Menu
CHIP Speedtest

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Word, Excel, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows Vista

Odstranění zrádných metadat ze souborů sady Office

Těžko uvěřit, ale je to tak - k odstranění metadat, která obsahují osobní údaje, ze souborů soupravy Office potřebujete Windows. Dříve než své soubory předáte jiným osobám, například zákazníkům či poskytovatelům služeb, nechte je ve Vistě důkladně vyčistit.
TIP *   Pro odstranění metadat otevřete Průzkumníka Windows a navigujte v něm na složku, která příslušný soubor obsahuje. V pravé části okna klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu položky souboru a v místní nabídce zvolte příkaz »Vlastnosti«. V následném dialogu na kartě »Podrobnosti« klikněte na »Odstranit vlastnosti a osobní informace«.
V dialogu »Odstranit vlastnosti…« máte možnost vytvořit kopii zvoleného souboru, ve které budou odstraněny vybrané informace. Vyberte požadované položky a klikněte na tlačítko »OK«.
Windows také nabízejí alternativu, která umožňuje vymazat vybrané vlastnosti aktuálního souboru. Za tím účelem aktivujte volbu » Odebrat následující vlastnosti z tohoto souboru « a zaškrtnutím zvolte položky, které mají být odstraněny. Můžete však také hned zvolit možnost »Vybrat vše«. Pak klikněte na »OK«, čímž se označené vlastnosti odstraní.
UPOZORNĚNÍ: Ani volba »Vybrat vše« neodstraní všechny vlastnosti souboru. Zachováno zůstane například datum »Naposledy uložil«, neboť jinak by došlo ke zkreslení informací pro souborový systém.

2. Windows XP Pro, Vista

Automatické provádění úkonů údržby při přihlašování a odhlašování

Prostřednictvím VB skriptů lze zajistit provedení různých úloh, například jednoduché zálohování dat. To je praktické, pokud je Windows spouštějí samočinně přímo při přihlašování a odhlašování uživatelů k systému. Jenomže - jak spustit skript i při odhlašování ze systému?
TIP *   Vhodným nástrojem je tu editor zásad skupiny, který je součástí verzí Windows XP Professional Edition a Windows Vista v edicích Business, Enterprise a Ultimate.
Pod Windows XP spustíte zmíněný editor aktivací »Start / Spustit« a zadáním »gpedit. msc«. Ve Windows Vista Ultimate můžete příkaz »gpedit.msc« zapsat přímo do hledacího pole nabídky Start. K tomu je ovšem nutno být přihlášen jako uživatel s oprávněním správce.
Chcete-li tedy nějaký skript spouštět při přihlašování nebo odhlašování uživatele, ve stromové struktuře v levé části editoru zvolte »Místní počítač - zásady / Konfigurace uživatele / Nastavení systému Windows / Skripty (pro přihlášení nebo odhlášení)«. V pravé části okna se pak objeví položky »Přihlášení« a »Odhlášení«. Chcete-li vlastní skript spouštět při odhlašování uživatele, dvojitě klikněte na »Odhlášení«, v opačném případě na »Přihlášení«. Další kroky jsou pro oba případy stejné.
V následném dialogu klikněte na »Zobrazit soubory«. Pak vám Průzkumník Windows otevře adresář, do něhož příslušné skripty zkopírujete. Pro skriptové programy, které má operační systém provést při odhlašování uživatele, je určena složka »System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logoff« uvnitř instalačního adresáře Windows. Naopak skripty prováděné při přihlašování patří do složky »System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon«.
Až skripty do příslušných složek uložíte, klikněte na »Přidat«. Pak soubor vyberte pomocí »Procházet«. Pod »Parametry skriptu« ještě doplňte vyvolávací parametry, pokud je skript vyžaduje. Akci potvrďte tlačítkem »OK«.
Zvolený skript se nyní objeví v seznamu dialogu »Přihlášení - vlastnosti« nebo »Odhlášení - vlastnosti«. Má-li se provádět více skriptů, všechny další programové soubory doplňte do seznamu prostřednictvím »Přidat«. Tlačítkem »Upravit« můžete v seznamu uvedený skript změnit, tlačítkem »Odebrat« jej ze seznamu vymažete. Pořadí provádění skriptů můžete měnit tlačítky »Nahoru« a »Dolů«.
Nakonec klikněte na »OK« a prostřednictvím »Soubor / Konec« editor zásad skupiny ukončete. Windows teď budou při přihlašování nebo odhlašování samočinně spouštět udané skripty. Na rozdíl od složky »Po spuštění«, která existuje v samostatném exempláři pro každého definovaného uživatele, zde popsané změny se týkají všech uživatelů. Při programování příslušných skriptů proto dbejte, aby fungovaly v prostředí každého uživatele.

3. Windows XP Pro, Vista

Příprava souboru se systémovými informacemi pro technickou podporu

Váš počítač začíná mít nějaké vrtochy, proto rychle voláte horkou linku. Tam však po vás chtějí podrobné informace o systému. Jejich sestavení je ale obtížné, zdlouhavé a bývá i zdrojem chyb.
TIP *   Sestavení požadovaných informací přenechte Windows. Vyžádat si je můžete takto: Pod Windows XP nejprve známým postupem »Start / Spustit«, »cmd.exe« a kliknutím na »OK« aktivujte režim příkazového řádku. Ve Vistě můžete potřebné příkazy zapisovat rovnou do vstupního pole nabídky Start.
V příslušné oblasti zadejte příkaz »systeminfo. exe« a stiskněte [Enter]. Program pak vypíše seznam konfigurace operačního systému včetně instalovaných service packů. Popis možných parametrů získáte příkazem »systeminfo.exe /?«.
Výstup programu můžete převést na textový soubor s libovolným názvem. Tento soubor pak bude obsahovat všechny důležité informace pro technickou podporu, ale kromě jména uživatele žádná další osobní data. Chcete-li výstup uložit například do souboru »C:\systeminfo.txt«, příkaz »systeminfo. exe« doplňte za mezerou o řetězec. Příkaz tey bude vypadat takto:
systeminfo*>*C:\systeminfo.txt
Pokud soubor neexistuje, Windows jej samočinně vytvoří. Jinak jej operační systém bez dalšího dotazu přepíše.

4. Windows XP Pro, Vista

Bleskurychlé přepnutí různých nastavení tisku

Při korekturách textů pro publikování často potřebujete tisknout nejrůznější druhy dokumentů. Podle jejich zaměření je jednou tisknete černobíle, abyste ušetřili inkoust, jindy barevně ve vysokém rozlišení. Pokaždé však kvůli tomu měnit nastavení tiskárny je nepohodlné. Existuje nějaké pohodlnější řešení?
TIP *   Jde to i jednodušeji: Otevřete »Start / Ovládací panely« a pod Windows XP klikněte na »Tiskárny a faxy«. Používáte-li Vistu, zvolte »Hardware a zvuk« a »Tiskárna«. V klasickém zobrazení ovládacích panelů se k příslušnému dialogu dostanete dvojitým kliknutím na »Tiskárny a faxy« nebo »Tiskárna«.
Nyní pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a v místní nabídce zvolte příkaz »Přejmenovat«. Za název tiskárny doplňte krátké označení aktuálního nastavení, například »standard« nebo »barva«. Změna názvu je potřebná proto, abyste později mohli v dialogu »Tisk« rozlišit různé instalace tiskárny.
Pak dvojitě klikněte na »Přidat tiskárnu« a svou tiskárnu prostě nainstalujte ještě jednou. K názvu opět připojte vhodné označení. Jakmile bude tiskárna nainstalována podruhé, pravým tlačítkem myši postupně klikněte na obě ikony tiskárny a zvolte »Nastavení tiskárny«. V následném dialogu zvolte požadované vlastnosti jako barevný nebo černobílý tisk a volbu potvrďte tlačítkem »OK«.
Napříště se obě konfigurace tiskárny budou v dialogu »Tisk« objevovat jako dvě různé tiskárny, mezi nimiž nyní můžete rychle volit.

5. Rychlé tipy

HLEDÁNÍ SÍŤOVÝCH CHYB

Pro vysvětlení významu chybových hlášení sítě spusťte »cmd« a do příkazového řádku napište text »net helpmsg« následovaný číslem chyby.

AKTIVACE OZVUČENÍ KLÁVES

Podržíte-li klávesu [Num Lock] stisknutou pět sekund, zapnete nebo vypnete akustickou signalizaci stisku zvláštních kláves jako [Num Lock] a [Caps Lock].

BEZPEČNÉ SPUŠTĚNÍ POČÍTAČE

Jestliže po výskytu problémů při spouštění počítače stisknete klávesu [F8], můžete v bootovací nabídce jako variantu operačního systému zvolit »Poslední známá funkční konfigurace«.

DOSOVÉ APLIKACE POD VISTOU

Na adrese www.dosbox.com najdete emulátor DOS 5.0, s nímž většina dosových aplikací funguje i pod Windows Vista.

ZPRÁVA O FRAGMENTACI DISKU

Zadáte-li v režimu příkazového řádku »defrag -a -v c:«, pod XP a Vistou se zobrazí zpráva o fragmentaci jednotky »C:«.

6. Windows XP

Použití nouzového režimu s obvyklým rozlišením

Počítač stávkuje. Abyste se pokusili odhalit příčinu, spouštíte Windows v nouzovém režimu, načež vám operační systém úplně rozhází objekty na ploše, neboť automaticky zavedl standardní grafický ovladač.
TIP *   Pro příště si můžete zlost ušetřit - přinejmenším v případě, že problém zaručeně nemá co dělat s grafickým systémem. Windows totiž nabízejí možnost vynutit nouzový režim prostřednictvím položky v systémovém registru. Počítač pak nabootuje přímo do nouzového režimu, předem ale zavede normální ovladač grafické karty.
Nejprve postupem »Start / Spustit«, »regedit« a »OK« otevřete editor registru a navigujte v něm na klíč »HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ SafeBoot\Option«. Tam vyhledejte podklíč »Option«. Pokud neexistuje, aktivací »Úpravy / Nový / Klíč« jej vytvořte a označte jej. V klíči pak postupem »Úpravy / Nový / Hodnota DWORD« nadefinujte novou položku »OptionValue«, dvojitým kliknutím ji otevřete a její hodnotu nastavte na »1« (nouzový režim bez práce v síti) nebo »2« (nouzový režim s prací v síti). Až budete později chtít spustit počítač normálně, tuto hodnotu nastavte na »0«.

7. Windows XP, Vista

Analýza běžících automaticky spuštěných programů

Příkaz »msconfig« vypíše mnohé samočinně spuštěné programy. Ale ne všechny. Chcete-li se takovému zatvrzelému programu dostat na stopu, potřebujete pomocníka.
TIP *   Užitečným nástrojem pro analýzu všech v počítači samočinně spuštěných komponent je »Autostart Explorer«, který najdete na našem Chip DVD nebo také na adrese www.misec.net/products/autostartexplorer. ZIP archiv z DVD nahrajte na disk a „rozbalte“ do prázdné složky; instalace není nutná. Nástroj spusťte přímo vyvoláním »Autostartexplorer.exe« v Průzkumníku. Program přesně ukáže, jakým způsobem byla která komponenta spuštěna. Sám ovšem neposkytuje žádnou možnost přizpůsobení těchto programů. Vedle běžných a také řidčeji se vyskytujících spouštěcích variant prostřednictvím systémového registru zohledňuje program i všechny složky automaticky spouštěných programů i různé dávkové a INI soubory.
Chcete-li vyhledat určitou položku, klikněte vlevo na příslušnou spouštěcí metodu a poté v pravé části zkontrolujte všechny odpovídající položky pod »Autostarted Files«. Oblast »Description« přesněji vysvětluje, kde v systému najdete příslušná volání. Potřebujete-li deaktivovat nežádoucí spouštěcí komponentu, musíte odpovídající položky například v systémovém registru přizpůsobit manuálně nebo příslušné dávkové či INI soubory upravit editorem.

8. Windows XP

Analýza využití PC dětmi

Sílí ve vás podezření, že vaše ratolesti často spouštějí počítač bez dozoru a brouzdají po internetu. Chtěli byste proto mít možnost dodatečně zkontrolovat, kdy byl váš počítač zapnut.
TIP *   Windows si vedou protokol událostí, který mimo jiné dokumentuje všechna spuštění a vypnutí počítače.
Tyto informace lze načíst speciálním nástrojem. Freeware »PC On/Off Time« na základě tohoto protokolu vypíše poslední provozní časy PC. Program je zdarma k dispozici na Chip DVD nebo také na adrese www.neuber.com/free/pctime/index.html. Po rozbalení ZIP archivu do prázdné složky můžete program bez další instalace rovnou spustit. Za tím účelem otevřete »pconofftime.exe«. Pak vám program v přehledné grafické formě zobrazí doby provozu počítače v posledních třech týdnech.
Pokud PC On/Off Time používat nechcete, můžete protokoly také překontrolovat sami. Za tím účelem v Ovládacích panelech dvojitě klikněte na »Nástroje pro správu« a pak na »Prohlížeč událostí«. V levé části klikněte na kategorii »Systém«. Vpravo se pak objeví rozsáhlý chronologický seznam událostí s příslušnou identifikací ve sloupci »Událost«. Spuštění počítače a start protokolování indikuje kód »6005«. Podle indikace »6006« podobně poznáte, kdy bylo protokolování zastaveno, a tedy počítač vypnut. Ke snadnějšímu nalezení hledaných událostí vám poslouží položka »Zobrazit / Filtr«. V následném dialogu zapište do pole »ID události« hledanou identifikaci, například »6005«, všechna ostatní nastavení ponechte beze změny a akci potvrďte tlačítky »Použít« a »OK«. Přefiltrovaný seznam nyní ukáže všechna spuštění počítače.

9. Windows XP

Odstranění rušivého panelu položek práce se složkou z plochy

Od jisté doby se vám při levém okraji plochy zobrazuje panel položek práce se složkou -podobně jako v Průzkumníku. To vás při práci ruší a panel navíc zabírá vzácné místo.
TIP *   Problém se objevuje v souvislosti s používáním aktivní plochy (Active Desktop), jestliže položka systémového registru zodpovědná za vyvolání konfiguračního souboru »desktop.htt« odkazuje na neplatnou cestu.
Pro odstranění problému otevřete »Start / Spustit«, zadejte »regedit« a klikněte na »OK«. V editoru registru teď musíte vypátrat řetězec »PersistMoniker«, který se rafinovaně ukrývá v klíči »HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ 00021400-0000-0000-C000000000000046}\shellex\ExtShellFolderViews\{ 5984FFE0-28D4-11CFAE6608002B2E1262}«. Najdete jej však snadno, jestliže k tomu použijete nabídku »Úpravy / Najít«. Pokud by tam tento řetězec neexistoval, musíte jej prostřednictvím položek »Úpravy / Nový / Řetězcová hodnota« sami založit. Ujistěte se však, že pracujete v uvedeném klíči, neboť řetězec se v systémovém registru vyskytuje vícekrát. Nyní na řetězec dvojitě klikněte a přiřazenou hodnotu upravte na
file://%userappdata%\Microsoft\Internet* Explorer\Desktop.htt
Změnu potvrďte tlačítkem »OK« a editor registru uzavřete. O obsah příslušného souboru »desktop.htt« se starají Windows sama. Po zásahu by panel položek práce se složkou měl z plochy zmizet.

10. Windows XP, Vista

Výmaz nepotřebných položek v dialogu »Spustit«

V dialogu »Spustit« nabídky Start se seznam nabízených příkazů časem příliš rozroste a ztrácí přehlednost. Proto byste jej chtěli pročistit.
TIP *   Přímo zpracovat jednotlivé položky seznamu lze jen pracně v systémovém registru. Existuje však jednoduchá možnost, jak tento seznam kompletně vymazat - a to v Internet Exploreru 7. Browser spusťte a otevřete »Nástroje / Odstranit historii procházení... «. V následném dialogu klikněte na »Vymazat historii...« a ověřovací dotaz potvrďte tlačítkem »Ano«. Po restartu počítače bude seznam vymazán.
UPOZORNĚNÍ: Při této akci se v Internet Exploreru pochopitelně ztratí všechny informace o dosud navštívených stránkách.

11. Windows XP, Vista

Zahrnutí počítačů s XP do mapy sítě pod Vistou

Používáte-li Vistu v síti, v grafickém schématu sítě nejsou zobrazeny připojené počítače s Windows XP, ačkoliv jsou spuštěny a musí být přístupné. Místo nich se objeví odkaz na další zařízení.
TIP *   Zobrazení struktury sítě ve formě mapy je novou funkcí ve Vistě. Ta pro zjišťování jiných zařízení v počítačové síti používá protokol »Link Layer Topology Discovery« (LLTD). Tento protokol není obsažen ve Windows XP, lze jej však doplnit.
Číslo potřebné opravy hotfix je dáno nainstalovaným Service Packem. Pro SP2 otevřete www.microsoft.cz a klikněte do hledacího pole. Pak zadejte »kb922120« a spusťte vyhledávání. Ve výsledcích použijte první odkaz »Podrobné informace o produktu ke stažení: Odpovídající ...«.
Pro XP Service Pack 3 otevřete namísto toho přímo adresu http://support.microsoft.com/kb/922120/cz a klikněte na odkaz »Zobrazit a požádat o stáhnutí opravy typu hotfix«. V následném dialogu zaškrtněte navržený hotfix. Pod ním dvakrát zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na »Žádost o opravu hotfix«. Microsoft pak na udanou e-mailovou adresu zašle potřebné informace. Využijte ve zprávě obsažený stahovací odkaz a spusťte program. Při rozbalování zadejte »Heslo«, které vám bylo sděleno v emailu. Pro instalaci nyní spusťte »WindowsXPKB922120-v6-x86-CSY.exe«. Další zásahy nejsou nutné, příště už Vista zobrazí mapu sítě korektně.

12. Windows XP, Vista

Surfování po vlastní Wi-Fi bez přerušování

Po několika dnech bezchybného fungování se náhle zhroutilo připojení notebooku k bezdrátové síti. Problém se dá odstranit jenom restartem routeru -opravná funkce ve Windows je bezmocná.
TIP *   Problém vzniká při dynamickém přiřazování IP adres (Internet Protocol) prostřednictvím DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Můžete tomu však zabránit tak, že v routeru přiřadíte notebooku pevnou adresu v lokální síti.
Nejprve směrovač restartujte, aby síťové spojení opět fungovalo, a pak zapněte všechny k síti připojené počítače. Potom se prostřednictvím browseru přihlaste k administračnímu rozhraní routeru. Používáte-li například Speedport W502, zvolte příkaz »Síť / Zásady NAT & portu« a poté klikněte na »Převzít a sdílet počítače«. Nyní se zobrazí aktuální přiřazení interních IP adres k jednotlivým počítačům. Pro jednotlivé počítače klikněte na »Převzít«, čímž toto přiřazení napevno uložíte. Jiné modely používají pro pevné přiřazení IP adres v síti podobné postupy. Po zásahu už bude problém natrvalo odstraněn.
Pevné přiřazení doporučujeme provést i na straně v síti připojených počítačů. Za tím účelem na každém PC v Ovládacích panelech dvojitě klikněte na »Síťová připojení«. Pak pravým tlačítkem myši klikněte na »Bezdrátové připojení k síti« a v místní nabídce zvolte příkaz »Vlastnosti«. Ve stejnojmenném dialogu vyhledejte na kartě »Obecné« v seznamu »Toto připojení používá následující položky« řádek pro »Protokol sítě Internet (TCP/IP)«. Položku označte a klikněte na »Vlastnosti«. V novém okně změňte nastavení na »Použít následující adresu IP«. Do pole »Adresa IP« teď vložte příslušnou adresu určenou v routeru, například »192.168.2.100«. V poli »Maska podsítě« by vždy mělo být »255.255.255.0«.
V poli »Výchozí brána« opět použijte nastavení směrovače, například »192.168.2.1«. Kromě toho je důležitá adresa pro »Upřednostňovaný server DNS«. Tento server má na starosti řešení názvů domén, tedy přepočítávání WWW adres na numerické IP adresy serverů. Všechny potřebné hodnoty můžete zjistit v konfiguračních dialozích směrovače. Nakonec všechna nastavení potvrďte tlačítkem »OK« a vyzkoušejte přístup k internetu.

13. Windows XP

Reaktivace omylem zrušené jednotky CD/DVD

V Průzkumníku Windows i v systémové složce »Tento počítač« od jisté doby chybí jednotka CD/ DVD. Okno Správce zařízení prozradí, že se evidentně jedná o závažný problém - položky jsou opatřeny žlutým vykřičníkem. Potvrdí to i příkaz »Vlastnosti« v místní nabídce zařízení -dostanete zprávu o chybě číslo 19 a o konfliktu v systémovém registru.
TIP *   Tady pomůže jenom zásah do systémového registru. Postupem »Start / Spustit«, »regedit« a »OK« otevřete editor registru a v něm pak klíč »HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ C l a s s \ { 4 D 3 6 E 9 6 5 - E 3 2 5 - 1 1 C E - BFC 1 -08002BE10318}«. V pravé části okna odstraňte hodnoty »UpperFilters« a »LowerFilters«. Za tím účelem položky postupně označte, stiskněte klávesu [Del] a potvrďte následný ověřovací dotaz. Po restartu počítače budou jednotky opět k dispozici.

APLIKACE

14. Office 2003, 2007

Zobrazení textu zrcadlovým písmem

Pro ozvláštnění své prezentace byste chtěli některé úseky textu zobrazit zrcadlově. Žádný vhodný formát písma však nemůžete najít.
TIP *   PowerPoint, Word a Excel opravdu ani ve verzi 2007 nemají přímou funkci pro zrcadlení textu. Můžete však využít WordArt pro vytvoření grafické podoby textu a tu pak zrcadlit příkazem »Otočit a překlopit«.
Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo v panelu nástrojů a otevřete panel »Kreslení«. V něm klikněte na ikonu s modrým, šikmo postaveným A, »Vložit WordArt«. V nabídnutém katalogu vyberte vhodný tvar a klikněte na »OK«. V dialogu »Upravit text WordArtu« zadejte příslušný text a klikněte na »OK«. Text vložený do dokumentu lze ještě zformátovat pomocí nástrojů v panelu »WordArt« nebo »Kreslení«. Poté zkontrolujte, zda je textové pole orámováno, a otevřete podnabídku tlačítka »Kreslení«. V ní zvolte »Otočit či překlopit« a vyberte požadovaný způsob překlopení - text se ihned objeví v zrcadlovém zobrazení.

15. Word XP, 2003, 2007

Záchrana důležitého textu z poškozeného dokumentu

Při otevírání souboru Word hlásí, že je dokument poškozen. To je velice mrzuté, neboť nemáte kopii a soubor obsahuje mnoho textu.
TIP *   Prostřednictvím konvertoru »Obnova textu z libovolného souboru« dokáže Word od verze 2002 načíst obsah i z defektního souboru. Funguje to dokonce i s „newordovskými“ dokumenty. Je však nutno smířit se přitom s některými ztrátami: zmizí formátování dokumentu a všechny netextové prvky jako grafika, pole, kreslené objekty apod. Záhlaví, zápatí, poznámky a texty v polích zůstanou zachovány jako prostý text.
Pro záchranu dokumentu klikněte ve Wordu 2007 na ikonu »Microsoft Office« a »Otevřít«. Ve Wordu 2003 nebo 2002 zvolte »Soubor / Otevřít«. V následném dialogu v poli »Soubory typu« změňte nastavení na »Obnova textu z libovolného souboru«. Pak zadejte poškozený dokument a klikněte na »Otevřít«. Word nyní zkonvertuje text z dokumentu a obnoví jej.
Pokud defektní soubor nevznikl ve Wordu, před příkazem »Otevřít« klikněte ve Wordu 2007 nejprve na »Microsoft Office« a poté na »Možnosti Wordu«. Ve Wordu 2003 nebo 2002 zvolte »Nástroje / Možnosti«. Pak na kartě »Obecné« aktivujte volbu »Při otevírání potvrdit převod« a klikněte na »OK«. Dále postupujte tak, jak bylo popsáno výše.
UPOZORNĚNÍ: Jakmile nastavení v poli »Soubory typu« změníte na »Obnova textu z libovolného souboru«, Word si volbu zapamatuje a použije ji i při otevírání dalšího dokumentu. Aby k tomu nedošlo, po obnovení dokumentu vraťte nastavení v tomto poli zpět na »Dokumenty aplikace Word (*.doc)« nebo »Dokumenty aplikace Word (*.docx)«.

16. Excel XP, 2003, 2007

Sčítání každého šestého řádku rozsáhlé tabulky

Funkce »SUMA()« sčítá všechny nad sebou nebo vedle sebe sousedící buňky. V konkrétní tabulce však potřebujete sečíst hodnoty z každého šestého řádku.
TIP *   Takovou úlohu vyřeší kombinace maticového vzorce s dalšími funkcemi tabulkového procesoru. Chcete-li například sečíst každý šestý řádek oblasti »B1:B24«, nastavte kurzor na buňku, do níž se má uložit výsledek, a do editačního řádku napište následující vzorec:
=SUMA(KDYŽ(MOD(ŘÁDEK(B1:B24);6) =0;B1:B24;0))
Druhý parametr »6« funkce »MOD()« zde určuje, které řádky má Excel sčítat. Zadání potvrďte klávesovou kombinací [Ctrl]+ [Shift]+[Enter]. Excel pak vzorec uzavře do složených závorek, čímž jej označí za maticový vzorec. Pokud byste vzorec později upravovali, nezapomeňte akci opět ukončit touto klávesovou kombinací.
Maticový vzorec v Excelu se nevztahuje na jednotlivé buňky, nýbrž na celé oblasti buněk (matice), v příkladu tedy na oblast »B1:B24«. Excel pak vzorec aplikuje na každou buňku udané oblasti, a obdrží proto také více výsledků.
Podíváte-li se na uvedený vzorec bez části »SUMA«, uvidíte vlastní maticový vzorec, který Excel vypočítá pro všechny buňky zadané matice »B1:B24«:
KDYŽ(MOD(ŘÁDEK(B1:B24);6) =0;B1:B24;0)
Funkcí »KDYŽ()« určujeme na základě podmínky vracenou hodnotu vzorce. Podmínka je definována výrazem »MOD(ŘÁDEK(B1:B24);6)=0«, kde část »ŘÁDEK(B1:B24)« dodává číslo aktuálního řádku. To pak Excel vydělí druhým parametrem, v tomto případě »6«. Jestliže zbytek po dělení je roven »0« a podmínka je splněna, jedná se v matici o řádek s číslem dělitelným šesti, a Excel má tedy obsah příslušné buňky zahrnout do sumarizace. Pro návratovou hodnotu při splnění podmínky je proto jako druhý parametr funkce KDYŽ znovu zadána matice »B1:B24«, a tedy obsah aktuální buňky. V opačném případě funkce vrátí třetí parametr, který je zde roven »0«. Pro každý první až pátý řádek tedy funkce vrátí nulovou hodnotu, která vytvářený součet neovlivní.
Funkce »SUMA« pak sečte všechny hodnoty vrácené pro jednotlivé buňky matice a nakonec uloží celkový výsledek.

17. Excel XP, 2003, 2007

Výpočet střední hodnoty v dané oblasti buněk

Z jisté množiny dat potřebujete určit střední hodnotu. Prázdné buňky a nulové hodnoty mají být ignorovány. Excel přitom má vzít v úvahu jen hodnoty, které vyhovují určitým kritériím.
TIP *   Excel 2007 vám úkol usnadní díky novým funkcím AVERAGEIF a AVERAGEIFS. Ve starších verzích je však můžete analogicky sestavit z funkcí PRŮMĚR a KDYŽ.
Předpokládejme, že vaše tabulka má ve sloupci A jména prodejen, ve sloupci B města a ve sloupci C obraty. Chcete se dovědět, jaký byl průměrný obrat například za Brno. Hodnoty nižší než jistá mez přitom nemají být brány v úvahu, neboť se pak pravděpodobně jedná o nové prodejny.
Z hlediska výpočtu je tedy třeba zprůměrovat hodnoty ve sloupci C, u nichž se ve sloupci B vyskytuje daný textový řetězec. Ovšem pouze tehdy, pokud samotná hodnota není menší než dané minimum. V Excelu 2007 k tomu v nějaké volné buňce použijte vzorec
= AVERAGEIF(B2:B20;“=*Brno“; C2:C20)
Zde »B2:B20« určuje oblast kritérií, která má být prohledána na výskyt vzoru »*Brno. Podle výsledku pak vstoupí do výpočtu odpovídající hodnoty z oblasti »C2:C20«. Ve starých verzích Excelu použijte podle téhož schématu funkci
{ =PRŮMĚR(KDYŽ(B2:B20=“Brno“; C2:C20))}
Složené závorky přitom nezapisujte - Excel je doplní automaticky, jakmile stisknete klávesovou kombinaci [Ctrl]+[Shift]+[Enter]. Pamatujte, že zde musí existovat přesný souhlas s hledacím pojmem.
Trochu složitější je druhá část úlohy, neboť zde je třeba kontrolovat dvě kritéria. V Excelu 2007 to zařídí nová funkce AVERAGEIFS. Povšimněte si jiného pořadí argumentů: Za průměrovanou oblastí následují střídavě jednotlivé testované oblasti a příslušná kritéria. Zadejte tedy:
=AVERAGEIFS(C2:C20;B2:B20; „=*Brno“;C2:C20;“>999“)
Ve starých verzích Excelu se opět uplatní maticový vzorec. Ke spojení kritérií zde použijte vnořené funkce KDYŽ. Potřebný vzorec pro naši úlohu tedy bude vypadat takto:
{ =PRŮMĚR(KDYŽ(C2:C20>999; KDYŽ(B2:B20=“Brno“;C2:C20)))}
Ani zde nevkládejte složené závorky a nezapomeňte zadání ukončit klávesovou kombinací [Ctrl]+[Shift]+[Enter].

18. Rychlé tipy

SPUŠTĚNÍ WORDU V NOUZOVÉM REŽIMU

Stisknete-li během spouštění programu klávesu [Ctrl], Word XP a 2003 poběží pro umožnění pátrání po příčinách problémů v nouzovém režimu.

REAKTIVACE PRVKŮ VE WORDU 2007

Kliknutím na příkaz nabídky »? / Info« se dostanete k dialogu »Deaktivované prvky«. Tyto prvky pak můžete opět aktivovat (volba »Aktivovat«).

VLOŽENÍ SYMBOLU EURA V MS OFFICE

Chcete-li přímo vložit symbol eura, použijte klávesovou zkratku [Ctrl]+ [Alt]+[e].

HLEDÁNÍ SYNONYM V GOOGLU

Předřadíte-li hledacímu pojmu znak tilda »~« (např. kombinací [AltGr]+[+]), bude Google hledat i synonyma zadaného pojmu (například ~house big hledá i big home).

ZABEZPEČENÍ ACROBAT READERU

Chcete-li vypnout javaskript, zvolte »Edit / Preferences / JavaScript« a deaktivujte první volbu.

19. Kaspersky Internet Security

Zálohování konfigurace a její přenos na jiný počítač

V bezpečnostním softwaru jste provedli několik vlastních nastavení. Tuto konfiguraci byste si chtěli uložit pro novou instalaci a kromě toho ji přenést na druhý počítač v domácí síti.
TIP *   Verze 2009 umožňuje zálohovat provedená nastavení v konfiguračním souboru. Za tím účelem otevřete okno programu a klikněte vpravo na »Nastavení«. Pak vlevo zvolte kategorii »Služba« a v sekci »Manažer konfigurací« klikněte na tlačítko »Uložit«. Nyní navigujte do požadované složky, zadejte vhodný název souboru, například »doma1konfig«, a klikněte na »Uložit«. Otevřené dialogy uzavřete a vytvořený soubor typu CFG si zazálohujte pro pozdější použití.
Po nové instalaci Windows nebo na jiném počítači nejprve nainstalujte KIS a do počítače zkopírujte záložní CFG soubor. Pak otevřete okno programu a klikněte na »Nastavení«. Vyberte kategorii »Služba« a klikněte na »Načíst«. Potom navigujte na CFG soubor a klikněte na »Otevřít«. Tím je vaše konfigurace obnovena.

