatelskému účtu přiřadit platební kartu se všemi údaji potřebnými k provádění plateb. Pak ale mohou z této karty hradit svoje nákupy i další členové rodinné skupiny. U rodinného předplatného streamovací služby Applu musí správce předplatného, který zadává i údaje z platební karty pro pravidelné měsíční úhrady, ověřit přístup každého dalšího uživatele. Členové rodiny pak ale mohou také nakupovat na vrub vložené platební karty a nákupy jsou ověřovány jen v případě nezletilých uživatelů.

Sdílení v rámci domácnosti

Požadavky služeb Spotify a Deezer na sdílení v rámci rodinného předplatného jsou poněkud přísnější. V podmínkách použití rodinného účtu je totiž požadavek na společnou adresu členů domácnosti. Spotify navíc explicitně uvádí osoby, kterých se sdílení rodinného předplatného netýká, jako jsou například lidé sdílející společně jeden byt nebo třeba sousedé v domě se společnou adresou. Podle těchto pravidel jsou ze sdílení rodinného předplatného vyloučeni členové rodiny žijící na jiné adrese. Děti tedy nemohou sdílet předplatné streamovací služby s rodiči, pokud již žijí samostatně, stejně jako nelze aplikovat jedno předplatné na širší příbuzenstvo.

Provozovatelé streamovacích služeb mají navíc mnohem jednodušší pozici pro kontrolu dodržování podmínek rodinného předplatného - nemusí řešit skutečné příbuzenské vztahy, ale pouze adresu přiřazenou k uživatelskému účtu. Spotify navíc v polovině minulého roku začalo ověřovat skutečnou adresu svých uživatelů. Pokud svoji adresu nesdělí nebo jejich skutečná adresa neodpovídá údajům u uživatelského účtu, přepne se jim Spotify do bezplatného režimu se všemi souvisejícími omezeními.

Streamování v šedé zóně

Když to shrneme, nikdo, kdo nějakým způsobem sdílí svoje předplatné streamovací služby, nemusí mít obavy z postihu svého jednání. Snad jen v případě Spotify je kvůli nutnosti ověření skutečných adres uživatelů sdílení trochu komplikovanější. Případným trestem za porušení podmínek je pak přepnutí do režimu bezplatného účtu. Jinak je ale pro provozovatele streamovacích služeb hodně složité striktně kontrolovat dodržování podmínek používání uživatelských účtů, což poskytuje poměrně značný prostor pohybovat se v šedé zóně - tedy na hraně podmínek použití služby. V nejhorším případě dojde k pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. Celkem obecně až vágně definované podmínky použití služeb nicméně naznačují, že provozovatelé na případné sdílení uživatelských účtů nijak zvlášť přísně nedohlížejí.

Sami si ale dejte pozor na sdílení přístupových údajů ke službám, které zároveň umožňují další nákupy na vrub platební karty, používané k úhradě předplatného streamovací služby. Musíte pak opravdu pečlivě zvážit, s kým budete svůj účet sdílet.

***

Porovnání hlavních videostreamovacích služeb

Dostupná cena měsíčního předplatného a možnost současného sledování filmů a seriálů na více zařízeních zvyšuje atraktivitu videostreamovacích služeb.

Informace netflix.cz amazon.cz hbogo.cz
Bezplatné zkušební období 30 dní 30 dní 30 dní
Cena předplatného od cca 200 Kč/měsíc od cca 200 Kč/měsíc 199 Kč/měsíc
Počet filmových a seriálových titulů cca 3 000 cca 13 000 přes 1 000
Tituly zahrnuté v předplatném všechny cca 2 500 všechny
Možnost souběžného streamování 2 až 4 zařízení - podle varianty předplatného 2 2

***

Porovnání hlavních hudebních streamovacích služeb

Díky velmi nízké ceně rodinného předplatného se hudební streamovací služby stávají stále zajímavějšími i pro příležitostné posluchače.

Informace spotify.cz apple.cz deezer.com
Bezplatné zkušební období 30 dní 3 měsíce 30 dní
Cena rodinného předplatného cca 230 Kč/měsíc 229 Kč/měsíc 249 Kč/měsíc
Počet skladeb přes 30 milionů přes 40 milionů přes 40 milionů
Počet uživatelů rodinného tarifu až 6 lidí až 6 lidí až 6 lidí
Podmínky pro rodinné účty lidé se stejnou adresou Apple ID, bydliště ve stejné zemi členové rodiny žijící na stejné adrese

Foto popis| Podmínky použití služby skoro nikdo nečte Asi nikoho nepřekvapí závěry průzkumu německé spotřebitelské organizace, podle kterého si jen velmi málo uživatelů skutečně pročte podmínky použití internetové služby, než potvrdí svůj souhlas s nimi. Odvažujeme se tvrdit, že mezi českými uživateli nebude situace o nic lepší - spíše naopak.
Foto popis| Různé možnosti použití V případě Premium předplatného streamovací služby Netflix s cenou lehce přes 300 korun měsíčně lze sledovat filmy a seriály až na čtyřech zařízeních současně.
Foto popis| Slevy pro studenty Studenti mohou získat předplatné videoslužby Amazon Prime Video za výrazně zvýhodněnou cenu.
Foto popis| Všeobecné obchodní podmínky služby HBO GO výslovně nezakazují sdílení účtů, ale uvádějí, že přihlašovací údaje nesmí být použity třetí osobou.
Foto popis| Nejen na Applu K hudební streamovací službě Apple Music, která má i rodinné předplatné, je k dispozici i aplikace pro Android.
Foto popis| Jen na stejné adrese Podmínkou pro použití rodinného předplatného hudební streamovací služby Spotify je společná adresa všech uživatelů.

O autorovi| HEIKO BAUER, RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata: