Menu

tiráž

Tiráž

Magazín informačních technologií, ročník 16
ISSN 1210-0684; MK ČR 5361

Toto číslo vyšlo 25.8.2006

Šéfredaktor: Ing. Josef Mika
Zástupce šéfredaktora: Ing. Pavel Trousil
Redakce: Mgr. Michal Černý, Mgr. Michal Bareš (hw), Mgr. Petr Kratochvíl (internet), Ing. Martin Kučera (Chip DVD), Jakub Larva (hw), Aleš Přistál (Chip DVD), Jan Řezáč (komunikace), chip@vogelburda.cz
Sekretariát: Zdena Šlégrová, Věra Matějková, tel. 225 018 566, 225 018 568
Inzerce ČR: Vít Fiala (vedoucí), Jaroslava Tajčmanová, inzerce.chip@vogelburda.cz,
tel. 225 018 223, 225 018 432, 225 018 640, fax 225 018 600
Předplatné: Lucie Hošková, abonence.chip@vogelburda.cz, tel.225 018 942 (prac. dny 8 –16 hod.)
Distribuce: Petr Novák, distribuce@vogelburda.cz, tel.225 018 926
Technický úsek: Bc. Radim Zeman, Pavel Zima

E-mail: U členů vydavatelství lze použít adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@vogelburda.cz

Adresa redakce: Na Florenci 19, 110 00, Praha 1

Telefonní a faxová čísla
Sekretariát: tel. 225 018 566, 225 018 568, fax 225 018 500
Inzerce: tel. 225 018 223, 225 018 432, 225 018 640, fax 225 018 600

Externí spolupracovníci: Dr. Ing. Bedřich Beneš, Ing. Ladislav Bittner, Ing. Jan Buriánek, RNDr. Ondřej Čada, Mgr. Jiří Donát, Ph.D., Jakub Formánek, Ing. Miroslav Herold, CSc., Ing. Jiří Chrustawczuk, Vratislav Klega, Radek Kubeš, Ing. Lukáš Mikšíček, Ing. Milan Pinte, Ph.D, Michal Pohořelský, Mgr. Milan Pola, CSc., Ing. Michal Přádka, doc.Ing.Vladimír Smejkal, CSc., Štefan Stieranka, Michal A.Valášek, Ing. Miroslav Virius, CSc., Michal Vomočil, Ing. Petr Vostrý, Petr
Zákostelný, doc. Ing. Jiří Žára, CSc.

Design a sazba: Viktor Janeba, Ondřej Doležal, Milan Kratochvíl

Foto: Martin Trysčuk; použité foto Profimedia.cz,s.r.o.
Osvit a tisk: Tiskárna Reproprint

Reklamace: V případě obdržení vadného výtisku nebo DVD se obracejte na naše oddělení předplatného (abonence.chip@vogelburda.cz, tel.225 018 942), kde vám bude defektní exemplář vyměněn za nový.

Za obsah inzerce ručí zadavatel.
Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor. Právní režim autorských děl nabídnutých
redakci se řídí zejména autorským zákonem č.121/2000 Sb.a dalšími českými právními normami.
Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na WWW stránkách časopisu, vydání na DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě.
Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány. Autorské právo k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel.

Počet výtisků prodaného nákladu ověřuje ABC ČR, Na Florenci 3, Praha 1.
V ČR rozšiřuje společnost PNS, a.s., na Slovensku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o.

O vydavateli: Časopis Chip vychází v licenci německého nakladatelství Vogel Burda Holding, G.m.b.H.,ve vydavatelství Vogel Burda Communications, s.r.o. (IČO 45280681) jako měsíčník divize Vogel Computer Media.

Jednatel společnosti: Ing. Pavel Filipovič, pavel.filipovic@vogelburda.cz
Ředitel Computer Media: Ing. Jiří Palyza, jiri.palyza@vogelburda.cz
Výrobní ředitel: Petr Petrůj, petr.petruj@vogelburda.cz
Marketing: Ing. Petr Moláček (vedoucí), Ing. Radek Benda, Kateřina Vlčková, marketing@vogelburda.cz, tel. 225 018 544, 225 018 546, 225 018 540
Adresa vydavatelství: Thámova 221/7,186 00 Praha 8

Vogel Burda Communications, s.r.o., dále vydává časopisy LEVEL, MEDIAshop, Oficiální PlayStation 2 magazín, Svět DVD a Počítač pro každého. Podrobnější informace o vydavatelství a jeho produktech viz www.vogelburda.cz, na www.chip.cz najdete i vlastní stránku Chipu.

International Connection:Vogel Burda Holding, G.m.b.H., Poccistr.11, D-80336 München: Erik N. Wicha, ewicha@vogelburda.de, Tel.(+49 89) 74 64 23 26, Fax (+49 89) 74 64 22 17. More information about the publishing house and its products is also available on www.vogelburda.cz.


Dokumenty ke stažení