Menu

Plynulé zálohování

Zálohování dat v počítači je velmi důležité, v ideálním případě se o něj však vůbec nemusíte starat. S šikovným zálohovacím nástrojem navíc uchováte každou změnu ve vašich souborech. 

Pravidelné zálohování dat uživatelé podceňují přesně do okamžiku, kdy kvůli poškození pevného disku, vlastní nepozornosti nebo třeba útoku škodlivého softwaru přijdou o cenné dokumenty nebo nenahraditelné fotografie. Buďte chytřejší a věnujte pár minut nastavení pravidelného zálohování důležitých dat na externí disk, DVD média nebo třeba FTP server, abyste se podobným problémům spolehlivě vyhnuli. Chip vám s tím pomůže plnou verzí zálohovacího programu, kterou můžete po jednoduché registraci na internetu používat bez funkčních a časových omezení.

Plná verze programu Genie Timeline Home 2016, kterou najdete na Chip DVD nebo v elektronické verzi Chipu, slouží k automatickému zálohování důležitých dat z vašeho počítače. V úvodním nastavení vám Genie Timeline pomůže navolit, která data budou pravidelně ukládána na záložní disk, a dále už pracuje z podstatné části automaticky na pozadí operačního systému. Záložní data lze navíc komprimovat pro úsporu místa a ochránit šifrováním. Genie Timeline uchovává několik verzí záložních souborů a nabízí přehledné prostředí pro jejich vyhledávání a procházení. Pro obnovu dat při havárii slouží startovací disk nebo speciální diskový oddíl, vytvořený přímo v prostředí programu Genie Timeline.

Jak na to

1 Instalace a aktivace

Program Genie Timeline instalujte podle návodu na Chip DVD nebo v popisu instalačních dat, stažených prostřednictvím elektronické edice Chipu. Již během prvního spuštění, před vložením licenčního čísla, se v programu spustí průvodce vytvořením zálohovací úlohy, kterého ale můžete zrychleně přeskočit a později se k nastavení zálohování vrátit.

2 Nastavení zálohování

Prvním krokem při nastavení zálohování je výběr umístění záložních dat. S ohledem na funkci permanentního zálohování v pravidelných intervalech je vhodné použít externí disk s dostatečnou kapacitou nebo síťové úložiště typu NAS serveru. Genie Timeline vhodné umístění zálohy automaticky navrhne, pokud chcete zvolit jiné záložní médium, použijte tlačítko »Select a different destination«.

V následujícím kroku zvolíte data, která budete chtít zálohovat. Pomocí připravených předvoleb lze nastavit zálohu klíčových součástí Windows pro případ obnovy po havárii, e-mailů, souborů vytvořených v aplikacích Microsoft Office, fotografií a obrázků, videí a hudebních souborů nebo PDF souborů a elektronických knih. Bez dalšího nastavování lze rovnou zálohovat i obsah pracovní plochy Windows, záložky z internetových prohlížečů (podporován je Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari i Chrome) nebo obsah iPhonů, synchronizovaný prostřednictvím aplikace iTunes v počítači. Výběr dat k zálohování lze dále uživatelsky upravovat po přechodu na kartu »My Computer«. V prostředí jednoduchého průzkumníka si zvolíte konkrétní složky i jednotlivé soubory k zálohování. Pomocí volby »Filter my selections« lze nastavit filtr pro vyřazení souborů konkrétního typu. Genie Timeline také na pracovní ploše vytvoří novou složku »No-Backup Zone«, do které můžete umístit soubory a složky, které nebudou zálohovány.

3 Předvolby zálohy

Po výběru dat k zálohování následují ještě předvolby nastavení archivu se zálohou. Označením předvolby »Enable compression« aktivujete kompresi zálohovaných dat, která sice trochu zpomalí proces zálohování, ale na druhou stranu šetří místo na záložním médiu. Tím je hlavní nastavení zálohování dokončeno, ale ještě je třeba určit interval vytváření zálohy. V hlavním okně programu Genie Timeline proto klikněte na »Tools / Settings« a v nově otevřeném okně s předvolbami nastavení přejděte do nabídky »Backup Schedule«. Výchozí nastavení intervalu zálohování »Run every 8 hrs« můžete zkrátit nejméně na 30 minut, nebo naopak prodloužit až na jeden den. Interval zálohování volte podle toho, jak intenzivně pracujete s různými dokumenty, tedy jestli má smysl, aby se vaše data zálohovala ve velmi krátkém intervalu.

V nabídce »Customize Backup« můžete omezit celkovou velikost záložního archivu, ve kterém se uchovávají postupně vytvářené verze zálohovaných dat (»Limit Backup Size«), nebo povolit automatické mazání záložních dat starších než určitý počet dní. Předvolba »Enable Game/Movie Mode« pozastaví zálohování ve chvílích, kdy na počítači hrajete hry, sledujete filmy nebo prezentujete z PowerPointu.

4 Informace o zálohování

Program Genie Timeline vás může pravidelně informovat o stavu zálohování dat. Příslušné nastavení najdete pod nabídkou »Email Notfications«, kde je třeba zadat údaje o SMTP serveru e-mailové služby, kterou používáte, aby mohla aplikace Genie Timeline odesílat informační e-maily o zálohování.

Elegantnější řešení, jak mít stav zálohování dat kdykoli pod kontrolou, představuje mobilní aplikace Timeline Monitor, dostupná pro iPhony a iPady, kterou pomocí PIN kódu jednoduše spárujete s instalací programu Genie Timeline ve vašem počítači a ve které pak uvidíte vždy aktuální informace o stavu zálohování dat z vašeho počítače. Odkaz ke stažení aplikace Timeline Monitor najdete v okně nastavení pod nabídkou »Genie Timeline App«.

5 Obnova dat

Program Genie Timeline nabízí hned několik různých způsobů obnovy ztracených dat z dříve vytvořené zálohy. Pokud si třeba nedopatřením smažete nebo přepíšete důležitý dokument, použijte funkci »Restore / Restore from Timeline«. Genie Timeline otevře okno podobné klasickému Průzkumníkovi Windows, které však obsahuje posuvník, jehož pomocí můžete procházet historii záložních dat.

Poté, co najdete příslušný soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte některou z dostupných nabídek: »Open« otevře soubor ze záložního disku, »Restore to original location« obnoví soubor do původního umístění, »Restore to an alternate location« obnoví soubor do vybrané složky a »Show Versions« zobrazí přehled různých verzí souboru, uložených na záložním disku. Funkci »Timeline Explorer« najdete rovněž v okně »Tento počítač« v Průzkumníku souborů.

6 Záchrana při havárii

Pro složitější případy obnovy dat, například při kolapsu operačního systému nebo havárii disku, je třeba použít speciální startovací disk nebo diskový oddíl. Začněte volbou »Disaster Recovery startup disk« z nabídky »Tools«. Při prvním použití této funkce je třeba stáhnout z internetu a instalovat si příslušnou, bezplatně použitelnou komponentu Genie Timeline Disaster Recovery Component. V ní si pak vytvoříte startovací USB flash disk (»USB Drive«) nebo ISO obraz (»ISO Image«) startovacího DVD, které obsahuje nástroje na obnovu dat z dříve vytvořené zálohy typu »Disaster Recovery«. ISO obraz pak snadno vypálíte v libovolném vypalovacím programu. Jako ideální se jeví použití USB flash disku, práce s ním je přece jen rychlejší než použití DVD.

Plnou verzi programu Genie Timeline Home 2016 najdete na CHIP-DVD

RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata:  Komerční sdělení