Menu

TIPY + TRIKY

TIPY + TRIKY

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

Pomocí těchto tipů popoženete svůj operační systém

1/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Použijte svůj vlastní rukopis jako TrueType písmo

Pomocí on-line služby „MyScript font“, kterou najdete na adrese „myscriptfont.com“, si nyní můžete navrhnout svůj vlastní font pro Windows. Celá procedura je skutečně tak snadná, jak na první pohled vypadá. Tyto fonty dokonce můžete instalovat jako písmo TrueType. Jediným „zádrhelem“ je absence „české“ verze písma - k dispozici jsou pouze anglické, německé a španělské varianty.
Nejprve je nutné z výše zmiňovaných stránek stáhnout šablonu (je ve formátu PDF). Tu si uložíte na disk a vytisknete. Šablona obsahuje několik desítek políček, přičemž každé z nich představuje místo pro jedno písmeno nebo znak. Do každého z políček tedy velmi pečlivě a čitelně vepište „své písmeno“, aby byl výsledek optimální i pro každodenní použití. Po zapsání všech znaků šablonu naskenujte - nezapomeňte ale, že velikost souboru nesmí přesáhnout 2 MB a musí být v grafickém formátu JPG, TIF nebo PNG.
Po kliknutí na tlačítko »Procházet« nahrajte tento soubor na web. Je také možné svůj font pojmenovat - stačí vyplnit název v políčku „Name your font“. Naopak nedoporučujeme měnit přednastavenou volbu u položky „Select a format“ - tam ponechte implicitní volbu „True Type Font (TTF)“. Nakonec klikněte na »Send file« a čekejte, až vám služba ukáže vaše vlastní písmo. To si poté můžete stáhnout do počítače a integrovat do systému.

Foto popis|  1/  Vyplnění a skenování Po vyplnění šablonu naskenujte a pomocí jednoduchého formuláře nahrajte soubor na web. /
Foto popis|  1/  Šablona pro vaše písmo Nejprve si z webu stahněte jednoduchou šablonu, do které budete „vytvářet“ svůj nový font.

2/ WINDOWS 7/

Připněte koš z plochy na hlavní panel - aby byl vždy k dispozici

Pokud jste si při práci se soubory na počítači nezafixovali nebezpečnou klávesovou zkratku „Shift+Delete“ (která soubory zcela maže), pravděpodobně často používáte i „koš“, kam mizí i omylem smazaná data. Ke koši už ale v nových Windows není tak snadný přístup - a vám by se přitom hodilo, aby byl například dostupný pomocí jednoho kliknutí v hlavním panelu. To je pochopitelně také možné, ale cesta k tomuto cíli je poněkud obtížnější: nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, otevřete kontextové menu, v něm zvolte příkaz »Nový / Zástupce« a do sekce „Zadejte umístění položky“ přidejte příkaz
%SystemRoot%\explorer.exe.shell:RecycleBinFolder
V dalším kroku odkaz pojmenujte - například „Koš“ - a nakonec klikněte na »Dokončit«. Nejprve se bohužel u odkazu objeví implicitní ikona v podobě žluté složky, tu je ale možné kdykoliv změnit. Proto klikněte na ikonu pravým tlačítkem a v nabídce vyberte příkaz »Vlastnosti«. Poté přejděte na kartu „Zástupce“ a v ní klikněte na »Změnit ikonu«. Nyní do políčka „Hledat ikonu v tomto souboru“ zadejte cestu „%SystemRoot%\system32\shell32.dll“, zvolte ikonu koše podle svých představ a nakonec klikněte na »OK« a »Použít«.
Nyní už zbývá jen „dostat“ ikonu koše na hlavní panel: nejprve na něj klikněte pravým tlačítkem a ujistěte se, že u položky „Uzamknout hlavní panel“ není zatržítko. Poté přesuňte ikonu koše na hlavní panel, a jakmile se objeví zpráva „Připnout k:Hlavní panel“, tlačítko myši uvolněte. Od této chvíle budete mít z hlavního panelu přímý přístup do „odpadkového“ koše.

Foto popis|  2/  Koš v hlavním panelu Koš může být snadno a rychle dostupný na jedno kliknutí přímo v hlavním panelu Windows.
Foto popis|  2/  Ikony podle svého gusta V souboru shell32.dll najdete celou řadu ikon - mimo jiné i tu pro váš plný a prázdný koš...

3/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Zobrazení prvního písmena jednotky

V rámci systému, například po kliknutí na ikonu „Počítač“, se vždy zobrazují nejprve jména disků a teprve poté v závorkách písmena k nim přiřazená. Pro spoustu uživatelů by ale bylo logičtější opačné pořadí, a to i proto, že jména jsou častokrát zbytečná nebo zavádějící.
Tuto „operaci“ však bohužel není možné provést běžným způsobem, ale pouze prostřednictvím editace registrů.
Nejprve tedy klikněte na Start a do vyhledávacího políčka zadejte regedit. Poté, co se objeví výsledek v sekci programy, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte „Spustit jako správce“. Pokud máte tento účet chráněný heslem, je nutné ho také zadat.
Poté přejděte do stromové struktury na klíč „HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer“. V něm v pravé části vytvořte příkazem »Úpravy / Nový / Hodnota DWORD (32bitová)« novou položku, kterou pojmenujte „ShowDriveLettersFirst“. Pak dvojitým kliknutím položku otevřete a nastavte její hodnotu na „4“. Nyní zavřete editor registru a pro uplatnění změn ještě restartujte systém.
Poznámka: Standardní hodnota je „0“. „1“ znamená, že se zobrazí kombinace označení síťových disků a lokálních disků. Hodnota „2“ způsobí, že se disky seřadí podle jména v abecedním pořadí.

4/ WINDOWS VISTA/7/

Uspořádejte si hlavní panel chytře

Už dlouhá léta má většina uživatelů ve svých Windows hlavní panel umístěný na dolní straně obrazovky. Na první pohled je to logické řešení, s rozvojem širokoúhlých monitorů se však stává překážkou například pro co největší zobrazení dokumentu. U nových monitorů je logičtější umístění panelu v pravé či levé části obrazovky. Jak na to?
Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo na hlavním panelu, deaktivujte zatržítko u položky „Uzamknout hlavní panel“ a z kontextové nabídky vyberte příkaz »Vlastnosti«. Poté v kartě „Hlavní panel“ zaměřte svou pozornost na sekci „Umístění hlavního panelu na obrazovce:“, kde zvolte buď „Doleva“, nebo „Doprava“. Vzhledem ke specifickému umístění ale doporučujeme upravit některá nastavení hlavního panelu. Například položku „Tlačítka na hlavním panelu“ doporučujeme změnit na „Seskupit při zaplnění hlavního panelu“ a pro úsporu místa lze také přidat zatržítko u položky „Použít malé ikony“.

