Menu

TIPY + TRIKY

TIPY + TRIKY

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS
Pomocí těchto tipů přimějete svůj operační systém ke klusu

1/  WINDOWS 7/

Nastavení maximálního počtu položek v Seznamech odkazů

Hlavní panel, známý ze starších verzí Windows, byl ve Windows 7 zásadně přepracován. Nyní nabízí i Seznamy odkazů, které umožňují při startu aplikace rovnou vybrat a otevřít jeden z naposledy použitých souborů. K tomu stačí jen kliknout pravým tlačítkem myši na symbol aplikace a vybrat požadovaný soubor z kontextového menu.
Počet záznamů, které jsou k dispozici, je standardně nastaven na deset. Chcete-li jich více, nebo naopak méně, můžete toto nastavení změnit. Klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo na hlavním panelu a zvolte „Vlastnosti“. V následujícím dialogu klikněte na záložku „Nabídka Start“ a potom na „Přizpůsobit“. Ve spodní části dialogu „Upravit nabídku Start“ poté najdete možnost „Počet posledních položek, které se mají zobrazit v Seznamech odkazů“. Zde můžete změnit délku výčtu souborů na vámi požadované číslo. Zadejte údaj a zavřete oba dialogy kliknutím na „OK“.

Foto popis |  1/ Delší seznamy Když určitým programem pravidelně otevíráte nějaké soubory, ušetří vám Seznamy odkazů čas.

2/  WINDOWS 7/

Nastavení vlastních ikon pro knihovny

Knihovny Windows Exploreru ve Windows 7 jsou virtuální adresáře, které tematicky sdružují libovolné položky. Přes kontextové menu v knihovnách můžete vytvářet další virtuální složky. Windows prezentuje všechny tyto nové knihovny stejným symbolem. To ztěžuje rychlé nalezení požadované položky, protože je možné se orientovat pouze podle jména. V nastavení knihoven žádné nastavení ikony nenajdete, proto musíte při jejich změně použít menší trik.
Otevřete Windows Explorer a běžte ve složce svého profilu do složky „\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries“, kde jsou uloženy definice knihoven. Potom spusťte svůj oblíbeny textový editor, jako například Poznámkový blok, a přetáhněte do editoru soubor knihovny, u které chcete změnit ikonu. Nezkoušejte soubor otevřít příkazem „Otevřít v programu“ z kontextového menu. Otevření knihovny z menu editoru příkazem „Soubor - Otevřít“ také nefunguje.
Definice knihovny je zobrazena jako struktura XML. Pod řádek obsahující „true“ přidejte řádek s XML tagem „“, který obsahuje celou cestu k požadované ikoně - například tedy: „C:\Users\Alex\AppData\Local\Amazon\Kindle\application\KindleBook.ico“. Od chvíle, kdy uložíte soubor, bude systém zobrazovat knihovnu s novým symbolem.

Foto popis |  2/ Nová ikona Symbol knihovny můžete úspěšně změnit v její XML definici pomocí textového editoru.

3/  WINDOWS XP/VISTA/7/

Hledání ztraceného místa

Volného místa na vašem disku neustále ubývá a vy se ptáte, kam jenom zmizelo. S tím vám může pomoci nástroj WinDirStat, který můžete nahrát na svůj systém přímo z webu http://www.windirstat.info. Uložte soubor „windirstat1_1_2_setup. exe“ do libovolného adresáře.
Pro instalaci dvojitě klikněte na stažený soubor a sledujte příkazy průvodce nastavení. Možná budete muset průvodce autorizovat zvolením administrátorského účtu a zadáním příslušného hesla. Podle informací výrobce běží tento program nejen ve Windows XP, Vista a 7, ale dokonce i ve Windows 95 (IE5), 98 SE, ME, NT4 (SP5) a 2000.
Program spustíte pomocí příkazu „Start - Všechny programy - WinDirSat - WinDirSat“. Nástroj se nejprve zeptá, který disk má prohledat. Volbu zadáte dvojitým kliknutím na požadovaný záznam. Po několika sekundách analýzy prezentuje WinDirSat své výsledky v přehledné stromové struktuře, ve které jsou seřazeny jednotlivé složky podle velikosti zabíraného místa. Přes jejich kontextové menu můžete už nepotřebné záznamy přímo smazat a znovu tak obstarat místo na disku. Kromě toho nabízí tento nástroj i opravdu přehledné grafické znázornění. Tuto stromovou mapu můžete vypnout příkazem „Stromová mapa - Zobrazit mapu“. Navíc najdete vpravo seznam různých datových typů a místa, která zabírají.

Foto popis |  3/ Obsazení disků Až WinDirStat zanalyzuje spotřebované místo všech disků, vyberte jednotku, která vás zajímá.

4/  WINDOWS XP/VISTA/7/

Jak obelstít rušící procesy na pozadí

I na rychlejším počítači mohou systém brzdit některé náročnější procesy na pozadí (jako například rozsáhlá konverze videa) a překážet tak jiné práci. Ideální by bylo je zpomalit na úroveň, která by již pracovní činnost nebrzdila. K tomuto účelu může jako chytrá brzda sloužit freewarový prográmek Proslo, který najdete na http://keksa.de/proslo.
Po rozbalení archivu ZIP je „proslo.exe“ připravené ke spuštění, nemusí se instalovat. Zkopírujte tento program například do složky Windows, nebo pro něj vytvořte odkaz. Po spuštění nástroje vepište do pole „Proces/PID“ jméno běžícího procesu, jako např. „firefox.exe“, nebo ID procesu. Správné jméno nebo PID můžete vyhledat ve správci úloh pod záložkou „Procesy“.
Pod ním nyní nastavte zpomalovací faktor, přičemž ve většině případů je vhodných „50 %“. Při nižších hodnotách je efekt nepatrný, zatímco při výrazně vyšších hodnotách může být aplikace příliš „přibrzděná“. Stisknutím „Start“ začne zpomalování působit. Tento nástroj k tomu využívá jednu nedokumentovanou funkci, kdy proces rychle za sebou na krátký čas pozastavuje a pak zase spouští.
Proslo jde také ovládat z příkazové řádky. Jako parametry mu předáte jméno procesu a stupeň zpomalení, kde hodnota „6“ odpovídá 50 procentům. Když si tedy například uložíte příkaz „proslo.exe firefox.exe 6“, budete mít neustále po ruce brzdu pro prohlížeč.
Zpomalování jednotlivých procesů dává na pomalejších počítačích k dispozici trochu výkonu právě běžícím nejdůležitějším procesům. Stejný princip je užitečný především pro notebooky, když například skript v prohlížeči způsobuje stálé vytížení procesoru. Zpomalený prohlížeč slouží k tomu, aby se větráček netočil nadměrně rychle a nespotřeboval tolik elektrického proudu.

Foto popis |  4/ Výkon zpomalováním Přibrzdění jistých procesů vytěžujících procesor přináší více výkonu na správném místě.

5/  WINDOWS XP/VISTA/7/

Přesné změření doby startu programu

Chcete vyzkoušet, který program potřebuje kolik času ke startu, a přitom porovnat, jak velkou výhodu byste získali koupí nového počítače nebo rychlejšího SSD disku nebo zda nová verze programu přináší nějaké výhody? Vhodným nástrojem pro měření je freeware AppTimer. Program je k dispozici na http://www.slunecnice.cz/sw/passmark-apptimer/ a po rozbalení ZIP archivu je připraven ke spuštění.
V dialogu programu klikněte vedle „Application“ na tlačítko „…“ a vyhledejte požadovaný soubor programu, jako například „EXCEL. EXE“. V políčku „Cmd Line“ můžete přidat dodatečné parametry a případně tak rovnou otevřít určitý dokument. Do „Log File“ uveďte jméno textového souboru, do kterého se uloží výsledky měření. Zadejte kompletní cestu, jinak bude těžší soubor najít.
Do políčka „Windows Name“ byste měli uvést označení, které se objevuje v titulku okna programu. To pomůže v rozeznání správného okna a při automatickém zavírání programu během několikanásobného spuštění. Vhodný je jednotný styl pojmenovaní, jako např. „Excel“. V rámečku „Window Detection Method“ aktivujte položku „Window Name“, ve „Window Close Method“ většinou postačí „WM_CLOSE“. Pod „Executions“ definujete počet běhů testu. Potom už spusťte proces kliknutím na „Run App“. Nakonec najdete v zadaném textovém souboru jednotlivé časy startů jako hodnoty v sekundách.
Zavírání programů při více průchodech ne vždy funguje, neboť někdy je nutné odkliknout otázku o uložení provedených změn. Pokud k takovému případu dojde, můžete zvýšit hodnotu políčka „Delay“ alespoň na „5000“ a okno pak mezi jednotlivými průchody v tomto časovém okně manuálně zavírat.

Foto popis |  5/ Nekompromisní měření času AppTimer zjišťuje časy startu programů -tímto způsobem můžete porovnat systémy nebo různé verze aplikací.

6/  WINDOWS 7/

Virtuální stanovení polohy v systému

Některé aplikace závislé na poloze, jako například widget pro počasí ve Windows 7, berou tyto informace automaticky z GPS senzoru, pokud jím počítač disponuje. S určitým omezením lze systém dodatečně bezplatně vybavit takovýmto senzorem pro stanovení polohy. Princip spočívá v tom, že se na základě aktuální IP adresy nebo z dat bezdrátových sítí alespoň přibližně stanoví místo. Nástroj Geosense pro Windows naleznete na http://geosenseforwindows.com/. Pro instalaci spusťte soubor MSI a následujte dialogy. Nakonec musíte ještě zadat nový senzor do nastavení systému.
V ovládacích panelech klikněte na „Hardware a zvuk“ a potom na „Lokátory a jiné snímače“. Tam je teď k dispozici nová položka „Geosense Location Sensor“. Vpravo klikněte na „Aktivovat“ a potvrďte. Na tomto místě byste rovnou měli vybrat „Místo pobytu“ a zadat „PSČ“. Volitelně ještě můžete zadat další informace o své adrese. Následně potvrďte data a zavřete všechny dialogy. Od teď máte v systému další možnost stanovení polohy, na kterou se mohou aplikace obracet v případě nouze, když není k dispozici ani reálný, ani virtuální senzor.
Pro otestování senzoru klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo na ploše a z kontextové nabídky zvolte „Miniaplikace“ a přetáhněte widget „Počasí“ na plochu. Najeďte na něj myší a klikněte na symbol pro nastavení. Zvolte možnost „Najít umístění automaticky“ a potvrďte volbu kliknutím na „OK“. Odteď už například váš notebook na cestách automaticky najde počasí pro aktuální region.

Foto popis |  6/ Virtuální senzor Bezplatný Geosense vytvoří virtuální senzor pro stanovení polohy, který ještě musíte zapnout v systému.