20. Word XP, 2007

Identická záhlaví tabulek ve Wordu

V textovém editoru pracujete s rozsáhlými seznamy, které zabírají několik stránek. Pro lepší přehlednost chcete na začátku každé stránky znovu zadat nadpisy sloupců.
TIP *   Tento probblém dokáže snadno vyřídit i samotný textový editor. Klikněte vpravo vedle řádku s nadpisy jednotlivých sloupců, čímž jej označíte. Ve Wordu 2007 pak v multifunkční liště pod »Nástroje tabulky« aktivujte záložku »Layout« a zvolte příkaz »Opakovat řádky záhlaví«.
Ve starších verzích textového editoru otevřete v nabídce příkaz »Tabulka / Opakování řádků záhlaví«. Pak Word označený řádek zkopíruje na začátek každé nové stránky dokumentu.
UPOZORNĚNÍ: Při definování nadpisu se nemusíte omezovat na jediný řádek. Můžete označit i více řádků a nechat je zopakovat jako nadpisy tabulek.

INTERNET

21. Outlook 2003

Opětné nasazení Wordu jako editoru zpráv

Při psaní nebo editaci e-mailů vás Outlook neustále znervózňuje zprávou, že Word jako editor zpráv není k dispozici.
TIP *   Tento fenomén se kromě problému uvedeného v chybové zprávě projeví i v případě, že paralelně používáte několik verzí Wordu nebo Outlook provozujete v nouzovém režimu. Pak je v titulní liště za »Microsoft Outlook« ještě uvedeno »(nouzový režim)«. Chcete-li přístup k Wordu opravit, zkuste následující kroky.
Nejprve restartujte počítač, aniž byste přitom stiskli klávesu [Ctrl]. Potom otevřete jenom Word 2003 a žádnou jeho jinou verzi současně. Pokud v počítači ještě není verze 2003 nainstalována, aktualizujte starší verzi nebo si Word 2003 nově nainstalujte. Kdyby tato verze už byla nainstalována, ale poškozena, opravte přihlášení takto: Otevřete Word 2003 a v něm pak příkaz »? / Rozpoznat a opravit«. V následném dialogu aktivujte volbu »Obnovit má nastavení při instalaci« a opravný proces zahajte kliknutím na »Start«.
Pokud se hlášení objevuje i nadále nebo Word 2003 instalovat nechcete, musíte používání Wordu v roli editoru zpráv oželet. Za tím účelem otevřete Outlook a pak v menu příkaz »Nástroje / Možnosti«. Na kartě »Formát pošty« zrušte zaškrtnutí u položky »K úpravám zpráv používat aplikaci Microsoft Word«. Pak klikněte na »OK«, čímž dialog »Možnosti« uzavřete.

22. Firefox 3.x

Zálohování záložek opět jako dříve ve formátu HTML

Od přestupu na Firefox 3 se už záložky zálohované v souboru »bookmarks.html« neaktualizují. Proč tato praktická funkce náhle přestala fungovat?
TIP *   Od verze 3 používá Firefox k ukládání záložek databankový soubor »places.sqlite« a formát »json« pro záložní soubory. Soubor »bookmarks.html«, který sloužil k ukládání záložek v předchozích verzích programu, se už ve Firefoxu 3 nepoužívá. Pokud jej nadále potřebujete například k výměně dat, můžete se nastavením v rozšířené konfiguraci postarat o to, aby prohlížeč při zavírání automaticky aktualizoval »bookmarks.html« jako u starých verzí.
Za tím účelem zadejte do adresního řádku »about:config« a stiskněte [Enter]. Potvrďte varovnou zprávu »Budu opatrný, slibuji!«. Pak vyhledejte položku »browser. bookmarks.autoExportHTML« a dvojitě na ni klikněte, abyste její logickou hodnotu změnili na »true«. Napříště bude browser při každém zavírání opět aktualizovat také soubor »bookmarks.html« přímo ve složce profilu.

23. Firefox 2.x, 3.x

Více voleb pro zacházení s videi z YouTube

Videa na YouTube, to je veliká zábava naší éry. Příležitostně si některá z nich také stahujete. Přitom vám vadí, že nejprve musíte hledat stahovací odkaz nebo požadované rozlišení.
TIP *   Rozšíření Better YouTube vybaví Firefox funkcemi užitečnými pro videoportál. Doplněk najdete na našem Chip DVD nebo na adrese https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/6460.
Chcete-li si jej nainstalovat, klikněte na tlačítko »Přidat do aplikace Firefox« nebo XPI soubor otevřete v prohlížeči. Poté klikněte na »Instalovat nyní« a nakonec Firefox restartujte.
Doplněk je založen na několika skriptech systému Greasemonkey, které modifikují webovou stránku YouTube. Po instalaci byste nejprve měli přizpůsobit volby nástroje. Za tím účelem otevřete »Nástroje / Správce doplňků« a klikněte na ikonu »Rozšíření«. Pak v seznamu označte položku »Better YouTube« a klikněte na nabídku »Možnosti«. Poněvadž ne všechny volby lze použít současně, aktivujte k volbě »YouTube Download«buď navíc ještě »YouTube Alternate VideoPlayer« nebo se volbou »YouTube Theater« rozhodněte pro pohodlný pseudoceloobrazovkový režim. Změnu potvrďte tlačítkem »OK« a pak dialog uzavřete. Později můžete stejným způsobem realizovat jiná nastavení.
Nové funkce nevyžadují žádné příkazy v menu nebo v místních nabídkách, neboť jsou automaticky zobrazeny na webové stránce. Například odkaz pro stažení najdete při běžícím videu vpravo pod počtem přístupů. Vygenerovaný odkaz využívá webovou službu FlashLoad, jejímž prostřednictvím můžete soubor stáhnout přímo ve formátu MP4.
Režim »YouTube Theater« pochopitelně odstraní všechny řídicí prvky a přídavné informace, které normálně vidíte na YouTube vedle běžícího videa. Pokud jste nastavení doplňku změnili, stačí však k jejich obnovení nové vyvolání webové stránky.

24. Thunderbird

Stanovení pozice citátů v odpovědních zprávách

Při odpovídání na zprávu skočí kurzor automaticky na konec citace. U mnoha obdržených e-mailů se však odpověď nachází před původním textem.
TIP *   Neexistuje žádné pravidlo, která varianta je správná či nesprávná. Přednastavení v Thunderbirdu zobrazí delší e-mailovou diskusi chronologicky, takže se dá lépe sledovat například na výtisku. Jinak je tomu v Outlooku, který přidává texty odpovědí nahoru, což je pro adresáta pohodlnější. Vidí pak odpověď na první pohled a nemusí ji pracně hledat v textu zprávy. Při delších diskusích byste se však každopádně měli s ostatními účastníky dohodnout na jedné metodě, neboť jinak se v obsáhlejší konverzaci těžko vyznáte.
Nastavení v Thunderbirdu je specifické pro jednotlivé účty. Chcete-li je změnit, otevřete nabídku »Nástroje / Nastavení účtu«. Vlevo vyberte požadovaný účet a pod ním klikněte na »Vytváření zpráv a adresování«. Volba »Při odpovídání automaticky ocitovat původní zprávu« musí zůstat aktivní. Níže pak v rozevíracím poli »Potom« změňte nastavení na »začít moji odpověď pod citovaným textem«. Krok opakujte pro všechny účty, u nichž má být nastavení změněno. Dialog potvrďte tlačítkem »OK«.

25. Firefox 3.x

Rychlé obnovení zmizelých záložek

To je problém! Z neznámých důvodů přestal browser zobrazovat vaše vlastní, po dlouhou dobu shromažďované záložky.
TIP *   Vedle formátu vlastních záložek v novém databankovém souboru »places.sqlite« se při přechodu na novou verzi změnil také formát záložních souborů na typ ».json« (viz též tip XX). JSON je zkratka pro »JavaScript Object Notation« a označuje nezávislý formát pro výměnu dat jako další zdokonalení XML. Byl zaveden v důsledku kompletně přepracované správy záložek a kromě adres zachycuje také doplňující údaje pro historii procházení. Jednotlivé, dosud denně zakládané záložní soubory v novém formátu najdete v podsložce »bookmarkbackups« příslušného uživatelského profilu.
Při obnovování záložek je třeba dbát několika zásad. Samotný databankový soubor »places.sqlite« nelze jednoduše vyměnit a například převzít z jiného počítače. Z JSON souboru můžete kompletně obnovit stav jen k příslušnému datu zálohování. Eventuální nové změny se přitom ztratí.
Pro rekonstrukci otevřete ve Firefoxu »Záložky / Knihovna stránek«. Klikněte na »Importovat a zálohovat« a zvolte »Obnovit / Zvolit soubor...«. Poté navigujte do profilové složky Firefoxu a dále do podsložky »bookmarkbackups«. Tam označte požadovaný JSON soubor a klikněte na »Otevřít«. Ověřovací dotaz »Obnovit záložky« potvrďte tlačítkem »OK«.
Upozornění: Pokud máte navíc ještě HTML soubor, můžete záložky importovat také z něj. Jako samotné zálohovací řešení jej však už doporučit nelze, neboť se při něm neukládají některé „dodatečné“ informace..

26. Opera mail

Jak zabránit opakovanému vyžádání hesla při spuštění

E-mailový modul integrovaný v browseru Opera umožňuje práci s různými poštovními účty. Přístup k nim chráníte hlavním heslem. To však při spuštění programu musíte zadat vícekrát, což je nepohodlné.
TIP *   Opera vyžaduje heslo pro každý přístup k poštovnímu účtu. Bohužel však při spuštění všechny účty volá současně, takže nemáte čas zadat heslo dříve, než se objeví další požadavek.
Vyvolávání účtů můžete pozdržet, čímž získáte čas na zadání hesla. Za tím účelem Operu ukončete a v textovém editoru, například v Poznámkovém bloku, otevřete soubor »accounts.ini«. Soubor můžete vyhledat třeba tak, že nejprve do adresního řádku Průzkumníka Windows zadáte »%userprofile%« a stisknete [Enter]. Potom navigujte dále do složky »Local settings\Data aplikací\Opera\Opera\mail«.
V editoru otevřete »Úpravy / Najít«, zadejte vyhledávací pojem »Initial Poll Delay« a klikněte na »Najít další«. U prvního účtu ponechte za »=« hodnotu »5«. V hledání pokračujte a u každého dalšího účtu změňte hodnotu na cca 100. Číslo představuje prodlevu v sekundách před dalším požadavkem - tady je třeba trochu experimentovat. Změnu uložte a editor uzavřete. Od příštího spuštění Opery byste už měli mít na zadání hesla dost času, takže k opakování požadavků nebude docházet.

27. Outlook 2007

Přehlednější správa mailů ve složkách výsledků hledání

Poštovní schránka praská ve švech - a přehledné to rozhodně není. Třídění elektronické pošty přesouváním do podsložek je však příliš pracné a vyžaduje disciplínu. Kromě toho můžete tímto způsobem jednu zprávu přesunout vždy jen do jedné složky.
TIP *   Pomocí nových „složek výsledků hledání“ v Outlooku obratem ruky zdoláte příval mailů, aniž byste je museli ručně přesouvat do různých složek. Složky výsledků hledání jsou virtuální složky, v nichž se objevují výhradně zprávy, které vyhovují vámi zadaným požadavkům. Představují tedy různé pohledy do vaší pošty.
Chcete-li pro svou doručenou poštu založit složku výsledků hledání, musíte nejprve uvážit, jakým kritériím mají e-maily v této složce vyhovovat, respektive které zprávy v ní nechcete vidět. V tomto tipu jako ukázku popíšeme, jak potlačíte zobrazení zpráv označených jako vyřízené.
ZALOŽENÍ SLOŽKY VÝSLEDKŮ HLEDÁNÍ: V navigační oblasti Outlooku klikněte pravým tlačítkem myši na »Složky výsledků hledání« a v místní nabídce zvolte příkaz »Nová složka výsledků hledání«. V následném dialogu »Vyberte složku výsledků hledání« na konci seznamu označte položku »Vytvoření vlastní složky výsledků hledání« a nakonec ještě klikněte na »Zvolit«. Ostatní položky popisují složky výsledků hledání předdefinované Microsoftem.
V dialogu »Vlastní složka výsledků hledání« zadejte do pole »Název« vhodné pojmenování pro novou složku, například »Doručená pošta«.
DEFINICE KRITÉRIÍ: Potom klikněte na »Kritéria«. Nyní můžete detailně stanovit, jakým požadavkům musí zpráva vyhovovat, aby byla ve složce zobrazena. Na kartě »Upřesnit« klikněte na »Pole / Všechna pole zprávy / Označení pro „Vyřízeno dne“«. V poli »Podmínka« pak vyberte »neexistuje« a nakonec použijte »Přidat do seznamu«. Tímto způsobem můžete definovat i další kritéria. Pro zde popisovaný příklad to ovšem není zapotřebí. Pak ještě klikněte na »OK«.
URČENÍ ZDROJE DAT: Nyní pod »Vlastní složky výsledků hledání« klikněte na »Procházet«. V následném dialogu se zobrazí všechny složky PST souborů. Standardně je zaškrtnuta »Osobní složka«, takže složka výsledků hledání zahrnuje všechny maily ve vašem datovém souboru, tedy i »Odstraněné objekty«. Proto byste raději měli toto zaškrtnutí zrušit a zvolit jen ty složky, které má Outlook skutečně zohlednit, například »Doručená pošta«. Prostřednictvím »Prohledat podsložky« určíte, zda má Outlook hledat i tam. Všechny otevřené dialogy pak uzavřete tlačítkem »OK«. Tím je vaše nová schránka doručené pošty hotova.
POUŽITÍ SLOŽKY VÝSLEDKŮ HLEDÁNÍ: Chceteli z této složky některý mail odstranit, v seznamu zpráv dvakrát klikněte do sloupce s malým praporkem v titulní liště. První kliknutí označí mail pro další zpracování. Druhým kliknutím nastavíte indikaci vyřízení a zpráva zmizí. Pro další strukturování pošty se nabízí také přiřazení barevných kategorií, na které můžete odkazovat v dalších složkách výsledků hledání. Jedné zprávě můžete přiřadit i více barevných kategorií.
UPOZORNĚNÍ: Aby se složka výsledků hledání samočinně zobrazila při spuštění Outlooku, otevřete »Nástroje / Možnosti«. Pak pod »Rozšířené volby« klikněte na »Další« a u položky »Složku při spuštění« na »Prohledat«. Označte nově definovanou složku výsledků hledání a potvrďte tlačítkem »OK«.

28. Thunderbird 1.x, 2.x

Zobrazení e-mailového klienta odesílatele přijatých zpráv

Neustále dostáváte maily s nesprávně zobrazenou diakritikou. Není to snad vina poštovního programu odesílatele? A jaký vlastně používá?
TIP *   Po nastavení skrytém v rozšířené konfiguraci Thunderbird potřebnou informaci zobrazí. Otevřete tedy »Nástroje / Možnosti« a klikněte na kartu »Rozšířené«. Klikněte na tlačítko »Editor předvoleb«. V dialogu u »about:config« zadejte v poli »Filtr« pojem »mailnews.headers.showUserAgent«. Pak v seznamu na tuto položku klikněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte příkaz »Přepnout«, takže logická hodnota teď bude nastavena na »true«.
Konfigurační dialog uzavřete a Thunderbird restartujte. Napříště po kliknutí na zprávu v náhledové oblasti uvidíte navíc řádek »UserAgent« s požadovanou informací.
UPOZORNĚNÍ: Může se stát, že klient odesílatele nebude vypsán ani při tomto nastavení. V takovém případě ovšem v hlavičce zprávy není uveden, protože odesílatel jeho sdělování zakázal.

KOMUNIKACE

29. Windows Live Messenger 2009

On-line řešení problémů s počítačem pomocí vzdálené pomoci

Řešíte-li nějaký problém s počítačem, je často nutné, aby vám někdo vysvětlil, jak na to. Textová on-line technická podpora ze strany vašich přátel je však zdlouhavá a často nevede k cíli.
TIP *   Jde to i jinak: Pomocí praktické funkce pro vzdálenou pomoc služby Windows Live Messenger se může některý z vašich znalejších přátel připojit k vašemu počítači, převzít kontrolu nad pracovní plochou a provést vás jednotlivými kroky řešení.
Aby tip fungoval, musí mít obě strany přístup k internetu a nainstalovaný komunikátor Windows Live Messenger, který si můžete v aktuální verzi 2009 zdarma stáhnout z adresy http://download.live.com/messenger. V případě, že jsou obě podmínky splněny, postupujte podle následujícího návodu.
PŘIPOJENÍ: V okně klienta dvojitě klikněte na příslušný kontakt a v nově otevřeném konverzačním okně postupujte cestou »Zobrazit nabídku / Akce / Požádat o vzdálenou pomoc«. Vyčkejte, až druhá strana přijme žádost o spuštění funkce vzdálené pomoci. Po úspěšném připojení potvrďte zobrazené hlášení kliknutím na »Ano«.
OVLÁDÁNÍ: Od této chvíle sdílíte pohled na vaši pracovní plochu. Kliknutím na »Převzít řízení« může druhá strana odeslat žádost o zpřístupnění ovládání kurzoru myši a používání klávesnice. Chcete-li tuto možnost povolit, odpovězte na ověřovací dotaz »Chcete umožnit sdílet ovládání svého počítače« kliknutím na tlačítko »Ano«. Sdílení ovládání počítače můžete kdykoliv ukončit stiskem klávesy [Esc] nebo kliknutím na tlačítko »Zastavit řízení«.
V okně »Vzdálená pomoc« nechybí ani oblast pro chat. Chcete-li s druhou stranou zahájit hovor, klikněte na tlačítko »Zahájit konverzaci«. Pokud jsou oba počítače připojeny k internetu pomocí vysokorychlostních linek, můžete v okně »Vzdálená pomoc« tlačítkem »Nastavení« zvýšit kvalitu přenášeného hlasu. V oblasti hlavního panelu okna je dále k dispozici ikona »Odeslat soubor«, z jejíž místní nabídky můžete vyhledat nebo zadat cestu k souboru, který chcete odeslat. Jakmile je problém odstraněn, můžete funkci pro vzdálenou pomoc ukončit tlačítkem »Odpojit«.

30. Nokia PC Suite 7.1

Rychlejší práce s textovými zprávami

Klávesnice vašeho telefonu značky Nokia nepatří zrovna mezi nejpohodlnější. Protože však oproti volání dáváte přednost textovým zprávám, uvítali byste pohodlnější způsob jejich psaní.
TIP *   Práci s SMS zprávami vám usnadní bezplatný balík nástrojů Nokia PC Suite, který obdržíte ke každému zakoupenému telefonu Nokia na přiloženém CD. Protože se ale software neustále vyvíjí, doporučujeme stáhnout z adresy http://europe.nokia.com/A4144905 nejnovější verzi. Pro stažení české jazykové verze vyberte na stránce z obrázkového katalogu miniaturu svého typu telefonu a z rozbalovacího pole »Select language« vyberte volbu »Czech«. Prostřednictvím odkazu »Download« si nakonec stáhněte instalační soubor.
Před instalací odpojte telefon od počítače. Instalací vás provede průvodce; po dokončení instalace se zobrazí průvodce připojením telefonu k počítači, podle jehož pokynů dále postupujte. Připojení telefonu k počítači je možné přes datový kabel, Bluetooth nebo infraport.
Ihned po autorizaci a dokončení navázání spojení se na obrazovce objeví hlavní okno programu. Zde klikněte na ikonu »Zprávy«, čímž otevřete okno »Nokia Communication Centre«. Novou textovou zprávu nyní můžete vytvořit postupem »Soubor / Nový objekt / Zpráva«. Tímto způsobem otevřete »Editor zpráv«. V něm klikněte na ikonu »Vyberte příjemce« a dvojitým kliknutím na kontakt z adresáře zvolte jednoho nebo více příjemců. Alternativně můžete zadat číslo příjemce přímo do pole »Komu«. Zprávu nakonec odešlete kliknutím na »Poslat zprávu«. Veškeré odeslané zprávy napsané pomocí Nokia PC Suite budou samozřejmě i ve složce odeslaných zpráv v telefonu.
Editor zpráv se však neomezuje pouze na jednoduché posílání textových zpráv. Kliknutím na tlačítko »Přepnout do režimu MMS« můžete pomocí počítače vytvořit a následně prostřednictvím telefonu odeslat multimediální zprávy.

31. Gmail

Automatické odpovědi v době nepřítomnosti

Chcete, aby během vaší dovolené byla na příchozí e-maily odesílána automatická odpověď, že právě nemáte možnost si e-maily přečíst. Jak na to?
TIP *   Ve schránce Gmail můžete automatické odpovědi nastavit následujícím jednoduchým způsobem:
Na úvodní stránce schránky klikněte na odkaz »Nastavení« a v nabídce »Obecné« aktivujte volbu »Automatické odpovědi v nepřítomnosti zapnuty«. Do pole Zpráva napište text automatické odpovědi. Nezapomeňte také na vhodný předmět zprávy.
Dále máte možnost nastavit, zda se automatická odpověď rozešle všem, kteří vám napíší, nebo pouze těm, které již máte ve svých kontaktech. Toto nastavení provedete pomocí volby »Odpovědi zasílat pouze lidem v mých kontaktech«. Používáte-li automatický podpis, bude k e-mailu samozřejmě připojen.
Po svém návratu však nezapomeňte automatické odpovědi zrušit. To provedete snadno přímo na úvodní stránce schránky kliknutím na odkaz »Ukončit nyní«.

32. Trillian Basic, Pro

Přidání češtiny do programu

Místo originálního ICQ klienta používáte klienta Trillian, který vašim nárokům plně vyhovuje Občas však narážíte na problém v podobě an glického prostředí klienta - čeština by vám přece jen vyhovovala více.
TIP *   Ve volbách klienta je k dispozici pouze standardní, anglická lokalizace, nainstalování češtiny však nic nebrání. Ta je sice neoficiální, funguje ale spolehlivě jak pro verzi Basic, tak pro verzi Pro a pokrývá většinu použitých textů. Archiv s češtinou si stáhněte z adresy www.trillian.cz/soubory/Trillian3.1.9.0-czech.language.pack.zip a uložte do libovolné složky. Stažený archiv poté při vypnutém Trillianu rozbalte do kořenového adresáře klienta. Standardně je to »C:\Program Files\Trillian«.
Po rozbalení archivu nyní v téže složce vyhledejte soubor »dud.ini«, který v případě jednouživatelského nastavení překopírujte do podadresáře »users\default«. Používáteli víceuživatelské nastavení, překopírujte tento soubor do složky »C:\Documents and Settings\[VAŠE UŽIVATELSKÉ JMÉNO]\Trillian\[NÁZEV VAŠEHO PROFILU]«.
Nakonec spusťte Trillian, přejděte do »Trillian / Trillian Preferences / Installation & Startup« a v části »Language« vyberte z rozbalovacího pole položku »Česky«. Lokalizace se poté během okamžiku sama aktivuje.

33. QIP 2005

Účinná obrana proti nevyžádaným zprávám

Od jisté doby vás prostřednictvím ICQ obtěžují podezřelé a nevyžádané zprávy. Jednotlivé blokování odesílatelů těchto zpráv se však míjí účinkem, protože zprávy přichází z různě generovaných účtů. Jak se tedy těmto zprávám bránit?
TIP *   Uživatelé, kteří znají vaše ICQ číslo, vám mohou standardně posílat zprávy i v případě, že nejsou ve vašem seznamu kontaktů. Nevyžádaným zprávám se však můžete bránit hned několika způsoby.
Spusťte QIP a v něm »Preferences / AntiSpam/Flood«. Pro přijímání zpráv pouze od osob z vašeho seznamu kontaktů vyhledejte a aktivujte volbu »Accept messages only from users in my Contact List«.
Toto opatření můžete dále posílit aktivováním funkce „Anti-Spam Bot“. Ta klade uživatelům, kteří nejsou ve vašem seznamu kontaktů, vámi zvolenou kontrolní otázku. Uživatelé vám nebudou moci odeslat zprávu, dokud na tuto kontrolní otázku správně neodpoví. Pro nastavení znění otázky klikněte na tlačítko »AntiSpam Bot« a v novém okně přejděte do textového pole »Your Anti-Spam question«. Zde zadejte vámi zvolenou otázku - například „Kolik je 3+2“. Poté do pole »The right answer to your question« zadejte odpověď na svou otázku - tedy například „5“. Všechna okna poté ukončete kliknutím na »Close« a následně na »OK«.
Nastavenou obranu je nakonec ještě potřeba aktivovat prostřednictvím tlačítka »Protection«, které najdete v dolní části hlavního okna programu. Každý pokus o spamování nyní QIP bezpečně zastaví.
QIP nabízí ještě jednou specialitu - sami sebe můžete v tichosti odstranit z jakéhokoli cizího seznamu kontaktů. Chcete-li tak učinit, klikněte pravým tlačítkem na příslušný kontakt, z jehož seznamu se chcete odebrat, a z nabídky vyberte »Remove Myself from User‡s CL«.

DIGITÁLNÍ FOTO

34. FOTOTIP MĚSÍCE

Zdůraznění nálady snímku tónováním mku

Během cesty napříč USA po historické Route 66 se nabízí spousta vděčných fotografických motivů. Nakonec však snímkům jaksi „něco chybí“. Barevné obrázky prostě vypadají „příliš normálně“.
PROBLÉM
Motiv s vysloužilým náklaďákem je v podstatě velmi zdařilý. Také kompozice snímku je v pořádku, neboť stará dopravní značka se nachází horizontálně i vertikálně zhruba ve zlatém řezu. Díky tomu ihned upoutá oko pozorovatele. Avšak kvůli nevýrazným barvám působí obrázek málo efektně. Příčinou by mohla být například denní doba zvolená pro expozici - zejména kolem poledne, kdy je slunce velmi vysoko, vycházejí fotografie poněkud ploše.
FOTOGRAFUJTE JINAK
Pokuste se podobné motivy fotit pokud možno v jinou denní dobu; je však jasné, že na cestách se to často nepodaří. Jinou možností je odchýlit se od standardního barevného modelu. U našeho motivu se nabízejí dvě barevná podání: buď hodně syté a až kýčovité barvy, nebo jednobarevné tónování, které fotografii propůjčí archaický vzhled. Odpovídající volby můžete nastavit zpravidla v menu fotoaparátu. Dáte-li přednost „třeskutým“ barvám, je vhodné při fotografování použít polarizační filtr. S ním dosáhnete zvláště intenzivních modrých odstínů.
VYLEPŠENÍ V PC
Pro dosažení oblíbeného sépiového tónu musíte obrázek nejprve převést na černobílý. To například ve Photoshopu zajistíte aktivací »Obraz / Přizpůsobení / Míchání kanálů« a zaškrtnutím volby »Monochromatický«. Odstíny šedi můžete přizpůsobit posuvnými regulátory. Potom v paletě vrstev klikněte na »Nová vrstva« a prostřednictvím »Úpravy/ Vyplnit« vrstvu vyplňte zvolenou tónovací barvou. My jsme si vybrali teplý hnědý odstín. Nyní můžete v paletě vrstev zvolit metodu výplně »Barva«. Vrstva tak bude působit jako jednobarevný transparentní filtr. Poněvadž efekt ještě vychází příliš silný, měli byste působnost vrstvy zmírnit asi na 25 %. Chcete-li dále posílit dojem „analogové“ fotografie, můžete prostřednictvím »Filtr / Šum/ Přidat šum« nasimulovat lehké zrnění.

35. Photoshop CS2

Znázornění fází pohybu v jednom obrázku

Na své webové stránce byste chtěli co možná nejpřesněji předvést průběh nějakého skateboardového triku. Jednotlivé fáze pohybu už se vám podařilo zachytit fotoaparátem prostřednictvím rychlého sekvenčního snímání.
TIP *   Z několika snímků sekvence sestavte názorný celkový obraz. O výsledném úspěchu ovšem rozhoduje výchozí materiál. Budete potřebovat několik vzájemně navazujících a sladěných jednotlivých fotografií. Postupujte takto:
NAFOCENÍ SEKVENCE: Aby obrazový výřez zůstal stále stejný, během snímací sekvence se aparát nesmí pohnout. To se podaří jedině za použití stabilního stativu. Při záznamu rychlých pohybů je kromě toho výhodou fotoaparát s vysokou frekvencí sekvenčního snímání - měly by to být alespoň tři snímky za sekundu. Sekvence v našem příkladu vznikla při rychlosti pěti snímků za sekundu. Aby byly jednotlivé obrázky osvíceny identicky, měli byste fotografovat v manuálním režimu a vhodnou expozici určit před započetím snímací sekvence. Poněvadž se aktér pohybuje, měl by kromě toho být autofokus nastaven na »Kontinuální AF«. Předvolbu zaměřovacího pole nastavte na »Dynamické«, takže zaměřovací políčka pak skokana jakoby pronásledují.
SPOJENÍ OBRÁZKŮ: Otevřete výchozí snímek. Pak postupně otvírejte další snímky řady a nástrojem »Přesun« je přetahujte na výchozí obrázek. Pro každou fotografii tak vznikne samostatná vrstva. Aktivujte »Vrstva 1« a vrstvy ležící nad ní potlačte. Abyste osobu na vrstvě pozadí zviditelnili, klikněte na ikonu masky a černým štětcem přemalujte místo, kde se osoba nachází. Ta se tak opět objeví, neboť maska vytvoří „vybrání“ přesně v této oblasti vrstvy »Vrstva 1«. Poslední krok zopakujte i se zbývajícími vrstvami, dokud nejsou vidět všechny fáze. Tam, kde se figury kříží, zredukujte podle potřeby krytí v paletě vrstev a pracujte štětcem s vysokou ostrostí hran, abyste zviditelnili jemné detaily. Pro zdůraznění plynulosti pohybu ještě klonovacím razítkem odstraňte rušivé prvky na pozadí obrazu. Za tím účelem pomocí klávesy [Alt] definujte zdrojový bod v blízkém okolí a postupně jím rušivý element „přerazítkujte“.

36. Digitální fotografie

Lepší portréty s nepřímým zábleskem

Kvalitou portrétních snímků z vaší nové digitální zrcadlovky jste přímo nadšeni. K úplné spokojenosti vám však ještě schází nějaká rada, jak se zbavit bleskem vyvolaného tvrdého a ostrého stínu na stěně za modelem.
TIP *   Pro portrétní snímky byste zásadně neměli používat blesk vestavěný ve fotoaparátu. Ten se hodí nanejvýš v nouzových situacích nebo jako zjasňovací prostředek, neboť jeho světlo je příliš tvrdé a úzce směrované, než aby bylo vhodné pro portréty a jiné situace, u nichž záleží na měkkém osvětlení. Lépe je investovat do systémového blesku, který se nasazuje na fotoaparát. Je-li správně použit, lze se systémovým bleskem dosáhnout skutečně profesionálních výsledků, které se co do kvality mohou měřit i se studiovými snímky. Výsledek se dá ještě vylepšit, použijete-li - podle záměrů - také další příslušenství.
NEPŘÍMÝ ZÁBLESK: Jednoduchým, ale účinným prostředkem k dosažení měkkého osvětlení je nasměrování systémového blesku proti stropu. Od něj odražené světlo pak na obličej portrétované osoby dopadá krásně měkce. V tomto případě už ani nebývá nutné nasazení rozptylné destičky nebo difuzoru, neboť strop se postará o dostatečné rozptýlení světla. Aby v obrazu nevznikl barevný nádech, měl by ovšem strop být čistě bílý. Tato metoda ostatně docela dobře funguje i při

Dokumenty ke stažení
Komerční sdělení