Menu

Krátké testy - software

Krátké testy 

ETRUST INTERNET SECURITY SUITE

Sada programů

VÝROBCE Computer Associates International, Inc.
INFO www.ca.com
VELIKOST SOUBORU 27 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA od 29,95 USD

V únorovém Chipu jsme vám přinesli velký srovnávací test balíků zaměřených na zabezpečení počítače. Mezi tyto programy by se mohl zařadit i nový eTrust Internet Security Suite.
Jedná se o balík, který obsahuje obligátní výbavu: antivir, antispam, firewall a antispyware. Taková kombinace programů dokáže bezpečně ochránit váš počítač před viry, hackery, spywarem, spamem a dalšími riziky, která váš počítač ohrožují.
První část balíku, antivirus, běží rezidentně a kontroluje veškeré soubory, které prochází počítačem. Pochopitelně nechybí manuální testování adresářů a disků či plánování testů.
Další část balíku slouží k filtrování spamu. Výhodou antispamového filtru je, že nemusíte vytvářet žádná pravidla. Můžete si rovněž vytvořit white-list, což je seznam uživatelů, od kterých budete chtít zprávu přijmout vždy.
Každý počítač připojený k internetu by měl mít v současné době firewall. Ten zabraňuje útokům hackerů a brání neoprávněnému přístupu k počítači. Rovněž kontroluje, které programy vyžadují přístup k internetu, a je jen na uživateli, zda aplikaci povolí komunikovat s internetem, nebo nikoli.
Poslední částí balíku je antispyware. Ten v kombinaci s antivirem a firewallem zabraňuje spouštění nebezpečných kódů, které mohou odposlouchávat stisky kláves, odesílat tajné informace o vašich heslech nebo kreditních kartách.
Výhodou balíků all-in-one je především vzájemné doplňování funkcí a kompatibilita. Výborné jsou také aktualizace a technická podpora.
Vratislav Klega

XILISOFT 3GP VIDEO CONVERTER 2.1.

Mistr převodů

VÝROBCE Xilisoft, Inc.
INFO www.xilisoft.com
VELIKOST SOUBORU 3 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA 29 USD

Mezi mnoha produkty firmy Xilisoft naleznete i některé menší, avšak velmi šikovné programy. K takovým programům patří i 3GP Video Converter, jenž disponuje funkcemi pro převod videosouborů do jiných formátů videosouborů nebo audiosouborů. Prostředí programu je poměrně příjemné a je přehledně rozčleněné tak, aby bylo srozumitelné i pro úplné začátečníky, kteří se s podobným programem setkávají poprvé. Od používání tohoto programu neodradí ani absence českého jazyka. Nevýhodou však zůstává omezená verze programu, kde se omezení vztahují nejen na zkušební dobou, ale také na funkci převodu videa, jež se nepřevede celé. Přestože program nese název 3GP Video Converter, lze v něm videosoubory převádět i do jiných formátů, než je 3GP. Videoformát 3GP používají některé značky mobilních telefonů, a proto se na internetu stává velmi vyhledávaným. Kromě 3GP patří k formátům, do kterých lze video převést, ještě 3g2, AVI s podporou DivX, MPEG-1, MPEG-2, MP4 a RM, dále pak audioformáty MP3, RA, AAC a WAV. Po přidání videosouboru můžete nastavit množství hodnot potřebných k převodu videa v pravém menu. Firma Xilisoft v tomto směru myslela i na začátečníky, a proto program podle zvoleného profilu sám nastavuje optimální hodnoty pro nastavení výsledného převedeného videosouboru. Mnozí uživatelé pak ocení náhled spolu s nastavenými hodnotami původního vloženého videosouboru. Přestože se jedná o malý program, je možné měnit jeho vzhled. Pokud hledáte spolehlivý, šikovný a jednoduchý program, 3GP Video Converter je tu pro vás.
Lukáš Krása

A-RAY SCANNER 2.0.2.3

Poradce pro vypalování

VÝROBCE A-Ray Software
INFO www.aray-software.com
VELIKOST SOUBORU 0,4 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA donationware

Způsobům zálohování CD a DVD s ochranou proti kopírování se věnujeme poměrně často. A protože tvůrci ochran proti kopírování ve svém marném úsilí nepolevují, představme si krátce další z nástrojů na jejich přemožení.
A-Ray Scanner neslouží přímo ke kopírování chráněných disků, ale může vám při této činnosti významně pomoci. Umí totiž spolehlivě diagnostikovat typ použité ochrany proti kopírování, což je jeden ze základních předpokladů pro úspěšné vytvoření kopie chráněného disku. Mezi další nezbytné předpoklady patří šikovný vypalovací program a kvalitní vypalovačka.
Nástroj A-Ray Scanner se svou základní funkcí podobá programu Clony XXL, který se však již delší dobu nevyvíjí, a proto není spolehlivý při detekci nejnovějších typů ochran proti kopírování. Oproti tomu A-Ray Scanner nemá problém rozpoznat například nejnovější verze ochrany SafeDisc.
Stačí vložit disk do mechaniky a nechat jej programem prohledat. Podle detekovaného typu ochrany je pak třeba nastavit kopírovací program, nejlépe třeba Clone CD nebo Alcohol 120%. Právě tyto kopírovací nástroje vykazují vysokou úspěšnost při kopírování chráněných disků.
A-Ray Scanner má velmi prosté uživatelské prostředí a snadno se ovládá. V podstatě není nutné nastavovat žádné parametry pro skenování disků, proto ani nevadí, že v programu chybí nápověda. Program se neinstaluje, stačí rozbalit stažený archiv.
Program A-Ray Scanner je distribuován jako tzv. donationware, za jeho používání tedy nemusíte nic platit, dobrovolné finanční příspěvky autorovi jsou však vítány.
Radek Kubeš

AUDITPRO 4.5

Kdo v počítači přebývá?

VÝROBCE truconneXion
INFO www.auditpro.cz
VELIKOST SOUBORU 2,9 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA od 15 800 Kč

AuditPro je softwarový nástroj určený pro správce firemních sítí. Slouží k auditu hardwarového a softwarového vybavení počítačů zapojených v podnikové síti, ke správě licencí softwaru a k analýze využití počítačů ve firmě. Program však, nejlépe pomocí čárových kódů, hravě zvládne i evidenci veškerého dalšího hmotného majetku firmy.
Postup, jak ve firmě evidovat hardwarové a softwarové vybavení všech pracovních stanic a serverů, je snadný. Aplikace na každý počítač v síti nainstaluje utilitu a ta pak načte z registrů informace o nainstalovaném hardwaru a softwaru a přenese získané informace do počítače správce. Následně se získané údaje porovnávají se záznamy o nakoupených licencích. Celá operace trvá jen několik minut. Data se ukládají do databáze, AuditPro spolupracuje s databázemi Oracle a MS SQL (případně MSDE). Výstupní reporty mohou být exportovány jako HTML dokumenty, textové soubory nebo tabulky a grafy pro MS Excel.
AuditPro umí navíc vyhledávat i multimediální obsah (hudba, filmy aj.) pevných disků počítačů a serverů. Sdílení hudby a filmů je totiž oblíbená zábava zaměstnanců řady firem a může být zdrojem konfliktů s autorským zákonem.
Funkce programu AuditPro mohou být ještě vylepšeny prostřednictvím rozšiřovacích modulů. Modul Využití počítačů sleduje, jak jednotliví uživatelé využívají nainstalovaný hardware a software, a generuje reporty. Správce IT tak může včas odhalit například poddimenzování hardwaru pracovních stanic, nadbytečný počet licencí nepoužívaného softwaru nebo neoprávněné spouštění nepovolených aplikací. Modul Správa majetku zajišťuje správu hmotného majetku firmy, včetně sledování jeho výdeje zaměstnancům, přesunů a případných oprav. Modul Hmotný majetek pouze eviduje a sleduje, nenahrazuje účetní evidenci. K jednodušší evidenci majetku slouží modul Čárové kódy, který eviduje a tiskne čárové kódy za účelem označení majetku firmy. Všechny jmenované doplňky je třeba k systému AuditPro dokoupit zvlášť.
Další užitečnou funkcí programu AuditPro je možnost propojení se systémem Microsoft Systems Management Server 2000/2003 (MS SMS), určeným pro správu koncových stanic a pro distribuci softwaru. Integrace s AuditPro doplní MS SMS o funkce auditu a správy softwarových licencí, nedochází přitom ke zdvojení sběru dat.
Instalace a ovládání programu nebudou zkušenějšímu administrátorovi činit potíže, připravena je i více než dostatečná nápověda. AuditPro se ovládá přes administrátorskou konzolu, serverová část aplikace nepřetržitě sleduje počítače v síti a data získaná z auditu ukládá do databáze. Připraveny jsou samozřejmě i nástroje pro vzdálené ovládání auditu na pracovních stanicích. Aplikaci není možné spustit bez instalace některé z podporovaných databází.
Na zajištění legálnosti používaného softwaru dbá naštěstí stále více firem, AuditPro je užitečný nástroj, který správcům firemních sítí velmi usnadní kontrolu, pokud jde o používání softwaru, dále zamezí skladování nelegálního obsahu na pracovních stanicích i serverech a rovněž ohlídá další hmotný majetek firmy.
Radek Kubeš

