Menu

Anihilátory dat

Softwarové skartovačky  

Anihilátory dat

Potřebujete bezpečně smazat soubory nebo celý pevný disk? Použijte „datové anihilátory“ - softwarové skartovačky.
Text: Peter Gašparovič

Disk zakoupený například v bazaru může obsahovat různé citlivé informace o svém majiteli, nebo dokonce tajné údaje státních institucí či firem. Potřebuje-li vlastník takovýchto citlivých informací data bezpečně smazat, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný, může použít takzvané softwarové skartovačky. Takovýchto programů existuje povícero - od těch, které jsou k dispozici zcela zdarma, až po drahá komerční řešení. V našem testu se setkáte s oběma kategoriemi. Nástroj, po němž můžete sáhnout prakticky okamžitě, se nazývá DBAN (Darik’s Boot and Nuke).

Darik’s Boot and Nuke (DBAN)

Základem programu DBAN jsou open-source projekty jako SysLinux 2.13, Linux 2.4.31, uClibc 0.9.20, Busybox 0.60.5, Ncurses 5.3 a WinImage 7. DBAN můžete spustit z bootovací diskety nebo z bootovacího CD či DVD, protože je dostupný i jako ISO image. Navzdory tomu, že se neovládá přes grafické rozhraní, je vybaven mnohými algoritmy mazání, jako je např. Quick Erase (rychlé mazání), RCMP TSSIT OPS-II (kanadský standard), DoD 5220-22. M (americký standard), algoritmus Gutmann či metoda PRNG Stream. Program DBAN je kromě platformy Windows použitelný i na platformách MS-DOS, BeOS FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Linux, a QNX. Software podporuje všechny dostupné ovladače pro SCSI, IDE, SATA a PATA disky.
Po nabootování stiskněte [Enter] pro jeho spuštění. Po spuštění se objeví obrazovka, na níž jsou ve spodním řádku vypsány ovládací klávesy. Pomocí klávesy [M] vyberete algoritmus mazání, klávesou [V] můžete aktivovat verifikaci, pomocí [R] nastavíte, kolikrát se bude mazání pomocí vybraného algoritmu opakovat. Klávesy [J] a [K] slouží k výběru položky z menu, klávesou [Space] aktivujete vybranou volbu. Proces mazání spustíte pomocí klávesy [F10]. Takto můžete skartovat jak kompletní obsah pevného disku, tak jeho jednotlivé logické oblasti. Samostatné soubory a adresáře však program skartovat nedokáže. Pro podnikové řešení je určen program EBAN, což je komerční verze programu DBAN. Podrobnosti o něm najdete na stránce www.techwayservices.com.

Disk Wiper 7.0 Professional

Paragon Disk Wiper 7.0 je profesionální řešení pro ochranu vašich soukromých dat (dokumentů, e-mailů, kontaktů, důležitých osobních či firemních finančních dat) a pro zamezení přístupu jiným uživatelům k získání těchto informací. Program vám zaručí bezpečné vymazání celého pevného disku nebo jeho jednotlivých logických oblastí. Podporováno je i skartování volného místa na pevném disku. K dispozici máte až deset algoritmů skartování. V případě, že by vám to nestačilo, máte k dispozici funkci Create your own Data Sanitization method, která skartování dat. Proces skartování spustíte kliknutím na ikonu s názvem Wipe Wizard. Následně se otevře okno průvodce, který vás postupně provede celým procesem. Na začátku je třeba zvolit, zda chcete skartovat celý pevný disk, nebo jen některou z jeho logických částí. V dalším kroku vybíráte mod skartování - Wipe out all the data (skartovat všechna data), resp. Clear (wipe) free space (skartovat jen volné místo). Pokračujete výběrem z existujících algoritmů skartování, resp. vytvořením vlastního. Po kliknutí na tlačítko Next se zobrazí popis vybraného algoritmu a program na základě velikosti disku nebo jeho logické oblasti odhadne přibližný čas dokončení celého tohoto procesu. Nyní klikněte dvakrát na tlačítko Next a průvodce vás vyzve k odpovědi na otázku „Would you like to apply changes?“ (Chcete uplatnit tyto změny?). Pokud vyberete volbu „Yes, apply the changes physically“ (aplikovat změny) a kliknete na tlačítko Next, spustí se samotný a nevratný proces skartování dat.

R-Wipe&Clean 6.5

Po nainstalování a spuštění programu se zobrazí hlavní okno aplikace. V levé části okna najdete záložky BarView a TreeView, které obsahují přehledně uspořádané sekce Unused Space (umožní skartovat neobsazené místo na vašich logických discích), Internet (obsahuje funkce pro odstranění dočasných souborů, které vznikly při práci s internetem, např. Temporary Internet Files, Cookies, History, Typed URLs, Autocomplete, Flash Player Cookies), System (obsahuje funkce pro vymazání všech nedávno otevřených dokumentů, spouštěných programů, dočasných souborů, koše atd.), Application Traces (umožní vymazat aktivitu, resp. soubory, které vznikly pomocí programů Imaging, Microsoft Management Console, NetMeeting, Outlook Express, Paint, Windows Media Player a Wordpad; v plné verzi je podporováno více než 100 programů) a Wipe Lists (umožní skartovat vybrané soubory, adresáře, ale i např. klíče systémového registru operačního systému Windows). Po kliknutí na požadovanou funkci se v pravé části okna zobrazí popis funkce, spouštěcí tlačítka a soubory určené ke skartování. Přes záložku TreeView můžete vybrat (pomocí ovládacího prvku checkbox), které funkce zadané sekce se mají zpracovat najednou. Ve spodní části tohoto okna najdete tlačítka Start Now (spustit vybrané funkce) a Schedule (možnost nastavit čas, datum, resp. časový interval, kdy se mají vybrané funkce automaticky vykonat).

AEVITA Wipe & Delete

Program AEVITA Wipe & Delete je určen k rychlému a bezpečnému skartování souborů a adresářů. Po použití tohoto programu budou data nenávratně vymazána a nikdo jiný k nim už nebude mít přístup. Program podporuje až osm algoritmů elektronické skartace dat. Mezi funkcemi, které vám tento program může nabídnout, najdete Delete files and folders with wiping (bezpečné vymazání všech souborů a adresářů), Wipe free space (bezpečné vymazání volného místa na pevném disku nebo disketě), Wipe unused space in Swap file (bezpečné vymazání obsazeného místa v odkládacím souboru Windows) či Wipe files in Recycle Bin (bezpečné vymazání souborů z koše). Tento nástroj je navíc integrován do prostředí Windows Exploreru, díky čemuž je lehce použitelný i pro méně zkušené uživatele. Stačí kliknout na příslušný soubor a po zobrazení kontextového menu vybrat položku Delete with wiping. Následně se aktivuje proces programu AEVITA Wipe & Delete, který zabezpečí vymazání požadovaného souboru. Předtím se však zobrazí okno, v němž najdete tři záložky - General, Process options a About. Na první z nich můžete vybrat, který algoritmus se použije na vymazání vybraných souborů, dále zde můžete nastavit, kolikrát se má tento proces opakovat. Také tu můžete editovat jednotlivá schémata mazacích algoritmů a upravit je podle svých požadavků. Na záložce Process options můžete zvolit akci, která se má vykonat po dokončení operace mazání. K dispozici máte následující volby: Nothing (nic), Log Off Administrator (odhlásit uživatele), Show report message (zobrazit zprávu), Shut Down the computer (vypnout počítač) nebo Restart the computer (restartovat počítač). Kromě toho zde můžete povolit/zakázat logování či nastavit cestu k logovacímu souboru. Poslední záložka je pouze informační a obsahuje název a verzi programu, webovou stránku, mail, možnost zadat registrační klíč či zjistit informaci o aktuální verzi.

Acronis DriveCleanser 6.0

Program Acronis DriveCleanser 6.0 je určen pro kompletní vymazání pevného disku nebo zvoleného diskového oddílu. Podobně jako u předcházejících řešení i zde najdete podporu moderních algoritmů pro zabezpečení nenávratného odstranění vybraných dat. Program jich nabízí celkem osm. Chcete-li vytvořit vlastní algoritmus, jednoduše použijte funkci Create custom algorithms. Celý proces skartování se realizuje pomocí velmi jednoduchého průvodce. Takže stačí, spustíte-li průvodce, vyberete disk nebo logický oddíl; zvolíte Postwiping action (tedy akci, která se má spustit po dokončení skartace nad vybranými logickými oddíly). K dispozici máte následující akce: Leave partitions as is (ponechat logickou oblast tak, jak je), Delete partition (vymazat logickou oblast) a Format (formátovat logickou oblast). Vyberete algoritmus a kliknete na tlačítko Proceed (pokračovat). Následně se spustí skript, který vykoná skartování vybraných disků nebo logických oddílů.

MediaWiper 3.0

Program MediaWiper je určen ke skartování dat na disketách a pevných discích. Instalace je jednoduchá, stačí spustit soubor MediaWiper-Install.exe. Pouze upozorňuji, že na zkoušku máte komerční demo, které je omezeno tím, že skartuje jenom 25 % diskety, resp. vybrané logické části pevného disku. Po spuštění programu se zobrazí okno, v němž najdete tři tlačítka: Wipe Media (vymaže všechna data uložená na vybrané logické části disku), Verify Media (slouží k verifikaci, tj. k ověření, zda byla všechna data na vybrané logické části disku či disketě skutečně smazána) a View Sectors (pomocí tohoto nástroje si můžete individuálně prohlédnout některé sektory na disku nebo disketě, zda ještě obsahují nějaká data). Z algoritmů na skartování dat program nabízí standardní přepsání údajů, americký standard DoD 5220.22-M s verifikací, americký standard DoD 5220.22-M s trojnásobnou verifikací či dvanáctinásobné přepsání údajů.

QuickWiper 7.8

Primárním úkolem programu QuickWiper je skartování souborů a adresářů. Kromě těchto dvou funkcí nabízí možnost skartovat volné místo na vybraném logickém oddílu pevného disku či možnost skartovat data vytvořená používáním programu Internet Explorer (bez problémů si poradí s cookies, historií, zadanými URL adresami či se soubory vytvořenými během používání internetu - IE Cache atd.). V menu Tools / Wipe najdete položky Wipe free space (skartuje volné místo na vybraném logickém disku) a Wipe Wizard (spustí průvodce, který vás provede procesem skartování souborů a adresářů). Program umožňuje při skartování použít tzv. NSA erasure algorithm, který zabezpečí až sedminásobné přepsání vybraných dat. Po nainstalování programu se na pracovní ploše zobrazí ikona odpadkového koše s červeným dvojitým W a jménem QuickWiper. Pomocí techniky drag & drop přesunete do tohoto koše libovolný soubor, resp. adresář. Po dokončení přesunu se automaticky spustí program QuickWiper. Ve spodní části hlavního okna se zobrazí všechny vhozené soubory a adresáře. Nyní už jenom kliknutím na ikonu koše spustíte skartování. Program podporuje souborové systémy FAT a NTFS.

Závěr

Pokud chcete svůj pevný disk prodat, darovat nebo se ho jinak zbavit, vždy se zamyslete nad tím, zda může opustit vaše ruce bez dokonalého vymazání všech údajů. A rozhodneteli se svůj disk vymazat, vyberte si některý z programů v našem testu. Nejvíc bodů získal komerční program Disk Wiper 7.0 Professional; rozhodně však doporučuji vyzkoušet i program R-Wipe&Clean 6.5, který je co do poměru cena/výkon velmi přijatelný. Nechcete-li investovat finanční prostředky, doporučuji program DBAN. Je k dispozici zdarma a nabízí dostatek zajímavých funkcí. V případě, že se skartováním údajů nechcete zabývat přímo sami, můžete využít služeb např. firmy Datarecovery, která působí jak na slovenském, tak na českém trhu. Firma nabízí následující možnosti likvidace dat: vymazání dat v magnetické peci, přepis dat, vícenásobný přepis dat či fyzické (chemické, mechanické) zničení. Rozhodnete-li se pro takovouto specializovanou firmu, je třeba počítat s tím, že to bude něco stát (řádově až několik tisíc korun, podle typu média).

