Menu
CHIP Speedtest

Tipy & triky

TIPY & TRIKY

Problémy s počítačem patří ke všednímu dni každého uživatele. Naše tipy vám pomohou problémy odstranit rychle a natrvalo.

1 Windows XP, Vista

Výstup souborů na zvolenou tiskárnu pomocí menu Odeslat

Dokumenty je možno tisknout přímo tlačítkem na liště - ovšem jen na standardní tiskárně. V mnoha kancelářích se však používá i více tiskáren, například laserová pro texty nebo inkoustová pro obrázky a grafiku.
TIP: Řešení je přitom snadné. Potřebná výstupní zařízení jednoduše zahrňte pod nabídku „Odeslat" v místní nabídce souborů. Pak postačí kliknutí na soubor pravým tlačítkem myši, a pro výstup si můžete potřebnou tiskárnu vybrat přímo zde. Funguje to dokonce i s tiskovým ovladačem Adobe Destiller pro rychlé zhotovení formátu PDF.
A jak na to? Nejprve spusťte Průzkumníka Windows, třeba klávesovou kombinací [Windows]+E. Další postup se pro každou z verzí operačního systému mírně liší.
Windows XP: V zobrazené adresářové struktuře navigujte na C:\Dokuments and settings a tam otevřete svůj uživatelský profil - příslušný adresář má stejný název jako váš uživatelský účet. Zde pak otevřete složku SendTo. Pokud ji nevidíte, zapněte si v Průzkumníkovi ještě zobrazování skrytých souborů a složek (Nástroje / Možnosti složky... / Zobrazení).
Vista: Zde svůj profil najdete pod C:\ Users. Tam přejděte do podadresáře AppData\Roaming\Microsoft\Windows a otevřete složku SendTo.
Odtud už vede k cíli společná cesta: pravým tlačítkem myši klikněte na volnou oblast v pravé části okna Průzkumníka a v místní nabídce zvolte Nový / Složka. Jako název zadejte xxx.{ 2227a280-3aea-1069-a2de08002b30309d} kde na místě xxx může být libovolný text, například „Tisk". Po stisku klávesy Enter se u složky objeví symbol tiskárny. Složku otevřete a uvidíte, že pro každou nainstalovanou tiskárnu obsahuje samostatnou položku. Položku té tiskárny, kterou chcete zpřístupnit v místní nabídce souborů, přetáhněte do složky Send To. Windows pak v místní nabídce souborů přidají pod příkaz Odeslat zástupce pro tuto tiskárnu, která tedy bude dostupná přímo odtud.
Upozornění: Některé typy souborů, například zprávy z Outlooku ve formátu MSG, lze bohužel tisknout zásadně jen na standardní tiskárně.

2 Windows XP, Vista

Potlačení vybraných programů v nabídce Start

Windows shromažďují nejčastěji používané aplikace ve zvláštním seznamu v nabídce Start. Některé programy však spouštíte zásadně prostřednictvím zástupce na ploše nebo z oblasti rychlého spuštění v hlavním panelu - jejich ikony pak v nabídce Start zbytečně zabírají místo.
TIP: Prostřednictvím položky v systémovém registru rozhodněte sami, které aplikace se v nabídce Start nemají objevovat.
Pod Vistou se nejprve přihlaste k uživatelskému účtu s oprávněním správce a otevřete nabídku Start / Všechny programy / Příslušenství / Spustit. Zadejte regedit.exe, stiskněte klávesu Enter a pak editor registru spusťte tlačítkem Pokračovat. Pod XP se k k editor registru spouští obvyklým způsobem přes Start / Spustit; bezpečnostní povolení se zde nevyžaduje.
Ve stromové struktuře v levé části okna editoru přejděte na klíč HKEY_CLASSES_ ROOT\Applications. Zde pro každou aplikaci naleznete podklíč nazvaný stejně jako příslušný EXE soubor; tedy například pro MS Word „winword.exe".
Označte klíč té aplikace, kterou chcete vyloučit z nabídky Start. Pak klikněte pravým tlačítkem myši do volné oblasti v pravé části okna a zvolte Nový / Řetězcová hodnota. Položku nazvěte NoStartPage. Žádnou hodnotu jí přiřazovat nemusíte - požadovaný efekt vyvolá samotná její existence: po příštím zavedení Windows se už program v nabídce Start vyskytovat nebude.
Pokud byste jej později chtěli do seznamu nejpoužívanějších aplikací opět zahrnout, odpovídající položku NoStartPage vymažte.

3 Windows Vista Ultimate

Animované pozadí plochy

Nový operační systém je opticky docela působivý už v sériovém provedení. Jeho ovládací plocha se však dá ještě dále vylepšovat - díky nástrojům přímo z Redmondu.
TIP: Například nástroj DreamScene umí animovat pozadí plochy. Tento program je jedním z bezplatných nástrojů, které Microsoft nabízí pro verzi Windows Vista Ultimate.
Instalace: Chcete-li si Dream Scene nainstalovat, nejprve se připojte k internetu, pak v Ovládacích panelech klikněte na Zabezpečení a dále na Windows Update. Používáte-li klasický vzhled Ovládacích panelů, postačí dvojité kliknutí na Windows Update. Zvolte Vyhledat aktualizace pro tento počítač a poté Zobrazit dostupné aktualizace. V sekci Windows Ultimate Extras zaškrtněte položku Windows DreamScene a klikněte na Instalovat. Jste-li přihlášeni k účtu s oprávněním správce, autorizujte akci kliknutím na Pokračovat. Instalaci lze provést i z normálního uživatelského účtu -musíte ovšem znát heslo správce a při bezpečnostním dotazu je zadat. Poté už Windows stáhnou DreamScene do počítače a automaticky jej nainstalují. Pak ještě klikněte na Restartovat nyní.
Pro výběr animovaného pozadí klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo na ploše a zvolte Přizpůsobit. Pak klikněte na Pozadí plochy a otevřete rozevírací pole Umístění. Ve struktuře vpravo zvolte položku Obsah Windows DreamScene. Po nainstalování DreamScene je zde k dispozici animované pozadí. Zvolte je a pak klikněte na OK.
Nastavení: Dodatečně si můžete nainstalovat také „Balíček s doplňkem Windows DreamScene" - stejným postupem jako nástroj samotný. Tento doplněk obsahuje další animované „tapety". Kromě toho můžete pro pozadí obrazovky použít i každý jiný videosoubor, třeba vlastní „diashow" z poslední dovolené, uloženou jako soubor ve formátu MPG. Vaší kreativitě se meze nekladou - ale pozor: hektické filmové scény rychle omrzí a odvádějí pozornost.

