Menu

Knižní novinky

Knižní novinky

COREL DRAW 12 - PODROBNÝ PRŮVODCE

Miroslav Čulík, Grada, 208 stran, 199 Kč
Publikace CorelDRAW 12 popisuje novou verzi populárního grafického vektorového programu. Čtenář se zde dozví o základních i pokročilejších funkcích programu, včetně nastavení různých předvoleb a prostředí celé aplikace. Seznámí se s vytvářením základních objektů či s jejich tvarováním. Pozornost je rovněž věnována efektům, vytváření webových komponentů, práci s rastrovou grafikou. Velké místo zabírá popis práce s textem, použití různých textových funkcí a efektů. Pozornost je věnována také výstupu, který se v dnešní době neomezuje pouze na výstup tištěný, ale zahrnuje i výstup elektronický, tj. vytváření internetových stránek či PDF dokumentů pro různé účely.

VISUAL STUDIO . NET

František Šíma, David Vilímek, Grada, 256 stran, 299 Kč
Kniha je určena programátorům, kteří programují v nějakém jiném programovém prostředku a rádi by přešli na programování ve Visual Studiu . NET, především pomocí VB. NET. Na modelovém příkladu vytváření aplikace „Fakturace“ vás seznámí s postupy nezbytně nutnými k vytváření profesionálních aplikací. Je orientována na práci s databází a nevšímá si těch částí Visual Studia, které z tohoto hlediska považuje za zbytečné. Stranou nezůstávají ani základní informace, jakými jsou například správné instalační postupy potřebných prostředí - Visual Studio . NET, . NET Framework a MS SQL 2005. I když se jedná především o učebnici programování, budete po jejím zvládnutí vědět nejen to, jakou referenční příručku v případě potřeby použít, ale i jak a kde hledat další informace.

3DS MAX 7: VÝUKOVÝ PRŮVODCE

Steven Till, James O'Connell, Computer Press, 296 stran, 369 Kč
Připadají vám referenční příručky nezáživné, nechcete studovat nudnou teorii a přitom máte chuť pustit se ihned do práce v programu 3DS MAX? V prakticky zaměřených výukových lekcích, které vycházejí ze zkušeností autorů s jejich semináři o 3D grafice a programu 3DS MAX, se vždy naučíte základy potřebné pro okamžitou práci na grafickém projektu.
Nejprve se seznámíte s prostředím programu, základními koncepty 3D modelování, potom se naučíte technikám modelování 3D objektů (křivky, sítě, pláty), použití materiálů a textur, práci s osvětlením a nakonec si svoje výtvory vyrenderujete.

3D MODELOVÁNÍ A VIZUALIZACE V AUTOCADU

Iva Horová, Computer Press, 232 stran, 269 Kč
3D modelování způsobilo revoluci v přípravě technické dokumentace a v možnostech prezentace navrhovaných výrobků a staveb. Pomocí těchto technik lze také simulovat montáž a odhalovat tak chyby v projekci, které při objevení ve fázi realizace navyšují náklady a způsobují zpoždění. Na rostoucí zájem o porozumění principům a technikám 3D modelování a vizualizace reaguje tato publikace ve formě výukového průvodce. Je určena čtenářům, kteří již ovládají základy 2D kreslení a kteří chtějí postoupit v možnostech AutoCADu k další, realističtější dimenzi. Příklady jsou z oblastí strojírenství, stavebnictví i architektury. Knihu navíc doprovází příloha ilustrující zrod výrobku či stavby v celobarevném provedení. Pro méně zkušené uživatele AutoCADu je zařazena i kapitola s přehledem jeho ovládání.

Hacking - detekce a prevence počítačového útoku

Carl Endorf, Eugene Schultz, Jim Mellander - Grada Publishing, Praha 2005, 355 stran
Problematika zabezpečení proti počítačovému útoku je stále aktuálnější a každý dobrý zdroj informací z této oblasti je vítaný. Kniha, vydaná na podzim loňského roku nakladatelstvím Grada Publishing, takovým zdrojem bezpochyby je. Nejde ovšem o knihu pro počítačové začátečníky; je určena spíše profesionálům, kteří se zabývají počítačovou bezpečností, systémovým administrátorům, auditorům apod.
Hlavním cílem této publikace je seznámit čtenáře s principy a systémy detekce narušení systému a s možnostmi jeho prevence. V úvodních kapitolách najdeme základní informace o internetových protokolech a rozbor "neautorizovaných činností", tedy vlastně vybraných způsobů narušení. Další část knihy je věnována architektuře systémů detekce a prevence narušení.
Asi nejdůležitější část knihy seznamuje čtenáře se čtyřmi nejpopulárnějšími systémy detekce narušení. Jedná se o RealSecure, Cisco Secure IDS, Snort a NFR Security. Dozvíme se zde, jak tyto produkty implementovat, jaké jsou zásady jejich administrace a údržby, jak vyladit jejich chod a jak správně používat data, která nám poskytnou. Samostatná pojednání jsou věnována odezvě systémů detekce a prevence narušení v případě incidentu, analýze rizik a právním aspektům různých situací. Výklad doprovázejí ukázky typických použití, výstupů programů apod.
Najdeme tu i kapitolu věnovanou americkým právním normám, které se týkají bezpečnosti a narušování počítačových systémů. Dovolím si tvrdit, že tuto kapitolu měl vydavatel nahradit obdobnou kapitolou věnovanou českým a evropským právním normám v této oblasti -nebo takovéto informace alespoň zařadit do přílohy.
Škoda že tuto knihu kazí kvalita překladu. Nenajdeme tu sice vyslovená překladatelská zvěrstva, napočítal jsem však 3 - 12 jazykových prohřešků na jednu stránku. To mi připadá opravdu hodně, i když jde třeba "jen" o anglické pořadí slov ve větě nebo o špatně umístěné čárky. Najdou se zde ale bohužel i chyby, za které se na základní škole dává nedostatečná.
Z hlediska obsahu se však jedná o velice užitečnou knihu, kterou ocení každý, kdo se o problematice bezpečnosti chce dozvědět více.  

Miroslav Virius


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení