Menu

Licence na spory

Použitý software

Licence na spory

Windows XP za poloviční cenu - i na takové CENOVÉ LAHŮDKY narazíte na trhu s použitým softwarem. Velcí výrobci jako Microsoft v tom však vidí ohrožení svého obchodního modelu a proti prodejcům se snaží zasahovat.
JULIA FRÖHLICH

Co by bylo při koupi ojetého auta naprosto nemyslitelné, to je v softwarové branži už léta zcela běžné - mnozí výrobci se pomocí rigidních licenčních ujednání pokoušejí znemožnit další prodej svých programů. Zda to je z právního hlediska v pořádku, o tom se vedou spory už dlouho.

Jablko sváru: Především hromadné licence

Obchodování probíhá takto: Velké firmy nejprve prostřednictvím hromadných licencí nakoupí u Microsoftu a jiných výrobců nový software. Poněvadž jsou přitom sjednávány speciální dohody, programové balíky vyjdou podstatně levněji než v jednotlivých krabicích. Když pak později přestane být program používán, přijde chvíle pro „second hand“. Zájemci o běžný software by se zpravidla našli rychle - vždyť u něj prodejci nabízejí až padesátiprocentní úsporu oproti cenám za nový produkt. Na západ od našich hranic je to už nyní poměrně lukrativní obchod, který v roce 2008 nadělil například jen obchodníkům v sousedním Německu obrat ve výši 30 milionů eur, a v příštích letech má dále narůstat - experti počítají s obraty vyjádřenými v milionech trojcifernými čísly. To je Microsoftu a dalším velkým výrobcům pochopitelně trnem v oku. Argumentují autorskými právy a poukazují na to, že softwarové licence smějí být dále prodávány jen se souhlasem výrobců - zejména jsou-li, jako hromadné licence, přenášeny online, a nikoli prodávány spolu s datovými nosiči.
Jaká je situace v tomto směru v České republice? Zeptali jsme se právníka Petra Otevřela z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. „Naše advokátní kancelář zatím nezaznamenala poptávku po právním rozboru k této tematice, ani jsme nezaznamenali žádný soudní spor,“ uvádí Petr Otevřel. „Už samotná skutečnost, že průkopník v této oblasti - společnost usedSoft - lokalizoval své stránky pro ČR, však napovídá, že nelze vyloučit stejné spory, jaké probíhají zejména v SRN.“
V jedné ze svých tiskových zpráv staví Microsoft obchodování s programy z druhé ruky dokonce na roveň používání pirátského softwaru a hrozí: „Nejsou vyloučeny ani citelné peněžní pokuty, nebo dokonce odnětí svobody, pokud by software nebyl korektně licencován.“ Že dosud nikdo kompetentní v IT za podobný obchod za mřížemi neskončil, to je přitom Microsoftu určitě jasné.
Nejoblíbenějším zbožím jsou stále Windows XP; u klasika operačních systémů ostatně k žádným výpadkům zájmu snad ani dojít nemůže. Je však třeba se neustále starat o dostatečný přísun. Microsoft se, z jeho hlediska pochopitelně, pokouší znejistit trh a tím zákazníky od kupování použitého softwaru odradit.
Bez ohledu na to však nemůže škodit vybraný software před koupí zkontrolovat. K úplnému použitému programovému balíku patří vedle licenční smlouvy zpravidla také příručka a CD-ROM. Při ověřování pravosti je ochoten pomoci i Microsoft - softwarový balík mu dokonce můžete poslat ke kontrole. Samozřejmě existují prodejci použitého zboží, kteří s Microsoftem spolupracují z donucení a „ojeté“ programy prodávají jen s jeho souhlasem. Na druhé straně se vyskytují také prodejci jako usedSoft, kteří se nadiktovaných pravidel nedrží, a spory s Microsoftem dokonce vyhledávají. Naopak softwarový gigant hřímá: „Z našeho pohledu je nepřijatelné, aby někteří prodejci použitého softwaru budovali svůj obchodní model na úkor cizích autorů.“ Z tohoto hlediska jsou zajímavá nedávná rozhodnutí německých soudů, která potvrdila, že obchodování s použitým softwarem má mít nějaké hranice. Ve zmíněném případě zažaloval výrobce softwaru Oracle německou firmu se secondhandovým softwarem usedSoft - a vyhrál: použité licence Oraclu už secondhandový obchodník nesmí dále prodávat.
Microsoftu vadí hlavně to, že usedSoft neprodává třetím osobám hromadné licence jako celek, ale na přání zákazníků je rozděluje. Pak už se totiž nedá vysledovat, na kolika počítačích daný program ve skutečnosti běží. Peter Schneider, obchodní ředitel firmy usedSoft, se však vzdor protivětru vanoucímu od Microsoftu tváří optimisticky: „Software je zboží jako každé jiné, a musí být tedy možné jej po použití prodat.“ Je přesvědčen, že jeho obchodní model je oprávněný i bez souhlasu Microsoftu.

Další kolo: V Německu rozhodne Spolkový soudní dvůr

Spor o použitý software by brzy mohl pokračovat dalším kolem - před Spolkovým soudním dvorem: usedSoft chce rozsudek v kauze Oraclu nechat přezkoumat nejvyššími soudci. Průběh projednávání sleduje s velkým zájmem také Microsoft, neboť výrok bude směrodatný pro budoucnost trhu s použitým softwarem - a mohl by také znamenat jeho konec. Teoreticky je však možný i vládní návrh zákona. Koneckonců Spolkové ministerstvo spravedlnosti má za úkol „potřebu reformy obchodu s použitým softwarem“ prozkoumat.
AUTOR@CHIP.CZ

OBCHOD S POUŽITÝM SOFTWAREM

Jak je tomu u nás?

Právní úprava v ČR je v důsledku harmonizace práva EU v podstatě totožná jako úprava německá - vychází z principu tzv. vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny autorského díla. To znamená, že v okamžiku, kdy dojde k prvnímu prodeji rozmnoženiny autorského díla se souhlasem autora, popř. držitele autorských práv (zpravidla výrobce), tito ztrácejí možnost omezovat další dispozice s touto rozmnoženinou. Jejich autorská práva byla vyčerpána tímto prvním prodejem. Jak judikovaly německé soudy, tento princip se použije i u hmotných nosičů dat, na nichž je software (případ OEM-software), a má přednost před případnými omezeními ze strany autora či výrobce softwaru - přednost má zásada volného pohybu zboží, z něhož byl princip vyčerpání odvozen. „Podle českého práva není možné prodávat použitý software v rozporu s licenčními podmínkami a je velmi pravděpodobně možné očekávat v této souvislosti právní spory i v českém prostředí,“ dodává k tomu právník Jan Rakušan z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

TIPY

Datové nosiče: Pokud je software prodáván na originálním CD-ROM, jste jako kupující z obliga. Měly by k tomu patřit i licenční certifikáty a příručky. Zde žádný souhlas výrobce k dalšímu prodeji není nutný - nezávisle na tom, co se tvrdí v licenčních ujednáních.
On-line přenos: Získávat licenci (instalační klíč) touto cestou rozhodně nedoporučujeme.

 


Dokumenty ke stažení