4 Windows 2000, XP

Rychlejší vyčištění disku

Při vyvolání nástroje Vyčištění disku systém nejprve pracně analyzuje, kolik paměťového místa by se dalo uvolnit komprimací starých souborů, a teprve pak zpřístupní další volby. A přitom komprimační funkci vůbec nevyužíváte.
TIP: Zdlouhavé analýzy se můžete natrvalo zbavit zásahem do systémového registru. Spusťte proto editor registru a přejděte v něm na klíč
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches. Tam označte podklíč Compress old files a prostřednictvím Soubor / Exportovat vytvořte REG soubor jako záložní kopii pro případné obnovení. Pak celý tento podklíč odstraňte a editor ukončete. Od příštího restartu počítače se už analýza před čištěním disku provádět nebude, takže se rychleji dostanete k vlastnímu nastavení nástroje. Kromě toho z dialogu také zmizí položka Komprese starých souborů.
Budete-li chtít tuto změnu později odvolat, dvojitě klikněte na uložený REG soubor a převzetí hodnot do registru potvrďte tlačítkem Ano.

5 Excel 2000, XP, 2003, 2007

Jednodušší řešení složitých úloh se zaokrouhlováním

Při výpočtu daní nebo poplatků je často třeba částky zaokrouhlovat na nejbližší vyšší nebo nižší hodnotu dělitelnou 50. Protože ale u funkcí pro zaokrouhlení můžete nastavit jenom počet desetinných míst, vede obvyklá cesta přes násobení s následným dělením, což je dost složité.
TIP: Excel je vybaven dalšími prakticky neznámými funkcemi pro zaokrouhlování nahoru nebo dolů. Požadované úkoly v mžiku zvládnou funkce „ZAOKR. DOLŮ" a „ZAOKR. NAHORU". Pokud například potřebujete zaokrouhlit penále z daňového nedoplatku na nejbližší nižší částku dělitelnou 50, použijte jednoduše tento vzorec:
=ZAOKR. DOLŮ (x;50)
Žádné další výpočty tento vzorec nepotřebuje. Danou částku můžete pomocí vzorce
=ZAOKR. NAHORU(x;50)
zaokrouhlit také na nejbližší vyšší násobek 50. Číslo a násobek musejí mít stejné znaménko. Pro srovnání, běžný postup je
„=50*ZAOKROUHLIT(x/50;0)
nebo
„=5*ZAOKROUHLIT(x/5;-1)"
Při každém výpočtu je důležité dát pozor, aby se jednotlivé početní operace prováděly ve správném pořadí a v souladu se zaokrouhlenými desetinnými místy.

6 Office 2007

Rychlejší přístup k potřebným nástrojům vývojáře

Editor Visual Basic spouštíte většinou stisknutím klávesové zkratky [Alt]+[F11]. Hodilo by se vám ale i tlačítko na panelu nástrojů pro rychlý přístup.
TIP: Tlačítko „Visual Basic" se ukrývá na kartě „Vývojář", která se standardně vůbec nezobrazuje. K její aktivaci klikněte ve Wordu 2007 na tlačítko Office a poté vyberte Možnosti aplikace Word. V levé části dialogového okna přejděte na Oblíbené a v pravé pak zaškrtněte položku Zobrazit na pásu kartu Vývojář. Nastavení potvrďte kliknutím na OK.
Od této chvíle se na pásu karet bude navíc zobrazovat karta „Vývojář" s tlačítky pro spouštění editoru Visual Basic, správu a záznam maker, nastavování ochrany dokumentu, vkládání ovládacích prvků a podobných funkcí. Zatímco některá z těchto tlačítek, například „Makra" nebo „Zamknout dokument", se nacházejí i na dalších kartách, důležité funkce jako „Visual Basic" najdete jedině na kartě „Vývojář".
Upozornění: Toto nastavení se projeví i na pásech karet v Excelu a PowerPointu, kde se rovněž bude zobrazovat nová karta „Vývojář", i když v těchto programech obsahuje některé jiné příkazy. Nastavení můžete upravit přes nabídku Office / Možnosti aplikace Excel, resp. Office / Možnosti aplikace PowerPoint.

7 Photoshop

Zvýraznění kontrastu v režimu Lab bez zkreslení barev

První kliknutí myší při úpravě snímků zpravidla směřuje na posuvník kontrastu. Konečně vyšší kontrast dokáže rozzářit i jinak fádní obrázky. Nepříjemné ale je, že se tím zároveň zkreslují barvy.
TIP: Vydejte se jinou cestou a využijte režim Lab. Je to vedle známého RGB další režim barev, který může nabídnout užitečné služby při úpravách snímků. Dokáže totiž oddělit hodnoty jasu od informací o barvách. Díky tomu je doslova předurčen k samostatným korekcím kontrastu. Většina uživatelů se však tohoto postupu, kterému dávají přednost profesionálové, trochu bojí. Jejich obavy jsou ale liché, jak hned uvidíte.
Nejprve je potřeba převést snímek ve formátu RGB přes nabídku Obraz / Režim do režimu Lab. Změny si všimnete hned při pohledu na paletu barev, kde je pro ukládání rozložení jasu jenom jeden kanál Lab. Kanály „a" a „b" představují příslušnou pozici na barevné ose od purpurové do zelené (a), resp. od žluté do modré (b).
Z nabídky Obraz teď vyberte Přizpůsobení / Křivky. Ještě rychleji se do příslušného dialogového okna dostanete přes klávesovou zkratku [Ctrl]+[M]. Z roletové nabídky Kanál vyberte L-Světlost a pomocí myši změňte vodorovný tvar křivky na mírně prohnuté „S". Zvýší se kontrast, ale barvy zůstanou stejné. Funguje to mimochodem i obráceně, tzn. že se dají zvýrazňovat barvy bez zvyšování kontrastu.

8 Photoshop

Jak z průměrných portrétů vytáhnout to nejlepší

Záběrům zblízka, jako třeba portrétům, svědčí pozadí, které se pozvolna rozostřuje. Tolik teorie. Na vašich fotografiích je ale pozadí příliš zřetelné.
TIP: Zřejmě používáte kompaktní fotoaparát, jehož malý senzor zajišťuje vysokou hloubku ostrosti. To je dobré u snímků, které zachycují hodně detailů, ale u portrétů je to spíš na obtíž. Pokud totiž zaostříte na osobu, bude ostré i pozadí, což odvádí pozornost od vlastního motivu snímku.
Pomocí grafického programu můžete pozadí naštěstí rozostřit dodatečně. Nejprve pozadí vyberte. Jednodušší je to u snímků, kde hlavní motiv výrazně vystupuje z pozadí. Na to je dobré myslet už při fotografování. Vybrané pozadí pak překryjte rozostřovacím filtrem. Od verze CS2 nabízí Photoshop filtr „Rozostření", který do snímku přidá zároveň i zrcadlovitá světla. Uživatelům starších verzí radíme použít „Gaussovské rozostření" z nabídky Filtry / Rozostření.

9 Photoshop 7, CS, CS2

Jasné snímky i přes ranní opar

Záběry pořízené za ranního oparu mají „měkkou náladu". Bohužel ale často nezachycují ostře všechny detaily, které byly vidět pouhým okem.
TIP: K odstranění mlhy stačí většinou i drobná korekce kontrastu pomocí gradační křivky. Jenže optimalizace nastavení jen tak metodou pokus omyl málokdy vede k požadovanému výsledku. Lepší je předem zvolit, u kterých odstínů se má zvýšit kontrast a které mají zůstat beze změny.
Základní úprava: Nastavte na gradační křivce pevné mezní body. Otevřete nabídku Obraz / Přizpůsobení / Křivky, podržte stisknutou klávesu [Ctrl] a klikněte myší do různých částí obrázku, u kterých má Photoshop zvýšit kontrast. Program přidá na vybraná místa diagramu háčky, abyste přesně věděli, na kterých místech musíte křivku při úpravách uchopit. Ke zvýšení kontrastu je vhodná křivka ve tvaru mírně prohnutého S, takže háčky ve spodní části stáhněte trochu dolů, ty v horní části zase nahoru. Snímek tím získá větší ostrost a svěžest, aniž byste ho připravili o původní charakter.
Dodatečné korekce: Gradací se nezvyšuje jenom kontrast, ale zvýrazňují se také většinou i barvy snímku. To může, ale nemusí být žádoucí. V takovém případě stačí v nabídce Obraz / Přizpůsobení / Odstín a sytost trochu ubrat sytost barvy. Uchopte posuvník „Sytost" a pohněte s ním trochu doleva, dokud se neobnoví původní barevné odstíny.
Jestliže nejsvětlejší části po úpravě kontrastu příliš září nebo jsou na snímku příliš temné stíny, můžete dané části ochránit před úpravami pomocí masky. Světlé a tmavé části vyberte pomocí funkce Výběr / Barevný rozsah. Pipetou klikněte na barevnou část, která se nemá upravovat, a pomocí posuvníku „Tolerance" nastavte rozsah. V dialogovém okně ještě nezapomeňte zaškrtnout položku Obrátit. Po kliknutí na OK použije Photoshop nastavenou masku.

10 Microsoft Office XP

Záhadný proces

Mezi spuštěnými procesy se vám objevil proces s názvem ctfmon.exe. Nic takového jste nespouštěli, nebyli jste ani připojeni k internetu, pouze jste pracovali ve Wordu. Nejde o spyware?
TIP: Tento proces je standardní součástí Microsoft Office XP a aktivuje se při spuštění libovolného programu z Microsoft Office XP. Bohužel zůstane spuštěný i po ukončení všech programů Office. A k čemu slouží? Program ctfmon.exe aktivuje procesor pro zadávání textu pomocí alternativního vstupu uživatele a také panel jazyků sady Microsoft Office. Program ctfmon.exe sleduje aktivní okna a nabízí podporu pro vstup textu, ať už jde o rozpoznávání hlasu, rozpoznávání rukopisu, klávesnici, překlad a další technologie alternativního vstupu uživatele.
Myslíte si, že ho nepotřebujete a že ho můžete ukončit? Bohužel, při ukončení programu ctfmon.exe může dojít k problematickému chování aplikací sady Office XP...
Je tedy nutné zvolit jiný postup, kterým je odebrání tohoto prvku z celých MS Office. Postupujte takto:
V seznamu Aktuálně nainstalované programy klikněte na položku Microsoft Office XP a poté na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Možnosti režimu údržby klikněte na Přidat nebo odebrat součásti a poté na Další. V okně Zvolte možnosti instalace všech aplikací a nástrojů produktu Office se postupně proklikejte přes Sdílené součásti sady Office až k ikoně Alternativní vstup uživatele a zde nastavte Neinstalovat. Nakonec klikněte na tlačítko Aktualizovat.

11 Firefox 1.5, 2.x

Otvírání nových stránek vedle aktuálního panelu

Po kliknutí prostředním tlačítkem myši na odkaz zobrazí Firefox nový panel jako poslední vpravo. Pokud máte otevřeno více panelů, musíte neustále přeskakovat mezi souvisejícími stránkami nebo musíte panely přesouvat. Ani jedna z těchto možností vás však neuspokojuje.
TIP: Bezplatný doplněk Tab Control změní chování prohlížeče tak, že ten bude otevírat nové panely hned vedle právě aktivního panelu. Rozšíření najdete buď na webu Mozilly (https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/1480), nebo na Chip DVD. Po kliknutí na položku Nainstalovat doplněk se otevře dialogové okno „Instalace softwaru". Instalaci spustíte kliknutím na tlačítko Instalovat nyní. K aktivaci doplňku bude ještě nutné restartovat prohlížeč.
Zmiňované chování prohlížeče při otevírání panelů je po instalaci doplňku nastaveno jako výchozí. Zároveň se při zavření některého z panelů stane aktivním panel vlevo od něj. Doplněk umožňuje také pohodlné nastavování dalších vlastností panelů, např. jejich minimální a maximální šířky nebo velikosti symbolu pro zavírání.
K přizpůsobení klikněte v nabídce Nástroje na položku Správce doplňků. V seznamu doplňků vyberte Tab Control a klikněte na tlačítko Možnosti. Můžete například zvýšit minimální šířku panelů na „50", protože na užších panelech už prakticky nepoznáte, co obsahují. V roletové nabídce „Close buttons" zvolte možnost One, on active tab, aby nehrozilo, že panel při přechodu na neaktivní panel omylem zavřete. Změnu nastavení ještě potvrďte kliknutím na OK.

12 Firefox 2.x

Ochrana systému před novými supercookies

A je to tady - supercookies se poslední dobou objevují na stále více stránkách, včetně těch pochybných. Co se ale za nimi skrývá? A jak můžete svůj počítač před těmito prvky ochránit, resp. dají se nějak spravovat?
TIP: Kromě klasických cookies, které mají maximálně čtyři kilobajty, se už objevují i podstatně větší flashové cookies. Novinkou jsou také doménové paměťové objekty (tzv. DOM cookies). Ty dokážou na pevném disku vašeho počítače zabrat až pět megabajtů, aby do nich uložily informace o externí internetové stránce. Firefox 2.0 je první prohlížeč, který tyto nové standardizované paměťové objekty podporuje. Nepříjemné bohužel je, že správce cookies tyto objekty ani ukládaná data nezobrazuje, což znamená, že se nedají ani vymazat.
Protože obsah těchto supercookies neznáte, měli byste je blokovat, dokud nenarazíte na důvěryhodnou internetovou stránku, jejíž obsah se bez povolených DOM cookies nezobrazuje správně.
Super cookies můžete zakázat v rozšířené konfiguraci Firefoxu. Do řádku s adresou zadejte „about:config" a stiskněte klávesu [Enter]. V seznamu vyhledejte položku „dom. storage.enabled". Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Přepnout, aby se hodnota změnila na „false".

13 Internet Explorer 7

Obnovení zmizelého tlačítka „Pošta"

V Internet Exploreru 6 bylo možné kliknutím na tlačítko „Pošta" číst zprávy nebo odesílat odkazy e-mailem. Ve verzi 7 však toto užitečné tlačítko chybí.
TIP: V Internet Exploreru 7 jsou funkce dřívějšího tlačítka „Pošta" rozděleny. Kliknutím na nové tlačítko Přečíst poštu spustíte v prohlížeči poštovní program. Pro přidání tohoto tlačítka na panel nástrojů klikněte na Nástroje a vyberte Panely nástrojů / Vlastní nastavení. V dialogovém okně „Upravit panel nástrojů" vyhledejte v části „Tlačítka k dispozici" položku Přečíst poštu. Označte ji a klikněte na Přidat a následně na Zavřít. Poté musíte ještě panel nástrojů upravit tak, aby bylo nové tlačítko vidět. Jestliže se panel nástrojů nedá upravit, je možné, že je uzamčený. V takovém případě ho uvolněte odstraněním zaškrtnutí v nabídce Nástroje / Panely nástrojů / Uzamknout panely nástrojů.
Až budete chtít například poslat odkaz nebo stránku e-mailem, nejprve stránku otevřete, poté na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Stránka a vyberte Odeslat odkaz e-mailem nebo Odeslat tuto stránku e-mailem.

14 Firefox 1.5, 2.x

Ochrana nastavení před nepovolanými osobami

Máte počítač s několika uživatelskými účty. Chcete proto zajistit, aby důležitá nastavení prohlížeče, jako je konfigurace proxy serverů, mohl provádět pouze administrátor. V obecných nastaveních však uživatelům bránit nechcete.
TIP: Vaše cesta povede přes konfigurační soubor, ve kterém zakážete vybrané možnosti a který pak on-line zašifrujete.
Výběr možností pro nastavování: Do řádku s adresou v prohlížeči zadejte „about: config" a v seznamu vyhledejte položky, jejichž úpravu chcete ostatním uživatelům počítače zakázat. V našem příkladu nebudou smět obcházet vámi nastavené proxy servery. O používání proxy serveru se stará řádek „network.proxy.type=1". Vy se musíte postarat o to, aby ho nikdo nemohl změnit.
Vytvoření konfiguračního souboru: Spusťte obyčejný textový editor (například Poznámkový blok). V prvním řádku zadejte dvě lomítka a odřádkujte. Ve druhém řádku zadejte před blokované nastavení řetězec znaků „lockPref", v našem příkladu tedy:
lockPref("network.proxy.type", * 1);
Záznamy pro další blokovaná natavení přidávejte vždy na nový řádek. Můžete například ještě nastavit, aby Firefox vždy zobrazoval předem zvolenou úvodní stránku. Soubor pak uložte ve formátu TXT, např. jako „firefox-blokovani.txt".
Zašifrování souboru: Aby se uživatelé do právě vytvořeného blokovacího souboru nedostali, musíte ho nějak pozměnit. Nejjednodušší je využít on-line šifrovač, např. ten, který najdete na internetové stránce www.alain.knaff.lu/~aknaff/howto/MozillaCustomization/cgi/byteshf.cgi. V části Upload mozilla.txt to get mozilla.cfg (byteshift 13) klikněte na Procházet. Poté přejděte do složky se souborem, který chcete zašifrovat, označte ho a zvolte Otevřít. Pro odstartování převodu klikněte na Convert mozilla.txt to mozilla.cfg. Výsledný soubor „mozilla.cfg" uložte do programové složky prohlížeče, tedy například do „C:\Program Files\Mozilla Firefox".
Aktivování blokovacího souboru: Nyní ještě zbývá propojení převedeného souboru s konfigurací prohlížeče. V programové složce prohlížeče přejděte do podsložky „greprefs" a v textovém editoru otevřete javascriptový soubor „all.js". Na konec souboru přidejte řádek pref("general.config.filename", * "mozilla.cfg");
Změny uložte a restartujte Firefox. Zvolené hodnoty teď na konfigurační stránce „about:config" uvidíte jako „blokované". Přístup k nim není možný ani přes dialogová okna. A aby si s blokováním neporadili ani zkušenější uživatelé, odeberte jim právo zapisovat do souboru „all.js". Pokud budete chtít později blokování zase zrušit, jednoduše vymažte ze souboru „all.js" odkaz na soubor CFG.

