Menu

Novinky na stříbrných discích

Novinky na stříbrných discích

CESTY LESEM

Simopt, Tábor 195 Kč 10 bodů
Profesionálně a přitom s velkým citem zpracovaný průvodce lesem. DVD obsahuje kapitoly Organismy lesa, Člověk a les, Les v krajině, Hospodaření v lese, Galerie lesnických osobností, Lesní lékárnička, Náměty na pozorování, Využití dřeva, Testy atd. Texty doplňuje velké množství kreseb, fotografií a také dva filmy.

DYNAMICKÁ GEOMETRIE

Pachner, Praha 590 Kč 10 bodů
Výborná pomůcka pro výuku rovinné i prostorové geometrie umožňuje snadné definování požadovaného typu úlohy i parametrů jednotlivých prvků mnoha typů geometrických konstrukcí. Myší ovládáte formu a dynamiku změn. Bonusem jsou programy pro řešení obecného trojúhelníku a parametrického systému funkcí.

POWERPOINT A ACCESS V PŘÍKLADECH

Pachner, Praha 441 Kč 8 bodů
Výuka obou programů je založena na animovaných videoukázkách práce v reálném prostředí PowerPoint a Access. Po krátkých úvodech se rychle dostanete k praktickým cvičením s konkrétními daty. Po každé lekci elektronický učitel ověří, zda jste látce porozuměli. Pro Access jsou dostupné i zdrojové kódy výukových databází.

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

KMa, Praha 49 Kč 8 bodů
Další díl turistických encyklopedií ČR vás zavede nejen na zajímavá místa NP České Švýcarsko, ale také do CHKO Labské pískovce, do Lužických hor a do Šluknovského výběžku. Pět stovek stran textů doplňuje tisícovka zajímavých fotografií a několik videoukázek. K informacím vede řada cest z menu i z rejstříku.

PRAHA

KMa, Praha 49 Kč 7 bodů
Elektronický průvodce Prahou nabízí v první části stručné informace o pražských pamětihodnostech, zejména historických domech a palácích, náměstích, mostech, ostrovech atd. Všechna místa ilustrují fotografie. Druhá část je věnována základním informacím o městě, o jeho dějinách, organizaci, kultuře, poskytovaném občerstvení či dopravě.

Další informace naleznete i s ukázkami obrazovek na Chip DVD.

DVD encyklopedie 2005

Auta 5P

Máte rádi auta? Obdivujete jejich zajímavé tvary, nebo se víc zajímáte o koně ukryté pod jejich kapotou? A zajímá vás pohodlí jejich interiéru? Pak vás rádi seznámíme s DVD encyklopedií 2005.
Text: Milan Pola

O automobilech a o všem, co s auty souvisí, najdete na internetu opravdu mnoho stránek. Jednou z WWW adres, která stojí za návštěvu, neboť zde najdete opravdu hodně zajímavostí, je adresa http://auta5p.car.cz. Pokud ji ještě neznáte, můžete se na ni podívat přímo na internetu nebo si můžete zakoupit DVD s její off-line verzí, kterou ale na rozdíl od internetové podoby doplňuje bonus v podobě 4500 fotografií aut v dostatečném rozlišení pro kvalitní tisk obrázků. Přestože off-line podoba internetových stránek má své nevýhody, zejména se jedná o aktuálnost, hlavní cíl DVD encyklopedie 2005 spočívá v nabídce uceleného a rozsáhlého přehledu informací spojených s automobilismem. To forma DVD splňuje a zároveň slouží jako spolehlivý archiv.
Rozsáhlá oborová encyklopedie Auta 5P, za kterou stojí znalosti a velké fandovství Ing. Patery, se snaží zmapovat rozhodující většinu celosvětové produkce osobních automobilů - od vzniku prvních vozů až po současnost. Široký přehled obsahuje 870 značek aut a tisíce jejich modelů. Ke každému představovanému automobilu je uveden základní popis, který obvykle obsahuje hlavní technické parametry, zajímavosti z historie výroby příslušného modelu a hlavně fotografie jeho exteriéru, příp. interiéru.
Pomocí jednoduchého menu můžete kromě Autokatalogu volit další nabídky, např. Muzea, Výstavy, Srazy, Závody, Za volantem, Modely, Zajímavosti, Informace, Plakáty atd. Jejich prostřednictvím se dostanete do příslušné části DVD, kde naleznete pohledy na mnoho zajímavých autoexponátů (fotografie s popisem). Mezi dalšími informacemi naleznete vysvětlení zkratek a pojmů používaných v popisech automobilů, přehledy našich i mezinárodních označení, vysvětlení principu činnosti automobilových motorů včetně animace jejich funkce. Nechybí ani plný text zákona o provozu na pozemních komunikacích, povinný obsah autolékárničky (včetně upozornění, které komponenty mají jen určitou trvanlivost, a proto je potřeba je obměňovat), zkušenosti autora z praktického užívání čtyř desítek vozů, informace o automobilech na zemní plyn, přehled fotografií "vozů týdne", humorné fotografie s autotematikou a další informace a zajímavosti.
Bez podrobnějších popisů, ale s příslušnou fotografií je připraven přehled více než 1600 modelů dětmi oblíbených autíček. A pokud by vám zařazené informace stále ještě nestačily, je připraven seznam odkazů 260 českých a slovenských webů s automobilovou tematikou, který vám otevírá cestu k dalším zdrojům informací ze světa automobilismu.

DVD ENCYKLOPEDIE 2005
Off-line podoba webu

Auta 5P se zajímavým bonusem
Vydal/poskytl Software, Jirkov
http://auta5p.car.cz
Cena 300 Kč

Fyzika zajímavě, Rostliny kolem nás

Výuce na pomoc

Firma Jana Pachnera patří mezi ty, které vytrvale a neúnavně překonávají zakořeněné předsudky a nemalé byrokratické překážky ve snaze pomoci školám, školákům, ale i ostatní veřejnosti při šíření moderních multimediálních produktů pro podporu výuky.
Text: Milan Pola

Dnes vám představujeme dva z řady nových titulů, které rozšířily nabídku multimediálních pomůcek pro výuku. Zcela jistě zaujmou i mnoho dalších uživatelů, a tak je škoda, že pro ně už není cena CD-ROM Fyzika zajímavě tak přívětivá.

FYZIKA ZAJÍMAVĚ

CD-ROM Fyzika zajímavě nese podtitul Kapaliny a plyny a navazuje na CD Fyzika zajímavě: Termika (viz Chip 12/04). Oba produkty mají jednotný systém ovládání a prezentace informací, liší se však samozřejmě svým obsahem. V pozadí aplikace je univerzální autorský nástroj elektronického publikování Zoner Context 4, doplněný o animace vytvořené v systému Macromedia Flash.
Struktura CD má proti klasickým učebnicím přece jen odlišnou podobu a nabízí také jiné možnosti - interaktivní ovládání, hypertextové odkazy, fulltextové vyhledávání, více různých přístupů k připraveným datům. Hlavní obsah titulu je rozdělen do deseti základních kapitol: Tekutiny = Kapaliny a plyny, Tlak a jeho měření, Pascalův zákon, Archimedův zákon, Proudění kapalin, Povrch kapalin, Vlastnosti plynů, Atmosférický tlak, Pneumatická zařízení, Nejen o létání. Na jednotlivých stránkách je nejen připraven stručný výklad příslušné problematiky, doplněný o fotografie nebo kresby, ale jsou tam také uvedeny konkrétní příklady, kde se lze s výskytem probíraného jevu setkat v běžném životě. Informace doplňují odkazy na další související stránky. K těm se lze dostat nejen postupným listováním podle autory připraveného pořadí, ale také přímými odskoky do sekcí Teorie, Zajímavosti, Osobnosti, Úlohy, Pokusy, Pojmy a Animace. Zejména názorné animace a návody k jednoduchým "kuchyňským" pokusům (potřebné pomůcky se obvykle najdou doma) nabízí víc než suchou teorii. Jejich vlastní realizace může být tím správným dobrodružstvím hlubšího poznání světa kolem nás. Znáte např. Archimedův důkaz, zda není zlatý šperk jen pozlaceným stříbrem? Jak funguje přerušované nalévání Tantalovou číší, jaký je princip vodního trkače nebo goretexové membrány? Na CD Fyzika zajímavě najdete odpovědi i na stovky dalších fyzikálních skutečností. A to, zda jste CD prošli důkladně a zda jste všemu správně porozuměli, si můžete hned ověřit sami, protože na konci každé kapitoly jsou připraveny kontrolní otázky (a jejich vyhodnocení).

ROSTLINY KOLEM NÁS

Představovaný elektronický herbář obsahuje 570 druhů planých i pěstovaných rostlin. Jednotlivé stránky herbáře nabízí základní textové informace a jednu či několik krásných fotografií (často detailů listů, květů, plodů) příslušné rostliny, které ještě více podtrhují tu neskutečnou krásu přírody, jejích barev a tvarů. Na představení příslušné vůně rostlin si budete muset ještě několik let počkat, i když i v této oblasti se již dělají reálné pokusy (zatím však bez široce aplikovatelných výstupů).
V textové části popisu jednotlivé rostliny najdete především její český, latinský a slovenský název (třídit lze ale jen podle českých a latinských pojmenování), základní informace o původu, rodu a čeledi, do které příslušná rostlina patří. V části popisu jejích charakteristických vlastností, doby květenství, plodů apod. se dočtete také o účelu pěstování a užití, o existujících kultivarech, rozšíření apod. Aby se pěstované rostlině dařilo i ve vaší péči, jsou uvedeny podrobné informace o podmínkách jejího pěstování (teplota, umístění, zálivka, substrát, přesazování, množení, ošetření po odkvětu apod.). U léčivých rostlin jsou uvedeny jejich léčivé účinky a formy jejich optimálního využití, u jedovatých upozornění, které jedy obsahují. Výrazné je i upozornění na chráněné rostliny.
Kromě základního rejstříkového přístupu k jednotlivým záznamům herbáře lze rostliny vyhledávat podle typu (planá, pěstovaná, bylina, keř, strom), stanoviště (pole, louka, zahrada, les, suchá místa, vlhká místa atd.), doby květu (jednotlivé měsíce v roce), barvy květů a počtu okvětních lístků. Vyhledávat lze i v připojených textech (podle výskytu textového řetězce - ne fulltextově). Lze také aktivovat filtr pro zobrazení rostlin jen vybrané čeledi.
Oba dnes představované tituly lze mít trvale nainstalovány na pevném disku počítače (školní multilicence i na síťovém disku), čímž mohou být trvale k dispozici pro výuku nebo vlastní vzdělávání. Zajímavých informací nabízí opravdu hodně.

FYZIKA ZAJÍMAVĚ: KAPALINY A PLYNY

Program pro podporu výuky na ZŠ a SŠ
Vydal/poskytl J. Pachner, Praha - www.pachner.cz
Cena 1341 Kč, školní multilicence 1490 Kč

ROSTLINY KOLEM NÁS: ELEKTRONICKÝ HERBÁŘ

Program pro podporu výuky na ZŠ a SŠ
Vydal/poskytl J. Pachner, Praha - www.pachner.cz
Cena 441 Kč, školní multilicence 1290 Kč.


Dokumenty ke stažení