Menu

TIPY + TRIKY

TIPY + TRIKY

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.


WINDOWS
Pomocí těchto tipů přimějete svůj operační systém ke klusu

1/  WINDOWS 7/  

Odstranění přebytečné položky v bootovací nabídce Windows

Po reinstalaci Windows operační systém mnohdy překvapivě zobrazí bootovací menu, v němž můžete volit mezi dvěma identickými alternativami. Poněvadž však toto menu neplní žádný smysluplný úkol, měli byste je upravit. Jelikož ve Windows obsažený nástroj příkaz řádku BCDEdit je na detailní konfigurování bootovací nabídky příliš komplexní a málo intuitivní, doporučuje se namísto toho použít software třetí strany, jako je EasyBCD. Tento nástroj si můžete do počítače stáhnout například z http://www.slunecnice.cz/sw/easybcd/. K instalaci a nasazení nástroje potřebujete oprávnění správce, takže následné příkazy případně musíte autorizovat výběrem odpovídajícího uživatelského účtu. Pro nainstalování spusťte v Průzkumníku stažený soubor dvojitým kliknutím a řiďte se pokyny programu.
Po instalaci spusťte nástroj postupem »Start - Všechny programy - NeoSmart Technologies - EasyBCD - EasyBCD 2.0.2«. Následující odkaz na výhradní, bezplatné použití v privátní sféře potvrďte tlačítkem »OK«. Tato zpráva se objevuje jen při prvním spuštění programu.
Na levé straně pak uvidíte různá tlačítka. Klikněte na »View Settings« pro aktuální nastavení bootovací nabídky. K odstranění nesmyslné položky použijte »Edit Boot Menu.« Položku pod »Entry« označte a klikněte na »Delete« a poté na »Save Settings«.
Upozornění:   Pomocí Ovládacích panelů ve Windows 7 můžete ovlivnit jen trvání zobrazení bootovací nabídky. Za tím účelem klikněte postupně na »Systém a zabezpečení« a na »Systém«. Potom otevřete na levé straně následného okna »Upřesnit nastavení systému«. Nakonec v sekci „Spuštění a zotavení systému“ klikněte na tlačítko »Nastavení«.

Foto popis|  1/   Jedním kliknutím u cíle Bez hlubokých znalostí může uživatel zaškrtnutím určit, které bootovací položky budou zohledněny nejdříve.
Foto popis|  1/   EASYbcd je přehledný Editor detailně vypíše existující položky správce bootování -nadbytečné ihned padnou do oka.

2/  WINDOWS VISTA/  7/  

Naučte Windows hovořit přes VBScript

VBScript umí vydávat zprávy nejen přes „messagebox“, nýbrž také verbálně. K tomu použijte metodu »speak« objektu typu »SAPI.spvoice«. Způsob funkce objasňuje jednoduchý ukázkový program:
option*explicit
dim*strText
dim*objStimme
strText*=*(„A*Dream*Within*A*Dream“)
set*objStimme*=*createobject(„SAPI.spvoice“)
objStimme.speak*strText
set objStimme*=*Nothing

Do proměnné »strText« uložte zprávu, která má být přečtena. Potom funkcí »createobject()« vytvořte objekt »objStimme« typu »SAPI.spvoice«. Následně vyvolejte metodu »speak« z »objStimme« a předejte jí prostřednictvím »strText« text k přečtení. Windows ovšem z výroby ovládají, skoro jako mateřštinu, jenom angličtinu, takže české věty z nich dostanete jen těžko, nebo vůbec. Chcete li operační systém naučit „mluvit“ česky, musíte text zapsat doslovně anglickou abecedou a zpočátku jistě mnohokrát měnit, než bude výsledek akceptovatelný. Tento stavební kámen můžete jednoduše integrovat do svých VBScript projektů.

Foto popis|  2/   Výuka jazyka pro váš počítač S VBScript metodou »speak« objektu typu »SAPI.spvoice« naučíte Windows mluvit.

3/  WINDOWS 7/  

Integrace překladače jako gadgetu do Windows

Čas od času byste potřebovali rychle a alespoň přibližně přeložit nějaký text a nechce se vám otvírat prohlížeč a obtížně hledat na internetu. Řešení existuje - v podobě „gadgetu“ pro Windows 7.
Nejprve pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo plochy a zvolte kontextový příkaz »Miniaplikace«. Pak přejděte na odkaz »Získat další miniaplikace online«. Za tímto odkazem se dostanete na stránku »Miniaplikace na ploše«, která nahrazuje původní »Windows Live Gallery«. Protože českých miniaplikací je minimum a dominují anglické „gadgety“, nejprve zvolte nějakou anglicky mluvící zemi: například »United States - English«. V pravé části okna které objeví klikněte pod »Auto Translator« na »Download«. Soubor »Auto_Translator.gadget« uložte do libovolné složky počítače. Pro nainstalování otevřete soubor dvojitým kliknutím na jeho položku v Průzkumníku a dál se řiďte pokyny programu.
Nový gadget je zamýšlen v prvé řadě jako jednoduchý nástroj na rychlé překlady. Nabízí ale neuvěřitelné množství jazyků - včetně češtiny nebo například čínštiny či arabštiny. Kliknutí na miniaplikaci otevře okno do kterého vložíte text, zvolíte jazyk do kterého chcete text přeložit a kliknete na »Přeložit«. Tlačítkem »Kopírovat« můžete přeložený text zkopírovat do schránky a použít v jiném programu.

Foto popis|  3/   Dvacet jazyků Tato „internetová služba“ nabízí v současnosti překlad mezi několika desítkami jazyků.
Foto popis|  3/   Překlad na kliknutí Gadget »Překladatel« nabídne jednoduché a rychlé přeložení krátkého textu.

4/  WINDOWS XP/  VISTA/  7/  

Tisk komentářů v Adobe Readeru

Pokud chcete vytisknout kompletní obsah PDF souboru včetně komentářů, v některých případech Adobe Reader komentáře zatvrzele ignoruje. Často zde nepomůže ani změna tiskových nastavení, neboť tisk komentářů funguje jinak, než udává nápověda programu. Aktuální Reader X však nabízí více možností změn tiskových parametrů.
Nejsmysluplnější metodou (zejména při více komentářích) je tisk jejich separátního seznamu. Začněte dialogem »Soubor - Tisknout«. V rozevíracím poli »Poznámky a formuláře« zvolte nastavení »Dokument a označení«. Potom dole klikněte na tlačítko »Přehled poznámek« a následný dotaz potvrďte tlačítkem »Ano«. Tak budou jednotlivé komentáře v dokumentu očíslovány a označeny symbolem. Na dodatečně připojené stránce jsou pak jednotlivé texty komentářů. Tato varianta je často přehlednější, neboť jinak se jednotlivé komentáře vzájemně překrývají nebo „téměř transparentně“ překrývají příliš mnoho textu dokumentu. Starší verze Adobe Readeru tuto funkci ještě nemají.
Chcete li před tiskem získat náhled obrazovky, musíte ještě přizpůsobit základní nastavení. U starších verzí programu je to také jediná možnost, jak tisknout komentáře. Za tím účelem otevřete v Adobe Readeru příkaz »Úpravy - Předvolby« a vlevo zvolte kategorii »Přidávání poznámek«. Pak aktivujte volbu »Tisknout poznámky a rozbalovací okna«. Teď můžete znovu spustit tiskový dialog a musíte tam už jen v horní oblasti v rozevíracím poli zvolit »Dokument a označení«. Tak při tisku získáte podobný dokument, jako je zobrazen na obrazovce.
Upozornění:   V Acrobat Readeru 9 chybí popsaná kategorie »Přidávání poznámek« a nastavení v tiskových volbách se ignoruje, takže v této verzi zásadně není možný výpis komentářů.

Foto popis|  4/   A přece se tiskne Vytištění komentářů musíte nastavit v tiskovém dialogu a předem aktivovat v nastavení.

5/  WINDOWS XP/  VISTA/  7/  

Zachování volné postranní oblasti při maximalizaci oken

Při maximalizaci aplikace se vždy okno zvětší na celou plochu monitoru. Mnozí uživatelé ale považují tento postup za nevhodný, protože na svém širokoúhlém monitoru využívají postranní lištu, stranově uspořádané miniaplikace nebo zde mají zástupce. Bohužel při maximalizaci oken se i tato oblast překryje - navíc nikdo tak široké okno například pro Word nepotřebuje. Bezplatný nástroj MaxMax umí nadefinovat určitou oblast plochy, která vždy zůstane viditelná i vedle maximalizovaných oken. Nástroj najdete například na webu polských autorů http://kmtools.windos.pl/ 
Před instalací zavřete všechny ostatní programy. Poněvadž software pracuje téměř na úrovni systému, musíte inicializační rutinu eventuálně nejprve autorizovat v bezpečnostních nastaveních. Další kroky jsou jednoduché a končí spuštěním nástroje. To poznáte podle ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu.
Po nainstalování klikněte pravým tlačítkem myši na novou ikonu a zvolte kontextový příkaz »Configure«. S minimem nastavování si u každého okraje obrazovky rezervujte volně definovatelnou oblast - například pouhým zadáním hodnot pixelů. Pro stálé využívání ponechte aktivovanou volbu »Start up on logon«. Nakonec dialog potvrďte tlačítkem »OK«. Přes místní nabídku ikony je možné blokování kdykoliv zapnout a vypnout (příkazy »Enable« a »Disable«), přičemž zatržítko indikuje momentální nastavení.
Upozornění:   I při aktivní blokádě se okno dá vždy plně maximalizovat, pokud při kliknutí na ikonu řízení okna podržíte stisknutou levou klávesu [Shift]. Odpovídající klávesa se přitom dá měnit v dialogu nastavení pomocí volby »Suppress key«.

Foto popis|  5/   Inteligentní hlídač místa MaxMax rezervuje definovatelnou oblast obrazovky, která při maximalizaci oken vždy zůstane viditelná.

6/  WINDOWS VISTA/  7/  

Potlačení samočinného skrývání obrazů při jejich otáčení

Často se stává, že poté, co byly jednotlivé fotografie v programu Windows pro zobrazení obrázků otočeny, náhle „zmizí“. Samozřejmě však ve skutečnosti nezmizely, nýbrž jsou jen označeny jako „skryté“. Abyste tyto obrázky opět spatřili, v Průzkumníku otevřete »Uspořádat - Možnosti složky a hledání«. Následně na kartě »Zobrazení« pod »Upřesnit nastavení« aktivujte pod »Skryté soubory a složky« variantu »Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky«.
Problém může být zaviněn například virovým skenerem McAfee, a v tom případě se dá odstranit jen zásahem do systémového registru. Nejprve otevřete program od McAfee a v něm »Obecná nastavení a varování«. Pak klikněte na položku »Ochrana přístupu« a deaktivujte volbu »Použít ochranu přístupu«. Okno programu zavřete.
Nyní do hledacího pole nabídky Start zapište »regedit«, stiskněte [Enter] a pak dotaz od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem »Ano« nebo »Další«. Nyní přejděte na klíč »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee\SystemCore\ VSCore\OnAccessScanner\McShield\Configuration\Default«. Pro možnost úprav dvojitě klikněte vpravo na hodnotu »ExcludedItem_16«. V návaznosti na to změňte její obsah z »3-3-*. TMP« na »3-3-*. LOG« a toto nastavení potvrďte tlačítkem »OK«. Editor registru zavřete a restartujte počítač.
Po této úpravě by se už problém nikdy neměl vyskytnout. Nyní znovu zapněte dříve deaktivovanou ochranu přístupu v bezpečnostním programu. Nakonec ještě musíte všechny dosud skryté obrazy opět normálně zviditelnit. Za tím účelem označte všechny dotyčné soubory, pravým tlačítkem myši na ně klikněte a v místní nabídce zvolte příkaz »Vlastnosti«. Pod »Atributy« deaktivujte volbu »Skrytý« a změnu potvrďte postupně tlačítky »Další« a »OK«.

Foto popis|  6/   Natrvalo odhalen Omylem skryté obrazové soubory při otáčení můžete pomocí datového atributu opět obecně zviditelnit.

7/  WINDOWS VISTA/  7/  

Zobrazení více složek ve stromové struktuře Průzkumníka

Aktuální Průzkumník Windows používá uspořádané zobrazení a ve stromové struktuře zakrývá některé elementy, které nejsou momentálně aktivní nebo relevantní. Přitom ovšem vadí, že se například nepoužité knihovny neobjevují jako složka, také například chybí jednotka DVD, dokud v ní není založeno médium. Pro přepnutí na zobrazení pro „podrobné informace“ klikněte pravým tlačítkem myši do levého okna na volné místo ve stromové struktuře a aktivujte volbu »Zobrazit všechny složky«. Pak uvidíte nejen všechny jednotky ve struktuře, nýbrž také navíc Ovládací panely a Koš. Přehledné členění se však při tomto „pohledu“ trochu vytrácí. Uvedeným kontextovým příkazem rychle přepínáte mezi různými variantami a můžete tak pokusně nalézt svou vyvolenou.

Foto popis|  7/   Různé pohledy Spíše klasické zobrazení se všemi složkami přináší více přístupových možností ze stromové struktury.

8/  WINDOWS XP/  VISTA/  7/  

Zablokování počítače kliknutím na jednoduchého zástupce

Při opouštění pracoviště se dá počítač rychle zablokovat klávesovou kombinací [Windows]+[L], takže později bude nutné přihlášení s heslem. Pokud používáte klávesnici bez klávesy Windows nebo funkci využíváte ve skriptu, potřebujete však pro zablokování jiné řešení.
Toho lze dosáhnout přes zástupce s příkazem »rundll«. Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo na ploše a zvolte příkaz »Nový - Zástupce«. Jako umístění definujte v zobrazeném dialogu přímý příkaz »Rundll32.exe user32. dll,LockWorkStation«. Poté klikněte na »Další« a v dalším kroku zadejte vhodný název, například »Zablokovat počítač«. Teď stačí kliknout na »Dokončit«. Zástupci můžete předem podle přání přiřadit ještě ikonu. Budete-li dávat přednost skriptu před zástupcem, použijte k zablokování systému přímo výše jmenovaný příkaz.


OFFICE
Tipy a triky pro efektivní práci na PC

9/  FIREFOX 7/  8/  

Obnovení obvyklé kompletní URL

Od aktualizace na Firefox 7 chybí v URL v adresním řádku předřazený řetězec »http:--«. Nová zkrácená podoba je veskrze praktická, poněvadž se už všude nevláčí stále stejné »http:--« a zůstává tak více místa na zbytek adresy. Kdo přesto dává přednost kompletní podobě adresy, může si to zařídit nastavením v rozšířené konfiguraci. Za tím účelem zapište do adresního řádku »about:config« a stiskněte [Enter]. Varování potvrďte kliknutím na »Budu opatrný, slibuji«. Nyní vyhledejte položku »browser.urlbar.trimURLs«. Po dvojitém kliknutí na ni změníte nastavení na »false«. Poté se začne zobrazovat i chybějící úvodní řetězec.

Foto popis|  9/   Na přání nezkráceně Automatické zkracování adres se dá opět deaktivovat, například kvůli zabránění přenosovým chybám. / 

10/  WORD 2007/  2010/  

Odstranění dělicích linek oblasti zápatí v textu

Záhlaví a koncové poznámky odděluje Word od zbylého textu dělicími linkami. Chcete li tuto linku odstranit, v pásu karet na kartě »Zobrazení« klikněte na ikonu »Koncept«. Poté použijte na kartě »Odkazy« v oblasti »Poznámky pod čarou« příkaz »Zobrazit poznámky«. Aby se tento příkaz dal vyvolat, musí dokument obsahovat alespoň jedno zápatí nebo koncovou poznámku. Obsahuje li dokument obě varianty, musíte potom v dialogu »Zobrazit poznámky pod čarou« ještě rozhodnout, zda má Word zobrazit zápatí, nebo oblast poznámek pod čarou. Zvolte požadovanou volbu a klikněte na »OK«.
Potom v rozevíracím poli »Zápatí« nebo »Poznámky pod čarou« zvolte například položku »Oddělovač poznámek pod čarou«. Zobrazí se editorem použitá linka. Nyní můžete tuto linku označit dvojitým kliknutím a vymazat klávesou [Del]. Akci ukončete kliknutím na »Zavřít«. Budete li chtít dělicí linku později zase obnovit, otevřete dokument pomocí výše popsaného postupu ji aktivujte příkazem »Oddělovač poznámek pod čarou« a volbou »Původní«.

Foto popis|  10/   Boření starých hranic Dělicí linky pro zápatí a poznámky pod čarou ve Wordu můžete snadno vymazat v režimu »Koncept«.


HARDWARE

Profesionální tip

Ultrabook Acer S3 můžete zrychlit

Ultrabooky se na trhu poměrně dobře uchytily a některé nejsou ani příliš drahé. Dost často jsou však pomalé. To ale můžete změnit!
JULIE PFAFFENZELLEROVÁ

Výrobci přenosných počítačů se v poslední době soustřeďují především na vývoj ultrabooků. Od notebooků se ultrabooky liší zejména tím, že mají malé a lehké tělo a většinou i elegantní vzhled. K hlavním rozdílům oproti notebookům patří i to, že ultrabooky nabízí delší provoz na baterii při zachování rozumného výkonu. Nevýhodou většiny ultrabooků je však to, že jsou přece jen dražší než klasické notebooky (jejich průměrná cena je okolo 30 000 Kč). Levnější modely ultrabooků pak zaostávají z hlediska výkonu. Aby totiž jejich výrobci co nejvíce srazili výrobní náklady, používají pouze malé a dost pomalé SSD disky - ty slouží jen pro urychlení startu počítače z režimu spánku. Operační systém, aplikace a soubory jsou však uloženy na běžném, pevném disku, který je samozřejmě mnohem pomalejší. Jeden z takových ultrabooků jsme důkladně prozkoumali a hledali jsme možnost, jak ho zrychlit, aby se s ním pohodlně pracovalo.
Windows na rychlejším SSD disku
Jako příklad tohoto typu ultrabooků jsme vybrali model Acer Aspire S3-951, který je realitně levný. Seženete ho za cenu pod 20 000 Kč. Tento ultrabook má pouze 20GB SSD disk, na který však běžně ze systému Windows nemáte přístup a „nevidíte ho“. Používá se výlučně jako odkládací paměť pro režim Suspend to Disk (Standby) a data jsou uložena na běžném, pevném disku. Pomocí malého triku však můžete tento SSD disk použít i pro instalaci operačního systému Windows a vejde se něj i několik často používaných programů. Všechno ostatní, tedy další aplikace, nástroje a hlavně data, zůstane uloženo na větším, klasickém disku. Než začnete se samotnou instalací a převodem, ujistěte se, že máte vytvořenu zálohu všech důležitých souborů, tedy vašich fotografií, videí, kontaktů a dokumentů, abyste v případě nějakého problému o nic důležitého nepřišli.
Pro samotnou instalaci budete potřebovat dva USB flash disky, případně externí pevný disk. Jeden flash disk bude pro operační systém (minimálně 4GB) a jeden pro důležité ovladače. Ty si na flash disk uložte předem, protože bez nich se z počítače na internet nedostanete. Bez patřičných ovladačů vám totiž síťová karta ultrabooku nebude fungovat a k on-line zdrojům nebudete mít přístup.
Je potřeba zdůraznit, že pravděpodobně nebudete ultrabook probouzet z režimu spánku tak rychle jako před touto změnou. Je totiž možné, že když SSD disk využijete i pro programy, nebude na něm dostatek místa pro uložení obsahu operační paměti. Přesto se tato změna vyplatí, protože počítač bude mnohem rychleji bootovat, bude mít mnohem rychlejší reakce a také některé aplikace spustíte mnohem rychleji. Jak totiž ukázala naše měření, SSD disk má mnohem (asi 3x) vyšší datovou propustnost při čtení a podstatně kratší přístupové doby. A to je při provozu hodně znát.

JAK NA TO
1 Pro zálohování použijte nástroje systému Windows 7  Udělejte si pro jistotu kompletní zálohu disku ultrabooku. Použijte nástroj Windows 7 - „Ovládací panely Systém a zabezpečení Zálohování a obnovení“. Kdyby se následně něco nepovedlo, můžete kdykoli vše opět uvést do původního stavu.
2 Nahrajte si ovladače  Nejnovější ovladače pro Aspire S3 (najdete je na acer.cz) si uložte na externí nebo USB flash disk.
3 Windows 7  Sežeňte si ISO soubor se systémem Windows 7. Musí jít o stejnou verzi, jakou máte nainstalovánu na svém ultrabooku (například Windows 7 Home Premium 32b).
4 Windows 7 USB/  DVD Download Tool  Z USB flash disku, na kterém máte uložený ISO soubor, udělejte pomocí nástroje USB/  DVD Download Tool (najdete třeba na http://download.chip.eu) bootovací USB flash disk, abyste z něj mohli nabootovat a začít instalovat.
5 Instalace Windows  K ultrabooku připojte USB flash disk se systémem, restartujte ho a po stisku [F12] vyberte z nabídky možnost bootovat z USB. Začněte s instalací Windows.
6 Vyberte disk pro instalaci  Při instalaci se vás systém Windows 7 zeptá, na který disk se má instalace provést. Vyberte SSD disk. Diskový oddíl na větším, klasickém disku smažte.
7 Nastavení virtuální paměti  Velikost virtuální paměti můžete sami zmenšit (Ovládací panelySystém a zabezpečeníSystém Upřesnit nastavení systému). Na kartě „Upřesnit“ klikněte v části „Výkon“ na možnost „Nastavení“. Na kartě „Upřesnit“ v části „Virtuální paměť“ klikněte na příkaz „Změnit“.
8 Nainstalujte ovladače  Z USB disku nainstalujte ovladače. Systém je nyní připraven. Můžete doinstalovat aplikace a nahrát si do ultrabooku potřebná data.

Foto popis|  Julie Pfaffenzellerová pracuje v redakci Chipu a specializuje se na hardware PC a notebooků.


MOBILY
Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

11/  ANDROID/  IOS/  SYMBIAN/  WINDOWS-PHONE/  

Sportování pod dohledem RunKeeperu

Pokud s příchodem nové sportovní sezony hledáte nástroj pro zaznamenávání a kontrolu dosažených výsledků, neměli byste přehlédnout RunKeeper. V kombinaci s GPS ve vašem telefonu můžete s touto aplikací sledovat svou aktuální rychlost, dosaženou vzdálenost i absolvovanou trasu na mapách Googlu (bez internetového připojení se zaznamenává pouze GPS log, mapové podklady se do aplikace stáhnou, až bude připojení k dispozici).
Při prvním spuštění RunKeeperu je nejprve potřeba vytvořit si vlastní účet. Ten slouží k pozdějšímu analyzování svých aktivit na webu. Ve výchozím nastavení jsou jako jednotky vzdálenosti použity míle, přepnout na kilometry můžete v nabídce »Settings   Units Preference«. Poté stačí v nabídce »Start« zvolit typ aktivity, spustit GPS a po fixaci pozice vyrazit. Pro záznam aktivit, kde GPS lokalizace není potřeba nebo nelze použít (plavání, fitness), přepněte v menu volbu »Input type« na »Manual Entry« a dosažené výsledky zadejte pomocí »Input Activity Data«. Po ukončení aktivity a připojení telefonu na internet se data synchronizují s webovým účtem, kde můžete své výsledky sledovat v podrobných grafech, podělit se o ně v rámci komunity na runkeeper.com i na Facebooku.

Foto popis|  11/   Sportování s mobilem RunKeeper dobře poslouží, ať už se věnujete běhání, cyklistice, plavání, nebo jen tak chodíte.

12/  SMARTPHONY - SAMSUNG/ 

Bezdrátové sdílení multimédií

Znáte to - v telefonu máte zajímavé fotografie, které byste nejraději prezentovali na televizoru. Za tím účelem můžete fotografie přesunout z telefonu do počítače, tam je vypálit na CD, to následně vložit do přehrávače u televizoru a nakonec spustit prezentaci. Toto řešení je však pracné a časově náročné. Daleko výhodnější je využít standardu DLNA ve spojení s aplikací AllShare, kterou najdete předinstalovanou ve všech chytrých telefonech značky Samsung s Androidem, Badou i Windows Phone. Pokud se tedy váš televizor nebo DVD/  Blu-ray přehrávač pyšní nálepkou DLNA, stačí připojit telefon a cílové zařízení do stejné sítě pomocí routeru. Situaci ještě více zjednoduší, pokud přímo televizor nebo přehrávač disponují Wi-Fi konektivitou. Pakliže některá z těchto dvou variant platí, spusťte v telefonu aplikaci »AllShare«. Zde vyberte obsah, který chcete sdílet, a následně zvolte zařízení pro zobrazení prezentace. A je hotovo - prezentace se spustí na televizoru.
Tip:  Po stažení aplikace AllShare z adresy http://www.samsung.com/global/allshare/pcsw/   lze obdobným způsobem telefon propojit také s počítačem.

Foto popis|  12/   Prezentace Přehrávání obsahu z telefonu je na zařízení s certifikátem DLNA otázkou několika vteřin.

13/  NOKIA LUMIA/ 

Rychlý přenos kontaktů ze starého telefonu do Lumie

Radost z nového telefonu často rázem vyprchá, když dojde na přenos kontaktů ze starého telefonu. V nových telefonech Lumia však najdete speciální aplikaci, pomocí které tuto neoblíbenou činnost zvládnete opravdu snadno. Podmínkou ale je, aby starší telefon podporoval Bluetooth profil PBAP. To ve většině případů splňují značky Apple, Blackberry, Nokia a dále nejrůznější telefony se systémem Android a Windows Mobile 6.5. Pokud tedy chcete své kontakty do nové Lumie překopírovat právě z některého z těchto telefonů, máte vyhráno a postupujte následovně:
Nejprve se ujistěte, že veškeré kontakty určené k přenosu jsou uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě. Ve starším telefonu poté zapněte Bluetooth a překontrolujte, zda je aktivována viditelnost telefonu i pro další zařízení. Na Lumii přejděte do seznamu aplikací a vyberte »Přenos kontaktů«. Zvolte »Pokračovat«, zapněte Bluetooth a ze seznamu nalezených zařízení vyberte zdroj kontaktů. Na telefonech se nyní zobrazí kód pro spárování zařízení, který na obou stranách potvrďte. Zobrazí-li se na starším telefonu upozornění na přístup do seznamu kontaktů, potvrďte i toto hlášení. Na Lumii se po chvíli zobrazí počet kontaktů připravených k přenosu, který odstartujte volbou »Pokračovat«. Po dokončení přenosu aplikaci ukončete volbou »Hotovo«. Své kontakty najdete v centru »Lidé«.

Foto popis|  13/   Praktická Lumia To nejcennější - kontakty - můžete ze starého telefonu přenést opravdu snadno.


SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

14/  LINKEDIN/ 

Doplnění profilu o vlastní životopis

Ačkoliv LinkedIn umožňuje vygenerovat životopis z údajů uvedených v profilu, výsledek se profesionálně napsanému životopisu nevyrovná. Naštěstí existuje snadný způsob, jak svůj profil na LinkedIn doplnit o vlastní dokumenty i jakékoliv jiné soubory. Za tím účelem vyberte v panelu nástrojů LinkedIn »Více - Získat další aplikace« a v nabídce aplikací přejděte na »Box.net Files«. Na nové stránce aktivujte volbu »Zobrazit v mém profilu na LinkedIn« a potvrďte kliknutím na »Přidat aplikaci«. Po chvíli vás LinkedIn přesměruje na stránku pro přihlášení k již existujícímu účtu na cloudovém úložišti Box nebo k jeho vytvoření. Pokud jste zde dosud vlastní účet neměli, získáte po registraci datový prostor o velikosti 5 GB.
Po dokončení registrace se přepněte pomocí nástrojové lišty LinkedIn do svého profilu, kde v dolní části najdete novou oblast pro zobrazení souborů. Nejprve je však potřeba v Boxu vytvořit speciální složku, jejíž obsah se bude na profilu LinkedIn zobrazovat. Klikněte proto na »select a folder«, novou složku libovolně pojmenujte a potvrďte tlačítkem »OK«. Pomocí »Menu - Upload« nyní můžete nahrát libovolné soubory, které chcete návštěvníkům svého profilu zobrazit.
Tip:  Pokud by vám 5 GB místa na úložišti nestačilo, je možné kapacitu rozšířit. Jak na to, a navíc zdarma, to se můžete dočíst v Chipu 02/  12 na straně 138.

15/  SO. CL/ 

Sledování videa ve skupině

Mezi speciality, které do světa sociálních sítí So.cl přináší, patří hromadné sledování videa. Tuto funkci najdete pod tlačítkem »Start a video party«. Pro založení skupiny stačí zadat název, potvrdit a pomocí vyhledávacího pole přidat videa do playlistu. Přizvaní přátelé, kteří do skupiny následně vstoupí, uvidí video v takovém čase přehrávání, ve kterém jej právě sledují všichni ostatní. Pro komunikaci mezi účastníky je k dispozici jednoduchý chat. Během přehrávání je možné se ze skupiny přepnout zpátky na So.cl, aniž by se video ukončilo - přehrávání poběží dál v postranním panelu.

16/  FACEBOOK/  GOOGLE+/ 

Angry Birds na sociálních sítích

Sestřelovat naštvanými ptáky zákeřné prasečí nepřátele můžete nejen tažením prstu na displeji telefonu, ale také pomocí myši na Facebooku a Google+. Ovládání uzpůsobené pro hraní na počítači však není jedinou změnou oproti původnímu vydání hry.
Verze pro Facebook, dostupná na adrese apps.facebook. com/  angrybirds, obsahuje kromě známých epizod Poached Eggs a Mighty Hoax speciální epizodu Surf and Turf s patnácti zcela novými úrovněmi, které nikde jinde nenajdete. Do hry bylo přidáno také velké množství vylepšení, která vám usnadní ničení nepřátel - supersemínka, silnější prak, zemětřesení, zaměřovač a podivuhodná plechovka od sardinek, se kterou již nebude dokončení jakékoliv úrovně žádný problém. Počet použití těchto specialit je omezen, další pokusy lze snadno dokoupit nebo se jimi mezi přáteli zdarma obdarovat. A jak už bývá u her na Facebooku zvykem, nechybí zde ani žebříček pro porovnání skóre s přáteli. Pro spuštění hry je potřeba mít do prohlížeče nainstalován Adobe Flash Player 11. Pokud jej nemáte, bude vám stažení tohoto doplňku nabídnuto.
Na Google+ najdete vydání hry, které je o něco věrnější původní, mobilní verzi. Hra je napsána kompletně v HTML5, takže hrát můžete i bez nainstalovaného Flashe. Oproti Facebooku zde chybí jakákoliv vylepšení, zato tu najdete jednu zajímavost - epizodu Teamwork. Počet odemknutých úrovní v této epizodě závisí na tom, kolik lidí z vašich kruhů se do hraní Angry Birds zapojí a kolik hvězdiček se jim celkově podaří nastřádat.

Foto popis|  14/   Aplikace v profilu Propojením cloudového úložiště Box se sítí LinkedIn můžete do profilu umístit svůj životopis i jakýkoliv další obsah.
Foto popis|  15/   So.cl Sociální síť postavená na vyhledávači s možností hromadného sledování videa tu ještě nebyla.
Foto popis|  16/   Nejen na mobilu Populární Angry Birds na Facebooku a Google+ vnášejí do hry sociální rozměr.


FOTOGRAFIE
Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

17/  Výměnné objektivy/ 

Účinná ochrana objektivů před plísní v tropických oblastech

Kvůli nesprávnému skladování objektivů se může stát, že se na jejich povrch, pokud jste v tropických oblastech, dostane plíseň. Ve vlhkém prostředí se totiž spory plísně usazují na povrchu čoček, a to má samozřejmě vliv na kvalitu snímků (tmavý stín). Později se dokonce může poškodit povrch čočky objektivu.
Těmto nechtěným útokům můžete samozřejmě předejít. Do obalu, ve kterém objektiv skladujete, vložte několik pytlíčků „Silica Gel“, které vstřebávají vlhkost. Možná jste se s nimi setkali při nákupu nějakého zboží. Jde ro granulovitou, pórovitou formu oxidu křemičitého (malé bílé kuličky) s vysokou porézností. Kuličky díky tomu snadno absorbují vodu. V českých obchodech tyto sáčky s oxidem křemičitým nejčastěji seženete pod označením „vysoušecí sáčky“. Jejich cena se může samozřejmě značně lišit podle velikosti a množství. Počítejte s cenou okolo 300 Kč za 20 sáčků o hmotnosti 70 g. Pokud za sáčky nechcete platit, můžete si je schovávat a požádat o to i známé - jsou totiž často součástí balení elektronického zboží, bot nebo hraček.
Profesionálům se zase vyplatí koupit tyto sáčky ve velkém množství a rozdělit se se svými kolegy fotografy. Pak vás vyjde levněji i speciální gel, který poté, co absorbuje vodu, změní svoji barvu. Tím poznáte, že už ztratil svoji účinnost a je potřeba ho vyměnit. Většinu typů vysoušecích sáčků můžete opět regenerovat, a to jejich dlouhodobým zahřátím v troubě na teplotu 140 °C. Pokud už čočky vašeho objektivu byly napadeny, ještě nemusí být pozdě. Postiženou oblast můžete vyčistit 70procentním izopropanolem a bavlněným hadříkem. Zbývající kapalinu a bavlněná vlákna můžete odstranit balonkem. Důrazně ale varujeme před použitím ostrých předmětů k očištění povrchu objektivu. Pokud se už plíseň dostane dovnitř objektivu, doporučujeme vám obrátit se na výrobce objektivu, případně jeho servisního partnera, a zjistit cenu za vyčištění. Do samostatného čištění objektivu byste se pouštět neměli.

Foto popis|  17/   Plíseň na objektivu V teplém a vlhkém prostředí se na čočce může usadit plíseň. Musíte objektiv udržovat v suchu!

18/  Levné kompaktní fotoaparáty/ 

Jak obejít nešikovný autofokus fotografickou technikou

Pomocí levného kompaktního fotoaparátu sice můžete pořídit ostré snímky, ale autofokus (automatické ostření) bývá hodně pomalé, takže má svá omezení. Těžko tedy zaostříte na rychle se pohybující objekt, jako je například hrající si pes nebo sportovec. I když nastavíte automatické ostření, objekt bude stále rozmazaný.
Pomocí několika triků můžete toto technologické omezení obejít. Přepněte z nastavení vícebodového zaostřování na režim jednobodového zaostřování. Tímto způsobem přesněji a rychleji zaměříte na cílový objekt. Začněte ale se zaostřováním předem. Nastavte hledáček na místo, kde by se měl objekt objevit, a stiskněte tlačítko spouště do poloviny (dojde k zaostření a nastavení). Držte stále stisknutou spoušť a domáčkněte ji, až se objekt dostane do příslušného místa.

Foto popis|  18/   Rychlejší než autofokus Pomocí několika triků můžete technologické omezení kompaktů obejít.

19/  Paměťové karty/ 

Použití karet SDXC pod Windows XP

U paměťových karet SDXC se používá souborový systém exFAT, který společnost Microsoft vyvinula speciálně pro flash paměti. Ty pak mohou mít kapacitu více než 32 GB. Windows 7 podporují exFAT nativně, Windows Vista až se servisním balíčkem SP1. Pro Windows XP byl vydán hotfix doplňující podporu pro exFAT. Bez něj se po vložení karty objeví hláška, zda se má karta zformátovat. A to samozřejmě nesmíte udělat.

Foto popis|  19/   Jen po úpravě Pro Windows XP byl vydán hotfix doplňující podporu pro exFAT.

20/  Ztížené světelné podmínky/ 

Lepší snímky při zvláštních příležitostech, koncertech a večírcích

Při fotografování na akcích, jako jsou třeba večírky, vám vestavěný blesk fotoaparátu nebude v podstatě nic platný. Pokud ho totiž použijete, budou lidé v blízkosti blesku přesvícení a lidé stojící daleko budou ve stínu. Vestavěný blesk má jen omezený dosah působnosti. Abyste tomu zabránili, vestavěný blesk raději vypněte a zkuste jiné způsoby přizpůsobení horšímu osvětlení. Zkuste štěstí s nejvyšším možným nastavením ISO. To samozřejmě povede ke zvýšení obrazového šumu, ale zase využijete maximum světla v místnosti. Použijte co možná nejširší záběr - při použití zoomu můžete o část světla přijít a záběr bude zbytečně tmavší. Pokud to váš fotoaparát podporuje, vypněte automatické zaostřování a ručně zaostřete na nekonečno. A pokud můžete také na fotoaparátu sami nastavit clonu, použijte střední clonové číslo. I když malé clonové číslo poskytne obrazovému snímači více světla, zaplatili byste za to hloubkou ostrosti. Musíte tedy raději zvolit kompromis. Počítejte samozřejmě s tím, že řada záběrů se vám nepovede a musíte si udělat několik zkušebních fotografií.

Foto popis|  20/   Expresivní snímky Pokud dodržíte několik pravidel, můžete fotografovat na koncertu, nebo večírku i bez použití blesku.
 

21/  Zpracování obrázků/ 

Simulujte vinětaci a udělejte fotografii jako z dětského fotoaparátu

Novým trendem je vytvářet fotografie, které vypadají, jako by byly pořízeny dětským fotoaparátem. Existuje pro to například spousta aplikací pro chytré telefony, které dodají snímku kouzlo nedokonalého vzhledu, podobného, jako mají na svědomí plastové filmové fotoaparáty za pár korun. V tomto tipu jsme dali dohromady několik technik, které zajistí, aby vaše fotografie vypadala, jako byste ji vyfotografovali aparátem Lomo, Lubitel, nebo Diana. Každý z těchto levných přístrojů však dodá fotografii svůj vlastní osobitý vzhled. Existují ale jejich určité společné charakteristiky, které snadno můžete simulovat. Například světelné netěsnosti v rozích dodávají snímkům oranžovožlutý nádech. Někdy může jít dokonce r o oranžovočervené skvrny nebo žluté pruhy. Většina snímků je pak lehce vybledlá. Tyto vlivy můžete snadno napodobit na povedeném snímku pomocí nástroje „Přechod“ a pomocí nástroje „Úrovně“. Dalším typickým rysem snímků z plastových aparátů je vinětace, kterou můžete snadno snímku dodat pomocí funkce „Korekce objektivu“. Celkové „realističnosti“ snímku dosáhnete také použitím filtrů „Rozostření“ a můžete samozřejmě také přidat šum.
Nejprve přidáme fotografii typický červený nádech. Otevřete snímek ve Photoshopu, klikněte na „Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav“ a vyberte „Úrovně“. Zde v nabídce „Kanál“ vyberte „R-červená“ a posuňte posuvníkem „Nastavit vstupní úrovně stínů“. Hodnotu „Nastavit vstupní úrovně světel“ změňte na „200“. V dalším kroku podobným způsobem přidejte žlutou barvu. V nabídce „Kanál“ vyberte v rozbalovacím menu „B-modrá“ a pohybem černého posuvníku nastavte hodnotu na „100“ a bílý posuvník nastavte na „150“. Tímto způsobem se modré hodnoty stanou méně intenzivní a doplňková barva se dostane na povrch. Abyste správně nasimulovali typické vyblednutí barev, potáhněte ještě černým posuvníkem při zvoleném kanálu „RGB“ na hodnotu „20“.
Barevný nádech je ale zatím po celé ploše snímku. Abyste dosáhli dojmu, že světlo přichází pouze z okrajů snímku, použijte nástroj „Přechod“ - klávesu [G]. Aktivujte „Lineární přechod“, klikněte vlevo na „Editor přechodu“, vyberte „Popředí do pozadí“ a následně klikněte na tlačítko „OK“. Poté stiskněte klávesu [D], abyste opět barvy popředí a pozadí nastavili na bílou a černou.
Nakonec ještě klikněte na požadované místo na snímku a myší nakreslete přechod až po okraje. Abyste dosáhli požadovaného efektu a světlo šlo z rohů, nakreslete přechod asi v úhlu 45 stupňů. Pokud se vám výsledek nelíbí, můžete začít znovu. Jsou-li barvy příliš výrazné, můžete samozřejmě změnit procento krytí v paletě vrstev, případně můžete naopak vrstvu duplikovat.
Chcete-li také změnit vinětaci, duplikujte vrstvu pozadí - aktivujte vrstvu pozadí a stiskněte kombinaci kláves [Ctrl + J]. Poté vyberte filtr „Deformace - Korekce objektivu“ a nastavte „Míru vinětace“ na „+100“. Klikněte na tlačítko „OK“. Pokud by nebyl efekt tak viditelný, klidně postup zopakujte.
Ještě změňte nastavení jasu a kontrastu a zvyšte „Kontrast“ na hodnotu „+100“. Pak budete muset ještě jednou měnit „Úrovně“. Nastavte barevný kanál na „B-modrá“ a černý posuvník posuňte na hodnotu cca „60“ a u bílého posuvníku na „215“. Zduplikujte vrstvu vinětace a použijte ještě rozostření - „Filtr -Rozostření - Gaussovské“. Použijte přednastavený poloměr 1,0. Nakonec bude ještě potřeba přidat trochu šumu. Pro to použijte „Filtr - Šum - Přidat šum“ a nastavte míru asi na 3 %, „Rozložení“ na „Gaussovské“ a zatrhněte „Monochromatický“.

Foto popis|  21/   Použijte editor přechodu Plastový fotoaparát můžete napodobit na povedeném snímku pomocí nástroje „Přechod“.
Foto popis|  21/   Přidejte červenou a žlutou Světelné netěsnosti v rozích dodávají snímkům oranžovožlutý nádech na okrajích fotografií.
Foto popis|  21/   Vinětace Typickým rysem snímků z plastových aparátů je vinětace, kterou můžete přidat funkcí „Korekce objektivu“.

 

Komerční sdělení