Menu

BusinessNews

BusinessNews

PRAHA BUDE HOSTIT KONFERENCI O VIRTUALIZACI HARDWARU

Top Hotel Praha bude 21. září 2006 hostit druhý ročník konference o virtualizaci hardwaru ve východní Evropě - VMware Virtualization Forum 2006. Organizátor akce, společnost Soft-tronik, společně s partnery akce seznámí zákazníky s přínosy, které jim virtualizace hardwaru přináší.
VMware Virtualization Forum 2006 bude zaměřeno jak na novou platformu společnosti VMware Virtual Infrastructure 3 a její praktické použití, tak na další virtualizační nástroje společností Platespin a Vizioncore.
Vedle odborníků na virtuální řešení ze společnosti VMware a partnerů konference budou přednášet i zákazníci, kteří využívají VMware pro provoz svých IS. Účastníci se tak budou moci seznámit s konkrétními případy nasazení virtuálního hardwaru v českých podnicích a organizacích.
Info: www.soft-tronik.cz/virtualization2006

ACTEBIS PRODÁVÁ PRODUKTY SYMANTEC V RÁMCI PROGRAMU VALUE

Společnost Actebis computer zahájila 1. srpna 2006 prodej produktů firmy Symantec v rámci licenčního programu Value. Pro zákazníky je připraven tzv. Konfigurátor licencí, což je nástroj pro volbu a objednávání licencí.
Program Value je vhodný zejména pro malé až středně velké firmy a prostřednictvím konfigurátoru pro ně představuje cestu, jak nakoupit a spravovat svoje aktuální a budoucí finanční výdaje na pořizování bezpečnostního softwaru v rámci produktové nabídky softwaru Symantec.
Pokud nakupujete licence v rámci programu Value, máte k valné většině produktů možnost získat službu Gold Maintenance. V rámci této služby je zajištěna Upgrade Insurance, která dává právo na každou novou softwarovou verzi nebo upgrade v momentě jejich dostupnosti a samozřejmě po dobu trvání dané licenční smlouvy. Gold Maintenance také zahrnuje právo na pravidelnou aktualizaci obsahu, jako jsou virové databáze, bezpečnostní záplaty, definiční soubory URL pro přístupové filtry, pravidla pro nastavení firewallu, detekční rutiny pro evidenci a zamezení neoprávněných přístupů a podobně. V rámci této služby je také často zahrnut technický support.
Info: www.actebis.cz

WEBOVÉ SLUŽBY POD KONTROLOU

S novinkou v oblasti softwaru přichází brněnská společnost Per4mance. Jako výhradní zástupce firmy Quest Software pro ČR a SR uvádí na trh nové produkty pro . NET Application Management. „Tyto produkty jsou určeny pro správu a monitoring business-critical aplikací postavených na platformě . NET. Optimalizují tak výkon aplikací a webových služeb, usnadňují jejich kontrolu a včasnou diagnostiku. Mohou v minimálním čase nalézt, vyhodnotit a vyřešit problémy jednotlivých aplikací a webových služeb,“ uvádí Ing. Petr Maleňák, ředitel společnosti Per4mance. Nové produkty jsou dodávány pod názvem Quest Management Pack for . NET a Foglight for . NET.
Info: www.per4mance.cz

EURO MEDIA DISTRIBUTION OSLAVUJE „NAROZENINY NARUBY“

Přesně 1. září 2006 oslaví Euro Media Distribution svůj první rok působení na českém distribučním trhu s informačními technologiemi od nového startu. Nový start přinesl přejmenování společnosti, sjednocení veškerých aktivit, které byly dříve roztříštěny v rámci celé ČR, a současně významné rozšíření produktového portfolia. V rámci oslav připravila společnost Euro Media Distribution pro své nové, ale i stávající zákazníky promo akci s názvem Narozeniny naruby. V rámci ní bude dárky rozdávat oslavenec, tedy Euro Media Distribution. Dárek dostane každý obchodní partner, který nakoupí zboží v hodnotě nad 5000 Kč.
„Každý začátek je těžký, i ten druhý. Touto promo akcí chceme poděkovat našim stálým zákazníkům, ale také mezi nás přilákat nové. Rok 2005 nám ukázal, v čem jsme dobří, ale i to, v čem se ještě musíme zlepšit. Těší mě, že se společnost Euro Media Distribution etablovala na českém trhu jako důvěryhodný a spolehlivý distributor IT. Naším cílem do budoucnosti je co možná nejvíce posílit naše pozice na trhu a poskytovat zákazníkům zboží a služby, které jim co nejvíce ulehčí jejich byznys,“ řekl Jozef Cerovský, Business Development Manager.
Info: www.emdistribution.cz

RADIOKOMUNIKACE A PENTA USILUJÍ O LICENCI NA TŘETÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA NA SLOVENSKU

Akciová společnost Radiokomunikace a private equity skupina Penta odevzdaly Telekomunikačnímu úřadu Slovenské republiky společnou nabídku na provoz třetího mobilního operátora na Slovensku.
„Jako významný akcionář společnosti T-Mobile Czech Republic máme dlouhodobé zkušenosti s provozem služeb mobilního operátora, se zaváděním nejnovějších a inovativních technologií a s budováním vlastní infrastruktury,“ uvedl Ing. Miroslav Čuřín, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Radiokomunikace.
Radiokomunikace působí na českém trhu déle než čtyřicet let a patří k největším telekomunikačním operátorům v České republice. Radiokomunikace, a. s., vlastní společně s konsorciem CMobil B. V. společnost T-Mobile, prostřednictvím které poskytují služby mobilního operátora téměř 4,5 milionu zákazníků.

TECH DATA ZKVALITŇUJE PŘEPRAVU

Společnost Tech Data Distribution uzavřela v rámci zkvalitňování svých služeb smlouvu s přepravní firmou TNT, která pro ni bude zajišťovat expresní dodávky zboží do 12 hodin po celé ČR.
Dříve tuto službu pro Tech Data Distribution zajišťovala (pod názvem TopTime) přepravní firma TopTrans, u které však (vlivem nového silničního zákona) docházelo ke zpožděním některých dodávek zboží. Společnost Tech Data na tento stav rychle zareagovala a našla nové a ještě kvalitnější řešení. Expresní přeprava prostřednictvím TNT zaručí včasné dodávky zboží ve stanoveném limitu po celém území ČR.
V ostatních způsobech přepravy se nic nemění. Standardní dopravu do druhého pracovního dne bude i nadále zajišťovat společnost TopTrans, kurýrní služba po Praze je řešena prostřednictvím firmy Messenger.
Info: www.techdata.cz

APPLE OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ

Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2006, tedy za období končící 1. července 2006. Společnost vykázala příjmy ve výši 4,37 miliardy amerických dolarů a čistý čtvrtletní zisk 472 milionů dolarů, což představuje zisk 54 centů na akcii. Hrubá marže činila 30,3 procenta, přičemž loni ve stejném období pouze 29,7 procenta. Plných 39 procent příjmů získala společnost z prodeje svých výrobků v zahraničí.
Během tohoto čtvrtletí prodala společnost Apple 1 327 000 počítačů Macintosh a 8 111 000 přehrávačů iPod, což představuje 12procentní nárůst u počítačů, a dokonce 32procentní nárůst u iPodů v porovnání se stejným obdobím loňského roku.
Info: www.apple.com

SDRUŽENÍ CZ. NIC POŘÁDALO VALNOU HROMADU

Sdružení CZ. NIC, správce národní domény CZ, oznamuje výsledky první valné hromady, která proběhla bez přímé fyzické účasti členů sdružení. Hlasování o dokumentech, které předložilo představenstvo členům sdružení, probíhalo prostřednictvím internetu. Členové sdružení hlasovali o účetní uzávěrce za rok 2005, o hospodářském výsledku a o výroční zprávě.
Valná hromada schválila účetní uzávěrku za rok 2005. Podkladem pro hlasování byla zpráva o činnosti představenstva za období 20. 2. - 6. 6. 2006, plnění rozpočtu za rok 2005, výkaz zisků a ztrát, rozvaha a zpráva dozorčí rady.
Sdružení CZ. NIC dosáhlo v roce 2005 zisku po zdanění ve výši 32,610 milionu korun. Valná hromada schválila, že ze zisku za rok 2005 bude uhrazena ztráta z minulých let ve výši 1,613 milionu korun a zbývající část ve výši 30,997 milionu korun bude ponechána jako nerozdělený zisk.
Info: www.nic.cz

FIRMA TRASK SOLUTIONS ZVÝŠILA OBRAT O 23 PROCENT

Firma Trask solutions, konzultační a řešitelská společnost v oblasti IT, vyčíslila své hospodářské výsledky za rok 2005. Výnosy společnosti překročily hranici 101 mil. Kč, přičemž nárůst oproti minulému roku činí 23 %. Tržby z prodeje služeb tvoří 97,8 % celkových výnosů.

SPOLEČNOST MCAFEE DOSÁHLA PŘÍJMŮ VE VÝŠI 277 MILIONŮ DOLARŮ

Společnost McAfee oznámila předběžné neauditované výsledky za 2. čtvrtletí, končící 30. června 2006. Tyto výsledky jsou předběžné kvůli tomu, že v McAfee probíhá revize poskytnutí opcí na akcie a souvisejícího účetnictví. Ve 2. čtvrtletí, končícím 30. června 2006, dosáhly konsolidované čisté příjmy 277 milionů dolarů. Podle účetní metodiky GAAP byl čistý zisk McAfee ve 2. čtvrtletí 31 milionů dolarů (počítaje v to kompenzační výdaje za akcie ve výši 11,2 milionu po zdanění) neboli 0,19 dolaru na akcii (včetně nákladů na akciové kompenzace ve výši 0,07 dolaru). Předběžný (nonGAAP) čistý zisk za 2. čtvrtletí dosáhl 48 milionů dolarů neboli 0,30 dolaru na akcii. Předběžné provozní marže za 2.čtvrtletí činily 21,0 % a provozní marže podle GAAP byly 10,0 % za čtvrtletí. Provozní marže za 2. čtvrtletí zahrnují 4 miliony dolarů jako GAAP i předběžné náklady za období vztahující se k vytvoření účetních rezerv na potenciální právní urovnání.
Info: www.mcafee.com

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Channel Sales Managerem společnosti D-Link je od 1. 7. 2006 Aleš Pícl, MBA. V této funkci bude zodpovědný za rozvoj partnerského kanálu s distributory a partnery v regionu České republiky a Slovenska.
Aleš Pícl (33) vystudoval MBA při Prague International Business School. V letech 1994 - 2000 pracoval ve společnosti Expert & Partner engineering, mimo jiné jako Chief Financial Officer. Od roku 2001 působil ve firmách Expert & Partner Computer 2000 (součást Tech Data), C System Group a ZyXEL Communications, kde vystřídal různé manažerské posty v oblasti prodeje a prodejních kanálů. Má zkušenosti s marketingem, s vedením prodejních týmů, s rozvojem partnerských vztahů a s vytvářením nových obchodních příležitostí.
Novým ředitelem pro obchod a marketing společnosti Pregis se stal Ing. Jiří Zahradníček (36). Jeho úkolem je posílit obchodní vztahy s klíčovými zákazníky a rozvinout obchodní aktivity se společnostmi mimo skupinu Preciosa, především v oblastech implementace, podpory a provozu ERP řešení SAP a DMS řešení ELO.
Jiří Zahradníček vystudoval VUT v Brně a Bournemouth University ve Velké Británii. Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1995 ve společnosti Unisys. Do společnosti Pregis přichází ze společnosti Hewlett-Packard, kde v různých funkcích pracoval více než 10 let.


Dokumenty ke stažení