Menu

TIPY + TRIKY

OBSAH
WINDOWS
1/ Windows Vista/7     Zákaz aktualizací na notebooku
2/ Windows XP     Pohodlnější práce při konfiguraci systému
3/ Windows Vista/7     Bezpečnější práce s neznámými soubory
4/ Windows 7     Pořádek ve vyhledávacím poli?
5/ Windows Vista/7     Optimalizace systémového vyhledávání
6/ Windows 7     Lepší práce se stromovou strukturou v Průzkumníku
7/ Windows Vista/7     Pohodlnější práce s příkazovou řádkou
OFFICE
8/ Word Xp/2003/     Šablona pro vzhled dokumentu
9/ Word 2007     Úprava rychlé tabulky
10/ Excel 2003/2007     Odkazy ve vzorcích na celé řádky nebo sloupce
HARDWARE
11/ Komponenty PC     Použití starších ovladačů pod novým systémem Windows 8
12/ Grafické karty NVIDIA     Optimální nastavení pro grafické karty nVidiia
13/ Osobní počítače s UEFI BIOS     Instalace Windows 7 UEFI
14/ Domácí síť     Přidání dvou počítačů, které mohou navzájem sdílet uložená data, na síť
FOTO
15/ Kompozice snímku     Perfektní umístění nápoje v obrázku
16/ Správa a archivace fotografií     Pozdější přidání správných GPS souřadnic k fotografiím
17/ Úprava snímků     Povzbuďte vzpomínky
18/ Zpracování fotografií     Zvětšení fotografií nebo jejich částí bez viditelného zhoršení
19/ Svatební fotografie     Perfektní naplánování je podmínkou pro dobré snímky
MOBILY
20/ iphone     Propojení kontaktů s Facebookem
21/ Android     Náhrada výchozí SMS aplikace
22/ Windows Phone/LUMIA     Plánování trasy v Nokia Autem
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
23/ Vine/Twitter     Když krátké video řekne vše
24/ Fliptoast/Windows 8     Sociální sítě v jedné aplikaci
25/ Google+     Odstranění komunitních příspěvků ze streamu profilu

TIPY + TRIKY

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS
Pomocí těchto tipů popoženete svůj operační systém

1/ WINDOWS VISTA/7/

Zákaz aktualizací na notebooku

Ve chvíli, kdy jsou k dispozici nové aktualizace, změní Windows standardní nastavení pro vypínání počítače tak, že se při něm updaty nainstalují automaticky. To může poměrně dlouho trvat - a v případě notebooku s akumulátorovým provozem zbytečně vybíjet baterii.
U notebooku je vhodnější, rozhoduje-li uživatel sám, kdy mají Windows nové aktualizace nainstalovat. Nejlépe tehdy, až bude přístroj opět napájen ze sítě. Měli byste proto změnit standardní nastavení, abyste při vypínání zbytečně nemuseli čekat na dokončení této instalace. Naštěstí to lze snadno zařídit prostřednictvím dodatečné položky v systémovém registru.
Obvyklým postupem »Start / Spustit«, »regedit« a »OK« tedy otevřete editor registru. Pod Vistou nebo Windows 7 stačí zadat příkaz přímo do hledacího pole v nabídce Start a stisknout [Enter]. V editoru přejděte na klíč »HKEY_ CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ WindowsUpdate\AU«. Pokud se zde poslední podklíč dosud nevyskytuje, vytvořte jej prostřednictvím »Úpravy / Nový / Klíč«. Pak klikněte do pravé části okna a zvolte »Úpravy / Nový / Hodnota DWORD«. Zadejte název »NoAUAsDefaultShutdownOption« a stiskněte [Enter]. Nyní na tuto položku dvojitě klikněte, její hodnotu změňte na »1« a potvrďte tlačítkem »OK«.
Tímto způsbem Windows zabráníte, aby samočinně aktivovala volbu »Nainstalovat aktualizace a vypnout«. Budete-li chtít později volbu opět zapnout, nastavte uvedenou hodnotu na »0«. Uvedená položka ale mění nastavení jen pro aktuálního uživatele.
Pozor, má-li konfigurace platit pro všechny uživatele, stejnou novou položku doplňte, jak bylo popsáno, i do klíče »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\ Windows\WindowsUpdate\AU«. Pak editor registru zavřete. Nové nastavení začne působit až po příštím zapnutí počítače.

Foto popis|  1/ Otravné aktualizace Záplatování systému je důležité, někdy ale přijde v nevhodnou chvíli...

2/ WINDOWS XP/

Pohodlnější práce při konfiguraci systému

Okna důležitých systémových konzol, například správy počítače nebo systémových služeb, Windows zobrazují po jejich vyvolání hodně malá. Je pak nutné je pokaždé roztahovat - přehledné a rychlé to rozhodně není. V nastaveních zobrazení konzol sice žádnou volbu pro uložení nastavení okna nenajdete, díky malému triku se to však podaří.
V nabídce Start vyvolejte »Spustit«, zadejte »mmc« a klikněte na »OK«. V okně konzole Microsoft Management nyní otevřete nabídku »Soubor«. Zde najdete odkazy na čtyři naposledy použité systémové dialogy. Chcete-li například přizpůsobit okno pro správu počítače, zvolte položku končící na »compmgmt. msc«. Položka »services.msc« otevře systémové služby, »devmgmt.msc« správce zařízení. Pokud tam požadovaný systémový dialog nenajdete, můžete příslušný MSC soubor spustit prostřednictvím dialogu »Otevřít«.
Nyní podle svého vkusu upravte velikost a pozici dotyčného programového okna a dialog zavřete. Následný dotaz potvrďte tlačítkem »Ano«. Může se také stát, že odkaz nabídne aktualizaci konzolového souboru na novou verzi. Dotaz pak rovněž potvrďte tlačítkem »Ano«. Napříště už se bude přizpůsobený dialog při každém vyvolání otevírat s novým nastavením.

Foto popis|  2/ Jen pomocí registru Nastavení doby aktualizcí systému je bohužel možné jen pomocí registru systému.

3/ WINDOWS VISTA/7/

Bezpečnější práce s neznámými soubory

Po kliknutí na soubor neznámého typu se Windows obvykle zeptají, ve kterém programu mají tento soubor otevřít. Stačí pak ukvapené kliknutí, a hned dojde k nesprávnému přiřazení, nebo dokonce ke spuštění nebezpečného souboru.
Zásahem do systémového registru můžete nařídit, aby se pod Windows neznámé souborové typy nejprve otevíraly v nějakém editoru. Později můžete prostřednictvím kontextového příkazu »Otevřít v programu« zvolit odpovídající program a prohlásit jej za standardní aplikaci pro daný typ souboru. Ve Vistě a Windows 7 musíte při vyvolávání místní nabídky stisknout klávesu [Shift], aby se příkaz provedl.
Pod XP aktivujte v nabídce Start příkaz »Spustit«, zadejte »regedit« a stiskněte [Enter]. Ve Vistě se příkaz zadává přímo do hledacího pole v nabídce Start. Eventuální ověřovací dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte a v editoru registru navigujte na klíč »HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\ shell\openas\command«. Pro úpravu teď v pravé části okna dvojitě klikněte na řetězec »(Výchozí)«. Systémové volání výběrového dialogu nahraďte voláním vhodného editoru, například
C:\Windows\notepad.exe*%1
V každém případě zadávejte kompletní cestu k programovému souboru a na konci příkazového řádku nezapomeňte uvést argument »%1«, aby se editoru předával příslušný soubor. Důležité: Mezi názvem programu a argumentem musí být mezera. Nakonec klikněte na »OK« a editor registru ukončete.

Foto popis|  3/ Bezpečněji Zde zařídíte, aby se neznámé souborové typy nejprve otevřely v editoru.
Foto popis|  3/ Raději text U neznámých souborů je bezpečnější otevření například v textovém editoru...

4/ WINDOWS 7/

Pořádek ve vyhledávacím poli

Windows si pamatují všechny v Průzkumníku zadané hledací pojmy a nabízejí je na výběr během každého nového zadávání. Postupem času se seznam může stát nepřehledným. Proto byste tuto sbírku vyhledávacích pojmů chtěli částečně nebo úplně vymazat.
Pro úpravy paměti vyhledávacích pojmů jsou k dispozici různé možnosti. Chcete-li odstranit jednotlivé položky, začněte pojem zadávat do hledacího pole, až je pod ním nabídnut pro výběr. Pak na něj (bez kliknutí) přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu [Del]. Poněvadž to je při více položkách dosti pracné, můžete provést kompletní výmaz prostřednictvím systémového registru.
Za tím účelem do vstupního pole nabídky Start zadejte »regedit« a stiskněte [Enter]. Ověřovací dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem »Ano«. Nyní přejděte na klíč »HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\WordWheelQuery«. Vpravo uvidíte jednotlivé hledací pojmy, binárně zakódované v průběžně očíslovaných samostatných hodnotách. Jestliže u označené hodnoty použijete příkaz »Zobrazit / Zobrazit binární data«, můžete si v pravé části dialogu vyhledávací pojem přečíst.
Paměť vyhledávacích pojmů můžete kompletně vyčistit tak, že klíč »WordWheelQuery« označíte a odstraníte. Po zavření editoru registru pak bude hledání v Průzkumníku začínat s prázdnou vyhledávací pamětí. Windows přitom zmíněný klíč nově založí a začnou shromažďovat nové pojmy.

Foto popis|  4/ Přehlednější Množství zadaných pojmů lze upravit v registru.
Foto popis|  4/ Chaos S přibývajícím počtem zadaných pojmů je hledání nepřehlednější...

5/ WINDOWS VISTA/7/

Optimalizace systémového vyhledávání

Zašifrované soubory Windows standardně neindexují, takže je hledací funkce nemůže najít. I když jsou zašifrované soubory primárně z vyhledávání vyloučeny z bezpečnostních důvodů, příliš praktické to není. Naštěstí ale můžete zásahem do systémového registru stanovit, že mají být indexovány všechny obsahy. Bezpečnost přesto zůstane zaručena, neboť Windows zobrazí nálezy zašifrovaných souborů jen v případě, že k nim má uživatel přístupová práva.
Do vstupního pole nabídky Start napište »regedit« a stiskněte [Enter]. Ověřovací dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem »Pokračovat« nebo pod Windows 7 tlačítkem »Ano«. V editoru registru navigujte na klíč »HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\MicrosoftWindows«. Příkazem »Úpravy / Nový / Klíč« vytvořte podklíč »Windows Search« a označte jej. V pravé části okna otevřete »Úpravy / Nový / Hodnota DWORD«, jako označení zadejte »AllowIndexingEncryptedStoresOrItems« a stiskněte [Enter]. Na novou položku teď dvojitě klikněte, její hodnotu nastavte na »1« a potvrďte tlačítkem »OK«. Editor registru zavřete. Na úplnou funkčnost si musíte nějakou dobu počkat, poněvadž Windows teď na pozadí všechny soubory kompletně znovu indexují. Proto byste také jednou provedené nastavení už pokud možno neměli měnit.
V zásadě můžete toto nastavení zařídit také přizpůsobením indexovacích voleb v Ovládacích panelech. Za tím účelem zvolte v Ovládacích panelech pod Vistou »Klasické zobrazení«, respektive pod Windows 7 »Zobrazit podle: Velké ikony«. Potom postupně dvojitě klikněte na »Možnosti indexování« a jednou na »Upřesnit«. Aktivujte kartu »Nastavení indexování«. Tam můžete rovněž zvolit »Indexovat šifrované soubory« a potvrdit tlačítkem »OK«. Cesta přes systémový registr má ale jednu přednost: nastavení definované jako zásadu už uživatel nemůže prostřednictvím indexovacích voleb změnit.
UPOZORNĚNÍ: Takovéto nastavení vyhledávání lze použít v zařízení, které neobsahuje citlivá data. Rozhodně ho nedoporučujeme použít například ve firemním notebooku, který používáte na cestách.

Foto popis|  5/ Hledání Vyhledávání je omezeno jen na nezašifrované disky.

6/ WINDOWS 7/

Lepší práce se stromovou strukturou v Průzkumníku

Při navigování v pravé části okna Průzkumníka zůstává zobrazení struktury složek vlevo bohužel nezměněno. Přehlednější a praktičtější by však bylo, kdyby se také toto zobrazení automaticky aktualizovalo. Naštěstí lze současnou aktualizaci obou oblastí okna zapnout pomocí dobře utajené volby. Za tím účelem nejprve spusťte Průzkumníka a otevřete příkaz »Uspořádat / Možnosti složky a hledání«. Na kartě »Obecné« v sekci »Navigační podokno« poté aktivujte obě volby »Zobrazit všechny složky« a »Automaticky rozbalit do aktuální složky«.
Provedené změny postupně potvrďte tlačítky »Použít« a »OK«. Od této chvíle bude automaticky aktualizována také stromová struktura.

Foto popis|  6/ Rychlost Na některých počítačích může být aktualizace stromové struktury pomalejší...
Foto popis|  6/ Aktuální Zde zajistíte, že budou aktuální data i ve stromové struktuře.

7/ WINDOWS Vista/7/

Pohodlnější práce s příkazovou řádkou

Pokud častěji pracujete s příkazovou řádkou, určitě vám vadí, že kontextový příkaz »Zde otevřít příkazové okno« je v Průzkumníku k dispozici pouze v případě, že při stisku pravého tlačítka myši byla zároveň stisknuta klávesa [Shift]. To je zejména u notebooků nepohodlné, neboť jsou k tomu zapotřebí obě ruce. My vám ale poradíme trik, který vám po zásahu do systémového registru umožní přemístit kontextový příkaz do standardní místní nabídky.
Za tím účelem zapište do hledacího pole nabídky Start příkaz »regedit« a stiskněte [Enter]. V případě potřeby ještě potvrďte dotaz Řízení uživatelských účtů tlačítkem »Ano«, případně »Pokračovat«. V editoru registru navigujte na klíč »HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd«. V pravé části okna klikněte na řetězec »Extended« a vymažte jej. Dále navigujte na klíč »HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\ cmd«. Také v něm odstraňte řetězec »Extended«. Tak zajistíte, aby byl kontextový příkaz ihned k dispozici také pro jednotky. Funkce bude pro uživatele aktivní okamžitě po zavření editoru.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li tuto úpravu práce s příkazovou řádkou zrušit, v příslušném klíči registru příkazem »Úpravy / Nový / Řetězcová hodnota« zase doplňte položku »Extended« bez určité hodnoty.

Foto popis|  7/ Nepohodlné Tuto rozšířenou nabídku získáte jen se stisknutou klávesou [Shift].
Foto popis|  7/ Opraveno Pomocí tohoto nastavení je práce s příkazovou řádkou pohodlnější...


OFFICE
Tipy a triky pro efektivní práci na PC

8/ Word XP/2003/

Šablona pro vzhled dokumentu

Některé dokumenty, jako například firemní dopisy, zpravidla vyžadují přizpůsobený vzhled stránky, aby se daly tisknout na předtištěný hlavičkový papír. Toto nastavení potřebujete přenést i na další dokumenty. Vzhled stránky můžete malým trikem přenést rychle a bez programování. Otevřete dokument se správným rozvržením a také dokument, který chcete přizpůsobit. Pak ve vzorovém dokumentu aktivujte příkaz »Soubor / Vzhled stránky«. Žádné změny neprovádějte a nastavovací dialog potvrďte tlačítkem »OK« místo tlačítka »Storno«. Nyní přepněte na druhý dokument. V nabídce »Úpravy« najdete příkaz »Opakovat: Vzhled stránky«, jímž můžete nastavení převzít. Pokud příkaz za „Opakovat:“ zní jinak, buď jste dialog nepotvrdili tlačítkem »OK«, nebo jste mezitím provedli jinou akci.

9/ Word 2007/

Úprava rychlé tabulky

Pro pohodlné formátování tabulek nabízí Word předdefinované „rychlé tabulky“. Ty však nevyhovují vašemu vkusu. Formátovací nastavení pro tabulky proto musíte neustále sami opakovat. Existuje ale i snadnější postup.
Nabídku rychlých tabulek můžete rozšířit o další předlohy. Za tím účelem nejprve vytvořte kompletně naformátovanou vzorovou tabulku. Potom celou tabulku označte tak, že na ni nejprve umístíte kurzor myši a pak kliknete na vlevo nahoře zobrazený symbol kříže.
Přejděte do nabídky »Vložení« a v pásu karet zvolte příkaz »Tabulka / Rychlé tabulky / Uložit výběr do galerie rychlých tabulek«. Jako »Název« zadejte výstižné označení, pod nímž později předlohu tabulky dobře najdete. Kromě toho můžete připojit také »Popis«. Předlohy tabulek lze roztřídit do kategorií. Používáte-li hodně vlastních předloh, měli byste tuto možnost využívat prostřednictvím rozevíracího seznamu »Kategorie«, jinak stačí přednastavení »Obecné«.
Důležité je „místo“ ve volbě »Uložit do«. Pokud je dokument založen na individuální šabloně, budete mít v příslušné nabídce i ji. Takto uložená předloha však není dostupná ve všech dokumentech. Její uložení do »Normal.dotx« je sice možné, lepší je však takové stavební bloky ukládat do šablony »BuildingBlocks.dotx«, která je k tomu určena. Tato šablona je k dispozici ve všech dokumentech. Po kliknutí na »OK« už budete mí vlastní předlohu šablony neustále k dispozici. Při zavírání dokumentu ještě potvrďte, že se změny mají zapsat do souboru předloh.

Foto popis|  9/ Tabulky ve Wordu I v textovém editoru najdete celou řadu možností pro formátování tabulek. /
Foto popis|  9/ Základní stavební blok Pomocí tohoto postupu můžete snadno vytvořit stavební blok pro tvorbu dalších tabulek.

10/ Excel 2003/2007/

Odkazy ve vzorcích na celé řádky nebo sloupce

V sumačním vzorci potřebujete adresovat všechny buňky jednoho řádku. Odkázovat na první a poslední buňku v řádku je ale poněkud nemotorné. Aby se odkaz ve vzorci týkal všech buněk jednoho řádku, vynechejte v něm údaje o sloupcích, zde vlastně zbytečné. Chcete-li tedy například sečíst hodnoty všech buněk ve třetím řádku, označte buňku pro výsledek a zadejte do ní vzorec
ZSUMA(3:3)
Postup samozřejmě analogicky funguje i pro sloupec -v tomto případě v odkazu vynechte čísla řádků. Například vzorec
ZSUMA(A:A)
sečte všechny hodnoty buněk ve sloupci A vašeho listu.

Foto popis|  10/ Rychlý a snadný součet jednoduchým trikem lze snadno sečíst hodnoty v celém sloupci či řádku.


HARDWARE
Jak optimálně využít své přístroje a zařízení

11/ Komponenty PC/

Použití starších ovladačů pod novým systémem Windows 8

V současné době ještě nejsou pro většinu počítačových komponent k dispozici ovladače pro operační systém MS Windows 8. Při přechodu na tento systém si tedy budete muset poradit sami a jít na to trochu oklikou. Pomoct by vám měly i starší ovladače. Nejprve se ujistěte, zda je váš systém v nejnovější verzi. To uděláte tak, že na úvodní obrazovce s rozhraním ModernUI přejdete na »Nastavení / Změnit nastavení počítače« a zde najdete »Windows update«. Potom se objeví krátký seznam možností, jak máte postupovat. Zahajte proces, který se jmenuje »Zkontrolovat aktualizace teď«. Tímto způsobem se vám však podaří vyřešit jen některé problémy s ovladači - u staršího hardwaru, jako jsou tiskárny a skenery, budete muset postupovat jinak. Pokud se zařízení automaticky nerozpozná a Windows 8 pro ně nemají ovladače, budete je muset stáhnout sami. Nemá-li zatím výrobce ovladače pro Windows 8, budete muset poškádlit štěstí a zkusit ovladače pro Windows Vista nebo Windows 7. V kontextové nabídce u instalačního souboru vyberte »Vlastnosti« a záložku »Kompatibita« - zatrhněte zde režim »Tento program spustit v režimu kompatibility pro:« a »Windows 7«, případně »Vista«. Pokud ani tak nebude systém schopen ovladače přijmout, zbývá ještě jedna šance. Mnoho ovladačů pro Windows 7 a Vista obsahuje instalační soubor ».inf«, díky kterému zajistíte za určitých okolností požadované funkce zařízení i pod Windows 8. Nejprve spusťte »Správce zařízení« (například přes »Systém«, kam se dostanete pomocí klávesové zkratky [Windows+Pause]). Ve vlastnostech konkrétního zařízení přejděte do záložky »Ovladač« a stiskněte »Aktualizovat ovladač«. Nevybírejte první volbu, ale zadejte »Vyhledat ovladač v počítači«. Pomocí »Procházet« přejděte do adresáře, kde je uložen ovladač pro Windows 7/Vista, zaškrtněte »Včetně podsložek« a poté klikněte na »Další«. Budete-li mít štěstí, systém Windows se smíří i se starší verzí ovladače.

Foto popis|  11/ Starší ovladače Nemáte-li ovladače pro Windows 8, použijte ovladače pro Windows 7, nebo Visty.
Foto popis|  11/ Vista místo Windows 8 Pro některá zařízení jsou k dispozici jen ovladače pro Windows 7, případně jen pro Vistu, jako zde na obrázku.

12/ Grafické karty NVIDIA/

Optimální nastavení pro grafické karty nVidia

Ze své grafické karty nVidia můžete často dostat až o 40 procent 3D výkonu navíc, a to vše bez upravených nelegálních ovladačů nebo nebezpečného přetaktování - stačí k tomu optimální nastavení karty. Kvalita zobrazení musí ale samozřejmě splňovat vaše požadavky. Změny v nastavení provedete v ovládacím panelu nVidia, kam se dostanete například přes »Ovládací panely / Vzhled a přizpůsobení« nebo přes stisknutí pravého tlačítka myši na ploše. V části »Nastavení 3D« najdete část nazvanou »Spravovat 3D nastavení«. To můžete provádět buď globálně, nebo pro jednotlivé aplikace (hry). Změňte nastavení pro konkrétní hru takto:
* Anizotropní filtrování: 16x
* Vyhlazování hran - průhlednost: vypnuto
* Trojité vyrovnávání: vypnuto
* Režim spotřeby energie: maximální výkon
* Maximální počet předem renderovaných: nejnižší hodnota
* Akcelerace více GPU/monitorů: režim výkonu jednoho monitoru
* Filtrování textur - anizotropní optimalizace vzorku: vypnuto
* Filtrování textur - negativní odklon úrovně detailu: uchytit
* Filtrování textur - kvalita: kvalita
* Filtrování textur - trilineární optimalizace: zapnuto
* Filtrování textur - optimalizace anizotropního filtrování: vypnuto
* Optimalizace vláken: zapnuto
* Vertikální synchronizace: vynucení vypnuto
* PhysX: CPU
Nastavení uložte a zavřete »Ovládací panel NVIDIA« tak, aby se provedené změny nastavení projevily.

Foto popis|  12/ Nastavení nVidia ovladačů Díky správnému nastavení ovladače dosáhnete většího výkonu grafické karty i bez přetaktování.

13/ Osobní počítače s UEFI BIOS/

Instalace Windows 7 UEFI

Při pokusu o instalaci systému Windows 7 přímo z USB flash disku se vám v případě počítače s UEFI BIOS stane, že instalace neproběhne, protože není k dispozici UEFI mód. Je to proto, že při instalaci není na USB flash disku k dispozici UEFI bootloader. Instalační program Windows 7 v režimu UEFI však pro svůj start bootloade* potřebuje. Pokud na tento problém narazíte, můžete si sami vytvořit USB flash disk s podporou UEFI pomocí několika kliknutí myší. Než začnete, připravte si USB flash disk, který chcete mít bootovací a na který chcete umístit instalační soubory. Vložte ho do USB portu a vyvolejte příkazovou řádku - stiskněte kombinaci kláves [Windows]+[R] a do řádky napište příkaz »cmd«. Pomocí příkazu »diskpart« spusťte nástroj Diskpart, který lze použít k vytvoření oddílu na explicitně zadané pozici na disku a k dalším činnostem. Seznam všech dostupných disků zobrazíte pomocí příkazu »list disk«. Podívejte se na seznam a zapamatujte si, jaké číslo má USB flash disk. Přejděte na tento disk pomocí příkazu »select disk ?«, kde „?“ je číslo vašeho USB flash disku (například 1). Svůj USB flash disk snadno poznáte podle zobrazené velikosti. Poté použijte příkaz »clean«, kterým flash disk vymažete, a pomocí příkazu »create partition primary« na něm následně vytvořte nový diskový oddíl. Nový diskový oddíl vyberete pomocí příkazu »select partition 1«. Tento oddíl musíte nastavit jako bootovací, a to pomocí příkazu »active«. Následně pomocí příkazu »format fsZfat32 quick« naformátujete rychle disk souborovým systémem FAT32. Dále je potřeba novému oddílu na USB flash disku přiřadit další dostupné písmeno pomocí příkazu »assign«. Nástroj Diskpart nakonec ukončíte pomocí příkazu »exit«. Poté je potřeba na USB flash disk zkopírovat instalační DVD s 64bitovou verzí systému Windows 7. Uděláte to pomocí příkazu »xcopy X:\*.r /s/e/f Y:\«, kde písmeno „X“ musíte zaměnit za písmeno optického disku s vloženým instalačním DVD a kde písmeno „Y“ nahradíte písmenem přiřazeným vašemu cílovému USB flash disku. Dále je třeba zajistit, aby bylo možné instalovat systém na počítač s UEFI. Abyste to provedli, spusťte si Průzkumníka Windows, na USB flash disku přejděte do adresáře »\efi\microsoft« a zkopírujte podsložku označenou »boot« do složky »\efi«, tedy ve stromové struktuře o jednu úroveň výš. Dále přejděte v Průzkumníku na DVD a najděte složku »sources«, kde je uložen soubor »install.wim«, což je archivní soubor, do kterého se dostanete například pomocí programu 7-ZIP. Až soubor »install.wim« otevřete, dostaňte se v rámci něj do složky »\1\Win dows\Boot\EFI«. Zkopírujte z této složky Bootloader »bootmgfw.efi« do složky »\efi\boot« na USB flash disku. Přejmenujte soubor na »bootx64.efi«, aby ho UEFI BIOS rozpoznal. Tím je instalační USB s Windows 7 UEFI připravené.

Foto popis|  13/ UEFI BIOS Instalace Windows 7 -pro bootování musíte USB flash disk připravit.
Foto popis|  13/ Bootovací USB flash disk Pomocí příkazu Diskpart připravíte flash disk na UEFI BIOS.

14/ Domácí síť/

Přidání dvou počítačů, které mohou navzájem sdílet uložená data, na síť

Máte doma dva počítače, které mají přes váš Wi-Fi router přístup k internetu. Vy byste však rádi zajistili i vzájemný přístup k obsahu dat uložených na těchto počítačích. Aby byl takovýto přístup možný, musí být oba počítače připojeny do jedné domácí počítačové sítě. Dále se předpokládá, že jste na svém routeru neprovedli žádná speciální nastavení, která by tento přístup vylučovala. Musíte také zkontrolovat firewall počítačů -pokud používáte pouze firewall Windows, není to problém, produkty třetích stan ale mohou přístupu na počítač záměrně zabraňovat. V tom případě musíte program nastavit tak, aby byl přístup přes lokální síť umožněn. Pokud tuto možnost v nastavení nenajdete, zkuste (jen pro účely testování) firewall vypnout. Nechcete-li být systémem neustále žádáni o svolení s přístupem, měli byste na obou počítačích nastavit stejného uživatele. Odpovídající nastavení operačního systému najdete v Ovládacích panelech v části »Uživatelské účty«. Pouze uživatelské jméno musí být stejné - ne nutně heslo pro přihlášení. Heslo musíte zadat - příslušné pole nemůže zůstat nevyplněné.
Potom je nutné nastavit u jednotlivých disků, nebo spíše složek, možnost sdílení, aby k ní byl z jiného počítače přístup. Za tímto účelem přejděte v kontextové nabídce na volbu »Vlastnosti«. V otevřeném okně najdete záložku sdílení. Zde máte možnost nastavit obecně možnost sdílení, popřípadě můžete možnost sdílení blíže specifikovat pomocí »Rozšířené možnosti sdílení« a případně umožnit pouze čtení.

Foto popis|  14/ Přístup ke složce Jednotlivé disky nebo složky můžete nasdílet ostatním.
Foto popis|  14/ Nastavení uživatele Na obou počítačích musí být uživatel stejného jména a musíte zadat heslo.FOTOGRAFIE
Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

15/ Kompozice snímku/

Perfektní umístění nápoje v obrázku

Estetika hraje při fotografování velmi důležitou roli. Jídlo musí na dobré fotografii pozorovatele zaujmout a navíc ho musí i přesvědčit: Chutnám opravdu skvěle! Fotograf by tedy měl nejen dobře umět svou práci a skvěle ovládat svůj přístroj, ale měl by také vědět, jak jednotlivé objekty co nejlépe umístit na scénu. Chcete-li například vyfotografovat hrnek kávy nebo cappuccina, můžete scénu doplnit a ozdobit například kávovými zrnky, sušenkami nebo skořicí.
Důležitá poznámka: Musíte myslet i na detaily. Vzhledem k tomu, že pěna z mléka se po krátké době usadí, měli byste kávu nalít až těsně před tím, než budete snímek realizovat. Podobné je to i s koktejly (s kostkami ledu nebo s drceným ledem), které by také měly být fotografovány „za čerstva“. Méně problematické je fotografování čaje. Pokud chcete fotografovat nápoje, nemusíte mít nutně dobře vybavený ateliér. Úplně by měly stačit vhodné odrazné plochy a pozadí, které zakoupíte ve specializovaných fotoprodejnách. Vypomoct si můžete i ubrusem, případně prostěradlem nebo větším kusem papíru. Pro snadnější umístění pozadí přesuňte stůl ke zdi, kterou pak můžete využít pro přichycení pozadí. Nápoj nebo jiný fotografovaný objekt však umístěte v určité vzdálenosti od pozadí - musíte mít totiž dostatečný manévrovací prostor pro osvětlení a většinou budete muset použít i boční nebo zadní světlo. Použijete-li profesionální fotografický stůl, budete mít výhodu v tom, že pozadí je tvořeno průsvitným materiálem, takže osvětlení bude mnohem rovnoměrnější a čas potřebný pro správné umístění světla bude mnohem kratší.

