Menu

Buzení zařízení prostřednictvím internetu

Buzení zařízení prostřednictvím internetu

Funkce Wake-On-Lan slouží k zapínání vzdálených počítačů a serverů prostřednictvím internetu. Ukážeme vám, jak pomocí této funkce probudit jakékoliv zařízení ve vaší domácnosti.
CHRISTOPH GIESE

CHRISTOPH GIESE
Tester a redaktor ukládá svá data centrálně na NAS serveru a chce k nim mít kdykoliv možnost přístupu.

Snad každý uživatel, který se živí prací na počítači, ten problém zná. Celý večer jste si doma připravovali tabulky pro blížící se uzávěrku, a ráno jste si je zapomněli poslat na pracovní mail. Zůstaly uloženy někde v domácím počítači či na síťovém NAS serveru. Pomocí internetu se k nim nedostanete, protože jste počítač i server vypnuli. Situaci lze ale zachránit, pokud máte na svém domácím počítači aktivovánu funkci Wake-On-Lan, kterou je vybavena většina moderních počítačů a pomocí níž je můžete vzdáleně zapnout prostřednictvím internetu. K zapnutí počítače dává impulz síťová karta poté, co obdrží speciální sekvenci dat. Ne každé zařízení je však touto funkcí vybaveno, zvláště nepříjemná je její absence u NAS disků. NAS server je sice určen pro nepřetržitý provoz, ale řada uživatelů má z úsporných důvodů nastaveno automatické vypínání, takže v případě potřeby by se hodila možnost probudit jej na dálku. Uvedeme konkrétní příklad: Svůj NAS disk Synology DS209j máte nastaven tak, aby pracoval od 7 do 22 hodin. Pokud je zapnutý, můžete k jeho obsahu přistupovat pomocí pevné internetové adresy používající zdarma poskytovanou DynDNS službu. K datům uloženým na NAS disku se tak dostanete pomocí jakéhokoliv osobního počítače, notebooku nebo smartphonu s internetovým připojením. Pokud je ale NAS server vypnutý, nezbývá než zajet domů a osobně jej zapnout. Z více než šedesáti modelů NAS disků, které zatím firma Synology vyrobila, jich více než čtyřicet funkci Wake-On-Lan postrádá. Mezi nimi i náš testovací model DS209j. U jiných výrobců NAS disků je situace obdobná.

Šikovný upgrade svépomocí

Podrobně vám ukážeme postup výroby vlastního spínače, který umožní vzdálené spouštění NAS serveru pomocí přídavné síťové karty, pájky a několika drobných elektronických součástek. Potřebné komponenty přijdou cca na 600 Kč. Během přípravy se nesmíte zaleknout toho, že budete muset vlastními silami rozříznout tištěný spoj a napájet na něj několik drobných součástek.
Jelikož jde vlastně o výrobu jednoduchého spínače, lze tento nápad použít k dálkovému zapínání jakéhokoliv domácího elektronického zařízení s vlastním spínačem. Dálkový internetový spínač jsme umístili do vlastní krabičky, takže jej lze i přenášet.

Vlastnoruční upgrade na wake-on-lan

1 Jenom dva šroubky  Otevření NAS serveru Synology DS209j je otázkou povolení dvou malých šroubků umístěných na zadní straně disku. Po jejich uvolnění stačí posunout o několik centimetrů plastový kryt, a jakmile ucítíte pod prsty cvaknutí, můžete celý kryt odklopit. Nyní máte snadný přístup k internímu disku i k elektronice NAS serveru.
2 Demontáž pevného disku  Dříve než začnete cokoliv dělat, rozhodně doporučujeme odpojit a vymontovat pevný disk. Budete mít víc místa pro práci a navíc nehrozí jeho náhodné poškození. Před demontáží si můžete na disku udělat fixem značku, aby se vám pak lépe montoval zpátky. Odpojte od disku napájecí i datový kabel a uvolněte šrouby, kterými je přichycen k rámu. Poté můžete disk opatrně vyjmout a uložit stranou.
3 Vymontování elektroniky serveru  Nyní můžete přistoupit k uvolnění šroubů, které drží plastovou destičku s elektronikou a tištěným spojem k rámečku. Opatrně ji vyjměte a uložte ji stranou, nejlépe na čistou molitanovou podložku nebo na bublinkovou fólii. Pak můžete přikročit k úpravě rámečku NAS serveru.
4 Protažení napájecích kabelů  Jelikož bude Wake-On-Lan spínač umístěn do externí krabičky, budete potřebovat napájecí konektor, ke kterému později NAS disk připojíte. Tento konektor nejsnadněji získáte odstřižením od zdroje staršího nefunkčního počítače, popřípadě se dá i koupit, ale to je zbytečné utrácení peněz. Podobných „molex“ konektorů najdete spoustu v každé dílně nebo například u správců sítě. Odstřižený molex konektor je ideální, protože budete potřebovat přesně čtyři vodiče: dva poslouží k napájení elektroniky NAS serveru 12V zdrojem a další dva vyvedete ven z krabičky a nakonec připojíte k vypínači. Všechny čtyři kabely do rámečku prostrčíte existujícím otvorem kensington locku, do kterého se přesně vejdou. Těsné protažení kabelů má výhodu v tom, že v budoucnu nebude docházet k odírání jejich izolace, které by mohlo způsobit zkrat. Později přiletujete na napájecí kabely smršťovací izolační trubice, které umístíte před a za rámeček, abyste kabely ještě lépe zajistili proti posunu. Stejného upevnění lze dosáhnout i pomocí plastové lepicí pistole.
5 Řezání plošného spoje  Napájecí kabely je bohužel třeba připojit ke kontaktům na odvrácené straně plošného spoje. Otvor, kterým kabely okolo desky povedete, bude nutné opatrně vyříznout tak, abyste nepoškodili žádné vodivé cesty plošného spoje. Pomocí kovové pilky opatrně odříznete růžek desky. Na fotografii vidíte, že lze bezpečně odříznout roh u USB konektorů, ve kterém se nenachází žádné vodiče ani žádné mechanické prvky. K řezání PCB desky si vezměte novou pilku s drobnými a ostrými zuby. Pouze s takovou pilkou budete moci vyvinout dostatečný tlak k odříznutí plastového materiálu a dosáhnout dostatečné přesnosti. PCB desku je nejlepší při řezání držet v druhé ruce, což sice není nejbezpečnější způsob práce, ale pokud byste ji položili na hranu stolu, mohli byste snadno poškodit citlivé komponenty na
6 Upevnění kabelu  Nyní nastává čas pro upevnění kabelů tak, aby se v otvoru kensington locku nehýbaly. Můžete použít buď smršťovací trubice, nebo plastovou lepicí pistoli a z obou stran krabičky kabely lehce zakápnout rozehřátým lepidlem.
7 Připájení napájecích kabelů  Dálkový internetový spínač bude napájen ze zdroje NAS disku a napájení přivedete přímo z napájecího konektoru. Kladný vodič má být připojen k vnitřní části napájecího konektoru a uzemnění k části vnější. Pokud si nejste jisti, který vodič je který, můžete je přezkoušet měřičem. Připojení přímo k napájecímu konektoru má jednu další výhodu: většina součástek na PCB desce jsou tzv. „SMD“ komponenty, ale zdířka napájecího konektoru je dostatečně velká a je k desce připevněna dostatečně pevným spojem, který udrží jeden vodič navíc. Napájecí kontakty vypínače (viz obr. 8) jsou poměrně drobné, ale nebudete mít problém k nim vodiče připájet. Mechanika spínače navíc pouze propojuje oba kabely, takže je jedno, ke kterému jeho pólu napájíte který vodič. Tímto krokem končí úprava vnitřností NAS serveru. Nyní tedy můžete do jeho rámečku opět vložit pevný disk a celou krabičku NAS serveru složit a zašroubovat. Po zkompletování NAS serveru doporučujeme zkoušku funkčnosti, kterou zjistíte, zda funguje správně vypínač a zda je správně připojen i pevný disk serveru.
8 Nákres plošného spoje  Nyní je na řadě výroba krabičky s Wake-On-Lan spínačem. Nákres spoje je součástí obrázku 8, ale najdete jej i na našem DVD v podobě PDF souboru, který naleznete pod kódem Wake-On-Lan. Kromě krabičky, do které bude celé zařízení uloženo, a síťové LAN karty s funkcí Wake-On-Lan budete dále potřebovat dva odpory (100 Ohm a 10 kOhm) a dva kondenzátory (220 a 1 000 mikroF), indukční cívku 220 H, usměrňovací diodu 11DQ10, spínaný regulátor napětí LM2574HVN-5.0, malou univerzální děrovanou desku plošného spoje, lakem izolovaný vodič, USB kabel s plochým konektorem typu A, pájecí cín a kvalitní pájku. Ve specializovaném obchodě byste tyto komponenty měli sehnat za cenu okolo 600 Kč. Nemusíte použít přesně stejné komponenty jako my, námi zvolený spínaný regulátor napětí se celkem špatně shání. Ve specializovaném obchodě vám ale určitě poradí stejně funkční alternativní regulátor.
9 Spájení součástek  Na děrovanou desku plošného spoje umístěte komponenty tak, jak ukazuje náš plánek. Ještě jednou překontrolujte, zda jste je rozmístili správně, a napájejte je na desku. Pomocí kleští zkraťte konce vodičů napájených komponent. Zkontrolujte, zda jste správně spájeli všechny kontakty a nikde nehrozí studený spoj.
10 Propojení vodičů  Nyní spojíte komponenty napájené do desky podle našeho plánu. Na naše DVD jsme v podobě PDF souboru umístili i zrcadlový nákres, který by vám mohl práci o trochu usnadnit. Pomocí zrcadlového plánku nebudete muset přemýšlet o správnosti zapojení a můžete se plně soustředit na samotné pájení. Z důvodu větší přesnosti vám doporučujeme ohýbat vodiče přesně tak, jak jsou naznačeny na našem plánku, možné chybné spoje tak poznáte snadněji. Vodič, kterým budete komponenty spojovat, doporučujeme připájet co nejblíže ke spoji, kterým jsou jednotlivé komponenty přiletovány k PCB desce. Ochranný lak izoluje vodiče spolehlivě, takže je bez obav můžete křížit.
11 Příprava krabičky  Osazená deska plošného spoje i síťová karta by se pravděpodobně vešly i dovnitř skříně NAS disku, ale vzhledem k tomu, že jsme nechtěli desku příliš miniaturizovat, a k tomu, že ji bude možné použít i pro dálkové zapínání jiných zařízení, jsme se rozhodli umístit ji do samostatné krabičky. Krabičku jsme koupili v obchodě Conrad Electronic a můžete ji najít pod označením „Kryt“. Krabička by ideálně měla mít šířku shodnou s použitou síťovou kartou.
12 Uchycení kabelů  Poté, co protáhnete napájecí kabely a datový kabel USB otvory skrze víko krabičky, doporučujeme z té strany víka, která bude později směřovat dovnitř krabičky, upevnit svazky kabelů pomocí umělohmotných stahovacích smyček.
13 Dopájení vodičů a kompletace krabičky  Nyní zbývá už jen spájet konce 12V napájecích vodičů a datového USB kabelu k vytvořené PCB destičce. Nově vytvořený elektronický obvod může začít fungovat. Pro jistotu můžete před spojením s NAS diskem krabičku zapnout. PCB destičku a síťovou kartu vložíte do krabičky, oddělíte je od sebe nějakým nevodivým materiálem a ke krabičce je upevníte pomocí plastové lepicí pistole.
14 Aktivace WOL v domácím routeru  Nejjednodušší způsob, jak oživit domácí zařízení pomocí kouzelného datového paketu aktivujícího prostřednictvím funkce WOL domácí počítač nebo jiná zařízení, spočívá v použití routeru. Většina routerů dokáže probudit počítače připojené do domácí sítě. Pokud by to váš router neuměl, doporučujeme stáhnout nejnovější aktualizaci firmwaru. My jsme použili router Fritzbox. Aktivaci funkce Wake-On-Lan najdete v expertním režimu po stisknutí tlačítka Edit v menu Home Network/Network. Přejete-li si zapnout přes internet NAS server, počítač nebo jiné zařízení v domácí síti, musíte nejprve aktivovat možnost vzdálené správy routeru a pořídit si účet dynamické DNS služby (například zdarma na stránkách no-ip.com), pomocí které lze změnit dynamickou IP adresu vašeho routeru na statickou. Tím pádem můžete k routeru vždy přistupovat pomocí stejné URL adresy. Po zajištění statické IP adresy budete moci vzdáleně přistupovat k nastavení routeru i k aktivaci k němu připojených zařízení pomocí funkce Wake-On-Lan. Právě z rozhraní routeru můžete pomocí magického datového paketu aktivovat NAS server (nebo jiné zařízení), připojený do domácí sítě.
15 První start  Pokud jste při montáži krabičky a zapojení kabelů neudělali žádnou chybu, můžete nyní nastartovat NAS server pomocí Wake-On-Lan signálu odeslaného z prostředí menu routeru. Spotřeba NAS serveru s připojenou spínací krabičkou je stále nízká. Příkon našeho NAS disku Synology činil před připojením spínací krabičky ve vypnutém stavu 0,3 W, po připojení krabičky se sice zvýšil, ale pouze na 1,4 W. Jak NAS disk Synology DS209j, tak router Fritzbox jsme použili pouze jako příklad. Stejný postup vzdáleného probuzení pomocí WOL můžete použít pro jakýkoliv NAS disk, který je vybaven spínačem.