Menu

Tipy a triky: software

Chip & SOFTWARE

18 WINDOWS

Problémy s ikonami

Při práci si občas měníte rozlišení monitoru (jiné máte pro Word, jiné pro Photoshop), jindy se rozlišení mění podle hry, kterou hrajete. V obou případech se vám stává, že po změně rozlišení nezůstanou ikony v původním uspořádání, ale vytvoří na ploše chumel, ve kterém zůstanou i po návratu do původního rozlišení.
O možnosti, jak tento problém vyřešit, jsme už psali. Řešení sice není úplně snadné, ale pochází přímo z dílen Microsoftu, a to přímo z Resource Kitu pro Windows NT4. Stačí jen použít dva soubory: layout.dll 14 KB a layout.reg 0,52 KB (jejich jména zadejte do libovolného vyhledávače). Soubor layout.dll zkopírujte do složky WindowsSystem a soubor layout.reg importujte do registru.
Druhou možností, jak vyřešit problémy s migrujícími ikonami, je zákaz změn na ploše. Tato varianta je vhodná především v případě, kdy na jednom počítači pracuje více uživatelů. Výsledkem bude, že každý uživatel sice bude smět plochu změnit, ta se však po každém restartu vrátí do původní podoby. Postup je snadný. Spusťte regedit a přesuňte se do klíče HKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionPoliciesExplorer. Zde musíte vytvořit novou textovou hodnotu DWORD, kterou pojmenujte NoSaveSettings. Pokud tuto hodnotu nastavíte na 1, budou změny zakázány. Nastavením 0 dojde k jejich opětovnému povolení.
Poslední tip využijete zejména tehdy, budete-li potřebovat nechat pracovat na svém počítači cizího uživatele a budete-li mu chtít „naservírovat“ čistou pracovní plochu. Jednoduchou úpravou registru lze dosáhnout skrytí ikon na ploše, respektive skrytí všech objektů nacházejících se ve složce WindowsPlocha, tedy nejen zástupců, ale i souborů na ploše. Jděte do klíče HKEYCURRENTUSERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersionPoliciesExplorer. Zde si vytvořte novou hodnotu DWORD, kterou nazvěte NoDesktop. Můžete jí průběžně přiřazovat buď údaj 1, který skryje ikony, nebo údaj 0, který je opět zobrazí.

19 EXCEL

Definice zadání do buňky

Vytváříte tabulku v Excelu, do které budou zadávat data i ostatní uživatelé. Potřebujete zajistit, aby v konkrétních buňkách byly typově správné údaje.
Tabulku v Excelu lze zabezpečit tak, aby do buněk nebylo možné zadat chybný údaj.
Postup je následující.
1. Nejprve označte oblast buněk, které potřebujete zabezpečit.
2. V nabídce Data zvolte položku Ověření.
3. Na kartě Nastavení zvolte v části Ověřovací kritéria příslušný typ hodnoty a poté v části Data vymezte rozsah vstupních hodnot. Je zde možné i zadat seznam, ze kterého bude muset uživatel vybírat hodnoty pro vybranou buňku.
4. Na kartě Zpráva při zadávání zadejte text, který bude zobrazen v obdélníčku vedle buňky ve chvíli, kdy uživatel přejde do buňky kurzorem.
5. Na kartě Chybové hlášení poté můžete zvolit, jak bude vypadat dialogové okno, které se objeví, když uživatel zadá do buňky špatný údaj.
6. Celé nastavení ukončíte stiskem tlačítka OK.