EASEUS DISK COPY 1.0

Mobilní DVD

VÝROBCE CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd.
INFO www.easeus.com
VELIKOST SOUBORU 2 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA freeware

Havárie disku je nepochybně jednou z nejhorších katastrof, které vás mohou při práci s počítačem potkat. Samozřejmě není problém obnovit data ze zálohy (tedy pokud nějakou máte), strávíte však bohužel spoustu času při instalaci systému a aplikací a při kopírování dat na nový disk. Rovněž přijdete o všechna systémová nastavení. To ale nemusí platit vždy.
EaseUs Disk Copy je program, který umí zkopírovat pevný disk přesně sektor po sektoru tak, aby vytvořil naprosto identickou (binární) kopii. K čemu může taková kopie sloužit a proč nestačí obsah disku prostě jen zkopírovat na jiný? Rozdíl je velmi důležitý - při běžném kopírování se totiž na cílový disk přenesou pouze jednotlivé soubory, nikoliv už systémová nastavení, ovladače, instalace aplikací nebo záznamy v registrech. Pokud si tedy vytvoříte binární kopii pevného disku, stačí při havárii disk vyměnit (nebo nakopírovat záložní disk na nový) a váš systém bude opět připravený k práci.
Program EaseUs Disk Copy nepracuje v prostředí Windows. Aplikace si vytvoří bootovací disketu (pomocí dalších nástrojů je možné vytvořit i bootovací CD), pomocí které se spustí systém a vytvoří binární kopie pevného disku (primárního na sekundární). Aplikace bohužel pracuje pouze s pevnými disky s rozhraním IDE, nikoliv se stále častěji používanými SATA. Při vytváření binární kopie je nutné dát velký pozor na správné připojení disků, jinak může dojít ke ztrátě všech zálohovaných dat.
EaseUs Disk Copy je užitečné freewarové řešení zálohování, nenabízí však pochopitelně takový rozsah funkcí jako například placený Norton Ghost.
Radek Kubeš

MAILLIST KING 6.01

Král e-mailů

VÝROBCE Xequte Software
INFO www.xequte.com
VELIKOST SOUBORU 2 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA 99,50 USD

Běžně používaní poštovní klienti zpravidla nenabízejí příliš mnoho funkcí pro správu kontaktů a hromadné zasílání e-mailů. Existuje ovšem řada programů, které se správou kontaktů přímo zabývají. Patří mezi ně i MailList King, aplikace s překvapivě bohatou nabídkou funkcí.
MailList King možná některé méně zkušené uživatele odradí hned na začátku rozsahem svých funkcí a všemožných nastavení. Hned po instalaci je třeba nastavit servery příchozí a odchozí pošty a případně i propojení s používaným e-mailovým klientem. Podporován je samozřejmě Microsoft Outlook a další běžné typy klientů. K plnohodnotné práci s programem je třeba vytvořit si databázi adres, které umí MailList King získat z e-mailů a ze seznamů kontaktů v poštovních klientech. Adresy lze samozřejmě zařazovat do různých skupin, třídit, vyhledávat v nich atd. Velmi zajímavá je možnost ověření, zda na cílovém serveru skutečně daná e-mailová schránka existuje.
MailList King není program určený pro spammery, proto je v něm integrována funkce pro potvrzení adresátů, že od vás hromadné e-maily chtějí dostávat. Mezi další funkce patří například spolupráce s webovými formuláři, zasílání personifikovaných hromadných e-mailů, dávkové zasílání zpráv v určitý čas, blokování vybraných adres, automatické vyřazování neplatných adres (na základě zpráv o nedoručitelnosti e-mailů) a mnoho dalšího.
MailList King je velmi šikovný správce e-mailových kontaktů, který za sice vyšší, ale přiměřenou cenu nabízí celou řadu zajímavých funkcí. Zkušební verze funguje 60 dní, žádné funkce přitom nejsou omezeny.
Radek Kubeš

MEDIACODER 0.3.7

Konvertujte zdarma

VÝROBCE Stanley Huang
INFO mediacoder.sourceforge.net
VELIKOST SOUBORU 12,8 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA freeware

Běžně používaní poštovní klienti zpravidla nenabízejí příliš mnoho funkcí pro správu kontaktů a hromadné zasílání e-mailů. Existuje ovšem řada programů, které se správou kontaktů přímo zabývají. Patří mezi ně i MailList King, aplikace s překvapivě bohatou nabídkou funkcí.
MailList King možná některé méně zkušené uživatele odradí hned na začátku rozsahem svých funkcí a všemožných nastavení. Hned po instalaci je třeba nastavit servery příchozí a odchozí pošty a případně i propojení s používaným e-mailovým klientem. Podporován je samozřejmě Microsoft Outlook a další běžné typy klientů. K plnohodnotné práci s programem je třeba vytvořit si databázi adres, které umí MailList King získat z e-mailů a ze seznamů kontaktů v poštovních klientech. Adresy lze samozřejmě zařazovat do různých skupin, třídit, vyhledávat v nich atd. Velmi zajímavá je možnost ověření, zda na cílovém serveru skutečně daná e-mailová schránka existuje.
MailList King není program určený pro spammery, proto je v něm integrována funkce pro potvrzení adresátů, že od vás hromadné e-maily chtějí dostávat. Mezi další funkce patří například spolupráce s webovými formuláři, zasílání personifikovaných hromadných e-mailů, dávkové zasílání zpráv v určitý čas, blokování vybraných adres, automatické vyřazování neplatných adres (na základě zpráv o nedoručitelnosti e-mailů) a mnoho dalšího.
MailList King je velmi šikovný správce e-mailových kontaktů, který za sice vyšší, ale přiměřenou cenu nabízí celou řadu zajímavých funkcí. Zkušební verze funguje 60 dní, žádné funkce přitom nejsou omezeny.
Radek Kubeš

MEDIACODER 0.3.7

Konvertujte zdarma

VÝROBCE Stanley Huang
INFO mediacoder.sourceforge.net
VELIKOST SOUBORU 12,8 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA freeware

Běžně používaní poštovní klienti zpravidla nenabízejí příliš mnoho funkcí pro správu kontaktů a hromadné zasílání e-mailů. Existuje ovšem řada programů, které se správou kontaktů přímo zabývají. Patří mezi ně i MailList King, aplikace s překvapivě bohatou nabídkou funkcí.
MailList King možná některé méně zkušené uživatele odradí hned na začátku rozsahem svých funkcí a všemožných nastavení. Hned po instalaci je třeba nastavit servery příchozí a odchozí pošty a případně i propojení s používaným e-mailovým klientem. Podporován je samozřejmě Microsoft Outlook a další běžné typy klientů. K plnohodnotné práci s programem je třeba vytvořit si databázi adres, které umí MailList King získat z e-mailů a ze seznamů kontaktů v poštovních klientech. Adresy lze samozřejmě zařazovat do různých skupin, třídit, vyhledávat v nich atd. Velmi zajímavá je možnost ověření, zda na cílovém serveru skutečně daná e-mailová schránka existuje.
MailList King není program určený pro spammery, proto je v něm integrována funkce pro potvrzení adresátů, že od vás hromadné e-maily chtějí dostávat. Mezi další funkce patří například spolupráce s webovými formuláři, zasílání personifikovaných hromadných e-mailů, dávkové zasílání zpráv v určitý čas, blokování vybraných adres, automatické vyřazování neplatných adres (na základě zpráv o nedoručitelnosti e-mailů) a mnoho dalšího.
MailList King je velmi šikovný správce e-mailových kontaktů, který za sice vyšší, ale přiměřenou cenu nabízí celou řadu zajímavých funkcí. Zkušební verze funguje 60 dní, žádné funkce přitom nejsou omezeny.
Radek Kubeš

MUCOMMANDER 0.8 BETA 2

Vládce souborů

VÝROBCE Maxence Bernard
INFO www.mucommander.com 
VELIKOST SOUBORU 0,7 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA freeware

Jen těžko bychom asi hledali lepší a vybavenější aplikaci na správu souborů, než je věhlasný Total Commander (dříve Windows Commander). Je ovšem dobře, že vývojáři podobných aplikací neházejí flintu do žita a pracují na vývoji konkurenčních řešení, která bývají - na rozdíl od Total Commanderu - často k dispozici zdarma. Jedním takovým freewarovým programem je i muCommander.
Velkou výhodou aplikace muCommander je možnost jeho provozování na mnoha různých platformách, mezi které patří Windows, Linux (různé distribuce), Solaris, Mac OS, FreeBSD a další. Tato vlastnost vychází z toho, že muCommander je naprogramovaný v Javě, kterou je zároveň nutné mít pro jeho spuštění v systému instalovánu (Java Runtime Environment najdete na http://java.sun.com/).
Správce souborů muCommander nabízí kromě sady základních funkcí pro práci se soubory (kopírování, přesouvání, editace, mazání...) i vytváření a dekompresi archivů ve formátech ZIP, TAR a GZip nebo vestavěného FTP klienta. Zajímavou funkcí je možnost odesílání vybraných souborů e-mailem, a to pomocí jednoduchého integrovaného klienta.
Práce s muCommanderem se nijak nevymyká ze standardu tohoto typu aplikací.
Téměř všechny funkce je možné vyvolávat pomocí klávesových zkratek. Uživatelské rozhraní je k dispozici v mnoha jazykových verzích, češtinu nevyjímaje. Vzhled muCommanderu je možné upravit pomocí skinů, případně i podle vlastních požadavků.
Program muCommander je šikovné řešení běžné práce se soubory, mezi jehož hlavní výhody patří podpora mnoha různých platforem a bezplatná distribuce
Radek Kubeš

QIP 2005A

ICQ z východu

VÝROBCE Ilham Z.
INFO www.qip.ru
VELIKOST SOUBORU 1,9 MB
OPERAČNÍ SYSTÉM Windows 98/Me/NT/2000/XP
CENA freeware

Aplikace pro rychlé zasílání zpráv po internetu (Instant Messaging) jsou značně populární. Zatímco se nové aplikace jako Skype nebo Google Talk snaží nahradit psanou komunikaci telefonováním, program qip (Quiet Internet Pager) vychází přímo ze svého předka - veleznámé aplikace ICQ.
Právě ICQ je jedinou aplikací, ze které umí qip převzít všechny kontakty a s jejímiž všemi uživateli umí dále komunikovat, aniž by ti tušili, že již používáte jinou aplikaci. S ICQ má qip společného ještě mnohem víc - například velmi podobné uživatelské rozhraní (ovšem bez reklamních bannerů) s téměř totožným rozmístěním ovládacích prvků a kytičky signalizující on-line nebo offline stav uživatelů. Je vidět, že ruský autor si s autorskými právy příliš hlavu neláme.
Komunikační program qip by jako přesná kopie ICQ nebyl zajímavý, a proto nabízí i řadu funkcí, které v ICQ nenajdete. Předně umí zobrazit on-line/off-line stav uživatelů, kteří vám neposlali autorizaci. Sice není možné posílat těmto uživatelům dlouhé zprávy, ale alespoň můžete vidět, jestli vaši žádost o autorizaci záměrně přehlížejí. Stejně tak odhalíte uživatele, kteří se skrývají (invisible). Další užitečnou funkcí je například hromadné rozesílání zpráv na všechny nebo na vybrané kontakty, což se může hodit například při rozesílání oznámení o změně telefonu, e-mailu atd. Zajímavé může být rovněž sledování všech uživatelů, kteří si zařadili váš kontakt do seznamu, a dvoustupňové zneviditelnění (pro všechny a pro vybrané).
Program qip se velmi snadno instaluje a ovládá. K tomu, abyste se dostali ke svým kontaktům z ICQ, stačí znát vlastní ICQ číslo a heslo.
Radek Kubeš


Dokumenty ke stažení