Menu

Tipy a triky: software

Chip & SOFTWARE

14 OFFICE 2000, XP, 2003

Jak vymazat odkazy na staré dokumenty

Všechny programy v kancelářském balíku Office nabízejí v dialogových oknech "Uložit jako" a "Otevřít" přístup k naposledy použitým dokumentům. Vy však tuto možnost vůbec nepoužíváte, a navíc po sobě nechcete nechávat stopy v podobě zpracovávaných dokumentů.
Položek a tlačítek, jež mohou ostatním prozradit, s jakými dokumenty jste naposledy pracovali, se zbavíte zásahem do registru. Spusťte Editor registru a ve stromové struktuře vlevo přejděte na klíč "HKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftOffice11.0CommonGeneral", pokud máte Office 2003. V případě Office 2000 najdete místo "11" devítku, u Office XP desítku. Pak v pravém okně otevřete položku "RecentFiles". V dialogovém okně "Upravit řetězec" uvidíte v poli "Údaj hodnoty" řetězec "Naposledy otevřené". Před slovo "Naposledy" vložte obrácené lomítko "" a klikněte na tlačítko OK. Pak Editor registru zavřete.
Po tomto zásahu přestane Office zobrazovat odkazy do složky "Naposledy otevřené". V Office 2003 dokonce zmizí tlačítko "Poslední dokumenty" v nabídce "Otevřít" a "Uložit jako". Pokud byste vymazali hodnotu řetězce, ukládal by Office odkazy do nadřazeného adresáře.
Office ukládá odkazy na naposledy použité složky a dokumenty do adresáře "Data aplikacíMicrosoftOfficeNaposledy použité" v příslušném profilu ve složce "Documents and Settings" (Dokumenty a nastavení), tedy alespoň ve Windows NT, 2000 a XP. U ostatních verzí Windows najdete tuto složku v instalačním adresáři Windows.

15 WORD 97, 2000, XP, 2003

Četnost slov

Chcete zjistit, jak často se ve vašem dokumentu vyskytuje určité slovo. Tuto funkci však používáte jenom občas, a tak si nechcete vytvářet speciální makro nebo instalovat nějaké doplňky a externí nástroje.
Řešení je snadné, stačí jen využít prostředky, které už ve Wordu jsou. Otevřete daný dokument a v nabídce Úpravy klikněte na Nahradit. V dialogovém okně zadejte do obou polí ("Nahradit" a "Nahradit za") hledané slovo, například "jako". Pak klikněte na tlačítko Více a zaškrtněte možnost "Pouze celá slova". Word pak bude hledat jenom slovo "jako", a všechna ostatní (například "jakoby"), která také obsahují řetězec "jako", bude ignorovat. Podle potřeby můžete ještě zaškrtnout možnost "Rozlišovat velká a malá písmena".
Hledat můžete i speciální znaky nebo části slov. Po provedeném nastavení klikněte na tlačítko "Nahradit vše". Za okamžik se objeví nové dialogové okno s údajem, kolikrát bylo hledané slovo nahrazeno. A přesně tolikrát se dané slovo ve vašem dokumentu vyskytuje.

16 WORD 97, 2000, XP, 2003

Rychlá tvorba klávesových zkratek

Během práce ve Wordu neradi používáte myš. Proto velmi často zadáváte příkazy pomocí klávesových zkratek. Některé jste si upravili, další jste si sami vytvořili. Pomalu už ale ztrácíte přehled.
Pro kontrolu nastavených klávesových zkratek je Word vybaven speciálním režimem. Spustíte ho tak, že současně stisknete klávesy (Ctrl), (Alt) a (+) v číselné části klávesnice. Ukazatel myši se změní na symbol stylizovaného čtyřlístku, kterým je označena klávesa Apple na počítačích Macintosh. Nyní stiskněte požadovanou klávesovou zkratku, např. klávesu (F6). Otevře se dialogové okno "Vlastní klávesnice", ve kterém je uvedena funkce, ke které je daná klávesová zkratka momentálně přiřazena. V tomto okně můžete přiřazení změnit.
Můžete v něm klávesové zkratky i přímo měnit a vytvářet nové. Stačí stisknout požadovanou posloupnost kláves. Přiřazená funkce se zobrazí v poli "Aktuální klávesy". Pokud ji nechcete přepsat, klikněte do pole "Stiskněte klávesovou zkratku" a stiskněte novou kombinaci kláves. Jestliže chcete, aby změna platila pro všechny dokumenty, vyberte v poli "Změny uložit do" položku "Normal", resp. "Normal.dot". Můžete také vybrat název právě otevřeného dokumentu. Pak bude změna platit jenom pro něj. Aktivní se nová klávesová zkratka stane po kliknutí na tlačítko "Přiřadit". Jakmile dialogové okno zavřete, přepne se Word do normálního pracovního režimu.
Stejně jednoduše můžete kontrolovat i klávesové zkratky pro tlačítka nebo příkazy v nabídce. Ve speciálním režimu zobrazení klikněte na požadovaný objekt. Otevře se dialogové okno "Vlastní klávesnice", ve kterém zjistíte, jaká kombinace kláves je k dané funkci přiřazena.

17 EXCEL 2000, XP, 2003

Jak nastavit větší počet kroků zpět

Při výpočtech pomocí složitých matematických vzorců se po neúspěšných pokusech často vracíte o několik kroků zpátky. Občas vám ale počet kroků, které si Excel pamatuje, nestačí.
Ve standardním nastavení si Excel pamatuje posledních 16 příkazů, které můžete jeden po druhém vrátit zpět stisknutím klávesové zkratky (Ctrl) + (Z). Velikost této paměti se dá zvětšit zásahem do registru až na 100 kroků.
Klikněte na Start - Spustit a do příkazové řádky zadejte "regedit". Otevře se Editor registru. Přejděte na klíč "HKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoftOffice9.0ExcelOptions" - v případě Excelu 2000. U Excelu XP je číslo verze "10.0", u Excelu 2003 "11.0". V pravé části okna vyhledejte hodnotu DWORD "UndoHistory". Pokud tam není, musíte ji nejprve vytvořit pomocí nabídky Úpravy - Nový - Hodnota DWORD. Kliknutím na položku ji otevřete, v dialogovém okně změňte číselnou soustavu na desítkovou a zadejte hodnotu jako celé číslo od 1 do 100. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK a zavřete Editor registru. Od příštího spuštění si bude Excel pamatovat víc kroků, bude však také zabírat víc paměti.

18 EXCEL 2000, XP, 2003

Jak vytvářet univerzální odkazy na buňky

Vzorec obsahuje absolutní odkaz "$A$3" na buňku A3. Po vymazání sloupce A se v buňce s výsledkem objeví chybové hlášení "#REF!". Chcete proto upravit odkaz tak, aby vždy odkazoval na aktuální buňku A3.
Použijte nepřímý odkaz na buňku. Například pro přičtení čísla "10" k hodnotě buňky A3 zadejte tento vzorec:
=NEPŘÍMÝ. ODKAZ ("A1")+10
Důležité jsou uvozovky kolem adresy buňky a údaj, že odkaz nemá být při použití této funkce zobrazován v režimu zpracování barevně.

RYCHLÉ TIPY

Excel: Vybrané řádky jednoduše skryjete klávesovou zkratkou (Ctrl) + (Shift) + 9 (ne z numerické klávesnice). Pokud chcete skrýt vybrané sloupce, pak místo číslice "9" použijte "0".
Word: Chcete-li vybrat a označit pravoúhlou část textu, podržte stisknutou klávesu (Alt) a požadovanou část textu vyberte levým tlačítkem myši.
PowerPoint: Manuálně ovládané prezentace bez nastavených přechodů přerušíte nebo na konci přepnete na černou obrazovku stisknutím tlačítka (B).
Word: V dokumentu se lze pohybovat také poklepáním na údaj o stránce nebo oddílu na stavovém řádku, lze zadat třeba číslo stránky a kliknout na Přejít na.


Dokumenty ke stažení