Menu

Fotografie v různých provedeních

Fotografie v různých provedeních

Aplikace pro automatickou optimalizaci fotografií  - Pod pojmem optimalizace fotografií si můžeme představit celou řadu různých grafických úprav a postupů. Ve srovnávacím testu se tentokrát zaměříme zejména na programy, které automaticky zvládnou základní úpravy, jako je otáčení, ořez, změna velikosti, korekce barev, jasu a kontrastu, konverze formátů či nastavení komprese.
Text: Radek Kubeš

Optimalizace fotografií nemá za cíl pouze opravovat chyby, jako je třeba špatná kompozice, přeexponování nebo barevný posun, kterých jsme se dopustili při focení, ale slouží k přípravě fotografií na další použití. Do škatulky optimalizace spadá totiž i změna velikosti či barevné hloubky a volba stupně komprese snímků (potažmo změna velikosti souborů), zejména pro případ jejich vystavení na webu nebo zasílání e-mailem přátelům. Další možností je například sjednocení rozměrů snímků při vytváření prezentací a další úpravy.
Všechny tyto úpravy pochopitelně bez problému zvládají robustní grafické programy, jako jsou Photoshop, Zoner Photo Studio či ACDSee. My se však zaměříme na jednodušší aplikace, které sice nenabízejí tak bohatý sortiment funkcí, ale snadno se s nimi pracuje a bohatě splňují požadavky na rychlé úpravy fotografií.

Co lze optimalizovat

Program, který chce pomýšlet na vítězství v tomto testu, by měl bez problému otáčet fotky, ořezávat je podle vyznačeného výběru, měnit rozměry a nejlépe i rozlišení, konvertovat alespoň mezi základními grafickými formáty s možností plynulého nastavení komprese, upravovat jas, kontrast a barevné složky snímků. Do testu byly zařazeny jen programy, které některé tyto funkce zvládají automaticky, nebo alespoň prostřednictvím průvodců.
Podstatně vyšší hodnocení získaly programy, které umějí automaticky provádět více úprav současně, body jsme přidělovali rovněž za možnost dávkových úprav více souborů najednou. Některé z aplikací v testu bychom tak mohli zařadit i do kategorie programů pro dávkové úpravy obrázků.

PowerBatch

Program PowerBatch nabízí za nulovou cenu řadu zajímavých funkcí pro úpravy fotografií. Účast v tomto testu mu zajistila zejména funkce pro optimalizaci rozměrů a rozlišení fotografií tak, aby velikost výsledného souboru dosahovala zvolené hodnoty.
PowerBatch umožňuje například ořezávání, změnu rozměrů, korekci barev, konverzi mezi barevnými prostory, vkládání vodoznaku, hromadnou konverzi formátů a přejmenování. Pro kreativnější úpravy fotek jsou připraveny filtry, rámečky nebo základní nástroje na kreslení. Na seznamu podporovaných typů souborů najdete například formáty JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, JPEG2000 a některé typy RAW. Řadu úprav je možné provádět dávkově, například přejmenování, změnu rozměrů a rozlišení nebo přidání vodoznaku. Ovládání programu může kvůli velkému množství zobrazovaných prvků působit složitě, naštěstí je možné uživatelské rozhraní do značné míry upravit podle vlastních potřeb. PowerBatch je velmi šikovná aplikace, škoda jen, že nenabízí více automatických funkcí pro úpravy fotek.

JPEG Resizer

JPEG Resizer slouží k automatické změně velikosti JPEG obrázků, ale umí toho ještě o trochu více. Základní funkce, kvůli které byl zařazen do testu, spočívá ve výběru vstupních souborů a v několika nastaveních v průvodci. V prvním kroku je tedy nutné vybrat soubory, jejichž velikost (rozměry) chcete změnit - je třeba pamatovat na to, že si program poradí pouze se soubory typu JPG. Dále přesně specifikujete výslednou velikost, a to buď jako rozměry v pixelech, nebo jako procento velikosti původního snímku. Ve stejném okně najdete i volbu pro barevný posun do některé z RGB barev, bohužel bez možnosti náhledu. Pak již zbývá nastavit jen výstupní adresář, podle potřeby klíč k automatické tvorbě názvů souborů a konečně i stupeň a algoritmus JPEG komprese výsledných souborů. Program se neinstaluje, jeho ovládání je naprosto jednoduché, poradí si s ním jistě každý.
JPEG Resizer nenabízí mnoho funkcí ani podporovaných formátů, i tak však může výborně posloužit majitelům digitálních fotoaparátů, kteří požadují pouze rychlé přejmenování, změnu rozměrů a komprese fotek, například před jejich umístěním na web.

