Menu

Knihy

Knižní novinky

LINUX - JDI DO TOHO - Janet Valade

Grada, 280 stran 299 Kč
Kniha je určena především pro ty čtenáře, kteří chtějí rychle začít pracovat v Linuxu. V prvních kapitolách jim vysvětlí, co je to vlastně Linux, poradí jim s výběrem distribuce a provede je instalací systému (popsány jsou distribuce Fedora Core, Mandrake/Mandriva a SuSE). Podrobně popíše dvě hlavní grafická uživatelská prostředí v Linuxu: KDE a GNOME. Pak vyloží základy správy systému (uživatelské účty, správu souborů, instalaci programů, tisk) i to, jak používat hlavní uživatelské aplikace: textový editor a procesor, tabulkový procesor, aplikace pro prezentace a čárovou i bitmapovou grafiku (OpenOffice, Gimp), webový prohlížeč a poštovní klient (Mozilla) a přehrávače hudby a videa (KsCD, Xmms, Rhythmbox, RealPlayer, MPlayer).

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PRŮVODCE ÚPLNÉHO ZAČÁTEČNÍKA - Joe Habraken

Grada, 492 stran 449 Kč
Kniha vám pomůže prozkoumat svět počítačových sítí. Dozvíte se o standardech pro vytváření sítí osobních počítačů a seznámíte se s předními síťovými operačními systémy. Také se naučíte pracovat se síťovými protokoly, jako je TCP/IP, a zjistíte, jak se potýkat s problematikou IP adres a podsítí. Získáte i určitý vhled do procesu budování počítačových sítí a poskytování datových a tiskových zdrojů vašim síťovým uživatelům. V knize jsou zmíněny i informace týkající se tvorby webových stránek a zavádění různých typů síťových serverů. Tato kniha vás během listování stránkami změní z uživatele na správce sítě.

FLEXIBILNÍ WEBDESIGN - Dan Cederholm

Computer Press, 232 stran 289 Kč
Ruku v ruce s vizuální přitažlivostí webu jde taktéž snaha o jeho zpřístupnění a přizpůsobení širokému a stále různorodějšímu publiku a dále množství zařízení, pomocí nichž lze k internetu přistupovat. Aby byly stránky úspěšné, nestačí již pouze dobře navrhnout jejich vzhled, ale je nutné také zajistit, aby správně fungovaly všem uživatelům. Kniha je praktickou příručkou tvorby flexibilních prvků stránky i celkového layoutu webu. Odborník na webdesign s vámi krok za krokem projde strategii tvorby kvalitních a působivých webových stránek a podělí se s vámi o vědomosti získané dlouholetou praxí.

OSVĚDČENÉ EFEKTY VE PHOTOSHOPU - Scott Kelby

Computer Press, 376 stran 429 Kč
Scott Kelby je nejen odborník ve vymýšlení nových tipů a triků pro Photoshop, ale vyzná se i v osvědčených postupech, které grafikové dosud používají a se kterými se můžete setkat v časopisech, na obalech a v reklamních tiskovinách. Tyto tipy vám ušetří čas, nebudete muset „znovu objevovat Ameriku“ a patří opravdu k základní výbavě každého grafika. V knize naleznete např. následující druhy efektů: přesunutí objektu v pozadí před text, prolnutí fotografie do jednobarevného pozadí, prolnutí dvou obrázků, vytváření odlesků, kolorování černobílých fotografií, vložení fotografie do textu, efekt trojrozměrného textu, efekt perspektivního stínu, vytváření poštovních známek, rozostření pohybem, efekt blesků a další.

ADOBE INDESIGN CS2 - Standee Cohen

Computer Press, 576 stran 479 Kč
Nemáte rádi zdlouhavé návody? Chcete rychle najít postup, který vám pomůže pohnout se z místa? V této knize naleznete všechny postupy a činnosti související se sazbou v InDesignu CS2, a to formou názorných ilustrací doprovázených návody krok za krokem. Rozsáhlá kniha pokrývá všechna významná témata a počítá i s majiteli lokalizované verze Adobe InDesignu CS2. V knize se například naučíte, jak se orientovat v prostředí programu a v jeho nástrojích a nabídkách, jak připravovat sazební obrazec a upravovat vzhled stránky, jak importovat grafiku a určit její umístění a různé vlastnosti, jak využít předností InDesignu při sazbě tabulek a tvorbě obsahů a rejstříků, jak exportovat dokument do PDF a připravit jej pro tisk nebo jak si InDesign uživatelsky přizpůsobit.

Podniková informatika

Libor Gála, Jan Pour, Prokop Toman / Grada Publishing, Praha 2006, 1. vydání, 484 stran, cena 495 Kč, v češtině, ISBN 80-247-1278-4
Díky této rozsáhlé publikaci, vycházející v edici Management v informační společnosti, mohou čtenáři postupně získat širší rozhled v oblasti podnikové informatiky.
Ke svému výkladu zvolili autoři poměrně přehledné členění struktury knihy do dílčích tematických okruhů.
V prvém okruhu jsou objasněny základní principy podnikové informatiky a dále je v něm definována i používaná terminologie. Na to navazuje mnohem obsáhlejší téma, které je zaměřeno na informační systémy a jejich aplikace. V něm je možné získat informace o plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning - ERP, Business Inteligence, e-podnikání, m-Commerce), o řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management - CRM) a o řízení podnikového obsahu (Enterprise Content Management - ECM). Okruh je následně zakončen uvedením některých komplexních řešení zahrnujících nejrůznější kombinace výše uvedených typů aplikací (systémy mySAP Business Suite, Oracle e-Business Suite a LCS NORIS).
Třetí okruh je podrobněji zaměřen na informační a komunikační technologie - jsou v něm například mimo jiné uvedeny principy sítí či internetu a poměrně značná část je věnována problematice integrace aplikací. Poslední okruh se zabývá tématem řízení podnikové informatiky, takže čtenář se v něm dozví informace o způsobu a provozu informatiky, řízení bezpečnosti a podnikové informatiky (ITIL, COBIT).
Tato kvalitní a rozsáhlá publikace (doplněná i řadou praktických příloh) je určena zejména profesionálům z praxe, tj. informatikům. Potřebné informace v ní však samozřejmě naleznou i studenti vysokých škol a vůbec všichni, kteří se chtějí zorientovat v rozsáhlém světě podnikové informatiky.
Milan Pinte


Dokumenty ke stažení