Menu

Krátké testy - software

Krátké testy

REGISTRY MECHANIC 5.1

Opravář registru Windows

VÝROBCE PC Tools Software
INFO www.pctools.com/registry-mechanic
VELIKOST SOUBORU 3,38 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
CENA 29,95 USD

Aby systém Windows co nejdéle spolehlivě fungoval bez potřeby reinstalace, je třeba jej udržovat. To platí zejména pro jeho systémový registr, což je databáze informací o počítači a o programech v něm instalovaných, založená na pěti klíčích na nejvyšší úrovni. Programy si při instalaci mohou vytvořit své vlastní klíče a do nich zapisovat (nebo z nich číst) potřebné údaje. Pro přímý zásah do registrů je ve Windows připraven nástroj Regedit, jeho užití však lze doporučit jen zkušeným uživatelům. Vhodnější je použít speciální program - jedním z nejlepších je Registry Mechanic.
Po spuštění programu Registry Mechanic se zobrazí menu, obsahující volby Status (zobrazení statistických informací), Start Scan (kontrola systémového registru), Restore (obnovení registru ze zálohy), Options (změna nastavení programu) a About (informace o programu). V hlavním okně se nabízejí tři akce: Scan Your Registry spustí kontrolu systémového registru Windows, Optimize Your System optimalizuje systém a Compact Registry zkomprimuje systémový registr. Po volbě a vykonání kontroly systémového registru se zjištěné problémy rozdělí do devíti sekcí podle své povahy. Jména sekcí se zobrazí v levé části okna i s počtem v nich zjištěných problémů, jejichž popis se zobrazuje vpravo. Potom můžete označit opravy, které chcete provést, a provedení spustit volbou Repair.
Program Registry Mechanic poskytuje komfortní, lehko ovladatelné prostředí, jehož pomocí i běžný uživatel hravě zvládne údržbu systémového registru.
Peter Gašparovič

NOVINKY SLOVNÍKOVÉ DATABÁZE LEDA

Novinky slovníkové databáze LEDA

VÝROBCE LEDA, spol. s r. o.
INFO www.leda.cz
VELIKOST SOUBORU 96,75 MB (78 MB program, 18,75 MB databáze)
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA 1 350 Kč vč. DPH