15 Thunderbird

Bezpečné zálohování a přenášení pravidel filtrů

Nastavili jste si pár filtrů pro svůj e-mailový účet a chtěli byste je použít i u dalších účtů. Stejné nastavení byste také chtěli využít i na svém notebooku.
TIP: Thunderbird ukládá pravidla filtrů do souboru „msgfilterrules.dat". Ten se dá sice přímo upravovat, ale pohodlnější je využít bezplatný doplněk „Message Filter Import/Export", který do nabídky přidá příkaz pro správu pravidel filtrů v e-mailovém klientovi.
Tento praktický nástroj najdete na našem DVD (nebo přímo na https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/2474). Po stažení souboru spusťte Thunderbird a v nabídce Nástroje klikněte na Doplňky. Po kliknutí na Nainstalovat přejděte na stažený soubor XPI, klikněte na Instalovat nyní a nakonec ještě Thunderbird restartujte.
K zálohování pravidel účtu přejděte do nabídky Nástroje a zvolte Filtry. V roletové nabídce Filtr pro nastavte příslušný účet a klikněte na nové tlačítko Exportovat filtr. Zadejte název textového souboru a klikněte na Uložit.
Abyste mohli soubor importovat do jiného počítače, musí být uvedený doplněk pro Thunderbird nainstalován i v něm. V nabídce Nástroje zvolte Importovat filtr, z roletové nabídky vyberte příslušný účet a klikněte na Importovat. Přejděte na textový soubor s pravidly a klikněte na Otevřít. Po provedeném importu se zobrazí zpráva. Pokud jste data importovali do jiného účtu, zobrazí se ještě upozornění. Zprávu potvrďte kliknutím na OK. Thunderbird se restartuje. Poté můžete v nabídce Nástroje / Filtry zkontrolovat, zda import proběhl úspěšně.
Upozornění: Stejným způsobem můžete přenášet pravidla i mezi poštovními účty v jedné instalaci Thunderbirdu a ušetřit si tak hledání a úpravy souboru „msgfilterrules. dat" v profilu jednotlivých účtů.

16 Instant messenger

Jak na zablokované ICQ

V práci nám zablokovali ICQ. Klient se sice spustí, ale při pokusu o přihlášení vypíše chybu spojení. Nyní nám navíc zablokovali i přístup k webovému ICQ2Go! Je ještě nějaká možnost, jak se v této síti k ICQ připojit?
TIP: Další možností, jak se k ICQ připojit, je využití jiného webového klienta. Velice kvalitní alternativou k ICQ2Go! je klient Meebo - najdete ho na adrese www.meebo.com/index-cs.html. Meebo je multiprotokolový klient, který kromě ICQ podporuje sítě AIM, Yahoo!, Google Talk, MSN a Jabber. Ke spuštění klienta je potřeba pouze internetový prohlížeč podporující dynamické HTML a JavaScript.
Klient nabízí klasické funkce, jako je přidávání kontaktů, organizování skupin, změna stavu apod. Horkou novinkou je možnost posílání souborů mezi chatujícími uživateli. Pro využívání této funkce je nutné se nejdříve zdarma zaregistrovat. Maximální velikost přenášeného souboru je 10 MB a limit pro přenesená data je pro jednoho uživatele 30 MB měsíčně.

17 Instant messenger

Ztracené heslo k ICQ

Po přeinstalování operačního systému se mi při pokusu o přihlášení k ICQ zobrazuje chybové hlášení o neplatném heslu. Jakým způsobem mohu toto zapomenuté heslo ke svému účtu zjistit?
TIP: Nejjednodušší možností, jak získat heslo ke stávajícímu ICQ účtu, je použití formuláře na www.icq.com/password. Po načtení stránky zadejte do kolonky ICQ number své ICQ číslo a klikněte na Next>>. Poté budete požádáni o svůj e-mail, který jste zadávali při registraci. Následně opište kontrolní kód a klikněte na Submit. Během několika minut vám na uvedený e-mail přijde nové heslo.

18 Sítě

Zjištění MAC adresy

Můj poskytovatel internetu omezuje internetové připojení jen na jednu MAC adresu. Pořídil jsem si však router, na který mohu již zaregistrovanou adresu naklonovat. Jak mohu tuto MAC adresu zjistit?
TIP: Pro zjištění MAC adresy síťové karty je zapotřebí pouze příkazový řádek. Ten spusťte otevřením nabídky Start / Spustit, do pole Otevřít: napište cmd a klikněte na OK.
Nyní do příkazové řádky napište příkaz ipconfig * /all a stiskněte klávesu [Enter]. Tím se vypíší vlastnosti všech síťových adaptérů v počítači. Svou MAC adresu najdete v řádku Fyzická adresa.

19 Sítě

Diagnostika faxového zařízení

Existuje přímo ve Windows XP nějaký nástroj pro otestování nainstalovaného faxu?
TIP: V prostředí Windows XP můžete informace o používaném faxovém zařízení snadno zjistit pomocí funkce, která je dostupná prostřednictvím Ovládacích panelů. Klikněte proto na nabídku Start / Nastavení / Ovládací panely/ Možnosti telefonu a modemu.
V nově otevřeném dialogovém okně přejděte na záložku Modemy a dvojitě klikněte na požadované zařízení. V novém dialogovém okně přejděte na záložku Diagnostika a stiskněte tlačítko Informace z modemu. Zobrazí se požadovaný seznam příkazů s odpověďmi.

20 Sítě

Problém se síťovou kartou

Koupil jsem si do staršího počítače síťovou kartu s čipem Realtek 8169S. Po její instalaci do PCI slotu však nastal závažný problém - počítač se zapojenou kartou odmítá nastartovat. Když kartu vytáhnu, vše funguje bez problémů. Po reklamaci dělá stejný problém i nová síťová karta. Čipová sada základní desky je VIA MVP3. Je možné, že tuto síťovou kartu nebudu moci na svém počítači používat?
TIP: Popisovaný problém pravděpodobně spočívá v konfliktním nastavení kanálů IRQ. Nejprve zkuste najít v BIOS položku Reset IRQ Settings a nastavit ji na hodnotu Enabled. Dále můžete vyzkoušet, jaký kanál IRQ by si síťová karta „přála", a postupně v BIOS zkoušejte nastavit toto IRQ na Manual. Ani tento postup však nemusí vést k cíli.
Dalším řešením je nainstalovat síťovou kartu do nějakého jiného (nejlépe novějšího) počítače. Na tomto počítači spusťte DOS (stačí z diskety) a použijte dodávaný program pro nastavení karty. Zde pro správnou funkci nastavte pevné IRQ. Takto nastavená síťová karta s přiděleným IRQ kanálem by již měla bez problému fungovat i na původním počítači.

21 Instant messenger

Spolehlivé přenášení velkých souborů

Chcete odeslat soubor o velikosti několik desítek MB. Váš freemail však neumožňuje přenést soubor větší než 10 MB a odesílání přes protokol ICQ se kvůli rozdílným klientům ani nenaváže.
TIP: Ačkoliv přenosy souborů přes komunikační protokoly udělaly velký krok kupředu, problémy s jejich navazováním jsou stále na denním pořádku. Pokud však používáte klienta Miranda, můžete využít daleko spolehlivější způsob řešení - přenos souborů prostřednictvím FTP.
Pro tento způsob přenosu dat budete potřebovat WWW server s FTP přístupem. Pokud žádný nemáte, můžete využít některou z bezplatných nabídek webhostingu na internetu (například hostuju.cz, webzdarma.cz atd.). Někteří poskytovatelé těchto služeb nabízí pro nahrávání dat kapacitu až 1 GB, což pro běžné používání bude zcela dostačovat.
Dále bude zapotřebí plug-in FTP File, který najdete zdarma ke stažení na adrese http://miranda-easy.net/plugins.php. Samotná instalace rozšíření je velmi jednoduchá, stažený soubor stačí rozbalit do složky Plugins v kořenovém adresáři Mirandy (například C:\Miranda\Plugins).
Po nainstalování plug-inu a znovuspuštění Mirandy vyberte v hlavním menu klienta položku Možnosti. V nově otevřeném okně klikněte v sekci Sítě na položku FTP File a do příslušných textových polí v pravé části okna zadejte adresu FTP serveru, přihlašovací jméno a heslo.
Do pole s popisem Directory on server zadejte jméno složky na serveru, do které se přenášené soubory budou kopírovat. Do dalšího pole s popisem URL zadejte internetovou adresu, která bude sloužit pro stahování souborů. Číslo portu v poli Port ponechte na hodnotě 21.
Pokud chcete při ukončení nahrávání na server vykonávat nějaký příkaz, zadejte jej do pole Command after upload. Seznam nejpoužívanějších příkazů najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol. Je-li potřeba použít pasivní režim přenosu, zaškrtněte položku Use Passive mode. Pro potvrzení veškerých zadaných parametrů klikněte na OK.
Tím je vše potřebné nastaveno a připraveno k použití. Pro odeslání souboru klikněte pravým tlačítkem na příslušný kontakt v seznamu a vyberte položku FTP File. V nově otevřeném dialogovém okně vyberte soubor určený k odeslání a svou volbu potvrďte kliknutím na OK.
Proběhne automatický přenos souboru na FTP server, o jehož průběhu budete informováni samostatným oknem. Po dokončení nahrávání se automaticky otevře okno pro psaní zprávy s vloženou adresou souboru pro stažení. Příjemci zprávy pak stačí kliknout na odkaz a soubor z FTP serveru si jednoduše stáhnout do počítače.
Upozornění: Plug-in nijak neřeší odstraňovaní již stažených souborů. Pro odstranění již nepotřebných souborů na serveru použijte některého z běžných FTP klientů.
Martin Kubík

22 PROFESIONÁLNÍ TIP

Rozšíření satelitního přijímače o vypalovačku DVD

Stačí trocha šikovnosti, a z vašeho digitálního satelitního receiveru Dreambox se stane mnohostranně nadaný pomocník, který bude přehrávat DVD - a dokonce je i vypalovat.
Satelitní přijímač, DVD rekordér, hi-fi souprava: v obýváku se kolem televizoru vrší malé šedé bedýnky. Ale nemusí tomu tak být - řešením je mezi znalci velice oblíbený satelitní receiver Dreambox firmy Dream multimedia: modely 7000S a DM7020S lze pomocí speciální soupravy rozšířit o slimline vypalovačku DVD. Přehrávání a vypalování dévédéček pak převezme satelitní přijímač a externí DVD přehrávač může jít do výslužby. Takové sjednocení satelitního receiveru a DVD rekordéru přijde zhruba na 3500 Kč, což je méně, než stojí většina samostatných rekordérů.
Aby mohl Dreambox přistupovat k nové mechanice, potřebuje nový firmware, který je třeba nahrát ještě před přestavbou. Bude tak podporována funkce přehrávání DVD z opensourcového firmwaru Gemini 3.6, který rychle najdete pomocí vyhledávací funkce v příslušných internetových fórech, jako je www.i-have-a-dreambox.com nebo www.dvd-board.de. Návod, jak lze nový firmware přehrát do Dreamboxu, najdete na stránkách výrobce - www.dream-multimedia-tv.de/dm7020/. Až bude firmware nahrán, můžete prostřednictvím tzv. „modrého panelu" vybrat a nainstalovat zároveň dodaný plugin „DreamDVD". Pak bude Dreambox schopen přehrávat DVD; vypalovací plug-in se dá z webu nainstalovat dodatečně.
Pozor! V případě záruční reklamace odešlete Dreambox raději v původním stavu: přestavbu odstraňte a nahrajte znovu originální firmware.

Co budete potřebovat:

Křížový šroubovák
Rozšiřovací soupravu sestávající z: čelní stěny, držáku mechaniky, držáku čelního panelu, adaptéru mechaniky na IDE, IDE kabelu, Y-kabelu (v aukčních síních na webu za cca 1500 Kč)
Slimline DVD vypalovačku, IDE, např. LG GSA-T10N (cca 1600 Kč vč. DPH)

1 Otevření Dreamboxu
Před otevřením Dreamboxu jej odpojte od elektrické sítě. Křížovým šroubovákem odšroubujte osm šroubů na bocích a na zadní stěně. Pak sejměte horní kryt.
2 Vyjmutí čelního panelu a pevného disku
Po stisknutí postranních západek na čelním panelu jej vytáhněte z rámu přístroje. Opatrně odpojte kabel od displeje. Po uvolnění čtyř šroubů vytáhněte ven pevný disk.
3 Výměna čelního panelu
Nyní je zapotřebí displej z původního čelního panelu přenést na nový panel s vybráním pro DVD mechaniku. Uvolněte proto tři šrouby a displej upevněte na stejné místo na novém panelu.
4 Odebrání držáku pevného disku
Dále vyšroubujte dva šrouby, které k desce připevňují kovový rámeček pro uchycení pevného disku. Doslouživší rámeček odstraňte, abyste tak uvolnili místo novému s vybráním pro slimline mechaniku.
5 Montáž nového držáku
Na stejné místo teď vložte nový rámeček a přišroubujte jej opět k základní desce.
6 Položení IDE kabelu
Před vestavbou mechanik je třeba připojit dodaný IDE kabel. A nedivte se: vzdor všem konvencím se teď uplatní prostřední konektor na základní desce.
7 Připojení jednotek
Nyní upevněte optickou jednotku do levé šachty rámečku a připojte k ní IDE kabel. Obdobně vraťte na původní místo pevný disk. Propojky nastavte na „Cable Select" u optické mechaniky, na „Slave" u disku.
8 Smontovat - a hotovo!
Po vestavbě obou mechanik opět přišroubujte čelní panel a horní kryt - od této chvíle bude váš Dreambox skvěle vyzbrojen i pro všechny úkoly týkající se DVD.

23 Grafická karta GeForce

Odstranění náhlých poklesů výkonu u karty nVidia GeForce 8800

Při dlouhých 3D hrách dělá vaše nová grafická karta GeForce 8800 potíže: obraz se vytváří stále pomaleji a požitek ze hry kazí i pixelové chyby. Problém neodstranily ani aktuální ovladače od nVidie.
TIP: Kořen zla leží v chybné správě textur (tzv. „VRAM-bug"). Některé programy za jistých okolností nedostatečně vymazávají nadále nepotřebné textury; především u „malé" GeForce 8800 GTS se 320 MB se pak při vysokých rozlišeních a detailech rychle zaplní paměť a hra silně „cuká".
Zdá se, že jde o hodně komplexní problém. Na jeho řešení už však společně pracují nVidia a Microsoft. Aktuální Forceware ovladače 163.44 v beta verzi (download na www.nzone.com), které byly k dispozici v době redakční uzávěrky, už každopádně mění několik drobností ve správě paměti a zvyšují tak stabilitu systému. Uživatelé Visty by si kromě toho měli nahrát záplaty KB938194, KB938979 a KB940105 (dostupné na support.microsoft.com). Úplné řešení však má přijít teprve v příštím oficiálním ovladači za několik týdnů.
Do té doby se uživatelé musí spokojit s pomocnou fintou: u některých 3D her lze poklesům výkonu pod Windows zabránit přepnutím aktivního okna aplikace klávesovou kombinací Alt+Tab. Tím se vymaže paměť textur a ty se pak do grafické paměti zavedou úplně znovu.

24 Canon EOS-1D Mark III

Ostré záběry s autofokusem

Hrdí majitelé DSLR zrcadlovky Canon EOS-1D Mark III zažívají nepříjemná překvapení při použití autofokusu. Statické objekty se neudrží stabilně v ohnisku a pohyblivé jsou špatně sledovány. Důsledkem jsou neostré záběry a pochopitelné zklamání. Fotky „ostré jako břitva" lze pořizovat pouze při manuálním zaostření.
TIP: Mimořádně rychlý autofokus modelu Canon EOS-1D Mark III může za určitých okolností zklamat chybnou funkcí. Pes je zakopán - jako ostatně tak často - ve firmwaru této nové „vlajkové lodě" Canonu. Proto platí obecně: Při potížích s novým fotoaparátem se vždy vyplatí nahlédnutí do webových stránek výrobce nebo dotaz u technické podpory, zda problémy nedokáže odstranit aktualizace firmwaru. Také Canon už zareagoval a dodává nový firmware, který by měl tyto i další nectnosti odstranit. Aktualizace přístrojového softwaru je připravena na adrese http://web.canon.jp/imaging/eos1dm3/firmware.html. Chcete-li si firmware nahrát, stáhněte jej z této stránky a uložte na zformátovanou kartu CF nebo SD. Paměťovou kartu pak vložte do fotoaparátu, v jeho menu vyberte Firmware Update a další kroky updatu potvrzujte OK. Závěrečné potvrzení spouští vlastní proces aktualizace.
Pozor! Během aktualizace firmwaru nesmí za žádných okolností dojít k přerušení napájení, proto byste pro jistotu měli fotoaparát předem připojit nabíjecím kabelem k elektrické síti.

25 Základní deska Gigabyte

Identifikace neznámého zařízení

Po aktualizaci firmwaru intelského motherboardu Gigabyte GA-P35-DQ6 na verzi F5L indikuje Správce zařízení neznámé zařízení - a vy nemáte tušení, co toto záhadné zařízení vlastně je.
TIP: Existují dvě možnosti, jak neznámého „vetřelce" ve Správci zařízení odhalit. Uživatelům Windows XP doporučujeme použít malý užitečný nástroj „Unknown Device Identifier" (http://download.chip.eu/cz/download_cz_177176.html). Ten poskytne podrobný přehled všech zařízení nalezených v počítači, včetně údajů o výrobci, typu a číslu modelu. S těmito informacemi se pak také velmi snadno hledá správný ovladač.
Pod Windows Vista nástroj zatím bohužel nefunguje - zde se neobejdete bez ruční práce. Uživatelé Visty proto musí prostřednictvím rychlého hledání v nabídce Start otevřít „Systémové informace". Tímto prostředkem Visty lze zjistit tzv. „PNP Device ID" neznámého zařízení. Vyhledávání s tímto číslem jako obsahem INF souboru na CD s ovladači vaší základní desky nebo na Windows CD pak ukáže, ve kterém ovladači se toto ID skrývá. Pak už stačí jen nainstalovat tento ovladač - a je po problému!
Po internetu se už také potuluje beta verze nového firmwaru s názvem F5M, která má tento problém vyřešit. Ta však dosud nebyla firmou Gigabyte uvolněna, a tento firmware by proto měl být používán jen s nejvyšší opatrností.

Rychlé tipy

Systém:
K vypnutí zvuku PC nastavte hodnotu položek Beep a ExtendedSounds v klíči HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound na „no".
Plocha Visty:
Stisknete-li [Windows]+Tab namísto Alt+Tab, otevřete tím nové „Flip3D" zobrazení pro přepínání programů.
Hlavní panel:
V místní nabídce aktivujte Panely nástrojů / Adresa. V takto otevřeném poli pak můžete přímo zadávat příkazy.
Systém:
Vypsat seznam všech instalovaných ovladačů s informacemi o verzích můžete postupem Start / Spustit / cmd a zadáním příkazu driverquery.
Průzkumník:
Je-li v zástupci jako cíl zadáno explorer.exe /e, spustí se Průzkumník se zobrazením adresářů. Parametr /n zobrazí oblast úloh.
Průzkumník:
Chcete-li rychle zobrazit vlastnosti souboru nebo složky, podržte stisknutou klávesu Alt a na položku dvojitě klikněte.

Chyba měsíce: Systém NAS nepracuje správně s novým pevným diskem

PROBLÉM: Náš čtenář už po tři roky využívá služeb síťového pevného disku značky Asus, tzv. NAS systému. Jenomže vestavěný disk už pomalu začal praskat ve švech. Když pak jednou při upgradu notebooku zbyl 60GB pevný disk, čtenář se rozhodl využít příležitosti: rozšrouboval skříň externího síťového disku a datový nosič v něm vyměnil. Na první pohled všechno fungovalo: k přístroji bylo možné přes síť přistupovat, všechny adresáře se zobrazovaly i soubory se daly otevřít. Ale v okamžiku, kdy se mělo na disk zapisovat, přístroj zkolaboval. Teprve po odpojení a novém připojení byl znovu možný přístup na disk.
DIAGNÓZA: Zpočátku jsme se domnívali, že příčinou problému je kapacita disku. Jenomže náš 120GB pevný disk ihned inteligentní skříň rozpoznala, bez námitek jej zformátovala a dovolila na něj jakýkoliv myslitelný přístup. Znovu jsme tedy instalovali původní disk a zkusili jsme jej formátovat - pokus ztroskotal se současnou havárií systému. Abychom vyloučili možnost, že 60GB model našeho čtenáře je vadný, instalovali jsme jej do notebooku. Tam však fungoval bez závad. Když jsme chtěli disk formátovat, napadlo nás, že je v něm použit dnes velmi rozšířený souborový systém NTFS. Právě v tom by mohl spočívat problém...
ŘEŠENÍ: Rozhodli jsme se vymazat pod Windows existující partition. K příslušnému oknu jsme se dostali po kliknutí pravým tlačítkem myši na Tento počítač volbou Spravovat / Správa disků. Následně jsme disk namontovali znovu do skříně: datový nosič byl promptně rozpoznán a dal se bez potíží zformátovat. Ani přístup k NAS systému nedělal potíže - při čtení i zápisu. A v čem byl tedy problém? Stejně jako většina NAS systémů pracuje i přístroj firmy Asus na bázi Linuxu. Současný stav vývoje však umožňuje pouze čtení, ne však zápis na disky zformátované systémem NTFS. Asus bohužel žádnou odpovídající aktualizaci firmwaru nedodává.
Josef Reitberger


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení