Menu

Novinky na stříbrných discích

Novinky na stříbrných discích

MEDVĚD MÍŠA VE VESMÍRU

Špidla Data Processing, Zlín 119 Kč 6 bodů
Cílem zábavné hry pro malé šikovné děti je pomoci medvídku Míšovi dostat maličké zelené mužíčky do rakety a odvézt je do bezpečí. Ve třech základních úrovních obtížnosti je připraveno 80 scén ve čtyřech herních světech. Ovládání hry je snadné, vyžaduje však správnou souhru více činností. Grafika programu i připravené efekty jistě zaujmou.

TS PŘÍRODOVĚDA 3

Terasoft, Hořovice 630 Kč 10 bodů
Více než 530 interaktivních výukových obrazovek, rozdělených do 10 tematických okruhů, je věnováno flóře a fauně České republiky. Stručné texty jednotlivých hesel jsou doprovázeny mnoha fotografiemi, ilustracemi nebo vysvětlujícími nákresy a pro efektivnější využití i snadnější zapamatování jsou také namluveny.

ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH II

P. Dvořáček, Olomouc, KMa, Praha 49 Kč 7 bodů
Druhý (samostatný) díl stručného průvodce českou architekturou se zabývá obdobím klasicismu (vč. romantického historismu), secese a moderny (vč. kubismu, purismu, funkcionalismu a socialistického realismu). Text doplňuje více než 800 fotografií světských i církevních staveb, jejich částí a různých detailů.

FACETTES FRANCOUZŠTINA

LANGMaster International, Praha 500 Kč 10 bodů
Ozvučený francouzsko-český slovník obsahuje 50 000 hesel (20 000 ozvučených), 90 000 významů, 150 000 překladů. Slovník může sloužit samostatně (vč. osvědčené metody efektivní výuky RE-WISE), především je však určen jako rozšíření produktu LANGMaster Francouzština FACETTES s překladovým glosářem.

MIRADA ŠPANĚLŠTINA

LANGMaster International, Praha 500 Kč 10 bodů
Ozvučený španělsko-český slovník obsahuje 47 000 hesel (17 000 ozvučených), 90 000 významů, 140 000 překladů. Slovník může sloužit samostatně (vč. RE-WISE), především je však určen jako rozšíření produktu LANGMaster Španělština MIRADA pro nácvik správné výslovnosti - výukový kurz tak získává nové možnosti.

TS Přírodověda 1 - 4

To je pomocník!

Představujeme vám značně rozsáhlého a zajímavého pomocníka pro výuku prvouky, přírodovědy i přírodopisu na základních školách, který si už získal nejen řadu příznivců mezi žáky a učiteli, ale také několik ocenění odborníků.
Text: Milan Pola

TS Přírodověda je soubor čtyř CD-ROM, které lze pořídit buď samostatně, nebo výhodně jako komplet. Způsob využití jednotlivých CD je shodný - CD se liší jen vlastním informačním obsahem. Základem jsou stručné popisné texty a doprovodné obrázky (fotografie, kresby, mapy a schémata).
Nejprve si přibližme obsah a rozsah jednotlivých CD. Texty a obrázky jsou organizovány do samostatných stránek (interaktivních výukových obrazovek) a ty podle témat do kapitol. Z jejich počtu je zřejmé, že připravený informační rozsah titulů je pro ZŠ zcela dostačující. Co tedy jednotlivé CD disky obsahují?
CD 1 - rostliny a houby (482 stran, 19 kapitol).
CD 2 - živočichové a rostliny cizích krajin (500 stran, 14 kapitol).
CD 3 - živočichové a rostliny ČR (352 stran, 10 kapitol).
CD 4 - žijí s námi (350 stran, 8 kapitol).
Hlavní menu každého CD obsahuje čtyři následující nabídky: Výuka, Testy, Encyklopedie a Hry. Z jejich názvů je vcelku jasné, jaké jsou jejich funkce. Po volbě výuky jsou postupně zobrazovány jednotlivé stránky podle daného pořadí, přičemž si sami můžete určit, které z připravených stránek do výuky zařadit a které ne. Texty doplňují obrázky příslušných objektů, z nichž některé je možno kliknutím zvětšit. Pro snadnější zapamatování obsahu informací jsou texty namluveny. Přestože výuka je především výkladem, pro udržení pozornosti a ověření pochopení látky jsou zařazovány testy. Pokud neodpovíte na položené otázky správně, nemůžete pokračovat ve výuce, musíte se vrátit a probrat danou látku znovu.
V části Encyklopedie si lze z kompletního rejstříku vybírat jednotlivá hesla. K dispozici je i jednoduchý filtr podle kapitol a funkce vyhledávání v plných textech. V části Testy program prověří vaše znalosti, přičemž eviduje počty správných i chybných odpovědí (přehled všech chybných odpovědí lze vytisknout).
Pro chvíle oddechu je připravena hra, v níž jeden nebo dva hráči po volbě tématu postupně „hází počítačovou kostkou“ a podle správných či chybných odpovědí na generované otázky posouvají svoji figurku po hracím plánu. Bonusem je možnost tisku pracovních listů a vyplněných či nevyplněných testů pro výuku mimo dosah počítače.
CD-ROM tituly TS Přírodověda 1 - 4 jsou výborným zdrojem zajímavých informací nejen pro žáky škol, ale i pro všechny zájemce o přírodu a život nejen v našem okolí, ale i v dalekých exotických zemích. Grafické provedení programu a zařazené animace se dětem určitě budou líbit.

TS PŘÍRODOVĚDA
Multimediální podpora výuky

Vydal/poskytl Terasoft multimedia, Hořovice - www.terasoft.cz
Cena 630 Kč/jednotlivý díl, 1499 Kč - komplet 4 CD

Movie Talk

Netradiční výuka cizích jazyků

Programů pro výuku cizích jazyků je na trhu velký výběr. Ovšem ty, které vám dnes představíme, jsou zatím ojedinělé, a to jak svým „datovým“ základem, tak i nabídkou funkcí. Určitě jde o tituly velmi zajímavé.
Text: Milan Pola

Firma Terasoft, která je známá především svými výukovými programy pro základní školy, nabízí zájemcům nejnovější řadu výukových programů cizích jazyků společnosti EuroTalk Interactive. Jde o interaktivní DVD, využívající pokročilou technologii spojení filmu (uloženého ve formátu MPG) a výukových nástrojů. Vzhledem ke svému obsahu i nabízeným možnostem jsou DVD určeny spíše pokročilým studentům, kteří se chtějí především zdokonalit v poslechu běžného hovorového jazyka, navíc na pozadí reálných zvuků.
Nabídka DVD kurzů Movie Talk obsahuje pět jazykových titulů (v závorce je uveden název základního filmu a jeho délka):
Anglicky (Inspektor Morse, 100 min);
Francouzsky (Au Coeur De La Loi, 50 min);
Italsky (Mio Padre é Innocente, 112 min);
Německy (Ein Fall für Zwei, 60 min);
Španělsky (Querido Maestro, 60 min).

Základní možnosti výuky

Jak už bylo naznačeno, základem výuky je film -jeden díl některého oblíbeného seriálu. V případě výuky angličtiny je to seriál Inspektor Morse. Nejjednodušší variantou využití kurzu je pouhé pasivní sledování stominutového filmu. To ale jistě není to „pravé ořechové“.
DVD a jeho programová nástavba nabízí v hlavním menu šest položek. Volba Film a scénář umožňuje promítání filmu, jeho zastavení, krokování, vracení děje apod. Důležitou variantou promítání je možnost aktivace scénáře, kdy se pod oknem s promítaným filmem otevře další okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny texty filmu včetně jmen osob, které je říkají. V souladu s aktuálním průběhem filmu se text scénáře postupně posouvá a ve filmu právě pronášená věta je zvýrazněna. Tuto možnost budou zejména v počátku práce s DVD využívat ti, kteří „neslyší“ běžně mluvený text. Připraveny jsou i dva tucty záložek pro rychlý přechod na označená místa filmu, podobně jako tomu bývá u klasických DVD filmů.

Další nabídky

Také další nabídky hlavního menu programu -Slovník, Hledání slov, Cvičení a Filmový kvíz -„pracují“ s promítaným filmem. Slovník obsahuje přes stovku slovíček, přičemž k vybranému slovíčku zobrazí vhodnou ukázku z filmu a na obrazu z filmu zvýrazní odpovídající věc (např. kravatu, zuby, hrníček…). Volba Hledání slov umožňuje vyhledání libovolného slova scénáře a zobrazení úseku filmu, kde je dané slovo použito.
Cvičení nabízí čtyři dvojice úkolů. První úkol z každé dvojice umožňuje procvičování daného typu cvičení, druhý navíc omezuje časový limit pro jeho řešení. Připraveny jsou úlohy na zlepšení slovní zásoby, doplňování chybějícího slova textu, volby následujícího dialogu ze tří nabídnutých možností a hláskování vynechaného slova. Filmový kvíz obsahuje sedm desítek otázek, které se samozřejmě také vztahují k ději filmu. Program z nich náhodně vygeneruje 20 otázek a ty je potřeba správně zodpovědět. Za správná řešení úloh je připočten příslušný počet bodů a při dosažení stanovených hranic si lze vytisknout diplomy úspěšného studenta.
S programem může pracovat více uživatelů, pro každého z nich se evidují jeho aktivity včetně bodů nasbíraných při cvičení, příslušná pokračování atd.

Aktivní vstup do děje

Poslední a jistě nejatraktivnější nabídkou menu je možnost dabovat dialogy některé z postav filmu (pro angličtinu lze volit z pěti mužů a čtyř žen) vlastním hlasem. Postupně nahráváte jednotlivé dialogy zvolené postavy, ty si následně porovnáte, zda aspoň přibližně odpovídají dabovanému dialogu. Pokud nejste se svým výkonem spokojeni, můžete nahrávku opakovat.
V případě, že si myslíte, že už ji lépe nesvedete, dáte programu příkaz, že má při dalším přehrávání filmu nahradit příslušnou větu pronesenou daným hercem vámi namluveným textem. Můžete tak promlouvat třeba místo Johna Thawa a představovat se jako šéf inspektor Morse, místo Kevina Whatelyho jako detektiv seržant Lewis nebo místo Betty Marsdenové jako Cynthie Preeceové atd.

Závěrem

Nápověda programu je připravena v pětadvaceti tradičních i exotických jazycích (kromě češtiny např. i čínština, japonština, arabština), a tak se můžete přes angličtinu (francouzštinu, italštinu, němčinu nebo španělštinu) navíc seznámit se základními slovíčky dalších jazyků.
DVD Movie Talk nabízí atraktivní a jistě také účinnou pomoc při zdokonalování vaší hovorové angličtiny či dalších z nabízených jazyků. Při jeho využívání si procvičíte svoji znalost jazyka, sluch, paměť, gramatiku a správnou výslovnost a navíc se příjemně pobavíte sledováním atraktivního filmu.

MOVIE TALK - ANGLICKY, FRANCOUZSKY, ITALSKY, NĚMECKY, ŠPANĚLSKY
Interaktivní DVD pro podporu výuky cizího jazyka

Vydal/poskytl Terasoft multimedia, Hořovice http://www.terasoft.cz
Cena 699 Kč/titul


Dokumenty ke stažení