Menu

Jste VoIP ready?

Jste VoIP ready?

Voice over Internet Protocol  - Stále ještě platíte za pronájem pevné telefonní linky? A máte pocit, že vyhazujete peníze oknem? Váš pocit je oprávněný - Chip vás však této noční můry zbaví. 
Jan Řezáč

V tomto článku najdete:

Technologie VoIP
Jak zrušit pevnou linku
Přenositelnost čísel

V čem VoIP spočívá?

Hlas uživatele se převede do digitální podoby, zabalí se do paketů a ty směřují po síti k druhému účastníkovi hovoru. Pokud druhý účastník využívá IP telefonii, dojde pouze k rozbalení paketů a k převodu dat na hlas. Je-li druhý účastník připojen klasickou telefonní linkou, putují pakety k nejbližší bráně tohoto účastníka, kde jsou převedeny do veřejné telefonní sítě. Tou pak putují až k běžnému telefonu. Toto spojení po telefonní síti se často nazývá poslední míle, protože se uskutečňuje ve městě druhého účastníka. Jedná se o ty rozvody, které v drtivé většině vlastní operátor Telefónica O2 a za které si účtuje poplatky. Pokud hovor nemusí po těchto sítích putovat, bývá u většiny operátorů bezplatný. Dochází tedy k využívání datových spojů k přenosu hlasu, což je hlavní zdroj úspory peněz. Pronájem vysokorychlostních linek po republice není tak drahý jako pronájem telefonních linek, které slouží především pro přenos hlasu. Datové linky jsou univerzální a je jich relativně dostatek.
Pokud máte domů nebo do firmy zavedenu telefonní linku a internet, máte vlastně duplicitní připojení, které je zbytečně nákladné. V případě IP telefonie vám stačí pouze připojení k internetu. To totiž dokáže modulovat hlas stejně dobře jako vaše e-maily nebo WWW stránky. Zrušení pevné telefonní linky (a pravidelného paušálu) je hlavním zdrojem úspor pro domácnosti a malé firmy.
Na následujících stránkách vás seznámíme s potřebným hardwarem a vyberete si i jednoho z operátorů. Vstupní investice pro VoIP sice činí něco kolem dvou tisíc korun, jedná se však o částku, která se vám do pěti měsíců vrátí díky nulovému paušálu a levnějším sazbám za volání. A každý si jistě dovede dobře spočítat, co se bude dít měsíce následující. Úspora financí je zaručena!

Portace telefonních čísel k VoIP

Jestliže máte jasno, co se týká zvoleného operátora, a jedinou podmínkou pro přechod na VoIP je zachování vašeho stávajícího telefonního čísla, máme zde pro vás postup, jak se tato problematika řeší.
1/ Klient obdrží od VoIP operátora dokument k ukončení smluvního vztahu se současným poskytovatelem hlasových služeb (O2, GTS Novera atd.) .
2/ V daném dokumentu uvede kontaktní údaje (IČO, adresu sídla) a telefonní číslo (čísla), které chce portovat.
3/ Zároveň s VoIP operátorem podepíše závaznou objednávku, kde jsou uvedena portovaná čísla a částka, která se klientovi bude účtovat. U HTS linek je to 3 000 Kč, u ISDN linek je to 5 000 Kč. (Jedná se bohužel o povinnou částku, kterou neplatíte VoIP operátorovi, ale je to jakési „výpalné“, které si účtuje společnost Telefónica O2. Vinu však nemůžeme dávat pouze tomuto gigantu, cenu posvětil i ČTÚ.) V současné době jednají VoIP operátoři s partnery, aby portace HTS linek byla pro fyzické osoby bezplatná.
4/ Pokud se klient rozhodne smlouvu o poskytování VoIP služeb uzavřít, je třeba ji finálně podepsat, popř. podepsat všeobecné podmínky - záleží na operátorovi.
5/ Jakmile operátor obdrží od klienta podepsané dokumenty ve dvou vyhotoveních, začíná se s procesem portace.
6/ Portace probíhá standardně do 30 dní od podání žádosti. Jakmile má operátor informace o datu portace čísel, informuje o tom klienta a zároveň mu zašle nastavení čísel.

Anketa

Anketa na www.chip.cz  nás jen utvrdila v tom, že o volání přes internet je skutečný zájem!
Odpovědělo na ni 1053 čtenářů, z nichž 664 telefonuje prostřednictvím programu Skype nebo jemu podobných programů, 214 odpovídajících již má nové telefonní číslo a komunikuje prostřednictvím příslušného hardwaru, 85 lidí si VoIP během několika měsíců zřídí. Zbytek (90 čtenářů) instalaci neplánuje.

Graf

Skype - 63 %
Zatím ne, v budoucnu ano - 8 %
Ne - 9 %
Plnohodnotná VoIP - 20 %

Jak se zbavit linky od O2?

V každém případě bude nutné zaslat žádost o zrušení telefonní linky písemně. Není potřeba psát žádné slohové práce, stačí následující nadpis a údaje:
Výpověď smlouvy na poskytování služeb
Tímto vypovídám smlouvu uzavřenou s vaší společností.
Číslo smlouvy: (najdete na pravidelném vyúčtování - též referenční číslo)
Jméno a příjmení
Adresa a PSČ V (město)
Dne
Podpis
Tento jednoduchý dopis odešlete na adresu:
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
CC-Administrace požadavků
J. Babáka 11/2733
612 00 Brno
Po doručení dopisu vás bude kontaktovat specialista na odpojování, který se vás nejprve bude snažit přesvědčit o výhodnosti nových tarifů, následně vám nabídne neveřejný tarif určený pouze pro příchozí hovory a teprve poté přistoupí ke zrušení smlouvy. Spíše než cenu doporučujeme jako důvod ukončení oznamovat nadbytečnost pevné linky - specialista na odpojování vás nebude tak dlouho zdržovat.

Dva kroky k otestování kvality připojení

1. Rychlost

Než se rozhodnete nakupovat VoIP hardware a podepisovat jakékoliv smlouvy, nejprve si otestujte, jakou máte rychlost připojení k internetu. Pokud nedosahuje alespoň 128 kb, nemusíte další krok absolvovat. Vaše připojení je nevhodné. Jak rychlost otestovat? Spusťte stránku www.dsl.cz a klikněte na Speedmetr. Do minuty se vám ukáže rychlost vašeho připojení.

2. Odezvy a ztrátovost

Spusťte příkazový řádek ve svém operačním systému a zadejte příkaz ping název hostitele -n 50. Jako název hostitele zadejte bránu vámi vybraného operátora. U různých bran budou tyto hodnoty různé, v závislosti na fyzické lokalitě vaší a serveru. Parametr -n 50 znamená, že žádost o odpověď bude odeslána 50x, pro větší přesnost. V našem případě vypadal zápis takto: „ping sip.viphone. cz -n 50“ Po odeslání příkazu dostanete přibližně za minutu tabulku se statistikou. Podrobně vám popíšeme, jak by měla vaše statistika vypadat.
Pakety: Počet odeslaných paketů se musí rovnat počtu přijatých paketů. Pokud se některý paket ztratí, je to známka nekvalitního připojení. Bude-li na 50 paketů 1 ztracený, IP telefonii lze ještě provozovat. Při větším počtu musíte počítat s výpadky během hovoru.
Doba odezvy: Udává, jak rychle se k vám paket vrátí. Je důležité, aby průměrná doba byla nízká - nejvýše 250 ms - a rozptyl minimální a maximální odezvy nebyl příliš velký. Minimální odezva by neměla být menší než průměrná o více než 150 ms a maximální odezva by neměla být větší než průměrná o více než 100 ms.
Pokud jste splnili obě podmínky, je vaše připojení k internetu vhodné pro provozování internetové telefonie.


Dokumenty ke stažení