Menu

Peníze v databázi

Geniální databázová technologie blockchain předznamenává novou finanční éru. Pojišťovny a banky ji chtějí nasadit, aby zabezpečily finanční transakce v budoucnosti.

Svět technologií je poháněn mnoha trendy, které nejsou zdaleka tak známé a viditelné jako třeba virtuální realita nebo automobily s autonomním řízením. Jednu takovou tichou IT revoluci představuje právě teď blockchain - o tomto vynálezu už leccos napovídá samotné jméno. Jedná se o databázi, která je postavena jako jednoduchý řetěz z článků-bloků, zaznamenává transakce bez změn a je viditelná pro všechny zúčastněné. Aktuální studie Světového hospodářského fóra vidí blockchain jako ústřední díl budoucích finančních struktur. Odborníci očekávají, že už v příštím roce čtyři z pěti bank budou experimentovat s nasazením této databáze.

Kde se vzal blockchain?

Přitom myšlenka blockchainu vzešla vyloženě z ničeho: v roce 2008 publikoval jistý Satochi Nakamoto studii, ve které popsal kryptoměnu nazvanou bitcoin. Jak se později zjistilo, Satochi Nakamoto je pseudonym a dodnes nikdo nebyl schopen zjistit, kdo se za ním skrývá. Nicméně databáze skrývající se za bitcoinem byl vlastně první blockchain.

Zajímavostí nové technologie je, že v případě blockchainu se jedná o distribuovanou databázi. Neexistuje žádný centrální server, na kterém by byla uložena. Databáze není ani v žádné centrální instanci, jak by se dalo očekávat v případě měny jako bitcoin; nevlastní ji žádný stát ani žádná společnost. Namísto toho je blockchain distribuován na mnoha počítačích a spoléhá na bezpečí šifrovací technologie. V případě bitcoinu má každý člen kopii blockchainu (viz schéma vpravo), která naopak registruje všechny transakce. Blockchain verze bank a pojišťoven nahrazuje členy bitcoinu nejrůznějšími finančními institucemi, které se podílejí na toku peněz. Přitom má každý člen, popřípadě každá banka stejná práva, to znamená že blockchain nepatří nikomu a všem zároveň. Vlastnost decentralizace je důležitá pro ochranu databáze. Jednotlivý uživatel ji nemůže narušit nebo s ní manipulovat. Teprve kdyby se povedlo útočníkovi úspěšně zaútočit na více než polovinu účastníků, ocitla by se integrita databáze v nebezpečí.

Neporušitelná a transparentní

Blockchain si můžeme představit jako nepodplatitelného účetního, který provádí všechny typy transakcí. Převody peněz (viz vpravo nahoře) jsou jen jeden příklad, další jsou chytré kontrakty. Přitom počítače přebírají zpracování zakázky, testují podmínky a mohou automaticky provádět jednotlivé úkoly. Databáze je připravena k nasazení tam, kde se vyskytují transakce, které je potřeba provádět bezpečně a přehledně ukládat.

Silnou stránkou blockchainu je jeho transparentnost. Je neustále kontrolován tzv. minery. To jsou účastníci, jejichž programy verifikují všechny transakce blok po bloku a tím ověřují jejich pravost. Jakmile je blok ověřený, zapíše se výsledek do blockchainu a tím se vytesá do digitálního kamene.

