Menu

Data v RAID jsou v bezpečí

Data v RAID jsou v bezpečí

Úložné systémy s RAID jsou rychlé a levné. Hodí se ale síť pevných disků pro bezpečnou zálohu dat?
THOMAS LITTSCHWAGER & MARTIN JÄGER

Mýtus  Ukládáte-li data na disky zapojené v RAID poli, nemusíte se už zabývat jejich zálohováním. Stačí vložit do počítače druhý pevný disk, správně nastavit RAID pole, a budete ochráněni proti ztrátě dat. Díky RAID budete mít koneckonců data v bezpečí i v případě, že se jeden pevný disk porouchá.
Pravda  Tento předpoklad je bohužel principiálně chybný. Bezpečnou ochranu proti ztrátě dat zajistí jen pravidelné a systematické zálohování. Disky zapojené do pole RAID se používají hlavně pro zvýšení dostupnosti dat, ne kvůli jejich zabezpečení. Klasický scénář pro použití RAID pole počítá s uživateli, kteří místo jediného pevného disku připojují do RAID pole disků více za účelem zrychlení práce se soubory. V případě, že jeden pevný disk selže, lze jej rychle vyměnit, obnovit RAID pole a pokračovat v práci bez ztráty dat, tedy pokud nebyly disky zapojeny v poli RAID 0.
První varianta může znít jako řešení pro bezpečné ukládání dat, ale není tomu tak. Například u výše zmíněného zapojení RAID 0 jsou data kvůli rychlejší přístupové a přenosové době rozložena na více distribuovaných pevných disků. Pokud ale jediný ze zapojených pevných disků selže, všechna data na všech discích jsou ztracena. I při údajně bezpečných variantách zapojení do RAID 1 a RAID 5 (data jsou rozložena a ukládána spolu s dalšími paritními informacemi) mohou nastat hardwarové potíže. Vzhledem ke zvýšené zátěži, kterou musí při potenciální obnově dat po havárii jednoho disku podstoupit ostatní disky v diskovém poli, může nastat havárie i dalšího disku. Disky jsou totiž v RAID poli využívány téměř rovnoměrně a většinou jsou i stejně staré. Ztrátu dat v RAID poli může kromě opotřebovaných pevných disků způsobit i vadný řadič.
Další rozdíl mezi zrcadlením v RAID a plnohodnotným zálohováním dat spočívá v tom, že pokud provedete jakékoliv změny, dojde okamžitě k jejich aplikaci na obou uložených kopiích souborů. Pokud omylem vy, nebo například nějaký virus poškodíte nebo smažete důležitý soubor, poškodí se či zmizí okamžitě i jeho zrcadlená kopie na druhém disku.
Problémem při zálohování na RAID disky je také fyzická přítomnost všech disků na jednom místě. V případě vykradení, požáru nebo podobné katastrofy přijdete o všechna data najednou. Při správném zálohování ale máte vždy k dispozici několik kopií souborů a díky zálohování na vzdálený server nebo do cloudu i na různých místech světa.

RAID 0
V tomto „stripovém“ režimu jsou sobory rozdělovány a ukládány na dva disky. Selže-li jeden z nich, přijdete o data na obou discích.
RAID 1
Zrcadlení neboli „mirroring“. Na obou discích jsou ukládány identické kopie všech dat. Vadný řadič ale může způsobit ztrátu dat na obou discích.
RAID 5
Data jsou rozdělena na několik pevných disků. Díky samoopravným kódům by nemělo v případě výpadku jednoho disku dojít ke ztrátě dat.

 

Komerční sdělení