Menu

Tipy & triky

TIPY & TRIKY

Problémy s počítačem patří ke všednímu dni každého uživatele. Naše tipy vám pomohou problémy odstranit rychle a natrvalo.

1 Windows Vista

Rychlejší nalezení vlastních souborů na jiných jednotkách

Nové rychlé vyhledávání ve Vistě by byla skvělá věc, kdyby ovšem ve výsledcích tak často nechyběly nálezy některých „vlastních“ souborů na jiných discích. Hledaná data tak nakonec objeví až „kompletní prohledávání“ - a to je stejně jako jeho předchůdce poměrně pomalé.
TIP: Rychlé hledání je proto tak rychlé, že při vyvolání prohledává pouze databanku předem indexovaných souborů, a nikoli celý pevný disk. Přitom však Vista do hledání standardně zahrnuje jenom soubory aktivního uživatelského profilu, nabídky Start a poštovní složky. Složek Windows a programů si tedy nevšímá. Pro mnoho „rešeršních úloh“ je toto vhodné, ale pokud jste své soubory uložili na jiný diskový oddíl, k jejich samočinnému indexování nedojde - a tudíž budou také chybět ve výsledcích hledání.
Naštěstí se to dá změnit: stačí trochu přitáhnout „regulační šroubek“ indexace a Vistu seznámit s vašimi oblíbenými úložišti souborů. Tak Vistu přimějete, aby do svého indexu zahrnula i tyto složky. Spusťte proto vyhledávání a zadejte v něm znak *, čímž se otevře okno s výsledky. V nástrojové liště vyberte Nástroje pro hledání a zvolte Upřesnit umístění indexu. V dialogu Možnosti indexování aktivujte Změnit a v dalším dialogu pak Zobrazit všechna umístění; dotaz od Řízení uživatelských účtů potvrďte prostřednictvím Pokračovat. Ve výběru umístění klikněte na předřazené trojúhelníčky, čímž otevřete podsložky. Pak zaškrtněte políčko pro svou přidávanou složku a vše potvrďte OK. Windows pak aktualizují příslušné parametry a začnou indexovat nově připojené soubory. Výhodné je, že nyní na svá data můžete aplikovat dokonce i dotazy se „složenými kritérii“ - tak podstatně zvýšíte přesnost nálezů.
Upozornění: Do indexování zahrnujte jen skutečně potřebné složky, abyste vyhledávání příliš nebrzdili nebo nesnížili přehlednost výsledků. Například složky Windows by i nadále měly zůstat z indexování vyloučeny.

2 Windows Vista

Přiřazení nové funkce tlačítku napájení v nabídce Start

Tlačítko napájení v nabídce Start počítač pouze přepne do úsporného režimu a nevypne jej úplně. PC pak tedy zbytečně nadále spotřebovává energii. Příkaz pro definitivní vypnutí se skrývá až v „rozevíracím menu“ pod tlačítkem se šipkou.
TIP: Tlačítku napájení rovnou přiřaďte funkci „Vypnout“ takto: V Ovládacích panelech klikněte na Možnosti napájení a pak pod aktivním plánem napájení přejděte na odkaz Změnit nastavení plánu. V následujících dialozích aktivujte Změnit pokročilé nastavení napájení, potom v seznamu klikněte nejprve na znaménko plus před položkou Tlačítko napájení a kryt a nakonec před položkou Tlačítko napájení v nabídce Start. Po dalším kliknutí na nabídku Nastavení: Režim spánku zvolte v rozevíracím poli položku Vypnout. Volbu potvrďte tlačítky Použít a OK a ostatní dialogy uzavřete.

3 Windows 2000, XP, Vista

Použití oblíbených položek systémového registru i na jiném počítači

Editor registru si často využívané klíče umí zapamatovat v podobě záložek. Díky tomu jsou rychle k dispozici při opakovaných konfiguracích. Abyste této možnosti mohli využít i na notebooku nebo po nové instalaci, rádi byste si své „oblíbené položky z registrů“ uložili mimo tento program.
TIP: Windows tyto oblíbené položky ukládají přímo v systémovém registru. Stačí proto příslušnou větev exportovat jako registrační soubor (.reg) a ten přenést do cílového počítače, kde pak budete moci záložky využívat.
Postupujte takto: V editoru registru přejděte na klíč HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites. Zde jsou všechny oblíbené položky zaznamenány.
Tento klíč označte a aktivujte Registr | Exportovat soubor registru nebo Soubor | Exportovat. V dalším kroku zadejte vhodný název, například „Regedit-záložky“, zkontrolujte typ souboru, jako rozsah exportu zvolte Vybraná větev a klikněte na tlačítko Uložit. Na jiném počítači pak stačí na tento soubor dvojitě kliknout, a záložky se bleskurychle načtou do registru. Jakmile jejich převzetí potvrdíte tlačítkem Ano, jsou záložky ihned k dispozici.

4 Windows 2000, XP, Vista

Otevírání souborů bez přípony přímo v Poznámkovém bloku

Po dvojitém kliknutí na soubor bez přípony se ve Windows otevře dialog „Otevřít v programu“, kde můžete vybrat příslušnou aplikaci. Abyste mohli předem zkontrolovat obsah souboru, chtěli byste jej nejprve vidět v textové podobě - takové standardní nastavení však není k dispozici.
TIP: Poněvadž soubor nemá příponu, jeho typ není předem znám. V systémovém registru však lze pro tento případ definovat standardní akci. Spusťte tedy editor registru a přejděte v něm na klíč HKEY_CLASSES_ROOT. Aktivujte Úpravy/Nový/Klíč, zadejte samotnou tečku (.) a stiskněte Enter. Pak klikněte do pravé části okna a opět zvolte Úpravy/Nový/Klíč. Zadejte text „shell“ a potvrďte klávesou Enter.
Stejným způsobem vytvořte o úroveň níže podklíč „open“. Postup zopakujte ještě jednou a založte tak podklíč „command“. Nyní v aktuálním klíči HKEY_ CLASSES_ROOT\.\shell\open\command dvojitě klikněte na položku Standard. Její hodnotu změňte na „Notepad.exe %1“ a potvrďte tlačítkem OK. Editor registru pak uzavřete.
Upozornění: V Poznámkovém bloku lze otevírat jen menší soubory. Pokud je soubor příliš velký, Windows vám tuto skutečnost oznámí a nabídne otevření ve Wordpadu.

5 Windows 2000, XP, Vista

Rychlejší nalezení klíče v editoru registru

Po dvojitém kliknutí na soubor bez přípony se ve Windows otevře dialog „Otevřít v programu“, kde můžete vybrat příslušnou aplikaci. Abyste mohli předem zkontrolovat obsah souboru, chtěli byste jej nejprve vidět v textové podobě - takové standardní nastavení však není k dispozici.
TIP: Bezplatný nástroj „regeditx“ (ke stažení na www.dcsoft.com/products/regeditx) rozšíří editor registru o několik praktických funkcí.
Instalace: Spusťte Regx2.exe a postupujte podle pokynů. Po dokončení budete mít v počítači obě varianty editoru paralelně. Příkazem regedit vyvoláte stejně jako dříve nezměněný editor z Windows. Naproti tomu po zadání regditx v nabídce Start se otevře rozšířený nástroj.
Konfigurace: Program nabízí nové funkce ve formě rozhraní a na pozadí využívá „klasický“ regedit. Nejprve změňte přiřazení tlačítek - ta jsou standardně nakonfigurována pro shareware „Registry Crawler“, spolupracují však i s freewarovým regeditx. Pod Regeditx/Options přepněte obě volby pro Find button a Favorites button a potvrďte OK. Od této chvíle budete mít nejčastěji používané příkazy menu dostupné jediným kliknutím.
Použití: Přídavná adresní lišta je zvláště praktická, potřebujete-li cesty k různým klíčům registru zkopírovat z jiných dokumentů nebo z webových stránek. Zde je pak můžete přímo vložit klávesovou kombinací Ctrl+V. Nástroj přitom dokonce automaticky odstraní případně obsažené prázdné znaky a ihned vás zavede na správné místo v registru. Kromě toho se zaznamenávají všechna „volání“ zadaná v adresním řádku, takže je lze prostřednictvím rozevíracího menu rychle znovu otevřít.

6 Windows XP, Vista

Odstranění pozůstatků dat pomocí vyčištění plochy

Operační systém vyčistí plochu standardně každých 60 dní a také doporučí odstranění nepoužívaných ikon. Na některých počítačích by to bylo zapotřebí častěji.
TIP: Tento časový interval můžete sami změnit nebo můžete deaktivovat průvodce. Nastavení intervalu: Spusťte editor registru a přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz. Tam otevřete hodnotu Days between clean up. Pokud by dosud neexistovala, vytvořte ji postupem Úpravy/Nový/Hodnota DWORD. Pro přečtení údaje hodnoty zvolte desítkovou číselnou soustavu. Toto číslo nyní můžete přepsat novou hodnotou. Akci potvrďte OK a editor uzavřete prostřednictvím Soubor/Konec.
Nyní po kliknutí pravým tlačítkem myši na plochu zvolte Vlastnosti a na záložce Plocha klikněte na Vlastní nastavení plochy. V okně Položky na ploše na záložce Obecné sice bude vzdor provedené změně stále uvedeno, že Windows čistí plochu každých 60 dnů, ale to je nesprávný údaj - dialog prostě zapomněl načíst platnou hodnotu z registru.
Na této záložce také můžete čištění plochy vypnout tak, že zrušíte zaškrtnutí u položky Spouštět Průvodce vyčištěním plochy každých 60 dnů. Tlačítkem Vyčistit plochu nyní spustíte průvodce manuálně. Deaktivace průvodce: Pokud nemá být vyčištění plochy žádnému uživateli k dispozici a také nikdo nemá mít možnost jeho aktivace, v editoru registru přejděte na klíč HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer a prostřednictvím Úpravy/Nový/Hodnota DWORD v něm vytvořte položku NoDesktopCleanupWizard. Tu pak dvojitým kliknutím otevřete, její hodnotu nastavte na 1 a editor registru ukončete. Změna se projeví okamžitě, v dialogu Položky na ploše všechny příslušné volby zmizí. Pokud položce NoDesktopCleanupWizard přiřadíte hodnotu 0 nebo ji vymažete, tyto ovládací prvky začnou zase fungovat.

7 Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007

Jak vymazat obsah buněk jednoduše myší

Obsah vybraných buněk můžete smazat tak, že je nejprve označíte myší a pak stisknete klávesu (Del). Přitom nemusíte spustit ruku z myši.
TIP: Mazání obsahu buňky je totiž neustále dostupné přes kontextovou nabídku pro vybrané oblasti. Pokud ale chcete vymazat jenom obsah, jde to ještě jednodušeji. Označte danou oblast a pak klikněte na černý čtvereček vpravo dole v orámování oblasti. Při stisknutém levém tlačítku myši pak přetáhněte kurzor myši přes vybranou oblast tak, aby se zobrazila šedě. Jakmile tlačítko myši pustíte, obsah vybraných buněk zmizí.

8 Outlook 2007

Jak propojit termíny a úkoly s kontakty

V předchozích verzích Outlooku se dal k termínům a úkolům přiřazovat jeden nebo i více kontaktů. Tuto užitečnou funkci byste rádi využívali dál.
TIP: I Outlook 2007 obsahuje tuto funkci, jenom je deaktivována. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a na kartě Nastavení vyberte Možnosti kontaktu. V následném dialogovém okně zaškrtněte v části „Propojení kontaktů“ položku Zobrazit na všech formulářích propojení kontaktu. Změnu ještě potvrďte kliknutím na OK.

9 Excel 2000, XP, 2003, 2007

Jak zajistit, aby uživatelé pracovali s tabulkami jenom tak, jak chcete

Rozsáhlé sešity často obsahují různá makra a výzvy k zadání hesla, bez něhož tabulky nefungují správně a vzorce vracejí chybné výsledky. Proto chcete nějak zabránit tomu, aby uživatelé mohli s takovým souborem pracovat i bez povolení maker.
TIP: Naprogramujte makra tak, aby bez spuštění neumožňovala přístup k datům v souboru. To je naprosto nezbytný krok, protože uživatelé mohou změnit spouštění maker v nastavení zabezpečení. K dočasnému zakázání maker dokonce stačí jenom podržet stisknutou klávesu (Shift) během otevírání souboru.
Nejprve změňte stav sešitu na „AddIn“. Po otevření souboru tak uživatel uvidí jenom prázdné okno Excelu. V automaticky spouštěném makru pak můžete stav souboru zase změnit, takže všechno bude fungovat normálně. Před každým zavřením souboru musí makro ještě automaticky vrátit stav sešitu do výchozího nastavení.
Popisovanou změnu za vás provedou dvě krátká makra. V nabídce Nástroje klikněte na položku Makro a spusťte Editor jazyka Visual Basic. V tzv. „Project Exploreru“ dvojitě klikněte v okně „VBAproject“ na ThisWorkbook. Do nového okna editoru VBA pak zadejte tyto řádky kódu:
Private Sub Workbook_Open()
ThisWorkbook.IsAddin = False
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose
(Cancel As Boolean)
ThisWorkbook.IsAddin = True
ThisWorkbook.Save
End Sub
Ukončete editor v nabídce File kliknutím na Close and Return to Microsoft Excel, uložte soubor a zavřete ho.
Jestliže teď jakýkoli uživatel otevře soubor se zakázanými makry, neuvidí okno se sešitem ani aktivní doplněk. Aby mohl soubor vůbec používat, musí zavřít Excel a soubor spustit znovu, tenkrát však s povolenými makry.
Upozornění: Existuje skrytý trik, který vám přece jen umožní zobrazit sešit i bez maker. To se vám může hodit, když si například zablokujete přístup do souboru kvůli chybě v programování. Ve zdánlivě prázdném okně programu spusťte Nástroje/Makro/Editor jazyka Visual Basic. V okně Project Exploreru dvojitě klikněte na ThisWorkbook a poté ve vlastnostech na IsAddin. Nastavení této vlastnosti pak změňte na False.

10 Outlook 2000, XP, 2003, 2007

Jak měnit jednotlivé termíny opakované události

Opakovanou událost, například pozvánky na pravidelné porady týmu, vytvoříte snadno. Problém však nastává, když chcete změnit nebo zrušit jednotlivé termíny, aniž by to mělo vliv na další termíny v budoucnu.
TIP: Protože Outlook přistupuje k opakované události jako k jednomu prvku, museli byste celou událost vymazat a poté zadat další termíny jednotlivě. Jde to však i jednodušeji. Exportujte data z kalendáře do Excelu, upravte je a importujte je zpátky do Outlooku. Program totiž při exportu rozdělí řady na jednotlivé události.
Export řady událostí: V Outlooku přepněte na kalendář a v nabídce Soubor klikněte na Import a export… Zvolte Exportovat do souboru a klikněte na Další. Jako typ souboru vyberte Microsoft Excel a poté opět klikněte na Další. Pokud budete chtít soubor upravovat v Poznámkovém bloku, zvolte jako typ souboru Hodnoty oddělené čárkami (Windows). Jako složku, kterou chcete exportovat, označte Kalendář a opět klikněte na Další. Nyní zadejte název souboru a místo, kam se má uložit, a v následujícím kroku potvrďte export souboru kliknutím na Dokončit. Outlook vás upozorní na omezení exportovaných dat, což je ale vaším cílem. Nekonečné řady událostí se exportovat nedají, a tak nechte navržený počáteční termín nezměněný. Jako konečné datum pak vyberte nějaké datum hodně daleko v budoucnu. Pak klikněte na OK.
Úprava dat v Excelu: Exportovaný soubor otevřete v Excelu. Každý termín se zobrazí na samostatném řádku, kde pak můžete měnit čas a vlastnosti nebo termín vymazat odstraněním řádku. Abyste potřebnou řadu událostí našli rychleji, zvolte v nabídce Data položku Filtr a poté Automatický filtr a příslušnou řadu vyhledejte v kombinačním poli sloupce „A“. Pokud budete chtít změnit jenom jednu řadu termínů, vymažte nejprve všechny ostatní řádky z tabulky. Upravený soubor pak uložte a zavřete.
Import: Teď opět spusťte Outlook a v nabídce Soubor zvolte Import a export. Označte možnost Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další. Jako typ souboru vyberte Microsoft Excel a výběr potvrďte kliknutím na Další. Přejděte na upravený excelovský soubor. V možnostech importu označte Neimportovat duplicitní položky. Jako cíl zvolte Kalendář, potvrďte kliknutím na Další a poté ještě na Dokončit.
Odstranění duplicitních položek: K odstranění termínů, které se teď po importu upravené řady objevily dvakrát, otevřete v Kalendáři Zobrazení/Aktuální zobrazení/Opakované události. Pravým tlačítkem myši pak klikněte na událost, kterou chcete smazat, a z kontextové nabídky zvolte příkaz Odstranit.

11 Outlook 2000, XP, 2003

Jak předávat zprávy dál téměř nezměněné

Stačí zprávu několikrát přeposlat a poslední příjemce jenom stěží pozná, kdo zprávu vlastně poslal jako první.
TIP: Při normálním předání zprávy doplní Outlook do řádku Předmět zkratku „FW:“. Kromě toho ještě nahradí odesílatele zprávy osobou, která zprávu předává jako poslední.
Zabránit tomu můžete pomocí jednoduchého triku. Otevřete zprávu a v nabídce Akce zvolte možnost Znovu odeslat zprávu. Outlook vás upozorní, že nejste původním odesílatelem. Potvrďte toto upozornění kliknutím na Ano. Po kliknutí na Odeslat se zpráva odešle s uvedením původního autora. Příjemce ji pak může ve své doručené poště lépe třídit. Navíc tento způsob zabrání nafukování řádky Předmět dalšími a dalšími zkratkami FW: a v textu zprávy nepřibývají další a další automatické podpisy.
Upozornění: Při tomto způsobu předávání zapisuje Outlook vaši adresu do většinou nezobrazovaného záhlaví zprávy (neplést s řádkem Předmět), takže příjemce odešle odpověď kliknutím na tlačítko Odpovědět tomu, kdo mu zprávu předal.

