Menu

Bezbolestný přechod na Windows 8

Bezbolestný přechod na Windows 8

Krátce po uvedení první veřejné testovací verze Windows 8 se objevily také specializované aplikace, které doplňují a upravují funkce nového operačního systému.
    RADEK KUBEŠ  

Ne každému bude vyhovovat nové uživatelské prostředí Windows 8 a možnosti nastavení operačního systému pomocí standardně dostupných předvoleb. Proto si představíme několik aplikací a postupů, které vám s přizpůsobením Windows 8 pomohou.

Start8

Diskuse o novém uživatelském rozhraní s dlaždicemi a o chybějícím tlačítku Start na hlavním panelu pracovní plochy Windows 8 pomůže ukončit jednoduchá aplikace Start8. Návrat tlačítka Start samozřejmě znamená i dostupnost stejnojmenné nabídky programů a funkcí, mezi kterými nechybí ani vyhledávač nebo tlačítko pro vypnutí či restart počítače. Pro přepnutí do rozhraní s dlaždicemi pak můžete použít volbu »Windows 8 Menu«.
Pomocí nabídky pravého tlačítka myši, otevřené kliknutím na tlačítko Start, můžete upravit vzhled i funkce nabídky, která se ve výchozím nastavení nejvíce podobá menu Start ve Windows 7. Přepnutím na »Windows 8 style« změníte nabídku Start do podoby s dlaždicemi, které se však nezobrazí v režimu celé obrazovky. Volba »What should the Start button look like?« nabízí výběr vzhledů tlačítka Start, které se může podobat například i stejnojmennému ovládacímu prvku z Windows XP. Důležitá je i předvolba »Automatically go to the Desktop when I sign in«, která zajistí přepnutí Windows 8 na klasickou pracovní plochu ihned po přihlášení.
Start8 řeší oba velké problémy, které mohou bránit uživatelům v přechodu na Windows 8, navíc stojí jen přibližně stokorunu. Jistě není lepší cesta, jak opravdu bezbolestně přejít na nejnovější verzi operačního systému Windows.

Tweaks.com Start

Trochu jinou cestu k rychlému vyhledávání a spouštění programů než doplněk Start8 nabízí nástroj Tweaks.com Start. Jedná se totiž o speciální typ tlačítka na hlavním panelu pracovní plochy, kterému můžete přiřadit různé funkce.
Po instalaci programu Tweaks.com Start si můžete pustit krátké video, představující jeho základní funkce, nebo jej rovnou nakonfigurovat. Důležité je přitom především připnutí tlačítka programu Tweaks.com Start na hlavní panel, což provedete buďto kliknutím prvým tlačítkem myši na tlačítko programu a výběrem volby »Připnout tento program na hlavní panel«, nebo pomocí tlačítka »Pin to Taskbar« v okně nastavení programu. Pak si ještě tlačítko programu přetáhněte do levé části hlavního panelu, kde se v předchozích verzích Windows nachází tlačítko Start.
Dále můžete volit ze tří rozdílných funkcí programu Tweaks. com Start. Předvolba »Full Start Menu« přepne ovládání operačního systému do režimu dlaždic, což je úplně to samé, jako když použijete klávesu [Win]. Pomocí předvolby »Application Search Menu« přiřadíte tlačítku Tweaks.com Start funkci klávesové zkratky [Win + Q], která otevírá vyhledávač v instalovaných aplikacích. Poslední předvolba, »Start Menu Groups«, znamená, že tlačítko Tweaks.com Start zobrazí malé náhledy dlaždic rozdělené do skupin.
Jestliže kliknete na tlačítko Tweaks.com Start pravým tlačítkem myši, odhalíte i další jeho funkce. Především můžete pomocí něj vypnout, uspat nebo restartovat počítač, otevřít Správce úloh, příkazový řádek, Ovládací panely nebo třeba nastavení síťových připojení. V tomto případě Tweaks.com supluje funkci klávesové zkratky [Win + X] a související nabídky. Hlavní funkci tlačítka pak nastavíte pomocí volby »Configure Tweaks.com Start«.

Win+X Menu Editor for Windows 8

Menu Start ve Windows 8 v jistém, omezeném smyslu supluje nabídka vyvolaná klávesovou kombinací [Win + X], která obsahuje odkazy na důležité systémové nástroje, jako jsou Ovládací panely, příkazový řádek, vyhledávač souborů a další. Standardně nelze tuto nabídku uživatelsky upravovat, jednoduchý program Win+X Menu Editor for Windows 8 vám však tuto možnost nabídne.
Nástroj Win+X Menu Editor for Windows 8 se nijak neinstaluje, stačí jej pouze rozbalit a spustit správnou verzi pro 32- nebo 64bitovou edici operačního systému Windows 8. Funkce Windows SmartScreen vás sice bude před aplikací Win+X Menu Editor for Windows 8 varovat, vy ale můžete bez obav pokračovat volbou »Další informace« a pak tlačítkem »Přesto spustit«.
V ovládacím prostředí programu lze volně upravovat položky nabídky vyvolávané klávesami [Win + X]. Pomocí tlačítka »Add Shortcut« přidáte zástupce libovolného programu, zatímco tlačítko »Remove Shortcut« zvolenou položku nabídky odstraní. Podobně můžete vytvářet (»Add Group«) nebo rušit (»Remove Group«) i celé skupiny zástupců aplikací. Kdykoli se také volbou »Restore Defaults« můžete vrátit k výchozímu nastavení celé nabídky.

8GadgetPack

S miniaplikacemi a postranním panelem jsme se poprvé setkali na pracovní ploše Windows Vista. V následující verzi Windows 7 byla tato funkce odsunuta do pozadí a ve standardní výbavě Windows 8 chybí úplně. Pokud se ale bez miniaplikací nechcete obejít, pomůže vám program 8GadgetPack.
Ihned po instalaci spustí 8GadgetPack sadu základních aplikací, do které patří hodiny, ukazatel počasí a velmi šikovná miniaplikace monitorující obsah schránky, která zobrazuje obsah zkopírovaný klávesovou zkratkou [Ctrl + C].
Další miniaplikace najdete v okně vyvolaném volbou »Miniaplikace« z kontextové nabídky pravého tlačítka myši, otevřené kliknutím kamkoli na pracovní plochu. Mezi bezmála třemi desítkami miniaplikací nechybí například kalendář, ukazatele aktuálního vytížení procesoru počítače, zaplnění pevného disku nebo nabití akumulátoru, ovladač hlasitosti nebo třeba poznámkový blok. Miniaplikace můžete umístit kamkoli na pracovní plochu nebo do postranního panelu.

Microsoft Mouse and Keyboard Center

Další užitečný nástroj na pohodlnější práci s Windows 8 pochází přímo od Microsoftu. Program Microsoft Mouse and Keyboard Center spolupracuje sice pouze s hardwarem značky Microsoft (klávesnice a myši), umožní vám však detailní nastavení jejich funkcí, jako je například rychlost vertikálního i horizontálního skrolování kolečkem myši nebo konfigurace funkčních kláves. Přestože je nejnovější verze aplikace Microsoft Mouse and Keyboard Center vytvořena ve stylu uživatelského rozhraní Windows 8, můžete ji provozovat i v předchozí verzi Windows 7.

Windows 8 Codecs

Velké diskuse se vedou rovněž kolem absence softwarové výbavy pro přehrávání filmových DVD ve Windows 8. Běžné uživatele ale možná daleko více zajímá možnost přehrávání filmů ve vysokém rozlišení ve formátech MKV, MP4 a dalších (včetně například i českých titulků), stejně jako přehrávání hudby v bezztrátových formátech FLAC či APE. Všechny tyto potřeby vyřeší balíček kodeků Windows 8 Codecs.
Přestože ovládací aplikace balíčku Windows 8 Codecs nabídne obrovské množství detailních předvoleb dekódování digitálního videa a zvuku, není třeba se jich obávat. Všechny běžně používané formáty totiž bez problému přehrajete i s výchozím nastavením kodeků. K dispozici je navíc i doplněk pro dnes nejčastěji využívané 64bitové edice operačního systému Windows 8.
Balíček Windows 8 Codecs je výborným základem pro přehrávání videa v bezplatném přehrávači Media Player Classic Home Cinema. S touto kombinací nebudete mít problém s přehráváním nejen filmových DVD, ale také filmů z Blu-ray disků a dalších zdrojů.
Při instalaci balíčku Windows 8 Codecs rozhodně odmítněte zavedení panelu IncrediBar, zrušením označení všech položek v okně »Special Offer«. To samé se týká doplňku babylon při instalaci rozšíření x64 Components addon.

Nevěřte všem programům

Možná se vám bude zdát náš stručný výběr aplikací pro úpravu vlastností a nastavení Windows 8 poněkud krátký a omezený - má to však svůj důvod. Přestože se vyrojila celá řada aplikací slibujících zajímavé funkce pro nový operační systém Microsoftu, zdaleka ne všechny fungují s různými verzemi Windows 8. Velké rozdíly ve funkčnosti těchto programů jsou zejména pod Release Preview a finálními verzemi operačního systému. My jsme se na tomto místě zaměřili na bezvadnou práci popisovaných aplikací ve finální české verzi Windows 8 Pro.
     radek.kubes@chip.cz

Užitečná nastavení WINDOWS 8
Mnoho vlastností Windows 8 lze uživatelsky upravit, aniž byste k tomu potřebovali doplňkovou aplikaci. Stačí jen zapátrat ve standardně nedostupných nastaveních operačního systému.

Tipy na pohodlnější práci
Automatický přechod z rozhraní s dlaždicemi na klasickou pracovní plochu řeší zmíněná aplikace Start8. Snadno si ale poradíte i bez ní. Také si ukážeme, jak se vyhnout opakovanému zadávání hesla při spouštění počítače.

1. Automatické přihlašování

Pokud pracujete se svým počítačem vždy sami a jedná se o stolní počítač, který nikam nepřenášíte, nebude automatické přihlašování do Windows, tedy bez nutnosti zadávat uživatelské heslo, zásadním prohřeškem proti bezpečnosti.
« Použijte vyhledávač v postranním panelu (nebo klávesovou zkratku [Win + Q]), napište »netplwiz« a klikněte na jedinou nalezenou aplikaci.
« V nově otevřeném okně »Uživatelské účty« zrušte předvolbu »Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo«.
« Po kliknutí na OK zadejte uživatelské jméno a heslo, které si Windows zapamatují.
V tento okamžik Windows zadané údaje nijak nekontrolují. To, že jste špatně zadali jméno či heslo, poznáte podle toho, že při restartu nedojde k automatickému přihlášení do Windows a zobrazí se chybové hlášení. V takovém případě je třeba celý postup zopakovat s tím, že automatické přihlašování nejprve zakážete a poté zase povolíte a zadáte správné přihlašovací údaje.

2. Probuzení počítače bez hesla

Když už jsme se zbavili zadávání hesla při každém startu počítače, můžeme udělat to samé i pro probouzení z režimu spánku.
« V Ovládacích panelech vyhledejte položku »Hardware a zvuk / Možnosti napájení / Po probuzení počítače požadovat heslo«.
« Použijte volbu »Změnit nastavení, které nyní není k dispozici« a poté označte položku »Nevyžadovat heslo«. Po uložení nastavení se probuzení počítače obejde bez zadávání hesla.

3. Automatický přechod na plochu

Jestliže nepatříte k příznivcům uživatelského rozhraní s dlaždicemi a kliknutí na tlačítko »Plocha« je pro vás zbytečným zdržením, proveďte následující postup:
« Vytvořte nový textový dokument (klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte »Nový / Textový dokument«) a pojmenujte jej »start.scf«
« V Průzkumníkovi použijte volbu »Přípony názvů souborů« na kartě »Zobrazení« a smažte u souboru »start.scf« automaticky doplněnou příponu ».txt«.
« Do obsahu dokumentu napište:
[Shell]
CommandZ2
[Taskbar]
Command=Přepnout na Plochu
IconFileZExplorer.exe,3

« Soubor přesuňte do kořenové složky »C:«, kde vám bude nejméně překážet.
« Otevřete si Plánovač úloh (»Ovládací panely / Systém a zabezpečení / Nástroje pro správu«).
« Zvolte »Vytvořit úlohu« a zadejte libovolný název.
« Na záložce »Aktivační událost« zvolte »Nová« a jako »Začátek úlohy« nastavte »Při přihlášení«.
« Přejděte na záložku »Akce«, zvolte »Nová« a předvolbu »Spustit program«. Pomocí volby »Procházet« nastavte cestu k souboru »start.scf«.
« Na záložce »Podmínky« zrušte označení předvolby »Spustit úlohu pouze při připojení k napájení«, aby vám automatický přechod na pracovní plochu fungoval i v notebooku pracujícím na akumulátor.
Tím je nastavení hotovo a při každém dalším spuštění počítače se Windows přepnou rovnou do režimu plochy.

4. Deaktivace zamykací obrazovky

Zamykací obrazovka je dalším prvkem, který uživatelům Windows 8 spíše komplikuje život. Lze ji však snadno deaktivovat.
« Otevřete vyhledávač, napište »gpedit.msc« a spusťte jedinou nalezenou volbu.
« V Editoru místních zásad skupiny vyhledejte položku »Konfigurace počítače / Šablony pro správu / Ovládací panely / Přizpůsobení«.
Klikněte na položku »Nezobrazovat zamykací obrazovku« a nastavte hodnotu na »Povoleno«.

Na vlastní nebezpečí
Microsoft samozřejmě dbá na bezpečnost, a proto ve Windows 8 najdeme nejen funkci Řízení uživatelských účtů, ale také filtr potenciálně nebezpečných aplikací Windows SmartScreen. Zkušeného uživatele budou ale tyto funkce spíše obtěžovat.

1. Úprava nastavení

Řízení uživatelských účtů Také ve Windows 8 se vám vyplatí nastavit Řízení uživatelských účtů do méně agresivního režimu.
« V ovládacích panelech přejděte na »Uživatelské účty a zabezpečení rodiny / Uživatelské účty« a klikněte na »Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů«.
« Na posuvníku nastavte o jeden stupeň nižší úroveň a vše potvrďte. Nyní vás již Windows nebudou tolik obtěžovat při každé změně nastavení nebo instalaci programu.

2. Deaktivace filtru Windows SmartScreen

Kromě bezpečnostní funkce, kterou je ochrana před nebezpečnými aplikacemi, má Windows SmartScreen i svoji odvrácenou stranu - posílá do Microsoftu informace o veškerém softwaru, který si do počítače instalujete.
« V Ovládacích panelech přejděte na »Systém a zabezpečení / Centrum akcí« a z levého menu zvolte »Změnit nastavení filtru Windows SmartScreen«.
« Nyní můžete Windows SmartScreen zcela vypnout nebo jej přepnout pouze do režimu upozornění na nebezpečný obsah.
Pamatujte na to, že vypnutím filtru Windows SmartScreen se připravíte o jeden z nástrojů Windows 8 na ochranu před nebezpečným softwarem.


Foto popis|  Návrat tlačítka Start: Drobná aplikace Start8 ošetří hlavní bolest Windows 8 pro mnoho uživatelů, kterou je chybějící nabídka Start.
Foto popis|  Miniaplikace na plochu: Pokud vám na pracovní ploše Windows 8 chybí vaše oblíbené miniaplikace, snadno si je doplníte pomocí sady 8GadgetPack.
Foto popis|  Nabídka funkcí: Namísto nabídky Start obsahují Windows 8 speciální menu vyvolané klávesami [Win + X], aplikace Win+X Menu Editor for Windows 8 pak umí položky této nabídky upravit.
Foto popis|  Hlídač i špeh: Nástroj Windows SmartScreen chrání počítač před podezřelými aplikacemi, ale zároveň odesílá hlášení o všech instalovaných programech Microsoftu.