Menu

Klik bang! komiks!

Klik bang! komiks!

Tuny fotografií a všechny vypadají fádně. Takové má přece každý. Náš tip: vytvořte z fotografií nevšední komiks. V deseti krocích vám prozradíme jak.
Michael Eckstein

V tomto článku najdete:

Tvorba komiksu v deseti krocích
Správné komiksové barvy
Šrafované stíny

Ta party byla skvělá! Téma: Blues Brothers. Oblečení: černá bunda, černé kalhoty, černé brýle a klobouk - černý. Fotografie už ale tak skvěle nevypadají. Všechno je tmavé, barvy chybí nebo nemají ten správný náboj.
Naše řešení: Z fotografií vytvořte komiks. A nejen to! Proč z černého saka neudělat fialové, stejně jako vidíte na obrázku?
Náš návod vás povede krok za krokem, přičemž obrázky budeme upravovat v českém Photoshopu CS2. Jednotlivé kroky je samozřejmě možné měnit podle uvážení, stejně tak jako hodnoty, které budeme zadávat. Náš postup vytvoří takový obrázek, jaký vidíte v záhlaví tohoto článku.
Naše doporučení: Vybírejte takové fotografie, na nichž jsou osoby dostatečně velké a na kterých zároveň není v pozadí příliš mnoho detailů, jež by výsledný komiks rušily. Důležité je, aby vynikly právě osoby. Než začnete komiks vytvářet, fotografie si přichystejte a chronologicky seřaďte. Budete-li osobám přidávat bubliny s textem, připravte si poutavý příběh. Pro tvorbu komiksu nejsou nutné obrovské fotografie. Ideální rozměr je 10 x 15 cm při rozlišení 300 dpi - to jsou zhruba 2Mpx fotografie. Použití větších by znamenalo zvýraznění nežádoucích detailů.
Ještě než se pustíte do samotného experimentování, vytvořte si kopii fotografie -nikdy nepracujte s originálem!

1 Do šedé

Otevřete si kopii ve Photoshopu a postupně stiskněte [Ctrl] + [A], [C] a [N]. Zobrazí se nové okno a automaticky se načtou parametry originálního obrázku. V řádku pro režim barvy zvolte Lab barva a klikněte na OK. Stiskněte [Ctrl] + [V], tím se fotografie vloží do nového obrazu. Nyní zvolte Obraz / Režim / Stupně šedi. Zobrazí se dialogové okno; klikněte na nabídku Do jedné vrstvy. Zvolte Soubor / Uložit jako..., pojmenujte obrázek třeba jako šedá.psd a klikněte na Uložit.

2 Srovnání barev

Nyní přijde na řadu barevná část fotografie. Vraťte se zpět k barevnému obrázku. V menu zvolte Vrstva / Duplikovat vrstvu. Zobrazí se nové okno a vy klikněte na OK. Pokračujte v menu kliknutím na Filtr / Umělecké / Plakátové obrysy. Zobrazí se nové okno, do kterého zadáváte parametry filtru. Tloušťku a intenzitu okrajů zvolte v hodnotě 0, pro posterizaci zadejte hodnotu 1. Klikněte na OK. Dále zvolte Filtr / Umělecké / Vystřižení. Počet úrovní nastavte na 4, zjednodušení okrajů na 3 a věrnost okrajů na 2. Potvrďte kliknutím na OK. Nakonec zvolte Filtr / Rozostření / Chytré vyhlazení a zvolte následující hodnoty filtru:
poloměr 6.0;
práh 80;
kvalita vysoká;
režim normální.
Potvrďte kliknutím na OK.

3 Plakátové barvy

Nastal čas pro extrémní barvy. Vyberte vrstvu Pozadí (pokud vrstvy nevidíte, stiskněte F7), klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Duplikovat vrstvu. Zobrazí se okno, do řádku Jako zadejte Barva a klikněte na OK. Nyní vrstvu Barva chytněte myší a přesuňte nahoru tak, aby vrstva Pozadí kopie zůstala pod ní. Zvolte Filtr / Šum / Prach a škrábance. Parametr Poloměr nastavte na 10, parametr Práh na 0 a klikněte na OK. Pokračujte kliknutím na Obraz / Přizpůsobení / Odstín a sytost. Parametr Sytost nastavte na 80, parametr Světlost na 50 a potvrďte kliknutím na OK.

4 Černé stíny

V tomto kroku přidáme do obrázku černé stíny, které jsou pro komiksy typické. Opět duplikujte vrstvu Pozadí, pojmenujte ji Stíny a posuňte ji úplně nahoru - až nad vrstvu Barva. Ve stejném okénku ve Photoshopu vidíte nápis Normální. Klikněte na něj a zvolte ze zobrazené nabídky položku Násobit. Pokračujte kliknutím na Obraz / Přizpůsobení / Práh. Zvolte hodnotu 25 a klikněte na OK. Nyní vyberte Filtr / Stylizace / Difuze a jako parametr zvolte Podle okolí. Potvrďte kliknutím na OK.

5 Záchrana detailů

Jak vidíte, z obrázku zcela zmizely detaily, což je nežádoucí. Naštěstí je můžete vrátit zpět. Duplikujte vrstvu Pozadí, novou vrstvu pojmenujte Detaily a režim opět nastavte na Násobit. Ujistěte se, že barvu popředí máte černou a pozadí bílou. Pokud tomu tak není, nastavte je. Nejjednodušeji to uděláte stisknutím tlačítka [D] na klávesnici. Nyní zvolte Filtr / Skica / Fotokopie. Parametr Detaily nastavte na 12, parametr Tmavost na 15. Tím opět získáte ztracené detaily. Pokračujte kliknutím na OK. Na obraze se bohužel objeví také špína -nežádoucí detaily. Ty však snadno odstraníte. Zvolte Obraz / Přizpůsobení / Práh a hodnotu zadejte 100. Nakonec opět aplikujte filtr Difuze, a to se stejným nastavením jako minule.

6 Šrafování stínů

V tomto kroku konečně dáme obrázku ten správný komiksový nádech; hotové stíny vykreslíme tak, jako by je udělal pravý kreslíř komiksů.
Zvolte Vrstva / Nová / Vrstva. Novou vrstvu pojmenujte Šrafy a klikněte na OK. Pokračujte kliknutím na Úpravy / Vyplnit a v řádku Použít vyberte 50% šedou. Pro režim zůstane hodnota Normální, krytí 100% a před položkou Zachovat průhlednost není zatržení. Potvrďte kliknutím na OK. V menu zvolte Filtr / Skica / Polotónový vzorek. Parametr velikost zadejte 2, parametr Kontrast 25 a parametr Typ vzorku Čára. Potvrďte kliknutím na OK. Klikněte na Filtr / Deformace / Přestavět. Oba parametry nastavte na 25, vyberte položky Roztáhnout a Přetočit dokola. Potvrďte kliknutím na OK. Photoshop vás vyzve k vybrání obrázku -zvolte ten, který jste v prvním kroku uložili pod názvem „šedá.psd".
Pokračujte kliknutím na Filtr / Rozostření / Gaussovské. Poloměr nastavte na 2 a klikněte na OK. Zvolte Obraz / Přizpůsobení / Práh a hodnotu zadejte 120. Poté vyberte Filtr / Stylizace / Difuze a jako parametr zvolte Podle okolí. Potvrďte kliknutím na OK.
Důležité: Nyní stiskněte na klávesnici [Q]. V názvu okna obrázku se zobrazí nápis Rychlá maska. Stále ještě máte ve schránce kopii pozadí, stiskněte tedy [Ctrl] + [V]. Zvolte Filtr / Rozostření / Chytré vyhlazení a klikněte na OK. Opětovným stisknutím [Q] vypněte režim masky. Nyní vidíte tu mravenčí práci - provede se výběr částí, u kterých je šrafování nežádoucí. Zvolte Vrstva / Layer Mask / Hide selection. Výsledek však ještě není zcela čistý - na obličeji zůstávají čmouhy. Zvolte proto Obraz / Přizpůsobení / Práh a nastavte hodnoty tak, aby obličeje zůstaly zcela čisté - jedná se o hodnoty mezi 180 a 220.