WEBOVÉ LINKY

http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandomnumbergenerator www.recovery.sk/sk/zachrana-dat-hlavna-strana.html www.recovery.sk/cz/zachrana-dat-hlavni-strana.html

SOUHRNNÝ PŘEHLED: Skartovačky dat

Soupeři

Disk Wiper 7.0 Professional

I když tento program není určen ke skartování jednotlivých souborů a adresářů, má přehledné grafické rozhraní, jednoduché ovládání a podporuje nejvíce algoritmů. Navíc nabízí možnost prohlížet si sektory či vytvářet, mazat nebo formátovat jednotlivé logické oblasti na pevném disku.
Cena: 149,95 USD

R-Wipe&Clean 6.5

Komplexní řešení pro bezpečné smazání souborů a adresářů. Program obsahuje i funkce pro odstranění dočasných souborů, které vznikly při práci s internetem. Plným právem si zaslouží ocenění Chip tip. Cena: 28,99 USD AEVITA Wipe & Delete 1.04.12 Program určený pro rychlé a bezpečné skartování souborů a adresářů. Má možnost nastavit akci, která se vykoná po dokončení mazání.
Cena: 29,95 USD

Acronis DriveCleanser 6.0

Program pro kompletní skartování pevného disku nebo zvoleného diskového oddílu. Možnost vytvořit si vlastní algoritmus bezpečného smazání disku.
Cena: 49,99 USD

MediaWiper 3.0

Program pro skartování dat na disketách a pevných discích. Komerční demo je omezeno tím, že skartuje jenom 25 % daného média.
Cena: 39,95 USD

QuickWiper 7.8

Program primárně určený ke skartování souborů, adresářů a volného místa na vybraném logickém oddílu pevného disku. Instaluje na pracovní plochu speciální ikonu koše, přes níž je možné jednodušeji skartovat vhozené soubory či adresáře.
Cena: 29,95 USD

DBAN 1.0.6

Tento program je jako jediný z našeho testu možné používat bezplatně. Nabízí dostatečné množství funkcí, nepodporuje však bezpečné mazání po jednotlivých souborech.
Cena: zdarma

Cena versus celkové hodnocení

V grafu jsme dali do vztahu dvě klíčové kategorie. Cena, která se u testovaných produktů pohybuje v rozmezí od 650 do 3500 Kč, je poměřována se závěrečným celkovým hodnocením.

Poradce při nákupu

Nekupujte zajíce v pytli. Všechny programy, které jsme testovali, nabízejí dostatečně dlouhou dobu na vyzkoušení jednotlivých funkcí. Program DBAN (Darik's Boot and Nuke) patří do kategorie open-source, což znamená, že ho můžete používat zdarma. Jde o profesionální řešení, které vás určitě překvapí zajímavými funkcemi. Jeho hlavní výhodou oproti soupeřům je, že ho můžete použít prakticky okamžitě, stačí pouze vypálit ISO obraz na CD či DVD. U všech programů si v každém případě vyzkoušejte, zda vám vyhovuje především jejich ovládání, rozložení tlačítek či další funkční prvky uživatelského rozhraní. Důležité také je, zda firma nabízí pravidelné aktualizace svého softwaru. Podívejte se na domovskou stránku daného výrobce a zkontrolujte, jak často svou aplikaci aktualizuje.

JAK JSME TESTOVALI

Jednotlivé aplikace jsme testovali na průměrném osobním počítači s operačním systémem Windows 2000 Professional. Váha jednotlivých parametrů byla následující:
Podporované algoritmy - 40 %. Největší váhu přikládáme možnostem daného softwaru, tedy kolik typů destrukčních algoritmů vám program může nabídnout. Čím více algoritmů daný program podporuje, tím je pro uživatele hodnotnější. V běžné praxi však vystačíte i s jedním algoritmem.
Běžné funkce - 15 %. Zde jsme hodnotili, zda daný program podporuje jen práci s pevným diskem, nebo i se soubory a adresáři.
Nadstandardní funkce - 15 %. Pokud program poskytoval některé speciální funkce, jako například podporu velkých disků, logování a verifikování, získal body navíc.
Ovládání a uživatelské rozhraní - 20 %. Kvalitní aplikace mají přehledné uživatelské rozhraní, které se pohodlně ovládá a poskytuje tak požadovaný komfort. To byla další možnost, jak získat body do celkového hodnocení.
Jazyk rozhraní - 10 %. Asi těžko můžeme čekat, že aplikace od zahraničních autorů budou v plném rozsahu podporovat češtinu, ale pokud software takovou možnost má, je to jeho výhoda.

jazyk rozhraní 10%
běžné funkce 15%
podporované algoritmy 40%
nadstandardní funkce 15%
ovládání a uživatelské rozhraní 20%


Dokumenty ke stažení