Menu

Datové schránky dospívají

KOMUNIKACE NEJEN SE STÁTNÍ SPRÁVOU

Datové schránky dospívají

O datových schránkách a jejich složitém startu jste se mohli dočíst v jednom z předchozích vydání Chipu. JAK VYPADÁ SITUACE nyní, po několika měsících práce našich zákonodárců?
MGR. MARTIN STRNAD, MGR. JAROSLAV HROZA

Technicky zaměřeným čtenářům Chipu, kteří problematiku datových schránek určitě sledují, jistě netřeba znovu říkat, že šlo o text, řekněme, nezralý. Zákonodárci tedy ještě těsně před nabytím účinnosti zákona o datových schránkách tento zákon novelizovali populárním "přílepkem" k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Celá řada úprav jen přispívá k větší formální čistotě a vyjasňuje některé části textu; další podstatná část změn ale mění některé podmínky provozu informačního systému datových schránek a jejich využívání. My se zaměříme na nejpodstatnější změny, které touto novelou zákonodárci do systému datových schránek vnesli a které mohou mít dopad na každodenní praxi spojenou s užíváním datových schránek.

Přechodná ustanovení, zahájení využívání datových schránek

Klíčovým faktorem pro zavádění datových schránek do administrativy jsou poměrně krátké lhůty spojené s jejich zřízením a zahájením jejich využívání. Původní znění zákona o datových schránkách počítalo se zřízením schránek všem jejich počátečním povinným uživatelům v průběhu 90 dnů po dni účinnosti zákona; tento termín trvá i po novele, jde však pouze o vytvoření schránek samotných. Jejich zpřístupnění, tedy uvedení do provozu, je nově vázáno na první přihlášení osoby oprávněné k přístupu do datové schránky, a zůstává tak na úvaze subjektu, kterému je datová schránkou zřizována. Pokud se však tento do datové schránky nepřihlásí do 31. října 2009, dojde k 1. listopadu 2009 k jejímu automatickému zpřístupnění. Pro přehlednost připojujeme tabulku obsahující kompletní přehled lhůt a termínů dle novelizovaného znění ZDS.

Dodávání dokumentů fyzických a právnických osob

Oproti původnímu znění došlo novelou zákona o datových schránkách také k zásadní změně účelu datových schránek. Zatímco dříve měly datové schránky představovat datové úložiště určené výhradně k doručování orgány veřejné moci a na druhé straně k provádění úkonů vůči těmto orgánům, ve znění po novele jsou datové schránky určeny také k "dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek".
Laicky řečeno, nově mohou občané a podnikatelé prostřednictvím datových schránek komunikovat také přímo mezi sebou. Toto ustanovení se uplatní ve dvou postupných krocích – od 1. ledna 2010 bude možno prostřednictvím datových schránek i mezi soukromými osobami zasílat faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení a od 1. července 2010 i ostatní písemnosti.
Podmínkou pro to, aby bylo možno jiné soukromé osobě (nebo například obchodní společnosti) dodávat zprávy do její datové schránky, je její vlastní žádost o umožnění tohoto dodávání – alespoň zpočátku se tedy nebude možné spolehnout na plošnou dostupnost datových schránek pro komunikaci přímo mezi občany.
Často kladenou otázkou je také otázka tzv. fikce doručení – tedy zda lze soukromou datovou zprávu doručenou do datové schránky třetí osoby považovat po určité době za doručenou, jako je tomu u oficiální korespondence zasílané orgány veřejné moci.
Je tedy třeba zdůraznit, že v případě zasílání datových zpráv přímo mezi soukromými subjekty se fikce doručení neuplatní. Datová zpráva je doručena okamžikem, kdy její převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné.
Dalším důležitým rozdílem je také zpoplatnění – za dodání soukromé datové zprávy náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou hradí odesílatel.

Další změny

Zmiňovaná novela provedla také celou řadu dalších změn týkajících se užívání datových schránek orgány veřejné moci, které jsme v tomto textu nepopisovali; klíčové změny se týkají například úhrady plateb za odeslané datové zprávy (nově je vyjasněno, že plátcem odměny provozovateli informačního systému datových schránek je stát, a to z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu Ministerstva vnitra ČR pro stanovený účel v kapitole Všeobecná pokladní správa). Orgán veřejné moci má nově nárok na zřízení více datových schránek na žádost, a to zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci. Jen budoucnost ukáže, zda otevření systému datových schránek bude pro datové schránky představovat jejich klíčovou výhodu a zpřístupní tak tuto technologii nejširší veřejnosti. Podle našeho názoru tomu tak rozhodně může být...
Autoři jsou právníky v advokátní kanceláři Havel & Holásek
Mgr. Martin Strnad, Mgr. Jaroslav Hroza

ČASOVÝ HARMONOGRAM

31. 7. 2009
Poslední den pro zaslání údajů nezbytně nutných pro zřízení datové schránky MV
Mezi 1. 7. 2009 a 1. 11. 2009
Možnost zpřístupnění DS přihlášením
1. 11. 2009
Zpřístupnění všech zřízených DS, do kterých se oprávněná osoba dosud nepřihlásila
1. 1. 2010
Vznik možnosti zasílat faktury nebo jiné výzvy k zaplacení do DS jiných soukromoprávních subjektů
1. 7. 2010
Vznik možnosti zasílat do DS jiných soukromoprávních subjektů i jiné písemnosti
1. 12. 2012
Zřízení DS advokátům a daňovým poradcům

Poznámka: Ve svém původním znění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nabyl účinnosti k 1. červenci 2009.