JPEG Resampler

Podstatně šikovnější než JPEG Resizer je JPEG Resampler, rovněž freeware, tentokrát ovšem od českého autora. Pracuje rovněž pouze se soubory ve formátu JPG, to ale většině uživatelů digitálních fotoaparátů asi příliš nevadí. Program umí měnit velikost snímků v procentech původních rozměrů fotek, přesně podle počtu pixelů, podle rozměru delší strany nebo, stejně jako u programu PowerBatch, v závislosti na přesně určené velikosti výsledného souboru. Zajímavá je funkce pro změnu rozlišení fotografií v megapixelech, tedy tak, jak rozlišení počítají digitální fotoaparáty, nebo určení rozměrů v centimetrech podle standardních rozměrů fotografií. K úpravám fotografií slouží mnoho dalších funkcí, například zaostření či zjemnění, otáčení, ořezávání nebo korekce barev, které je možné provádět dávkově.
JPEG Resampler toho umí ještě víc. Připraveny jsou funkce pro tvorbu jednoduchých HTML galerií, automatické přejmenovávání souborů, export metadat (EXIF) do souborů TXT a vkládání textů a grafiky do obrázků.
Samostatnou kapitolou je napojení na objednávkový systém fotolaboratoře FotoStar, kam je možné upravené snímky rovnou odeslat (samozřejmě je nutné připojení k internetu).
Celý program je ovládán v podstatě z jediného okna (případně z dalších oken pro nastavení konkrétních funkcí), přesto nepatří k nejpřehlednějším. Většině uživatelů asi nebude vadit absence nápovědy. Nezbývá než hodnotit JPEG Resampler jako výborný nástroj pro optimalizaci rozměrů i vzhledu digitálních fotografií.

Multiple Image Resizer.NET

Na jaké platformě je Multiple Image Resizer.NET vyvíjen, je z jeho názvu jistě jasné, stejně jako to, že k jeho spuštění je třeba mít instalovaný Microsoft . NET Framework. Program vyniká zejména rozsáhlou podporou více i méně obvyklých typů grafických formátů.
Nastavení optimalizace grafických souborů probíhá v několika krocích, začíná se pochopitelně výběrem souborů, dále pokračujeme nastavením změny velikosti a rozlišení, otočení či převrácení. V dalších krocích můžeme nastavit orámování či oříznutí obrázků a přidávání textu. Nakonec zbývá nastavit název výstupního souboru, jeho formát a případně stupeň komprese. Zajímavé je, že si program poradí i s metadaty EXIF.
K jeho ovládání nemáme žádné výhrady, u obrázků je navíc vždy zobrazován náhled po úpravách.
Multiple Image Resizer . NET sice neumí žádné grafické úpravy, přesto může sloužit jako výkonný konvertor mnoha různých grafických formátů, stejně jako nástroj pro rychlou změnu velikosti obrázků před jejich umístěním na web.

Jde to i bez peněz

Srovnávací test optimalizačních programů nejen pro digitální fotografie odhalil jistě zajímavou skutečnost. Pro konverzi formátů, změnu velikosti a základní grafické úpravy si nemusíte pořizovat žádné placené programy.
Možnosti freewaru bohatě postačí všem uživatelům, kteří neprovádějí náročné a precizní retušování fotek. Jednu nevýhodu ovšem neplacené aplikace mají: pro dosažení nejlepších výsledků je často třeba zkombinovat funkce více různých programů.
Vítězem testu se stal FastStone Photo Resizer, který zvládne mnoho různých úprav u celé řady grafických formátů. Velmi dobrou volbou je i PowerBatch, který je silný v grafických úpravách snímků. Pokud ovšem hledáte aplikaci s co nejširší škálou podporovaných formátů, sáhněte po programu Multiple Image Resizer . NET, který umí obrázky převádět do formátů, s nimiž si pak už poradí lépe funkčně vybavené programy.

MIMO HODNOCENÍ

GIFEQ

O tom, že optimalizace obrázků není vždy záležitost digitálních fotografií, svědčí programy, jako je GIFeq, které slouží k optimalizaci velikosti animovaných i statických souborů ve formátu GIF. Účelem optimalizace ovšem nebývají ani tak grafické úpravy, jako spíše snížení velikost souboru.
GIFeq dosahuje zmenšení souborů například odstraněním nepotřebných dat nebo optimalizací barevné palety. Optimalizovat je možné najednou celé složky souborů, u každého souboru pak přímo vidíte, kolik procent velikosti souboru optimalizací ušetříte. U statických GIF ovšem žádné zázraky v optimalizaci nečekejte. Kromě optimalizace GIF souborů zvládne GIFeq i převod videosekvencí ve formátu AVI na animovaný GIF o zvolené frekvenci snímků. Ovládání programu je snadné, uživatel má na výběr pouze nastavení optimalizace. GIFeq můžete používat zcela zdarma.

FASTSTONE PHOTO RESIZER

Ferda Mravenec pro úpravy fotek

Byl by velký omyl myslet si o tomto programu, že umí pouze měnit rozměry fotografií. Po jeho spuštění to navíc vypadá, že slouží pouze ke konverzi formátů a k hromadnému přejmenovávání.
Ty nejzajímavější funkce jsou totiž skryty pod nenápadnou volbou Use advanced options, a rozhodně jich není málo.
FastStone Photo Resizer zvládne například automatickou změnu rozměrů fotografií (vyjádřenou v pixelech nebo v procentech původní velikosti), umí otáčet a převracet snímky, ořezávat je, měnit barevnou hloubku nebo přidávat text či vodoznak. Z grafických úprav je připravena třeba korekce jasu, kontrastu a barev, ostření či rozmazání atd. Nechybí náhled pro kontrolu výsledků. Velmi užitečná je funkce pro uložení aktuálního nastavení, které pak můžete použít u dalších sad fotografií. Více než uspokojivá je i podpora grafických formátů, která zahrnuje formáty JPG (i JPEG2000), BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, TGA, WMF a ICO. Jediným vážným prohřeškem v ovládání programu je již zmíněné ukrytí důležitých funkcí pod nenápadné tlačítko nastavení, jinak nejsou s instalací ani s ovládáním žádné problémy.
Nápověda poskytuje jen naprosté minimum informací.
FastStone Photo Resizer je výborná aplikace pro automatické úpravy fotek, která zdarma (pro nekomerční využití) nabízí funkce, za které v jiných programech musíte platit. Právě proto se zaslouženě stává vítězem testu.

VÍTĚZ TESTU
Celkové hodnocení: 81 bodů
Cena: pro nekomerční použití freeware
Informace: www.faststone.org  
+ MNOHO FUNKCÍ PRO AUTOMATICKÉ ÚPRAVY
- NEPRACUJE S METADATY EXIF

JAK JSME TESTOVALI

Aplikace jsme testovali na standardním notebooku s procesorem Intel Pentium M a s operačním systémem Windows XP Professional SP2. Kritéria hodnocení jsou následující:

Funkce pro optimalizaci - 40 %

Body v této kategorii hodnocení jsme přidělovali zejména za přítomnost základních funkcí pro úpravy fotografií, tedy například za konverzi formátů, změnu rozměrů a rozlišení, korekci jasu, kontrastu a barev.

Automatické úpravy a průvodci - 30 %

Do testu mohly být zařazeny pouze aplikace, které obsahují alespoň jednu automatickou optimalizační funkci nebo průvodce úpravami. Body v této kategorii jsme přidělovali rovněž za možnost dávkových úprav více snímků současně.

Rozsah podporovaných formátů - 20 %

Od testovaných programů požadujeme v zásadě pouze podporu běžných formátů digitálních fotografií, jako jsou JPEG a TIFF, formáty RAW pro tentokrát v úvahu nebereme. Samozřejmě -s čím větším počtem formátů program spolupracuje, tím lépe.

Uživatelské prostředí a ovládání - 10 %

Snadná ovladatelnost a přehlednost uživatelského rozhraní patří ve srovnání s robustními grafickými editory mezi hlavní výhody testovaných programů.


Dokumenty ke stažení