Menu

Pomocník uživatele Windows 7

Pomocník uživatele Windows 7

Operační systém Windows 7 přináší celou řadu novinek a praktických funkcí, některé uživatelé však jeho ovládání dokáže potrápit. Existuje totiž celá řada oblastí, ve kterých se tento systém podstatně liší nejen od Windows XP, ale i od předchozí Visty.
PETR KRATOCHVÍL

Windows 7 vzbudila zaslouženou pozornost jak u odborníků, tak i u běžných uživatelů. Přesto se najde celá řada uživatelů, kteří mají při práci v tomto systému potíže. Na základě dotazů od čtenářů jsme problémy rozdělili na do tří kategorií a zaměříme se na ty nejpalčivější…

Co vás trápí

Nejčastěji kritizovanou oblastí Windows 7 je jejich vzhled – především konzervativní uživatelé si nemohou zvyknout na jiné pracovní postupy a jinou podobu nabídek. My vám ukážeme, jak změnit vzhled i funkčnost hlavních ovládacích prvků Windows 7 na "styl", který znáte z Windows XP
Dalším problémem bývá hledání oblíbených aplikací – některé programy nebo ovládací prvky změnily své umístění a uživatelé tak při jejich hledání tápou. Ukážeme, vám jak je rychleji najít, případně jak si přístup k nim zrychlit.
Poslední oblastí, které se budeme věnovat, jsou nové funkce – zaměříme se na jejich praktické využití.

Zpět k Windows XP

Jedním z prvků, který uživatelům ve Windows 7 často chybí, bývá panel snadného spuštění. Z celé řady důvodů ho vývojáři do nového hlavního panelu nezakomponovali. Pokud ale patříte mezi jeho příznivce, není problém ho opět aktivovat. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a zvolte "Panely nástrojů | Nový panel nástrojů" a do volného políčka zadejte "odkaz"
%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\ Internet Explorer\Quick•Launch
a stiskněte klávesu [Enter] a nakonec potvrďte volbu kliknutím na tlačítko "Vybrat složku". Stejný odkaz ještě přidejte do složky "default user". Poté je nutné opatrně přesunout panel na požadované místo a zrušit u položek "textové popisky" (zrušení zatržítek u "Show Text" a "Show Title").
Mezi další požadavky konzervativních uživatelů patří starý "vzhled" nabídky Start a pohyb v programových nabídkách. Ani to není obtížné nastavit. Opět klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a zvolte "Vlastnosti " a v okně, které se objeví, se přepněte do karty "Nabídka Start". Zde klikněte na "Vlastní nastavení…". Poté si vyberte oblast "Dokumenty" a nastavte zatržítko u položky "Zobrazit jako nabídku". Nyní klikněte na "Start" a poté pravým tlačítkem na "Dokumenty " zvolte příkaz "Vlastnosti". V dolní části okna klikněte na "Přidat složku" a přejděte na "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ Start Menu\", zvolte složku "Programy " a klikněte na "Přidat složku". Nyní budete mít z nabídky "Dokumenty" přístup ke všem programům ve Windows pomocí starého známého "adresářového stromu".
Poslední tip je určen uživatelům, kteří nemají rádi velké ikony v hlavní liště a rádi by se vrátili ke starému stylu menších "ikonek" s popisky. Nejprve klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel a zvolte "Vlastnosti ". Poté v okně "Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start" v sekci "Vzhled hlavního panelu" přidejte zatržítko k příkazu "Použít malé ikony" a nakonec změňte volbu u položky "Tlačítka na hlavním panelu" na "Nikdy neseskupovat". Pokud se vám ikony na ploše zdají velké, stačí kliknout na libovolné místo plochy pravým tlačítkem a pomocí příkazu "Zobrazit | Malé ikony" je zmenšíte. Pochopitelně i ve Windows 7 funguje trik, který znají někteří uživatelé již z Visty – měnit velikost ikon lze pomocí "rolovátka" na myši (za současně stisknutého tlačítka [CTRL]).

Kde hledat staré funkce

Na rozdíl od svých předchůdců nabízejí Windows 7 propracovanější nástroje na obnovu poškozeného systému. Umožní vám vytvoření speciálního bootovacího média se systémovými nástroji. Postup je snadný: Klikněte na tlačítko "Start" a do vyhledávacího pole začněte psát "zálohování", po pár napsaných znacích se v seznamu objeví odkaz na nástroj "Zálohování a obnovení". Spusťte ho a v levé části okna klikněte na "Vytvořit disk pro opravu sytému". Poté určete jednotku pro vytvoření zálohy a vložte do ní médium. Poté klikněte na "Vytvořit disk" a řiďte se pokyny průvodce.
Ani ve Windows 7 nechybí oblíbený panel s miniaplikacemi – pouze je implicitně vypnutý. Zapnout ho lze snadno – klikněte kdekoliv na ploše a zvolte příkaz "Miniaplikace". Pak už s nimi můžete pracovat stejně jako ve Windows Vista.
Velké množství uživatelů hledá v Průzkumníkovi možnosti pokročilé konfigurace složek – například pro vypnutí či zapnutí zobrazování skrytých souborů. Vtip je v tom, že panel pro toto nastavení zůstal na svém místě, pouze je skrytý. V otevřeném okně Průzkumníka Windows tak stačí jen stisknout klávesu [F10] a panel se znovu objeví. Zmiňované zobrazení skrytých složek poté můžete zapnout pomocí příkazu "Nástroje | Možnosti složky | Zobrazení", kde přidáte zatržítko u položky "Zobrazit skryté soubory, složky a jednotky" a kliknete na "Použít" a "OK".
Zkušenější uživatelé často používali rychlý přístup k systémovým informacím pomocí příkazu "systeminfo". Ve Windows 7 se k němu ale dostanete trochu jinak. Nejprve musíte kliknout na "Start" a do vyhledávacího okna zadat
cmd
Poté, co se objeví příkazový řádek, už stačí jen zadat
systeminfo
a objeví se výpis obsahující kompletní informace o verzi operačního systému, datu instalace, výrobci hardwaru (procesoru a základní desky), nainstalovaných záplatách nebo nastavení síťového připojení.

Nové funkce

Velkým problémem byl v předchozích Windows způsob, jak "na dálku" pomoci při softwarových či hardwarových probléWWW.CHIP.CZ 02/2010 95 mech. Především méně zkušení uživatelé jen obtížně popisovali odborníkům své problémy a konzultovali s "helpline" jejich řešení. Ve Windows 7 najdete nástroj, jenž přesně popíše kroky, které děláte v počítači (zaznamená textové informace a uloží snímek obrazovky při každém kliknutí). Nástroj "Záznam postupu při potížích" lze spustit zapsáním příkazu
prs.exe
do vyhledávacího pole. Po jeho spuštění stačí kliknout na "Zahájit záznam" a po demonstraci problému na tlačítko "Ukončit záznam". Program automaticky vytvoří záznam ve formátu mhtml, který odborníkovi podstatně usnadní vyřešení vašeho problému. Pokud ho navíc spustíte s oprávněním správce, lze záznam přímo odeslat e-mailem na libovolnou adresu.
Jedním z nedostatků předchozích operačních systémů od Microsoftu byla práce s monitory – chyběly efektivní nástroje na správné nastavení monitorů nebo kalibraci barev. Ve Windows 7 už tyto problémy řešit nemusíte – první z nich řeší aplikace "cttune.exe", s druhým si poradí "dccw.exe". Oba příkazy stačí zapsat do vyhledávacího pole, které se objeví po kliknutí na tlačítko "Start".
Novinkou ve Windows 7 je i speciální režim, který nabídne přístup k rozsáhlé nabídce systémových konfiguračních dialogů. Stačí na libovolném místě v počítači (například na ploše) vytvořit složku a přejmenovat ji na textový řetězec
xxx.{ ED7BA470-8E54-465E-825C99712043E01C}
kde výraz "xxx" může tvořit libovolné slovo. Po potvrzení názvu klávesou [Enter] se změní ikona složky na ikonu ovládacích panelů a po jejím otevření se objeví zmiňované konfigurační dialogy.
PETR.KRATOCHVIL@CHIP.CZ


Klávesové zkratky pro Windows
Většina zmiňovaných klávesových zkratek funguje ve všech novějších operačních systémech od Microsoftu. Klávesové zkratky pro miniaplikace postranního panelu nebo Aero jsou určeny jen pro Windows Vista a Windows 7. Další praktické zkratky najdete na adrese www.microsoft.com/cze/windows/tipytriky/zkratky/default.mspx

Nejpoužívanější klávesové zkratky pro Windows
[Win] + [D] – minimalizuje všechna okna a zobrazí plochu
[Win] + [Tab] – přepínání aplikací pomocí Flip 3D (Aero)
[Win] + [F] – spustí vyhledávací dialog
[Win] + [L] – zamknutí počítače
[Win] + [Pause] – otevření okna Vlastnosti systému
[Win] + [mezerník] – zobrazení všech miniaplikací postranního panelu
[Win] + [G] – přepíná mezi miniaplikacemi v postranním panelu
[Win] + [X] – otevře okno "Centrum nastavení mobilních zařízení" (u notebooků)
[Ctrl] + [Win] + [F] – vyhledávání počítače v síti


Foto: Nastavení: Panel s nabídkou dalších funkcí se zobrazí po stisknutí klávesy [F10].
Foto: Systeminfo: Komplexní informace o hardwaru a softwaru.
Foto: Zálohování a obnovení: Ve Windows 7 najdete jednoduchý a robustní nástroj na obnovu systému.
Foto: Miniaplikace: Praktický postranní panel najdete i ve Windows 7.
Foto: ClearType: Aplikace "cttune.exe" řeší problémy s optimalizací monitorů.