Menu

Tiráž

Chip 

Magazín informačních technologií, ročník 18
ISSN 1210-0684; MK ČR 5361

Toto číslo vyšlo 23.5.2008

Šéfredaktor: Ing. Josef Mika
Zástupce šéfredaktora: Ing. Pavel Trousil
Redakce: Mgr. Michal Černý, Mgr. Michal Bareš (hw), Vratislav Klega (sw, komunikace) Mgr. Petr Kratochvíl (internet), Ing. Martin Kučera (Chip DVD), Aleš Přistál (Chip DVD), chip@burdacomm.cz
Sekretariát: Zdena Šlégrová, Věra Matějková, tel. 225 018 566, 225 018 568
Inzerce ČR: Vít Fiala (vedoucí), Jaroslava Tajčmanová, inzerce.chip@burdacomm.cz,
tel. 225 018 223, 225 018 432, 225 018 640, fax 225 018 600
Předplatné: SEND Předplatné, spol. s r.o., P.O. Box 141, 140 21 Praha 4, tel. 225 985 225,
fax 225 341 425, (prac. dny 8-18 hod.), chip@send.cz
Distribuce: Patrik Tomšů (ředitel), tomsu@burda.cz, tel.221 589 550, 296 521 550
Technický úsek: Pavel Zima

E-mail: U členů vydavatelství lze použít adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@burdacomm.cz

Adresa redakce: Na Florenci 19, 110 00, Praha 1

Telefonní a faxová čísla
Sekretariát: tel. 225 018 566, 225 018 568, fax 225 018 500
Inzerce: tel. 225 018 223, 225 018 432, 225 018 640, fax 225 018 600

Externí spolupracovníci: Ing. Ladislav Bittner, Mgr. Jiří Donát, Ph.D., Radek Kubeš, Ph.D, Michal Pohořelský, Mgr. Milan Pola, CSc., Ing. Michal Přádka, doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., Štefan Stieranka, Ing. Miroslav Virius, CSc., Ing. Petr Vostrý, Petr Zákostelný.

Design a sazba: Viktor Janeba, Ondřej Doležal, Milan Kratochvíl
Fulltextové zpracování:  ZONER software, s.r.o.

Foto: Martin Trysčuk;
Osvit a tisk: Tiskárna Reproprint, s.r.o.

Reklamace: V případě obdržení vadného DVD se obracejte na naši recepci nebo Chip DVD redakci (chipdvd@chip.cz, tel. 225 018 624, 225 018 568) kde vám bude defektní exemplář vyměněn za nový.

Za obsah inzerce ručí zadavatel.
Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor. Právní režim autorských děl nabídnutých
redakci se řídí zejména autorským zákonem č.121/2000 Sb.a dalšími českými právními normami.
Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na WWW stránkách časopisu, vydání na DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě.
Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány. Autorské právo k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel.

Počet výtisků prodaného nákladu ověřuje ABC ČR, Na Florenci 3, Praha 1. V ČR rozšiřuje společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol s r.o., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, na Slovensku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3.

O vydavateli: Časopis Chip vychází v licenci německého nakladatelství CHIP Holding, G.m.b.H.,ve vydavatelství Burda Communications, s.r.o. (IČO 45280681).
The Czech edition of Chip is a publication of Vogel Burda Communications, s.r.o., licensed by CHIP Holding GmbH, 80336 Munich, Germany.

Jednatel společnosti: Ing. Pavel Filipovič, pavel.filipovic@burdacomm.cz
Publisher: Ing. Jiří Palyza, jiri.palyza@burdacomm.cz
Výrobní oddělení: Josef Tomášek (ředitel), josef.tomasek@burda.cz, tel. 221 589 124
Marketing: Ing. Radek Benda, marketing@burdacomm.cz, tel. 225 018 546
Adresa vydavatelství: Thámova 221/7,186 00 Praha 8

Burda Communications, s.r.o., dále vydává časopisy LEVEL, MEDIAshop a Počítač pro každého. Podrobnější informace o vydavatelství a jeho produktech viz www.burdacomm.cz, na www.chip.cz najdete i vlastní stránku Chipu.

International Connection: CHIP Holding, G.m.b.H., Poccistr.11, D-80336 München: Erik N. Wicha, ewicha@chip.de, Tel.(+49 89) 74 64 23 26, Fax (+49 89) 74 64 22 08. More information about the publishing house and its products is also available on www.burdacomm.cz.

Chip International: Časopis Chip vychází v následujících zemích: Čína, Holandsko, Indie, Indonésie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Singapur, Thajsko, Turecko, Ukrajina


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení