Menu

Komprese souborů na všechny způsoby

Zmenšení velikosti souborů má svůj význam i v době velkokapacitních disků a úložišť i vysokorychlostního připojení k internetu.

Komprese dat a rozdělování archivů na menší části zažívaly zlatý věk v době disket, kdy bylo třeba velké programy či jiná data rozdělit a nahrát na více datových nosičů. Někteří z vás si možná ještě vzpomenou na frustraci, když se třeba devatenáctá z dvaceti disket při kopírování dat ukázala jako vadná a celé čekání na komprimaci a kopírování tak přišlo vniveč. Komprese dat byla velmi užitečná také v době pomalého, vytáčeného internetového připojení, když se vyplatila úspora datového objemu u každého dokumentu odesílaného v příloze e-mailu.

Aplikace pro vytváření a rozbalování komprimovaných archivů si ale najdou svoji roli i dnes. Opět mohou pomoci při přenášení větších objemů dat po internetu, popřípadě odesílání většího množství menších souborů v příloze e-mailu, kdy je vhodnější zabalit je do jediného komprimovaného archivu. S ohledem na možnost šifrování dat v komprimovaných archivech se pak vyplatí používat kompresi třeba i při nahrávání citlivých dat do cloudových úložišť.
Podpora komprimovaného formátu ZIP je vestavěna i do operačního systému Windows a pro práci s komprimovanými archivy existuje i celá řada opensourcových či freewarových aplikací. Program jako PowerArchiver 2016 vám ale nabídne ještě mnohem více užitečných funkcí a nástrojů, které se vám mohou hodit při každodenní práci se soubory v počítači.

Jak na to

1 Instalace a aktivace

Instalace programu PowerArchiver 2016 je velmi snadná a probíhá prostřednictvím průvodce přeloženého do češtiny. V průvodci instalací není třeba cokoli nastavovat, můžete zde ponechat výchozí předvolby. Po dokončení instalace se program rovnou spustí. V úvodním okně aplikace klikněte na tlačítko »Vložit registrační kód« a následně použijte údaje »Registration Name« a »Registration Code«, získané podle návodu k registraci na Chip DVD či v elektronické edici Chipu. Pak pokračujte tlačítkem »OK« a pro dokončení registrace plné verze nechte program automaticky restartovat.

2 Úvodní nastavení

Při prvním spuštění programu PowerArchiver se zobrazí okno s předvolbami základních nastavení aplikace. Na kartě »Uživatelské rozhraní - možnosti« si můžete zvolit ze dvou typů uživatelského rozhraní a karta »Přiřazení formátů souborů« řídí asociaci aplikace PowerArchiver s různými typy komprimovaných archivů. Nic nebrání tomu, abyste PowerArchiver přiřadili jako výchozí aplikaci ke všem typům komprimovaných archivů. Stejně tak ale můžete ponechat výchozí nastavení, protože v něm jsou již označeny všechny běžné formáty. Svoje rozhodnutí můžete kdykoli později v nastavení programu změnit.

3 Vytváření archivů

V programu PowerArchiver máte hned několik možností, jak postupovat při vytváření nových komprimovaných archivů. Nejjednodušší je označit požadované soubory či celé složky v Průzkumníku a poté použít funkce z kontextové nabídky pravého tlačítka myši. Ve výchozím nastavení může PowerArchiver zkomprimovat označená data do archivů typu ZIP nebo 7Z a třeba i nově vytvořený archiv vložit do přílohy e-mailu. Samozřejmě můžete pracovat i přímo v programu PowerArchiver, kde použijete tlačítko »Nový«, zvolíte si název a formát archivu a poté vyberete soubory a složky ke kompresi.

4 Možnosti komprese

Kromě výběru některého z dlouhé řady podporovaných výstupních formátů nabízí PowerArchiver ještě celou řadu dalších možností nastavení komprese dat. Můžete si například zvolit některý z dostupných kompresních algoritmů, zvolit úroveň komprese a třeba i rozdělení výchozího archivu na několik menších částí. Velmi důležitá je ale především možnost šifrování komprimovaných archivů, včetně názvů jednotlivých souborů. Ke všem předvolbám komprese se dostanete prostřednictvím kontextové nabídky »Zkomprimovat do / Zkomprimovat s volbami«.

5 Další nástroje

Ve výbavě programu PowerArchiver najdete ještě řadu dalších užitečných funkcí pro práci s komprimovanými archivy. V nabídce »Nástroje« se nachází například funkce pro konverzi různých formátů komprimovaných archivů, opravu poškozených archivních souborů nebo šifrování a dešifrování dat. Šikovnou funkcí je také možnost vytváření samorozbalovacích, spustitelných archivů. Použijte k tomu volbu »SFX průvodce«. Práci s daty vám usnadní také funkce pro hromadné vytváření a rozbalování komprimovaných archivů, kterou najdete rovněž v nabídce »Nástroje«.

6 Pokročilá konfigurace programu

Pro odhalení dalších možností a funkcí programu PowerArchiver navštivte nabídku »Nastavení / Konfigurace«. Zde si pak můžete například upravit nastavení uživatelského rozhraní aplikace PowerArchiver, výchozích složek používaných pro ukládání zpracovávaných dat nebo asociaci s podporovanými formáty. V menu »Rozšíření Průzkumníka« si pak můžete detailně nastavit kontextovou nabídku pravého tlačítka myši, což vám může ušetřit hodně času díky rychlejší práci s komprimovanými archivy. Chování aplikace PowerArchiver lze také velmi detailně nastavit v nabídce »Různé«.

***

Plnou verzi programu PowerArchiver 2016 Standard najdete na CHIP-DVD

***

Nový PowerArchiver 2018

Aplikace PowerArchiver je neustále vyvíjena a jsou přidávány nové funkce. > Aktuální verze označená letopočtem 2018 je opět k dispozici jak v edici Standard, tak i v lépe vybavených variantách Professional a Toolbox. V těchto variantách najdete například i funkce pro vytváření ISO obrazů ze souborů na disku počítače, kvalitnější šifrování, zálohování dat až do tří různých umístění i podporu běžných cloudových úložišť a služeb. Užitečná je rovněž sada kodeků, se kterými může PowerArchiver lépe komprimovat JPEG a MP3 soubory, jejichž komprese jinak příliš velkou úsporu kapacity nepřináší. > Nejvyšší edice Toolbox přidává ještě podporu práce s optickými médii. Kromě vypalování CD, DVD a Blu-ray disků jsou velmi užitečné i funkce pro vytváření ISO obrazů z obsahu optických médií, stejně jako možnost připojení existujících ISO obrazů ve formě virtuálních disků, abyste mohli pracovat s jejich obsahem. > Mezi novinky aplikace PowerArchiver 2018 patří například vylepšený algoritmus pro kompresi dat do formátu ZIP, zobrazování náhledu dokumentů ve formátu PDF nebo třeba možnost práce s daty ve více samostatných oknech programu.


Příbuzná témata:  Komerční sdělení