12 PROFESIONÁLNÍ TIP: INTERNET

Ovládání počítače na dálku pomocí e-mailu

Už zase na služební cestě a už zase bez důležitých dat? Tak to je k vzteku. Máme pro vás tip: pošlete svému počítači e-mail a nástroj RemoteByMail vám potřebný soubor zašle.
Mít odkudkoli přístup k počítači, který máte doma nebo v kanceláři, a nechat si poslat potřebné soubory e-mailem? Tak přesně tohle umí freewarový nástroj RemoteByMail. Všechny jeho „funkce“ se ovládají e-mailem, takže počítač nemusí být volně přístupný na internetu.
Instalace nástroje
RemoteByMail Nástroj si můžete zadarmo stáhnout z internetové stránky www.runtime.org/remotebymail.htm. Rozbalte zazipovaný archiv a spusťte soubor „setup.exe“. Po nainstalování si vytvořte nový uživatelský účet s omezenými právy, ze kterého budete serverový nástroj spouštět. Omezením práv zvýšíte bezpečnost svých dat, protože nástroj nebude mít přístup do systému s administrátorskými právy.
Aby ovládání na dálku pomocí e-mailu fungovalo, musí být počítač trvale zapnutý a nástroj musí být spuštěný v serverovém režimu. Počítač také musí být nastaven tak, aby pravidelně stahoval poštu. Neměly by běžet žádné jiné „e-mailové“ programy, protože by mohly poštu stáhnout dřív, než ji vyhodnotí RemoteByMail.
Konfigurace přístupu
Nejprve vytvořte v nástroji nový uživatelský účet. Z nabídky Tools vyberte Accounts a ve sloupci „Accounts“ klikněte na New. Zadejte název účtu „Account name“ a zaškrtněte možnost „Active“. Do dalších polí zadejte zobrazované jméno, svou e-mailovou adresu a přístupové údaje pro POP a SMTP server. Pak ještě zadejte uživatelské jméno a heslo ke svému poštovnímu účtu. Volbu „Delete Messages after“ nechte nezaškrtnutou, abyste si mohli poštu později stáhnout i pomocí normálního poštovního programu. Pokud používáte několik e-mailových adres, použijte pro RemoteByMail nejlépe samostatnou adresu bez přesměrování na jiné adresy, aby nedocházelo k nechtěné zpětné vazbě, například v případě chybových zpráv posílaných nástrojem.
Do pole „Served clients“ zadejte na každý řádek jednu e-mailovou adresu, ze které bude smět program přijímat ovládací příkazy. Pak do pole „Available commands“ zadejte opět na jednotlivé řádky povolené příkazy. Přehled příkazů najdete v tabulce nahoře.
Chcete-li každou e-mailovou adresu nastavit jinak, vytvořte si víc účtů a nezapomeňte je všechny aktivovat. Ještě větší bezpečnosti docílíte, pokud do pole „Password“ zadáte heslo. E-maily odesílané oprávněným odesilatelem pak budou muset obsahovat v předmětu zprávy ještě i zvolené heslo.
K zapnutí dálkového ovládání spusťte RemoteByMail a klikněte na Start server. Nástroj zkontroluje nové zprávy na všech aktivních účtech a provede autorizované příkazy. To pak provádí automaticky každých deset minut. Tento interval si můžete nastavit podle sebe. V nabídce Tools klikněte na Options a do pole „Check for email every“ zadejte požadovaný interval v minutách. Změnu potvrďte kliknutím na OK. Nedoporučujeme zadávat příliš krátké intervaly, aby pak nástroj stihl dokončit stahování a odesílání případných větších souborů.
Odeslání příkazu
Nyní už můžete začít udílet příkazy e-mailem. Řádek s předmětem zprávy nechte prázdný, případně do něj zadejte zvolené heslo. Do textu zprávy pak po řádcích zadávejte jednotlivé příkazy. Sled příkazů zakončete příkazem „end“, aby automaticky vkládané podpisy zbytečně nezpůsobovaly chybová hlášení.
V případě opakujících se příkazů si můžete práci usnadnit jakýmsi makrem. V nabídce Tools zvolte Commands a v dialogovém okně zadejte kompletní příkaz nebo sled příkazů. Takto definovaný makropříkaz musíte před použitím ještě autorizovat v nastavení účtů. Nástroj kontroluje novou poštu každých 10 minut, a tak požadovaná data dostanete e-mailem po uplynutí této lhůty.

Příkaz Akce

hl Odešle zkušební e-mail s obsahem „HI“.
send Odešle soubory na e-mailovou adresu.
zend Před odesláním soubory komprimuje.
execute Spustí program na hostitelském počítači.
dir Odešle strukturu adresáře e-mailem.
end Ukončí překladač.

13 Google

Jak z hledání na Googlu vyloučit soubory v PDF

U mnoha výrazů zobrazí Google také obrovský počet odkazů na dokumenty v PDF. Pokud ale hledáte jenom internetové stránky na dané téma, je výsledek hledání zbytečně nepřehledný.
TIP: Pomocí parametrů vyhledávání nebo rozšířeného hledání na internetové stránce Googlu můžete buď omezit dotaz jenom na určité typy souborů, nebo jednotlivé typy souborů z hledání vyloučit.
Otevřete stránku www.google.cz a klikněte na Pokročilé vyhledávání. Do polí v horní části stránky zadejte hledané výrazy. V kombinačním poli „Formát souboru“ vyberte Nikoliv a na konci řádku ještě „Adobe Acrobat PDF (.pdf)“. Po kliknutí na tlačítko „Vyhledat Googlem“ zobrazí vyhledávač výsledky bez souborů v PDF.
Ještě rychleji to jde, pokud zadáte parametry vyhledávání přímo k hledaným výrazům. Stačí za poslední výraz napsat příkaz
-filetype:pdf
Klíčové slovo „filetype“ a znaménko minus před ním se postarají o to, aby soubory v PDF vyhledávač ignoroval.