Ediční řada Slovníková databáze LEDA se rozrostla o další dva členy, jimiž jsou Anglickočeský ekonomický slovník od J. Elmana a Anglickočeský právnický slovník M. Chromé.
Ekonomický slovník je elektronickým vydáním slovníku známého v knižní podobě. Obsahuje přibližně 80 000 anglických termínů a téměř 100 000 českých překladů ze všech oblastí ekonomiky. Zaměřuje se zejména na obory ekonomiky, jako jsou marketing, vnitřní a zahraniční obchod, organizace podniku, podnikové plánování a účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví, daně či platební styk. Podchycuje rovněž terminologii souvisejících oborů, jako jsou informatika, telekomunikace a matematika, a věnuje se také terminologii hospodářského práva. Oproti všem minulým vydáním byl tento slovník rozšířen o novinku, která zatím v jiných slovnících nebyla souhrnně podchycena - jedná se o zkratky. Slovník jich uvádí více než 2600, a to jak z britských, tak z amerických zdrojů.
Anglicko-český právnický slovník je zrcadlovým dvojčetem slovníku recenzovaného v Chipu 8/05. Na rozdíl od překladových slovníků obsahujících jen dvojice termínů -v jazyce výchozím a cílovém -, u nichž překlad opačným směrem je pouhým prohozením sloupců, tento slovník plně respektuje specifické odlišnosti britského, amerického a českého práva. Většina překladů je provázena vysvětlením či příkladem použití - bez těchto doplňujících údajů je řada překladů jednoho výchozího termínu jen sloupcem slov uvádějících uživatele spíše ve zmatek. Slovník vznikl na základě dlouholeté autorčiny práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduálními kurzy právnické terminologie, které na PF UK vede, prošly za poslední léta stovky profesionálních právníků i překladatelů. Odborné diskuse nad nově se vynořivšími výrazy z odborné literatury, probíhající v rámci těchto kurzů, jsou jedním ze zdrojů nově přidávaných hesel. Mezi slovníky zabývajícími se právem patří Anglicko-český právnický slovník zaslouženě mezi nejvýše ceněné. Obsahuje více než 7000 hesel a v nich celkem asi 21 000 anglických výrazů a 26 000 jejich českých ekvivalentů.
V řadě LEDA SD doposud vyšlo: Angličtina - K. Hais, B. Hodek: Velký anglicko-český (a česko-anglický) slovník, J. Fronek: Velký česko-anglický (a anglicko-český) slovník, M. Chromá: Česko-anglický právnický slovník.
Čeština - Kolektiv ÚJČ AV: Slovník spisovné češtiny, V. Petráčková, J. Kraus a kol.: Velký slovník cizích slov.
Další jazyky - H. Siebenschein a kol.: Velký německo-český (a česko-německý) slovník, M. Horálková: Německo-český právnický slovník, V. Vlasák: Francouzsko-český ozvučený slovník, L. V. Kopecký, M. Sádlíková a kol.: Velký česko-ruský slovník, J. Dubský a kol.: Velký španělskočeský (a česko-španělský) slovník.
Stejně jako u předcházejících titulů i v tomto případě sází nakladatelství LEDA na vydávání slovníků od renomovaných autorů, které se osvědčily v tištěné podobě. Elektronické uživatelské rozhraní představuje další přidanou hodnotu - rychlost, konkordantní hledání, prohledávání podle booleovských výrazů. S přibývajícím počtem knih pro jednotlivé jazyky vystupuje do popředí výhoda uživatelského rozhraní SD - možnost prohledávat předem definovanou množinu knih najednou. Tituly v angličtině (5) už pokrývají velmi široké terminologické spektrum, které překladatel obsáhne jediným dotazem.
Miroslav Herold

LONGHORN TRANSFORMATION PACK V10.5

Image z budoucnosti

VÝROBCE Mr. Windows X
INFO www.softpedia.com
VELIKOST SOUBORU cca 21 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows XP/2003
CENA freeware

Longhorn Transformation Pack je balík témat připomínajících vzhled systému Microsoft Longhorn (Vista), který je vhodný zejména pro uživatele, jimž se dosavadní systémová témata rychle okoukají a zdají se být nudná. Pokud jste už někdy zkoušeli podobné typy softwaru, jistě oceníte, že u Longhorn Transformation Packu (dále jen LTP) není v paměti spuštěn žádný správcovský software, který by využíval paměť počítače a spravoval jednotlivá nainstalovaná témata. Témata se zapíší rovnou do systému a poté je lze bez sebemenšího problému měnit přímo v nastavení témat Windows.
Funkce celého softwaru spočívá ve správnosti instalace, v níž si zvolíte své oblíbené nastavení. LTP disponuje mnohými nastaveními, jako jsou například nastavení vzhledu při přihlašování do systému, nastavení vzhledu tlačítka Start, tlačítek panelu, dialogu nebo bootovacího obrázku. Některá nastavení však mohou zůstat beze změn. V systému Windows se po nainstalování všech změn můžete těšit nejen na nová témata, ale přibude i nový spořič obrazovky, nové tapety a nové vizuální styly. Ani uživatelé, kteří se těšili na SideBar, nebudou ochuzeni - SideBar je součástí instalace stejně jako již zmiňovaný spořič obrazovky a tapety pracovní plochy. Transformovat vzhled Windows můžete jak automaticky, tak manuálně, tyto možnosti nabízí přímo instalace balíku témat. Používání témat LTP je přinejmenším příjemnou změnou proti používání běžných a okoukaných systémových témat. Odinstalování balíku LTP je stejně snadné jako jeho instalace.
Lukáš Krása

