Menu

TIPY + TRIKY

TIPY + TRIKY

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

Pomocí těchto tipů popoženete svůj operační systém

1/ WINDOWS 7/

Rozšiřování počtu síťových položek přístupných přes okno „Počítač“

Navigační oblast v aplikaci Windows Explorer nabízí uživatelům snadný a rychlý přístup k různým složkám, souborům či diskům. Vy byste sem rádi přidali i další odkaz na svá oblíbená „místa“ v síti. Nejprve je nutné zajistit, aby Windows Explorer zobrazil i skryté adresáře a soubory. Klikněte proto na »Uspořádat / Možnosti složky a hledání« a v okně „Možnosti složky“ přejděte na kartu „Zobrazení“. Zde v sekci „Skryté soubory a složky“ aktivujte možnost „Zobrazovat skryté soubory složky a jednotky“.
Následně přejděte do složky C:\Users\[jméno uživatele] a poté do složky \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts. Zde v pravé části okna klikněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolte položku »Nový / Zástupce«. Poté v okně, které se objeví v sekci „Zadejte umístění položky“, najděte svou oblíbenou složku, klikněte na »OK« a na »Další« a nakonec zvolte název, pod kterým se vám bude zástupce zobrazovat. Po spuštění Windows Exploreru nyní najdete v pravé části v sekci „Umístění v síti“ také odkaz na vaše oblíbené místo.

Foto popis|  1/ Místa v síti Zástupce síťové položky je možné vytvořit pomocí praktického průvodce.
Foto popis|  1/ Průzkumník Nyní máte zástupce vašeho oblíbeného místa dostupného přímo z Průzkumníka Windows
.

2/ WINDOWS 7/

Vytvoření virtuálního disku palubními prostředky

Mezi nejzajímavější funkce Windows 7 patří i možnost práce s virtuálními disky. Ty jsou pro celou řadu uživatelů praktické především díky snadné přenositelnosti (jak mezi fyzickými, tak i virtuálními systémy), dynamické velikosti nebo také snadné zálohovatelnosti.
Vytvoření takovéhoto disku ve Windows 7 je velmi snadné: Klikněte na tlačítko »Start« a poté přejděte na »Ovládací panely / Systém a zabezpečení / Nástroje pro správu«. Zde dvojitým kliknutím spusťte nástroj »Správa počítače« a poté v levé části jeho okna klikněte na položku »Správa disků«.
V okně, které se objeví, klikněte na »Akce / Vytvořit virtuální pevný disk«. Nejprve je nutné kliknout na tlačítko »Procházet« a určit místo, kam chcete virtuální disk (VHD soubor) uložit. Zároveň do části „Název souboru“ zadejte jméno, kterým se bude váš disk prezentovat. Poté je nutné zvolit velikost pevného disku a také to, zda preferujete, aby měl disk konstantní velikost, nebo aby byl dynamicky zvětšován v závislosti na množství ukládaných dat. Pokud nemáte výkonný počítač, doporučujeme velikost disku ponechat fixní.
Poté, co kliknete na »OK«, začne systém s vytvářením nového virtuálního disku. Ten se během několika sekund či minut (v závislosti na jeho velikosti) objeví v seznamu disků jako neznámý a neinicializovaný. Proto klikněte na název disku pravým tlačítkem myši a zvolte položku »Inicializovat disk«. V okně s názvem „Incializace disku“ ponechte implicitní nastavení (MBR) a klikněte na »OK«.
Nyní je čas zviditelnit disk i pro Průzkumníka Windows a připravit ho pro praktické použití. Proto klikněte pravým tlačítkem na obdélník vpravo od názvu disku (s černým horním okrajem), v kontextové nabídce zvolte »Nový jednoduchý svazek« a postupujte podle pokynů průvodce. Ve třetím kroku zvolte písmeno, pod kterým se bude disk zobrazovat ve Windows, a v následujícím kroku disk zformátujte (stačí rychlé formátování). Od této chvíle bude disk přístupný přímo z Windows a můžete s ním pracovat jako s klasickým diskem.

Foto popis|  2/ Virtuální disk Při vytváření virtuálního pevného disku doporučujeme nastavit „pevnou velikost“.
Foto popis|  2/ TECHNIKA Rychleji k disku Při vytváření virtuálního disku můžete přidat zatržítko u položky „Rychlé formátování“.

3/ WINDOWS 7/

Snadnější vkládání speciálních znaků pomocí klávesové zkratky

Při psaní textů často vkládáte speciální znaky, které nelze najít na klávesnici. Nechce se vám ale pokaždé používat příkaz z Wordu (Vložení / Symbol). Proto klikněte na nabídku „Start“ a do sekce „Prohledat programy a soubory“ zadejte „charmap“. Nyní klikněte na soubor „charmap.exe“, který se objeví ve výsledcích vyhledávání v sekci „Programy“.
V „Mapě znaků“ vyhledejte požadovaný symbol a klikněte na něj. V pravé dolní části okna se objeví text, napovídající, jak znak zadat pomocí klávesnice: například pro znak stupně zde najdete text: Klávesy Alt+0176. To znamená, že pokud při psaní textu podržíte stisknutou klávesu [Alt] a na numerické klávesnici zadáte 0176, objeví se v textu znak stupně.

4/ WINDOWS 7/

Úplné hardwarové vypnutí USB zařízení

Ve starších verzích Windows došlo při korektním odebrání zařízení (pomocí příkazu v systémové liště) i k odpojení napájení. Ve Windows 7 ale k vypnutí nedojde a při fyzickém odebírání zařízení (především disků s rotujícími součástkami) může potenciálně dojít k poškození. Typickým znakem neodpojení napájení je to, že USB zařízení nadále indikuje činnost (například svítící dioda u disku) a stále spotřebovává energii.
Tento problém se ale netýká jen Windows 7 - „postiženy“ jsou i další systémy, například Windows Vista nebo Windows Server 2008. Oprava chyby naštěstí není složitá a její kompletní popis najdete na webu Microsoftu (http://support.microsoft.com/kb/2401954).
Většině uživatelů bude stačit jen rychlé řešení: Spusťte editor registru a přejděte na záznam HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG. Zde klikněte pravým tlačítkem do pravé části okna a v kontextové nabídce zvolte »Nový / Hodnota DWORD (32bitová)«. Záznam pojmenujte „DisableOnSoftRemove“ a jeho „Údaj hodnoty“ nastavte na jedničku. Po restartování počítače by mělo při softwarovém odebrání USB zařízení dojít také k odpojení napájení.

Foto popis|  4/ Bez vypnutí Ve Windows 7 při softwarovém odebrání disku nedochází k odpojení napájení.
Foto popis|  4/ Opravená chyba S pomocí malého zásahu v registrech se už o svůj přenosný disk nemusíte bát...

