Menu

Tiráž

Chip 

Magazín informačních technologií, ročník 19
ISSN 1210-0684; MK ČR 5361

Toto číslo vyšlo 23.1.2009

Šéfredaktor: Ing. Josef Mika
Zástupce šéfredaktora: Ing. Pavel Trousil
Redakce: Mgr. Michal Černý, Mgr. Michal Bareš (hw), Vratislav Klega (sw, komunikace) Mgr. Petr Kratochvíl (internet), Ing. Martin Kučera (Chip DVD), Aleš Přistál (Chip DVD), chip@burdacomm.cz
Sekretariát: Zdena Šlégrová, Věra Matějková, tel. 225 018 566, 225 018 568
Inzerce ČR: Vít Fiala (vedoucí), Jaroslava Tajčmanová, inzerce.chip@burdacomm.cz,
tel. 225 018 223, 225 018 432, 225 018 640, fax 225 018 600
Předplatné: Mediaservis, s.r.o., Zákaznické centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno
Tel. 541 233 232, fax 541 616 160
E-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz
Distribuce: Patrik Tomšů (ředitel), tomsu@burda.cz, tel.221 589 550, 296 521 550
Technický úsek: Pavel Zima

E-mail: U členů vydavatelství lze použít adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@burdacomm.cz

Adresa redakce: Luxembourg Plaza, Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3

Telefonní a faxová čísla
Sekretariát: tel. 225 018 566, 225 018 568, fax 225 018 500
Inzerce: tel. 225 018 223, 225 018 432, 225 018 640, fax 225 018 600

Externí spolupracovníci: Ing. Ladislav Bittner, Mgr. Jiří Donát, Ph.D., Radek Kubeš, Mgr. Milan Pola, CSc., Ing. Michal Přádka, Štefan Stieranka, Ing. Miroslav Virius, CSc., Ing. Petr Vostrý, Petr Zákostelný.

Design a sazba: Viktor Janeba, Ondřej Doležal, Milan Kratochvíl
Fulltextové zpracování:  ZONER software, s.r.o.

Foto: Martin Trysčuk;
Osvit a tisk: Tiskárna Reproprint, s.r.o.

Reklamace: V případě obdržení vadného DVD se obracejte na naši recepci nebo Chip DVD redakci (chipdvd@chip.cz, tel. 225 018 624, 225 018 568) kde vám bude defektní exemplář vyměněn za nový.

Za obsah inzerce ručí zadavatel.
Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor. Právní režim autorských děl nabídnutých
redakci se řídí zejména autorským zákonem č.121/2000 Sb.a dalšími českými právními normami.
Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na WWW stránkách časopisu, vydání na DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě.
Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány. Autorské právo k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel.

Počet výtisků prodaného nákladu ověřuje ABC ČR, Na Florenci 3, Praha 1. V ČR rozšiřuje společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol s r.o., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, na Slovensku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3.

O vydavateli: Časopis Chip vychází v licenci německého nakladatelství CHIP Holding, G.m.b.H.,ve vydavatelství Burda Communications, s.r.o. (IČO 45280681).
The Czech edition of Chip is a publication of Vogel Burda Communications, s.r.o., licensed by CHIP Holding GmbH, 80336 Munich, Germany.

Jednatel společnosti: Petra Fundová
Publisher: Ing. Jiří Palyza, jiri.palyza@burdacomm.cz
Výrobní oddělení: Josef Tomášek (ředitel), josef.tomasek@burda.cz, tel. 221 589 124
Marketing: Ing. Radek Benda, marketing@burdacomm.cz, tel. 225 018 546
Adresa vydavatelství: Thámova 221/7,186 00 Praha 8

Podrobnější informace o vydavatelství a jeho produktech viz www.burdacomm.cz, na www.chip.cz najdete i vlastní stránku Chipu.

International Connection: CHIP Holding, G.m.b.H., Poccistr.11, D-80336 München: Erik N. Wicha, ewicha@chip.de, Tel.(+49 89) 74 64 23 26, Fax (+49 89) 74 64 22 08. More information about the publishing house and its products is also available on www.burdacomm.cz.

Chip International: Časopis Chip vychází v následujících zemích: Čína, Holandsko, Indie, Indonésie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Singapur, Thajsko, Turecko, Ukrajina

 


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení