Menu

Chip radar

Chip Radar

Navigační systémy

Které navigační systémy nás v blízké době dovedou k cíli a kdy budeme schopni novou techniku zaplatit?

Ještě před 26 roky ukazovaly navigační systémy cestu jen vojákům a námořníkům. Za posledních deset let už se satelitní navigace úspěšně etablovala v autech, na jízdních kolech i v turistických batozích. V poslední době jsou pak navigační technikou stále častěji vybavovány i mobilní telefony a PDA. Někteří výrobci, například Nemerix, se už však nespoléhají pouze na satelity; ke standardnímu vybavení začínají patřit senzory registrující zrychlení a pro určování stanoviště se využívají „buňky“ mobilních sítí. Díky těmto technikám už brzy neztratíme cestu ani venku, ani uvnitř budov.
A jak číst náš graf? Trojúhelník na časové ose znamená ohlášení produktu výrobcem - často následované mohutnou mediální propagací (vykřičník). Barevné kódy symbolizují cenovou úroveň: červená představuje vysokou cenu, žlutá signalizuje její první pokles. Zelená barva znamená masový trh: poměr cena/ výkon odpovídá realitě. Ke konci výroby (křížek) je přístroj často k dostání „za babku“.


Dokumenty ke stažení