Foto popis|  4/  Hlavní panel vpravo S rozvojem širokoúhlých monitorů je logičtější umístění panelu v pravé či levé části obrazovky. /

5/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Rychlé nalezení a změna proměnných prostředí

Celá řada informací o systému a jeho nastavení, jako například cesta k přímému spuštění programu nebo údaje o profilu uživatele, je kontrolována přes proměnné prostředí.
Ty lze sice zobrazit z ovládacích panelů, ale cesta k nim je poněkud komplikovanější. Mnohem rychlejší může být využití příkazové řádky. Pro její spuštění je nejprve nutné do vyhledávacího pole v nabídce Start zadat „cmd“ a stisknout tlačítko Enter.
Základním příkazem je „Set“, který po stisknutí tlačítka Enter zobrazí seznam všech proměnných prostředí. Díky němu můžete rychle zjistit například implicitní složku Windows (Windir), základní cestu pro data aplikací (Appdata) nebo hlavní datovou složku systému (SystemRoot). Naleznete zde také některé systémové informace, jako je jméno počítače (COMPUTERNAME) nebo počet procesorů (NUMBER OF PROCESSORS).
Příkaz „set“ však umožňuje i úpravu hodnot jednotlivých položek. Stačí jen za ním zadat název proměnné, rovnítko a po něm požadované hodnoty jako parametr. Pokud si nejste jisti syntaxí některého příkazu, můžete použít nápovědu dostupnou pomocí parametru „/?“.

6/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Obrázky v e-mailu v odpovídající velikosti

I obyčejný „kompaktní“ fotoaparát dnes produkuje fotografie, jejichž rozměry se nezřídka blíží deseti megapixelům. To sice v době terabajtových disků není problém, při pokusu o odeslání několika snímků e-mailem to ale přece jen může představovat příliš velký objem. Jedním z možných řešení je použití grafického editoru - to je ale poněkud „časově náročnější“. Alternativou může být použití integrovaného nástroje „Prohlížeč fotografií“, nebo dokonce přímo Windows Exploreru. Vyberte jeden či několik souborů, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz »Odeslat / Příjemce e-mailu«. V následujícím kroku budete moci zvolit rozměry odesílaných obrázků, v dialogovém okně se zobrazuje i jejich objem (po úpravě).
Při odesílání obrázků pomocí e-mailu doporučujeme nepřekračovat hranici 10 MB - což často bývá limit velikosti příloh u celé řady freemailových služeb.

Foto popis|  6/  Jak na příliš velké obrázky? Odeslání několika velkých fotografií e-mailem nemusí být zrovna nejlepší nápad. Jak je ale zmenšit? /

7/ Windows Vista/7/

Opravte standardy pro přiřazení typů souborů

Po rychlé instalaci programu dochází často k nepříjemné situaci. Stačí jen omylem potvrdit nevhodný dialog, a asociace souborů se změní k nepoznání…
Naštěstí je možné tyto chyby opravit i později. V Ovládacích panelech klikněte na položku »Program / Výchozí programy«. Zde se nabízí několik možností, jak ovlivnit otevírání jednotlivých typů souborů. První možnost v podobě „Nastavení výchozích programů“ je pro běžné použití příliš „nemotorná“ a lze ji doporučit jen méně náročným uživatelům. Ti tak mohou snadno přiřadit otevírání obrázků či multimédií svému jedinému oblíbenému programu.
Cestou pro pokročilejší a náročnější uživatele je volba »Přidružit typ souboru nebo protokolu k programu«. V rámci tohoto dialogového okna totiž můžete ke každému typu souboru připojit jiný program - ten, který se pro daný úkol hodí nejvíce.

Foto popis|  7/  Přiřazení souborů programům Nastavit pro každý typ souboru či protokol vybraný program není jednoduchá záležitost... /

8/ Windows Vista/7/

Ztmavení pozadí při prohlížení obrázků

Pro obyčejné prohlížení obrázků nabízí operační systém Windows poměrně kvalitní „palubní prostředky“. Jedinou nepříjemnou drobností je skutečnost, že při zobrazování snímků je jako pozadí použita bílá barva, což není vždy úplně nejvhodnější. Černá barva je použita pouze tehdy, když je aktivní režim „Prezentace“. Jiné pozadí pro prohlížení jednotlivých snímků je ale možné nastavit pomocí úpravy registrů.
Nejprve klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte příkaz „regedit. V editoru registrů přejděte na klíč „HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Viewer\ Viewer“. Ve Windows Vista je potřebným klíčem „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\ Viewer“. Poté přejděte do pravé části okna, zde klikněte pravým tlačítkem, v kontextové nabídce zvolte příkaz »Nový / Hodnota DWORD (32bitová)« a položku pojmenujte „Background Color“. Nyní klíč otevřete a nastavte jeho hodnotu, čímž určíte barvy pozadí. Například černá barva má hodnotu „FF000000“. První dvě pozice mají vždy hodnotu FF, další dvoumístné pozice popisují hexadecimální hodnoty RGB. S pozadím ale nedoporučujeme příliš experimentovat - pro optimální a minimálně rušivé sledování prohlížení fotografií doporučujeme buď zmiňovanou černou, nebo tmavě šedou (hodnota „FF333333“).

9/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Dočasné zastavení aktualizací systému a softwaru

Aktualizace jsou dost důležité a mezi základní bezpečnostní pravidla Chipu patří i pravidelné záplatování. Přesto může nastat situace, kdy potřebujete tyto aktualizace alespoň na nějaký čas vypnout - například pokud cestujete do zemí, kde je bezdrátové připojení drahé.
Globální deaktivace všech automatických aktualizací v jednotlivých aplikacích má dvě nevýhody. Především není jednoduché ji správně nastavit a také se později může stát, že ji v některé aplikaci nelze později aktivovat.
Řešením je použití programu Update Freezer (najdete ho na http://www.updatefreezer.org), který dokáže zmiňovanou situaci vyřešit snadno a rychle. Po spuštění staženého „exe“ souboru se objeví aplikace, která vám přehledně zobrazí stav vašich aktualizací a umožní jejich „pozastavení“. Kromě operačního systému Windows se program také „stará“ o Adobe Acrobat, Adobe Flash, Firefox, Google, Javu nebo Skype. Pro zablokování aplikací stačí u vybrané položky kliknout na „Disabled“. U klíčových programů a u operačního systému doporučujeme zvolit možnost „Notify only“, která vás na klíčové aktualizace upozorní a tak umožní stáhnout z bezpečnostního hlediska klíčové záplaty.

OFFICE

Tipy a triky pro efektivní práci na PC

10/ WORD XP/2003/2007/2010/

Úprava stránky v aplikaci Word

Při vytváření pozvánek a dárkových kuponů je možné použít módních rámů a ohraničení stránky. A tato úprava vám díky speciální funkci aplikace Word nezabere ani příliš noho času. Přidání okrajů je totiž docela jednoduché.
Příslušný příkaz s názvem „Ohraničení stránky“ najdete v nových verzích Wordu 2007 a 2010 v multifunkčním panelu nástrojů pod záložkou „Rozložení stránky“. V případě starší verze Wordu můžete použít příkaz »Formát / Ohraničení a stínování«. V následujícím dialogu můžete na kartě „Ohraničení stránky“ měnit jak šířku ohraničení stránky, tak i jeho barvu či styl. V pravé části stránky v sekci „náhled“ pak můžete výsledky svých úprav snadno korigovat. Pokud chcete získat ještě více kreativních možností, musíte mít nainstalovaný doplněk Wordu s názvem „Border Art“, který je součástí instalačního balíčku.

Foto popis|  10/  Úprava ohraničení Při vytváření pozvánek je možné snadno použít módních rámů a ohraničení stránky. /

11/ OFFICE/

Vytvořit PDF soubory přímo z aplikace sady Office

U některých dokumentů vytvořených ve Wordu byste chtěli, aby si text mohli přečíst všichni příjemci dokumentů, ale aby ho nikdo nemohl pozměnit. Pro tento účel je nejvhodnější formát PDF. Od verze Office 2010 (případně Office 2007 s nainstalovanou aktualizací Service Pack 2) lze text exportovat do PDF přímo přes nabídku programu bez použití jakýchkoliv dalších nástrojů.
Pro tento účel nejprve otevřte příslušný dokument v aplikaci Word, Excel nebo PowerPoint a potom přejděte na příkaz »Soubor / Uložit jako«. Nyní v sekci „Typ souboru“ zvolte příponu PDF a volbu potvrďte. Náročnější uživatelé ještě mohou výsledek „exportu“ ovlivnit - implicitní volba se standardní kvalitou totiž nemusí vyhovovat každému. Pokud chcete uspořit co nejvíce místa, můžete zvolit variantu zaručující minimální velikost. Při této variantě ale počítejte s tím, že redukce objemu bude při případném tisku dokumentu vidět. Naopak výstup pro maximální kvalitu zaručí skutečně dobré výsledky, ale také nezanedbatelný objem, který roste především s větším množstvím obrázků. Stejně jako v tiskovém dialogovém okně se i zde můžete rozhodnout, zda chcete exportovat celý dokument, pouze několik stránek, nebo v rámci Wordu aktuálně otevřenu stránku.

Foto popis|  11/  PDF přímo z Wordu Novější verze textového editoru Word už umožňují přímé ukládání do oblíbeného formátu PDF.

12/ OUTLOOK/

Automatické zajištění soubory PST pravidelně

Soubor PST (Personal Store) obsahuje všechny zprávy, kontakty a úkoly a pro aplikaci Outlook funguje jako centrální datové úložiště. Tato data by měl být zálohována v krátkých intervalech tak, aby se minimalizovalo riziko jakékoli ztráty dat.
Řešením tohoto problému může být bezplatný program Safe PST Backup, který nabízí automatické zálohování. K dispozici je také bezplatná „Enterprise Edition“ pro firemní prostředí s Exchange. Tento nástroj v anglickém jazyce najdete na internetové adrese http://www.safepstbackup.com.
Dříve než se pustíte do instalace, musíte nejprve aplikaci Outlook zavřít. Teprve poté spusťte instalační soubor a postupujte podle pokynů průvodce.
Nyní zvolte složku pro cíl zálohování (Položka Back up destination folder), která by měla v ideálním případě být na jiném disku než originální PST soubor. Řešením by mohl být buď USB flash disk, nebo síťová složka. Poté klikněte na tlačítko »Options«, abyste mohli určit frekvenci zálohování - implicitní hodnota 4 hodiny by měla vyhovovat většině uživatelů. Pokud chcete zálohovat více e-mailů (PST složek), přidejte v sekci „Back up files“ zatržítka u jejich názvů. Pokud jste program nakonfigurovali podle svých představ, můžete rovnou zahájit zálohování kliknutím na »Start Backup«.

Foto popis|  12/  Zálohování e-mailů Bezplatný program Safe PST Backup nabízí automatické zálohování vašich důležitých e-mailů.

Bezpečný internet pro vaše děti

Windows vám nyní umožní kontrolovat bezpečný přístup k internetu pro vaše děti. To vše zdarma a víceméně pomocí palubních prostředků.
    PETR KRATOCHVÍL  

PETR KRATOCHVÍL  
Program na hlídání aktivit dětí na počítači a internetu považuje až za krajní řešení. Mnohem lepší je prevence a vysvětlení rizik, která na internetu mohou číhat.

Se službou Zabezpečení rodiny pro Windows nyní Microsoft nabízí šikovné a flexibilní rozhraní pro konfiguraci zabezpečení přístupu dětí k internetu. Tento nástroj si můžete stáhnout buď z internetu, nebo přímo z Chip DVD. Tam rubrice „Plné verze“ najdete kompletní 180 MB balík Windows Essentials 2012 se všemi potřebnými komponentami. Důležité ale je, že tento software musíte nainstalovat na všechny počítače, které mají být pod vaší kontrolou. Pro správné fungování ochrany je také nutné vytvořit pro vaše dítě specifický účet ve Windows (chráněný heslem), deaktivovat účet hosta (guest) a také doporučujeme chránit účet správce pomocí hesla. Nezbytný je rovněž účet Windows Live ID, který budete potřebovat při prvním přihlášení. Po dokončení základní instalace je nutné se přihlásit k účtu na stránkách Microsoftu - konkrétně na familysafety.live.com a provést základní nastavení pravidel ochrany.

Konfigurace nástroje Zabezpečení rodiny

Pokyny na následující stránce popisují několik typických konfiguračních kroků, nicméně možnosti nastavení jsou rozsáhlé. Základní přizpůsobení můžete provést ihned po instalaci a po otevření webové stránky familysafety.live.com. V rámci ní můžete pomocí posuvníku nastavit limity pro základní činnosti na počítači, jako je hraní her nebo práce s programy. Je dokonce možné definovat časový limit pro surfování na internetu. Software také v rámci „Omezení aplikací“ umožňuje zobrazení všech programů nainstalovaných na počítačích, a tyto programy lze dokonce snadno zablokovat zaškrtnutím příslušného políčka. Nicméně tuto činnost je nutné provádět „s rozvahou“, aby nebyly omylem blokovány bezpečnostní programy nebo software nutný pro správné fungování počítače. Zásadní nevýhodou je však skutečnost, že správné fungování programu je možné pouze ve Windows Vista a 7 - uživatelé starších Windows XP budou muset hledat pro „zabezpečení“ svých dětí jiné řešení.

Filtrování internetu: rozumný přístup

Rodiče nemají vždy čas procházet internetové stránky a kontrolovat všechny weby, které jejich děti mohly navštívit. I proto Microsoft v rámic služby Zabezpečení rodiny zkontroloval tisíce webů a rozdělil je do kategorií. Úroveň filtrování webu zvolená pro děti určuje, které z těchto kategorií mohou prohlížet.
Jakkoliv jsou nabízené filtry a nástroje kvalitní, nikdy nepoužívejte příliš restriktivní přístup - jen tím děti donutíte si odepírané informace sehnat někde jinde, například ve škole či u kamarádů. Lepší je nastavit pravidla volněji, sledovat, co dítě zajímá, a na tyto podněty reagovat.
Díky službě jste pomocí e-mailu informováni o tom, co dítě na internetu hledá (a jaké stránky navštěvuje), a pokud jsou některé z těchto informací na „černé listině“, můžete je po zvážení důvodů povolit. Pokud návštěvu nějakého webu dítěti zakážete, nezapomeňte mu také vysvětlit proč!

JAK TO FUNGUJE

1 Vyberte účty  Program Zabezpečení rodiny nejprve vyhledá stávající uživatelské účty. Určete, které účty mají být sledovány, a vše potvrďte kliknutím na tlačítko „Další“.
2 Přidejte rodinné příslušníky  V nastavení Windows přidejte další lokální uživatelský účet, tak aby každé dítě mělo svůj vlastní. Jakmile je seznam kompletní, klikněte na tlačítko »Uložit«.
3 Zobrazení souhrnných informací  Nyní se přihlaste na web Microsoftu (familysafety.microsoft.com). Zobrazí se „Souhrn rodiny“, kde získáte přehledné informace o kontrolovaných účtech.
4 Proveďte základní nastavení  Po kliknutí na „Upravit nastavení“ můžete ovlivňovat tři kategorie kontroly: Filtrování webů, Protokolování aktivit a Žádosti.
5 Ovládání filtrování  Filtrování internetových aktivit je možné také pomocí jednoduchého posuvníku, kde můžete nastavit „úroveň“ kontroly - od povolení pouze schválených webů až po povolení všech webů. Zde také najdete možnost blokování stahování souborů.
6 Použijte seznam filtrů  Po kliknutí na „Seznamy filtrování“ se objeví stránka, kde můžete určit, jaké stránky může či nesmí daný uživatel navštívit. Zde je také možné provést import již určených pravidel.
7 Kontrola činnosti  Zprávu o návštěvách webových stránek a provedených hledáních získáte v podobě týdenní kompilace.
8 Analýza surfovacích detailů  V sekci „Protokolování aktivit“ si můžete zobrazit jak aktivitu na počítači, tak i navštívené weby.

HARDWARE

Jak optimálně využít své přístroje a zařízení

13/ Procesory/

Snadné přetaktování procesoru pomocí softwaru pro Windows

Místo přepínání jumperů nebo ladění procesoru pomocí funkcí BIOS můžete pro přetaktování procesoru použít software CPUCooL. Najdete ho například na stránkách http://tinyurl.com/bsgn7qy. Funguje pod operačními systémy Windows XP, Vista a 7. Nástroj zobrazuje informace o aktuálním stavu procesoru, ale můžete pomocí něj sledovat i frekvenci sběrnice FSB. Pro zprovoznění sledování a změny frekvence však budete muset zjistit parametry PLL čipu umístěného na základní desce (výrobce, typ - hlavních výrobců je jen několik). Najdete ho většinou u slotu PCI-E/AGP. Jde o hlavní čip, který řídí frekvenci sběrnice FSB. V mnoha případech však program funguje i bez zjištění těchto informací. Program CPUCooL je shareware a zdarma ho můžete používat tři týdny. Pokud ho budete chtít používat delší dobu, musíte se zaregistrovat a zaplatit cca 18 USD. „Očesaná“ verze je pak k dispozici ve formě programu CPUFSB, který umí měnit pouze frekvenci sběrnice FSB. Cena je ale stejná. Starší programy, jako například SoftFSB nebo CPUBoost, byly navrženy pro starší verze Windows, navíc nepodporují novější verze čipů základních desek, takže vám už většinou nebudou vyhovovat. Program CrystalCPUID (http://crystalmark.info/?langZen) zase není primárně určen k přetaktování procesoru, a není tedy alternativou programu CPUCooL. Podaří-li se vám pomocí programu CrystalCPUID procesor přetaktovat, ten pak ignoruje moderní funkce úspory energie (obejde tyto funkce) nových procesorů, jako je SpeedStep u procesorů Intel nebo Cool’n’Quiet procesorů AMD. Tyto technologie zajišťují, že procesor běží na své maximální taktovací frekvenci jen v případě vytížení a v ostatních případech je schopen svoji frekvenci snížit. Pokud procesor přetaktujete pomocí CrystalCPUID, procesor neustále běží na co nejvyšší výkon - to má vliv nejen na spotřebu, ale i na hlučnost, která souvisí s chlazením procesoru. Program je kromě toho schopen zvýšit i napětí procesoru.

Foto popis|  13/  Pomoc při přetaktování Program CPUCool vám ulehčí práci při přetaktování procesoru.

14/ Apple iPod nano (5. generace)/

Uvedení přehrávače připojeného přes Linux do provozu

Po synchronizaci přehrávače Apple iPod nano s iTunes může přehrávač přestat fungovat. Nepomůže ani restart, ani reset přehrávače. Po dalším připojení k počítači a aktivaci iTunes displej jen krátce zabliká a přehrávač se nezprovozní. Nepomůže ani připojení k jinému počítači s operačním systémem Windows a aplikací iTunes. Spojení s přehrávačem nano se nenaváže. Nepomůže dokonce ani tvrdý reset (pro reset je nutné stisknout aktivační tlačítko a současně tlačítko pro snížení hlasitosti po dobu asi osmi sekund). Než se v takovém případě vydáte do servisního střediska firmy Apple (což výrobce doporučuje), můžete ještě učinit pokus s operačním systémem Ubuntu. Ten ve své verzi 12.04 Precise Pangolin (ke stažení na http://www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout) obsahuje program pro přehrávání médií s názvem Rhythmbox, který nabízí přímý přístup do paměti přehrávačů iPod nano. Před připojením přehrávače ho alespoň deset minut nabíjejte pomocí adaptéru a pak proveďte výše zmíněný reset. Jakmile připojíte přehrávač nano pomocí synchronizačního kabelu k počítači s nainstalovaným systémem Ubuntu a programem Rhythmbox, měl by tento program zobrazit obsah paměti přehrávače po maximálně pěti minutách. Poté, co se obsah zobrazí, odstraňte několik hudebních souborů tak, aby v paměti přehrávače zůstalo alespoň deset procent volného místa. Pokud se vám stane, že program Rhythmbox nezobrazí obsah paměti přehrávače, zkuste provést reset, a to s připojeným synchronizačním kabelem. Podaří-li se soubory vymazat, můžete nano opět připojit k počítači s iTunes a provést synchronizaci. Dávejte ale pozor, aby kapacita paměti byla využita maximálně na 90 procent.

Foto popis|  14/  Rhythmbox S tímto programem, který je určen pro Linux se dostanete přímo do paměti iPodu a obejdete tak iTunes.
Foto popis|  14/  Záchrana MP3 přehrávače Pokud přehrávač iPod nano přestane fungovat, můžete vyzkoušet program Rhythmbox pro Linux.

15/ Mobilní zařízení s AMOLED displejem/

Červená barva šetří energii displeje

Životnost baterie je velmi častým tématem diskusí snad u všech mobilních zařízení. Majitelé mobilních telefonů a tabletů s displejem typu AMOLED mají naději na prodloužení běhu svých zařízení na baterie. Jeff Sharkey, softwarový vývojář, který pracuje ve společnosti Google a mobilním zařízením se dlouhodobě věnuje, totiž přišel na to, že pokud je na displeji zobrazena červená barva, ušetří se až 42 procent elektrické energie. Životnost baterie se tak dá při nastavení „červeného prostředí“ podstatně prodloužit. Software, který umožňuje správné nastavení displeje zařízení se systémem Android, je k dispozici na osobních stránkách tohoto vývojáře, tedy na jsharkey.org.

Foto popis|  15/  Červená je šetrná Vývojář firmy Google přišel na to, že pokud je na displeji zobrazena červená ušetří se až 42 procent energie.

16/ Televizory Philips/

Vylepšení osvětlení po upgradu firmwaru

Někdy se stane, že funkce Ambilight televizorů Philips nefunguje, jak má, a světlo bliká. Tato funkce se snaží o větší intenzitu a sugestivnost prožitku při sledování videozáznamu. Zda je to jen laciný trik, nebo skvělý nápad, to posuďte sami. Ambilight je funkce, která osvětlí obvod obrazovky barvami, které v danou chvíli odpovídají barevné situaci na obrazovce. Je to v podstatě světelné „orámování“ obrazu. Případné problémy s touto technologií bude mít většinou na svědomí firmware televizoru. Chyba se nejčastěji vyskytuje u verze firmwaru starší než 14.95.0. Pokud máte nějaké problémy s osvětlením, zjistěte nejprve verzi firmwaru. To provedete tak, že zapnete televizor, stisknete na dálkovém ovladači tlačítko „Home“ a dostanete se do hlavní nabídky. Pomocí kurzorových kláves vyberte v nabídce volbu „Konfigurace“ a potvrďte pomocí tlačítka „OK“. Dále pomocí šipek v nabídce vyberte „Nastavení softwaru“ a znovu potvrďte „OK“. Potom vyberte „Aktuální informace o softwaru“ a znovu stiskněte tlačítko „OK“ - zobrazí se aktuální verze firmwaru vašeho televizoru. Pokud je verze firmwaru na vašem zařízení starší než ta, která je na stránkách (philips. com), v současné době tedy 14.96.0, měli byste provést upgrade. Jestliže se pro upgrade rozhodnete, postupujte takto: Nejprve stáhněte ze stránek do počítače soubor s firmwarem (ZIP) a rozbalte ho. Potom zkopírujte *. UPG soubor na USB flash disk přímo do rootu a vložte disk do již zapnutého televizoru. Proces upgradu firmwaru by se měl automaticky spustit. Obrazovka při tomto procesoru zčerná. Poté, co se proces upgradu ukončí (televizor o tom informuje), vyjměte USB flash disk a pomocí dálkového ovladače vypněte televizor (uveďte ho do pohotovostního režimu). Asi po deseti sekundách se přístroj automaticky restartuje už s novým firmwarem.

Foto popis|  16/  Vylepšení podsvícení Po upgradu firmwaru bude osvětlení Ambilight televizorů Philips fungovat lépe.

17/ iPad/iPhone/Motorola Droid Razr/

Udělejte si z mini SIM karty kartu micro

Konečně máte nový tablet, případně nový smartphone doma a chcete ho samozřejmě ihned vyzkoušet. Výměna SIM karty ale není tak jednoduchá, jak jste si mysleli. Některá moderní zařízení totiž mají pouze slot pro karty typu micro SIM. V tomto případě existují tři způsoby, jak situaci řešit. Zaprvé můžete zajít za svým mobilním operátorem a požádat ho o vydání nové SIM karty těchto rozměrů. Druhou, rychlejší možností je zajít do obchodu, který se zabývá prodejem mobilních telefonů, případně za operátorem, a zjistit, zda jsou zde schopni vaši stávající SIM kartu „sestřihnout“ do potřebných rozměrů. Prodejci už dost často mívají speciální kleště se šablonou, pomocí kterých rychle a hlavně bezpečně SIM kartu zmenší na „micro“ rozměr. Cena za takovouto službu by neměla být příliš vysoká, a když budete mít štěstí, bude to třeba i zadarmo. Třetí možnost spočívá v tom, sestřihnout si kartu vlastnoručně doma -samozřejmě na vlastní riziko. Než se pustíte do práce, najděte si na internetu šablonu, podle které kartu sestřihnete. Najdete ji na Googlu pod označením „micro SIM template“ (nejlépe ve formátu PDF - například http://www.thechinacellphone.com/micro_sim_template.pdf). Na šabloně je kromě formátu micro SIM i klasická SIM karta. Vyzkoušejte nejprve, zda SIM karta přesně sedí do tohoto vzoru - poznáte to tak, že má vzorník správnou velikost. Potom SIM kartu na vzorník přilepte - lepidlem nebo oboustrannou lepicí páskou. Pomocí pravítka si na SIM kartě udělejte vodicí linky. Nožem, řezákem nebo nůžkami pak podle připravených linek opatrně (nesmíte poškodit kovovou část) odstraňte část SIM karty. Pokud se vám to povede, měla by karta fungovat a přitom by se měla vejít do slotu pro micro SIM karty. Vyzkoušejte, zda se vám „sestřih“ vydařil.

Foto popis|  17/  Menší SIM Do některých zařízení nevložíte klasickou SIM kartu, ale vyžadují kartu mini, nebo micro.
Foto popis|  17/  Šablona Šablona vám usnadní „sestřihnutí“ SIM karty do potřebných rozměrů.

MOBILY

Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

18/ iOS/

Záloha dat před updatem

Dříve než se pustíte do aktualizace systému svého iPhonu, iPadu nebo iPodu touch na novou verzi iOS 6, měli byste provést zálohu svých dat. Celý proces trvá jen krátkou chvíli a přitom se vyhnete riziku nenávratné ztráty cenných dat a nastavení, pokud by se při aktualizaci vyskytl jakýkoliv problém. Zálohu můžete provést jednoduše prostřednictvím služby iCloud (příkaz »Zálohovat« v nabídce »Nastavení / iCloud / Úložiště a zálohy«) přímo v zařízení, pokud však svá data nechcete posílat na vzdálený server, můžete zálohu uložit také do počítače prostřednictvím iTunes. Za tím účelem připojte své zařízení k počítači, v iTunes klikněte na připojené zařízení (v části »Zařízení«) a vyberte »Zálohovat«.
Mezi položky, které jsou do zálohy zahnuty (pokud je vaše zařízení podporuje), patří obsah zakoupený přes iTunes, SMS, MMS, iMessage, kontakty, záznamy v kalendáři, kompletní obsah složky »Fotoaparát«, nastavení poštovních účtů, oblíbené položky, tapeta, nastavení uspořádání aplikací na výchozí obrazovce a další.

Foto popis|  18/  iTunes: Před každou aktualizací i jakýmkoliv jiným zásahem do systému byste měli provést zálohu.

19/ ANDROID/SAMSUNG/

Přenášení souborů prostřednictvím Android Beam a S Beam

Technologie NFC se postupně zabydluje ve stále větším množství telefonů i tabletů a spolu s tím se objevují i aplikace, u kterých lze tento nový a pohodlný způsob výměny dat využívat. Nejdále zatím v této oblasti pokročil Google s řešením nazvaným Android Beam a korejský výrobce Samsung se svým řešením S Beam. Ačkoliv jsou obě řešení určena pro výměnu dat mezi telefony, nejedná se o jedno a totéž, právě naopak - skvěle se vzájemně doplňují. Zatímco Android Beam využívá k navázání spojení a poté i k přenosu dat pouze technologii NFC, řešení od Samsungu obě zařízení pomocí NFC pouze spáruje a samotný přenos už probíhá prostřednictvím rychlého Wi-Fi Direct.
Účel obou řešení je tedy zřejmý - zatímco univerzální Android Beam lze využít mezi libovolnými zařízeními s Androidem s funkcí NFC pro rychlý přenos kontaktů, sdílení aktuálně otevřené webové adresy z prohlížeče a podobným účelům s minimálními datovými přenosy, S Beam se hodí pro přenos dokumentů, fotografií, hudby, videa a jiných velkoobjemových dat. Android Beam i S Beam je potřeba před použitím na obou zařízeních aktivovat při zapnutém NFC. Za tím účelem přejděte v seznamu aplikací do »Nastavení / Další nastavení« a tam zvolte požadovanou službu. Poté otevřete soubor určený k odeslání, přístroje přiložte zadní stranou k sobě a potvrďte přenos.

Foto popis|  19/  NFC v praxi Pro přenos dat stačí telefony přiložit zády k sobě a potvrdit.

20/ WINDOWS PHONE/

Přístup k paměti telefonu v režimu USB Mass Storage

I v nejnovější verzi systému omezuje Microsoft propojení počítače a telefonu s Windows Phone prostřednictvím USB kabelu na jedinou oficiální aplikaci Zune. Pokud však data přenášíte raději prostřednictvím běžného souborového manažeru, můžete naštěstí toto omezení snadno obejít, aniž by bylo potřeba jakéhokoliv zásahu do telefonu.
Do počítače, ve kterém máte Zune nainstalován, stačí stáhnout program WP7 USB Storage Enabler z adresy wpusb. jdem.cz. Poté spusťte Zune, připojte telefon k počítači a následně spusťte WP7 USB Storage Enabler. V okně programu klikněte na »Enable« a chvíli vyčkejte, až se telefon detekuje jako běžné paměťové USB zařízení. Budete-li data z telefonu nejen ukládat, ale také do něj nahrávat (například hudbu), po odpojení si telefon nové položky zařadí do příslušného hubu stejně jako při nahrávání přes Zune.
Poznámka: Pokud se zařízení detekuje, ale v kořenovém adresáři se neobjeví žádné složky, postupujte následovně: Připojte telefon k počítači, restartujte telefon, otevřete Zune a následně WP7 USB Storage Enabler. Poté Zune ukončete, telefon odpojte a znovu připojte. Nyní by se měly v kořenovém adresáři zobrazit další podadresáře.

Foto popis|  20/  Jde to i jinak: Instalaci Zune se sice nevyhnete, ale přistupovat k paměti telefonu s Windows Phone můžete také jako k běžnému paměťovému USB zařízení.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

21/ FACEBOOK/

Analýza profilu ve Wolfram Alpha

On-line nástroj Wolfram Alpha je především schopný pomocník pro řešení matematických úloh. Kromě toho však dokáže podrobně a velmi zajímavě analyzovat váš profil na Facebooku. Na domovské stránce Wolframu na adrese www.wolframalpha.com stačí zadat dotaz »facebook report« a potvrdit. Aby vše fungovalo, je potřeba následně poskytnout Wolframu přístup k vašemu Facebook účtu a také se přihlásit na Wolfram účet. Pokud tento účet zatím nemáte, bude vám nabídnuto jeho rychlé vytvoření.
Po chvilce načítání se následně zobrazí sáhodlouhý výpis zjištěných údajů, zahrnující grafické rozložení četnosti publikování statusů, fotografií, videí, odkazů, check-inů. Zjistíte také, kolik jste pod těmito příspěvky obdrželi celkově „lajků“ a komentářů. Dále získáte přehled o své aktivitě podle hodiny a dne v týdnu. Uvidíte „top“ status a fotografii podle počtu komentářů a získaných „lajků“. Wolfram vypočítá průměrný počet slov a znaků v příspěvcích a seřadí v nich nejčastěji používaná slova. Dozvíte se také, kteří přátelé nejčastěji komentují a sdílí vaše příspěvky. Mimo oblast zájmu nezůstaly ani aplikace, které pro přístup na Facebooku používáte.
Dozvědět se můžete také mnoho zajímavých informací o svých přátelích - jejich genderové a věkové rozdělení, kolik je jich zadaných, zasnoubených, v manželství či bez partnera a nejčastější křestní jména i příjmení. Nejvíce času však nejspíš strávíte zkoumáním grafu v části »Friend network«. Najdete zde barevně rozlišené skupiny svých přátel s vyznačenými přátelstvími mezi sebou. Na první pohled tak uvidíte někdy až překvapivé vazby, o kterých jste dosud netušili.
Pokud byste si ale chtěli některý z výsledků stáhnout nebo zobrazit ve vyšším rozlišení, budete muset povýšit svůj Wolfram účet na verzi »Pro«. To můžete naštěstí provést velmi rychle a na dobu 14 dní zcela zdarma - stačí po kliknutí na zpoplatněnou funkci vybrat »Start FREE Pro Trial«. Na e-mailový účet, který jste použili při registraci, vám následně dorazí zpráva s aktivačním odkazem. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí nová stránka s hlášením o úspěšné aktivaci, a poté vám již nic nebrání ve využívání všech pokročilých funkcí.

Foto popis|  21/  Facebook v číslech Analyzujte si svůj profil pomocí nástroje Wolfram Alpha. Dozvíte se tak spoustu zajímavých informací o sobě i o svých přátelích.

22/ GOOGLE+/

Rychlé sdílení fotografií z mobilu a počítače

Patříte-li mezi uživatele Google+ a rádi se svými kruhy sdílíte fotografie i videa, nejspíš byste uvítali způsob, jak se vyhnout zdlouhavému nahrávání souborů skrz webový prohlížeč. Řešení existují rovnou dvě.
Pokud fotíte iPhonem nebo telefonem s Androidem, můžete si do svého zařízení stáhnout aplikaci Google+ a tam v nastavení aktivovat funkci »Okamžité nahrávání«. Nemusíte mít přitom obavu, že se na Google+ objeví každá fotografie nebo video, které svým telefonem pořídíte. Vše se totiž nejprve bezpečně ukládá do soukromého alba v části »Fotky / Okamžité nahrávání«. Odtud poté můžete obsah řadit do alb a nastavit podle svého uvážení sdílení s uživateli či celými kruhy.
V případě, že používáte běžný fotoaparát a své fotografie již máte uloženy v počítači, můžete k rychlému nahrání a sdílení na Google+ využít aktuální verzi (3.9) správce fotografií Picasa. Najdete ji na stránce picasa.google.com. Po propojení Picasy s vaším Google účtem najdete na spodní liště tlačítko »Sdílet na Google+«.

Foto popis|  22/  Sdílení fotografií Google+ umožňuje rychlé nahrávání fotografií z mobilu i Picasy.

23/ TWITTER/

Ovládání pomocí klávesových zkratek

Twitter ani ve svém aktualizovaném grafickém rozhraní nezapomněl na uživatele, kteří raději než myš využívají klávesové zkratky. Bez ohledu na používaný webový prohlížeč lze k provádění nejčastějších, ale i méně používaných úkonů využít přes dvacet kláves a jejich kombinací. Pokud jste o nich zatím netušili nebo jste jich znali jen pár, nemusíte přitom pro nápovědu přepínat na žádnou specializovanou stránku, celý seznam je k dispozici rovnou na Twitteru po stisknutí klávesy [?].

Foto popis|  23/  Klávesy namísto klikání: Pro rychlé napsaní nového tweetu, pohyb na timeline a spoustu dalších obvyklých úkonů můžete využít / klávesové zkratky.

FOTOGRAFIE

Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

24/ Fotografování/

Rovný horizont

Věž, kterou jste zachytili na dovolené, je nějak moc nakřivo -a to rozhodně nejde o šikmou věž v Pise. Co v takovém případě dělat? Nejde o nic mimořádného - to se může stát každému a v jakékoli situaci, především pak při pořizování snímků malými digitálními fotoaparáty. V tom případě totiž držíte fotoaparát před sebou ve vzduchu. Když jste spokojeni se záběrem, „nazoomujete“ - a pak stisknete spoušť. Právě při stisknutí spouště však často dojde k tomu, že se celý fotoaparát trochu nakloní. Většina fotografů totiž při tomto úkonu vyvine zbytečně velký tlak, následkem čehož pak neudrží fotoaparát ve vodorovné poloze. Tohoto zlozvyku se však můžete při dobré vůli zbavit. Snadnější je to samozřejmě v případě, že je váš fotoaparát schopen zobrazit na displeji mřížku, případně je vybaven vodováhou. Co když ale váš fotoaparát vodicí mřížku ani vodováhu nemá? V takovém případě si můžete pomocné čáry na displeji vytvořit sami. Čáry si budete muset na TFT displej nakreslit pomocí fixu nebo můžete použít nějakou lepicí pásku. Použití pásky je samozřejmě šetrnější varianta, protože ji pak můžete snadno odstranit a nezanechá žádné následky.

Foto popis|  24/  Rovný horizont Při stisknutí spouště však často dojde k tomu, že se celý fotoaparát trochu nakloní. Máme pro vás rady, jak se tomu vyhnout.

25/ Fotografie dětí/

Zachyťte dětské okamžiky z neobvyklých úhlů

Ukažte jednou okolnímu světu děti také z jejich pohledu. Ten je totiž úplně jiný než ten „dospělácký“. Přitom trik, jak toho dosáhnout, není nijak složitý. Stačí správně natáhnout ruku, naklonit ji a dostat se tak dětem nadosah. Řada moderních fotoaparátů vám tento úkol zjednoduší, protože je vybavena otočným displejem. Fotograf pak mnohem snadněji kontroluje situaci. Musíte také trochu oživit barvy, aby byl svět dětsky zářivý. Jen na takových snímcích vypadají děti opravdu spokojeně a vesele. Pamatujte tedy na to, že zadní světlo je v tomto případě váš největší nepřítel -všechno na snímku totiž pak kvůli němu vypadá bledé a bez života. Jasné světlo budete ale při fotografování potřebovat. Použijte blesk fotoaparátu, abyste vyrovnali světelné rozdíly a kontrast ve tvářích nebyl tak výrazný. U většiny kompaktních fotoaparátů se při nastavení automatické expozice blesk sám nastaví a zesvětlí tak stíny v popředí.
Důležité je také správně nastavit hodnotu ISO. Pokud fotografujete večerní party a světla už je méně, nastavte na fotoaparátu hodnotu ISO na 400. Zvýšením hodnoty ISO také umožníte snížit expoziční čas při stejné cloně. Použít můžete například čas 1/15-1/60 sekundy. Na expoziční čas totiž myslet musíte - měli byste používat maximálně 1/60 sekundy, lepší je ale samozřejmě kratší čas, zvláště když víte, že děti nevydrží dlouho v klidu na jednom místě.

Foto popis|  25/  Neobvyklý úhel Dostaňte se dětem na dosah a podívejte se na svět jejich očima z jiné perspektivy.

26/ Techniky fotografování/

Trik pro minimalizaci zpoždění závěrky

Chcete-li fotografovat rychleji, než běžně umožňuje váš fotoaparát, musíte použít trik, například „předostření“. Stiskněte spoušť fotoaparátu do poloviny, čímž dojde k zaostření a nastavení fotoaparátu - spoušť pak domáčknete až ve chvíli, kdy budete chtít snímek pořídit. Zrychlíte tak činnost hlavně starších modelů fotoaparátů - ty novější mívají ve většině případů kratší zpoždění spouště. Dalším trikem je využití nepříliš často používaného sériového snímaní. Pokud zjistíte, že za normálních okolností nemůžete snímek správně zachytit, přepněte chvíli před zmačknutím spouště fotoaparát do režimu sériového snímání - na pořízení prvního snímku sice budete i tak potřebovat více času (na nastavení), následující snímky už se ale vyfotí mnohem rychleji. Pomocí tohoto triku zvýšíte pravděpodobnost, že alespoň jeden snímek bude zachycen v tu pravou chvíli.

Foto popis|  26/  Závěrka pod kontrolou I u kompaktu s automatikou máte možnost ovlivnit rychlost závěrky.

27/ Fotografování zvířat/

Zachyťte působivé scény, i když jsou zvířata uvnitř klece

Při fotografování zvířat v zoologické zahradě se největším problémem může stát klec. Mříže, případně tabule skla mezi vámi a fotografovaným zvířetem často naruší celou scénu. Mříží se ale můžete poměrně jednoduše „zbavit“. Musíte k nim přijít co nejblíže (aniž byste však ohrozili svoji bezpečnost) a použít co nejdelší ohniskovou vzdálenost. Tímto způsobem se mříže v popředí dostatečně rozostří a nebudou tak rušivé. Pokud se pak správně zaměříte na zvíře, ve většině případů si ani později nevšimnete, že byl snímek pořízen v zoo.
Dalším problémem, kterému můžete čelit, je rychlost pohybu zvířete. Řešení spočívá v nastavení co nejkratšího expozičního času. Aby byly například tlapky zvířete v pohybu dostatečně ostré, musíte zvíře zachytit s nastavenou dobou expozice 1/250 sekundy nebo kratší. Pokud je tedy k dispozici režim priority času (Tv), použijte ho. Fotoaparát pak automaticky nastaví vhodnou clonu. U kompaktních fotoaparátů zkuste nastavit režim „Sport“.

Foto popis|  27/  Skryjte mříže Mříží se můžete zbavit. Musíte k nim přijít co nejblíže a použít co nejdelší ohniskovou vzdálenost..

28/ Adobe Photoshop/

Otevírejte soubory JPEG automaticky v Camera Raw

Camera Raw je účinný zásuvný modul, který kromě souborů typu RAW dokáže zpracovat i soubory typu JPEG a TIFF. Velmi praktické a užitečné by bylo, pokud byste tento nástroj měli k dispozici hned a přímo. Má to ale jeden háček - soubory JPEG nemůžete otevírat přímo v Camera Raw v Průzkumníku Windows. Jde to jen oklikou - zobrazíte si adresář se soubory, které chcete zpracovat, vyberete si požadovaný snímek a kliknete na něj pravým tlačítkem myši. Z nabídky vyberete možnost „Otevřít v programu“ a „Camera RAW“, nebo spustíte program Adobe Photoshop, z nabídky vyberete „Soubor / Otevřít jako …“ a v položce „Otevřít jako“ vyberete „Camera Raw“. Zdá se vám to komplikované? Máte pravdu. Můžete si to však značně zjednodušit a otevírat JPEG soubory v modulu Camera Raw rovnou. Nastavte správně program Adobe Photoshop, spusťte ho a přejděte do nabídky „Úpravy / Předvolby / Všeobecné“. Vyberte položku „Zpracování souborů“. Otevře se množství předvoleb pro „Kompatibilitu souborů“. Najdete zde i zatrhávací volbu „Pro soubory JPEG preferovat Adobe Camera Raw“. Tuto volbu zatrhněte a potvrďte pomocí OK. Poté budete moct otevírat soubory typu JPEG rovnou v Camera Raw a proces zpracování si tak značně zkrátíte. V novější verzi Adobe Photoshopu můžete takto otevírat i soubory typu TIFF.

Foto popis|  28/  Použijte Camera Raw I při otevírání JPEG souborů se vám může automaticky otevřít program Camera Raw.

29/ Zpracování snímků/

Šikovné vyplnění bílých rohů ihned po vyrovnání

Když se ve Photoshopu pokoušíte narovnat špatně vyfotografovaný snímek, blízko okrajů vám vzniknou bílé rohy. Můžete to samozřejmě vyřešit tak, že snímek trochu „seříznete“. Dojte ale k tomu, že výsledný snímek bude menší. Program Photoshop však od verze CS5 nabízí nový příkaz, pomocí kterého můžete vniklé bílé rohy automaticky vyplnit. Tímto postupem se vám podaří zachovat původní velikost fotografie.
První, co musíte udělat, je otevřít snímek ve Photoshopu a vyrovnat ho (nástroje „Vyrovnání“). Před použitím tohoto filtru ale vypněte volby pro automatickou korekci a další úpravy snímku, aby rohy zůstaly neupravené. Nyní v panelu nástrojů vyberte nástroj laso a použijte ho na bílé rohy obrázku. Pro výběr můžete použít i magickou hůlku. Potom použijte nástroj „Výplň podle obsahu“, který při vyplnění bere v úvahu to, co se nachází v okolí.

Foto popis|  29/  Vyplnění rohů Funkci „Výplň podle obsahu“ můžete použít i na vyplnění bílých rohů po otočení snímku.

30/ Fotografování za soumraku/

Večerní náladu můžete zachytit delší expozicí a bleskem

Romantická večeře při svíčkách, na kterou chcete ještě dlouho vzpomínat. Když se ale později podíváte na fotografii, která vám měla tento okamžik připomenout, romantika je pryč - vypadáte na ní totiž, jako byste večeřeli někde v závodní jídelně. Může za to většinou automatický režim digitálního fotoaparátu, který se stará hlavně o to, aby fotografie nebyla rozmazaná. Jakmile se mu zdá okolní osvětlení příliš slabé, automaticky zapne blesk a při fotografování jej použije - ve většině případů moc brzy. Není tedy čas na to, zachytit atmosféru při svíčkách, a vše je přesvětlené. To lze samozřejmě vyřešit tak, že použijete manuální nastavení, kdy můžete ovlivnit čas expozice a použití blesku. Použijte delší expoziční čas. Nálada na snímku zůstane zachována, i když se vám kvůli delšímu času snímek trochu „mázne“. Pro zachycení ostřejších detailů v popředí můžete použít blesk. Některé kompaktní fotoaparáty nabízí přímo scénický režim „svíčka“ - pokud fotoaparát nemá manuální nastavení, využijte jej.

Foto popis|  30/  Romantika Automatický režim většinou připraví snímek o veškerou atmosféru. Musíte proto použít jiné fotografické postupy.

 

Komerční sdělení