Menu

Novinky na stříbrných discích

Novinky na stříbrných discích

KRÁSNÉ STARÉ POHLEDNICE

Antikvariát Korunní, KMa, Praha 39 Kč 7 bodů
Zajímavá sbírka 500 pohlednic z let 1890 - 1940 je rozdělena do osmi sekcí: Praha, Čechy a Morava, Cizina (s podsekcí Slovensko), Gratulace, Doprava a vojenství, Akty, Cirkusy a Různé (s podsekcí Historické obrazy). Fotografie i kresby vás přenesou v čase o desítky let zpět a připomenou místa i věci dávno minulé.

DIDAKTA - CHEMIE

Silcom multimedia, Opava 699 Kč 9 bodů
Známé prostředí edice Didakta nabízí k procvičování učivo chemie ZŠ. Program generuje 24 typů úloh vztahujících se k pěti tématům (Složení látek, Názvosloví, Chemický děj, Výpočty, Organické sloučeniny). Žáci doplňují pravdivé významy vět, skládají „chemicky“ správná tvrzení, sestavují chemické rovnice, provádí výpočty atd.

TRADIČNÍ ČESKÉ POHÁDKY

Špidla Data Processing, Zlín 119 Kč 7 bodů
Po volbě jazyka (česky, anglicky, španělsky) a pohádky (Šípková Růženka, Hrníčku, vař, O Palečkovi, Kocour v botách, O perníkové chaloupce) si můžete listovat knihou interaktivních animovaných pohádek a poslouchat jejich příběh ve zvoleném jazyce. Kromě pohádek je připravena i zábavná matematika s nabídkou jednoduchého počítání.

MEMORY - ANGLIČTINA

Media Trade, KMa, Praha 49 Kč 9 bodů
Pro výuku hrou je připraveno 30 praktických, věcných nebo gramatických témat s náhodně generovanými dvojicemi. Pro úplné začátečníky to jsou dvojice obrázek a slovíčko nebo slovní spojení, pro pokročilejší anglická a česká věta. Hledaný výraz vybíráte z nabídky nebo přímo dopisujete. Všechny texty jsou namluveny rodilým mluvčím.

PLANETA ZEMĚ

LANGMaster Group, KMa, Praha 49 Kč 9 bodů
Nová podoba i z Chipu známého multimediálního projektu Dobrodružství poznání. Na 170 stánkách, uspořádaných do desítky témat, přináší základní informace o planetě Zemi - o jejím povrchu, atmosféře, vodním režimu i vesmírném okolí. Texty jsou bohatě doplněny fotografiemi, schématy, audioa videovstupy, mapami, grafy, testy atd.

Další informace naleznete i s ukázkami obrazovek na Chip DVD.

Daňové zákony 2006

Daně…

… a jak na ně. To je samozřejmě zajímavá slovní hříčka, zároveň však dobře charakterizuje hlavní účel dvojice CD-ROM z edice Účetnictví, daně a mzdy. Oba tituly vznikly v týmu Omega software a ve své obchodní síti Levné knihy je nabízí KMa Praha.
Text: Milan Pola

První titul se jmenuje Daňové zákony 2006 a obsahuje především úplná aktuální znění daňových zákonů včetně komentářů všech posledních novel. Na CD najdete nejen zákon o dani z příjmů, ale také o dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitosti, dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. K tomu ještě další zákony, zejména ty, které se týkají pojistného na všeobecné zdravotní a sociální zabezpečení, ale také zákon o správě daní a poplatků. Pro každý ze zařazených zákonů lze zobrazit jeho plný text či vybraný paragraf (podle názvu nebo podle čísla). Pokud existují, je možné zobrazit i poznámky nebo přílohy k zákonu, informace o posledních novelách atd. Program nabízí také funkci jednoduchého vyhledávání zvoleného textového řetězce. Vybrané zákony nebo jejich části si lze vytisknout.
Mezi dalšími informacemi naleznete na CD ještě daňový kalendář 2006, přehled finančních úřadů, předčíslí daňových účtů, zajímavé internetové adresy se vztahem k problematice práva, účetnictví, daní a mezd, tři desítky D-pokynů Ministerstva financí ČR a demoverze patnácti převážně ekonomických programů.
Druhý představovaný titul se jmenuje Daň z přidané hodnoty 2006. Prostředí programu je obdobné jako u předchozího titulu a v jeho nabídce naleznete v prvé řadě aktuální plné znění zákona o DPH včetně komentářů posledních změn zákona. Pro nové zájemce o problematiku DPH je připravena sekce Začínáme s DPH - patnáct témat věnovaných této problematice. Prodejci jistě uvítají speciální bonus - plné znění zákona o registračních pokladnách, doplněné o úvodní komentář Ministerstva financí ČR. Stejně jako u předchozího CD lze vyhledávat jednoduché textové řetězce na celém CD, zde ještě navíc přímo čísla paragrafů zákonů nebo komentářů k jednotlivým paragrafům. Při prohlížení textu zákona lze přepínat mezi zněním paragrafu a příslušným komentářem nebo rychle přecházet na související paragrafy. Zajímavé informace je možné si pro vlastní potřebu vytisknout.
I na tomto CD najdete další „daňové a finanční“ informace -D-pokyny MF ČR, adresáře finančních úřadů, daňový kalendář 2006, zajímavé internetové odkazy, demoverze programů. Připraven je i jednoduchý test znalostí této problematiky s hodnocením.
Oba „daňové“ CD-ROM jsou dobrou a užitečnou pomůckou pro všechny, kteří se potřebují orientovat v problematice daní, navíc pomůckou za rozumnou cenu.

DAŇOVÉ ZÁKONY 2006, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2006
Dvojice elektronických pomocníků

Vydal/poskytl Omega software, KMa, Praha - www.levneknihy.cz
Cena 39 Kč/titul


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení