Menu

10 tipů, které vylepší každou fotku

10 tipů, které vylepší každou fotku

Více barev, více efektů, více života: díky našim tipům pro Photoshop dokážete snadno optimalizovat každý obrázek - ať je jím portrét, krajina, nebo makrosnímek.
M. Hofgärtner, M. Jarsetz, autor@chip.cz

Tip 1 Zaretušování nečistot pleti

Pro portrétování jsou málokdy lidé perfektně připraveni jako z profesionální maskérny. Korekce menších kosmetických vad naštěstí patří ve Photoshopu k těm snadnějším úlohám. Vhodným nástrojem je zde Bodový retušovací štětec (od verze Photoshopu CS2). Jakmile jím ťuknete na nějakou nedokonalost v obrázku, Photoshop ji nahradí barvami z nejbližšího okolí - a vada na kráse je pryč. Velikost štětce by přitom měla být nastavena o něco větší, než je retušované místo.
* Ve starších verzích Photoshopu aktivujte Retušovací štětec a pak jím při stisknuté klávese Alt klikněte na čisté místo pleti. Potom klávesu Alt pusťte a vadu odstraňte jednoduchým ťuknutím štětce.
* Pokud váš obrazový editor žádný z těchto retušovacích štětců neobsahuje, postupujte takto: zkopírujte portrét do nové vrstvy zcela nahoře a velmi jemně na něj aplikujte filtr jako „Prach a škrábance“. Zvolte přitom velký Poloměr a Práh - tak zůstane zachována struktura kůže. Nyní vrstvu zakryjte maskou. Na ní ťukejte na vadné místo štětcem, aby tak prosvitla měkce vykreslená vrstva.

Tip 2 Lepší vyhlazení pleti

Reklamní fotografie propagující produkty kosmetických koncernů jsou až příliš perfektní na to, aby mohly být pravdivé: pleť nehyzdí žádná vráska, žádné póry. Není divu - kůži totiž vyhladili grafici. Vyzkoušejte si jejich profesionální triky i vy a pak posuďte sami.
* Nejlepší řešení nabízí Photoshop od verze CS2: pod Filtr / Rozostření najdete volbu Rozmáznout. Tou zpracováváte především plochy. Vhodné hodnoty nastavení jsou 2 nebo 3 pixely pro Poloměr a mezi 10 a 15 pro Práh. Je-li to možné, ještě předem cíleně vyberte hlavní partie, aby se zpracovaly jen tyto oblasti.
* U jiných verzí nebo programů pomůže jednoduché rozostření. Stejnojmenný filtr odstraní hrubé struktury kůže sám od sebe - zmizí ovšem také kontury řas, vlasů a rtů.
* Tajným tipem je zde „Neat Image“, efektivní filtr proti obrazovému šumu. Soukromí uživatelé mohou demoverzi s minimálními omezeními (www.neatimage.com) použít zdarma. Neat Image založí „autoprofil“ a navrhne nastavení orientovaná na obrazový šum. Chcete-li efekt zesílit, vytočte více regulátor pro jas a barevný šum. Oči a řasy ponechá filtr Neat Image téměř beze změny, hrubé struktury kůže však odstraní.

