Menu
CHIP Speedtest

Nevstávejte z pohovky

Nevstávejte z pohovky

Nero Home  - Již minule jsme vám přinesli velký přehled novinek v balíku Nero. Nero Home se opravdu vyšvihlo, proto se podíváme na nové funkce a poradíme vám s nastavením. 
Vratislav Klega

V TOMTO ČLÁNKU NAJDETE:

Správné nastavení
Ladění programů
Televize: Timeshift, nahrávání, EPG, obraz v obraze
Vypalování jedním kliknutím
Profesionální prezentace fotografií za pět minut

Po spuštění Nera Home vás přivítá obrazovka, která se od staré verze příliš neliší. Ikony zůstaly stejné, jen funkcí přibylo. Dříve než se podíváme na nové funkce, je potřeba Nero Home správně nakonfigurovat.

KONFIGURACE

Správné nastavení

V základním okně dvojitě klikněte na symbol francouzského klíče, otevře se okno s konfigurací. První položku tvoří „Vzhled“. Zde si volíte barevná témata, širokoúhlý formát, velikost písma či zobrazování klávesnice na obrazovce. Vzhled si přizpůsobte k obrazu svému, jako televizní formát zvolte „4 : 3“. Pokud zvolíte „16 : 9“, bude obraz podivně natažen na výšku a nebude vypadat hezky ani na širokoúhlé televizi.
Další položku konfigurace tvoří „TV“, na tu se však podrobně podíváme později.
Třetí nastavení konfiguruje „Prezentaci“, tedy prezentaci fotografií. Konečně je možné si nastavit oblíbené přechody, které budou při slideshow použity, a také efekty, ke kterým patří podbarvení hudbou, nastavení časování atd.
Předposlední položku tvoří nastavení vypalování, možnosti jsou ovšem chudé. Lze zvolit pouze druh média (CD, DVD, Blu-ray, HD-DVD), u vypalování videa pak ještě formát PAL nebo NTSC a menu. Celkově je ovšem vypalování odfláknuté, chybí jakékoliv možnosti nastavení. Rovněž není možné si vybrat preferovanou vypalovačku, což považujeme za obzvláště velký nedostatek. Pokud jste zvyklí vypalovat např. na virtuální mechaniku, máte zkrátka smůlu. Poslední položkou v menu „Nastavení“ je „Nero Scout“, tedy indexovací nástroj pro vyhledávání dat. V něm volíte, které složky a disky má program prohledávat.

NASTAVENÍ TELEVIZE

Ladění programů

V předchozím odstavci jsme přeskočili nastavení televize. Nyní se na konfiguraci podrobně podíváme.
V menu Nastavení zvolte „TV“. Okno se přepne, vidíte volbu „Časový posun povolen“ a jedno tlačítko. Pokud není volba zatržena, zatrhněte ji a klikněte na tlačítko „Konfigurovat televizní adaptéry“. Spustí se „Průvodce televizí“. Zde vyberte svůj televizní tuner. V řádku „Zvukové zařízení“ zvolte „Použít zvuk z videozařízení“. V nahrávacím profilu se volí kvalita zaznamenávaného videa. Pro nejlepší kvalitu zvolte „DVD HQ“. Pokračujte kliknutím na „Další“. Zde volíte zemi, ve které se nacházíte. Pozor: Pokud zvolíte přednastavené „Česko“, žádný kanál nenajdete. Je třeba zvolit jinou zemi, například Rakousko. Výběrem země se omezují frekvence a při volbě „Česko“ se zvolí špatné multiplexy.
Po dokončení hledání se zobrazí nalezené televizní stanice. Ty, o které nestojíte, můžete ihned vymazat kliknutím na „Odstranit“. V dalším kroku se televizní stanice dají rozdělit do skupin. Pokud nemáte satelit a desítky programů, třídění do skupin se příliš nevyplatí. Kliknutím na „Dokončit“ ukončíte průvodce.

TELEVIZE

Timeshift, nahrávání, EPG, obraz v obraze

V základním okně dvojitě klikněte na symbol televizní obrazovky. Dostanete se do modulu „Video a TV“. Zatímco na standardním přehrávání videa se nezměnilo prakticky nic, televize udělala velký krok kupředu. V okně se nacházejí položky „Televizní stanice“, „TV pořady“, „Záznamy z televize“, „Videa“ a „Video WMP“. Poslední dvě položky slouží k přehrávání videa, ostatní patří k televizi.
Televizní stanice: Po dvojitém kliknutí se zobrazí seznam dostupných televizních stanic. Zobrazuje se jen název stanice, nikoli název pořadu. Dvojitým kliknutím na příslušný název stanice se spustí přehrávání televize.
TV pořady: Zde Home plně využívá možnosti EPG, ze kterého načítá informace o vysílání. Naleznete zde všechny programy, které Home načte. Výhodou je, že je možné je třídit nejen podle televizní stanice nebo data, ale také podle kategorií. Je pravda, že mnoho českých stanic informace o žánru nevysílá, ale najdou se výjimky.
Záznamy z televize: Na tomto místě naleznete utříděný seznam televizních programů, které jste si nahráli z televize. Zároveň zde naleznete nástroj pro programové nahrávání. A jak funkci zprovoznit? Klikněte na „Plánovaná nahrávání“. Zobrazí se seznam programů, které budou nahrány. Chcete-li přidat nový, klikněte na „Nové“. Zobrazí se jednoduchý formulář pro nastavení nahrávání.

OVLÁDÁNÍ TELEVIZE

Picture in Picture

Po zvolení příslušného programu se spustí televize. Sjedete-li myší do spodní části obrazovky, zobrazí se ovládací panel, jako vidíte na obrázku. Důležité je tlačítko „Pause“, kterým aktivujete Timeshift. Obraz se po stisknutí zastaví a začne se ukládat do počítače. Tlačítko Pause se změní na Play a čeká, až na něj kliknete. Pokud tak učiníte, spustí se záznam z počítače, ale neustále se dále nahrává, díky čemuž vidíte program se zpožděním.
Novou funkcí je PiP (Picture in Picture) -obraz v obraze. K tomu, aby se funkce spustila, stačí stisknout na klávesnici F7 nebo modré tlačítko na ovladači. Tlačítkem F5 nebo červeným tlačítkem na ovladači změníte kanál. Jedinou podmínkou je, že musíte mít v počítači nainstalované dva televizní tunery.
Streamovaná televize: Další novinkou je stremovaná televize. Jak ji zprovoznit? V základním okně klikněte na ikonu CD disku a zvolte „Síť MediaHome“. Vyberte odpovídající síť a klikněte na „TV Channels“. Tím získáte přehled o dostupných kanálech.

BURNING HOME

Vypalování jedním kliknutím

Vypalování byla primární funkce Nera, v nové funkci umí vypalovat i nástroj Home. Vypalovat lze fotografie, hudbu a video. Fotografie lze vypalovat buď v originálním formátu, nebo lze exportovat prezentaci. Návod naleznete v rámečku. Hudbu lze vypalovat jak v originálním formátu, tak ve formátu Audio CD, který přehraje každý CD přehrávač. Video je také možné vypálit jako nezměněné soubory, nebo je ho možné převést do formátu DVD-Video, a to buď do formátu PAL, nebo NTSC. Více naleznete hned v prvním odstavci o nastavení.
A jak vypalovat? Vyberte „Fotky“, „Hudba“ nebo „Video“, v tomto okamžiku na tom nezáleží. Ať už vyberete jakoukoliv sbírku, je vždy řazena podle nějakého klíče. Proklikejte se tedy až k datům, která chcete vypálit. Složky, které chcete vypálit, označte a klikněte na „Zařadit do sbírky“. Tímto způsobem si připravte fotografie, hudbu nebo video, které chcete vypálit. Až budete mít disk připraven, klikněte na „Zobrazit shromážděné položky“. V pravé části okna se zobrazí nashromážděné soubory, v levém menu uvidíte položku „Vypálit“. Nyní stačí vložit prázdný disk do vypalovací jednotky a kliknout na „Vypálit“. Bez dalších zbytečností dojde k vypálení vybraných dat ve zvoleném formátu na disk.
Nero Home se skutečně vyšvihlo a nové funkce jsou opravdu vynikající. Program je dobrým kandidátem na systém do obýváku, například místo Windows Media Center. Většina vlastností je dotažena do konce, přesto nám vadí občasná nelogičnost ovládání a horší stabilita. Bohužel ani certifikovaný hardware, který by měl fungovat bez problémů, vždy bez problémů nefunguje. S digitálním tunerem Hauppauge WinTV nám však program fungoval bez problému, bez jakéhokoliv zaváhání. Hauppauge je dokonce certifikován právě pro systém od Microsoftu. Snad bude brzy takto bezproblémový provoz se všemi kartami na trhu.

NEFUNGUJE EPG?

Máte digitální tuner, ale nefunguje vám EPG (Electronic Program Guide) pro načítání informací o programu? Někdy je na vině špatné nastavení. V základním okně zvolte „Video a TV“, dále zvolte „TV pořady“. V levé části okna zvolte „Nastavení EPG“ a ujistěte se, že „Digitální tuner“ je zatržen a aktivní. Poté se vraťte o krok zpět a klikněte na „Aktualizace EPG“. Home si načte informace o pořadech, to trvá několik desítek sekund. Po načtení by mělo být EPG funkční.

PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE FOTOGRAFIÍ ZA PĚT MINUT

Chcete vytvořit DVD Video s prezentací fotografií na profesionální úrovni? Nyní to už umí i Nero Home. Vytvořit prezentaci fotografií s přechody a podkladovou hudbou je trochu nelogické, postup ukážeme ve čtyřech krocích.
1 Výběr fotografie: V základním menu zvolte „Fotky“ a vyberte fotografie, které budou součástí prezentace. Vybírat můžete jak jednotlivé fotografie, tak celé adresáře. Jakmile vyberete vhodnou fotografii nebo složku, klikněte na „Zařadit do sbírky“ nebo stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači.
2 V základním okně klikněte na „Sbírky“. Pokračujte kliknutím na „Prezentace“. Klikněte na sbírku, kterou jste přidali.
3 Zobrazí se tlačítko „Exportovat prezentaci“. Zobrazí se ještě okno s nastavením, zvolte profil DVD a televizní normu PAL. Pokračujte kliknutím na „Přijmout“.
4 Spustí se proces exportu, náhled prezentace se zobrazuje vlevo dole.


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení