Menu

Kontrola nad internetem i počítačem

Máte malé děti a rádi byste měli pod kontrolou způsob, jakým využívají počítač a internet? Nastavte jim přísná pravidla. 

Používání počítače bezpochyby rozvíjí schopnosti dětí, ale má samozřejmě i zásadní úskalí. Tím prvním je fakt, že by to děti neměly přehánět s celkovou dobou strávenou u počítače - ať už třeba hrají hry nebo surfují po internetu. Druhé nebezpečí spočívá právě v přístupu na internet, kde se samozřejmě nachází nekonečné množství obsahu, který není určen dětským očím. Operační systém Windows sice má funkce na omezení dostupnosti počítače a používání instalovaných programů, ale my vám nabízíme daleko sofistikovanější řešení, jak uživatele počítače a internetu kontrolovat a regulovat.

Na Chip DVD i v elektronické verzi Chipu najdete plnou verzi programu ContentWasher, který zvládne hned několik věcí zároveň. Předem umožňuje regulovat celkovou délku práce s počítačem (prostřednictvím omezení možnosti přihlásit se k uživatelskému účtu), řídí dostupnost konkrétních aplikací (či her) dle nastaveného časového harmonogramu a k tomu ještě filtruje internetové stránky na základě klíčových slov i seznamu zakázaných či povolených webových stránek. Konfigurace aplikace ContentWasher je snadná a vyžaduje jediné: zřízení samostatného uživatelského účtu ve Windows pro každého člena vaší domácnosti.

Jak na to

1 Instalace a aktivace

Pro instalaci plné verze programu ContentWasher budete potřebovat aktivační kód, který získáte podle návodu na Chip DVD nebo v popisu aplikace v digitální edici Chipu. V instalátoru programu ContentWasher narazíte po potvrzení souhlasu s licenčními podmínkami na trochu netradiční zabezpečení: Podobně jako na různých internetových stránkách musíte prokázat, že nejste robot. Stačí, když odpovíte na otázku, kolik měsíců má jeden rok. Napište do připraveného řádku číslo »12« a můžete pokračovat dále, už bez jakéhokoli nastavování. Registraci plné verze programu ContentWasher je třeba provést až po úvodní konfiguraci, v hlavním okně aplikace. Přejděte do nabídky »About« a klikněte na tlačítko »Enter the code«. Zadejte kód z registračního e-mailu a klikněte na »Activate«.

2 Úvodní konfigurace

Po instalaci programu ContentWasher je v instalačním průvodci připraveno i několik kroků úvodního nastavení. Ze všeho nejdříve je třeba zadat heslo, které slouží k ochraně nastavení programu, stejně jako e-mailové adresy, prostřednictvím které lze zapomenuté heslo případně resetovat a na kterou budou odesílány reporty z činnosti programu. Dále si nastavíte typ počítače (domácí, pracovní nebo školní) a nakonec počítač restartujete, aby mohl začít program ContentWasher filtrovat webový provoz.

3 Omezení práce s počítačem

Jako první můžete na kartě »Program settings
« pod nabídkou »Computer usage« nastavit omezení možnosti přihlášení ke konkrétnímu uživatelskému účtu ve Windows. V nově otevřeném okně zvolíte z nabídky na levé straně uživatelský účet, na který chcete nasadit omezení a pak už můžete v časovém harmonogramu naklikat časy, kdy se bude moci sledovaný uživatel přihlásit ke svému účtu. Můžete také omezit celkovou dobu použití počítače (»Max. hours per week«), maximální délku jednoho přihlášení (»Max. session duration«) nebo uživateli nařídit přestávky (»Min. break duration«). Na kartě »Computer Usage statistics« máte jako administrátor přístup k informaci o celkové době využití počítače sledovaným uživatelem.

4 Používání programů

Velmi podobně, jako omezení samotného přihlášení k Windows, můžete nastavit také pravidla pro používání programů. Použijte k tomu nabídku »Program filter«, kde po kliknutí na »Add the program« vyhledáte spouštěcí soubor aplikace nebo hry, jejíž využití chcete kontrolovat. Následně se opět zobrazí okno s časovým harmonogramem, kde lze určit časy, kdy bude možné danou aplikaci spustit (»Allowed to run«) a kdy bude mít aplikace přístup na internet (»Internet access«).

5 Zakázaná slova

Velmi důležitou funkcí programu ContentWasher je filtrování webových stránek na základě jejich obsahu nebo URL adresy. ContentWasher přitom může kontrolovat nejen obsah webových stránek, ale také příchozích e-mailů nebo komunikace přes ICQ (které ale dnes už mnoho lidí nepoužívá). V nabídce »Forbidden words« najdete seznamy zakázaných slov, rozdělné do několika kategorií (sex, drogy, gamblerství atd.). Sami můžete doplnit libovolný počet dalších slov - stačí jen kliknout do sezamu a dopsat zakázaná slova. Předvolbou »Allowed number of forbidden words« můžete ovlivnit úroveň přísnosti filtru a povolit omezený výskyt zakázaných slov na stránce. Vyřešíte tím případy, kdy by ContentWasher blokoval například zpravodajský web kvůli výskytu některého ze zakázaných slov v určitém článku.

6 Webový filtr

Filtrování webových stránek na základě seznamů zakázaných či povolených webů se nastavuje v nabídce »Web filter«. Na prvním místě zde ale najdete předvolbu »Allowed time for web surfing«. Po její aktivaci a kliknutí na tlačítko »Set allowed time« můžete nastavit časový harmonogram povoleného přístupu na web. Dále se musíte rozhodnout, zdali budete přístup k webovým stránkám řídit na základě seznamu zakázaných stránek (tzv. blacklist), nebo naopak kontrolovanému uživateli umožníte navštěvovat pouze explicitně povolené stránky (tzv. whitelist).

Následně vytvoříte jeden nebo druhý seznam webových adres. Filtrování na základě whitelistu aktivujete předvolbou »Allow only these sites«. Sestavení whitelistu je dobré i proto, že můžete program ContentWasher nastavit, aby obsah povolených stránek nefiltroval dle zakázaných slov a také jej zpřístupnil i v době, kdy má jinak uživatel zakázán přístup na web.

Ve spodní části okna s nastavením najdete ještě seznam oblíbených sociálních sítí. Přístup na jejich weby můžete buďto zcela zakázat (»Always is forbidden«) nebo naopak vždy povolit (»Always is allowed«). To ale není vše - také zde můžete aplikovat časový harmonogram. Pokud se uživatel pokusí připojit k zakázanému webu, uvidí jen stránku s informací o blokování přístupu.

7 E-mail a synchronizace

Již jsme zmínili, že ContentWasher umí na základě obsahu filtrovat i e-maily. Podrobné předvolby filtrování elektronické pošty najdete v nabídce »ICQ & Email« na kartě »Email filter«. Zde můžete opět nastavit časový harmonogram pro používání elektronické pošty (»Limit using E-mail by time«) a pak také nastavit whitelist povolených odesílatelů e-mailů. U zpráv od těchto odesílatelů nemusí ContentWasher kontrolovat obsah.

Možnosti nastavení programu ContentWasher jsou skutečně rozsáhlé, a abyste nemuseli opakovat konfiguraci znovu na každém domácím počítači, můžete si s pomocí funkcí v nabídce »Neighboring computers« synchronizovat nastavení s dalšími počítači ve vaší domácí síti.

Plnou verzi programu ContentWasher 5.1 najdete na CHIP-DVD


Příbuzná témata:  Komerční sdělení