Menu

Lepší obraz díky zlatým kabelům

Lepší obraz díky zlatým kabelům

HDMI kabely s pozlacenými vodiči nebo konektory jsou drahé. Rozhodli jsme se prozkoumat, zda přinášejí lepší obraz než ty obyčejné.
  THOMAS LITTSCHWAGER, MARTIN JÄGER  

MÝTUS:  Prodejci nabízejí milovníkům kvalitní hudby a videa drahé HDMI kabely se zlatými vodiči a pozlacenými kontakty. Čím jsou dražší, tím mají zajistit lepší obraz a zvuk. To samé se říká i o dalších zlatých vodičích, ať už se jedná o klasické cinch, nebo SCART kabely.
PRAVDA:  Při analogovém přenosu obrazu a zvuku mají zlaté kabely oproti obyčejným, kovovým vodičům skutečně určité výhody, které jsou dány jejich ideálními vodivými vlastnostmi a delší výdrží. Přenos obrazu a zvuku prostřednictvím HDMI ale probíhá digitálně. Skrz kabely tak neprochází žádné frekvence, ale jen binární hodnoty v podobě jedniček a nul, a rozdíl mezi těmito dvěma stavy je velmi patrný. Digitální přenos zajistí, že data z vysílače dorazí do přijímače v naprosto stejné podobě. Ačkoliv mohou běžné, měděné kabely trpět horší kvalitou přenosu signálu než kabely zlaté (viz graf vpravo), u digitálního přenosu přenesou všechny informace stejně bezpečně. Verdikt je tedy jasný: drahé kabely se zlatými vodiči a pozlacenými kontakty nemohou zajistit lepší kvalitu digitálně přenášených barev, ostřejší obraz nebo kvalitnější zvuk. Ani zlato totiž nedokáže z digitálního signálu získat víc informací, než kolik jich do něj vysílač pošle, a pokud je digitální signál přenesen celý a beze ztrát, je shodný, ať už projde měděným, nebo zlatým vodičem.
Přesto mají zlaté kabely drobnou výhodu. Vzhledem k ohromnému množství dat, která HDMI kabelem prochází, se mohou v obrazu objevit drobné chyby. Vadné pixely většinou koriguje samotný televizor, pokud ale nastane při přenosu příliš mnoho chyb, může výsledný jev připomínat analogový hluk. Tyto poruchy však nastávají pouze v případě, že jsou HDMI kabely poškozené nebo příliš dlouhé (více než 10 metrů). Zlaté kabely mohou díky lepšímu odstínění přenášet data spolehlivě i na delší vzdálenosti a díky vyšší odolnosti vůči korozi mají i delší výdrž než kabely měděné. Pokud ale máte Blu-ray přehrávač a televizor umístěný ve stejném stolečku, můžete klidně použít levný měděný HDMI kabel a nemusíte se obávat žádné ztráty kvality video- a audiosignálu.

KVALITA PŘENOSU PO HDMI
Křivky na níže uvedeném diagramu ukazují kvalitu přenosu realizovaného různými HDMI kabely. Pokud je vzdálenost mezi křivkami ilustrujícími datový přenos jedniček a nul příliš malá, dochází ke ztrátě kvality přenosu.

DIGITÁLNÍ „ŠUM“ NA HDMI
Ve vzácných případech vznikají kvůli poškozenému HDMI kabelu obrazové chyby připomínající šum. Chybně přenesené pixely totiž televizor zobrazí bílou barvou. Téměř vždy pomůže výměna kabelu.

Komerční sdělení