SCREEN RECORDER GOLD V2.1.0

Vlastní videomanuál

VÝROBCE Samurize crew
INFO www.samurize.com
VELIKOST SOUBORU 457 kB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/2000/XP
CENA 29,95 USD

Program Screen Recorder Gold umožňuje snímat pracovní plochu počítače a ukládat ji do videosekvencí. Snadno lze vytvořit videa pro výuku programů v různých kurzech, přednáškách a seminářích, popřípadě k prezentaci výsledků složitých a časově náročných algoritmů.
Díky přehlednému menu je ovládání programu Screen Recorder Gold intuitivní a zvládne jej bez problémů každý uživatel. Nastavení klávesových zkratek pro ovládání jednotlivých funkcí je velmi snadné. V nastavení lze rovněž zvolit výstupní formát videa, do něhož se výsledná filmová sekvence uloží. Ten je závislý na použitých kodecích, proto není problém uložit soubor do formátů AVI, MPEG a mnoha dalších. Vytvořené filmové sekvence lze opatřit i zvukovým doprovodem, program dokáže k filmové sekvenci nahrávat i zvuk z mikrofonu a z dalších zvukových vstupů.
V instruktážním videu je také důležité zvýraznit pohyb kurzoru a zdůraznit místa, kde instruktor kliknul levým či pravým tlačítkem. Pro tyto účely program obsahuje velice užitečné funkce pro zvýraznění kurzoru v obrazu - kurzor je zvýrazněn barevným podkreslením a animací je rozlišeno kliknutí levým a pravým tlačítkem. Program také dokáže simulovat zvuk klávesnice - uživatel si zvolí svůj zvukový soubor, který se při stisku klávesy přehraje.
Nevýhodou programu Screen Recorder Gold je jeho poměrně vysoká cena. Sharewarová verze programu však pouze do každého pořízeného videa vkládá malý rámeček s informací o neregistrované verzi, takže běžného domácího uživatele nijak neomezuje.
Vratislav Harabiš

PC-CILLIN INTERNET SECURITY 14

Kompletní balík pro zabezpečení počítače

VÝROBCE Trend Micro Deutschland GmbH
INFO www.trendmicro.com
VELIKOST SOUBORU cca 6,2 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98 a vyšší
CENA 19,99 USD

Stále větší oblibu si u uživatelů získávají komplexní bezpečnostní balíky. Není nutné instalovat více programů (antivirus, osobní firewall...), mají jednotné nastavení, jednoduše se ovládají. Takovýto balík nabízí společnost Trend Micro pod názvem PC-cillin Internet Security 14 a snaží se jím uživatelům poskytnout řešení, které aktuálně potřebují. Kromě antivirové kontroly nabízí tento produkt integrovaný firewall, antispam, kontrolu přístupu k webovým stránkám a řadu dalších funkcí.
Instalace je jednoduchá a rychlá. Na disku zabere balík až 230 MB volného místa, avšak pro systém je nenáročný a nezpomaluje příliš práci ani na pomalejších počítačích. Jednou z největších předností PC-cilin Internet Security je jednotné a přehledné prostředí. Všechny funkce, nástroje a jejich nastavení jsou v jednom okně. Všechno se podobně ovládá i konfiguruje. Na úvodní obrazovce jsou pro rychlý přístup ty nejdůležitější informace o zabezpečení a aktualizaci programu.
Antivirová kontrola nabízí všechny v současnosti standardní možnosti. Rezidentní ochrana chrání počítač v reálnem čase. Při manuálním skenovaní můžete vybrat buď disky a adresáře, nebo jen specifické soubory, jako dokumenty Word a Excel, nebo makroviry, soubory související s internetem a podobně. Se zapnutou volbou Turbo Scan se už jednou zkontrolované soubory, pokud jsou beze změny, nebudou kontrolovat. Samozřejmá je i karanténa pro zatím nevyléčitelné soubory, do kterých můžete přidat soubor i ručně z disku. Program hledá a odstraňuje i spyware, adware, dialery, nechtěné programy pro vzdálený přístup a podobně. Tuto kontrolu je možné zapnout i rezidentně, společně s antivirovou. Samozřejmá je kontrola elektronické pošty přímo na portech a kontrola webmailu.
Integrovaný antispam je poměrně jednoduchý a kromě třístupňového nastavení je tu jen seznam povolených a blokovaných odesílatelů (jeho účinnost je však dobrá). Pomocí URL filtru můžete zakázat přístup na stránky s určitou tematikou (například sex, hacking, MP3 a další kategorie), což je vhodné i pro "ochranu" vašich ratolestí. Najdete tu taktéž ochranu vašich osobních údajů. Velkou výhodou je to, že všechna nastavení kontroly můžete chránit heslem.
Osobní firewall nabízí všechny standardní funkce a při vhodném nastavení poslouží velmi dobře. Vybrat si můžete z více profilů, ve kterých nastavíte prostředí sítí (v případě brány můžete dokonce zadat její MAC adresu), úroveň bezpečnosti (posuvníkem), výjimky a proxy server. Prostřednictvím výjimek povolíte programům přístup k internetu anebo jiným počítačům přístup k vám (určíte programy, porty, povolení nebo blokovaní, IP adresy a podobně). Standardní jsou výjimky pro nejpoužívanější programy a připojení. Najdete tu i speciální ochranu proti nejznámějším síťovým vírům. Wi-Fi detekce, funkce u jiných antivirových programů ojedinělá, v nastavitelných intervalech hledá dostupné počítače připojené prostřednictvím bezdrátového připojení. V seznamu potom můžete vybrané počítače označit za důvěryhodné a aplikovat jim výjimky firewallu.
Štefan Stieranka

SUPER X DESKTOP 3.4

Jedna plocha nestačí

VÝROBCE AjivaSoft Computing, Inc.
INFO www.ajivasoft.com
VELIKOST SOUBORU 0,8 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/NT a vyšší
CENA shareware 24,95 USD

S výkony současných procesorů a potažmo i počítačů roste i počet aplikací, které mohou být na počítači zároveň spuštěny. Problém ovšem je, jak desítky současně otevřených oken programů vtěsnat na plochu Windows, byť na počítači obdařeném velkým displejem s úctyhodným rozlišením.
Pomoc od nepořádku ve spuštěných programech nabízí různé nástroje na vytváření virtuálních ploch. Patří mezi ně i program Super X Desktop.
Co do velikosti instalačního souboru malý program vytvoří ve vašich Windows v základu 10, nejvýše pak 100 virtuálních ploch, z nichž každá může mít svůj název, pozadí a rozložení oken. Samozřejmě je možné mít na každé ploše otevřené různé programy.
Spuštěné programy lze mezi jednotlivými plochami přesouvat, není tedy třeba zavírat rozpracované soubory kvůli jejich spuštění na jiné ploše. Plochy si uživatel přepíná prostřednictvím ikony v oznamovací oblasti nebo pomocí klávesových zkratek.
S instalací a ovládáním programu si poradí každý trochu zkušenější uživatel.
Super X Desktop komunikuje s uživateli pouze anglicky, ovládacích prvků a možností nastavení je však naprosté minimum.
K nastavení je v aplikaci pouze počet aktivovaných ploch a jejich název a pozadí.
Asi těžko bychom hledali využití pro všech sto ploch, které umí Super X Desktop vytvořit, ale při rozumném počtu 2 - 3 virtuálních ploch vám program může značně zpříjemnit práci s více aplikacemi současně. Super X Desktop je během 15denní zkušební doby plně funkční, jen se při jeho spouštění zobrazuje informační okno.
Radek Kubeš

PE BUILDER 3.1.9

Když se Windows pokazí

VÝROBCE Bart Lagerweij
INFO www.nu2.nu
VELIKOST SOUBORU cca 3,2 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 2000/XP
CENA freeware

PE Builder je užitečný nástroj, jenž dobře poslouží nejen administrátorům, ale i zkušenějším uživatelům, kteří třeba opravují počítače svým přátelům. Tento program totiž umí ze standardního instalačního CD operačního systému Windows (ve verzích 2000, XP a 2003) vytvořit bootovatelný CD nebo DVD s live verzí Windows s grafickým rozhraním a podporou sítí. Takovýto disk se vám může velmi hodit například v případě, že se pokoušíte zachránit data z počítače, na kterém se zhroutil operační systém, v případě odvirovávání počítače nebo třeba k diagnostice a testování počítače, na kterém není instalován operační systém.
K vytvoření speciálního bootovacího CD nebo DVD potřebujete pouze instalační CD Windows v podporovaných verzích, ze kterého je třeba zkopírovat všechny soubory na pevný disk. Dále je možné na disk umístit aplikace, ovladače a další soubory podle vlastního výběru. V hlavním okně programu pak jednoduše označíte složku se zkopírovanými soubory a zvolíte, zda chcete vytvořit pouze ISO image, nebo rovnou vypálit bootovací CD či DVD. PE Builder si pak už poradí úplně sám, včetně vypalování.
Velmi zajímavá je spolupráce programu s celou řadou různých plug-inů, z nichž některé jsou obsaženy přímo v instalačním balíčku PE Builderu a jiné si můžete stáhnout z domovského webu aplikace. Plug-iny zahrnují například různé administrační nástroje (Check Disk, UltraVNC, Boot Fix), užitečné programy (antivir McAfee, Ad-Aware, Firefox, IrfanView) a mnoho dalšího.
Práci s programem usnadňuje české uživatelské rozhraní.
Radek Kubeš

HOMEPACK 3000 3.16

Domácnost v počítači

VÝROBCE M-Soft
INFO www.fitlinie.cz/homepack
VELIKOST SOUBORU cca 6,2 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 95/NT a vyšší
CENA trialware 249 Kč

HomePack 3000 je balíček čtyř užitečných programů pro domácnost, který zahrnuje aplikace Domácí účetnictví, Bytový návrhář, Malý sklad a Evidence knih a kazet. K čemu každá z aplikací slouží, je asi více než jasné, přesto si každou z nich krátce představíme.
Domácí účetnictví vám pomůže poradit si s přehledem o finančních tocích ve vaší domácnosti. Aplikace umožňuje přesně evidovat všechny příjmy a výdaje a sledovat, kdo a za co ve vaší rodině nejvíc utrácí a na čem by bylo možné ušetřit. Z příjmů a výdajů lze generovat statistiky a grafy a sledovat tak dlouhodobý vývoj rodinných financí.
Bytový návrhář je jednoduchý nástroj, který vám usnadní návrh rozmístění nábytku v pokojích vašeho bytu. Program funguje tak, že zvolíte velikost místnosti a nadefinujete si dveře, okna, nábytek a další prvky interiéru, se kterými pak můžete v rámci pokoje manipulovat. Je to přece jen méně namáhavé než nábytek zkusmo stěhovat.
Malý sklad slouží k evidenci vybraného materiálu, kterým mohou být potraviny ve spíži stejně jako čisticí prostředky v komoře. Sledovat je možné pohyb evidovaných předmětů i náklady na jejich pořízení.
Díky aplikaci Evidence knih a kazet z balíčku HomePack 3000 pro vás nebude problém udržet si pořádek a přehled ve svých knihách, kazetách, kompaktních discích, filmech na DVD nebo třeba deskách. Stačí si jen každý nově pořízený kousek zaevidovat a dělat si poznámky o jeho výpůjčkách.
Máte-li ve svých financích a věcech rádi pořádek, vyzkoušejte programy z balíčku HomePack 3000.
Radek Kubeš


Dokumenty ke stažení