Menu

Krátké testy - software

Krátké testy

LCS SIS 6.0

Pomocník podnikatelů

VÝROBCE LCS International
INFO www.lcs.cz  
VELIKOST SOUBORU cca 100 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/NT 4.0 a vyšší
CENA od 3 900 Kč, podle počtu využívaných modulů

LCS SIS je software pro zpracování komplexní podnikové agendy fyzických osob podnikatelů a malých a středních firem, účtujících v účetnictví nebo v daňové evidenci.
Po technické stránce se jedná o aplikaci file/server, vytvořenou pomocí vývojových prostředků Microsoft Visual Studio.
Jak je u aplikací tohoto typu dobrým zvykem, jedná se o modulární software. Základem bude vždy jeden z dvojice modulů Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) a Podvojné účetnictví. Tyto moduly zajišťují vedení všech ze zákona o účetnictví vyplývajících účetních knih, a pokud to je možné, integrují návazné informace z ostatních modulů aplikace LCS SIS. Názvy dalších návazných modulů poměrně jednoznačně předjímají určení těchto modulů: Bankovní operace, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej (evidence o přijatých objednávkách a vlastních objednávkách zboží a materiálu), Personalistika a mzdy, Majetek, Zápočty, Obchodní partneři -CRM a Pokladní prodej.
Zajímavé jsou i tzv. externí moduly, tedy aplikace vyvíjené partnery společnosti LCS, se kterými LCS SIS spolupracuje. Jedná se například o účetního a daňového průvodce Delfín firmy Sagit, platformu pro tvorbu internetových obchodů Zoner inShop 3 nebo pdfFactory (nástroj společnosti Fine Print Software umožní z libovolné aplikace Windows vytvořit pomocí běžného tisku PDF soubory).
V Chipu jsme produkt LCS SIS, konkrétně jeho verzi 5.05, už jednou recenzovali. Jeho hodnocení bylo v zásadě kladné, s výhradami v některých oblastech (jednalo se např. o způsob ovládání, aktuálnost a celkovou dostupnost předvyplněných číselníků apod.). Je jistě pozitivní, že nová verze LCS SIS 6.0, představená na Invexu 2005, odstranila drtivou většinu nešvarů, které měla její předchůdkyně. Způsob ovládání programu plně respektuje standardy Windows, prostředí a vzhled jsou modifikovatelné (možnost přepínání mezi stromovým a standardním menu, různá dostupná barevná schémata aplikace), uživatel má jednodušší přístup k často používaným funkcím. Nová možnost vytvořit si na ploše modulu ikony nejčastěji volaných funkcí pak zjednodušuje práci.
Licenční politika je velmi variabilní, přičemž z minulé verze zůstalo vtipné označení balíčků (obsahuje vždy několik modulů), stejné jako u oblečení v obchodech - od S po XXL. Například balíček M obsahuje moduly Daňová evidence nebo Účetnictví, Bankovní operace a Fakturace a stojí 8900 Kč bez DPH. Zdarma dostupná verze S (Start) zahrnuje veškeré moduly, je však limitována obratem 0,5 mil. Kč a počtem záznamů v agendách. Obratový limit 3 mil. Kč nalezneme také u verze XM, přičemž počet záznamů v agendách je zde libovolný a cena činí 3900 Kč.
LCS SIS je určen pro segment fyzických osob podnikatelů a malých a středně velkých firem. Bráno z tohoto úhlu pohledu bych jako dobře zpracované funkce vyzdvihl systém přístupových práv, plnohodnotně vybavený modul Mzdy, slušné CRM u modulu Obchodní partneři, možnost elektronického podávání výkazů (např. nemocenské pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy) nebo evidenci DPH v režimech jiných členských států EU.
Michal Přádka

RAINLENDAR V. 0.21

Pán času

VÝROBCE rainy@iki.fi
INFO www.rainlendar.net  
VELIKOST SOUBORU cca 776 kB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 2000/XP
CENA freeware