20 WINDOWS

Soubory pro více programů

Určité typy souborů potřebujete asociovat s více programy, například abyste mohli rychle prohlížet obrázky ve formátu TIFF v ACDSee a zároveň je jedním kliknutím snadno otevřít v PaintShopu.
Ani řešení tohoto problému není obtížné.
Existuje totiž snadný způsob, jak vybranému typu souborů přiřadit více „akcí“. Jak tedy postupovat?
1. V Průzkumníkovi zvolte Nástroje/Možnosti složky.
2. Přejděte na kartu s názvem Typy souborů. 3. Vyberte typ souboru, ke kterému chcete přiřadit další program, označte jej myší a stiskněte tlačítko Upřesnit.
4. Stiskněte tlačítko Nový.
5. Do políčka Akce vepište Otevřít v xxxxx, kde místo xxxx napíšete název aplikace, ve které chcete tento typ souboru otevírat (např. Otevřít v PSP).
6. Stiskněte tlačítko Procházet a najděte program, ve kterém bude soubor otevírán (např. „C:Program FilesPaint Shop Pro 5 Psp.exe“). 7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Následující dialogová okna uzavřete tlačítky Zavřít.
Jestliže poté pravým tlačítkem myši kliknete na soubor, kterému jste přiřadili více aplikací, objeví se v kontextové nabídce (kromě standardního příkazu Otevřít) i vámi vytvořená položka Otevřít v PSP, která otevře dokument ve vámi zvoleném programu.

21 WINDOWS

Rychlejší reakce nabídky Start

Zdá se vám, že nabídka Start reaguje na vaše příkazy příliš pomalu. Potřebujete zrychlit odezvu na každé kliknutí myší.
Příčinou tohoto problému je to, že v registrech je nastavena časová hodnota pro prodlevu, po níž se nabídka vyroluje. Snadnou úpravou lze tuto hodnotu zmenšit. Postup je následující: Spusťte regedit a přesuňte se do klíče HKEYCURRENTUSERControl PanelDesktop. Zde klikněte na položku MenuShowDelay a všimněte si její hodnoty -původní nastavení je 250. Chcete-li zrychlit odezvu při rozbalování nabídek, musíte hodnotu zmenšit. Velmi rychlé odezvy dosáhnete nastavením hodnot nižších než 20. Po restartu Windows by měly být reakce nabídky Start rychlejší.

22 WINDOWS

Zákaz spouštění aplikací

Potřebujete ve Windows zakázat spouštění vybraných aplikací a otevírání vybraných typů souborů.
Zní to překvapivě, ale i to je pod staršími Windows možné. Lze toho dosáhnout pouze úpravou registrů, ani tak však nejde o náročný úkon. Této „funkce“ lze využít jak doma při „kontrole dětí“, tak i ve firmách pro zákaz instalace nových programů nebo spouštění vybraných aplikací. Postup je následující: Nejprve spusťte regedit a poté přejděte do větve HKEYCURRENTUSER softWindowsCurrentVersionPolicies Explorer. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši v pravé části regeditu a z nabídky vyberte příkaz Vytvořit/Nová hodnota DWORD. Tuto hodnotu pojmenujte DisallowRun.
Nyní tuto položku otevřete, abyste mohli nastavit její parametry. Do políčka Údaj hodnoty zapište číslo 1 a klikněte na OK. Poté znovu klikněte do pravé části regeditu pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte příkaz Vytvořit/Nový klíč. Tento klíč nazvěte opět DisallowRun. Nyní máte vytvořenu větev HKCUSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun, do které musíte přidat všechna jména aplikací a typů souborů, které nebude možné otevírat a spouštět. Jednotlivé soubory přidáte jako textové hodnoty pojmenované čísly (vzestupně od 1 výše), přičemž jako hodnotu dosadíte název souboru. Například pokud chcete zakázat spouštění souborů setup.exe a install.exe, klikněte do pravé části okna pravým tlačítkem a z nabídky vyberte příkaz Vytvořit/Nová textová hodnota. Položku pojmenujte 1, otevřete ji a do políčka Údaj hodnoty napište setup.exe. V druhém kroku opakujte předchozí postup, pouze hodnotu pojmenujte 2 a její obsah změňte na install.exe. Pro uložení změn je nutné restartovat operační systém.

RYCHLÝ TIP

Potřebujete čas od času pracovat s ovládáním hlasitosti, ale jeho okno je na vás příliš velké?
ŘEŠENÍ JE SNADNÉ: Pomocí klávesové zkratky Ctrl + S se přepnete do jeho „kompaktního režimu“. Stejnou klávesovou zkratkou se vrátíte k původnímu velkému oknu...


Dokumenty ke stažení