Menu

Mailbox

Mailbox

Jak najdu nejúspornější produkt

Je dobře, že ve srovnávacích testech a v žebříčcích Top 10 nyní udáváte i energetickou náročnost přístrojů. Spotřeba energie a doba provozu na baterie jsou pro mě důležitým hlediskem při rozhodování o nákupu.
TOMÁŠ KOŘÍNEK (E-MAIL)
NIŽŠÍ SPOTŘEBA, STEJNÝ VÝKON, CHIP 5/08, STR. 106

OSA a autorské odměny

Editorial - Kolik nás stojí autorská práva
Chip 5/08 r str. 3

Výběr autorských odměn se řídí prováděcí vyhláškou č. 488/2006, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Přijetí této vyhlášky přede dvěma roky určitě zpřehlednilo povinnosti výběru autorských odměn a zároveň přiblížilo jejich úroveň úrovni obvyklé v zemích Evropského hospodářského prostoru. Na druhou stranu nezastíráme, že vyhláška má řadu slabin a nedodělků, které často vyplývají z rychlého technického vývoje, za kterým legislativní proces bohužel pokulhává. Současná prováděcí vyhláška například vůbec neřeší náhradní odměny za prodej Blu-ray disků a ani mobilních telefonů, které dnes ve stále větší míře fungují též jako MP3 přehrávače.
V současné době se vedou na půdě Ministerstva kultury jednání o modifikaci zmíněné vyhlášky za účasti jednotlivých kolektivních správců, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupců dovozců a výrobců, zástupců Sdružení obrany spotřebitelů a SPIS. Další pracovní schůzka je plánovaná na letošní květen.
V mezidobí, resp. již koncem minulého roku, kolektivní správci zaslali společný návrh změn. V předmětném návrhu je kromě jiného i změna v počítání autorských odměn z prodeje paměťových nosičů: návrh pracuje s vytvořením kapacitních pásem tak, že závislost výše náhradních odměn na kapacitě paměťových karet a USB flash disků by už neměla být lineární, neboli se zvyšující se velikostí paměťových karet by uživatelé měli platit relativně méně. Otázkou je, kdy se návrh dostane do takové podoby, aby mohl být předložen legislativní radě vlády.
Jen pro srovnání: náhradní odměny v České republice dlouhodobě patří k nejnižším v Evropě. Například v Maďarsku se platí u paměťových karet paušální autorská odměna 1,20 eura za každých 256 MB paměti, neboli zhruba 60 korun za půl GB, což je desetkrát více než u nás.
ING. ROMAN STREJČEK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, OSA - OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ, O. S.

Čisté fotky

Tipy a triky digitální fotografie, Čištění obrazového senzoru
Chip 5/08 r str. 146

K doporučované metodě čištění obrazového senzoru: Používání metylalkoholu v zásadě nedoporučuji, protože je jedovatý. Následné šmouhy navíc nejsou způsobeny alkoholem, ale nečistotami obsaženými v tekutině. I samotné vatové tyčinky bohužel přispívají k tvorbě skvrn. Já osobně čistím optiku pouze suchou utěrkou z mikrovláken, ta je lepší než jakékoliv čisticí tekutiny.
ROBERT KUBÝ (E-MAIL)

Čtyři minuty na startu

Rekordní start Windows
Chip 5/08 r str. 46

Mám Windows XP (nainstalovaná nově před dvěma měsíci), používám CCleaner od prvního vydání na DVD a TuneUp 2008, ale PC je kompletně nastartované až po nějakých 3-4 minutách. Kde je chyba?
REDROCKER (E-MAIL)
Na tuto otázku není snadné odpovědět jen tak od boku. V první řadě je důležité vědět, kolik programů na svém PC máte a kolik se jich spouští při startu (čím více programů, tím pomalejší start).
Druhým faktorem možného zpomalení je typ programů -existují problematické aplikace, zpomalující PC o neuvěřitelné minuty (už jsme o nich v Chipu psali, např. v čísle 4/08, str. 50). Jako příklad lze uvést Adobe Acrobat 8 - ten při startu spouští „updater“, který dokáže procesor zatížit na 100 % a start (i další provoz) výrazně zpomalit. Na webu Adobe je o tom již decentní zmínka...
Dalším (a zdaleka ne posledním) faktorem je typ počítače -nemyslíme tím jen procesor a další komponenty, ale především to, zda je PC doma (převážně off-line), nebo ve vytížené síti. Zpomalit start totiž dokáže i načítání síťových služeb nebo čekání na přidělení důležitých údajů pro připojení k internetu (IP adresa atd.).
REDAKCE CHIPU

Méně žroutů energie

Nižší spotřeba, stejný výkon
Chip 5/08 r str. 106

Mnoho přístrojů v domácnostech i v průmyslu je už možné provozovat v úsporném režimu. Nicméně jeden aspekt se často přehlíží, totiž možné získávání energie z jiných zdrojů než z elektrické zásuvky. Dostáváme se do doby využívání alternativních energetických zdrojů. Proč by nemohly být například ve firmách zadní stěny monitorů nebo notebooků vybaveny fotovoltaickými články, které by získávaly elektrický proud z denního světla?
JAROSLAV KRATOCHVÍL (E-MAIL)
Podle mého názoru je největším škůdcem klimatu Microsoft. Vista nastavila vysoké požadavky na grafiku, paměť, procesor a využívá nejnovější hardware. Proto spotřebovávají PC s Vistou více proudu než ta s Windows XP nebo s Linuxem. Nebylo by lepší se zbytečných funkcí zbavit?
REDOG (E-MAIL)

 

POZOR! Nová služba předplatného

Každý předplatitel má nyní možnost on-line sledovat své předplatné. Na www.send.cz jako jméno vyplňte do formuláře vpravo nahoře do řádku Jméno své příjmení včetně diakritiky, první písmeno velké (organizace vyplní IČ), jako heslo uveďte svoje předplatitelské číslo (specifický symbol na faktuře k předplatnému, číslo je rovněž uvedeno na třetím řádku adresy na každém doručeném časopise). Na své kartě následně uvidíte seznam předplacených časopisů, předplacené období a to, zda má společnost SEND zaevidovánu vaši platbu. Můžete změnit adresu, ukončit předplatné, reklamovat nedoručený výtisk, vytisknout si fakturu nebo daňový doklad. Věříme, že tato nová služba přispěje k lepší informovanosti všech předplatitelů našeho časopisu.

Chip Help
Dopisy
Redakce Chip
Na Florenci 19
110 00 Praha 1
Fax: 225 018 500
E-mail: chip@chip.cz
Předplatné POZOR ZMĚNA!
SEND Předplatné, spol. s r.o.
P.O.Box 141
140 21 Praha 4
Tel: 225 985 225
Fax: 225 341 425
E-mail: send@send.cz
Ohlasy a otázky k Chip DVD
www.chip.cz/dvd
E-mail: chipdvd@chip.cz
Tel.: 225 018 624, 225 018 628
Ohlasy a otázky k jednotlivým rubrikám
Hardware:
michal.bares@chip.cz, 225 018 682
Internet:
petr.kratochvil@chip.cz, 225 018 768
Software, Komunikace:
vratislav.klega@chip.cz, 225 018 229
Všechny další adresy a kontakty naleznete v tiráži na straně 156.
Vzhledem k omezené kapacitě redakce vám bohužel nemůžeme zaručit, že zodpovíme vaše technické dotazy, které se netýkají přímo článků a programů uveřejněných v tištěném Chipu nebo na Chip DVD.

 


Dokumenty ke stažení