Menu

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Word, Excel, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows XP

Rychlejší přístup k vlastním souborům

K pevným diskům, důležitým složkám a tiskárnám se normálně přistupuje přes nabídku "Start | Tento počítač". Existuje však i přímější cesta.
TIP - Zřiďte si "Tento počítač" jako samostatný panel nástrojů na ploše. Tak k němu získáte rychlejší přístup.
Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na "Start", v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti", v následném dialogu aktivujte volbu "Nabídka Start" a potvrďte tlačítkem "OK". Toto nastavení je důležité, neboť pokud byste použili volbu "Klasická nabídka Start", tip nezafunguje. Po dalším kliknutí pravým tlačítkem myši na volné místo hlavního panelu zrušte zaškrtnutí u volby "Uzamknout hlavní panel".
Znovu pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo v hlavním panelu a zvolte "Panely nástrojů | Nový panel nástrojů". V následném dialogu označte "Tento počítač " a potvrďte tlačítkem "OK". Windows pak tuto souhrnnou složku zařadí do hlavního panelu. Nyní nový panel přetáhněte myší třeba k hornímu nebo pravému okraji displeje – šířku a výšku operační systém samočinně přizpůsobí. Jestliže teď kliknete na ikonu některého ze zobrazených datových nosičů, ten se otevře v Průzkumníku. Abyste novému panelu ještě dodali poslední "finiš", klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Kontextovými příkazy "Zobrazit | Velké ikony" nebo "Zobrazit | Malé ikony" určete požadované zobrazení. Aktivujte "Vždy navrchu", aby panel nepřekryly jiné aplikace. Pokud navíc aktivujete "Automaticky schovávat ", panel zmizí, jakmile najedete kurzorem k okraji. Budete-li chtít panel zase odstranit, zvolte v jeho místní nabídce příkaz "Zavřít panel nástrojů" a ověřovací dotaz potvrďte tlačítkem "OK".
UPOZORNĚNÍ: V podobě panelu nástrojů můžete k okraji obrazovky přesunout také "Ovládací panely", "Místa v síti" a všechny ostatní složky z nabídky Start.

Foto: Přímý přístup: Aktivujte obě volby, aby praktický panel jednotek zbytečně nezakrýval plochu.

2. Windows XP Home

Jak vypátrat a chránit neviditelný účet správce

Účet správce je oblíbeným cílem hackerských útoků. Proto jste jej přejmenovali a ochránili heslem. K testovacím účelům si nyní chcete založit nový účet s názvem "Administrator". To už však Windows nepřipustí.
TIP - Standardní účet "Administrator" spravují Windows na pozadí i po jeho přejmenování. Viditelný je však jen v nouzovém režimu. Záludné přitom je, že se k tomuto účtu může kdokoli přihlásit bez udání hesla! Ke spuštění počítače v nouzovém režimu je sice zapotřebí vstup z klávesnice, nicméně osoby s přístupem k počítači s ním mohou neomezeně manipulovat.
Chcete-li počítač ochránit, musíte jej po přejmenování standardního účtu jednou spustit v nouzovém režimu. Za tím účelem v průběhu bootování stiskněte klávesu [F8] a pomocí kurzorových kláves pak zvolte "Nouzový režim". Na uvítací stránce se přihlaste k přejmenovanému účtu správce. Potom v Ovládacích panelech otevřete položku "Uživatelské účty", klikněte na ikonu "Administrator" a na "Změnit heslo". V následném dialogu stanovte pro tento účet heslo. Silné heslo by mělo mít nejméně osm znaků a kromě písmen (malých i velkých) obsahovat také číslice a zvláštní znaky. Nakonec dialogy ukončete tlačítkem "OK".

Foto: Utajený účet: V tomto dialogu změníte pod Windows XP Home heslo pro skrytý účet správce.

3. Windows XP, Vista, 7

Standardní otevírání neznámých typů souborů v editoru

Po dvojitém kliknutí na soubor neznámého typu se Windows obvykle zeptají, ve kterém programu mají tento soubor otevřít. Stačí pak ukvapené kliknutí, a hned dojde k nesprávnému přiřazení, nebo dokonce ke spuštění nebezpečného souboru.
TIP - Zásahem do systémového registru můžete nařídit, aby se pod Windows neznámé souborové typy nejprve otevíraly v nějakém editoru. Později můžete prostřednictvím kontextového příkazu "Otevřít v programu" zvolit odpovídající program a prohlásit jej za standardní aplikaci pro daný typ souboru. Ve Vistě a Windows 7 musíte při vyvolávání místní nabídky stisknout klávesu [Shift], aby se příkaz provedl.
Pod XP aktivujte v nabídce Start příkaz "Spustit", zadejte "regedit" a stiskněte [Enter]. Ve Vistě se příkaz zadává přímo do hledacího pole v nabídce Start. Eventuální ověřovací dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte a v editoru registru navigujte na klíč "HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\ shell\openas\command". Pro úpravu teď v pravé části okna dvojitě klikněte na řetězec "(Výchozí)". Systémové volání výběrového dialogu nahraďte voláním vhodného editoru, například
C:\Windows\notepad.exe•%1
Můžete však použít i jiný editor. Freeware Notepad++ z našeho Chip DVD zařadíte příkazem
C:\Program Files\Notepad++\notepad++. exe•%1
každém případě zadávejte kompletní cestu k programovému souboru a na konci příkazového řádku nezapomeňte uvést argument "%1", aby se editoru předával příslušný soubor. Důležité: Mezi názvem programu a argumentem musí být mezera. Nakonec klikněte na "OK" a editor registru ukončete.

Foto: Bezpečnost především: Položka v systémovém registru se postará o to, aby se neznámé souborové typy nejprve otevřely v editoru.

4. Windows Vista

Více místa na disku: Odstranění souborů service packů

Při instalaci Service Packu 1 se volný prostor v systémové partition znatelně zmenšil. Zmenšil se dokonce natolik, že Windows mnohdy reptají, že na "C:" není dostatek místa.
TIP - Vista zálohuje staré verze souborů, které service pack nahrazuje. Je tedy možné je později odstranit. Pokud váš PC po aktualizaci dobře funguje, můžete staré verze vymazat. Ty totiž často zabírají několik set megabajtů.
K jejich odstranění je určen nástroj "vsp1cln.exe". Je uložen ve složce "System32 " uvnitř adresáře Windows. Jste-li už přihlášeni k účtu s oprávněním správce, zadejte do hledacího pole nabídky Start "Vstup" a v seznamu výsledků klikněte na "Příkazový řádek". Pokud jste přihlášeni bez oprávnění správce, otevřete "Start | Všechny programy | Příslušenství ", pravým tlačítkem myši klikněte na položku "Příkazový řádek" a v místní nabídce zvolte příkaz "Spustit jako správce". Pak ještě musíte příkaz autorizovat výběrem uživatelského účtu s oprávněním správce a zadáním příslušného hesla.
Nyní příkazem "cd" (change directory) navigujte do složky "System32" v adresáři Windows. Potom zadejte
vsp1cln.exe•/verbose
a potvrďte klávesou [Enter]. Vista vás pak ještě jednou upozorní, že po provedení příkazu už nebudete moci service pack odinstalovat. Že jste to vzali na vědomí, to dejte najevo tlačítkem "Ano". Celá "čistka" bude trvat několik minut.

5. Windows XP, Vista

Omezení automatického přihlašování k počítači

Kvůli automatizovaným, v noci probíhajícím úlohám, které vyžadují jeden či více restartů, jste operační systém pověřili, aby při zavedení systému samočinně přihlásil určitého uživatele. Počet automatických přihlášení byste však pochopitelně chtěli omezit jen na nejnutnější míru.
TIP - To vám zařídí příslušná položka systémového registru. Nejprve se k počítači přihlaste jako správce a otevřete editor registru: pod XP známým postupem "Start | Spustit", "regedit" a "OK", ve Vistě vložte příkaz přímo do hledacího pole v nabídce Start. Po potvrzení autorizujte provedení příkazu tlačítkem "Pokračovat". Ve stromové struktuře editoru navigujte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ Winlogon". Prostřednictvím "Úpravy | Nový | Hodnota DWORD" vytvořte položku "AutoLogonCount" a dvojitým kliknutím ji otevřete. V následném dialogu zvolte jako číselnou soustavu "Desítková" a jako hodnotu zadejte maximálně přípustný počet automatických přihlášení. Potom akci potvrďte tlačítkem "OK" a aktivací "Soubor | Konec" editor zavřete.
Při každém následujícím přihlášení se hodnota uvedená pod "AutoLogonCount" snižuje o jednu. Jakmile je při zavádění systému v "AutoLogonCount" zjištěna "0", Windows odepřou automatické přihlášení, v uvedeném klíči systémového registru změní hodnotu položky "Auto AdminLogon " na "0" a vymažou "DefaultPassword", čímž také odstraní heslo uložené v otevřeném textu. Metoda samozřejmě přináší tu výhodu, že cizí osoby se pak nemohou k počítači jednoduše přihlásit.

Foto: Omezení: Tímto klíčem systémového registru omezíte maximální přípustný počet automatických přihlášení k počítači.

6. Rychlé tipy

ZMĚNA VELIKOSTI IKON

Ve Vistě stiskem kombinace [Win]+[D] aktivujte zobrazení plochy, přidržte stisknutou klávesu [Ctrl] a otáčejte kolečkem myši vpřed nebo vzad.

ZOBRAZENÍ NĚKOLIKA ČASOVÝCH ZÓN

Ve Windows Vista otevřete "Start | Ovládací panely | Datum a čas". Na speciální kartě "Další hodiny" můžete spravovat a nechat zobrazovat hodiny pro jiná časová pásma.

ÚSPORA PAMĚTI

Ve Windows XP v nabídce "Start | Ovládací panely | Možnosti napájení | Režim spánku" zrušte zaškrtnutí u "Zapnout podporu režimu spánku". Tím nežádoucí režim deaktivujete.

RYCHLEJŠÍ PŘEJMENOVÁNÍ SOUBORŮ

Pro změnu názvu souboru stiskněte klávesu [F2], zadejte nový název a stiskněte [Enter]. To vám ušetří cestu přes místní nabídku.

RYCHLÉ OTEVÍRÁNÍ JEDNOTEK

Po stisku [F4] skočí ve Windows Exploreru kurzor do panelu Adresa a otevře v něm výběrový seznam pro rychlý přístup k jednotlivým systémovým jednotkám.

7. Windows 7

Odstranění zbytečných položek hledacího pole

Windows si pamatují všechny v Průzkumníku zadané hledací pojmy a nabízejí je na výběr během každého nového zadávání. Postupem času se seznam může stát nepřehledným. Proto byste tuto sbírku hledaných pojmů chtěli částečně nebo úplně vymazat.
TIP - Pro úpravy paměti vyhledávacích pojmů jsou k dispozici různé možnosti. Chcete-li odstranit jednotlivé položky, začněte pojem zadávat do hledacího pole, až je pod ním nabídnut pro výběr. Pak na něj (bez kliknutí) přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu [Del]. Poněvadž to je při více položkách dosti pracné, můžete provést kompletní výmaz prostřednictvím systémového registru.
Za tím účelem do vstupního pole nabídky Start zadejte "regedit" a stiskněte [Enter]. Ověřovací dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Ano". Nyní přejděte na klíč "HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\WordWheelQuery". Vpravo uvidíte jednotlivé hledací pojmy, binárně zakódované v průběžně očíslovaných samostatných hodnotách. Jestliže u označené hodnoty použijete příkaz "Zobrazit | Zobrazit binární data", můžete si v pravé části dialogu hledací pojem přečíst.
Paměť vyhledávacích pojmů můžete kompletně vyčistit tak, že klíč "WordWheelQuery" označíte a odstraníte. Po zavření editoru registru pak bude hledání v Průzkumníku začínat s prázdnou vyhledávací pamětí. Windows přitom zmíněný klíč nově založí a začnou shromažďovat nové pojmy.

Foto: Zakódováno: Windows shromažďují zadané hledací pojmy a skrývají je v systémovém registru jako binární data.

8. Windows XP

Zkrocení vzpurného přihlašování uživatele k notebooku

Co se to děje? Náhle vám na notebooku přestalo fungovat přihlašování – a to k jakémukoliv uživatelskému účtu. Přitom jste si jisti, že jste hesla zadávali správně. Ani klávesa CapsLock není aktivována.
TIP - Pravděpodobně je při zavádění systému zapnuta funkce "NumLock" pro blok číslicových kláves. Poněvadž u většiny notebooků není na klávesnici pro separátní blok dostatek místa, jsou některé běžné klávesy obsazeny vícenásobně. Pokud se "hlavní" znaky na těchto klávesách vyskytují ve vašich heslech, Windows vás pak pochopitelně do počítače nepustí.
Chcete-li to zkontrolovat, na uvítací stránce Windows přepněte klávesovou kombinací [Ctrl]+[Alt]+[Del] na klasické přihlašování. V jeho okně můžete do pole pro jméno uživatele psát normální text. Zadáte-li tam některé ze svých hesel, ihned poznáte, zda je systém správně přečetl, nebo zda se znaky z číslicového bloku přijaly jinak. V tom případě klávesou "NumLk" číslicový režim deaktivujte. Pak už se budete moci normálně přihlásit.
Pokud chcete režim "NumLock" pro spouštění systému deaktivovat natrvalo, přihlaste se jako správce a postupem "Start | Spustit", "regedit" a "OK" otevřete editor registru. V něm navigujte na klíč "HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\ Keyboard" a v pravé části okna dvojitě klikněte na "InitialKeyboardIndicators". Hodnotu této položky nastavte na "0". Chcete-li měnit hodnotu jen pro přihlášeného uživatele, úpravu proveďte v klíči "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Keyboard".

Foto: V otevřeném textu: V alternativním přihlašovacím dialogu uživatele můžete zkušebně zadat heslo v normálně čitelné podobě.

9. Windows XP

Rychlejší aktualizace zobrazení v Průzkumníku

Při práci s Průzkumníkem Windows musíte často nejprve pomocí příkazu zaktualizovat zobrazení, aby všechny informace odpovídaly momentálnímu stavu. To není právě pohodlné.
TIP - Průzkumník Windows aktualizuje zobrazené informace v pravidelných intervalech samočinně. Pokud však provádíte své akce velmi rychle, toto osvěžení může podle okolností nastat příliš pozdě a zobrazené informace jsou zavádějící. Položka v systémovém registru se však postará o to, aby se údaje Průzkumníka po změně aktualizovaly rychleji.
Postupem "Start | Spustit", "regedit" a "OK" otevřete editor registru, v něm navigujte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Update" a pak v pravé části okna dvojitě klikněte na položku "UpdateMode". Její hodnotu změňte na "0" a potvrďte tlačítkem "OK". Potom editor registru zavřete a počítač restartujte.
UPOZORNĚNÍ: Toto nastavení nepoužívejte, pokud se počítač nachází jako klient v doméně Windows. Nastavení totiž vypne také přebírání systémových zásad pro klienta.

Foto: V reálném čase: Tato hodnota systémového registru způsobí, že Windows zobrazení v Průzkumníku rychleji aktualizují.

10. Windows XP

Použití vyššího rozlišení monitoru v nouzovém režimu

Čas od času používáte nouzový režim pro konfigurování systému, pod XP Home například pro přidělování přístupových práv. Přitom vám však vadí nízké standardní rozlišení, v němž se některé dialogy dají jen stěží ovládat.
TIP - V nouzovém režimu startují Windows bez cizích ovladačů, aby se tak zabránilo možným konfliktům mezi nimi. Důsledkem je pak nízké rozlišení monitoru. Na posuvný regulátor v dialogu pro úpravy rozlišení operační systém v nouzovém režimu nereaguje.
Pro zlepšení zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti". V následném dialogu přejděte na kartu "Nastavení " a klikněte na "Upřesnit" – otevře se nové okno. V něm navigujte na kartu "Adaptér", klikněte na "Zobrazit všechny režimy" a zvolte jedno z dostupných rozlišení. Pak ještě všechna dialogová okna potvrďte tlačítkem "OK". Windows nyní přepnou na vyšší rozlišení. To si podrží i při novém spuštění v nouzovém režimu.

Foto: Myší kino: V tomto dialogu můžete staromódní VGA rozlišení systémového ovladače v nouzovém režimu zvýšit.

11. Windows XP

Automatické přihlášení uživatele

Je-li v počítači definováno několik uživatelských účtů s hesly, vyžadují Windows při každém spuštění příslušné heslo. To obtěžuje, pokud chcete například k testovacím účelům několikrát za sebou spouštět systém s tímtéž uživatelským účtem.
TIP - Přihlašovací postup můžete automatizovat, a to úpravou v systémovém registru. K otevření editoru registru aktivujte "Start | Spustit", zadejte "regedit " a klikněte na "OK". Pak navigujte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon". Dvojitým kliknutím otevřete položku "AltDefaultUserName " a jako hodnotu vložte název požadovaného účtu pro samočinné přihlášení.
Prostřednictvím "Úpravy | Nový | Řetězcová hodnota" založte položku "AutoAdminLogon". Pak na ni dvojitě klikněte a její hodnotu nastavte na "1". Potom vytvořte řetězcovou hodnotu "DefaultPassword" a jako hodnotu jí předejte heslo uživatelského účtu.

12. Windows XP

Úprava hlavního panelu

Šířka tlačítek běžících programů v hlavním panelu je omezená. Dokonce ani při jediném otevřeném programu nemusí proto být viditelný kompletní název. V takových případech byste však chtěli tlačítko co nejširší.
TIP - Pokud se o místo v hlavním panelu musí dělit více programů, Windows automaticky zmenšují šířku jednotlivých objektů. Při dostatku místa se naproti tomu uplatní pevně stanovená minimální hodnota. Jejím využitím můžete v systémovém registru šířku tlačítek přizpůsobit.
Za tím účelem otevřete v nabídce Start příkaz "Spustit", zadejte "regedit" a klikněte na "OK". V editoru registru navigujte na klíč "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics". V pravé části okna vyhledejte řetězec "MinWidth ". Pokud tam položka tohoto názvu dosud neexistuje, vytvořte ji postupem "Úpravy | Nový | Řetězcová hodnota".
Na novou položku dvojitě klikněte. V následném dialogu pak zadejte požadovanou minimální šířku tlačítka v pixelech. Názvem "minimální šířka" se nenechte zmást, neboť Windows tlačítka vždy zmenšují na velikost odpovídající volnému místu v hlavním panelu. Nastavená hodnota se uplatní jen v případě, že volné místo je větší nebo stejné jako tato hodnota. Zadejte proto například "1000" a změnu potvrďte tlačítkem "OK".

13. Windows Vista

Zobrazení nápovědy starších programů

Soubory nápovědy příslušné ke starším programům se už ve Vistě nadají otevřít. K jejich informacím se ale potřebujete nějak dostat.
TIP - Pro přístup k HLP souborům slouží program "WinHlp32.exe". Ten už však v portfoliu Visty není. Můžete si jej ale zdarma stáhnout z adresy http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148. Nastavení jazyka pod "Change Language" změňte na "Czech" a klikněte na "Change ". Po ověření platnosti si stáhněte MSU soubor programu a nainstalujte jej.
Napříště už by se měly staré HLP soubory opět zobrazovat. Vyskytne-li se u přitom použitých makropříkazů chybové hlášení, znamená to, že je aktivováno blokování. To však lze deaktivovat zásahem do systémového registru.
Za tím účelem zadejte do vstupního pole nabídky Start "regedit" a stiskněte [Enter]. Ověřovací dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Pokračovat ". Nyní přejděte na klíč "HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ WinHelp". Pak klikněte do pravé části okna, postupem "Úpravy | Nový | Hodnota DWORD" vytvořte položku "AllowProgrammaticMacros " a dvojitým kliknutím ji otevřete. Její hodnotu nastavte na "1" a změnu potvrďte tlačítkem "OK". Založte ještě jednu hodnotu DWORD s názvem "AllowIntranetAccess" a rovněž ji nastavte na "1". Díky tomu bude možné používat také HLP soubory ze síťové jednotky. Změny se projeví po zavření editoru registru.

Foto: Pomoc: S dodatečně nainstalovaným programem WinHlp32.exe lze i ve Vistě zobrazit nápovědy starších aplikací.


APLIKACE

14. Word 2007

Rychlé zhotovení předloh tabulek

Pro pohodlné formátování tabulek nabízí Word předdefinované "rychlé tabulky". Ty však nevyhovují vašemu vkusu. Formátovací nastavení pro tabulky proto musíte neustále sami opakovat.
TIP - Nabídku rychlých tabulek můžete rozšířit o další předlohy. Za tím účelem nejprve vytvořte kompletně naformátovanou vzorovou tabulku. Potom celou tabulku označte tak, že na ni nejprve umístíte kurzor myši a pak kliknete na vlevo nahoře zobrazený symbol kříže.
Přejděte do nabídky "Vložit" a v pásu karet zvolte příkaz "Tabulky | Rychlé tabulky | Uložit výběr do galerie rychlých tabulek". Jako "Název" zadejte výstižné označení, pod nímž později předlohu tabulky dobře najdete. Kromě toho můžete připojit také "Popis". Předlohy tabulek lze roztřídit do kategorií. Používáte-li hodně vlastních předloh, měli byste tuto možnost využívat prostřednictvím rozevíracího seznamu "Kategorie", jinak stačí přednastavení "Obecné".
Důležité je "místo" ve volbě "Uložit do". Pokud je dokument založen na individuální šabloně, budete mít v příslušné nabídce i ji. Takto uložená předloha ovšem není dostupná ve všech dokumentech. Její uložení do "Normal.dotx" je sice možné, lepší je však takové stavební bloky ukládat do šablony "BuildingBlocks.dotx", která je k tomu určena. Tato šablona je k dispozici ve všech dokumentech. Po kliknutí na "OK" už budete mí vlastní předlohu šablony neustále k dispozici. Při zavírání dokumentu ještě potvrďte, že se změny mají zapsat do souboru předloh.
UPOZORNĚNÍ: Čas od času byste měli zálohovat také soubor "BuildingBlocks.dotx" se svými předlohami tabulek, neboť ten se při nové instalaci přepisuje. Nachází se u vašich vlastních uživatelských dat v podsložce "Roaming\Microsoft\DocumentBuilding Blocks\1031".

Foto: Princip "Lego": Vlastnoručně naformátované tabulky lze uložit jako stavební bloky a později použít jako předlohy pro nové tabulky.

15. Excel XP, 2003, 2007

Kontrola korektnosti zadávaných údajů

Aby s vaší excelovskou tabulkou mohli pracovat různí uživatelé, uložili jste ji jako centrálně dostupnou. Vaši kolegové však bohužel nedodržují pokyny pro zadávání údajů a například pro kladnou odpověď používají střídavě "Ano", "ano", "a", "A", "Yes", nebo dokonce "X".
TIP - Nadefinujete-li pro zadávání údajů ověřovací kritéria, můžete vstupní data zredukovat na určité, povolené hodnoty.
Za tím účelem označte buňky, pro které chcete stanovit pravidla platnosti vstupů, a otevřete "Data | Ověření". V Excelu 2007 v pásu karet klikněte na kartě "Data" na "Ověření dat". V následném dialogu můžete definovat pravidla pro přípustné hodnoty, vytvořit pomocné texty pro zadávání a definovat chybové zprávy. Ověřovací pravidla vyberte na kartě "Nastavení" z rozevíracího seznamu "Povolit". Standardní nastavení "Jakoukoli hodnotu" dovolí uživateli zadávat libovolné údaje. Podle vašeho výběru se pak zobrazí další pole, jejichž pomocí pravidla upřesňujete. Tak například pro kritérium "Celé číslo" stanovíte prostřednictvím polí "Minimum" a "Maximum" číselný interval, v němž musí zadávané číslo ležet. Velmi zajímavé je kritérium "Seznam", jímž omezíte vstup na určitý počet konkrétních možností. Ty zapište, oddělené středníkem, do pole "Zdroj".
Problém popsaný v úvodu tedy snadno vyřešíte tak, že v poli "Zdroj" uvedete například "ano;ne". Zaškrtněte ještě volbu "Rozevírací seznam v buňce". Excel pak uživateli nabídne přípustné hodnoty v podobě rozevíracího seznamu.
Všechna pravidla mohou vynutit zadání vstupních hodnot. Za tím účelem zrušte zaškrtnutí u "Přeskakovat prázdné buňky". Kromě toho můžete na kartě "Zpráva při zadávání" aktivovat volbu "Zobrazit zprávu po výběru buňky". Zprávu – lhostejno, zda se jedná o vysvětlení možných vstupů, nebo o význam zadávaných informací – popište v polích "Nadpis " a "Zpráva při zadávání". Zpráva se pak objeví v podobě rychlé nápovědy, jakmile dojde ke zvolení buňky.
Na závěr můžete v dialogu "Ověření dat" na poslední kartě "Chybové hlášení" definovat pokyn pro uživatele, který vaše pravidla nedodržel. Tato informace se objeví v jednoduchém dialogu, který popíšete v polích "Styl", "Nadpis" a "Chybové hlášení".
UPOZORNĚNÍ: Pokud jako "Styl" hlášení zvolíte možnosti "Varování" nebo "Informace ", nabídne Excel uživateli možnost potvrdit zprávu odpovědí "Ano" nebo "OK", načež program chybnou hodnotu přesto akceptuje.

Foto: Nápověda: Na přípustné vstupní hodnoty můžete upozornit pomocí prostředků programu. Zabráníte tak zároveň nesprávným zadáním.

16. OpenOffice 2.x, 3.x

Rychlejší spouštění kancelářské soupravy

Program OpenOffice je k dispozici zdarma. Tato alternativa ke kancelářské soupravě Microsoftu však leze uživatelům na nervy svým zdlouhavým spouštěním. Opravdu to nejde rychleji?
TIP - OpenOffice disponuje "rychlostartérem", který se aktivuje automaticky a zavádí se při spouštění systému. Svému jménu však zůstává cosi dlužen, neboť zavádí jen několik částí OpenOffice na pozadí a urychluje především opakovaná spouštění programu. Větší brzdu ale představuje standardně zapínané běhové prostředí jazyka Java. Většina uživatelů je přitom vůbec nepotřebuje, poněvadž Java se používá jen pro databázovou komponentu Base a pro několik speciálních funkcí. Vypnutí tohoto prostředí proto přinese významné urychlení.
Spusťte některou komponentu OpenOffice, například Writer, a otevřete "Nástroje | Volby". V dialogu pod "OpenOffice. org" klikněte na "Java" a deaktivujte volbu "Použít prostředí jazyka Java (JRE)". Pak v seznamu vlevo otevřete kategorii "Paměť". Rychlé spuštění (Quickstarter) byste měli ponechat aktivní, neboť při zavádění systému způsobuje jenom nepatrné zdržení. Volby pro cache a zpětné kroky mohou přístup dále zrychlit, hrají však rovněž jen podřadnou roli. Nastavení potvrďte tlačítkem "OK". Od příštího spuštění systému bude OpenOffice připraven k práci rychleji.

17. Word XP, 2003, 2007

Vypnutí dělení slov

Dělení slov umožňuje zobrazit blok textu kompaktně a bez nehezkých děr. V některých partiích však rozumné dělení není možné.
TIP - Dělení slov záměrně vypněte. Za tím účelem označte příslušný odstavec, zvolte "Formát | Odstavec" a přejděte na kartu "Tok textu". Ve Wordu 2007 se k dialogu dostanete tak, že na kartě "Start" v pásu karet kliknete na šipku vpravo vedle "Odstavec ". Ve střední oblasti zaškrtněte volbu "Bez dělení slov".

18. Office XP, 2003, 2007

Lepší využití funkce automatických oprav

Automatické opravy mají údajně fungovat zároveň ve všech komponentách sady Office. Zdá se vám však, že ve vaší instalaci Office tomu tak není.
TIP - Word se zde chová trochu nekolegiálně a potají rozlišuje dva různé druhy položek. Má k tomu však dobrý důvod: ukládá totiž zároveň i formátování. Jestliže jste tedy dosud používali automatické opravy jen ve Wordu, ostatní Office programy z toho nemají žádný užitek.
Můžete si to zkontrolovat vyvoláním nabídky "Nástroje | Možnosti automatických oprav". Aktivujte kartu "Automatické opravy", v seznamu vyhledejte spornou položku a označte ji. V poli "Za:" zkontrolujte, zda je tam nastaveno "prostý text", nebo "formátovaný text".
Všechny položky ve formátu "prostý text" jsou k dispozici i ostatním aplikacím sady Office. Tato data jsou uložena v ACL souboru pro každý jazyk vedený pod osobními aplikačními daty uživatele. Zbývající položky typu "formátovaný text" jsou specifické pro Word a jsou uloženy v obecné šabloně dokumentu "normal.dot". Tyto automatické opravy proto nejsou jiným aplikacím dostupné. Chcete-li je v nich přesto používat, musíte se rozhodnout, zda přitom ve Wordu oželíte jejich formátování. Pak postačí změnit u nich zmíněnou volbu na "prostý text". Mějte však na paměti, že některé automatické opravy, jako "smajlíci" ap., fungují jen s jiným druhem písma, a jsou proto odkázány na formátování.

19. Rychlé tipy

OTEVÍRÁNÍ ODKAZŮ V NOVÝCH OKNECH

V Internet Exploreru otevřete "Nástroje | Možnosti Internetu" a na kartě "Upřesnit" deaktivujte volbu "Používat stejná okna pro spouštění zástupců (...)".

PREZENTACE NA DVOU MONITORECH

"Prezentace | Nastavení prezentace | Zobrazit prezentaci na..." určuje v PowerPointu monitor pro vlastní prezentaci. Na druhém monitoru se pak budou zobrazovat poznámky.

ZOBRAZENÍ FORMÁTOVACÍCH ZNAKŮ

Klávesovou kombinací [Ctrl]+ [Shift]+[+] můžete ve Wordu zapínat a vypínat zobrazení formátovacích řídicích znaků, abyste mohli například lépe rozeznat změnu odstavce.

VYPNUTÍ PÁSU KARET

Chcete-li v Office 2007 potlačit zobrazení pásu karet, stiskněte buď [Ctrl]+[F1], nebo dvojitě klikněte na právě aktivní kartu nabídky.


INTERNET

20. Thunderbird 2.x

Pohodlná změna podpisu e-mailů

Pro soukromé i služební zprávy používáte stejný e-mailový účet. Potřebovali byste však podle typu zprávy pokaždé použít jiný podpis.
TIP - Thunderbird zásadně pracuje pouze s jedním podpisem. To ale můžete změnit. Bezplatné rozšíření Signature Switch umí spravovat více kontaktních údajů a flexibilně je nasazovat. Nástroj si můžete stáhnout z adresy https://addons.mozilla.org/ cs/thunderbird/addon/611.
INSTALACE: Chcete-li si nástroj nainstalovat, v Thunderbirdu otevřete "Tools | Addons " a klikněte na "Install...". Pak přejděte na XPI soubor doplňku a otevřete jej. Nezbytné povolení k instalaci udělte kliknutím na "Instalovat". Nakonec Thunderbird restartujte.
KONFIGURACE: Pro nakonfigurování potřebujete mít každý z podpisů v separátním textovém souboru. Potřebné obsahy vytvořte v textovém editoru, jakým je například Poznámkový blok (Notepad), a příslušné soubory uložte nejlépe do samostatné složky. Později je budete moci upravovat i v Thunderbirdu.
Pro vlastní konfiguraci doplňku znovu otevřete nabídku "Tools | Add-ons" a označte "Signature Switch". Pak klikněte na "Settings" a nakonec na kartě "Main" na "New". Potom zadejte informaci o podpisu, klikněte na tlačítko pro výběr souboru, přejděte na první podpisový soubor a příslušným tlačítkem jej otevřete. Pro pohodlnější přístup klávesovou zkratkou zde v poli "Keyboard shortcut " zadejte například "1" a vedle například aktivujte volby "Control" a "Shift" (přístup k podpisu tak bude pomocí klávesové zkratky [Ctrl] + [Shift] + [1]). Ve spodní části dialogu máte dále k dispozici volitelná nastavení pro automatický výběr podpisu. Na kartě "Addresses" zadejte například pod "eMail-Address" postupně všechny příjemce, kteří mají daný podpis automaticky obdržet, a vždy volbu potvrďte tlačítkem "Add". Pak dialog zavřete tlačítkem "OK" a nastavení opakujte pro další podpisy. Nakonec všechna nastavení potvrďte tlačítkem "OK" a restartujte Thunderbird, aby se klávesové kombinace uplatnily.
POUŽITÍ: Napříště budete moci při psaní nových zpráv také pravým tlačítkem myši kliknout do textové oblasti a podpis vybrat z místní nabídky. Ještě pohodlnější to bude, uložíte-li funkci do panelu nástrojů. Za tím účelem otevřete nové okno pro zprávu, pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo v panelu nástrojů a zvolte "Customize…". Novou ikonu " Signature" přetáhněte vpravo do panelu nástrojů a potvrďte tlačítkem "OK". Pak prostřednictvím šipky vpravo u ikony zvolte podpis. Kliknutím na tlačítko jej můžete vypínat a znovu zapínat.

Foto: Výběr: V tomto dialogu bezplatného doplňku Signature Switch si pro svou e-mailovou zprávu vyberete vhodný podpis.

21. Outlook XP, 2003, 2007

Přidání krátkých poznámek ke zprávám ve schránce

K některým doručeným zprávám byste potřebovali připojit krátké glosy, například "Zavolat zpět" nebo "Vyřízeno dne ...". Chtěli byste tedy vědět, zda je lze spojit přímo se zprávou, aniž by kvůli tomu bylo nutno zakládat nové prvky, termíny nebo úkoly.
TIP - V otevřené zprávě můžete její obsah příkazem "Úpravy | Upravit zprávu" libovolně doplňovat nebo měnit. U krátkých poznámek to jde také ještě jednodušeji.
Otevřete příslušný e-mail. V záhlaví zprávy klikněte do řádku "Předmět". Ačkoliv zde Outlook nezobrazí žádné označení pro úpravy, řádek pro předmět můžete libovolně editovat. Svůj komentář vložte nejraději na začátek řádku. Poněvadž pracujete jen v jediném řádku, můžete přirozeně doplnit jen stručnou poznámku. Potom zprávu zavřete. Dotaz na uložení změn zodpovězte tlačítkem "Ano". Tato metoda má navíc tu výhodu, že své poznámky později uvidíte i v přehledu zpráv, aniž byste museli jednotlivé maily otevírat. Vaše poznámky se zvláště uplatní také při seřazení zpráv podle předmětu.

Foto: Stále na očích: Do řádku "Předmět" v přijatých zprávách můžete doplnit vlastní poznámky.

22. Opera 10

Rychlejší surfování díky vestavěné kompresi dat

Procházení internetu při pomalém připojení se může změnit v duševní muka. V mnoha venkovských oblastech však ADSL stále ještě není k dispozici. Dají se návštěvy na webu přesto trochu zrychlit?
TIP - Možnou metodou, jak při pomalých připojeních dosáhnout co nejrychlejšího sestavení stránek, je komprese dat. Při ní se velké objekty, jako obrázky ap., před přenosem silně zkomprimují. Toto stlačení musí proběhnout před transportem dat skrze vlastní úzký profil, při stahování do počítače tedy na straně poskytovatele. Tuto techniku nabízejí některé placené služby.
Jde to ale i zdarma, totiž s novou verzí 10 prohlížeče Opera. Ve speciálním režimu "Opera Turbo" komunikuje surfovací program s kompresním serverem firmy Opera Software. Bezplatný surfovací program získáte na adrese www.opera.com/download. Instalace je možná i s volbou "Upgrade", při níž se převezmou všechna nastavení dosavadní verze Opery.
Režim "Turbo" aktivujete kliknutím vlevo dole ve stavovém řádku na příslušnou ikonu, která pak zapnutý stav signalizuje zeleným podsvícením. Opera může "Turbo" podle potřeby zapínat a vypínat také samostatně. Chcete-li vyvolat toto nastavení, klikněte na šipku vedle ikony a zvolte "Nastavit Opera Turbo". Volbu změňte na "Automatické" a potvrďte tlačítkem "OK" – v panelu nástrojů to bude indikováno modrou barvou.
UPOZORNĚNÍ: Při rychlém internetovém připojení nepřináší turborežim žádnou výhodu. Nevýhodu zřetelně horší kvality grafiky byste tedy měli akceptovat jenom v pomalejších sítích. Nedostatečné rychlosti přenosu dat se mohou ostatně také projevit, je-li příjem ve WLAN slabý nebo rušený, stejně jako je-li hotspot nebo váš poskytovatel přetížen příliš intenzivním datovým provozem. Pokud je ale webová stránka sama o sobě pomalá, nemůže pomoci ani turbo.
Poněvadž veškerý datový provoz v režimu "Turbo" běží přes server Opery, mohl by si výrobce browseru teoreticky sestavit také váš surfovací profil. Chcete-li tedy mít absolutní jistotu, tento "booster" nepoužívejte.

Foto: Turbozaváděč: Při tomto nastavení se režim Opera Turbo aktivuje automaticky, jakmile je zjištěno pomalé připojení k internetu.

23. Firefox 3.5

Časově závislé odstranění stop v historii procházení

Konečně polední přestávka, je čas vyřídit si na internetu pár soukromých záležitostí. Surfovací stopy, které jste přitom zanechali, byste chtěli dodatečně odstranit, aniž byste ovšem vymazali hned celou historii.
TIP - Od verze 3.5 můžete ve Firefoxu díky nové funkci vyčistit historii v určeném časovém intervalu a v několika vámi předdefinovaných stupních.
Za tím účelem otevřete příkaz "Nástroje | Vymazat nedávnou historii". V rozevíracím seznamu ponechte nastavení "Poslední hodina". Můžete zde však také zvolit "Poslední dvě hodiny", "Poslední čtyři hodiny" nebo "Dnešek". Níže klikněte na tlačítko se šipkou označené "Podrobnosti ". Jednotlivými volbami zde stanovíte, které prvky mají být vymazány. Chcete-li odstranit veškeré stopy, měli byste aktivovat všechny volby. Potom klikněte na "Vymazat ". Firefox pak už bez zpětného dotazu data odstraní. Zbývající položky vaší historie procházení zůstanou touto akcí nedotčeny.

Foto: Beze stop: Zde určíte časový úsek, pro nějž má Firefox se zpětnou platností odstranit vaše stopy po procházení webu.

24. Thunderbird 2.x

Thunderbird místo Outlooku

Ke korespondenci a pro surfování používáte opensourcové programy Thunderbird a Firefox. Oba jsou v systému vedeny jako standardní programy. Přesto se po kliknutí na odkaz "mailto" v browseru spustí dosud ještě nainstalovaný Outlook.
TIP - Při prvním spuštění se Thunderbird zeptá, zda jej chcete nastavit jako standardní program pro elektronickou poštu. Podle okolností to však k převedení všech e-mailových akcí na opensourcový software nemusí stačit. Například tehdy, je-li ve Firefoxu pro určité funkce stanovena odlišná akce. To však můžete snadno změnit.
Ve Firefoxu tedy otevřete "Nástroje | Možnosti" a klikněte na ikonu "Aplikace". V levém sloupci seznamu vyhledejte položku "mailto". Pak vedle ní vpravo klikněte na rozevírací seznam a zvolte nastavení "Použít Mozilla Thunderbird". Pokud není k dispozici, zvolte "Použít jinou", pak klikněte na "Procházet" a navigujte na programový soubor "thunderbird.exe" ve složce "C:\ Program Files\Mozilla Thunderbird". Změnu nastavení potvrďte tlačítkem "OK".
Používáte-li Windows Vista, můžete v systémových nastaveních prohlásit Thunderbird za obecnou aplikaci pro odkazy "mailto" ve všech browserech. Za tím účelem v Ovládacích panelech postupně klikněte na "Programy", "Standardní program " a "Stanovit přístup k programům a počítačové standardy". V seznamu programů označte "Thunderbird" – pozor, nezaměnit s položkou "Thunderbird (News)" – a vpravo klikněte na "Zvolit standardy pro tento program". Na závěr zaškrtněte položku protokolu "MAILTO" a vše potvrďte tlačítkem "Uložit".

25. Firefox 2.x, 3.x

Rozpoznání zkrácených internetových adres ve Twitteru

Pro jednoduché předávání někdy značně obskurních odkazů (jako u Microsoftu) se etablovaly různé služby, které generují krátké URL. Při volání takového odkazu ale chcete vědět, co se za ním skutečně skrývá, abyste neskončili v osidlech nebezpečných nebo falešných webových stránek.
TIP - Bezplatné a toho času ještě experimentální rozšíření DeTiny URL Expander (ke stažení na https://addons.mozilla.org/ cs/firefox/addon/13140) vám předem prozradí, která internetová adresa se za zkráceným odkazem skrývá. Otevřete XPI soubor v browseru a instalaci potvrďte tlačítkem "Instalovat". Pak Firefox restartujte kliknutím na nabídnuté tlačítko.
Další nastavení nejsou zapotřebí. Pro četné služby a poskytovatele zkrácených URL zobrazí nástroj v browseru vlastní cíl odkazu jako "tooltip", jakmile na takový speciální odkaz nastavíte ukazatel myši. K tomu je vám nabídnut "Trust Rating" jako míra důvěryhodnosti cílové stránky. Doplněk je zvláště užitečný u textů z "mikrobloggingové" služby Twitter, neboť tam se kvůli omezenému počtu znaků zkrácené URL často vyskytují.
UPOZORNĚNÍ: Seznam momentálně podporovaných poskytovatelů krátkých URL najdete na www.detinyit.com/supported.php.


KOMUNIKACE

26. Nimbuzz

Univerzální mobilní „kacálek“.

Až donedávna vám pro chatování z telefonu stačil jednoduchý ICQ "kecálek" Jimm. Nyní byste chtěli využít dalších komunikačních sítí – především Facebook Chat a Skype. Jaké jsou možnosti?
TIP - Připojení k více sítím najednou zařídí bezplatný klient Nimbuzz. Počet podporovaných sítí je úctyhodný: ICQ, Skype, MSN, GoogleTalk, Jabber, Yahoo!, Facebook Chat, MySpace, Twitter a mnoho dalších, včetně těch exotičtějších. Nimbuzz si můžete stáhnout z adresy www.nimbuzz.com. Tam klikněte na "Get Nimbuzz". Na nové stránce po zadání telefonního čísla a kliknutí na "Get SMS" obdržíte SMS zprávu s odkazem ke stažení – poté pokračujte podle pokynů na obrazovce a nástroj nainstalujte.
Pokud nemáte aktivovaný neomezený datový paušál a nechcete utrácet za přenesená data, klikněte na odkaz "Download via your computer". Na další stránce vyberte značku a typ svého telefonu a pokračujte na "Download". Stažený instalační soubor poté do telefonu nahrajte a nainstalujte.
Po spuštění nejprve odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte prostřednictvím "OK". V dalším kroku vyberte "Create new account" a zvolte si přístupové údaje pro Nimbuzz účet, který je podmínkou pro používání aplikace. Pokračujte na "Create", doplňující údaje pro registraci můžete volitelně přeskočit volbou "Skip".
Pak přejděte na "Options | Settings | Communities", prostřednictvím "Select" vyberte z nabídky síť, ke které se chcete připojit, a zadejte přístupové údaje. Vše nakonec potvrďte pomocí "OK". Postup případně zopakujte i pro další sítě. Zobrazíli se hlášení "Your account is activated… ", vše je správně nastaveno a na první záložce nyní najdete své kontakty. Pro zahájení chatu pak stačí vybrat některý z kontaktů, stisknout potvrzovací tlačítko a aktivovat "Chat". U Skype kontaktů je dále k dispozici volba "Call" pro zahájení hovoru. Kvalitní přenos hlasu zajistí připojení přes EDGE, v lepším případě 3G nebo Wi-Fi.
Rada: Pokud si nejste jisti, zda vaše připojení zajistí dobrou kvalitu hovorů, přidejte si ve Skypu do svého seznamu kontaktů "echo123". Tento kontakt poté prostřednictvím Nimbuzzu vytočte. Ozve se hlasový záznamník, kde po zaznění tónu zanechte libovolný vzkaz. Po chvíli svůj vzkaz uslyšíte – pokud je dostatečně zřetelný a bez výpadků, je kvalita spojení dostačující, a tedy vhodná i pro volání.

Foto: Multiprotokolový: Co do počtu podporovaných protokolů není v současné době všestrannější aplikace, než je Nimbuzz.

27. Windows XP, Vista

Uložení informací o vašem síťovém připojení do souboru

Veškeré informace o síťovém připojení lze snadno zjistit řádkovým příkazem "ipconfig". Nepohodlné však je, že z výpisu nejdou tyto údaje jednoduše zkopírovat pro další použití. Nebo snad ano?
TIP - Zdlouhavé opisování si můžete ušetřit použitím funkce pro převod výstupu příkazového řádku do souboru.
Nejprve otevřete režim příkazového řádku. Pod XP to znamená postup "Start | Spustit | cmd" a kliknutí na "OK". Ve Vistě stačí zadat "cmd" do vyhledávacího pole v nabídce Start a stisknout [Enter]. Poté zadejte příkaz
ipconfig•/all•>•c:\vypis.txt
a stiskněte [Enter]. Údaje o svém síťovém připojení nyní najdete v textovém souboru "vypis.txt" na disku "C:"

28. MessenPass

Zapomenuté heslo k ICQ, MSN, Jabberu a dalším

Pro přístup ke svému IM účtu jste si nastavili bezpečně silné heslo složené z kombinace číslic a malých i velkých písmen. Nyní jste však v situaci, kdy si na něj ne a ne vzpomenout. Co teď?
TIP - Pokud za sebe necháváte vyplňovat přihlašovací údaje IM klienta, může se stát, že své heslo po nějaké době zkrátka zapomenete. V takovém případě lze zpravidla na webových stránkách dané služby získat nové heslo na e-mail zadaný při registraci. Pokud však tato možnost selže, pak musí nastoupit některý z "lamačů hesel".
Mezi ty nejuniverzálnější patří MessenPass. Ten dokáže získat hesla z IM klientů, jako je Miranda, Windows Live Messenger, Google Talk, Trillian a další. Úplný seznam podporovaných klientů a odkaz ke stažení najdete na www.nirsoft.net/utils/mspass.html. Stažený archiv rozbalte a spusťte "mspass.exe". MessenPass prakticky ihned vypíše seznam nalezených IM klientů a účtů včetně přihlašovacích údajů.
V případě, že MessenPass vašeho IM klienta po spuštění automaticky nenalezne, otevřete "File | Select Folders", u příslušného řádku klikněte na "Browse" a nastavte cestu ke kořenovému adresáři klienta. Nakonec potvrďte kliknutím na "OK" – hledané heslo se zobrazí ve výpisu výsledků.

Foto: Lamač hesel: Problém se zapomenutým heslem k IM účtu vyřeší během chvilky program MessenPass.

29. MultiG

Upozornění na nový e-mail ve Gmailu

Pro přístup k e-mailům jste zvyklí používat webový prohlížeč. Pokud však čekáte důležitý e-mail, je neustálé přihlašování do schránky otravné. Uvítali byste proto způsob, jak být na nový e-mail automaticky upozorněni.
TIP - Pro upozornění na nový e-mail můžete využít bezplatný nástroj MultiG. Ten najdete na adrese www.kungfubox.com, kde pro stažení klikněte na "Download now".
Aby nástroj fungoval, musí být v počítači předem nainstalováno rozhraní .NET Framework verze 2.0. To najdete na Chip DVD.
Stažený EXE soubor s programem MultiG poté otevřete a nainstalujte. Po dokončení instalace spusťte program prostřednictvím zástupce na ploše. Otevře se okno pro nastavení programu. Zde začněte kliknutím na "Edit" v části "Account Settings ". Otevře se dialogové okno, do kterého zadejte přihlašovací údaje ke schránce. Potvrďte kliknutím na "Save". V případě, že máte e-mailových schránek na Gmailu více, můžete automatickou kontrolu pošty takto nastavit až pro šest schránek najednou.
Chcete-li přistupovat na Gmail z jiného prohlížeče, než je Internet Explorer, klikněte v části "Use this browser" na "Browse" a zadejte cestu k EXE souboru preferovaného prohlížeče. Pokud nechcete, aby se MultiG spouštěl vždy po startu Windows, zrušte zaškrtnutí u volby "Run MultiG on Windows startup". Veškerá svá nastavení nakonec potvrďte kliknutím na "OK".
Od této chvíle vás vždy na nový e-mail upozorní zvukové znamení. Pro rychlejší přístup do webového rozhraní schránky pak stačí poklepat na ikonu obálky u systémových hodin.

Foto: Nový e-mail: S nástrojem MultiG budete na nové e-maily vždy ihned upozorněni.

30. Facebook

Plánování událostí s přáteli

Organizujete oslavu, sraz nebo podobnou akci a hledáte rychlý a účinný způsob, jak o tom dát přes internet vědět dalším osobám. Jak tedy na to?
TIP - Používáte-li stále populárnější Facebook, může se vám hodit jeho zajímavá funkce pro plánování událostí. Vůbec přitom nevadí, že ne všechny osoby, které chcete pozvat, mají účet na Facebooku – není to totiž potřeba.
Pro vytvoření stránky s událostí se nejprve přihlaste ke svému účtu na Facebooku, v dolní liště klikněte na "Aplikace" a z nabídky vyberte "Události". Kliknutím na "Vytvořit událost" spustíte průvodce, kde v prvním kroku vyplňte všechny podstatné informace a pokračujte na "Vytvoř událost".
V dalším kroku zvolte upřesňující informace, případně nastavte i obrázek, a pokračujte na "Uložit". Ze seznamu nyní zvolte své přátele z Facebooku, které chcete na událost upozornit a pozvat. Pozvánku můžete také odeslat na libovolné e-maily, které zadáte oddělené čárkou do pole pod seznamem přátel. Vše nakonec potvrďte kliknutím na "Zaslat pozvánky". Na zadané e-mailové adresy a vybraným přátelům se nyní odešle e-mailová pozvánka s odkazem na webovou stránku události. Zde poté mohou potvrdit svou účast.
Ani po skončení akce životnost její stránky nekončí. Správci či uživatelé ze seznamu hostů sem mohou přidávat pořízené fotky či videa. Oprávnění pro přidávání obsahu můžete nastavit ze stránky události, kde přejděte na "Upravit událost | Upravit detaily".

Foto: Plánujte s Facebookem: Ať už chcete uspořádat sraz, zajít na koncert, nebo vyrazit na výlet, můžete své přátele o těchto akcích hromadně informovat.

31. Windows Vista

Rychlý přehled o otevřených portech počítače

Rádi byste měli přehled o otevřených portech svého počítače, ale v systému nemůžete tuto funkci najít.
TIP - Nikdy neuškodí, když budete v pravidelných intervalech sledovat, které porty počítače máte otevřené. K tomuto účelu můžete použít hned několik dostupných nástrojů – například CurrPorts nebo WinXP Manager.
Dáváte-li přednost jednodušším řešením bez zbytečných složitostí, bude nejlepší volbou nástroj CurrPorts, který si můžete zdarma stáhnout na adrese www.nirsoft.net/utils/cports.html.
Po nainstalování a spuštění nástroje se provede test všech portů počítače. Jako výsledek se vypíše seznam programů a jimi použitých portů.
Prostřednictvím nabídky "File | Save Selected Items" uložíte vybrané výsledky testu ve formátu TXT, případně lze kliknutím na tlačítko "HTML Report – All Items" zobrazit výsledek jako HTML stránku. Vzhledem k tomu, že seznam zobrazí i skryté procesy, můžete takto snadno odhalit zákeřný malware.

Foto: Rychlý přehled: Nástroj CurrPorts přehledně informuje o všech otevřených portech ve vašem PC.

32. Rychlé tipy

PŘEHLEDNĚJŠÍ HLAVNÍ STRÁNKA FACEBOOKU

Chcete-li na hlavní stránce pouze výpis aktualizací stavů vašich přátel, přetáhněte položku "Aktualizace stavů" z levého menu na první místo v této nabídce.

TWITTER: NOVÁ FUNKCE PRO RETWEET

Pro tzv. retweet, tedy pro jakési převzetí cizího zajímavého příspěvku a jeho následné sdílení s vlastními followery, klikněte u daného příspěvku na "Retweet" a potvrďte "Yes".

HROMADNÉ ZPRÁVY VE QIP INFIUM

Pro rychlé rozeslání hromadné zprávy klikněte v hlavní nabídce klienta na "Send multiple". V novém okně pak pomocí zatržítka vyberte příjemce.

TELEFONICKÉ KONTAKTY V ATLAS ICQ

Pro rychlé zasílání SMS přátelům, které nemáte ve svém seznamu ICQ kontaktů, vyberte v hlavním menu "Kontakty | Přidat kontakty" a klikněte na "Přidat osobu jako telefonický kontakt".

RYCHLEJŠI PŘIHLÁŠENÍ V DIGSBY

V úvodním okně pro přihlášení aktivujte volbu "Auto login" – klient se pak bude po spuštění přihlašovat k účtu automaticky.

ZAPOMENUTÉ HESLO WINDOWS LIVE ID

Pokud jste zapomněli heslo pro vstup do služby Windows Live, přejděte na stránku account.live.com/ResetPassword. aspx a postupujte podle pokynů na stránce.

SKYPE KONTAKTY Z E-MAILOVÉ SCHRÁNKY

Pomocí průvodce z nabídky "Kontakty | Importovat kontakty" můžete snadno zjistit, kdo všechno z vašich e-mailových kontaktů má účet v síti Skype.

KDO SI MĚ PŘIDAL DO KONTAKTŮ VE WLM?

Výpis uživatelů, kteří si vás ve Windows Live Messengeru přidali do svého seznamu kontaktů, vyvoláte postupem "Nástroje | Možnosti | Ochrana osobních údajů | Zobrazit".

HROMADNÉ ZPRÁVY VE QIP INFIUM

Pro rychlé rozeslání hromadné zprávy klikněte v hlavní nabídce klienta na "Send multiple". V novém okně pak pomocí zatržítka vyberte příjemce.


DIGITÁLNÍ FOTO

33. FotoTIP měsíce: Úprava nevýrazného obrázku

Pláž, moře – ale slunce nikde! Pokud fotografujete za zamračeného počasí, zdají se fotografované objekty na snímku bez šťávy a síly. Navíc se ztratí lesk bílých hřebenů vln a ty zaniknou v jednotvárné šedi. Obrázek celkově působí smutně.
PROBLÉM
Snímek se zdá plochý a nudný, jas a lesk chybí. Pohled na histogram ukazuje, že v pravé části křivky prakticky neexistují žádné informace o tónech. Znamená to, že se v obrazových datech nenachází žádná čistě bílá barva, a výsledek tomu odpovídá.
FOTOGRAFUJTE JINAK
Během expozice používejte nástroje, které jsou nyní integrovány v téměř všech vyspělejších digitálních fotoaparátech: například můžete ihned po vyfotografování snímek prohlédnout a zkontrolovat jeho histogram, který ukazuje četnost jednotlivých jasů a stínů na fotografii. Na mnoha fotoaparátech si můžete nechat histogram zobrazený na displeji v podstatě neustále a můžete tak odhadnout, jak fotografie dopadne, ještě před jejím pořízením. Křivka by se měla táhnout přes celou šířku rozsahu tonálních hodnot, ledaže byste chtěli použít speciální efekt, jako je "high key" (převaha světlých tónů a malý kontrast mezi světlem a stínem) nebo "low key" expozice (převaha tmavých tónů). Pomocí nastavení rychlosti závěrky můžete rozdělení tonálních hodnot ovlivnit.
OPTIMALIZACE NA POČÍTAČI
Jas a další vlastnosti snímku můžete samozřejmě upravit i později, například pomocí Photoshopu. Použijte k tomu funkci "Obraz | Přizpůsobení | Úrovně". Potom potáhněte pravým posuvníkem (bílý trojúhelník) doleva až po první viditelnou úroveň – tím se obrázek projasní. Tmavé oblasti se stanou výraznějšími, pokud posunete levý posuvník doprava. Potom si můžete pohrát se středním posuvníkem, kterým optimalizujete oblasti, jež leží ve středních tonálních hodnotách. Výsledky změn můžete ihned sledovat, pokud si zapnete funkci "Náhled".
Dále si ještě můžete pohrát s oblohou, která by mohla být trochu výraznější. Nejrychlejších výsledků dosáhnete, použijeteli funkci "Selektivní barva". Pomocí klávesy F7 zobrazte paletu vrstev a použijte kruhovou černobílou ikonu pro vytvoření "nové vrstvy výplně nebo úprav" a vyberte "Selektivní barva...". Pohrajte si postupně s nastavením jednotlivých barev (modré, azurové a bílé), abyste dosáhli co nejlepších barev oblohy. Protože ani tráva nevypadá na původním obrázku moc svěže, vytvořte další vrstvu úprav "Odstín a sytost" a změňte barevnou intenzitu zelené barvy. Pak ještě upravte detaily tmavých oblastí snímku pomocí funkce "Obraz | Přizpůsobení | Stíny a světla". U všech nastavení však musíte postupovat opatrně, aby obrázek nepůsobil nepřirozeně.

34. Vybavení

Jak mít zrcadlovku neustále při ruce a přitom bezpečně

Je to stále stejná situace. Pokud si dáte zrcadlovku pomocí popruhu na rameno, hrozí, že vám drahý přístroj z ramene sklouzne a spadne na zem, a navíc rukou neustále narážíte do krytu nebo do objektivu. Když si naopak zavěsíte fotoaparát kolem krku, houpá se nepříjemně kolem břicha a hrozí jeho náraz, když například šplháte do kopce.
TIP - Pokud příliš často nefotografujete pomocí stativu, můžete pro nošení digitální zrcadlovky použít speciální popruh typu "Sun Sniper" od firmy Sunbounce. Jeho koncept je překvapivě jednoduchý, ale jak jsme zjistili v našem testu, funkčnost je výborná. Dokonce i těžké digitální zrcadlovky s velkým objektivem se díky němu snadno nosí, a když ho potřebujete, je rychle při ruce. "Sun Sniper" se nosí příčně přes rameno. Fotoaparát se k popruhu připevní tak, že se k němu připojí speciální úchyt, který se přišroubuje ke stativovému závitu fotoaparátu. Proti nechtěnému odšroubování je systém zajištěn. Na druhé straně popruhu je umístěna výměnná ramenní podložka z nylonu, která rozkládá váhu fotoaparátu na větší plochu ramene. Fotoaparát při nošení visí vzhůru nohama na zádech mezi boky, kde příliš nepřekáží a nekolébá se ze strany na stranu při každém kroku. Ramenní podložka přitom nebrání rychlému přetočení fotoaparátu a jeho zvednutí před obličej, abyste mohli pohotově pořídit snímek.

Foto: Spolehlivé: Speciální popruhy na fotoaparát, jako třeba Sun Sniper nebo Blackrapid R-Strap, využívají k uchycení fotoaparátu stativový závit. Při nošení zůstává fotoaparát viset obráceně a je umístěn bezpečně na zádech.

35. Photoshop CS, CS2, CS3, CS4

Zesílení expozice snímků v cross processingu

Vaše fotografie jsou pěkně. Stále jim však něco schází, aby vypadaly skutečně přitažlivě a zaujaly pozornost.
TIP - Opepřete trochu svoje fotografie a za použití cross processingu jim dodejte například atraktivní retrostyl. Tato procedura je pojmenována podle zpracovacího procesu, který byl populární v době analogové fotografie. Při tomto procesu musíte trochu pozměnit a potlačit barvy a zesílit kontrast vyvoláním negativních filmů procedurou pro diapozitivy. Tímto reverzním postupem získáte překvapivé výsledky. V případě digitální varianty se ale samozřejmě kompletně obejdete bez chemie.
ZALOŽENÍ VRSTVY ÚPRAV: Otevřete obrázek a pomocí klávesy [F7] zobrazte do popředí paletu vrstev. Prostřednictvím kulaté černobílé ikony na spodní straně palety vytvořte novou vrstvu "Křivky…". Ve Photoshopu CS4 můžete k tomuto kroku využít novou paletu "Opravy".
ZMĚNA BAREV: Pomocí nabídky v dialogovém okně "Křivky" vyberte postupně jeden po druhém různé barevné kanály a myší modelujte aktuální křivku tak, že kontrast u červeného kanálu zvýšíte a u modrého kanálu hloubku a jas podstatně zredukujete. Aby se vám to povedlo, zakřivte křivku červeného kanálu do lehkého "S" a křivku modrého kanálu do ostřejšího "S" v opačném směru. Potom fotografie získá lehce zelený nádech.
ZVÝŠENÍ KONTRASTU: Vytvořte novou vrstvu úprav a vyberte "Křivky…". V otevřeném dialogovém okně zvyšte pomocí myši kontrast, a to v kombinovaném kanálu RGB. Docílíte toho tak, že rovnou křivku zvlníte myší do lehké "S" křivky (vlevo pod a vpravo nad úhlopříčku). Pokud máte Photoshop CS3, můžete v nabídce rovnou vybrat přednastavení "Vysoký kontrast"
DALŠÍ VRSTVA "PLNÁ BARVA": Vytvořte další vrstvu úprav přes již existující, tentokrát vrstvu typu "Plná barva". Z barevného spektra vyberte tmavě žlutou barvu. V dialogové nabídce palety vrstev změňte vyplňovací metodu na "Barva" a snižte "Krytí" pomocí posuvníku přibližně na 20 procent. Tím získá obrázek další barevný nádech &n