7/  WINDOWS VISTA/7/

Používání, uložení a přenášení virtuálních poznámek

Také máte rádi malé žluté nebo jinak barevné samolepicí papírky pro zapamatování různých věcí? Velice podobné poznámky lze používat i na ploše Windows, jenom nejsou tak dobře známé. Ve Windows Vista je naleznete prostřednictvím nabídky „Všechny programy - Příslušenství - TabletPC - StickyNotes“, a to jako malá tradiční systémová okna. Ve Windows 7 se naproti tomu nacházejí jako „Rychlé poznámky“ přímo ve složce „Příslušenství“. Tady jsou to pravé malé žluté papírky, všechny volně umístitelné a bez rámu okna. To je opticky hezčí, ale trošku to ztěžuje obsluhu. Ačkoliv je typ písma pevně daný, je možné poznámky omezeně formátovat pomocí kombinací kláves. Stisknutím [Ctrl]+[B], resp. [Ctrl]+[I], přepnete atribut „tučné“, resp. „kurzíva“. [Ctrl]+[U] a [Ctrl]+[T] slouží k podtržení a přeškrtnutí textu. Navíc máte dvě možnosti nastavení velikosti písma. Současným stisknutím kláves [Ctrl]+[Shift]+[.] text zvětšíte, naopak [Ctrl]+[Shift]+[,] text zmenší. Ovládacími prvky jsou jen plus pro vytvoření nového lístku a křížek pro smazání poznámky.
Všechny poznámky ukládají Windows dohromady do souboru „StickyNotes.snt“ v uživatelském profilu. Najdete ho tak, že do adresního řádku Průzkumníka zadáte „%appdata%“ a potvrdíte. Potom se přesuňte do složky „Microsoft\ StickyNotes“. Odsud už můžete soubor SNT zálohovat, kopírovat, nebo dokonce pro další využití přenést na jiný počítač.

Foto popis |  7/ Žluté poznámky na ploše Ve Windows 7 vypadají poznámky opravdu pěkně, a dají se dokonce přenést na jiný počítač.

8/  WINDOWS VISTA (64 B) /7 (64 B)/

Bezproblémová instalace Flash Playeru na 64bitovém systému

Instalace Adobe Flash Playeru se normálně spouští přímo z prohlížeče. Na 64bitových systémech to však často ztroskotá. Abyste přesto mohli Flash Player nainstalovat na svůj systém, musíte to udělat ručně. Nejdříve si stáhněte nejnovější verzi z webu Adobe: get.adobe.com/cz/flashplayer/otherversions - jako operační systém zde zvolte „Windows 7 (64-bit)“ a v druhém kroku zvolte podle svého prohlížeče například verzi „Flash Player 11 for Other Browsers (64 bit)“. Dejte si pozor, aby nebyl nabídnut žádný dodatečný software, a klikněte pak na „Stáhnout“.
Nyní zavřete všechna okna prohlížeče. Potom můžete bezproblémově provést manuální instalaci. Eventuálně mohou být vyžadována administrátorská práva. Po skončení instalace můžete spustit prohlížeč.

Foto popis |  8/ Flash Player ručně Teprve po manuálním stažení lze bez problémů nainstalovat Flash Player na 64bitovém systému.


OFFICE
Tipy a triky pro efektivní práci na PC

9/ EXCEL 2003/2010

Chybné hodnoty v tabulkách jednoduše neviditelné

Pokud začínají obsahy buněk znakem [#], jsou to chybné hodnoty, které ale v matematickém smyslu mohou být správné. Například výraz „#NEDEF“ je naprosto správným výsledkem funkce „SVYHLEDAT()“, když funkce nenajde hledanou hodnotu. I když formule pracují v zásadě správně, pro lepší optický dojem tabulek můžete například „zneviditelnit“ chybné hodnoty pomocí podmíněného formátování.
K tomu označte požadovanou buňku, např. „A1“, ve které chcete skrýt případné chybné hodnoty. Pak na kartě „Domů“ klikněte ve skupině „Styl“ na šipku u položky „Podmíněné formátování“. V následujícím menu vyberte „Nové pravidlo“ a v dalším dialogu označte pod „Vybrat typ pravidla“ položku „Určit buňky k formátování pomocí vzorce“. Ve skupinovém rámečku „Upravit popis pravidla“ zadejte vzorec „=JE. CHYBHODN(A1)“ do pole „Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec“. Klikněte na „Formát“ a v následujícím dialogu vyberte bílou jako barvu výplně, aby chybná hodnota byla na bílém pozadí neviditelná.
Vysvětlení: Funkce „JE. CHYBHODN()“ otestuje obsah buňky na chybnou hodnotu. Když tento test dopadne kladně, funkce vrátí „PRAVDA“. Potom se provede podmíněné formátování. Když má ale funkce hodnotu „NEPRAVDA“, zůstanou vlastnosti formátování buňky nezměněné.

Foto popis |  9/ Neviditelné na bílém pozadí Podmíněným formátováním skryjete chybné hodnoty v buňkách a výrazně tak zlepšíte vzhled dokumentu.

10/  FIREFOX/

Automatické stahování alfa a beta-aktualizací

Pokud chcete mít prohlížeč stále aktuální a chcete testovat nové funkce, jakmile jsou dostupné, nemusíte pořád dokola stahovat nové beta-verze, ale můžete tuto činnost automatizovat. Ukončete Firefox a v textovém editoru otevřete soubor „C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\channel-prefs.js“. Na řádku „pref(“app.update.channel“, “release“);“ je nastavení typu aktualizací, které se mají automaticky stahovat.
Standardně je nastaveno „release“ - tuto hodnotu můžete změnit na „beta“ a získávat tak poměrně stabilní beta-verze. Lze také uvést „aurora“ pro nejnovější alfa-verze nebo „nightly“ pro experimentální vývojové verze. Nyní soubor uložte a znovu spusťte Firefox. V dialogu „Nápověda - O aplikaci Firefox“ můžete zkontrolovat aktuální kanál a popřípadě nabízené aktualizace nainstalovat.
V případě použití takovýchto verzí berte v potaz, že neběží vždy stabilně a mohou způsobit pád systému nebo jiné chyby.

Foto popis |  10/ Přímý drát k výrobci V kanálu nočních buildů automaticky získáte nejaktuálnější vývojové verze Firefoxu.


HARDWARE
Jak optimálně využít své přístroje a zařízení

11/  Fujitsu CELSIUS H710/

Použití systémů UMTS s připojeným síťovým kabelem

Ani poměrně nákladné přenosné pracovní stanice, jako je například notebook Fujitsu Celsius H710 s cenou kolem 40 000 Kč a dostupný ve více specifikacích, nejsou zcela imunní proti nepříjemným chybám. Například u tohoto modelu přestane fungovat připojení pomocí UMTS, jakmile se k notebooku zapojí LAN kabel. Může za to program Sierra Wireless AirCard Watcher. Ten sleduje funkci UMTS modulu Sierra Wireless Gobi 3000 a v případě připojení LAN kabelu odešle bezdůvodně oznámení o selhání modulu, případně oznámí chybovou hlášku už během instalace. Po odpojení síťového LAN kabelu běží UMTS bez problémů. Tento problém lze vyřešit instalací nové verze programu Sierra Wireless AirCard Watcher (sestavení 3191 nebo vyšší). Udržování aktuálních verzí programů a nástrojů vám usnadní program DeskUpdate, který je dostupný na webových stránkách Fujitsu (http://support.ts.fujitsu.com/DeskUpdate/DeskUpdate.asp).

Foto popis |  11/ Zůstane v kontaktu Pomocí aktualizace řadiče UMTS se vyhnete přerušení bezdrátového připojení.

12/  Inkoustové tiskárny/

Rozmazané vodorovné čáry na výtisku po refillu kartridží

Nejpravděpodobnější příčinou problémů při tisku po doplnění kartridže „refillem“ je to, že se po doplnění dostal dovnitř vzduch. Při plnění kartridže nebo při její instalaci, případně při jejím vyjmutí se do tiskové hlavy mohou dostat malé vzduchové bubliny. V důsledku toho nemůže z trysek na papír stříkat barva a vznikají tak bílé vodorovné pruhy. Pokud se s tímto problémem setkáte, použijte funkci čištění tiskové hlavy, kterou by měl ovladač inkoustové tiskárny nabízet. V ovladači stisknete tlačítko, které tuto funkci vyvolá - při ní se inkoust vytlačuje z hlav mnohem vyšším tlakem, který může překonat a vypudit vzduchové bublinky. Po vyčištění by měl inkoust znovu začít vystřikovat na papír. V některých případech je nutné tento proces opakovat.

Foto popis |  12/ Čištění tiskové hlavy Nástroj na čištění tiskové hlavy by vás měl zbavit bublin v kartridži.

13/  Notebooky a ultrabooky/

Použití optické mechaniky jiného počítače pro instalaci softwaru

Stále je mnoho aplikací a ovladačů, které se dodávají na optickém disku. Notebooky a především ultrabooky a netbooky však optickou mechaniku většinou nemají. Chcete-li program přesto nainstalovat, můžete použít optickou mechaniku jiného počítače, který je připojen do stejné počítačové sítě jako notebook. Provedete to tak, že vložíte optický disk do počítače, který mechaniku má, a „nasdílíte“ ji ostatním uživatelům sítě. Jděte na „Tento počítač“ a na ikoně optické mechaniky stiskněte pravé tlačítko myši. Z nabídky vyberte „Sdílet s“ a „Rozšířené možnosti sdílení…“. Objeví se okno „Rozšířené možnosti sdílení“, kde zaškrtněte volbu „Sdílet tuto složku“ a potvrďte pomocí „OK“. Ještě musíte v části „Centrum síťových připojení a sdílení“ ověřit, zda počítač nemá sdílení nějak omezeno. Poté přejděte k notebooku bez mechaniky, spusťte „Průzkumníka“ a klikněte na „Síť“. Dvojitě klikněte na jméno počítače, ve kterém je umístěna sdílená optická mechanika. Stejně klikněte ještě jednou, a zobrazí se obsah vloženého optického disku. Můžete začít s instalací, případně jinou činností, kterou vám optický disk nabídne. Pokud budete optickou mechaniku využívat častěji, můžete si ji pro zjednodušení namapovat.

Foto popis |  13/ DVD mechanika pro všechny Pomocí nástroje na sdílení mohou optickou mechaniku využít i jiné počítače v síti.

14/  PC s Windows/

Přehrávání DivX se zvukem AC3

Nově nainstalovaný počítač s operačním systémem Windows přehraje jen některé typy mediálních souborů. To proto, že existují různé algoritmy, pomocí nichž lze mediální soubory komprimovat, a jen některé z nich jsou na novém počítači předinstalované ve formě kodeků. Instalace dalších kodeků většinou nastane bez vašeho povšimnutí v rámci instalace různých prohlížečů, přehrávačů médií, ovladačů digitálních kamer a podobně. V průběhu času si tak systém Windows shromažďuje značnou knihovnu kodeků, což ale v některých případech nemusí být dostatečné. Abyste předešli tomu, že nebudete ve Windows mít nějaké filtry DirectShow (kodeky používané DirectX ve Windows), můžete si je nainstalovat předem ve formě balíčku. Například na internetu na stránce codecguide.com najdete v sekci „download“ připraveno několik balíčků kodeků, které si snadno stáhnete a nainstalujete. Balíček (CodePack) je freeware, a pokud ho stáhnete z této stránky, je bezpečný (co se týká virů a podobně). Pokud chcete mít pokryto rovnou všechno, doporučujeme balíček Mega (v nabídce je i Basic, Standard a Full), který je k dispozici v 32- i 64bitové verzi. Balíček obsahuje nejnovější kodeky a DirectShow filtry, a pokud ho nainstalujete, zůstanete ušetřeni chybových hlášek týkajících se nemožnosti přehrát nějaký soubor.

Foto popis |  14/ Kodeky a filtry Pokud si nainstalujete balíček kodeků a filtrů ze stránky codecguide. com, neměli byste mít problém s přehráváním multimediálních souborů.

15/  Základní desky ASUS/

O něco více síly pro vaši grafickou kartu

Některé základní desky Asus nabízí jednoduchý způsob, jak můžete ze své grafické karty dostat o něco více výkonu. Stačí ji jinak nakonfigurovat. Spusťte BIOS, přejděte do sekce „Advanced BIOS Features“, potom zvolte „PEG Link Mode“ a nastavte u této volby místo hodnoty „Auto“ hodnotu „Faster“. Účinek sice není zrovna ohromující, přesto vám může toto nastavení pomoct zrychlit kartu nad kritickou hranici. Pokud se ale setkáte s nějakými problémy (nečekané grafické chyby), můžete vrátit nastavení zpět z „Fast“ na „Auto“.
Poznámka: Výrazně větší nárůst výkonu grafické karty lze dosáhnout pomocí nástrojů, jako je RivaTuner. Tato operace je však jednak složitější, jednak u ní hrozí větší riziko nezvratného poškození grafické karty.

Foto popis |  15/ Zdarma vyšší výkon Jednoduchou změnou nastavení v BIOS základních desek Asus získáte vyšší výkon grafické karty.

16/  Blu-ray přehrávač/

Přehrávání videí z USB flash disku ve správném pořadí

Videa z dovolené jsou správně očíslované, uložené na USB flash disku a připravené k přehrání na Blu-ray přehrávači. Když je však chcete ukázat rodinné sešlosti, začnou se přehrávat v nesprávném pořadí. Přestože názvy souborů začínají „01“, „02“, „03“ atd., přehrávají se z USB flash disku ve zdánlivě náhodném pořadí. Problém spočívá v tom, že Blu-ray přehrávač Philips nepřehrává videa podle názvu, ale v tom pořadí, v jakém byla na datové médium uložena. Lze to vyřešit tak, že si soubory v počítači seřadíte tak, jak potřebujete, vyberete je pomocí [CTRL+C] a na USB flash disk (případně externí USB disk) je uložíte pomocí klávesové zkratky [CTRL+V]. Pro kopírování nepoužívejte myš a metodu drag & drop, protože v tom případě se nezachová správné pořadí souborů.

Foto popis |  16/ First out, first in Blu-ray přehrávače Philips přehrají uložená videa z USB flash disku v tom pořadí, v jakém byla uložena, bez ohledu na jejich název.

17/  Mobilní zařízení/

Odstranění písku a prachu z mobilního telefonu nebo fotoaparátu

Z dovolené nebo z výletu si můžete přinést i nechtěný suvenýr v podobě písku nebo prachu, který se usadí v konektorech, záhybech krytu, nebo u mobilního telefonu v prostoru mezi klávesami nebo v různých jiných částech mobilního telefonu. Písek se velmi rád usazuje nejen mezi klávesami mobilního telefonu, ale i v různých jiných škvírách. Výsledkem potom je, že jak klávesy, tak třeba napájecí konektor, nebo konektor pro sluchátka, mají problém s kontaktem. Mobil se tak nedobíjí a klávesy nereagují. Písek z mobilního telefonu snadno odstraníte pomocí proudu vzduchu, například z kompresoru. Zakoupit (v prodejnách s elektronikou) můžete i sprej se stlačeným vzduchem - vzduch foukejte na zašpiněné části ze vzdálenosti asi 10 centimetrů a v případě neúspěchu postup opakujte. Nepoužívejte ale ty typy kompresorů, které mohou kromě vzduchu foukat i olej (například kompresory umístěné v různých dílnách a opravnách) - olej by totiž mohl mobilní telefon, nebo jiné zařízení poškodit.
Problémům s prachem a pískem je samozřejmě lepší předcházet. Než vyrazíte na dovolenou, pořiďte si vhodný ochranný kryt. Ochrání mobilní zařízení nejen před špínou, ale často i před pádem. Některé obaly jsou i vodotěsné, takže se hodí na vodu, nebo na dovolenou na jachtě.


MOBILY
Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

18/  WINDOWS PHONE/

Ovládání telefonu ze zamykací obrazovky

Uzamčení obrazovky vás spolehlivě uchrání před focením obsahu vlastní kapsy i nechtěným voláním. Neznamená to však, že s telefonem nelze v tomto stavu nic dělat.
Pokud si například při schůzce nebo v kině vzpomenete, že nemáte vypnuté vyzvánění, stačí telefon probudit krátkým stisknutím vypínače a v pravém horním rohu displeje přepnout na tichý režim nebo vibrace. Utlumit vyzvánění můžete také podržením tlačítka pro snížení hlasitosti, až v levém horním rohu klesne úroveň na 00. Ve chvíli, kdy vás na zapnuté vyzvánění upozorní až příchozí hovor, můžete pomocí tlačítka vypínače vyzvánění alespoň rychle ztlumit.
Abyste nepromarnili ten správný okamžik pro pořízení zajímavé fotografie, je možné rychle spustit fotoaparát za zamčené obrazovky podržením spouště. Ani během přehrávání hudby a rádia nejste odkázáni pouze na regulaci hlasitosti hardwarovými tlačítky. Na zamykací obrazovce najdete tlačítka pro převíjení zpět, vpřed, pozastavení a opětovné spuštění přehrávání.

Foto popis |  18/ Aktivní funkce: Fotit, přehrávat hudbu, rádio, vypnout a zapnout vyzvánění -to všechno se dá dělat s uzamčeným telefonem se systémem Windows Phone.

19/  SMARTPHONY A TABLETY SAMSUNG/

Vyhledání ztraceného zařízení

Pro vlastníky smartphonů a tabletů řady Galaxy a Wave připravil Samsung bezplatnou lokalizační službu Dive pro pomoc při ztrátě zařízení. Aby však spojení s telefonem fungovalo, je potřeba, aby bylo ztracené zařízení v dosahu připojení k internetu skrze Wi-Fi nebo síť operátora. Na zařízeních se systémem Android je navíc nutné povolit funkci pro anonymní shromažďování dat o poloze (»Nastavení - Informace o poloze a zabezpečení - Moje poloha - Použít bezdrátové sítě«).
Pro aktivování vyhledávací služby je nejprve potřeba vytvořit si účet Samsung. To můžete provést buďto na webu http://www.samsungdive.com, nebo přímo v telefonu při nezbytném aktivování funkce »Dálkové ovládání« v nabídce »Nastavení - Informace o poloze a zabezpečení - Najít moje mobilní zař.«.
Kdykoliv se nyní přihlásíte na web služby Samsung Dive, můžete v nabídce »Track My Mobile« zahájit vyhledávání ztraceného zařízení. Dokud bude zařízení v dosahu připojení k internetu, zobrazí se po zafixování GPS poloha na mapě. Při ztrátě zařízení v budově, kde nalezení zařízení pomocí GPS nebude nejspíš možné, můžete využít funkci »Ring My Mobile« pro prozvonění na nejvyšší hlasitost bez ohledu na nastavení vyzváněcího profilu.
Pokud zjistíte, že se zařízení pohybuje, nastal čas pro volbu »Lock My Mobile«. Nejprve nastavte čtyřmístný odblokovací kód a volitelně zprávu, která se zobrazí na displeji telefonu. Rovněž lze nastavit jedno číslo, na které se ze zablokovaného telefonu bude možné dovolat. Na displeji se toto číslo zobrazí jako kontakt na majitele telefonu. Na stejné číslo se případně odešle i SMS, pokud bude do přístroje vložena jiná SIM karta.
V případě, že prioritu hraje zamezení neoprávněného přístupu k uživatelským datům a nalezení zařízení je až na druhém místě, můžete volbou »Wipe out my Mobile« vzdáleně uvést zařízení do továrního nastavení a tím kompletně vymazat uživatelská data v paměti telefonu či tabletu. Ale pozor, zároveň se tak připravíte o spojení mezi hledaným zařízením a službou Samsung Dive.

Foto popis |  19/ Lokalizováno: Se službou Samsung Dive můžete výrazně zvýšit šanci na nalezení ztraceného telefonu či tabletu.

20/  IPHONE/IPAD/IPOD TOUCH/

Aktualizace na iOS 5.1

Na březnové keynote Applu byla vedle nového iPadu představena aktualizace iOS na verzi 5.1. Ta přináší především vyšší výdrž baterie u iPhonu 4 a 4S, dle ohlasů na internetu dokonce až o 20 %. Na 4S je navíc nově možné vypnout používání 3G sítí, takže pokud rychlá data nevyužíváte, můžete výdrž ještě dál navýšit. Změnou také prošla zamykací obrazovka, která nově nabízí možnost rychlé aktivace fotoaparátu posunem prstu směrem nahoru. Seznam ostatních drobných vylepšení najdete před samotnou aktualizací pod nabídkou »Další informace«.
Na rozdíl od přechodu na verzi 5.0.1 nejsou po provedení současné aktualizace hlášeny problémy se spuštěním. Můžete tak aktualizovat bez obav rovnou ze zařízení postupem »Nastavení - Obecné - Aktualizace softwaru« nebo pomocí iTunes.

Foto popis |  20/ Nová verze iOS: Vyšší výdrž baterie je po aktualizaci na iOS 5.1 znát především na iPhonu 4S.


SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

21/  FACEBOOK/

Export narozenin přátel z Facebooku do kalendáře Google a Windows Live

Pokud chcete vědět o narozeninách svých přátel z Facebooku dostatečně dopředu, stačí na hlavní stránce Facebooku kliknout na »Události« a tam pomocí tlačítka se symbolem lupy přepnout na »Narozeniny«. Provádět tento postup častěji je však zbytečné, pokud denně používáte kalendář na Googlu nebo Windows Live. Data narozenin totiž můžete do těchto kalendářů snadno importovat. Za tím účelem stačí na stránce narozenin přátel opět kliknout na tlačítko s lupou a v nabídce vybrat »Exportovat narozeniny«. Objeví se vyskakovací okno, ze kterého si zkopírujte vygenerovaný odkaz do schránky.
V případě, že používáte kalendář od Googlu, přejděte na hlavní stránku svého kalendáře a z rozevírací nabídky »Jiné kalendáře« vyberte »Přidat pomocí adresy URL«. Do pole vložte zkopírovaný odkaz z Facebooku a potvrďte tlačítkem »Přidat kalendář«. V části »Jiné kalendáře« nyní najdete nový kalendář »Friends‡ Birthdays«. Název i barvu zvýraznění událostí můžete libovolně změnit v rozevírací nabídce.
Pokud preferujete spíše kalendář služby Windows Live, pole pro vložení zkopírovaného odkazu najdete na hlavní stránce kalendáře pod volbou »Přihlásit se k odběru«. Opět nechybí možnost nastavit název a barvu pro zvýraznění událostí. Vše nakonec potvrďte tlačítkem »Přihlásit se k odběru kalendáře«.

Foto popis |  21/ Už nezmeškáte: Data narozenin svých přátel můžete snadno přenést do svého kalendáře.

22/  TWITTER/

Nenápadný klient pro Outlook

Patříte-li mezi uživatele, kteří mají pro kontrolu pošty spuštěn Outlook prakticky neustále, ale občas si „odběhnete“ na Twitter, můžete tyto dvě zdánlivě neslučitelné činnosti spojit pro větší pohodlí do jediného okna. Stačí k tomu nainstalovat doplněk TwInbox ze stránky http://www.techhit.com/TwInbox, který do Outlooku integruje timeline z Twitteru včetně funkce pro přidání tweetů do oblíbených, retweet, odpovědi i psaní soukromých zpráv. Nechybí samozřejmě ani možnost psát vlastní příspěvky a funkce pro zkrácení odkazů.
Po stažení a nainstalování doplňku spusťte Outlook. Na kartě »Domů« nyní najdete novou oblast »TwInbox«. Pokud používáte Outlook 2007 nebo starší, zobrazí se vedle standardního panelu nový panel se základními tlačítky TwInboxu. Klikněte na »Options« a v prvním kroku průvodce zadejte přihlašovací jméno a heslo ke svému Twitter účtu. Autentizace probíhá bezpečně přes OAuth, takže se vaše přihlašovací údaje nikam neukládají. V druhém kroku vytvořte nebo vyberte složku, kam se budou v Outlooku stahovat tweety. Tím je nastavení dokončeno. Interval stahování aktualizací z Twitteru je stanoven na pět minut. Proces můžete urychlit kliknutím na »Check for new tweets now«.
Během několika okamžiků se začne nově vytvořená složka plnit tweety, @mentions a direct messages, přehledně roztříděnými do podsložek. Pro psaní vlastních tweetů slouží tlačítko »New«. Limit 140 znaků vám pomůže uhlídat počítadlo.

Foto popis |  22/ Nenápadný klient: Integrovaného Twitteru v Outlooku si na první pohled ani nevšimnete.

23/ FACEBOOK/

Náhled na dokumenty MS Office ve zprávách

V přijatých zprávách můžete kromě obvyklého stažení příloh využít praktickou funkci - náhled dokumentů s příponou DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS a XLSX přímo v okně prohlížeče, bez potřeby instalace jakýchkoliv plug-inů či balíku Office na počítači. Náhled na dokumenty totiž proběhne prostřednictvím webové aplikace Office Web Apps, kterou Microsoft zpřístupňuje zdarma také ve svém cloudovém úložišti SkyDrive. Chybí však možnost dokumenty v prohlížeči upravovat, možné je pouze vyhledávání slov, tisk a stažení do počítače. Pro úpravu dokumentů na webu však můžete v případě potřeby zdarma využít právě SkyDrive či Dokumenty Google, kam můžete stažené přílohy obratem nahrát.

Foto popis |  23/ Náhled bez stahování: Přijaté dokumenty můžete otevřít rovnou v prohlížeči.


FOTOGRAFIE
Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

24/  Kompaktní fotoaparáty a zrcadlovky/

Využití přednastavených režimů pro získání lepších snímků

Sázka na automatické funkce je bezpečná téměř pro všechny fotografické amatéry. Nicméně při použití úplné automatiky poměrně rychle narazíte na limity a nedostatky, a to hlavně v určitých specifických situacích. Většina digitálních fotoaparátů proto poskytuje i speciální programové režimy právě pro tyto případy. Tyto programové režimy pomohou amatérům vyřešit situaci a zachytit i bez podrobné znalosti o cloně, expozičním čase nebo citlivosti snímače fotoaparátů pěkný snímek. Vyberte si takový program a fotoaparát se okamžitě na situaci připraví, nastaví se a příslušně reaguje na specifické podmínky - skoro tak dobře a rychle, jako by ho nastavit profesionální fotograf. To je samozřejmě pro amatérské fotografy velká výhoda - nicméně i tyto programové režimy mají několik nedostatků. To, že se předem správně nastaví clona, expoziční čas a citlivost snímače, není vše - ještě je tu kontrast, sytost a dynamika, která se může měnit. Uživatel pak většinou nemá možnost tyto parametry měnit. Mezi nejpoužívanější scénické režimy patří Portrét (nízká hodnota clony, úpravy pleťových barev), Krajina (velká hodnota clony, zvýšení sytosti barev), Sport (krátký expoziční čas), Noční režim (nízká hodnota clony, průměrná citlivost snímače).
Achtung Pokud fotografujete v noci, hrozí to, že bude výsledný snímek rozmazaný kvůli dlouhému času expozice. Doporučujeme vám proto použít stativ - měl by v tomto případě být skoro povinný.

Foto popis |  24/ Fotoaparát vám pomůže Jednotlivé scénické režimy pomohou amatérům v obtížných situacích se správným nastavením.

25/  Simulace drahého objektivu/

Přidejte záměrně trochu efektu rozmazání pomocí Photoshopu

Abyste pozadí krásně oddělili od hlavního tématu, musí být rozostřené. Pomocí zrcadlovky toho dosáhnete celkem snadno - zkombinujete dlouhou ohniskovou vzdálenost a otevřenou clonu objektivu (nastavíte nízké clonové číslo). Dosáhnete tak nízké hloubky ostrosti - snímek bude ostrý jen v malém prostoru. Subjekt, na který se zaměříte, bude ostrý, ale pozadí bude rozostřené. To, co snadno zvládnete se zrcadlovkou s objektivem se zoomem, ale nezvládnete s kompaktním fotoaparátem. Můžete však pozadí na fotografii rozostřit později na počítači pomocí programu Photoshop nebo Photoshop Elements. Otevřete fotografii, vytvořte duplicitní vrstvu (příkaz „Duplikovat Vrstvu…“) a vymaskujte objekt v popředí. Pak můžete použít filtr „Filtr - Rozostření - Rozostření objektivu“. V dalším kroku můžete naopak objekt v popředí ještě doostřit, aby byl efekt ještě výraznější - použijte filtr pro doostření „Filtr - Zostření - Doostřit …“. Můžete ještě experimentovat a vyzkoušet, jak by snímek vypadal, kdyby bylo pozadí černobílé. Další možností zvýraznění hlavního motivu je ubrat na pozadí sytost „Obraz - Přizpůsobení - Odstín a sytost“.

Foto popis |  25/ Virtuální zoom Dokonce i bez drahého vybavení můžete pomocí softwaru dosáhnout rozostření pozadí. Hlavní objekt v popředí pak mnohem více vynikne.

26/  Úprava fotografií/

Redukce obrazového šumu pomocí speciálního softwaru

Obrazový šum je součástí digitální fotografie, stejně jako se objevoval na klasickém filmu. Zatímco druhý případ má často status estetického designového prvku, v jinak dokonalém digitálním světě mají zašumělé pixely špatnou pověst. Naštěstí je nyní k dispozici řada speciálních filtrů, které mohou celkem úspěšně digitální sněhovou bouři potlačit. Bohužel ale filtry nejsou schopné snadno rozlišit mezi šumem, jemnými detaily kresby a dalšími artefakty, které do snímku patří. Je tu tedy vždy riziko, že výsledný obrázek pro příliš silné filtrování bude plochý a budou mu chybět detaily. Největším uměním při odstraňování šumu je tedy zajistit rovnováhu mezi odstraněným šumem a zachováním detailů. Nových nástrojů, které pomáhají odstranit šum, se v poslední době objevilo skutečně hodně. Mezi nejlepší programy patří Dfine (niksoftware.com, cca 100 eur), Noise Ninja (picturecode.com, cca 25 eur) a Neat Image (neatimage.com, cca 20 eur). Obzvláště populární je poslední z nich, protože poskytuje vynikající výsledky a také proto, že demoverze pro soukromé účely je k dispozici zdarma a po neomezenou dobu. Při použití Neat Image máte možnost přesně volit mezi mírou obrazového šumu a množstvím detailů pomocí speciálního profilu.
Uživatelské rozhraní programu Neat Image je rozděleno do čtyř záložek, pomocí kterých lze postupně ovládat běh procesu odstranění šumu. Na začátku musíte snímek, který chcete upravit, otevřít pomocí „Open Input Image“. Následně přejděte na záložku „Device Noise Profile“. Pak je potřeba kliknout na ikonu „Auto Profile“ - program si musí projít „povrch“ snímku a především jednolité plochy, jako je obloha, a pak analyzuje vzory šumu. Posléze se přesuňte do záložky „Noise Filter Settings“ a klikněte na tlačítko „Preview“ (náhled). Provede se filtrování a program Neat Image předvede, co umí - zobrazí snímek před a po redukci šumu. Poté můžete nastavit i další oblasti pro odstranění šumu a ověřit si, jak by si filtr poradil s oblastmi, kde je větší množství detailů. Na pravé straně můžete nastavit typ a účinnost filtrování. Pokud bude vše v pořádku, můžete přejít na poslední záložku nazvanou „Output Image“. Aplikace provede filtrování šumu a výsledný obrázek můžete pomocí „Save output image“ uložit. Tvůrce tohoto programu (ABSoft) nabízí profily k různým modelům digitálních fotoaparátů celkem asi od dvaceti výrobců. Jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.neatimage.com. Pokud svůj digitální fotoaparát v seznamu najdete, můžete stažený profil vyměnit za Autoprofil.

Foto popis |  26/ Bez šumů Neat Image odstraní šum - poskytuje vynikající výsledky a demoverze pro soukromé účely je k dispozici zdarma a po neomezenou dobu.

27/  Fotografování zrcadlovkou/

Dosáhněte uměleckého tilt-shift efektu

Při použití techniky nazvané „Freelensing“ odpojíte objektiv digitální zrcadlovky a nastavíte ho zpět k tělu fotoaparátu, avšak aniž byste ho zašroubovali zpět. Musí být volný. Pak ho totiž můžete snadno mírně naklonit v jakémkoli směru podle potřeby. Tímto trikem zajistíte to, že jen část obrazu bude zaostřená. Světelnost je v průběhu celého procesoru nastavena na f/00, protože tělo fotoaparátu nedostává pochopitelně od objektivu žádné informace o jeho parametrech. Tato technika tedy nemusí fungovat stejně úspěšně se všemi objektivy. Vyzkoušejte jich více, pokud máte tu možnost. Počítejte také samozřejmě s tím, že technika Freelensing není plnohodnotnou náhradou za speciální (ale drahý) tilt-shift objektiv. Můžeme vás však ubezpečit, že ti, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového, tak nemusí zbytečně vynaložit finanční prostředky a s Freelensingem si užijí fotografickou zábavu.

Foto popis |  27/ Nový pohled Zajímavé snímky můžete získat i bez použití drahého tilt-shif objektivu.
Foto popis |  27/ Jiný úhel Technika freelens nabízí velké možnosti experimentování, které určitě stojí za to.

28/  NIKON COOLPIX P7000/

Odstraňte nedostatky a chyby pomocí aktualizace firmwaru

Pro kompaktní digitální fotoaparát Nikon Coolpix P7000 je od prosince loňského roku k dispozici firmware ve verzi 1.0, 1.1 a 1.2. Pokud nový firmware nainstalujete, vylepší se u fotoaparátu mimo jiné automatické zaostřování, samospoušť, která dokonce funguje v kombinaci s expozičním bracketingem, a také se zvětší počet HD televizorů, které se s Coolpixem mohou přes HDMI připojit.
Než s procesem aktualizace firmwaru začnete, je nejprve potřeba fotoaparát P7000 vypnout. Potom do něj vložte zcela nabité akumulátory, nebo ho napájejte pomocí síťového adaptéru (v průběhu aktualizace se nesmí vypnout). Pak si na pevném disku svého počítače vytvořte novou složku s vhodným jménem. Ze stránky tinyurl.com/7un4cn9 si do této složky stáhněte buď EXE soubor (v případě, že používáte systém Windows), nebo DMG soubor (pokud používáte Apple). Stažený soubor spusťte a vytvoří se složka se jménem „P7000Update“, která obsahuje nový firmware. Pomocí čtečky paměťových karet nebo jiného zařízení schopného ukládat na SD karty zkopírujte na paměťovou kartu složku s firmwarem. Potom vložte paměťovou kartu do slotu fotoaparátu a fotoaparát zapněte. Ze systémové nabídky fotoaparátu P7000 vyberte „Firmware version“ (verze firmwaru) a nechte se sadou instrukcí provést procesem aktualizace firmwaru. Jakmile bude proces aktualizace ukončen, vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu a vypněte ho.

Foto popis |  28/ Teď o trochu lépe Kompaktní fotoaparát Nikon P7000 toho umí po upgradu firmwaru ještě o něco víc.
Foto popis |  28/ Postup v češtině Návod, jak poznat verzi firmwaru i stručný návod k instalaci nové verze najdete na nikon.cz.