OPERÁTOŘI

Nové tarify v řadě O2 Neon

Telefónica O2 přináší nový mobilní tarif O2 Neon L+ a zvýhodňuje současný tarif O2 Neon XL. O2 Neon L+ nabízí neomezené volání na jakékoliv číslo v síti O2 o víkendech a mimo špičku společně s 300 volnými minutami na volání kdykoliv do sítí podle svého výběru. Měsíční paušál činí 950 Kč, cena za volání nad rámec volných minut činí 3,90 Kč za minutu. V O2 Neon XL byl navýšen počet volných minut ze 400 na 600. Kromě toho byla cena za minutu volání snížena z původních 3,90 na 2,90 Kč. Změna se týká jak nových, tak stávajících zákazníků. Měsíční paušál činí 2 000 Kč a nabízí neomezené volání v síti O2.
INFO: http://www.cz.o2.com

ABBYY FINEREADER 10

Rozpoznávání fotografií

Ruská společnost ABBYY se pochlubila už desátou verzí svého známého OCR nástroje ABBYY FineReader. Přepracovány byly dvě hlavní technologie – ABBYY ADRT (Adaptive Document Recognition Technology) pro reprodukci formátování mnohostránkových dokumentů a foto OCR.
ABBYY FineReader 10 zlepšuje funkce pro zachování nastavení strany, speciálně v dokumentech s obrázky v pozadí (např. stran časopisů). Nová verze také poskytuje až 30% zvýšení přesnosti rozpoznávání textu pro jazyky Asie (např. čínštiny a japonštiny), 20% zvýšení u evropských jazyků (např. angličtiny, francouzštiny, němčiny, polštiny a dalších jazyků) a dále 30% zvýšení přesnosti nízkokvalitních tištěných obrazů, jako je tomu u digitálních fotografií a faxů. Důležité je i zlepšení přesnosti výsledků u fotografií zhotovených fotoaparáty mobilních telefonů.
INFO: www.abbyy.com, www.nupseso.cz

NOVÉ TRENDY

Kapesní HD kamery už stojí méně než 200 dolarů

V USA jsou nyní velice populární kapesní HD kamery, a to především u bloggerů a uživatelů YouTube. Zajímavá je například kamerka "Flip" od firmy Cisco. Její rozměry jsou totiž podobné jako rozměry mobilního telefonu, může se snadno připojit k počítači, protože obsahuje USB kabel, a disponuje i programem, který se snadno spustí a pomůže s přenosem videa na oblíbené servery. Videosekvence nahrává verze Flip HD v rozlišení 720p (1 280 × 720 bodů). Dvoupalcový displej slouží jako hledáček a video se ukládá ve formátu H.264 na 8GB flash paměť. Ještě menší kamerka Flip MinoHD také nahrává v rozlišení 720p, paměť má však kapacitu 4 GB a kamera nemá HDMI výstup.
Kapesní HD kamery už nabízí i společnosti Sony, Samsung nebo JVC. Například kamera Sony Handycam MHS-PM1 nahrává video v rozlišení až 1 440 × 1 080 bodů a ukládá je na paměťovou kartu. Kamerka má otočný objektiv a displej.
Velmi malou HD kamerku, která se bude prodávat i u nás, nově představila i firma Toshiba. Její model Camelio S20 má tloušťku pouze 17 mm a nabízí rozlišení až Full HD (1 920 × 1 080p). Také k tomuto zařízení se dodává software pro snadné odesílání videa na YouTube. Optimalizovaný noční režim umožňuje zachytit obrázky i v noci a za špatného osvětlení. Camileo slouží také jako digitální fotoaparát a umožňuje pořizovat snímky s rozlišením 5 megapixelů.
Ve většině případů se tyto minikamerky nemusí za svoje výkony stydět a jejich výstupy jsou srovnatelné s výstupy digitálních fotoaparátů. S kamerami klasických rozměrů se však především kvůli horší optice samozřejmě srovnávat nemohou.
INFO: www.theflip.com; www.toshiba-multimedia.com/cz/

VERBATIM NANO

Bezdrátové myši s malým USB přijímačem

Verbatim rozšiřuje svou řadu bezdrátových notebookových myší o modely Nano. Myši Nano jsou kompatibilní s PC a Macy a dodávají se s velmi malým USB přijímačem. Přijímač vyčnívá z USB portu jen malý kousek, takže ho můžete nechat v notebooku stále zapojený, aniž by hrozilo jeho vylomení. Každý ze čtyř dodávaných barevných modelů (černé, červené, modré a růžové provedení) je již v obchodech k dostání, a to za 539 Kč. Bezdrátová technologie pracuje v pásmu 2,4 GHz a podle výrobce zaručuje spolehlivý rádiový signál až na vzdálenost 10 metrů. Maximální rychlost snímání laserového snímače činí 1 600 dpi.
INFO: www.verbatimeurope.cz

MONOPOLY

Klasická desková hra on-line

Legendární deskovou hru Monopoly si nyní můžete zahrát i online na internetu. On-line verze hry využívá mapové podklady od Googlu, takže můžete nakupovat virtuální nemovitosti v místech, které dobře znáte.
INFO: www.monopolycitystreets.com

MODERNÍ DATABÁZE

Zlaté stránky na webu

Společnost Mediatel oznámila spuštění nové generace on-line řešení Zlatých stránek (www.zlatestranky.cz). ZlatéStránky.cz, které mají jednu z největších databází kontaktů na firmy a osoby v České republice, nyní nabízejí nové funkce. Unikátní aplikací jsou například 3D Návštěvy (známé také pod názvem "Streetviews"). Aplikace umožňuje uživatelům prohlížet si panoramaticky nejen ulice v centrech měst, ale i virtuálně navštívit obchody, restaurace a jiné objekty podél pokrytých ulic. Firmám umožňuje pozvat zákazníky prostřednictvím internetu do své provozovny a přiblížit jim její atmosféru. Mezi další nové funkce patří Rádius – hledání kontaktu s využitím vzdálenosti od zadané adresy. Umožňuje najít např. všechny obchody s elektronikou do 5 km včetně vyznačení jejich polohy na mapě. Uživatel si pomocí funkce Moje záložky může uložit výsledky hledání včetně míst na mapě a kdykoliv se k nim vrátit. Získá i možnost zapojit se do hodnocení firem na základě svých zkušeností a psát komentáře. ZlatéStránky.cz poprvé přicházejí i s vlastním mapovým řešením, které je navíc doplněno plánovačem tras.
INFO: www.zlatestranky.cz

SLUNEČNICE.CZ

Co se stahuje

V létě byla uživatelům představena nová, bezplatná verze vypalovacího programu Nero 9 Free. Ihned se dostala na 1. místo žebříčku nejstahovanějších programů v kategorii Vypalování a kopírování. Slouží výhradně k vypalování a základní práci s disky CD a DVD. Všechny pokročilejší funkce jsou již součástí placené verze programu. Plnou verzi softwaru Nero 9 si mohou uživatelé stáhnout v dočasné zkušební verzi. Ta v srpnu obsadila 3. příčku. Kromě funkcí pro vypalování, podporujících mimo jiné i HD formáty, obsahuje i nástroje na úpravu fotografií, videa a hudby. Program Winamp (2. místo) je určen pro přehrávání audio- a videosouborů, ale umí také vypalovat CD. Oblíbeným "free" softwarem určeným k vypalování nejrůznějších typů optických disků je také Ashampoo Burning Studio 6 FREE (4. místo). V pořadí 5. pozice patří programu Alcohol 120%, který slouží k tzv. emulaci neboli vytváření virtuálních CD-ROM ze souboru. Další příčky obsadily vypalovací nástroje jako Burn4Free (6. místo), CDBurnerXP Pro (7. místo) nebo AmoK CD/DVD Burning (8. místo).

INTEL ATOM CE4100

Řešení pro internetovou televizi

Intel představil na IDF novinku: procesor Intel Atom CE4100 – nejnovější multimediální "systém na jednom čipu" (System on Chip – SoC). Je založen na jádru Intel Atom a optimalizován pro digitální IPTV set-top boxy, multimediální přehrávače a digitální televizory připojené k internetu. CE4100 se vyrábí 45nm technologií, má frekvenci až 1,2 GHz, je zpětně kompatibilní s procesorem CE 3100, zvládne dekódování 1080p videa, 3D grafiku a podporuje paměti DDR2 a DDR3. Ve spolupráci s Adobe Systems se připravuje portace aplikace Adobe Flash Player 10 na novou řadu těchto multimediálních procesorů SoC. Nová zařízení pak mohou být optimalizována například pro přehrávání H.264 videa.
INFO: www.intel.com

OKI C110 A C130N

Levný laser na stůl

Novou řadu malých laserových tiskáren určených pro domácnosti a malé kanceláře má v nabídce OKI. Modely C110 a C130n jsou určeny pro monochromatický tisk, který zvládají rychlostí 19 až 20 stránek za minutu, ale umí tisknout i barevně, i když čtyřikrát pomaleji. Jejich hlavní výhodou je kromě malých rozměrů a barevného tisku nízká cena. OKI C110 se totiž bude prodávat za cenu okolo 4 000 Kč. Zvládne 19 černobílých nebo pět barevných stránek za minutu. OKI C130n nabízí o jednu stránku rychlejší černobílý tisk a je navíc vybavena síťovým připojením a LED displejem. Základní model OKI C130n lze rozšířit o podavač papíru s větší kapacitou a o duplexní jednotku.
INFO: www.oki.cz

 


Dokumenty ke stažení