Menu

Čištění registrů

Čištění registrů

Máte problémy s Windows? Jakmile zkolabuje systém nebo se objeví problémy s ovladači, jsou obvykle na vině registry. Chip vám prozradí, KDE SE MOHOU SKRÝVAT CHYBY a které „čističe registrů“ si s nimi poradí.
MANUEL SCHREIBER

Registry jsou pro většinu z nás záhadnou oblastí. Skládají se z nekonečného množství „šifrovaných položek“, kterým sotva kdy porozumíme. Nicméně obvykle platí, že „do styku“ s nimi dříve či později přijde každý uživatel. Navíc celá řada uživatelů je v pokušení dostat ze svého PC větší rychlost právě vyčištěním registrů - to ale většinou končí ohrožením systému a jeho zhroucením. Pokoušet se vlastními silami zrychlit XP či Vistu pomocí „tuningu“ registrů je tedy obvykle jen zbytečný hazard.
Vyčištění registrů je i přesto důležité. Především proto, že systém „znečištěný“ častým instalováním a odinstalováním programů může být potenciálním zdrojem problémů. Pokud ale při čištění nevíte, jak je databáze registrů uspořádána, může se stát, že skončíte u paralyzovaných Windows. Chip vám pomůže porozumět registrům a otestuje, které nástroje jsou pro čištění nejvhodnější. Navíc na našem DVD najdete „Chip Clearing Suite“, což je kompletní balíček pro optimalizaci systému.

Jak funguje systém

Dříve než Microsoft zavedl registry, byl systém chaotickou slátaninou. Místo úhledně uspořádaných konfiguračních souborů, skrytých pod jedním deštníkem, byly na počítači nahodile naskládány haldy programů a dat. To bylo nejen zmatečné, ale především náročné na správu a konfiguraci. Například soubory config.sys a autoexec.bat se v systému MS-DOS staraly o administrativu systému a paměti, aktivovaly drivery a organizovaly startování Windows. Nesčetné spouštěcí soubory (měly příponu .ini) byly programům k dispozici až „uvnitř systému“, chyběla i dobře promyšlená správa uživatelských práv (viz obrázek).
Ty časy jsou ale naštěstí dávno pryč a „databázi registrů“ už nyní najdete ve všech verzích počínaje Windows 95. Zajímavé je, že se toho od té doby příliš mnoho nezměnilo, snad kromě jedné „drobnosti“: od verze XP už vám úprava registrů neumožní přímé zvýšení rychlosti. XP a Vista si z registrů načítají do paměti pouze ty údaje, které v daný čas potřebují. Kromě toho je maximum vyhrazené paměti omezeno, aby se zajistilo, že paměť nebude přeplněná nesčetnými klíči; systém tedy vyhazuje všechna „stará a nepoužívaná data“.
Tak proč tedy registry čistit? Protože mnoho programů má procesy odinstalování mimořádně „nedbalé“ - v lepším případě po sobě v databázi zanechají jen osiřelé položky. V extrémních případech vede špatný proces odinstalace k problémům s ovladači nebo ke konfliktům softwaru.
Vedlejším efektem „uklizených registrů“ je přehlednost - což pomáhá uživateli při manuálním nastavení. Kromě toho, uživatel by měl vědět, jak databáze funguje. A to není vůbec těžké, protože struktura registrů je daleko jednodušší, než si většina lidí myslí.

Struktura: Řízení Windows

Databáze registrů řídí celý počítač. Systém, hardwarové a softwarové informace, přístupová práva, osobní nastavení a mnoho dalšího; v registrech je uložena spousta informací. Registry zajišťují, že všechny nástroje fungují, zařízení jsou aktivní a příkazy jsou řádně vykonány. Víte, že také určují, co se děje při kliknutí pravým tlačítkem myši nebo které systémové nástroje a drivery jsou při spuštění Windows aktivovány?
Každá změna, kterou uživatel udělá (i tak triviální, jako je přidání nového obrázku na pozadí), okamžitě způsobuje změnu v databázi registrů.
Záznamy v registrech se skládají z informací o systému a informací specifických pro uživatele. Aby se zajistilo, že se jednotlivá data neztratí ve zmatku konfiguračních souborů, jsou registry uspořádány hierarchicky. Začínají s pěti základními klíči (keys), které se znovu skládají z četných podklíčů (subkeys) a částečných klíčů - viz obrázek. Data zde uložená jsou hlavně proměnné, které mají určitou hodnotu. Jejich hodnoty jsou hexadecimální (00 a FF), decimální (0 až 255), ale mohou to být i řetězce znaků.
Typ hodnoty, která se užívá pro klíč, záleží na typu položky. Například v případě dat určujících automatické spouštění jde o hodnotu „odkaz“, protože konkrétní příkaz zní: „Start this program with the system“ (Spouštět tento program se systémem). Na druhé straně, pro konfigurační soubory disků používají Windows decimální a hexadecimální hodnoty, protože to vyžaduje systém.

Úpravy: Překvapivě jednoduché

Ačkoli Windows nabízejí pro úpravu téměř všech položek registrů grafické rozhraní, někdy je lepší podívat se na nastavení Windows přímo. Dříve než se pustíte do změn v databázi, rozhodně doporučujeme udělat si nejdříve její kopii (nebo alespoň kopii upravované sekce). To lze udělat velice snadno. Klikněte v levé části editoru registrů pravým tlačítkem na odpovídající složku a v kontextovém menu zvolte »Exportovat«. Vytvořený soubor pak nazvěte například „Backup“ (zkontrolujte, zda je v sekci „uložit jako typ“ přípona .reg) a uložte ho na bezpečné místo (ideální je USB flash disk). Kdyby se po úpravách registrů objevily ve Windows nějaké problémy, můžete změny vrátit dvojitým kliknutím na soubor se zálohou (a potvrzením importu kliknutím na »Ano« ve vyskakovacím okně).
Jednoduše se upravují například položky automatického spouštění: najdete je v sekci
»HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run«.
Pokud svůj počítač používáte primárně k surfování, můžete si zde vytvořit položku k automatickému spuštění prohlížeče. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem do volného prostoru v okně registrů, abyste otevřeli kontextové menu. Zvolte »Nový / Řetězcová hodnota« a přiřaďte položce vhodný název, jako je např. „Firefox Start“. Chcete-li, aby Windows věděla, co mají s položkou dělat, klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořený soubor a v kontextovém menu zvolte »Změnit«. Zobrazí se vyskakovací okno, v němž musíte v sekci „Údaj hodnoty“ zadat cestu k programu „C:\Program Files\Mozilla Firefox\Firefox.exe“.
Jakmile tedy příště spustíte počítač, spustí se automaticky i prohlížeč. Je ale důležité si uvědomit, že tyto „automaticky spouštěné“ položky zpomalují i spuštění systému. Právě z tohoto důvodu je tedy praktické mít těchto položek minimum, čímž získáte i vyšší rychlost spouštění.
Zkušenější uživatelé obvykle z této sekce mažou záznamy multimediálních a kancelářských programů (s oblibou se snaží do těchto míst „procpat“ například ICQ, Outlook nebo Winamp). Pro odstranění klikněte pravým tlačítkem na odpovídající klíč a v kontextovém menu zvolte »Odstranit«. Abyste zajistili, že se položka zcela neztratí, můžete si před smazáním vytvořit zálohu.

Testování čističů registrů

Manuální čištění registrů je čistě sisyfovská práce. I když je pochopitelně možné všechny nepotřebné položky vymazat z registrů manuálně, není to jednoduchá záležitost. Naštěstí existují četné nástroje, které tuto namáhavou práci zvládnou za uživatele a které dokáží databázi registrů během chvíle vrátit do „staré formy“.
Tyto programy nesou obrovskou zodpovědnost, aby uspěly: musejí svou práci vykonávat perfektně a musí být mimořádně spolehlivé. Je důležité si uvědomit, že špatně vyčištěné registry nemohou zabránit žádným konfliktům driveru či softwaru, příliš důkladné čištění zase může poškodit systém. Čistič registrů v současné době obsahuje téměř každý tuningový nástroj. My jsme vyzkoušeli sedm programů, které jsou primárně určeny především k čištění registrů: čtyři z nich jsou placené nástroje a tři jsou k dispozici zdarma. Pokud vám nebude vyhovovat ani jeden z nich, vyzkoušejte našeho „specialistu“ na úpravu Windows - program TuneUp Utilities 2008, který vám v plné verzi nabízíme na Chip DVD.
A jak jsme testovali? Nejdůležitějším sledovaným kritériem byla samozřejmě detekce vadných či „osiřelých“ položek. Výsledek testu těchto nástrojů na námi speciálně připraveném testovacím systému ukázal obrovské rozdíly: zatímco Registry First Aid nalezl zdaleka nejvíce odchylek u 456 položek, analýza nástroje TweakNow RegCleaner hlásí pouhých 26 „problémů“.
V tomto případě je ale nutné poznamenat, že především ty programy, které mají vysoké procento „detekce“, vyřazují vše, co systém nepožaduje, jako např. standardní (vzorový) klíč, v němž nebyla nastavena žádná hodnota, a ostatní programy obvykle zobrazují pouze neplatné a vadné záznamy.
Nicméně pokud už uživatel své registry čistí, pak by mělo jít o důkladný proces, po kterém by v nich neměl zůstat žádný nepotřebný balast. I tohoto důvodu jsme vysoké procento detekce hodnotili jako pozitivní vlastnost (tedy za předpokladu, že čisticí nástroj nevymaže žádná důležitá data). V tomto případě však můžeme váhající uživatele uklidnit - žádný z programů systém nezpomalil ani ho nepoškodil.
Dalším důležitým hodnoceným kritériem byla přehlednost. I zde byly mezi jednotlivými programy velké rozdíly. Například řešení programu Wise Registry Cleaner je opravdu dobré: program zobrazí všechny položky uspořádané podle kategorií a nabídne krátké vysvětlení ke každému klíči. Navíc jsou položky rozlišeny podle jejich úrovně nebezpečí a nástroj automaticky vymaže pouze ty položky, které po vymazání nezpůsobí žádné problémy.
Naopak zcela nepoužitelný je přístup programu Registry Doctor, protože nástroj nenabízí ani praktickou kategorizaci, ani náhledový filtr. Software samozřejmě užitečné instrukce ohledně náležitých klíčů nabídne, ale uživatel musí pro jejich zobrazení na položku dvojitě kliknout. To nejen zabere čas, ale pokud je položek více, jde o poměrně otravný postup…
Z hlediska rychlosti nám programy nedaly prostor ke kritice. Nápadně pomalý byl v testu pouze Eusing Free Registry Cleaner (se 75 sekundami). Některé nástroje, jako Registry Doctor, také nabízejí automatizované funkce čištění, které běží na pozadí. Podobné funkce, které pracují v určitém časovém intervalu, však nejsou ani praktické, ani nutné. Určitým kompromisem může být přístup programu Registry First Aid. Ten může být nastaven tak, že vás upozorní na možnost spuštění pravidelné čisticí akce.

Záloha: Jistota je jistota…

Ať už jsme o spolehlivosti programů řekli cokoliv, podmínka bezproblémového fungování je vždy nutností. Nástroje by vždy měly předtím, než položku registrů vymažou, vytvořit zálohu. A to i proto, aby se uživatel mohl v případě vzniku jakýchkoliv chyb bez problémů vrátit k původnímu stavu.
Dobré je to, že každý z testovaných programů provádí tuto práci automaticky před každým čištěním, žádný z nich ale nenabízí vytvoření manuální zálohy. To by byla užitečná funkce především pro ty, ktěří chtějí registry upravovat osobně.
Registry First Aid nabízí nejpřímější řešení: zálohovací sekce je k dispozici v grafickém rozhraní a uživatel má možnost kdykoliv rychle zazálohovat jednotlivé kategorie či celé registry.
Výsledek testu: Registry First Aid předstihuje ve většině sledovaných kritérií všechny ostatní nástroje. Program je rychlý, má vynikající detekční funkci a přehledné rozhraní. Druhé místo obsadil překvapivě freewarový nástroj Wise Registry Cleaner, který funguje systematicky a uživateli nabízí dostačující pomoc při čištění. Jen díky dobrému vyhledávacímu mechanismu se může na třetím místě s obtížemi udržet program Registry CleanUp. I poslední poznatek z našeho testu je důležitý: určitě byste se měli zdaleka vyhnout těm posledním třem v pořadí.
AUTOR@CHIP.CZ

ALTERNATIVA

Jde to i bez registrů

I fungování operačního systému bez registrů má své výhody. Ve své „originální verzi“ je KDE moderním pracovním prostředím pro počítače s operačním systémem typu UNIX. KDE pro Windows nepoužívá položky v registrech a díky tomu zůstávají konfigurační soubory nezávislé na operačním systému. Je to extrémně jednoduché. Vytvořte si kopii nainstalovaného KDE na USB disku a můžete ho použít na libovolném počítači. Při používání registrů by to zdaleka nebylo tak jednoduché… I zde však najdete výjimku: KDE si ukládá položky nabídky Start.

JAK SE VYVÍJELY REGISTRY

Ve Windows 95 Microsoft odstranil konfigurační soubory „rozházené“ v systému a představil jednotnou a přehlednou databázi.

INFO

V případě nouze: Vždy vytvářejte zálohu registrů

Co dělat, když Windows XP odmítají nastartovat? Na tento případ nouze je dobré myslet předem a vytvářet si zálohu registrů při každém startu Windows.
NASTAVENÍ: Pro tento účel se dokonale hodí program Erunt. Tento nástroj vytváří zálohu při každém bootování Windows. Po jeho nainstalování otevřete kontextové menu (»Start / Programy / Autostart«) a zvolte položku »Properties«. V záložce „Link“ najděte v poli označeném „Target“ dlouhý příkaz, na jehož konci musí být parametr „/alwayscreate“. Dalším důležitým krokem by měla být instalace tzv. recovery konzole pro obnovení XP v případě nouze. Program je k dispozici na instalačním CD Windows XP ve složce „I386“. Spusťte příkazovou řádku příkazem »Start / Spustit / cmd« a přejděte do výše uvedené složky s programem. Poté příkazem
winnt32.exe /cmdcons
nástroj nainstalujte. Nyní si po každém restartu systému můžete vybrat mezi systémem a konzolí...
OBNOVA: Jestliže Windows XP odmítají nastartovat, zvolte po restartu konzoli a přejděte do složky programu Erunt. Zde spusťte obnovu registrů pomocí příkazu „batch erdnt.con“. Nakonec konzoli příkazem »Exit« ukončete a počítač se znovu automaticky restartuje…


Dokumenty ke stažení