14 Firefox 1.x, 2.x

Jak rozšířit prohlížeč o FTP klienta

Jednoduché FTP stránky prohlížeč zobrazuje bez problémů, ale přístup na servery FTP chráněné uživatelským jménem a heslem už tak jednoduše nefunguje. Existuje nějaké řešení?
TIP: Firefox sice standardně plnohodnotného FTP klienta neobsahuje, ale pomocí malého a bezplatného rozšíření FireFTP tento nedostatek odstraníte. Anglickou verzi si můžete stáhnout například ze stránek na adrese https://addons.mozilla.org/cs/ firefox/addon/684. Klikněte na zelené tlačítko Nainstalovat doplněk a v dalším dialogovém okně ještě na Instalovat teď. Instalace se dokončí restartováním prohlížeče.
Vytvoření přístupů: Nástroj spustíte přes nabídku Doplňky/FireFTP. Standardně se klient spouští v novém panelu. Doporučujeme, abyste si nejprve založili a nakonfigurovali všechny účty. V okně prohlížeče klikněte na Manage Accounts a vyberte New… Na kartě „Main“ zadejte přístupové jméno a adresu hostitelského počítače. Pak buď zaškrtněte možnost „Anonymous“, nebo zadejte své uživatelské jméno a heslo. Poté přejděte na kartu Connection a zadejte další volby, například šifrované připojení nebo výchozí složku pro přenos dat. Konfiguraci potvrďte kliknutím na OK. Pokud byste chtěli později nějaký údaj změnit, vyberte příslušný účet z roletové nabídky, klikněte na Manage Accounts a zvolte Edit…
Otevření složky FTP: Pro přístup k FTP serveru zvolte nastavený účet a klikněte na Connect. V oknech programu, podobných oknům Průzkumníka Windows, se zobrazí vedle sebe obsah místního disku a soubory uložené na serveru. Po označení soubor přenesete kliknutím na příslušnou šipku mezi oběma okny.

15 Firefox 1.x, 2.x

Volba jiného místa pro ukládání vyrovnávací paměti

Standardně se vyrovnávací paměť prohlížeče ukládá do složky profilu uživatele. Na disku je však málo místa nebo je disk pomalý, a tak chcete obsah paměti ukládat na jiný, rychlejší disk.
TIP: Prohlížeč žádné přímé nastavení cesty pro ukládání paměti nenabízí. Jedna možnost přesto existuje - vytvoření nového záznamu v rozšířené konfiguraci prohlížeče. Nejprve musíte vymazat obsah aktuální paměti. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a poté na symbol Rozšířené. Přejděte na záložku Síť a v části „Vyrovnávací paměť“ klikněte na tlačítko Nyní vymazat. Dialogové okno pak zavřete kliknutím na OK.
Do řádku s adresou teď zadejte „about: config“ a stiskněte klávesu (Enter). Pravým tlačítkem myši klikněte kamkoli na volné místo v zobrazeném seznamu a vyberte kontextový příkaz Nový/Řetězec. Jako název zadejte „browser.cache.disk. parent_directory“ a potvrďte ho kliknutím na OK. V dalším dialogovém okně zadejte úplnou cestu do nového adresáře, kam se má vyrovnávací paměť ukládat, a změnu opět potvrďte kliknutím na OK.

16 IP telefonie

Smartphone také jako webová kamera pro Skype

Chcete naplno využít možností svého smartphonu se systémem Symbian? Pomocí programu Wwigo vytvoříte ze svého smartphonu s fotoaparátem praktickou webkameru.
TIP: O tom, jak využít smartphone jako webovou kameru, jste již v Chipu četli. Pro plnohodnotné využívání této funkce však bylo nutné zakoupit plnou verzi použité aplikace. Nyní si představíme aplikaci s názvem Wwigo, která je dostupná zcela zdarma. Podmínkou pro získání programu je pouze zaregistrování se na stránkách výrobce, které najdete na adrese www.motvik.com.
Po stažení a nainstalování aplikace Wwigo do počítače se program pokusí pomocí Bluetooth spojit s telefonem. Po úspěšném spojení se do telefonu automaticky odešle instalační soubor s příponou . SIS, který je nutno nainstalovat. Poté spusťte aplikaci Wwigo v telefonu i v počítači. Následně v aplikaci ve svém telefonu vyberte z nabídky Volby/Connect příslušný počítač, do kterého se bude video přenášet.
Pokud vše proběhlo v pořádku, váš smartphone se tímto proměnil na použitelnou webovou kameru. Tu můžete využít nejen pro komunikaci přes Skype, Yahoo Messenger a MSN, ale také pro sdílení videí přes YouTube a Grouper.
Aplikace Wwigo je určena pro platformu S60 2nd a 3rd edition. Kompletní seznam podporovaných zařízení najdete na adrese www.motvik.com/download.php, jedná se především o poslední typy Nokií, počínaje modelem 6600.

17 Sítě

Test komunikace mezi počítači

Využíváte-li doma nebo v práci připojení Wi-Fi, mohla by vás zajímat kvalita bezdrátového spojení. Jak kvalitně mezi sebou počítače v síti komunikují, to si můžete sami ověřit jednoduchým testem.
TIP: K celému testu budete potřebovat pouze příkazový řádek. Zvolte Start/Spustit, do pole napište cmd a klikněte na OK. Nejprve si zjistěte IP adresu počítače, ke kterému se připojujete. Na tomto počítači napište do příkazové řádky příkaz ipconfig a potvrďte klávesou (Enter). Vypíšou se všechna síťová rozhraní a jejich IP adresy. Adresu začínající na 192.168.x.x si pečlivě zapište. To je IP adresa počítače, ke kterému se pokusíte tzv. „pingnout“, to znamená zjistit, jak kvalitně síťová komunikace mezi těmito počítači funguje.
Nyní přejděte ke druhému počítači, na kterém si také otevřete příkazový řádek. Zde napište do příkazové řádky příkaz ping s parametry -l 1000 (odešle dotaz o velikosti 1000 B) a -t (neustále opakovat), tedy např. ping 192.168.25.104 -l 1000 -t
Pokud vše funguje tak, jak má, získáte výpis podobný tomu na obrázku.
Příkaz nechte běžet několik minut, celkovou statistiku zobrazíte stisknutím kláves (CTRL)+(C). Pokud ztracené pakety nepřesahují 2 % a rozdíly mezi průměrnými a maximálními hodnotami nejsou příliš velké, je vaše bezdrátové spojení velice kvalitní. Ztrátovostí nad 5 % se vyznačují nekvalitní spoje, které pro řadu aplikací nejsou vhodné.

