Menu

HTML5: Nový jazyk na internetu

HTML5: Nový jazyk na internetu

Současný standard HTML 4.01 je deset let starý. Během oněch deseti let se stal internet multimediálním a interaktivním. Je tedy čas na změnu.
CLAUDIO MÜLLER

V idea patří k nejpopulárnějšímu "obsahu" na webu. Proto asi nikoho nepřekvapí, že velké videoportály (jako YouTube, Dailymotion a Vimeo) budou mezi prvními uživateli nového standardu HTML5.
HTML je zkratka pro Hypertext Markup Language. Jde tedy o jazyk popisující tvorbu HTML dokumentů – čili WWW stránek. Dalo by se také říci, že jde o normu specifikující, co se stane, když prohlížeč načte WWW stránku vytvořenou z HTML značek. Do vývoje nové verze jazyka zasahovali všichni velcí "výrobci" prohlížečů, a i díky tomu je znát posun od textově orientovaného jazyka směrem ke konkrétnímu využití. HTML5 obsahuje řadu nových funkcí, umožňujících například snadnější integraci videa nebo lepší možnosti zabezpečení stránek. Celá řada vývojářů proto označuje HTML5 jako revoluci na webu.

Multimédia: Přehrávání videa bez flash playeru

Specifikace HTML5 nabízí lepší integraci multimediálního obsahu. Prozatím potřebují browsery pro přehrávání filmů a hudby na webu plug-iny jako například flash), což není zrovna optimální řešení.
Nevýhody plug-inů: Pro své fungování spotřebují více "zdrojů" (CPU, RAM), jsou náchylné k pádům a především představují nezanedbatelné bezpečnostní riziko. Mezery při zpracování formátu flash patří mezi často využívané "cesty", jak se malware dostává do PC. V současné době jsou ale plug-iny stále nezbytné, protože flash používají téměř všechny velké servery – a to nejen pro zobrazení videa, ale i pro hry nebo multimediální obsah.
A právě zde má přinést HTML5 žádanou změnu. Nové tagy

Multithready: Rychlejší a pohodlnější surfování

Aby nedocházelo ke zbytečnému zpomalení funkcí a aplikací (což platí například i pro funkci Canvas), podporuje HTML5 multithreading. Skripty a webové aplikace mohou běžet paralelně v oddělených threadech – pomocí funkce s názvem "Web workers". Tato funkce umožní rychlé strukturování stránky a například zajistí nezpomalené rolování stránky nebo zadávání textu bez viditelné prodlevy.
HTML5 také přináší novinky v oblasti práce webových stránek s uživatelskými daty. Doposud byla tato data uložena v malých cookies, zatímco nová technologie označovaná jako "Web Storage" ukládá na počítači data v objemu až 10 MB, a to buď trvale, nebo ve formě krátkodobé relace. Rozdíly najdete i ve formátu: zatímco cookies ukládaly data v textových souborech, nová technologie využívá databázi, ve které mohou být uložena jak data, tak i celá aplikace pro offline použití. Někteří bezpečnostní specialisté ale varují, že tato technologie ještě více zmenší rozdíl mezi webovými stránkami a lokálními aplikacemi. To by mohlo dát hackerům do ruky nový nástroj pro napadání všech operačních systémů podporujících platformu HTML5. Nový standard HTML ale myslí i na bezpečnost. Jedním z největších současných bezpečnostních rizik na webových stránkách jsou tzv. iFrames – oblasti, kde může být na stránce zobrazen obsah z jiných, externích webů. Právě cesta přes iFrame je v současnosti mezi hackery populární pro nahrání malwaru do počítače. Aby k tomu nedocházelo, musí weboví vývojáři "vylepšit" iframy v HTML kódu na atribut "Sandbox". Ten může v iFrame externím webovým stránkám zakázat nebo omezit provádění skriptů, přístup ke cookies nebo vkládání a manipulaci s formuláři. Další inovace zahrnují změny ve "Web Forms 2.0" – formulářích, které lépe pracují s textovými vstupy, dále nové značky pro strukturování stránky a také tzv. "GeoLocation". Tato funkce zatím není součástí standardu HTML5, už je ale implementována v enginu některých prohlížečů. GeoLocation je programovatelné rozhraní, díky kterému mohou webové stránky "zaměřit" počítač i bez doplňku prohlížeče (využívá se zde IP adresa počítače).

Perspektivy: Nenápadný upgrade místo hlasité revoluce

Zda a kdy se nový standard prosadí, to je stále ve hvězdách. Jednou z překážek může být Internet Explorer, neboť doposud podporuje pouze jednu z funkcí (viz tabulka). Také označovat tag