7 Korekce barev

Barvy na obrázku často nejsou tak přesné, jak bychom si představovali. Třeba obličeje mohou být příliš červené. V tomto případě nám pomůže další vrstva. Zvolte Vrstva / Nová / Vrstva a novou vrstvu pojmenujte Barva. Klikněte na nabídku Normální a zvolte předposlední položku - Barva. Nyní si v nástrojích vyberte štětec a dvojitě klikněte na černý čtverec s barvou popředí. Klikněte na tlačítko Color Libraries, v řádku sada vyberte TOYO Color Finder a v dolní části hledejte barvu 0599. Ta je pro obličeje ideální. Parametry štětce Krytí a Hustota nastavte v obou případech na 70 %. Kreslením po červených částech obličeje získáte více komiksové barvy. S dalšími parametry štětce, jako je tvrdost či velikost, je třeba experimentovat.

8 Bílé plochy

Perfektní! Tedy až na některé bílé plochy. Jaký by to byl komiks bez křiklavé bílé? Ať se jedná o zuby, nebo o límeček košile, bílá musí být pořádně svítivá. Vytvořte tedy další vrstvu a pojmenujte ji Bílá. Na klávesnici stiskněte tlačítko [X], tím nastavíte barvu popředí na bílou. Hodnotu Krytí nastavte maximálně na 70 %. Nyní už stačí vzít jen štětec a z šedé udělat opravdu bílou. Opět se vyplatí experimentovat s nastavením vlastností štětců.

9 Bubliny

Zbývá už jen doplnit obligátní komiksové bubliny, do kterých se vkládá text. Photoshop má naštěstí nástroj, který bublinu vytvoří rychle a jednoduše za vás.
Tento nástroj naleznete přímo v nástrojové liště - stačí rozevřít nástroj Obdélník a uvidíte nabídku Nástroj jiný tvar. Zvolte tuto nabídku a v položce Tvar najděte komiksovou bublinu. Na klávesnici stiskněte [D] a [X], tím zajistíte bílou barvu popředí a černou pozadí. Nyní stačí vykreslit do obrazu obdélník a bublina je na světě. Pokud se vám její tvar nelíbí, stačí zvolit Úpravy / Libovolná transformace cesty. Pak můžete výšku, šířku i natočení změnit.
Pro autentický vzhled je ještě třeba udělat drobnou korekci. Zvolte Filtr / Umělecké / Neónová záře. Zobrazí se dialogové okno; klikněte na OK. Parametr Velikost záře nastavte na 3, parametr Jas záře na 40. Pokud se vám nabízená barva nelíbí, můžete zvolit jinou.
Teď už stačí jen vložit do bubliny text. Nejprve na klávesnici stiskněte [X] a [T] a poté myší vepište do bubliny obdélník. Nyní můžete psát odpovídající text. Samozřejmě můžete měnit druh písma i jeho velikost.

10 Výstup

Nakonec zbývá připravit obrázek pro výstup. Abyste viděli skutečně finální podobu, zvolte položky Vrstva / Do jedné vrstvy. Nyní je veškerá práce spojena dohromady na pozadí a vidíte výsledný obrázek. Pro uložení použijte funkci, kterou naleznete po kliknutí na nabídku Soubor / Uložit pro Web. Podle zvolené komprese uvidíte v reálném čase náhled obrázku. Snadno tak určíte, zda bude pro váš obrázek vhodnější GIF, JPEG, nebo PNG. Vlevo dole se pak zobrazuje i výsledná velikost souboru, takže můžete soubor jednoduše optimalizovat. Přejeme hodně zábavy!
Michael Eckstein

Chip DVD Trial verzi Adobe Photososhop CS2 naleznete na červencovém Chip DVD


Dokumenty ke stažení