Rainlendar je jednoduchý kalendář přímo pro pracovní plochu operačního systému Windows, na níž zobrazuje jednotlivé dny daného měsíce. Program Rainlendar nabízí široké možnosti nastavení. Kalendář může zabírat téměř celou plochu, nebo nemusí být větší než běžná ikona. Program podporuje průhlednost a různé způsoby umístění na ploše, takže při vhodném nastavení kalendář nezabírá cenné místo na ploše, ale je zcela připíchnutý k pozadí.
Pro nastavení události na určitý den stačí dvojitě kliknout na odpovídající okénko. Nastavit lze dobu trvání události, opakování a čas, kdy se má zobrazit upozornění. V nastaveném čase se událost připomene vyskočením informačního okna. Události nastavené na daný den se zobrazují v okně Event-list. Rainlendar obsahuje i tzv. To-do list neboli denní plán. Denní plán je jednoduchý seznam věcí, které by uživatel chtěl splnit během příslušného dne. Po splnění úkolu stačí poznámku označit jako splněnou.
Poznámka se v seznamu přeškrtne, takže uživatel má stále přehled o splněných a nesplněných úkolech. Viditelnost denního plánu i seznamu událostí lze nastavit v programu. Mnozí uživatelé jistě přivítají možnost synchronizace Rainlendaru s programem Outlook.
Rainlendar nabízí jednoduchou, ale efektivní organizaci času. Program nelze srovnávat s velkými systémy pro organizaci času, běžnému uživateli však zdarma poskytne velice užitečnou a moderní obdobu klasického kalendáře. Množství skinů zase potěší ty uživatele, kteří si rádi různě upravují a zkrášlují svou plochu.
Vratislav Harabiš

SAMURIZE V1.63

Systém pod dohledem

VÝROBCE Samurize crew
INFO www.samurize.com  
VELIKOST SOUBORU cca 4,7 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 2000/XP/2003
CENA freeware

Samurize je pokročilý monitorovací systém a informační rozšíření desktopu pro Windows, který používají především IT specialisté, hráči a fanoušci různého modelování pracovní plochy. Samurize poskytuje informace o hardwaru, jako je teplota procesoru, teplota disků, vytížení procesoru či otáčky ventilátorů, dále pak informace o systému, o verzích grafických ovladačů, o síťovém provozu, o vytížení pamětí a další. Pomocí systému Samurize můžete získat informace o počasí, upozornění na příchozí e-maily či zobrazení televizního programu. Mnoho dalších funkcí nabízí nepřeberné množství plug-in modulů.
Informace se zobrazují přímo na pracovní ploše. Na domovských stránkách výrobce je ke stažení připraveno množství skinů, hlavní silou programu je však vestavěný editor vzhledu. Díky němu si uživatel zcela intuitivně a snadno vybere, které informace se mu na ploše budou zobrazovat, a může informační moduly pomocí myši přesně umístit na pracovní plochu.
Editor umožňuje sejmout pracovní plochu a použít tento snímek jako pracovní plátno, díky čemuž lze moduly vhodně zakomponovat do pozadí. Hodnoty lze zobrazovat v textové i v grafické podobě. Uživatel si snadno může vytvořit třeba efektní analogové hodiny nebo sloupky znázorňující volné místo na disku.
Moduly Samurize jsou schopné nahradit i ikony a ovládání různých programů, například Winampu, MediaPlayeru, a to včetně zobrazení playlistu a právě přehrávané skladby.
Vytížení systému programem Samurize závisí především na grafické náročnosti použitých skinů.
Vratislav Harabiš

TRIPEX VERZE 3.12.6

Vizuální koncert z Anglie

VÝROBCE FreeDownloadManager. ORG
INFO www.chip.de/downloads/c1_downloads_12998770.html
VELIKOST SOUBORU 0,6 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/2000/XP
CENA freeware