Foto popis|  15/ Vylepšené prostředí Mnoho nápojů je spojeno s určitým prostředím. Pokud tedy vhodně vyberete doplňky, výraz fotografie se vylepší.

16/ Správa a archivace fotografií/

Pozdější přidání správných GPS souřadnic k fotografiím

Program GeoSetter (který si na internetu zdarma stáhnete například ze stránek slunecnice.cz) je schopen využívat data z různých zařízení pro zaznamenávání GPS pozice (GPS logger) a můžete pomocí něj přidat data o poloze k EXIF informacím digitálních fotografií. Velmi přehledně pak zobrazuje umístění fotografií na mapě za použití Google map. Funguje s fotografiemi ve formátu JPEG, RAW a dalších. Kromě toho lze tento softwarový nástroj použít ke čtení EXIF dat či zadání klíčových slov a IPCT tagů (autorská práva, jméno autora, titulek fotografie), pro pozdější vyhledávání či uspořádání fotografické knihovny.
Práce s programem GeoSetter i jeho instalace jsou velmi jednoduché a komunikace probíhá v českém jazyce. Do adresáře s uloženými fotografiemi se dostanete pomocí ikon v horní části okna programu. Poté stiskněte kombinaci kláves [Ctrl] + [G] a aktivujte tak funkci »Synchronizovat s GPS datovými soubory«. Pomocí »Synchronizovat s datovým souborem« vyberte příslušný soubor vytvořený GPS zařízením, který může mít podle typu zařízení koncovku GCX nebo TCX. Pak přijde na řadu důležité nastavení - nastavení času. Aby se údaje mohly synchronizovat, musí datum a čas pořízení fotografie odpovídat času z log souboru GPS zařízení. GPS přijímač ukládá datum a čas v tzv. UTC formátu (Coordinated universal time), což je přibližně stejné s GMT (Greenwich Mean Time). S tím je potřeba počítat, protože fotoaparát ukládá čas a datum podle vašeho nastavení. Před synchronizací tedy nastavte »Použít časovou zónu« a vyberte »UTC+01:00 Evropa/Praha«. Musíte také brát v úvahu letní čas. V případě, že jste dovolenou trávili někde jinde, musíte nastavit správnou časovou hodnotu. Po správném nastavení stiskněte tlačítko »OK«. Program GeoSetter pak v případě, že bylo nastavení správné a použili jste správný soubor se souřadnicemi, synchronizuje v několika sekundách fotografie a označí je na mapě Googlu. Proveďte si několik namátkových testů, zda fotografie odpovídá vyznačenému místu, a poté změny uložte. Bohužel synchronizace není vždy bezproblémová. Někdy se stane, například když je obloha příliš zatažená, že je GPS signál příliš slabý pro kontinuální sledování polohy a správnými souřadnicemi se označí jen některé fotografie. Proto jsou v okně »Synchronizovat s GPS datovými souřadnicemi« i další volby nastavení, například možnost prodloužení časového rozdílu mezi pořízením snímku a zjištěním souřadnic -jde o volbu »Interpolace podle času pořízení a předchozí nebo následující pozice«. Pak budou samozřejmě některé snímky umístěny jen orientačně. V případě, že čas na fotoaparátu nebyl zadán přesně, můžete využít další volbu nastavení synchronizace dat - »Použít waypoint« pro porovnání časového rozdílu. Pokud nemáte přesný údaj o poloze z GPS zařízení, můžete ho také určit sami. Program GeoSetter to umožňuje, předpokládá to však samozřejmě přesnou znalost místa, kde jste snímek pořídili. Stačí se vrátit na seznam snímků a vybrat snímek, ke kterému chcete přidat informace o poloze. Na pravé straně máte otevřenou mapu, na které vyznačíte místo, kde byl snímek pořízen. Poté kliknete na ikonu »Přidat ukazatel pozice k označeným obrázkům«.

Foto popis|  16/ Užitečné zařízení GPS logger zaznamenává čas a souřadnice. S těmito údaji pak můžete podle času synchronizovat svoje fotografie. /
Foto popis|  16/ Elegantní prezentace Po synchronizaci budou fotografie podle GPS souřadnic umístěny na mapu Googlu.
Foto popis|  16/ Přiřazení místa Nemáte-li k dispozici údaje z GPS loggeru, můžete fotografii umístit ručně - tedy pokud přesně víte, kde byla pořízena.

17/ Úprava snímků/

Povzbuďte vzpomínky

Často jen krátký popis scény či známý citát může být dostatečný pro vyvolání vzpomínek na důležitý zážitek či zkušenost nebo zajímavý moment z filmu. To samé platí pro fotografii -i ta totiž může snadno oživit vzpomínky. Stačí známou scénu trochu »odcizit«, zanechat jen její základní rysy a vynechat detaily. Použijte známou fotografii a při jejím zpracování se soustřeďte především na barvy. Pomocí příkazu »Obraz / Přizpůsobení / Odstín a sytost« zvyšte ve Photoshopu jejich intenzitu. Další barevné korekce můžete provést opět v grafickém editoru pomocí dialogu »Obraz / Přizpůsobení / Selektivní barva«. Můžete zvlášť zpracovat hloubky, střední tóny, světla, a dokonce i jednotlivé barvy. V dalším kroku pak použijte záměrně rozmazání snímku, a to pomocí dvou filtrů. Zkombinujte změkčovací filtr »Rozostření / Rozmáznout« a umělecký filtr »Šmouhy barvy«. Při použití filtru pro rozmazání zadejte pro »Vzdálenost bodu« hodnotu »75 obr. body« a hodnotu »Úhel« ponechte na 0 stupních. Není-li po tomto postupu obrázek stále dostatečně rozmazaný, můžete jej klidně několikrát zopakovat.

18/ Zpracování fotografií/

Zvětšení fotografií nebo jejich částí bez viditelného zhoršení

Chcete-li ve Photoshopu nebo jiném grafickém programu zvětšit měřítko zpracovávaného snímku, existuje pro to několik postupů a metod výpočtů. Metoda pouhého „opakování bodů“, která jen znásobí počet pixelů, už je považována za zastaralou. Vede mimo jiné i ke způsobení nechtěných „schodů“ u kontrastních hran. Adobe doporučuje použít spíše bikubickou metodu. Ta je založena na zkoumání hodnot sousedících obrazových bodů a díky použití složitějších výpočtů vytváří jemnější přechody. Bikubická metoda se dále dělí na „Bikubickou hladší“ a „Bikubickou ostřejší“. Bikubická hladší se hodí pro zvětšování obrázků. Stejnou metodu používá pro zvětšování i grafický program GIMP (freeware). Existují samozřejmě i specializované nástroje na zvětšování, jako například Perfect Resize 7.5 od firmy onOne Software, který však stojí asi 50 dolarů. Jeho algoritmus je založen na fraktálech. Výsledky jsou někdy až překvapivě ostré a dobré, ale jemnější struktury, jako například listy, se po zvětšení zdají ploché a jakoby namalované.

Foto popis|  18/ Zvětšení až o 1 000 procent Některé speciální nástroje využívají matematické metody a umožňují mnohem větší zvětšení při zachování dobré kvality.
Foto popis|  18/ Známé gesto I když jde jen o detail, poznáte z něj hodně. Detail však musí mít vhodné rozlišení.

19/ Svatební fotografie/

Perfektní naplánovaní je podmínkou pro dobré snímky

Pokud máte fotografovat svatbu, zajistěte si, abyste byli o průběhu svatebního obřadu s dostatečným předstihem informováni. Přípitek se šampaňským je většinou příležitostí vyfotografovat všechny svatební hosty najednou. Musíte však být v pozici, ze které budete mít dobrý výhled nejen na všechny gratulanty, ale i na manželský pár. Kromě celkové fotografie budete mít příležitost vyfotografovat i jednotlivé účastníky, osobní gratulace svatebnímu páru a podobně. Důležitým okamžikem je také krájení svatebního dortu. Nejprve udělejte snímek svatebního páru v dlouhém záběru. Poté pořiďte detailní záběr na ruku s nožem krájející dort. Slavnostně vyzdobenou svatební tabuli vyfotografujte ještě před tím, než se u ní posadí hosté a výzdobu naruší. Dobrý čas pro pořízení portrétních fotografií nastává při tanci novomanželů. Aby byly snímky dostatečně ostré, použijte krátkou expozici - cca 1/250 s, pokud ale chcete snímku dodat dynamiku, použijte trochu delší čas - 1/60 s. Pohrajte si s hloubkou ostrosti a nastavte poměrně velkou clonu - použijte prioritu clony a clonové číslo 5,6 (pozadí rozostříte). Hlídejte si však ostrost snímků. Zaměřujte se proto vždy na oči lidí, které fotografujete.

Foto popis|  19/ Unikátní příležitost Na svatebních fotografiích musí být všechno tak, jak má. Většinou ale můžete vyfotografovat více snímků a vybrat z nich ty nejlepší. /


MOBILY
Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

20/ IPHONE/

Propojení kontaktů s Facebookem

S příchodem iOS 6 umožňuje iPhone doplnit vaše stávající kontakty o údaje, které lidé z vašeho adresáře sdílí na Facebooku. Snadno tak k celé řadě svých kontaktů můžete doplnit fotografii a další kontaktní údaje. Synchronizace probíhá na základě porovnání telefonních čísel a e-mailů uložených v kontaktech telefonu s databází Facebooku. Pro aktivování této funkce přejděte do »Nastavení / Facebook«, a pokud se potřebná aplikace hlásí jako nainstalovaná, zadejte své přihlašovací údaje a potvrďte. Po úspěšném přihlášení se zobrazí seznam všech systémových aplikací, které propojení s Facebookem umožňují. Překontrolujte, zda jsou v tomto seznamu aktivovány »Kontakty«, a poté zvolte »Aktualizovat kontakty«. Po dokončení se zobrazí počet aktualizovaných kontaktů.

Foto popis|  20/ Synchronizováno Kontakty nyní najdete doplněny o nové údaje a fotografii.

21/ ANDROID/

Náhrada výchozí SMS aplikace

Pokud při psaní SMS sledujete počítadlo znaků, možná vás zarazilo, že použití diakritiky ve zprávě sníží maximální délku jedné zprávy z původních 160 znaků na pouhých 70. Tento problém lze v zásadě řešit dvojím způsobem - buďto se používání diakritiky zcela vyvarovat, nebo pro psaní zpráv využít některou z alternativních SMS aplikací, které před odesláním veškerou diakritiku automaticky odstraní. A právě to zvládá oblíbená aplikace s názvem GO SMS Pro, kterou si můžete stáhnout zcela zdarma z Google Play. Pro naše účely bude potřeba odtud stáhnout také doplněk GO SMS Pro Czech package.
Spusťte GO SMS Pro a projděte úvodní okna představující některé funkce aplikace. Na konci ukázek vám bude nabídnuta registrace do sítě GO Chat, která ale není pro běžné psaní SMS potřeba, takže ji klidně přeskočte křížkem v pravém horním rohu. Pokud byste prostředí aplikace měli hned od začátku raději v češtině, pomocí levého horního tlačítka vyvolejte menu a tam navigujte na »Settings / Language selection«, v místní nabídce vyhledejte »Čeština« a potvrďte restartování aplikace »OK«.
Po opětovném spuštění pokračujte nastavením GO SMS Pro jako výchozí aplikace pro práci s SMS. Tím zamezíte případným konfliktům mezi původní aplikací a GO SMS Pro. Přejděte proto opět do menu a tam pokračujte na »Nastavení / Nastavit jako výchozí SMS program«. Zde poté pro příjem i odesílání SMS nastavte jako výchozí GO SMS Pro. Nyní už je potřeba pouze aktivovat automatické ořezávání diakritiky. Za tím účelem se opět vraťte do »Nastavení« a ze základního zobrazení přepněte na »Rozšířené«. Tím se v nabídce objeví nová položka »Nastavení odesílání«, ve které aktivujte volbu »Zapnout místní podporu«. V rozbalovací nabídce »Podporované« následně aktivujte »Český SMS režim« a potvrďte »OK«. Nakonec opět restartujte aplikaci. Od této chvíle můžete psát SMS o délce 160 znaků včetně diakritiky, která bude vždy automaticky odstraněna těsně před odesláním.

Foto popis|  21/ GO SMS Pro Pište i na Androidu SMS s diakritikou bez zkracování.

22/ WINDOWS PHONE/LUMIA/

Plánování trasy v Nokia Autem

Uživatelé telefonů Nokia Lumia se mohou těšit z celé řady bonusových aplikací, mezi kterými je obsažena také výborná hlasová navigace Nokia Autem. S poslední aktualizací přibyla uživatelům dlouho očekávaná možnost upravit parametry trasy, takže se již lze vyhnout například placeným úsekům.
Veškeré nastavení probíhá těsně před zahájením cesty. Nejprve tedy obvyklým způsobem nastavte cíl, který následně potvrďte pomocí »AUTEM DO«. Po vyhledání trasy si na dolním okraji mapky nyní povšimněte nového pruhu s ikonami. Klepnutím na tento pruh se zobrazí nabídka pro nastavení trasy. První volba slouží pro výběrr mezi rychlou, krátkou a ekonomickou trasou. Pomocí ostatních předvoleb pak můžete nastavit využití dálnic, nezpevněných cest apod.
UPOZORNĚNÍ  Pokud panel s nabídkou nastavení nevidíte, používáte některou ze starších verzí aplikace. Pro stažení nejnovější verze vyhledejte v Marketplace aplikaci Nokia Autem a v podrobnostech zvolte »aktualizovat«.

Foto popis|  22/ Nokia Autem Vylepšená bezplatná navigace vás nyní dovede k cíli chytřeji. /


SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

23/ VINE/TWITTER/

Když krátké video řekne vše

Na rychlé publikování obrázků Instagram, na text Twitter, ale kam s videem? Odpovědí je Vine, tedy pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch a dokážete vše důležité vměstnat do šesti sekund. Že je to málo? Toto na první pohled značně omezující pravidlo je ve Vine kompenzováno promyšleným způsobem nahrávání, pomocí něhož lze efektivně hospodařit s časem potřebným pro zachycení všech důležitých okamžiků. Ve výsledku tak velmi často i obyčejný námět přeměníte na velmi zajímavé video. Za zmínku stojí také příjemné prohlížení i nevšední čtvercový formát, jednotný pro všechna videa. Stahovat můžete z App Store zcela zdarma.
Po prvním spuštění Vine je potřeba vytvořit nový účet - na výběr máte možnost provést klasickou registraci pomocí e-mailu nebo o něco rychlejší postup s využitím účtu na Twitteru. Po zvolení uživatelského jména můžete povolit přiřazovat k videím údaje o vaší poloze a push notifikace. Tím je základní nastavení Vine dokončeno.
Na domovské obrazovce Vine si nyní můžete prohlédnout doporučená videa anebo rovnou natočit vlastní tapnutím na tlačítko kamery v pravém horním rohu. S prvním nahráváním pomůže novým uživatelům průvodce, který názorně osvětlí chytrý postup nahrávání. To probíhá pouze tehdy, pokud držíte prst na displeji. Tímto způsobem lze „sestříhat“ efektní video, kde nejsilnější okamžiky rozhodně nezapadnou kvůli dlouhé stopáži. Hotové video lze okomentovat, otagovat a sdílet také na Twitteru nebo Facebooku. Kromě publikování vlastních výtvorů můžete Vine samozřejmě využít také ke sledování videí ostatních uživatelů. Mezi funkcemi pro vzájemnou uživatelskou interakci nic nechybí - videa lze komentovat, sdílet i přidávat do oblíbených.
TIP  Na webu vinesmap.com najdete nepřetržitý proud čerstvých videí od uživatelů Vine z celého světa.

Foto popis|  23/ Ani o sekundu víc Ve Vine si musíte vystačit se šesti sekundami záznamu.

24/ FACEBOOK/

Zkrocení vlezlých aplikací

Ztrácíte kontrolu nad všemožnými příspěvky aplikací na vaší Timeline nebo vás přátelé neustále bombardují pozvánkami ke hrám? Učiňte tomuto chování jednoduše přítrž! V rozbalovací nabídce v pravém horním rohu klikněte na »Nastavení účtu« a poté přejděte do »Aplikace«. V části »Aplikace, které používáte« najdete seznam aplikací, kterým jste za dobu používání Facebooku poskytli přístup k informacím ze svého účtu a případně i některá oprávnění (například k přidávání příspěvků na vaši Timeline). Pokud vás tedy některá aplikace obtěžuje, vyhledejte ji v tomto seznamu (všechny aplikace se zobrazí po kliknutí na »Show All Apps«) a klikněte u ní na »Upravit«. Nyní si můžete vybrat, která oprávnění chcete odebrat. Dále zde také najdete možnost zakázat dané aplikaci zasílat upozornění.
Pokud obtěžující upozornění přichází od aplikací, které používají vaši přátelé, přepněte se do části »Blokování«. Zde do pole »Blokovat pozvánky od uživatele« zadejte ty přátele, kteří vám pozvánky rozesílají. To je vše, od této chvíle vám od daných uživatelů žádná další pozvánka nepřijde.

Foto popis|  24/ Pozor na oprávnění Požadavky řady aplikací jsou často vysoké a před jejich odsouhlasením je opatrnost namístě.

25/ INSTAGRAM/

Nové funkce na webu

Po uvedení webových uživatelských profilů přichází Instagram s další významnou novinkou - po přihlášení pod účtem na http://www.instagram.com se nyní zobrazí aktuální příspěvky úplně stejně, jako je tomu v mobilní aplikaci. Můžete také používat »Toto se líbí«, komentovat a prohlížet libovolné uživatelské profily, na které narazíte. Funkci pro hledání uživatelů a nahrávání fotografií byste však hledali marně - tyto výsady zatím zůstávají aplikaci ve vašem telefonu.
UPOZORNĚNÍ  Tímto krokem Instagram postupně odsouvá na vedlejší kolej služby Webstagram, gramfeed a jim podobné, které doposud funkci webových profilů suplovaly. Funkčnost těchto galerií však zůstává i nadále plně zachována.

Foto popis|  25/ Instagram na webu Z výhradně mobilní služby se postupně stává plnohodnotná sociální síť.

 


Dokumenty ke stažení