5/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Rychlé přepínání mezi uživatelskými účty

Při práci s několika uživatelskými účty používají lidé pro přepínání mezi aktivními uživateli obvykle příslušný příkaz v nabídce Start. To ale může být nebezpečné - stačí jedno chybné kliknutí, a počítač se vypne nebo restartuje. Mnohem bezpečnější a také rychlejší (ušetříte hned několik kliknutí) je umístění příslušného příkazu přímo na pracovní ploše. Pokud tedy máte zájem o toto zrychlení, klikněte na volné místo na ploše pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte příkaz »Nový / Zástupce«. Jako umístění položky zadejte „C:\Windows\ system32\tsdiscon.exe“ a klikněte na tlačítko »Další«. Nyní zadejte vhodný název zástupce a vše potvrďte kliknutím na tlačítko »Dokončit«.
Po kliknutí na něj dojde k odhlášení aktuálního uživatele a objeví se úvodní přihlašovací dialog.

6/ WINDOWS XP/

Změna zobrazování času v systémové liště

Ve svých Windows XP byste chtěli vyměnit nudné a strohé zobrazování času v systémové liště za něco „lepšího“. Také potřebujete, aby se zobrazovaly i sekundy.
Tento problém ale samotný systém vyřešit neumí, a tak je nutné si na pomoc vzít alternativní software. Existuje celá řada placených programů, které dokážou se systémovou lištou hotová kouzla, v případě drobných změn vám ale bude stačit freeware Free Desktop Clock. Program, který najdete například na adrese http://www.slunecnice.cz/sw/free-desktop-clock/, však kromě „čarování“ se zobrazenými údaji dokáže i celou řadu dalších věcí. Hračičkové určitě ocení i 50 různých „skinů“, které dají jejich hodinám unikátní vzhled.

Foto popis|  6/ Čas pro každého Nástroj Free Desktop Clock nabídne uživateli i celou řadu skinů měnících vzhled hodin.

7/ Windows 8/

Dočasné zastavení kopírování

Zatímco lokální kopírování pomocí Windows Exploreru funguje obvykle rychle a bezproblémově na pozadí, kopírování většího množství dat přes síť (například Wi-Fi) může trvat hodně dlouho a celou síť nepříjemně zahltit. Pokud potřebujete naléhavě něco stáhnout, můžete právě probíhající kopírování alespoň na čas pozastavit. Pro tento účel otevřete okno s probíhajícím kopírováním a klikněte na »Další údaje«. Objeví se okno s grafickým zobrazením informací o zbývajícím času do dokončení kopírování a také údajem o množství dat, která mají být ještě přenesena.
Proces kopírování můžete přerušit kliknutím na symbol pauzy vpravo nahoře - nyní bude akce označena jako „zastavená“. Později můžete kopírování opět obnovit kliknutím na symbol pauzy. Dejte si však pozor, abyste nekliknuli na symbol křížku - ten celý proces kopírování zruší bez jakýchkoliv dalších dotazů.
POZNÁMKA:  Při větším množství probíhajících procesů je možné individuálně zastavovat nebo znovu aktivovat jednotlivé „akce“. Informace o všech procesech jsou shrnuty ve společném dialogu.

Foto popis|  7/ Přestávka při kopírování Ve Windows 8 je konečně možné kopírování i pozastavit.

8/ WINDOWS 8/

Použití různých metod pro vypnutí systému

Vzhledem k tomu, že ve Windows 8 chybí standardní tlačítko Start, celá řada uživatelů při hledání způsobu, jak systém vypnout, zoufale tápe. Bohužel k větší přehlednosti příliš nepřispívá skutečnost, že způsob vypnutí počítače závisí na „aktuální obrazovce“: v novém rozhraní Metro je nutné přesunout ukazatel myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky, aby se objevil nový panel. Pro tento účel také můžete použít klávesovou zkratku [Windows] + [C]. Poté klikněte na tlačítko »Nastavení« (tento dialog lze otevřít přímo pomocí kombinace kláves [Windows] + [I]). V dialogu, který se objeví, se můžete rozhodnout pro vypnutí nebo restart počítače. Pro odhlášení ze systému je pak nutné kliknout na úvodní obrazovku (kde se zadává uživatelského jméno) a zvolit příslušný příkaz.
Poněkud odlišná je situace v klasickém stolním rozhraní: i zde můžete kliknout na tlačítko »Windows«, přepnout se do rozhraní Metro a provést výše uvedené kroky. Druhou možností je použití standardní kombinace kláves pro uzavření programů - [Alt] + [F4]. Ta otevře známý dialog, umožňující jak vypnutí, tak i restart systému Windows 8.

Foto popis|  8/ Hledání vypnutí Z nabídky u profilu uživatele je možné se jen odhlásit...
Foto popis|  8/ Dlouhá cesta k vypnutí Vypnutí počítače s Windows 8 vede skrz poměrně dlouhou cestu nabídek...

9/ WINDOWS 7/

Zrychlení odezvy v rozhraní Aero

Při práci v rozhraní Aero může být nepříjemná delší odezva některých prvků - například náhled příslušného okna nebo oken, které se objeví jestliže ukazatel myši chvíli setrvá na ikoně v hlavním panelu. Tento náhled se standardně objevuje se zpožděním 0,4 sekundy, aby nebyl vyvolán ihned při každém neúmyslném pohybu myší, což by mohlo zdržovat práci. Přinejmenším na rychlém počítači ale můžete tuto prodlevu snadno zkrátit. Umožní to přidání další hodnoty do systémového registru. Chcete-li tak učinit, napište do hledacího pole nabídky Start »regedit« a stiskněte [Enter]. Dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte volbou »Ano«. Potom přejděte na klíč »HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced«. Příkazem »Úpravy / Nový / Hodnota DWORD« tam vytvořte novou položku »ExtendedUIHoverTime« a dvojitým kliknutím ji otevřete pro potřebnou úpravu. Jako číselnou soustavu zvolte »Desítková«. Pak zadejte požadovanou hodnotu v milisekundách. Na rychlém počítači plně postačí 100 ms. Naopak na pomalejším notebooku nebo netbooku byste měli tuto hodnotu zvýšit alespoň na »1000«. Standardních 400 ms, zvolených systémem, zde představuje jen nevýznamné základní nastavení. Novou hodnotu ještě potvrďte tlačítkem »OK« a editor registru zavřete. Změna nabude účinnosti až po restartu počítače.

Foto popis|  9/ Rychlejší odezva systému Pokud chcete například zrychlit zobrazení náhledu oken musíte použít úpravu registrů.

OFFICE

Tipy a triky pro efektivní práci na PC

10/ WORD XP/2003/2007/2010/

Rychlé přepínání velkých a malých písmen

V některých případech je potřeba zvýraznit text, aby čtenáře doslova „uhodil do očí“. Pro tento účel se používají velká písmena neboli verzálky, případně tzv. kapitálky (velká písmena zmenšená na střední výšku). Ve většině případů se však autoři rozhodnou pro změnu typu písma až poté, co je text hotový -a nikomu se nechce ho celý znovu přepisovat v tom „správném písmu“. Naštěstí Word nabízí celou řadu funkcí, které vám s řešením tohoto problému mohou pomoci.
Mezi standardními funkcemi v nabídce »Písmo« najdete i příkaz „Kapitálky“ a „Všechna velká“ - stačí tedy označit vytvořený text a pomocí těchto příkazů ho změnit do požadované podoby. Existuje ale ještě rychlejší řešení - označte příslušný text a použijte klávesovou zkratku [SHIFT]+[F3]. Její použití „cykluje“ text mezi variantami „první písmena velká“, „vše velké“ a „vše malé“. Tímto způsobem tedy můžete snadno a rychle změnit i text napsaný velkými písmeny (například při omylem zapnuté funkci „Caps Lock“) zpět na malá písmena

Foto popis|  10/ Snadná úprava písma Změnit pomocí Wordu vybraný text na velká písmena či kapitálky je velmi snadné. /

11/ Outlook 2000/2003/

Chyba při uložení přílohy v Outlooku

Pokud pracujete s Outookem, může se vám v některých případech stát, že při pokusu o otevření nebo uložení e-mailové přílohy se zobrazí podivná chybová zpráva: „Soubor „jménosouboru“ nelze vytvořit.“
K podobným problémům může dojít v případě, že byla změněna složka pro přílohy - nejčastěji na složku Temporary Internet Files (Dočasné soubory internetu), ke které nemá uživatel přístup. To lze vyřešit pouze pomocí editoru registru. Nejprve tedy klikněte na »Start« a u políčka „Prohledat programy a soubory“ zadejte „regedit“. Poté, co se ve výsledku vyhledávání objeví stejnojmenný program, na něj klikněte pravým tlačítkem a zvolte »Spustit jako správce«. Program se spustí s administrátorskými právy. Pro Outlook 2000 vyberte klíč HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security\OutlookSecureTempFolder (pokud neexistuje, musíte ho ručně vytvořit). Nyní označte položku „OutlookSecureTempFolder“, klikněte na »Úpravy /Změnit« a jako parametr zadejte novou cestu do složky, k níž máte práva. U Outlooku 2003 je nutné nejprve na disku „C:“ vytvořit složku „temp0“ a poté v registru u klíče HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Outlook\Security\ nastavit tuto složku jako hodnotu položky „OutlookSecureTempFolder“.

12/ internet/

Uložení www stránek ve formě PDF souboru pro off-line prohlížení

Chtěli byste si rozsáhlejší webové stránky uložit tak, aby je bylo možné číst v „off-line režimu“, případně vytisknout? Většina prohlížečů umožňuje (nepříliš dokonalé) uložení pouze ve formátu HTML. To sice na jednodušší prohlížení stačí, na elegantní tisk ale rozhodně ne.
Jako alternativu můžete vytvořit PFD soubor z obsahu stránky pomocí webové služby Pdfcrowd. Stačí jen navštívit web pdfcrowd.com, do políčka „Address“ zadat požadovanou stránku a kliknout na »Convert to PDF«. Pokud patříte mezi náročné uživatele, můžete se zaregistrovat a za deset dolarů si zakoupit pokročilejší verzi služby. Ta kromě pečlivějšího nastavení výstupů (okraje, velikost stránky, pozadí) poskytuje také dodatečné služby (tvorbu šablon pro export, ochranu PDF heslem…). Jediné, s čím si web neporadí, je „flash“ a stránky obsahující rámy. Pro běžné použití ale postačí i základní verze služby, která je rychlá a praktická. Líbí se nám i to, že není potřeba se registrovat a že stránka neukládá informace o svých uživatelích..

Foto popis|  12/ Internet do PDF Pomocí služby „pdfcrowd“ můžete snadno převést rozsáhlý web na obyčejný dokument.
Foto popis|  12/ Pro náročnější Pokročilejší uživatelé si mohou předplatit lepší verzi služby, která nabízí mnohem více funkcí.

Domácí výměna lampy projektoru

Lampy digitálních projektorů mají omezenou životnost a je nutné je po určeném počtu pracovních hodin vyměnit. Ukážeme vám, jak to udělat doma.
    FELIX GEIGER

Domácí projektor zaručí mnohem intenzivnější vizuální zážitek než obyčejná velkoplošná televize. Většina lidí to ví, ale zdráhá se si projektor pořídit, protože je s jeho provozem spojena řada otravných nepříjemností, jako je nutnost zatemnění projekční místnosti, pořízení a instalace plátna a v neposlední řadě občasná výměna drahé projekční lampy. Vzhledem k tomu, že většina pracujících lidí má na sledování filmu stejně čas až pozdě večer, se však dá obejít i bez zatemnění. Existují také projektory s dostatečným světelným výkonem pro provoz za denního světla, ty se ale neobejdou bez intenzivního chlazení, s nímž je bohužel spojen i hlučný provoz. Lampy už dnes také nejsou tak drahé a mají slušnou výdrž, většina projektorů navíc podporuje tzv. eco režim, při kterém se prodlužuje životnost lampy na dvojnásobek. Až tedy opravdu nadejde čas na výměnu lampy, přečtěte si náš článek a zvládnete to sami za chvilinku.
Výrobcem uváděná výdrž lampy je především orientační údaj, záleží na tom, v jakém režimu a v jakém prostředí projektor provozujete. Nemusíte se ani bát, že po dosažení výrobcem udané životnosti se projektor vypne, jenom se sníží jeho světelný výkon. Ten se v podstatě snižuje už od prvního zapnutí lampy, protože lampa při provozu uvolňuje kovové páry, které se ukládají na její vnitřní straně a postupně snižují její světelnou propustnost. Domácí uživatelé si tohoto jevu v praxi ani nevšimnou, protože probíhá pomalu a postupně několik let. Systém projektoru to ale zaznamená, protože energie, která by projektor opustila skrz lampu ve formě světla, se postupně stále ve větším množství akumuluje v podobě tepla a je nutné ji ze zařízení odvést pomocí vzduchového ventilátoru.
Chladicí systém projektorů nezatěžuje pouze stárnoucí lampa, ale také prachové částice, které se v přístroji nasbírají během měsíců a let provozu v domácím prostředí a které zanášejí ventilační otvory. U většiny projektorů najdete v ovládacím menu položku s počítadlem provozních hodin lampy, které sleduje, kolik hodin lampa opravdu svítila. Jakmile počítadlo dosáhne hodnoty životnosti dané výrobcem lampy, po zapnutí projektor na tento fakt upozorní uživatele blikáním diody. V tomto okamžiku byste měli začít uvažovat o výměně lampy. Můžete se samozřejmě obrátit na autorizované servisní středisko, ale se započítáním nákladů na cestu do servisu to je zdaleka ta nejdražší varianta.

Nákup levnějších lamp po internetu

Nejdříve ze všeho si udělejte malý průzkum cen lamp na internetu. Většinou zde najdete jak odpovídající originální modely, tak jejich generické klony, a dokonce i samostatné osvětlovací prvky. Cenové rozdíly bývají často poměrně zásadní. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme koupit kompletní lampu, protože výměna jejího osvětlujícího prvku bývá složitá. V domácím provozu těžko poznáte kvalitativní rozdíl mezi originální lampou a jejím neznačkovým klonem, protože i v případě těch neznačkových se většinou jedná o lampy vyráběné na stejné lince stejné továrny. Při tvorbě tohoto návodu jsme se rozhodli do našeho projektoru Mitsubishi HC6800 vložit právě neznačkový model a dodnes jsme nezaznamenali jediný problém.

POSTUP PRÁCE

1 Uvolnění a sejmutí krytu lampy  Vypněte projektor hlavním vypínačem a odpojte jej od napájení. Bude se vám lépe pracovat, když odpojíte napájecí kabel i od projektoru. Najděte na projektoru dvířka kryjící prostor lampy, uvolněte šrouby a opatrně kryt odejměte.
2 Vysunutí a porovnání lampy  Vyndejte z projektoru starou lampu. Vybalte z krabičky tu novou a porovnejte ji s originální lampou. Nezapomeňte zkontrolovat, zda mají obě lampy stejné konektory pro připojení kabelů.
3 Montáž nové lampy  Opatrně vložte novou lampu do projektoru, zajistěte ji a připojte ji ke konektoru. Ujistěte se, že nová lampa je v projektoru uložena tak, jako byla ta původní.
4 Uzavření dvířek  Nyní můžete na otvor prostoru pro lampu opět přiložit dvířka a upevnit je šrouby.
5 Demontáž ventilační mřížky  Pro zajištění dlouhodobé životnosti projektoru je třeba odstranit prach nahromaděný v projektoru. Nejprve uvolněte mřížku, která kryje ventilátor projektoru.
6 Očištění filtru a ventilačních otvorů  Pomocí vysavače odstraňte veškerý viditelný prach a poté hlavici vysavače přiložte ke všem otvorům v projektoru.
7 Pečlivé očištění filtru  Při výměně lampy v servisu by technici pravděpodobně vyměnili i filtry, které brání průchodu prachu do projektoru. Pokud se rozhodnete je neměnit, určitě je pečlivě vyluxujte a namontujte zpět.
8 Odstranění prachu z čočky  Po výměně lampy a vyčistění projektoru a filtrů od prachu doporučujeme ještě očistit od prachu čočku projektoru. Stejně jako na objektiv fotoaparátu je nejvhodnější použít jemný štěteček.

HARDWARE

Jak optimálně využít své přístroje a zařízení

13/ Grafické karty/

Přetaktování grafických karet AMD a nVidia pomocí softwaru

Běží-li vaše nová hra příliš pomalu nebo se musíte vzdát všech detailů a efekty přepnout v nabídce nastavení na minimum, můžete si situaci vyložit tak, že budete potřebovat novou grafickou kartu. Pokud se vám ale do investice hned nechce, můžete nejprve zkusit starou grafickou kartu přetaktovat. Na rozdíl od minulosti je přetaktování díky novému softwaru úplnou hračkou. Máte-li samostatnou grafickou kartu pro stolní počítače, doporučujeme vám použít program „MSI-Afterburner“ (integrované základní desky tento nástroj nepodporuje).
Program „MSI-Afterburner“ není určen jen pro grafické karty s čipem nVidia, ale je schopen ovlivnit i fungování grafik od AMD a využít několik speciálních nastavení. Nejprve je nutné tento nástroj stáhnout a nainstalovat. Najdete ho například na stránce http://event.msi.com/vga/afterburner a na CHIP DVD. Pro instalaci této verze budete potřebovat administrátorská práva, takže v případě potřeby je musíte potvrdit. V instalační složce najdete soubor „MSIAfterburner.cfg“. Otevřete ho pro editaci například v programu „Poznámkový blok“ a změňte položky „UnofficialOverclockingEULAZ“ a „UnofficialOverclockingMode“. U položky „UnofficialOverclockingEULAZ“ zadejte místo parametru „0“ parametr „I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it“ a u položky „UnofficialOverclockingMode“ změňte parametr „0“ na „2“. Uložte změny a zavřete soubor. Teprve poté můžete spustit program Afterburner.
Potenciál pro přetaktování je u jednotlivých grafických karet značně rozdílný. Dokonce i u stejných modelů karet lze dosáhnout velmi odlišných výsledků přetaktování. Z toho důvodu nenastavujte rovnou nějakou vyšší hodnotu, ale zvyšujte frekvenci pomalu až k hranici vaší grafické karty. Zvyšujte frekvenci nejdříve maximálně o 25 MHz. Podobně postupujte i u zvyšování frekvence paměti. Regulátor frekvence posuňte na pravou stranu pomocí kláves se šipkami. I zde platí, že byste frekvenci měli zvýšit maximálně o 25 procent. Chcete-li nově nastavenou frekvenci na grafické kartě vyzkoušet, klikněte na tlačítko „Apply“.
Po každém přetaktování zkontrolujte, jestli je systém stabilní. Můžete k tomu využít nějakou náročnější hru nebo grafický benchmark. Pokud systém „spadne“ nebo se objeví grafické chyby (tzv. artefakty), nastavená konfigurace je zjevně nestabilní. Aktuální parametry budete muset upravit. Jestliže je ale systém stabilní a chová se normálně i po delším používání, můžete naopak frekvenci o něco zvýšit a opět začít s testováním. Úprava rychlosti otáčení ventilátoru („Fan Speed“) je možná pouze v případě, že je grafická karta vybavena čipem „fan controller chip“ a/nebo má nastavitelnou rychlost ventilátoru. To ale platí pro většinu moderních grafických karet.

Foto popis|  13/ Zvýšení frekvence Pomocí myši nebo pomocí zadání čísla zvýšíte postupně frekvenci grafického čipu i grafické paměti.
Foto popis|  13/ Změňte nastavení v editoru Poté, co změníte hodnoty dvou konfiguračních záznamů, můžete program Afterburner nastavit, jak potřebujete.

14/ Apple iMac/

Použití displeje iMacu jako monitoru pro jiný počítač

Kromě nového iMacu máte i svůj starý počítač s Windows. Přestože zabírá dost místa, nechcete se ho ještě úplně vzdát. Podaří-li se vám využít displej počítače iMac jako monitor pro vaše PC, můžete některá zařízení tohoto počítače odstranit ze stolu. V podstatě by to neměl být problém - záleží ale na tom, jakou generaci počítače iMac máte a zda má grafická karta vašeho PC k dispozici potřebný výstup.
Počítače iMac, které byly vyrobeny před rokem 2009, není možné použít jako monitor jiného počítače. Koncem roku 2009 (27“ iMac z poloviny 2010) začal Apple vybavovat tyto počítače konektorem miniDisplayPort . Od roku 2011 jsou iMacy osazeny konektorem Thunderbolt. Vaše grafická karta musí být tedy vybavena podle toho, jakou verzi iMacu máte - buď tedy miniDisplayPortem (případně DisplayPortem), nebo portem Thunderbolt, a musíte mít samozřejmě i příslušný kabel.
Pak už je použití jednoduché. Připojíte počítač s Windows pomocí miniDisplayPortu nebo konektoru Thunderbolt a příslušného kabelu k iMacu a přepnete ho do „rozšířeného režimu“. Počítač bude poté fungovat jako klasický externí monitor. Pro opuštění tohoto režimu jednoduše stisknete kombinaci kláves [cmd]+[F2], a opět se na displeji objeví normální obsah iMac obrazovky. Programy, které mezitím běžely na počítači iMac, zůstanou otevřené a můžete pokračovat „v jízdě“. Jestliže PC, ke kterému je externě připojen iMac, vypnete nebo ho uvedete do režimu spánku, případně ho odpojíte, počítač iMac sám opustí rozšířený režim a přepne se do normálního. Grafická karta PC s Windows by měla podporovat nativní rozlišení displeje iMacu, abyste si mohli jeho obraz vychutnat v plném rozsahu. S příslušným adaptérem (například Dr. Bott Digital Video Link) můžete dokonce do iMacu dostat grafiku i z DVI nebo HDMI zdroje. Počítejte však s tím, že kabely a případně adaptéry nejsou zrovna nejlevnější (Dr. Bott Digital Video Link stojí asi 2 500 Kč), a také s tím, že nemůžete použít všechna rozlišení displeje. Před nákupem si tedy přečtěte specifikace.

Foto popis|  14/ Poslouží jako monitor Pomocí miniDisplayPortu můžete některé počítače iMac použít jako monitor k jinému počítači.

15/ Infračervený dálkový ovladač/

Testování funkce pomocí fotoaparátu nebo smartphonu

Přestane-li váš televizor nebo stereosystém reagovat na příkazy z dálkového infračerveného ovladače, jedná se buď o problém vlastního zařízení, nebo o chybu na straně dálkového ovladače. Nejprve samozřejmě vyzkoušejte výměnu baterií v ovladači. Abyste poté mohli ověřit, zda ovladač po zmáčknutí tlačítka vysílá infračervené paprsky, máme pro vás malý trik. Držte dálkové ovládání tak, aby infračervená dioda byla namířena směrem k vám. Do druhé roky si vezměte digitální fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem a zapněte ho. Sledujte displej fotoaparátu a zmáčkněte tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud dálkový ovladač funguje, uvidíte na displeji fotoaparátu fialové světlo. Trik spočívá v tom, že na rozdíl od lidského oka, které není schopno infračervené paprsky zachytit, detekují senzory digitálních fotoaparátů mnohem širší spektrum.

Foto popis|  15/ Funguje dálkový ovladač? To snadno zjistíte, když se na infračervené diody podíváte skrz displej fotoaparátu nebo mobilního telefonu s fotoaparátem.

16/ FritzBox/

Reset routeru pomocí telefonu

Váš router FritzBox po instalaci bez problémů fungoval. Od té doby už ale uběhlo hodně času. Po měsících nebo letech byste tedy chtěli změnit konfiguraci, nemůžete si však vzpomenout na heslo. V podobných případech většinou pomáhá tlačítko reset; v případě FritzBoxu to ale tak jednoduché není, protože tlačítko reset nemá. I u FritzBoxu je však obnova továrního nastavení možná, a to prostřednictvím připojeného DECT telefonu. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítka [#991*15901590*]. Pak zavěste. FritzBox se resetuje, což trvá několik minut. Poté se již dostanete do nastavení, budete však muset znovu zadat telefonní číslo, nastavit WLAN a podobně.

Foto popis|  16/ Reset routeru Router FritzBox resetujete pomocí připojeného telefonu. Stačí vyťukat #991*15901590*.

17/ Monitor a PC/

Jak přinutit počítač, aby spolupracoval s monitorem

Integrovaná grafika i samostatná grafická karta mají vlastní konektor pro připojení. Pokud se v mezidobí dočasně použije jiné zobrazovací zařízení, může se stát, že připojený monitor přestane zobrazovat. Test přitom prokáže, že ani počítač, ani monitor nejsou vadné a v jiných kombinacích fungují. V tom případě by vám měla pomoci následující procedura: Připojte druhý monitor. Nechte první monitor na místě, využijete ho později. Obraz byste nyní měli vidět na druhém zařízení. V Ovládacích panelech přejděte do nastavení „Zobrazení“. Označte svůj monitor jako primární a změnu potvrďte. Při novém startu by měl začít monitor bez problémů fungovat.

Foto popis|  17/ Nastavení monitoru Všechny připojené monitory můžete spravovat pomocí nástrojů ve Windows.

18/ Tiskárny/

Nastavení výchozí tiskárny v závislosti na síti

Operační systém Windows 7 ve verzích Professional a Ultimate nabízí možnost zvolit výchozí tiskárnu podle toho, v jaké síti jste zrovna přihlášeni. V práci tedy můžete mít nastavenu jako výchozí jinou tiskárnu než v domácí síti. Změnu nastavení provedete postupem „Ovládací panely / Hardware a zvuk / Zařízení a tiskárny / Spravovat výchozí tiskárny“. Zde si můžete z nainstalovaných tiskáren vybrat, pro kterou síť bude která tiskárna vybrána jako výchozí.

Foto popis|  18/ V každé síti jiná tiskárna Výchozí tiskárnu si můžete nastavit podle toho, v jaké síti jste připojeni.

MOBILY

Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

19/ IOS 6/

Náhrada výchozí mapové aplikace

Používáte-li na svém iPhonu nebo iPadu výchozí aplikaci pro navigaci, nejspíš jste již zaznamenali, že po přechodu na nejnovější verzi systému nejsou mapové podklady na mnoha místech tak podrobné jako před provedením aktualizace. Je to způsobeno tím, že původní mapy od Googlu nahradil Apple novými podklady, které se co do přesnosti a detailnost často teprve dotahují na úroveň původního řešení. A nezachraňuje to tentokrát ani nový 3D pohled na některá významná světová města. Naštěstí existuje snadný způsob, jak na plochu opět vrátit ikonu pro spuštění map Googlu.
Otevřete Safari a do adresního řádku zadejte maps.google. com. Tlačítkem pro sdílení (na dolním panelu uprostřed) otevřete nabídku, kde zvolte »Přidat na plochu«, zástupce libovolně pojmenujte a nakonec potvrďte klepnutím na »Přidat«. Na ploše nyní najdete novou ikonu pro rychlé spuštění mapové aplikace od Googlu uzpůsobené pro použití v internetovém prohlížeči telefonu. Nechybí zde základní zobrazení aktuální polohy, vyhledávání zájmových bodů, návrh trasy ani přepínání mezi vrstvami (k dispozici je satelitní a dopravní).
Nově přibyla také funkce Street View pro prohlížení míst prostřednictvím panoramatických snímků pořízených z pohledu přímo do ulice. Pro aktivaci této funkce je potřeba na mapě vybrat některý objekt nebo vyhledat lokaci a následně klepnout na pravé dolní tlačítko se siluetou postavy. Pokud se navíc přihlásíte ke svému Google účtu, najdete pod »Nabídka / Moje místa« trasy, orientační body, firmy nebo adresy, které jste si pod svým účtem dřív uložili nebo označili hvězdičkou.

Foto popis|  19/ Provizorium: Dokud se pro iOS 6 neobjeví nativní aplikace, můžete toto přechodné období překlenout webovou verzí Google map. /

20/ SAMSUNG GALAXY NOTE II/

Využijte displej naplno s funkcí Multi-Window

Velká, 5,5‡‡ plocha a vysoké rozlišení displeje nového „tabletofonu“ Samsung Galaxy Note II přímo vybízí k práci s více okny najednou. Za tím účelem stačí chvíli podržet pravé senzorové tlačítko [Zpět]. Zobrazí se lišta s nabídkou aplikací, které lze na obrazovce spustit společně. Tahem do horní nebo dolní poloviny obrazovky můžete nastavit rozmístění oken podle své potřeby.
Upozornění:  Pokud funkci nelze spustit, je potřeba provést aktualizaci firmwaru na poslední verzi.

21/ NOKIA N8/

Výměna vestavěné baterie

Pokles výdrže vlivem opotřebení a stárnutí je pozvolný, avšak nevyhnutelný proces, který postihuje všechny běžně používané typy baterií v telefonech. Pokud vám Nokia N8 dobře slouží, ale po letech používání nevydrží na jedno nabití ani jeden den, nejspíš jste začali uvažovat o výměně baterie. Dodávaný uživatelský manuál vás sice navede do autorizovaného servisu, ale pokud se mezi vaším domácím nářadím nachází šroubovák TORX 4 (T4), zvládnete výměnu bezpečně sami. Pro přístup k baterii je potřeba uvolnit dvojici šroubků na bočních stranách přístroje. Šrouby není potřeba vyšroubovávat úplně, postačí sedm plných otáček. Následně můžete odstranit spodní část krytu. Dále vyklopením uvolněte a poté zcela odstraňte plastovou přepážku, která slouží k fixaci baterie. Baterii nyní můžete vytáhnout za konec plastové nálepky a poté ji nahradit za novou stejného typu (BL-4D).
Upozornění: Pokud je telefon v záruce, je domácí výměna baterie porušením záručních podmínek.

Foto popis|  21/ Udělej si sám: S vhodným nářadím a trochou šikovnosti zvládne výměnu integrované baterie Nokie N8 úplně každý.

22/ ANDROID/

Určení zdroje reklamy v notifikační liště

Zobrazení reklamy není na Androidu omezeno pouze na prostor uvnitř aplikace, ale objevit se může také v notifikační liště. Pokud tento druh poměrně otravné reklamy již dorazil i do vašeho telefonu nebo tabletu, ale nevíte, která aplikace je jejím původcem, můžete si pomoci instalací specializované aplikace AirPush Detector. Najdete ji zcela zdarma na Google Play. Ihned po spuštění se zahájí vyhledávání podezřelých aplikací. Samotný AirPush Detector však neslouží k blokování reklamy, ale po dokončení vyhledávání pouze odhalí její zdroj. Reklamy se poté můžete zbavit běžným odinstalováním dané aplikace.

Foto popis|  22/ Obtěžující: Původce reklamy v notifikační liště můžete naštěstí jednoduše vysledovat.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

23/ GOOGLE+/

Úprava fotografií na webu

Na malém displeji telefonu mohou fotografie vypadat použitelně, po zobrazení na monitoru počítače ale často vyjde najevo, že je výsledek ve skutečnosti o něco horší, než se zdálo. Pokud jste již mezitím stihli nějakou takovou fotografii odeslat z telefonu na Google+, můžete se pokusit ještě mnohé zachránit, aniž by bylo potřeba cokoliv mazat a znovu nahrávat. Google+ totiž nabízí funkci pro dodatečné úpravy přímo na webu.
Pro přechod do režimu úprav je potřeba fotografii v albech otevřít a v levém horním rohu kliknout na tlačítko »Upravit fotku«. Otevře se nové okno s nabídkou několika základních možností pro doostření, otočení, oříznutí či změnu rozlišení fotky. U snímku, který trpí nedostatkem, nebo naopak přemírou světla, přijde vhod také úprava »Expozice«. Pokud se přepnete do části »Efekty«, zobrazí se nabídka dvaceti barevných filtrů a několika nástrojů na vyretušování některých nežádoucích jevů. V části »Fantazie« můžete popustit uzdu své tvořivosti a použít spoustu zábavních efektů a objektů. A pokud náhodou seznáte, že jste to s množstvím přidaných knírů, čepic a upířích zubů přehnali, lze jednotlivé kroky úprav snadno vrátit tlačítkem »Vrátit zpět«. Jakmile budete s výsledkem svých úprav spokojeni, klikněte na »Uložit« a poté podle potřeby vyberte, zda chcete původní fotku nahradit, nebo uložit upravenou kopii zvlášť.
Upozornění: Pokud změníte rozměry fotky, může dojít ke smazání přiřazených jmenovek.

Foto popis|  23/ Doladění: Jednoduché úpravy fotografií můžete provádět přímo na Google+.

24/ TWITTER/

Třídění tweetů do seznamů

Pokud se váš denní příděl tweetů již značně rozrostl, může se domovská stránka Twitteru stát poněkud nepřehlednou. Pro tento případ naštěstí existuje jednoduché řešení - rozdělit proud tweetů do tematických seznamů a oddělit tak například tweety přátel od zpravodajství apod. Pro vytvoření seznamu přejděte na svůj vlastní profil, v levém menu tam klikněte na »Seznamy« a poté na »Vytvořit seznam«. Nový seznam pojmenujte a vyberte, zda bude veřejný, nebo soukromý. K veřejnému seznamu se budou moci ostatní uživatelé přihlásit k odběru. Nový seznam uložte a pro jeho naplnění vyhledejte uživatele, kterého chcete do seznamu zahrnout. Po kliknutí na tlačítko se siluetou postavy vyberte volbu »Přidat nebo odebrat ze seznamu« a pomocí zatržítka uživatele na seznam zařaďte.

Foto popis|  24/ Guláš: Přátelé, zpravodajství, zajímavosti, zábava a mnohé další. To vše můžete pomocí seznamů od sebe oddělit.

25/ INSTAGRAM/

Prohlížení fotografií v galerii

Možná vás zarazilo, že na adrese instagram.com můžete spravovat svůj účet na Instagramu, ale nelze si hromadně prohlížet vlastní ani cizí fotografie. Tuto funkcionalitu Instagram skutečně nabízí pouze v mobilní aplikaci. Existuje však řada externích webových služeb, včetně mnoha galerií, které jsou na Instagram napojené a umožňují fotografie na této síti hromadně prohlížet i vyhledávat.
Mezi nejznámější a nejpropracovanější galerie patří Gramfeed na adrese http://www.gramfeed.com. Na úvodní stránce najdete několik aktuálně populárních snímků, pro hromadné prohlížení vlastních i cizích fotografií je však potřeba provést přihlášení prostřednictvím účtu z Instagramu. Na stránce proto klikněte na »Sign in with Instagram« a žádost aplikace o povolení přihlášení k vašemu účtu potvrďte kliknutím na »Authorize«.
Pomocí vyhledávacího pole si můžete procházet fotografie podle štítků. Pod »My Feed«, »My Likes«, »My Photos« a »Popular« najdete obvyklý stream fotografií přesně tak, jak to znáte z mobilní aplikace. U každé fotografie je zobrazena autorova miniatura, která odkazuje na galerii tohoto uživatele. V galerii se fotografie standardně zobrazují v řadách, pro detailnější pohled lze ale zobrazení přepnout na jediný sloupec velkých fotografií a pohybovat se mezi nimi klávesami [J] a [K].
TiP: Další galerie najdete na adresách web.stagram.com, ink361.com a instagre.at.

Foto popis|  25/ Oklikou: Strohou nabídku funkcí Instagramu na webu rozšiřují aplikace třetích stran.

FOTOGRAFIE

Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

26/ Plánování/

Na fotografování v muzeu či na výstavě se dobře připravte

Pokud chcete fotografovat v muzeu, musíte se na to připravit. Často se vám totiž sejde hned několik požadavků. Například budete chtít fotografovat celé výstavní prostory širokoúhlým objektivem a zároveň budete chtít mít snímky jednotlivých detailů. Když se na fotografování dobře připravíte a vybavíte, určitě se domů vrátíte s kvalitnějšími záběry. Než se do muzea vydáte, musíte si zjistit základní informace, které s fotografováním souvisí: Lze v muzeu použít blesk a stativ? Jsou exponáty umístěny uvnitř, nebo venku? Jak velké jsou výstavní sály? Jakou formou jsou exponáty prezentovány?
Musíte očekávat, že exponáty nebudou pro fotografické účely dostatečně osvětleny. Budete tedy nuceni zvolit vyšší hodnoty ISO. To sice zabrání rozmazání snímků, většinou to ale s sebou přináší i zvýšenou hladinu obrazového šumu. Vyšší hodnoty ISO tedy nastavujte jen opatrně a postupně. Pro začátek to zkuste s hodnotou ISO 400. Tato hodnota by měla být zcela dostačující a měla by zajistit neroztřesené snímky při fotografování z ruky a přitom obrazový šum by měl zůstat pod kontrolou. Pokud je to možné, použijte stabilizátor obrazu!
Používáte-li digitální jednookou zrcadlovku, můžete zvolit objektiv s velkou světelností. Jestliže pak ještě hodně otevřete clonu, můžete poněkud snížit citlivost. Počítejte ale s tím, že při zvolení nízkého clonového čísla se změní hloubka ostrosti a na snímku budou ostré oblasti, ale také neostrá místa. A to v některých případech vadí.
Pokud pracujete v uzavřeném prostředí s umělým osvětlením, používejte, je-li to možné, manuální vyvážení bílé. Jen v tom případě můžete mít jistotu, že barvy na fotografiích budou odpovídat původním barvám. Pro správné nastavení použijte bílý papír, protože bílou stěnu dnes v muzeu většinou nenaleznete. Předměty umístěné ve vitrínách se fotografují zvlášť obtížně. V tomto případě se budete muset úplně obejít bez blesku a vyzkoušet více úhlů záběrů, než najdete ten pravý, bez nežádoucích odlesků.
Fotografovat obrazy v galerii také není zrovna jednoduché, i když vám nikam neutíkají a nejsou za sklem. Důležitá je samozřejmě především poloha fotoaparátu. Při fotografování byste měli stát kolmo k rovině obrazu a dát fotoaparát zhruba do výšky středu obrazu. Tímto způsobem se pro fotografování do značné míry minimalizuje zkreslení a konvergující linie.

Foto popis|  26/ Objekty za sklem Vitríny jsou pro každého fotografa skutečnou výzvou nejen z důvodu nechtěných odrazů. /
Foto popis|  26/ Snímek bez zkreslení Obrazy byste měli fotit takovým způsobem, aby zůstaly stejné jako originál, a to bez pozdějších úprav.

27/ Technologie fotografování/

Pohyb „zmrazte“, nebo jej využijte pro dynamiku snímku

Jestliže chcete fotografovat objekty v pohybu, tedy například sportovní nebo akční situace, nejlepší bude použít na fotoaparátu režim priority času (S nebo Tv). Pokud se objekty pohybují rychle, zvolte expoziční čas od 1/125 s. Chcete-li pohyb úplně zmrazit, nastavte rychlost závěrky nejvýše na 1/500 s.
Často se stává, že scény s pohybujícími se objekty mají statický účinek. Cyklistické závody, rallye nebo startující letadlo - to vše může vypadat na snímku dynamicky, pokud zvolíte delší expoziční čas. Delší závěrka způsobí to, že pohybující se objekty budou na snímku více či méně „dynamicky“ rozmazané, zatímco pozadí zůstane ostré. Stupeň rozostření samozřejmě závisí na tom, jak změní objekt umístění za čas expozice. Máte-li pocit, že účinek není přesvědčivý, můžete prodloužit efekt expozičního času nastavením malé clony (vyšší clonové číslo). Při menší cloně je pak vítaným vedlejším účinkem navíc i změněná hloubka ostrosti.
Při dlouhém expozičním čase, tedy asi kolem 1/8 sekundy, však hrozí nebezpečí, že pokud nepoužijete stativ, bude rozmazané i pozadí. Jako hrubé vodítko pro nerozmazané snímky platí, že doba expozice by neměla být delší než převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti. S 35mm širokoúhlým objektivem můžete pro fotografování bezpečně použít expoziční čas 1/35 s.
Jako alternativu, která se vám ale asi těžko vydaří bez předchozích pokusů, se můžete pokusit sledovat fotoaparátem pohybující se objekt jako kamerou. Tato technika „sledování objektu“ neboli „panning“ zajistí (pokud se vše vydaří), že sledovaný objekt zůstane ostrý, zatímco pozadí se rozostří v pohybu. Dynamický efekt tedy zůstane.

Foto popis|  27/ Delší čas expozice S dlouhou expozicí zachytíte správně pohyb objektu. Díky neostrosti získá dynamiku.
Foto popis|  27/ Profesionálové používají „panning“ Při použití techniky „sledování objektu“ zůstává objekt ostrý a rozostřené je pozadí.

28/ Fotografické techniky/

Využití sbíhavých linií pro zdůraznění architektury

Sbíhavé linie na fotografii mají často rušivý účinek, ale můžete je naopak využít vědomě jako stylistický prostředek. Rovnoběžné čáry nebo hrany se v tomto případě „sbíhají“ z důvodů perspektivy. Každý fotograf, který se zajímá o architekturu, musí s tímto fenoménem počítat. A nestává se to jen při fotografování budov, ale i při fotografování přírody - například když vyfotografujete příliš se zužující cestu, u které lze předpokládat, že je stále stejně široká.
Sbíhavé linie nevyhnutelně vznikají, je-li fotoaparát v jiné ose než fotografovaný předmět. Nejlepším příkladem tohoto efektu je mrakodrap. Fotograf intuitivně naklání fotoaparát nahoru, aby do záběru dostal co největší část. Výsledkem jsou sbíhající se linie a nesprávné proporce.
Pokud se na stejný záběr podíváme pouze svýma očima, mozek zajistí částečnou korekci a odchylné linky narovná. Fotograf musí provést tyto opravy sám už při pořízení snímku. Nejjednodušší metodou je horizontální zarovnání fotoaparátu. Není-li fotoaparát nakloněn, sbíhavé linie se neprojeví. Jestliže ale použijete tuto metodu při fotografování mrakodrapu, nebudete ho mít na snímku celý.
Bez nějakých pomůcek existuje pro fotografa v podstatě jen jeden způsob, jak se tomuto efektu vyhnout - změnit místo expozice. V ideálním případě je takovým místem vyhlídka, která je v poloviční výšce fotografované budovy. Obvykle ale fotograf zvolí nějaké vzdálenější místo od budovy. Pokud je od objektu dál, může zvolit delší ohniskovou vzdálenost, kdy je účinek efektu sbíhavých linií slabší.
Profesionální fotografové používají speciální „shift“ objektivy, tedy objektivy s kontrolou perspektivy. Čočky v objektivu se pohybují tak, že zabraňují tomuto efektu, a vliv sbíhavých linií se ruší. Některé objektivy jsou určeny pro jednooké zrcadlovky a mohou se použít jak u analogových, tak i u digitálních zrcadlovek.
Vzhledem k tomu, že oko a mozek zná fenomén sbíhavých linií, a dokáže následek dokonce kompenzovat, může se efekt objektivu použít cíleně a lze nastavit extrémní výšku nebo šířku. Pokud perspektivu „přeženete“, budou se i malé objekty zdát na snímku veliké. Dosáhnete tak zajímavých snímků.

Foto popis|  28/ Klasický stylistický prostředek Sbíhavé linie je možné využít při fotografování architektury pro zdůraznění obrovské výšky.

29/ Vybavení/

Praktické nástroje, které nejsou příliš drahé

Máte drahý fotografický přístroj a máte o něj strach, když ho máte s sebou někam vzít? Máme pro vás pár tipů na vybavení, které by ve vaší fotobrašně nemělo chybět. Tak za prvé by vám neměl chybět hadřík z mikrovláken pro odstranění prachu nebo kapek deště z vašeho fotoaparátu. Za druhé byste s sebou měli mít plátěný pytlík naplněný hrachem nebo třeba čočkou. Velmi dobře totiž poslouží jako náhrada stativu - můžete ho snadno tvarovat, položit třeba na batoh, kámen nebo zídku a na něj pak položit fotoaparát. Stále umístěný v brašně byste měli mít sáček se silikonovými granulemi. Ty slouží jako ochrana proti kondenzaci vody a zabraňují navlhnutí techniky. Číslem čtyři a pět jsou středně velký plastový sáček a svorka na sáček. Kombinace těchto položek poskytuje jednoduchou, ale účinnou ochranu proti dešti.

Foto popis|  29/ Silikonové granule udrží sucho Pytlíček se silikonovými granulemi zabrání kondenzaci vlhkosti v brašně s fotoaparátem.

30/ Zpracování snímků/

Rozostřete rušivé elementy na fotografii

Při fotografování zvířat byste se měli vyhnout tomu, aby v jejich pozadí bylo něco rušivého, co bude odvádět pozornost. Lepší je tedy jednolité prostředí. Někdy se tomu ale vyhnout nemůžete. Pak je samozřejmě lepší použít nižší clonové číslo a rozostřit pozadí. Ani na to si ale nemusíte vzpomenout. Rozostřené pozadí však můžete do snímku dostat i později na počítači. Uděláte to tak, že použijete laso, označíte zvíře, obrátíte výběr a na pozadí použijete filtr „Gaussovské rozostření“. Tímto způsobem se zvíře v popředí zdůrazní a pozadí bude méně důležité. Pro zvýšení tohoto efektu můžete ještě utlumit barvy pozadí, což ještě více sníží jeho význam.

Foto popis|  30/ Zdůrazněte důležité Na fotografiích zvířat byste měli rozostřit pozadí, aby zbytečně neodvádělo pozornost od podstatného.