Multimediální přehrávač Winamp nabízí svým uživatelům obrovské množství plug-in modulů pro grafické znázornění jakékoliv hudby, ale pochopitelně jen několik z nich může patřit mezi vizuální špičku.
Jedním z takových plug-in modulů se postupem času stal Tripex, který je ve verzi 3.12.6 optimalizován pro výkonné grafické prostředí DirectX 8.1.
Jakmile program Tripex spustíte, objeví se okno s průsvitnými ovládacími prvky, které ve spodní části nabízejí základní ovládání Winampu 5. Standardní klávesou F1 přivoláte průsvitnou nápovědu s rychlým popisem celého ovládání přes různé horké klávesy, které samozřejmě funguje bezchybně v režimu okna i celé obrazovky (Fullscreen).
Plug-in Tripex je výjimečný silnou podporou režimu Lyrics (zobrazování textu písně) a mnoha velmi pěknými grafickými efekty s fantastickým rozsahem nastavitelnosti. Jako jeden z mála plug-in modulů nabízí efektový panel (horká klávesa F3) pro přímé interaktivní ovlivňování každého aktivního efektu. Jeho úžasný konfigurační dialog se sedmi záložkami (ten opravdu musíte vidět) obsahuje velmi podrobnou nápovědu, možnost kompletního nastavení DirectX (do rozlišení 1600 x 1200 bodů) a míry průhlednosti, přesné nastavení každého efektu (včetně velikosti), crossfading, až deset uživatelem definovaných zpráv a komfortní možnost přidávat vlastní textury nebo editovat integrované textury.
Tripex je jedinečným vizuálním pluginem, který vám zdarma poskytne zcela nové zážitky při přehrávání hudby ve Winampu!
Michal Pohořelský

DRIVER GENIUS PROFESSIONAL EDITION 2005

Ovladačový génius

VÝROBCE Driver-Soft Inc.
INFO www.driver-soft.com  
VELIKOST SOUBORU cca 4,3 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 95/NT a vyšší
CENA shareware, 29,95 USD

Driver Genius je užitečná aplikace s mnoha nástroji pro správu ovladačů hardwaru počítače. Obsahuje funkce pro diagnostiku hardwaru a instalovaných ovladačů, pro jejich zálohování, obnovu či odinstalování.
Driver Genius po spuštění diagnostikuje hardware počítače a související ovladače. U každého zařízení vypíše název ovladače, jeho velikost a umístění na disku, výrobce, verzi a datum uvolnění. V podstatě veškeré funkce programu jsou umístěny pod čtyřmi tlačítky na hlavním panelu programu - jejich význam si stručně popíšeme.
Funkce Backup slouží k zálohování všech instalovaných ovladačů tak, abyste v případě havárie nebo nutnosti reinstalace systému snadno a rychle pomocí jediného souboru nainstalovali opět kompletní ovladače hardwaru. Soubor s ovladači je možné rovněž uložit jako komprimovaný ZIP archiv, samozřejmě lze také zálohovat každý ovladač do zvláštní složky.
Druhá funkce přímo souvisí se zálohováním - slouží totiž k obnově instalace ovladačů ze zálohy.
Neméně zajímavá je i další funkce, určená k vyhledávání aktuálních verzí ovladačů hardwaru. V případě, že je počítač připojen k internetu, umí Driver Genius aktualizovat svoji vnitřní databázi a nabídnout vám k instalaci vždy nejnovější ovladače.
Práce s aplikací je velmi snadná, přestože není k dispozici česká verze uživatelského rozhraní. K nejdůležitějším funkcím programu (zálohování a obnova ovladačů) jsou navíc k dispozici i užiteční průvodci.
Bez zaplacení registračního poplatku bude Driver Genius funkční patnáct dní.
Radek Kubeš

INKSCAPE 0.43

Open-source na vektory

VÝROBCE Inkscape org.
INFO www.inkscape.org  
VELIKOST SOUBORU cca 8,4 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Linux, Mac OS, Unix, Windows
CENA open-source

GNU Open-source programy jsou nejčastěji dílem jistého okruhu vývojářů, kteří se zcela nezištně podílejí na jejich vývoji.
Dávno už ale neplatí, že kategorie open-source zahrnuje především jednoduché prográmky - stále častěji se objevují vyspělá řešení, která mají velkou výhodu v rychlosti vývoje, v otevřenosti (díky volné dostupnosti zdrojového kódu), podpoře více operačních systémů a samozřejmě i v nulové ceně.
Zatímco v oblasti bitmapové grafiky kraluje mezi open-source nástroji populární GIMP, vektorová grafika byla dlouho doménou placených aplikací. Podívejme se tedy blíže na program Inkscape, nástroj pro práci s vektorovou grafikou, který se může směle postavit komerčním programům, jako jsou CorelDRAW či Adobe Illustrator.
Inkscape pracuje se standardizovaným vektorovým formátem SVG (Scalable Vector Graphics), umí však importovat i bitmapové obrázky (JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF a další) a jiné vektorové formáty (EPS apod.).
Paleta obsažených funkcí je velmi rozsáhlá, zahrnuje například práci s vrstvami, transformace objektů, převádění bitmapových objektů na křivky, možnost vytváření textů a další. Nechybějí samozřejmě ani nástroje pro kreslení křivek a objektů, pro tvorbu barevných přechodů a výplní, podpora průhlednosti, klonování atd.
Jestliže jste už někdy pracovali s nějakým vektorovým editorem, nebude pro vás ovládání aplikace Inkscape žádným problémem. Uživatelské prostředí je navíc kompletně počeštěné, lokalizována není jen nápověda a (na program open-source nebývale rozsáhlé) návody a popisy technik.
Radek Kubeš

MOBILEMETER 0.3.1.0

Notebook pod kontrolou

VÝROBCE Hexmagic
INFO www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/
VELIKOST SOUBORU cca 0,04 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 2000/XP
CENA freeware

Patříte-li mezi uživatele přenosných počítačů, kteří touží mít svůj stroj vždy pod kontrolou, ale ovládací software vašeho notebooku vám nepostačuje, zkuste program MobileMeter. Přestože je poslední verze tohoto malého prográmku více než rok stará a jeho domovské stránky jsou pouze v japonštině, stojí tento program za vyzkoušení.
Aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit stažený archiv a spustit program. Ten pak začne monitorovat aktuální výkon procesoru (u notebooků se může velmi výrazně měnit), teplotu procesoru, stav akumulátoru a teplotu pevného disku. Naměřené hodnoty se zobrazují v plovoucím okně aplikace společně s grafy popisujícími jejich průběh v čase. Velikost okna aplikace lze samozřejmě plynule nastavovat, stejně jako jeho umístění a průhlednost. Tím však výčet funkcí nekončí.
Otevřením hlavního menu programu se dostáváme k dalším funkcím, z nichž popíšeme alespoň ty nejdůležitější. Předně jde o podrobnou diagnostiku baterie přenosného počítače, včetně typu akumulátoru, jeho výrobce, nominální kapacity, aktuálního stavu nabití, maximální dosažitelné kapacity a stupně opotřebení. Dále je možné nastavovat monitorování pevných disků, teploty procesoru nebo způsob zjišťování aktuální frekvence procesoru. Nechybí ani základní nastavení vzhledu okna aplikace a zobrazovaných hodnot a grafů.
MobileMeter je užitečný nástroj, vhodný zejména pro přesné sledování stavu baterie notebooku a jeho aktuálního výkonu. Program se velmi snadno ovládá a je ho možné používat zcela zdarma.
Radek Kubeš

SMART HACKS 2.0

Kakaový pomocník

VÝROBCE OCSoftware
INFO www.ocs.cz/OCSmartHacks
VELIKOST SOUBORU cca 5 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Mac OS X 10.3 a vyšší
CENA shareware, 29 USD

Utilita Smart Hacks zjednodušuje řízení jakékoliv nativní (Cocoa-based) aplikace pod Mac OS X, zejména práci s okny.
Podle volby zadané myší a klávesnicí lze měnit velikost oken tažením za jakýkoliv bod okna, například jen vertikálně nebo horizontálně. Kromě toho je možné oknem pohybovat, aniž bychom museli klikat na jeho lištu - jednoduše klikneme kamkoliv dovnitř okna, stiskneme jablko a táhneme. Tím však využitelnost utilitky nekončí. Především psavci a grafici ocení možnost odtrhávacích nabídek, takže není nutné pro menu pracně bloudit myší až kamsi nahoru - nabídku prostě umístíme tam, kde ji máme pěkně po ruce.
Známým problémem je též náhodné přeskakování klávesnice z češtiny do angličtiny, což obvykle zjistíme až tehdy, když je pozdě. Pomocí Smart Hacks lze nad záludnou klávesnicí do jisté míry zvítězit -Smart Hacks ji za nás budou sledovat, a když dojde ke změně, upozorní na ni.
A pokud vás rozčiluje, když po kliknutí na aplikaci v doku na vás automaticky vyhřezne i v aplikaci otevřený dokument, i to lze snadným způsobem zatrhnout.
Ačkoliv autor uvádí, že aplikace je podporována systémem 10.3 a vyšším, verze 2.0 je určena spíše pro majitele OS Tiger. Pod Pantherem některé funkce nefungují tak, jak by měly, a je doporučeno používat předchozí verzi 1.0. Aplikace Smart Hacks usnadní práci zejména těm uživatelům, kteří se musejí stále "prodírat" nánosem otevřených oken. Také je třeba konstatovat, že českých programátorů pro Mac OS X je jako šafránu, a každý podobný pokus tedy potěší.
Kateřina Scheuflerová

SYSTEM MECHANIC 6 PROFESSIONAL

Vždy svěží Windows

VÝROBCE Iolo Technologies
INFO www.iolo.com
VELIKOST SOUBORU cca 33 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/2000/XP/2003
CENA 69,95 USD

Udržet operační systém Windows "svěží" není jednoduché. Někdo proto pravidelně reinstaluje celý systém, jiní používají k tomuto účelu určené systémové nástroje a utility. Patříte-li do druhé skupiny, jistě jste se již setkali s programem System Mechanic Professional od firmy Iolo.
V současnosti je na trhu už jeho šestá verze, která nabízí vše od systémové údržby až po ochranu proti virům a spywaru.
Program System Mechanic Professional obsahuje rozsáhlou sadu nástrojů, jejichž použití je poměrně jednoduché, takže jej zvládne i méně zkušený uživatel (úplným začátečníkům bych však obdobné nástroje nedoporučoval). Nové prostředí nabízí nástroje rozdělené do skupin pro optimalizaci, čištění, opravu, zabezpečení a údržbu operačního systému Windows. Úvodní obrazovka obsahuje souhrnné informace o stavu systému.
Program nabízí velké množství nastavení a umožňuje spravovat programy spouštěné při startu systému, čistit a optimalizovat registry, vyhledávat a mazat dočasné či nepotřebné soubory. Odstraňuje stopy po práci na internetu, opravuje nebo odstraňuje poškozené zástupce, neplatné informace po odinstalování a duplicitní soubory. Jsou tu i nástroje pro vyhledávání a obnovu smazaných souborů a pro ochranu důvěrných informací. K dalším funkcím patří bezpečné rušení souborů, sledování systémových změn operačního systému Windows, oprava registrů apod. Součástí programu jsou i antivirový program, antispyware s vylepšenou ochranou a firewall, pocházející od firmy Kaspersky Lab.
Štefan Stieranka


Dokumenty ke stažení