V praxi není členství v blockchainu, jako jsou bitcoiny, spojeno s žádnými velkými náklady: je potřeba pouze software pro PC nebo mobilní aplikace. Pro každého účastníka se pomocí softwaru pro blockchain vytvoří pár šifrovacích klíčů, sestávající z jednoho privátního a jednoho veřejného klíče. Veřejný klíč je viditelný všem ostatním účastníkům, privátní zůstává skrytý.
Každá transakce v blockchainu, kterou uživatel zadá, je podepsaná (signovaná) privátním klíčem. Pokud uživatel A převádí uživateli B peníze, adresuje transakci pomocí veřejného klíče uživatele B a podepíše ji vlastním privátním klíčem. Uživatel B pak může s veřejným klíčem uživatele A ověřit, zda ten transakci skutečně zadal. Další ověřování pak přebírá blockchain, přesněji další účastníci. V databázi se z důvodů efektivity vždy přičleňuje více transakcí k jednomu bloku. Tak vznikají soustavně nové bloky a databáze roste. Ale nové bloky se nevytváří jednoduše z jednoho centrálního místa. Výroba (mining) nových bloků je zároveň potvrzením pro čekající transakce. Každý blok musí, pokud ho pošlete přes hashovací funkci, vykázat přesný výsledek, například číslo začínající určitým přesným počtem nul. Těžaři (miners) tyto vhodné bloky hledají. Nový blok ale nejen že obsahuje transakci, ale také hash hodnotu předcházejícího bloku a sám je také digitálně signován.

Budoucnost s blockchainem

Blockchain jako příští velký digitální projekt ale nezajímá pouze banky. Australané například pomocí něho chtějí řešit digitální hlasování při volbách. Než se však dostaneme tak daleko, je potřeba ještě udělat několik vylepšení: aktuálně musí každý tzv. Full Node pro bitcoin stáhnout téměř 100 GB blockchainu a transakce vyžadují dobrých deset minut - to je příliš dlouho. A jestli blockchain nakonec zlevní celé bankovnictví? Pro banky určitě. Jestli z toho ale budou něco mít také jejich zákazníci, to není příliš pravděpodobné.

Vynálezce blockchainu není znám. Dodnes nikdo neví, kdo vlastně je Satoshi Nakamoto. Jak funguje blockchain Blockchain je speciální druh distribuované decentralizované databáze, která se perfektně hodí k tomu, aby uchovávala záznamy (transakce). Na příkladu ukazujeme, jak lze pomocí blockchainu převést chytrým telefonem peníze. Podílí se na tom pouze dvě osoby, proces se provádí automaticky přes blockchain. Důvěryhodná třetí strana, například banka, k tomu není potřeba.

***

DIGITÁLNÍ PLATBA POMOCÍ BLOCKCHAINU

1 Převod peněz
Karel dluží své přítelkyni Alici peníze, ale místo toho, aby jí dal do ruky bankovky, zaplatí jí přes mobilní aplikaci.

2 Použití klíčů
Aby platby přes aplikaci fungovaly, potřebuje Karel svůj privátní klíč a veřejný klíč Alice.

3 Zadání klíče
Veřejný klíč Alice je dostupný každému. Karel by mohl například pomocí aplikace naskenovat QR kód .

4 Platba částky
Karel zadá částku, přidá k tomu veřejný klíč Alice a podepíše se pomocí svého privátního klíče.

5 Ověření transakce
Nyní jsou ostatní uživatelé blockchainu požádáni, aby ověřili transakci, kterou Karel zadal.

6 Transakce je o.k.
Pokud má Karel dostatek virtuálních peněz a pokud jsou odesilatel i příjemce platnými členy, je transakce povolena.

7 Nalezení bloku
Transakce je přes bezpečnou hash hodnotu zanesena do odpovídajícího bloku blockchainu.

8 Peníze převedeny
Po několika minutách obdrží Alice a Karel potvrzení o úspěšné transakci. Alice dostane peníze.

9 Blockchain roste
Blok s úspěšnou transakcí je dále zpracován a blockchain roste o nové datové bloky.

Foto popis| Obrovská databáze Problémem v praxi je, že blockchain s počtem transakcí narůstá. V případě bitcoinu má databáze v současné době už téměř 100 GB.
Foto popis| Pohled do blockchainu Každý blok uchovává více transakcí, které se zpracovávají najednou. Vedle nové hash hodnoty obdrží každý blok také hash hodnotu předcházejícího bloku a tím je s ním svázán.


Příbuzná témata:  Komerční sdělení