Tip 3 Více života do očí

Oko - do duše okno. Co nám však řeknou červené zornice? S následujícími tipy vnesete do očí portrétovaných osob život a lesk.
* Úpravy zornic: Za jev „červených očí“ mohou hlavně kompaktní fotoaparáty. U nich je totiž blesk, tedy zdroj světla, velmi blízko optické osy objektivu. Dívá-li se fotografovaný člověk přímo do objektivu, dopadající  světlo se od jeho sítnice odráží červeně. A často ani série předzáblesků, která má tomuto jevu zabránit, není mnoho platná.
Snímky znehodnocené jevem „červených očí“ však nejsou ztraceny, neboť rušivé prvky lze odstranit. Photoshop od verze CS2 je vybaven velmi dobrým nástrojem pro korekci červených očí -objevíte jej, jestliže nástroj Bodový retušovací štětec otevřete pravým tlačítkem myši. Pak jen klikněte na postižené oko, a Photoshop ihned pupilu přebarví na černo. V zatvrzelých případech může být navíc nutné zornici zvětšit.
* Zeslabení reflexů: Zrcadlení je v principu žádoucí, neboť tak oči vypadají živěji. Často však světla způsobí tak silné odrazy, že portrétovaná osoba může působit dojmem chladnosti a tvrdosti. V takových případech je účelné odlesky zeslabit. Nejdříve zkopírujte obrázek do nové vrstvy. Potom aktivujte klonovací razítko, podržte stisknutou klávesu Alt a zkopírujte části duhovky a zornice na reflex - odlesk by měl zcela zmizet. Potom jej po krůčcích opět zviditelňujte tak, že zeslabujete krycí schopnost horní vrstvy.
* Rozzářený pohled: Jsou-li oči příliš matné, aktivujte nástroj Zesvětlení a štětcem při nastavení Stíny nebo Střední tóny přejíždějte po bělmu oční bulvy. Malá Tvrdost v nastavení štětce zabrání vzniku artefaktů. Zdá-li se duhovka příliš tmavá, nástroj barvu očí dokáže prozářit - za tím účelem aktivujte Světla. Pozor! Neměňte černou barvu zornice, také obrysy duhovky byste měli zeslabit jen minimálně. Proti bledým řasám a obočí pomůže nástroj Ztmavení: malou špičkou štětce přejíždějte kolem očí.

Tip 4 Zářivě bílý chrup

Bělení zubů vyjde na PC levněji než u zubaře. Ve Photoshopu se totiž namísto bělicího gelu a peroxidu používá klonovací razítko a nástroj Zesvětlení. Nejprve opravte drobné vady klonovacím razítkem. To funguje jako retušovací štětec, s tím rozdílem, že zdrojový materiál plně překryje vadné místo. Při práci s klonovacím razítkem je potřeba trochu trpělivosti a pečlivosti.
Nástroj Zesvětlení změní nikotinovou žluť v oslňující bělobu. Pro oblast předních zubů byste měli v liště voleb nastavit Střední tóny nebo Světla, pro stoličky jsou vhodnější Stíny. Jako Krytí zvolte nižší hodnotu, například 25 %. Nyní zuby zesvětlete krátkými, řízenými tahy nástroje. Ale opatrně: po přílišném zesvětlení působí úsměv nepřirozeně.

Tip 5 Umění barevných korekcí

Okamžitým opatřením, které u většiny fotografií zvětší barevnou hloubku, je korekce barevných tónů. Ta obrázku dopomůže ke správným světlům a stínům. Na příkladu mdle osvětlené fotky nahoře si ukážeme, jak lze rozsah barevných hodnot posunutím středních hodnot zkorigovat a perfektně jej omezit.
* Korekci barev aktivujete z nabídky Obraz pod Přizpůsobení (v dřívějších verzích Přizpůsobit) volbou Úrovně. Předem si zobrazte Histogram, pak budete moci během zpracování sledovat, jak se mění hodnoty snímku.
* Začněte se světly, tedy jasnými až bílými odstíny. Ty jsou v obrázku zřetelně potlačeny, neboť kvůli přezářenému plenéru byl osvitoměr fotoaparátu „vyveden z míry“, a snímek je proto podexponovaný. Myší popotáhněte regulátor světel -malý bílý trojúhelníček - směrem ke středním hodnotám odstínů, až se dostanete k hranici histogramu. První světlé hodnoty odstínů, které jsou v obraze obsaženy, tak budou korigovány na čistě bílou - všechny ostatní se novému „bílému bodu“ přizpůsobí. V obrázku se tento první krok korektury projeví projasněním.
* Abyste neposunuli regulátor příliš daleko, držte při pohybu trojúhelníčku pro světla stisknutou klávesu Alt. Tak zmizí náhledový obrázek a uvidíte jenom ožehavá místa obrazu. V čistě bílých jsou všechny tři kanály využity „na doraz“. To není dobře, neboť tato místa by byla „vypálena“ - a bílá oblast by přezářila detaily. V takovém případě posuňte regulátor trochu zpět.
* Stejně postupujte s regulátorem pro stíny, tedy tmavé tóny. Černý trojúhelníček vlevo potáhněte při stisknuté klávese Alt doprava. Zde se snažíme zabránit vzniku úplně černých míst. Vždy mějte na paměti motiv. V našem obrázku je - subjektivně vzato - stínů dostatek, proto zde tato korekce není potřebná.
* Nyní je obrázek zřetelně jasnější a kontrastnější. Teď se postarejte o střední tóny, zkorigujte tedy osvit uvnitř právě definovaných hranic barevných odstínů. Po prvních dvou krocích leží střední tóny hodně v tmavé oblasti. To zkorigujete pomocí prostředního trojúhelníčku. Posuňte jej trochu doleva - tak se z tmavších tónů stanou střední hodnoty. Celý obraz se tak projasní ve středních tónech a více odpovídá prosvětlené náladě, která panovala při pořízení snímku.
* Nejjistější bude, pokud ještě explicitně stanovíte tónový rozsah obrázku, tedy nejtmavší a nejsvětlejší tón. Zabráníte tak nebezpečí „oříznutí“ světel a stínů, tj. vymezíte čistou bílou a černou. Začneme černým bodem a jeho hodnotu změníme na 10, čímž je nově definován nejtmavší bod - na cca 4 % pod hlubokou černí. Stejně to provedeme pro nejsvětlejší bod: jeho hodnotu snižte o 10 na 245. Teď už se v obraze nesmí vyskytnout ani čistá bílá, ani čistá čerň, nemohou tedy přebíjet světlá místa. Pokud se obraz po korektuře zdá ve světlech a stínech příliš mdlý, změňte to korekcí kontrastu v dialogu Křivky.

Tip 6 Fotky s deštivou náladou

Typické aprílové počasí - tmavé dešťové mraky a slunce. Kdo je pohotový, zachytí pochmurnou náladu do svého fotoaparátu. Mnohdy však přitom zapomene přestavit vyrovnání bílé, a výsledkem je pak namodralý snímek. To však lze snadno odstranit pomocí příkazu Stejná barva, který se ukrývá v nabídce Obraz pod položkou Přizpůsobení. Stačí tam zaškrtnout volbu Vyrovnat - a nehezký modrý nádech zmizí.
* Zachování efektů: Mají v obrázku zůstat dramatické temné mraky? V tom případě proveďte funkci Stejná barva na kopii v nové vrstvě. Založte k tomu masku vrstvy a vytvořte černobílý přechod.
V obou případech se podařilo docílit působivého výsledku - při prvním pokusu se podařilo odstranit modrý nádech obrázku, což lze odstranit volbou v nabídce Obraz pod položkou Přizpůsobení.

Tip 7 Zvýraznění barev v krajině

Mnohdy postačí barevně zvýraznit určité části motivu - například žluť kvetoucí louky. Pro takové případy lze doporučit vrstvu s barevným filtrem. Vyvolejte proto přes Výběr příkaz Rozsah barev. Pak klikněte kapátkem na příslušnou oblast snímku. Regulátorem tolerance určíte, do jaké míry budou barevně podobné části integrovány do výběru. Výběr potvrďte a klávesovou kombinací Ctrl+J vytvořte „vrstvu kopírováním“. Této vrstvě barevného filtru ještě musíte přiřadit odpovídající efekt, a to v režimu vrstev, který nastavíte nahoře v paletce vrstev. Například Měkké světlo zesílí barvy.

Tip 8 Zvýraznění detailů v mlze

Obrázky pořízené za časného ranního oparu mají svéráznou, jemnou atmosféru. Bohužel na nich však zanikají některé detaily, které byly vidět v okamžiku expozice. Napravit to většinou dokáže lehká korekce kontrastu v dialogu Křivky. Měli byste ovšem přesně určit, které tóny mají být vyzdviženy a které ponechány. Před vlastní korekcí proto na gradační křivce definujte měřicí body.
Otevřete dialog Křivky. Přidržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na oblasti obrazu, které chcete zintenzivnit. Photoshop nyní vloží do diagramu fixní body. Tak se dozvíte, na kterých místech budete muset křivku uchopit. Když teď křivku kontrastů mírně prohnete do tvaru písmena S, obrázek získá na výraznosti a svěžesti, aniž by ztratil původní charakter.
Zvýšení gradace zintenzivní také barvy. V případě potřeby můžete korekci zkombinovat s lehkým odbarvením pomocí funkce Odstín a sytost. Tu najdete pod Obraz / Přizpůsobení. Pokud se korekce kontrastu projeví v silných světlech nebo stínech příliš silně, ochraňte je maskou. Světla a stíny tedy zachyťte funkcí Rozsah barev (viz tip 7) a prostřednictvím nastavovací vrstvy zkorigujte gradační křivku.

Tip 9 Umění ostré kresby

Doostřit je snad nejpoužívanějším filtrem ve Photoshopu - a právem. Obvykle totiž dosahuje dobrých výsledků. Přesto s ním mnozí uživatelé nezacházejí správně nebo raději aplikují pohodlné paušální recepty typu „míra 130, poloměr 3, práh vždy 0“. Takovéto ukvapené metody však nemají s profesionálním prokreslováním vůbec nic společného. Takže: pozor na motiv, a výsledky posuzovat v náhledu.
* Poloměr: Ve snaze simulovat ostrost zadávají mnozí uživatelé malé počty pixelů. Ale pozor: při stejném poloměru se doostřování projeví na obrazu s malým rozlišením mnohem silněji než při rozlišení vysokém.
* Míra: Také tento regulátor je třeba justovat s ohledem na motiv. Technické objekty můžete doostřovat silněji než například portrét, u něhož by zaostřené detaily pleti působily spíše rušivě. Většinou se pro míru doostření doporučuje hodnota mezi 75 a 180 %.
* Práh: Tímto nastavením můžete navzájem podobné odstíny ochránit před zvýšením kontrastu a zabránit tak vzniku artefaktů, při nichž kůže připomíná smirkový papír ap.
* Tip: Zvýšíte-li práh, můžete ještě trochu doladit regulátor míry.

Tip 10 Umění správného vyjmutí objektu

Oddělit objekt od pozadí, to lze bleskově provést pomocí kouzelné hůlky - nebo jej můžete pracným použitím „cest“ také znetvořit. Ukážeme vám způsoby, jak máte při zpracování obrazu své úmysly správně realizovat.
* Pozadí s vysokým kontrastem: Stojí-li váš objekt před barevně monotónním a od objektu silně odlišným pozadím, smíte použít kouzelnou hůlku. V liště nahoře zadejte toleranci mezi 10 a 40, klikněte na oblast pozadí - a ihned uvidíte typický blikající obrys výběru. Není ještě zachyceno všechno? Klikněte na Výběr / Podobné. Stále to ještě nestačilo? Podržte stisknutou klávesu Shift a klikejte na další oblasti. Zvyšte dále toleranci. Nakonec zvolte Výběr / Invertovat výběr - a je hotovo.
* Vysoký kontrast, jemné struktury: Komplikované je to s kadeřemi vlasů, s trávou ap. Takové objekty vyjmete nejlépe pomocí kanálů. Předpokladem je však vysoký kontrast vůči zbytku obrazu. Objekt nejprve hrubě obkreslete pomocí lasa. Otevřete okno Vrstvy klávesou F7 a vytáhněte do popředí Kanály. Aktivujte kanál, který váš objekt co nejkontrastněji vyzvedává z pozadí, například červený.
Cílem nyní je zvolenou oblast obarvit bíle. Proto v nabídce Obraz přejděte na Výpočet kanálů a zvolte - podle výsledku náhledu - metodu výplně. Pak klikněte na OK, načež se objeví nový alfa kanál. V něm přemalujte vnější oblast motivu štětcem s černou barvou až těsně před vlasy. Prostřednictvím Ctrl+L teď aktivujte Úrovně a regulátory světel a stínů přesuňte tak, že vznikne téměř černobílý obraz, na němž jsou vlasy viditelné jako kontura. Vnitřní oblast motivu vymalujte bílou barvou. V posledním kroku pak dole na paletě vrstev stiskněte Uložit výběr jako kanál, klikněte na kanál RGB a výběr uvolněte. To je vše.


Dokumenty ke stažení