Menu

Novinky na stříbrných discích

Novinky na stříbrných discích

MATEMATIKA 4 + 5

Multimedia ART, Praha 495 Kč 8 bodů
Výukový CD-ROM vysvětluje pomocí textů, nákresů, animací a komiksových obrázků pojmy z matematiky a geometrie pro první stupeň ZŠ. Kromě "teorie" jsou připraveny i příklady na procvičování a přezkoušení získaných vědomostí. Připravené animace lze využívat i k přípravě vyučovacích hodin.

DAŇOVÉ ZÁKONY 2006

KMa, Praha 39 Kč 8 bodů
Přehled deseti daňových a příbuzných zákonů pro rok 2006 v aktuálním znění. Zařazené zákony lze prohlížet nebo tisknout. Dostupné je i jednoduché vyhledání. Mezi dalšími informacemi naleznete přehled finančních úřadů, předčíslí daňových účtů, zajímavých WWW adres a D-pokynů Ministerstva financí ČR.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2006

KMa, Praha 39 Kč 8 bodů
CD-ROM nabízí plné znění zákona o DPH včetně komentářů a změny zákona v letech 2004 - 2005 a pro nové zájemce o problematiku DPH také sekci Začínáme s DPH. Prodejci jistě uvítají plné znění zákona o registračních pokladnách s úvodním komentářem. Vše doplňuje soubor dalších informací z oblasti daňové a finanční.

SKALNÍ MĚSTA

KMa, Praha 49 Kč 8 bodů
Turistický průvodce patnácti nejznámějšími skalními útvary ČR. Textové informace doplňuje více než 1100 fotografií. Poskytuje nejen hlavní údaje o jednotlivých lokalitách, ale u mnohých si také můžete prohlédnout, jak vypadají v létě i v zimě. K dispozici je několik rejstříků i funkce vyhledávání.

JIZERSKÉ HORY

KMa, Praha 49 Kč 8 bodů
Trojprůvodce malebnými místy Jizerských hor, Lužických hor a Českého středohoří. Ve známém prostředí turistických encyklopedií ČR jsou připraveny základní informace a téměř 1700 fotografií, přibližujících více než 160 přírodních lokalit, hradů, zámků, obcí, poutních míst, lidové architektury, skanzenů apod.

Další informace naleznete i s ukázkami obrazovek na Chip DVD.

Národní park České Švýcarsko a jeho okolí

Krajem princezen

Edice elektronických průvodců týmu Omega software, které vydává a za opravdu lidovou cenu nabízí KMa Praha, se utěšeně rozrůstá. Výběr místa pro dovolenou nebo pro výlet je zase snadnější.
Text: Milan Pola

Brána je obvykle vstupním místem a Pravčická brána je symbolem vstupu nejen do nejmladšího národního parku ČR, ale také do naší země. CD-ROM České Švýcarsko může být vaší branou do světa elektronických průvodců. Ovšem jen pokud budete mít dost trpělivosti s dlouhou dobou jeho spouštění. Ale až se ozve doprovodná hudba, potom vás už přivítá turistický průvodce po 150 zajímavých místech, jako je např. Hřensko, Jetřichovice, Českokamenicko, Děčínsko, Chřibská, Krásná Lípa, Labské i Růžové údolí. Jde tedy nejen o vlastní NP České Švýcarsko, ale také o CHKO Labské pískovce a oblast Děčínského Sněžníku a Lužických hor, tedy o krásná, více i méně známá zákoutí od Tiských skal až po Šluknovský výběžek.
Navigace připravenými informacemi není jednoznačná. K jednotlivým objektům vede obvykle několik cest: z menu, z rejstříku abecedního a z rejstříku oblastního. Využít můžete také volbu podle typu objektu (skalní města, rozhledny, památky, příroda, lidová architektura...), podle zařazených hypertextových odkazů nebo podle jednoduchého vyhledávání. Ke každému představovanému místu je připraven stručný textový popis a několik fotografií, které lze dvojitým kliknutím myší zvětšit. Pokud ještě nevíte, kam byste se rádi podívali, a necháváte to na prvním dojmu, je pro vás připraveno fotoalbum s vazbami na další informace. Autoři do nabídky zahrnuli i devět pověstí, které se k této zajímavé lokalitě vážou. Statické informace doplňuje sedm krátkých a nepříliš zdařilých videoukázek.
Na CD naleznete také řadu praktických informací - o naučných stezkách, technických památkách, možnostech dopravního spojení, ubytování - a dalších zdrojů informací o Českém Švýcarsku na internetu. Pozornost si zaslouží i deset dobrých rad, které vám usnadní putování tímto kouzelným krajem, jenž zaujal i režiséry a realizační štáby mnoha našich filmů, z nichž Pyšná princezna je asi ten nejznámější. Postrádali jsme však jak mapy celé oblasti, tak i podrobné turistické mapy jednotlivých lokalit. Bylo by vhodné je do tohoto typu produktů zahrnout.
Ve shodném prostředí jako CD-ROM České Švýcarsko nabízí autoři další elektronické turistické průvodce: Český ráj, Skalní města a trojprůvodce Jizerské hory, Lužické hory, České středohoří. Další díly na sebe jistě nedají dlouho čekat.

NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO A OKOLÍ
Elektronická podoba turistické encyklopedie

Vydal/poskytl KMa, Praha - www.levneknihy.cz
Cena 49 Kč

Bez tužky a bez papíru

Dynamická geometrie - v rovině, v prostoru

Pokud budete mít za úkol nakreslit trojúhelník zadaný délkami jeho stran a vypočítat jeho výšky, nejspíš sáhnete po tužce, papíru, pravítku a kružítku. Dnes vám ale ukážeme, že vám stačí počítač a jeden moc šikovný program.
Text: Milan Pola

Pro všechny žáky a studenty základních a středních škol i pro další zájemce o podporu moderních metod výuky geometrie je určen zajímavý CD-ROM vydavatele Jana Pachnera, který připravili Petr Brant a Pavel Kouba. Autoři ho pojmenovali "Dynamická geometrie - v rovině, v prostoru" a při jeho tvorbě se nechali inspirovat výbornými programy Geometer's Sketchpad a Euklid.
Pomocí jednoduchého CD menu dostáváte do rukou dva velmi efektivní nástroje na řešení geometrických konstrukcí, jeden na řešení v rovině, druhý v prostoru. A jako bonus ještě programy Řešení obecného trojúhelníku a Parametrické systémy funkcí.
Dynamika 2D a 3D programů spočívá v tom, že po zakreslení jednotlivých prvků dané konstrukce zůstává její hlavní charakter stále stejný, i když měníte některé parametry jejích prvků. Např. pokud zvolíte body A a B a vyberete funkci zobrazení osy úsečky AB, potom při uchopení a následném posunování bodu A po pracovní ploše obrazovky se bude současně překreslovat i osa měnící se úsečky AB. Dynamika programu se však netýká jen grafických částí úloh, ale i číselných komponentů. Např. když máte zvolenu funkci "délka úsečky", zobrazí se na pracovní ploše vedle vlastní úsečky i číselná hodnota její délky a v případě, že budete pohybovat jedním z bodů této úsečky a měnit tak její polohu a velikost, bude se zároveň aktuálně přepočítávat i zobrazovaná hodnota její délky.
Slovně popisovat všechny možnosti programu je dosti obtížné, plně zde platí známé "reklamní" rčení: To musíte prostě vidět. Proto je nejschůdnější cestou k pochopení bohatých možností programu postupné přehrání všech připravených ozvučených i textovým popisem vybavených návodů (videosekvencí), a to od nakreslení prvního bodu či čáry až po vyřešení celého úkolu. Pro 2D variantu je připraveno 21 návodů, pro 3D sedm (ty popisují jen možnosti 3D rozšíření, protože způsob ovládání 3D programu plně navazuje na variantu 2D). Rozhodně vám sledování připravených animací ukáže víc než vlastní nápověda programu a ušetří vám mnoho času, který byste jinak věnovali samostatnému objevování. Další praxi potom získáte procvičováním více než tří desítek připravených nebo vlastních příkladů.
Možnosti programu jsou opravdu bohaté a propracujete se k nim kromě základních konstrukčních prvků (bodu, přímky, úsečky, kružnice) až postupně, protože nejsou součástí menu programu, ale postupně se zobrazují po stlačení pravého tlačítka myši v závislosti na právě aktuální "geometrické" situaci. Pro 2D variantu mezi nabídkami například naleznete:
zobrazování (volba druhu a barvy čar, zobrazování či skrývání objektů, "zanechávání stop" při překreslování), konstrukce dalších prvků (bod na přímce, bod na kružnici, střed dvojice bodů, osa souměrnosti), měření (délky úsečky, poloměru kružnice), označení prvků, vkládání popisného textu.
Pro 3D variantu je nabídka samozřejmě bohatší, protože přibývají další prvky, jako je rovina, prostor, tělesa (ale pouze pravidelné kolmé n-boké jehlany nebo hranoly) se všemi nově vzniklými prvky a vztahy. Dostupné funkce se opět vždy objeví po dvojitém kliknutí pravým tlačítkem myši a uživatel si z postupně zobrazované nabídky vybere právě tu, kterou požaduje. Samozřejmou nabídkou programu jsou funkce pro uložení, resp. načtení vytvořených konstrukcí za účelem pozdějšího využití. Ukládají se všechny důležité prvky kromě vlastních výpočtů.
Na rozdíl od řešení geometrických úloh pomocí tužky a papíru je zde velmi jednoduché změnit umístění, velikost či orientaci jednotlivých prvků i jejich uskupení. Stačí prostě správně umístit kurzor myši, stisknout levé či pravé tlačítko a provést příslušnou akci. Program sám vše průběžně doplňuje či mění a po uvolnění tlačítka situaci opět zafixuje. Přitom právě neoznačené prvky, které už jsou na pracovní ploše zobrazeny, se nemění.
Plné využití možností programu vyžaduje trochu cviku a přesné ovládání myši, ale většina uživatelů to jistě zvládne rychle -zejména pokud si předtím přehráli připravená videa. Potom nebude problém vytvářet vlastní animace, které nejvíce ukážou celou sílu těchto 2D a 3D dynamických geometrií.
Při správném používání najdete v programu Dynamická geometrie užitečného a výkonného pomocníka.

DYNAMICKÁ GEOMETRIE - V ROVINĚ, V PROSTORU
Systém pro simulaci geometrických konstrukcí

Vydal/poskytl J. Pachner, Praha - www.pachner.cz
Cena 590 Kč


Dokumenty ke stažení