18 Sítě

Požadujte po providerovi službu QoS (Quality of Services)

Spolu s rozšířením hlasových služeb se v nabídkách poskytovatelů internetového připojení začala objevovat podpora zajištění úrovně služeb (QoS). Co však tento pojem znamená a jak souvisí s rychlostí připojení k internetu?
TIP: V základním typu sítě poskytující přístup k internetu se všichni její uživatelé dělí o prostředky sítě stejným dílem. Přenášíli tedy data deset lidí po lince s kapacitou 10 Mb/s, přenáší se každému uživateli data rychlostí 1 Mb/s. V případě, že aplikace starající se o přenosy dat pracují při každé rychlosti, a je tedy nutné například jen vyčkat na načtení internetové stránky o něco déle, nečiní tento způsob rozdělování prostředků sítě žádnému z účastníků problém.
Existují však aplikace, které potřebují minimální zaručenou rychlost dat, jinak nefungují - například pro IP telefonii. V základní síti může taková aplikace fungovat, dokud síť není nijak zvlášť zatížena. Jakmile ale zátěž vzroste (například během hovoru začne pět dalších účastníků stahovat velké množství dat), rychlost klesne na takovou hodnotu, která není pro kvalitní přenos hlasu dostačující.
V sítích, které podporují kvality služeb QoS pro IP telefonii, videokonference apod., je však možné pro takový případ potřebný tok dat rezervovat, což umožňuje využívání také hlasových služeb při plném zatížení sítě.

19 Smartphone

Kvalitní Instant Messenger zdarma: QIP PDA Symbian

Po zpoplatnění klienta Agile Messenger řada uživatelů na mobilní instant messaging zanevřela. Naštěstí přichází nový IM klient určený pro Symbian 1st, 2nd i 3rd edition, který je k dostání zcela zdarma.
TIP: Mobilní instant messaging se těší stále větší oblibě. Pokud i vy rádi chatujete se svými přáteli prostřednictvím protokolu ICQ, pak vám jistě nebude cizí ani některý z ICQ klientů určených pro mobilní telefony. Vůbec nejúspěšnějším ICQ klientem, který dnes používají statisíce uživatelů po celém světě, je javový klient s názvem Jimm.
Zajímavou alternativou k tomuto povedenému „kecálku“ je nový ICQ klient známý z osobních počítačů a PDA, nazvaný QIP PDA Symbian (dále jen QIP). Aplikace je určena pro platformu S60 a běží jak na starších, tak i na novějších verzích Symbianu. Velkou výhodou novinky je i to, že na rozdíl od mnoha ostatních freewarových konkurentů je ve vývoji. Zatímco verze pro Windows Mobile slaví již víc než rok úspěchy, varianta pro Symbian je zatím v plenkách. Nejnovější verze 1021 je však označována za velice stabilní a lze ji bez problémů používat.
Při prvním spuštění klienta je nutné zadat do položky Settings/Login své osobní identifikační číslo (UIN) a heslo. Poté stačí v položce Menu zvolit status, pod kterým chcete být přihlášeni. Při pokusu o připojení vás program automaticky požádá o zvolení datového účtu, přes který se bude klient připojovat. Ten musí být předem vytvořen a nastaven pro připojení k internetu přes APN internet v rámci GPRS/EDGE.
UPOZORNĚNÍ: Datový profil pro připojení k internetu přes APN internet v rámci GPRS/EDGE je často zaměňován s cenově dražším APN wap, který je určen pro wapový prohlížeč v telefonu.
Pokud jste vše správně nastavili, QIP se spojí se serverem ICQ a na displeji se zobrazí seznam vašich kontaktů přehledně rozdělených do skupin. Aplikace navíc rozděluje každou skupinu na dva sloupce, čímž se vyhledávání požadovaného kontaktu značně urychluje. Skupiny lze libovolně srolovat nebo také jednoduše vypnout, a to tak, že v hlavním menu vyberete položku Hide groups.
Na příchozí zprávu upozorňuje kromě malé ikony dopisu u příslušného kontaktu i typické „o-ou“, známé z osobních počítačů. Veškeré zvuky lze samozřejmě zeslabit nebo přímo vypnout. Povídání s vašimi známými zpříjemňuje pestrá nabídka nejrůznějších smajlíků. Okno konverzace je velice podobné tomu na počítači. Pro zadávání textu je vyhrazena spodní část okna, v horní části se pak zobrazují veškeré přijaté a odeslané zprávy s daným uživatelem. Mezi více konverzacemi lze snadno přepínat pomocí záložek.
Nechybí ani spousta přednastavených statusů, případně lze vytvořit i vlastní. Ikona právě zvoleného statusu je zobrazována v dolní liště seznamu kontaktů, kde najdete také přesný čas. Z dalších možností jmenujme možnost zobrazení informací o daném kontaktu, přidávání kontaktu do visible, invisible nebo ignor listu, zobrazování historie zpráv, mazání kontaktů a vyřizování autorizací.
Ačkoliv je QIP v horečné fázi vývoje a dolaďování, je to v současnosti jeden z nejkvalitnějších freewarových ICQ klientů pro Symbian. Jeho největším konkurentem je jednoznačně javový ICQ klient Jimm. I když na první pohled vypadá QIP propracovaněji, na konkurenci zatím mírně ztrácí kvůli absenci pokročilejších funkcí, jako je například možnost odesílat fotografie a soubory z paměti telefonu. Těchto funkcí se však snad již brzy dočkáme. Stejně tak se dá v některé z příštích verzí očekávat i lokalizace do češtiny. Program si můžete zdarma stáhnout na adrese www.qipim.com.
Martin Kubík

20 PROFESIONÁLNÍ TIP :

Vyšší vysílací výkon pro FritzBox Fon WLAN 7170

Zařízení FritzBox je možné upravit tak, aby se zvýšil jeho výkon ve funkci WLAN routeru - pomůže výměna antény.
FritzBox Fon WLAN 7170 nahradí díky velkému počtu svých funkcí řadu přístrojů, které by jinak zabíraly omezené místo na polici a spotřebovávaly spoustu proudu ze zásuvky: DSL modem, síťový rozbočovač, zařízení pro TK VoIP a WLAN směrovač s přístupovým bodem. Avšak právě ve funkci WLAN směrovače přístroj poněkud pokulhává, neboť jeho dosah v bezdrátové síti je dosti skromný. Pokud mezi FritzBoxem a WLAN klientem existuje „přímá viditelnost“, pracuje bezdrátové WLAN spojení ještě uspokojivě. Takováto optimální situace se však v praxi vyskytuje velmi zřídka. FritzBox totiž musí být instalován v blízkosti telefonní zdířky, a ta bývá zpravidla umístěna někde v chodbě či v hale, kde počítače většinou nemíváme. Sílu signálu může výrazně zredukovat i konkrétní půdorys bytu (zdi, jejich umístění a úhly), čímž výkonnost „boxu“ dále utrpí. Praktická by byla WLAN anténa, která by se dala umístit nezávisle na stanovišti FritzBoxu - v ideálním případě dokonce s vyšším vysílacím výkonem. Jak anténu snadno vyměnit a tím vysílací výkon zvýšit, to se dozvíte v našem návodu.
Pozor! Jak je u podobných akcí obvyklé, otevřením pouzdra přístroje zaniká nárok na uplatnění záruky.

Co budete potřebovat

Plochý šroubovák, ostrý nůž na koberce, malé špičaté kleště. Potřebné součásti:
Anténní adaptér (pigtail) U/FL s reverzním SMA konektorem Info: http://shop.cznet.cz, cca 300 Kč
Kabelová průchodka (vnitřní průměr 6 mm, vnější <12, límec 14 mm), objednací číslo u firmy Conrad 526940-07 Info: www.conrad.cz, 3,30 Kč
WLAN anténa s reverzním SMA konektorem, například směrová dvoupásmová anténa TRENDnet 802.11a/g 8/6dBi s podstavcem (TEW-AI86DB) Info: například http://wifi.aspa.cz, cca 700 Kč

1 Otevření FritzBoxu

Na spodní části pouzdra uvidíte čtyři výřezy A . Západky, které se v nich nacházejí, opatrně zatlačujte plochým šroubovákem postupně dovnitř. Jakmile je uvolníte na jedné straně, zlehka pouzdro pootevřete a pokračujte na druhé straně.

2 Odpojení originální antény od desky elektroniky

Nyní postavte přístroj „na nohy“ a odejměte horní část krytu. Kabel antény je s deskou elektroniky spojen miniaturní zástrčkou typu Hirose B . Zástrčku mírně nadzvedněte plochým šroubovákem a pak ji vytáhněte z desky.

3 Vyjmutí zadní lišty s anténou

Poté z pouzdra přístroje vyjměte zadní lištu C včetně v ní upevněné WLAN antény. Pokud přitom lehce nadzvednete desku, nebude lišta klást žádný odpor.

4 Vytažení antény z lišty

V tomto kroku se rozloučíme s anténou od výrobce. Špičatými kleštěmi stiskněte k sobě obě rozpěrky D na konci těla antény a anténu pak vytáhněte z nákružku v liště.

5 Odstranění plastového nákružku

U starší verze FritzBoxu 7170 (1) je vložen nákružek z plastu, který vyjmete stejným způsobem jako anténu. Ve FritzBoxu verze 2 prochází anténa plastovým límcem E , který snadno odstraníte nožem na koberce.

6 Příprava lišty pro anténní adaptér

Poněvadž příruba anténního adaptéru nemá průměr o mnoho větší než otvor v liště, je nutno použít podložku. A poněvadž ta by se mohla snadno posunout, vyškrábejte pro ni na vnitřní straně lišty trychtýřové vybrání.

7 Montáž anténního adaptéru

Adaptér F má průměr 6,5 mm, otvor G v liště podle modelu 8 - 10 mm. Rozdíl vyrovnejte kabelovou průchodkou H (eventuálně rozpůlenou). Nyní z vnitřní strany lišty nasuňte adaptér F s podložkou I a z vnější strany jej upevněte maticí J .

8 Zpětné sestavení

Nyní zasuňte lištu na původní místo, kabel K uložte na desku (nezlomit!) a jeho Hirose zástrčku B zapojte do zdířky na desce. Pak znovu sestavte pouzdro přístroje, přišroubujte externí anténu a vyberte pro ni nové, efektivnější stanoviště.

21 Přehrávač MP3

Deaktivace omezení hlasitosti nařízeného EU

V podstatě jste se svým MP3 přehrávačem iAudio D2 od firmy Cowon velmi spokojeni: splnil všechna vaše přání, má velkou výdrž a vyhovuje vám i z akustického hlediska. Jenom jeho maximální hlasitost vám připadá nízká, zejména s dražšími hi-fisluchátky.
TIP: Vítejte v Evropské unii! Zde jsou výrobci walkmanů atd. povinni nastavit maximální úroveň hlasitosti tak, aby nemohlo dojít k poškození sluchu. Většinou tato hodnota také plně postačuje. Jenomže použijeteli jiná než výrobcem předpokládaná sluchátka, změní se tím impedance, a tedy i hlasitost.
U modelu D2 je možné toto omezení obejít. Když přehrávač po zakoupení poprvé zapnete, zeptá se vás, v které zemi žijete. Podle vybrané země se pak podle směrnic maximální hlasitost zredukuje. Padne-li volba na zemi bez omezení, například USA, zvýší se výstupní výkon z 2,5 na 24,5 mW!
Chcete-li si tento dotaz vynutit znovu, zformátujte přehrávač pod Windows a jako označení datového nosiče zadejte „COWON“. Potom se po následném zapnutí přehrávače znovu objeví dotaz na zemi. Americké nastavení s sebou ovšem nese i vedlejší efekty: jazykem menu bude angličtina, výdrž akumulátoru se sníží ze 45 na 38 hodin - a při použití sluchátek do uší („pecek“) pak bude D2 opravdu nebezpečně hlasitý.

22 Digitální fotoaparát SLR

Úprava Pentaxu K10D pro dálkové řízení z PC

Majitelé DSLR přístroje Pentax K10D už v mnoha případech patří do „první ligy“. Pro speciální záběry by ovšem uvítali koncepci dálkově řízeného ovládání se všemi možnostmi nastavení z PC. Pentax jim nyní toto přání plní - a zadarmo.
TIP: Na své webové stránce (www.pentax.cz) nabízí Pentax pro K10D software „Remote Assistant 3“ k bezplatnému stažení. Dá se jím prostřednictvím PC řídit časové spínání, sériové snímky a dlouhé expozice - i u několika fotoaparátů. Podmínkou však je, abyste svůj fotoaparát K10D uvedli na aktuální verzi firmwaru 1.2. Při té příležitosti je vhodné také rovnou doplnit informační údaje objektivů smc DA* 16 - 50/2,8 a DA* 50 - 135/2,8 pro programy Photo Browser a Photo Laboratory. Aktualizaci najdete na téže webové stránce.

23 DVB-T

Optimální příjem s vlastnoručně zhotovenou anténou za 0 Kč

Od okamžiku spuštění DVB-T si vaši sousedé nemohou vynachválit, jak nyní mohou přijímat televizi všude. Jenom u vás v bytě je kvalita příjmu vzdor různým anténám otestovaným pro DVB-T velmi skromná.
TIP: Kupované antény velmi často trpí tím, že jejich výrobci upřednostňují design a velikost před kvalitou příjmu. Naše anténa se sice cenou za design chlubit nemůže, zato však v testovací laboratoři vykazuje nejlepší hodnoty příjmu ze všech testovaných DVB-T antén - a potřebujete na ni jenom starý anténní kabel.
Jak na to? Vezměte typický 75ohmový anténní kabel a odstřihněte jeho zakončení se „samičím“ konektorem. Pak na tomto konci odstraňte vnější umělohmotnou izolaci kabelu v délce 15,7 cm. Drátěné ople tení, které se objevilo po odizolování pláště, opatrně přehrňte dozadu. Pod opletením se ukáže další izolace, která obaluje vnitřní vodič. Tuto izolaci rovněž odstraňte - a to asi jeden milimetr nad začátkem přehrnutého opletení, aby mezi ním a měděným vodičem nedošlo ke krátkému spojení. Výsledkem vaší snahy bude prvotřídní dipólová anténa.
Délka, kterou je třeba odizolovat, závisí na frekvenci vysílače v dané oblasti. Kdo to chce vědět podrobněji nebo potřebuje anténu přizpůsobit pro vysílač s horším příjmem, může vyjít ze známého vztahu mezi rychlostí vlnění, délkou vlny a kmitočtem: rychlost světla (tj. 300 x106 m/s) = délka vlny x vysílací frekvence. Poněvadž zde vytváříme tzv. půlvlnný dipól (o délce rovné délce půlvlny), délku odizolované části vypočteme jako čvrtinu délky vlny, tedy (v metrech) takto: odizolovaná délka = (300 / frekvence vysílače v MHz) / 4. Tabulku vysílačů najdete na internetu.

Rychlé tipy

Firefox: Pokud budete chtít lištu hledání po prohledání stránky pomocí klávesové zkratky (Ctrl) + (F) zase schovat, stiskněte jednoduše klávesu (Esc) a lišta hledání okamžitě zmizí.
Word: Celá slova můžete vymazat i bez vybírání pomocí klávesové zkratky (Ctrl) + (Del) pro následující nebo (Ctrl) + (Backspace) pro předchozí slovo.
Excel: Funkce „=TYP(hodnota)“ vrací datový typ „hodnoty“: 1 = číslo, 2 = text, 4 = pravdivostní hodnota, 16 = chybová hodnota a 64 = matice.
Outlook: Výrazy ve vyhledávacích polích jsou standardně spojeny logickým operátorem A. Pokud hledáte pojem A, nebo pojem B, můžete je spojit operátorem NEBO.
Excel: Uživatelský formát „#.##0“ zaokrouhluje zadané číslo standardně do pěti dolů a nezobrazuje desetinná místa.
Word: Pomocí klávesové zkratky (Ctrl) + (1) přepnete v aktuálním odstavci na jednoduché řádkování, klávesovou zkratkou (Ctrl) + (2) přepnete na dvojité a (Ctrl) + (5) na 1,5 řádku. 13 Google

Chyba měsíce: Přechod na SATA s potížemi

PROBLÉM: Náš čtenář měl trápení svým novým pécéčkem značky Dell. Dodanou DVD mechaniku v něm vyměnil svou ještě téměř novou vypalovačku Plextor PX-716. Bohužel pak vypalování pod Vistou nefungovalo spolehlivě, což zpočátku přisuzoval problémům s kompatibilitou mezi operačním systémem, firmwarem vypalovačky a vypalovacím softwarem. Jenomže problém nevyřešila ani aktualizace firmwaru, ani instalace aktuální verze Nera kompatibilní s Windows Vista. Při pokusu nainstalovat na PC Dell stará Windows XP navíc čtenář zjistil, že počítač už z jednotky Plextor nechce ani bootovat. Jelikož však vypalovačka Plextor ve starém PC fungovala bez problémů, obrátil se na nás.
DIAGNÓZA: V testovací laboratoři jsme nejprve zkontrolovali nainstalované verze BIOS, firmwaru a ovladačů. Všechno se ukazovalo v aktuálním stavu, a tak jsme se plně soustředili na hardware. Po otevření krytu nás čekalo menší překvapení, když jsme zjistili, že vypalovačka má rozhraní IDE. Poněvadž základní deska už má pouze přípojky SATA, náš čtenář mezi ně vřadil převodník z IDE na SATA s čipovou sadou Marvell. Kromě toho v počítači pracují dva pevné disky jako svazek RAID. Z dalšího zkoumání pak vyplynulo, že most IDE-SATA pracuje korektně jen tehdy, je-li SATA port počítače přepnut na emulaci IDE - pak už ale nefunguje přístup k diskům RAID. Stejné dilema přinesla i další zkouška s mostem od Silicon Image.
ŘEŠENÍ: Našemu čtenáři jsme poradili, aby si celkem levně koupil PCI-IDE kartu. S ní pracuje vypalovačka Plextor bezchybně, a dokonce i nabootuje systém.


Dokumenty ke stažení