Menu

Knižní novinky

Knižní novinky

CSS A XHTML - Peter Druska

Grada, 200 stran 199 Kč
Chcete-li se pustit do vytvoření vlastního webu a nejste si přitom zcela jisti svými postupy, nemůžete ponechat stranou tohoto průvodce, který vás krok za krokem provede kompletní tvorbou webových stránek. Vedle úvodních informací o možnostech hostingu a o tom, kam a jak umístit své stránky, a vedle základů jazyka XHTML a kaskádových stylů CSS se naučíte správně sestavit své stránky či naplno využívat vlastností a možností CSS.

PINNACLE STUDIO 10 - Josef Pecinovský

Grada, 180 stran 199 Kč
Příručka z pera zkušeného autora vás seznámí s ovládáním nejnovější verze úspěšného programu pro střih videa. Je určena všem neprofesionálním zájemcům, kteří vlastní videokameru a počítač, zakoupili si program Pinnacle Studio 10 Plus a chtějí ze svých natočených záběrů vytvořit dokonalý film. Po úvodním seznámení s programem a základními pojmy se naučíte nahrávat video z kamery či z jiného zdroje do počítače. Nejrozsáhlejší část je věnována vlastní editaci videa čili vytváření projektu. Postupně se dozvíte, jak do projektu vložit jednotlivé obrazové scény, jak určit jejich pořadí a délku, jak mezi nimi vytvořit přechody, jak je proložit statickými obrázky a jak doplnit titulky. Také budete umět namluvit vlastní komentář a přidat doprovodnou hudbu.

VYUŽIJTE SVŮJ MOBIL NAPLNO! - Ondřej Pohl

Computer Press, 144 stran 149 Kč
Tato publikace vás seznámí snad se všemi pokročilými funkcemi mobilních telefonů, které u většiny současných modelů najdete, a představí vám služby, které operátoři nabízejí, ale které pravděpodobně všechny neznáte nebo nevyužíváte. Věnuje se také využití mobilu ve spojení s počítačem, a to hned z několika pohledů.
Kniha vás naučí i to, jak na mobilu nakonfigurovat a plně využít rozhraní Bluetooth (například pro připojení bezdrátové sady handsfree), co potřebujete k odesílání zpráv MMS (například fotografií nebo videosekvencí) nebo odkud a jak dostat do mobilu loga a melodie. Možná budete překvapeni, že i běžné typy přístrojů lze využít dokonce jako navigační zařízení. Kniha se také zabývá možnostmi datových přenosů a konfigurací telefonu pro použití u jednotlivých operátorů. Představí vám i tzv. chytré telefony a vysvětlí, co vlastně umí.

MOZILLA THUNDERBIRD - Václav Kadlec

Computer Press, 136 stran 169 Kč
Kompletní uživatelská příručka k poštovnímu klientu Mozilla Thunderbird je určena jak začátečníkům v oblasti elektronické pošty či uživatelům jiných poštovních klientů, tak i zkušenějším uživatelům Thunderbirdu, kteří chtějí naplno využít skutečnou sílu tohoto „pošťáka“. Autor věnuje pozornost nejen základním postupům nutným ke zvládnutí běžných operací s poštou, ale zaměřuje se též na nadstandardní funkce a pokročilé postupy.

C# - programování databází

Jason Price Grada Publishing, Praha 2005, 624 stran, cena 699 Kč, v češtině
Kniha nakladatelství Grada Publishing, vydaná v závěru předchozího roku, nabízí přístupný výklad programování databázových aplikací, založený na knihovně ADO. NET a jejím použití v programovacím jazyce C#.
Autor předpokládá, že čtenář zná alespoň na základní úrovni jazyk C#, ale nic víc. Ve stručnosti ho zasvětí do problematiky databází a práce s nimi; i když předpokládá, že používá server Microsoft SQL, prakticky vše lze přenést i na jiné servery.
V úvodních kapitolách se naučíte základy dotazovacího jazyka SQL a jeho procedurálního rozšíření Transact SQL pro server MS SQL a stručně se seznámíte s architekturou knihovny ADO. NET. V následujících kapitolách se naučíte postupně řešit čím dál tím složitější problémy, a to jak pro připojená řešení (při nichž je potřebný neustálý kontakt s databází), tak i pro odpojená řešení, při nichž není permanentní připojení nezbytné. Postupně se naučíte připojit se k databázi, vypsat její obsah, měnit její obsah, získat hodnotu některé z agregačních funkcí, vytvořit nebo spustit uloženou proceduru, používat transakce, používat databáze v internetových aplikacích založených na ASP. NET a mnoho dalšího. Výklad samozřejmě doprovázejí poměrně rozsáhlé příklady, jejichž zdrojové texty si lze stáhnout z webu nakladatelství nebo ze stránek autora.
V této knize lze úspěšně hledat odpovědi na běžné otázky. Navíc pokud budete procházet příklady, které v ní jsou, struktuře knihovny ADO. NET a jejímu používání opravdu brzy porozumíte.
Jedinou bolestí knihy je kvalita překladu. Přiznám se, že mne stálo chvíli přemýšlení, než jsem pochopil, že vytvářeč či utvářeč je vlastně konstruktor. Daleko horší jsou však drobné, leč husté chyby ve slovosledu a v kladení čárek ve větách - občas musí čtenář investovat trochu (zbytečné) práce, aby pochopil, co chtěl překladatel vlastně říci.
Vraťme se však ke kladům této knihy. Upřímně řečeno, na takovouto publikaci jsem dost dlouho čekal. Lze ji doporučit jak začátečníkům, kteří neznají databáze, ale znají C#, tak i pokročilejším čtenářům, kteří základy znají, ale chtějí se dozvědět něco více. Nezanedbatelnou předností také je, že vše, co je zde řečeno, lze jen s malými změnami použít prakticky v jakémkoli jazyce v prostředí . NET.


Dokumenty ke stažení