Menu

Daňové přiznání pohodlně, rychle a elektronicky

Růžový formulář daňového přiznání vyplní každý rok zhruba dva miliony lidí. Těžko bychom hledali důvod, proč tak učinit na papíře, a ne v elektronické podobě.

Dočkali jsme se! Formulář přiznání k dani fyzických osob, který je třeba odevzdat vždy do konce března, má pouhé dvě stránky. Má to ale samozřejmě háček - tento zjednodušený formulář mohou použít pouze daňoví poplatníci, kteří jsou zaměstnaní, a mají tedy příjmy pouze ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o daních z příjmů). Podnikatelé, osoby samostatně výdělečně činné i lidé, daňoví poplatníci, kteří si přivydělávají při zaměstnání, musí vyplnit a příslušnému úřadu zaslat daňové přiznání na klasickém formuláři, který samozřejmě může být i v elektronické podobě.

Přiznání v Excelu

Od zbytečně optimistického úvodu se vraťme zpátky na zem, resp. na internet, a porozhlédněme se, kde lze najít pomoc s jinak naprosto nepřehledným a pro nezkušeného člověka nepoužitelným několikastránkovým formulářem daňového přiznání.

Pokud nepatříte k podnikatelům či osobám samostatně výdělečně činným, kteří si, ať už ze zákona, nebo z vlastní vůle, pořídili Datovou schránku, vystačíte si s inteligentními formuláři, obsahujícími všechny potřebné vzorce, do kterých stačí jen vyplnit hlavičku a všechny požadované údaje. Tyto formuláře, nejčastěji dostupné v podobě interaktivních PDF dokumentů nebo excelových tabulek, stačí po vyplnění vytisknout a zanést nebo doporučeně poslat na příslušný finanční úřad. Vůbec přitom nevadí, že formulář přiznání daně z příjmu, vytištěný na černobílé tiskárně, neponese známou růžovou barvu. Finanční úřad akceptuje všechna podání, která jsou dodána na formuláři, jehož obsah i grafické uspořádání odpovídá originálu.

Interaktivní formulář pro přiznání daně z příjmu fyzických osob najdete přímo na webových stránkách Finanční správy, konkrétně pod odkazem financnisprava. cz/cs/danove-tiskopisy/databazeaktualnich-danovych-tiskopisu. K dispozici je jak klasický tiskopis, tak i interaktivní formulář ve formátu PDF se vzorci, k jehož vyplnění budete potřebovat bezplatně použitelný program Adobe Reader. Při jeho stahování z odkazu get.adobe.com/cz/reader na vás Adobe nachystalo nepříjemnou past v podobě označení předvoleb, znamenajících stažení aplikací McAfee Security Scan Plus a True Key by Intel Security, které k vyplnění daňového přiznání rozhodně nepotřebujete. Než na výše uvedené adrese kliknete na žluté tlačítko »Instalovat«, určitě zrušte označení obou předvoleb v části »Volitelné nabídky«.

Jestliže spíš než interaktivní PDF preferujete formulář ve formátu excelové tabulky, navštivte například weby finance.idnes.cz/dane, finance. cz/dane-a-mzda/danove-formulare/ dan-z-prijmu-fo nebo mesec.cz/danovyportal/dan-z-prijmu/danove-formulareke-stazeni. Na stránkách těchto webů, které se věnují financím, najdete i užitečné rady a návody, které vám pomohu daňové přiznání správně vyplnit.

Kompletně on-line způsob

Máte-li Datovou schránku, bez ohledu na to, zda jste se pro její založení rozhodli dobrovolně, nebo vám to ukládá zákon, jste povinni podávat daňové přiznání výhradně elektronicky, právě prostřednictvím Datové schránky. Tím se však nemyslí odeslání datové zprávy s formulářem ve formátu PDF dokumentu v příloze. Daňové přiznání podávané prostřednictvím Datové schránky musí být ve formátu XML, aby bylo možné data z formulářů importovat do systémů Finanční správy.

Odeslat daňové přiznání ve správném formátu prostřednictvím Datové schránky by vám měl pomoci Daňový portál Finanční správy, dostupný na adrese adisepo.mfcr.cz, kde kliknete na odkaz »Elektronické formuláře« a na následující stránce pak na odkaz na formulář pro přiznání daně z příjmu fyzických osob. Práce s elektronickým formulářem na Daňovém portálu je ale natolik nepohodlná a nepřehledná, že vám tuto cestu podání daňového přiznání, která čítá klidně i několik desítek postupných kroků s kontrolou správnosti až na úplném konci, doporučit nemůžeme.
Daleko lepší volbou je portál Podejto. cz (podejto.cz), kde najdete přehledné interaktivní formuláře, do kterých se na základě IČ rovnou předvyplňují hlavičky (to například formuláře na Daňovém portálu nezvládnou).

Po vyplnění přiznání k dani z příjmu proběhne kontrola správnosti a pak můžete, společně se všemi nezbytnými přílohami, odeslat přiznání prostřednictvím Datové schránky. Na portálu Podej.to, stejně jako na výše uvedených serverech, které se věnují financím, navíc najdete i formuláře přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, které je třeba rovněž každoročně odevzdávat. V současné době lze v rámci internetové služby Podejto.cz učinit asi tři desítky různých podání. Většina je realizována prostřednictvím interaktivních formulářů, u některých ale budete přesměrováni na Portál veřejné správy. Základní údaje ve formulářích budou automaticky vyplněny na základě zadaného IČ a pro všechna podání připravená na webu Podejto.cz budete potřebovat Datovou schránku.

Daňový poradce v prohlížeči

Zajímavý způsob, jak vyplnit formulář daňového přiznání fyzické osoby, nabízí i web Peníze.cz na stránce penize.cz/ dan-z-prijmu/danove-priznani-online. Zde můžete po zaplacení jednorázového poplatku 150 korun využít službu interaktivní webové aplikace, která vás provede vyplněním daňového přiznání nikoli přímo do políček elektronického formuláře, ale prostřednictvím jednoduchých otázek, na které lze jednoznačně odpovědět. Díky tomu zvládne vyplnit daňové přiznání prakticky kdokoli. Vyplněný formulář vám bude následně zaslán na e-mail a stačí jej už jen vytisknout a odnést nebo poslat na příslušný finanční úřad. Dejte si ale pozor na fakt, že webová aplikace na webu Peníze.cz neumožňuje odeslání daňového přiznání Datovou schránkou.

Účetnictví a daně v cloudu

S vedením fakturace a následně i přípravou daňového přiznání pomáhají živnostníkům a drobným podnikatelům, kteří uplatňují výdaje paušálem, cloudové aplikace Fakturoid (fakturoid. cz) a iDoklad (idoklad.cz).
Fakturoid je velmi přehledná webová aplikace, určená nejdříve jen pro jednoduché vystavování faktur. Nabídka funkcí služby Fakturoid se ale průběžně rozrůstala a dnes zahrnuje i evidenci nákladů, kontrolu úhrady faktur prostřednictvím internetového bankovnictví nebo správu ceníků pro opakovanou fakturaci stejných položek.

Následně si můžete nechat vygenerovat daňové přiznání příjmů fyzické osoby (pouze při uplatňování nákladů procentem z příjmu) nebo souhrnné hlášení DPH. Fakturoid má i mobilní aplikace pro Android a iOS, a tak jeho jedinou nevýhodou zůstává nutnost pořízení placeného tarifu pro využití všech jeho funkcí.

Bezmála 130 tisíc podnikatelů a živnostníků používá cloudovou službu iDoklad, která je dostupná zcela zdarma. V bohaté funkční výbavě služby iDoklad najdeme vedle správy fakturace, adresáře kontaktů, pokladny či ceníků také nástroje na vytváření dodacích listů a daňových dokladů i párování plateb s bankovními účty. Živnostníci uplatňující výdaje paušálem si mohou v prostředí služby iDoklad nechat vygenerovat data pro formulář daňového přiznání dostupný na výše zmíněném portálu Daňové správy a díky tomu rychle a snadno splnit svoji daňovou povinnost. Služba iDoklad je neustále doplňována o nové funkce a vylepšení a velmi pohodlně se s ní pracuje.

Poradí si s ní i uživatelé, kteří jinak záležitostem kolem účetnictví příliš neholdují. Šikovné jsou i přehledy a statistiky, díky kterým okamžitě zjistíte, jak si vaše podnikání vede, kolik peněz máte v nezaplacených fakturách a kteří zákazníci vám dluží nejvíce peněz. Faktury lze do služby iDoklad importovat i ze služby SuperFaktura. cz nebo z účetního systému Pohoda. Kontakty můžete importovat z Outlooku či Gmailu. Všechny nabízené služby jsou k dispozici zdarma a bezplatné jsou také mobilní aplikace pro smartphony a tablety s Androidem, iOS nebo Windows 10.

Pro živnostníky a podnikatele využívající cloudové služby Fakturoid a iDoklad bude bezpochyby důležitý i fakt, že obě tyto služby nově podporují EET, což znamená, že po vložení EET certifikátu a jednoduchém úvodním nastavení umí odesílat vystavené faktury (pokladní doklady) do systému Finanční správy.

Daně za rok 2016: Co je nového?

V českém daňovém systému dochází neustále k velkému množství změn, takže pokud počítáte s tím, že jen přepíšete několik kolonek z loňského přiznání a pošlete jej znovu, jste na omylu. Shrňme si alespoň ty nejdůležitější změny, týkající se rodičů dětí, osob samostatně výdělečně činných a důchodců.

> Daňové zvýhodnění pro rodiče dětí: Rodiny s více dětmi budou za rok 2016 odvádět nižší daně nebo získají vyšší daňový bonus (pokud je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, má poplatník nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu). Na jedno dítě zůstává daňové zvýhodnění stejné jako pro rok 2015 (tedy 13 404 korun), na druhé a třetí dítě se zvyšuje na 17 004, resp. 20 604 korun (dříve 15 804 a 17 004 korun). Dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus se zvýšila na 59 400 korun. Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. > Školkovné: Za rok 2016 mohou rodiče uplatit slevu na dani ve výši až 9 900 korun, pokud prokážou platby za umístění dětí v předškolním zařízení. Slevu lze uplatnit na každé z více dětí.
> Důchodci: Dani z příjmu za rok 2016 podléhají pouze důchody nad 356 400 korun. Zdravotní a sociální pojištění se z důchodů neplatí.
> Solidární daň: Za rok 2016 je třeba platit solidární 7procentní daň z příjmů nad 1 296 288 (pro rok 2015 byl limit 1 277 328 korun). Solidární dani podléhají příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, nikoli příjmy z pronájmu, kapitálového majetku atd. > Sleva na pořízení a provoz EET: Podnikatelé podléhající elektronické evidenci tržeb si mohou jednorázově odečíst slevu 5 000 korun, a to ve zdaňovacím období, kdy poprvé zaevidovali tržbu dle zákona o EET. Plná výše slevy se týká jen podnikatelů s daňovým základem ze samostatné výdělečné činnosti vyšším než 199 tisíc korun.

EET: Když elektronicky, tak elektronicky

Hlavním tématem diskusí podnikatelů a živnostníků je v současné době bezpochyby zavádění elektronické evidence tržeb (EET), které vyžaduje napojení pokladny obchodníka k systému Finanční správy. S nástupem EET se objevila celá řada pokladních řešení, se kterými lze splnit zákonné požadavky na evidenci tržeb. U některých typů pokladen stačí aktualizovat jejich software a s vlastními řešeními přišli například i mobilní operátoři. Zákon přitom nijak nestanovuje specifikace pokladního řešení, podmínkou je pouze propojení se systémem EET a možnost tisku účtenek.

To znamená, že kromě klasických pokladen lze pro EET používat i softwarové pokladny, například v podobě aplikací pro smartphony a tablety nebo čistě cloudových služeb, využívaných prostřednictvím internetového prohlížeče z libovolného zařízení s připojením k internetu. Velkou výhodou cloudových řešení je naprostá jednoduchost zavedení pokladního systému pro EET i jeho následného používání. Není totiž nutné dokupovat a instalovat jakýkoliv program. Stačí se jednoduše registrovat k využívání pokladního řešení, a během chvilky je možné začít vytvářet účtenky, které budou splňovat všechny požadavky EET. Cloudový pokladní systém běží na serverech poskytovatele služby, který garantuje nejen nepřetržitou dostupnost pokladní aplikace, ale také pravidelné aktualizace - s ohledem na požadavky firem na nové funkce nebo změny související legislativy.

Firma či podnikatel si vystačí se svým současným počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem, tiskárnou a připojením k internetu. Účtování v pokladně se odehrává v prostředí internetového prohlížeče. Nezanedbatelnou výhodou cloudových EET pokladen je možnost jejich propojení s dalšími internetovými službami. Typicky jde o řešení pro provoz internetových obchodů, u kterých bude díky možnosti propojení s cloudovou EET pokladnou splněna povinnost evidence tržeb. Využívání softwarové EET pokladny formou cloudové služby nevyžaduje jakékoli počáteční investice. Firma či podnikatel platí za službu pouze pravidelný měsíční poplatek ve výši několika desítek korun. I přesto si mohou podnikatelé nárokovat slevu na dani, jelikož finanční úřad pro její uplatnění nevyžaduje dokládání faktur za nákup pokladního zařízení a výše slevy se neodvíjí od skutečných nákladů na pořízení EET pokladny či softwaru.

Foto popis| Web Podejto.cz obsahuje interaktivní formuláře pro vyplnění desítek různých podání úřadům, včetně daňového přiznání. Neobejdete se ale bez Datové schránky.
Foto popis| Na webu Peníze.cz nebo Onlinepriznani.cz najdete průvodce vytvořením daňového přiznání, který vyplní příslušný formulář na základě vašich odpovědí na otázky.
Foto popis| Formulář na Daňovém portálu nedokáže ani tak primitivní věc, jako je vyplnění základních údajů podle IČ podnikatele či živnostníka.
Foto popis| Cloudové pokladní řešení Kasareal.cz vyjde na 49 korun měsíčně a lze jej používat v počítači, smartphonu nebo tabletu.
Foto popis| Pokladní řešení helloCash lze v základní verzi, která však splňuje všechny požadavky zákona o EET, využívat zcela zdarma. Vyšší verze s lepší funkční výbavou stojí 49, resp. 149 korun měsíčně.
Foto popis| Bezplatně použitelná cloudová služba iDoklad může nově fungovat i jako pokladna pro EET.

O autorovi| RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata:  Komerční sdělení